Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "27" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 2804 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Między wolnością a zniewoleniem : perspektywy teologicznomoralne / pod redakcją ks. Piotra Dudy. 2020 BG( 1/ 0)

27-1 Teologia chrześcijańska
2
Dzierżon, Ginter (1959- ). Autor Wpływ zespołu stresu pourazowego na kanoniczną niezdolność do zawarcia małżeństwa / Ginter Dzierżon, Kinga Szymańska. 2020 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

27-74 Prawo religijne. Prawo kanoniczne
3
Ecclesia Catholica. Metropolia Kijowska Obrządku Bizantyjsko-Ukraińskiego. Synod (1720 ; Zamo Statuty Synodu Zamojskiego 1720 roku : nowe tłumaczenie z komentarzami / redakcja naukowa Przemysław Nowakowski ; tłumaczenie Marek Grzelak, Przemysław Nowakowski. 2020 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

271 Kościoły Wschodnie. Kościoły prawosławne, ortodoksyjne. Kościół rosyjski. Kościół
4
Gołda, Agnieszka. Autor Materiały źródłowe do biografii naukowej ks. prof. Wincentego Myszora : (katalog z opracowaniem) / Agnieszka Gołda, Katarzyna Tałuć ; WTL UŚ. 2020 BG( 1/ 0)

27-7 Organizacja i struktura Kościoła. Hierarchia. Duchowieństwo. Osoby świeckie. Laikat. Ch
5
Grala, Marcin. Autor Biskupi i władcy świeccy Rusi w orbicie politycznych wpływów Moskwy doby Metropolity Cypriana / Marcin Grala. 2020 BG( 1/ 0)

271 Kościoły Wschodnie. Kościoły prawosławne, ortodoksyjne. Kościół rosyjski. Kościół
6
Le Goff, Jacques (1924-2014). Autor Czas uświęcony : Jakub de Voragine i "Złota legenda" / Jacques Le Goff ; przełożyła Barbara Szczepańska przy współpracy Jerzego Nowackiego. 2020 BG( 1/ 0)

27-36 Święci. Błogosławieni
7

Pasterze niezłomni i błogosławieni / pod redakcją Andrzeja Proniewskiego ; Katedra Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku. 2020 BG( 2/ 0)

27-7 Organizacja i struktura Kościoła. Hierarchia. Duchowieństwo. Osoby świeckie. Laikat. Ch
8
Szpak, Jacek. Autor Polska prowincja paulinów od XVII wieku do 1864 roku : dzieje gospodarcze: klasztor na Jasnej Górze w Częstochowie / Jacek Szpak. 2020 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
9
Wolny-Zmorzyński, Kazimierz (1957- ). Autor Biblia a korzenie reportażu : glosa do historii i teorii gatunku / Kazimierz Wolny-Zmorzyński. 2020 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
10
Abijski, Marcin. Autor Fotograf Redaktor XXX lat Bractwa Świętych Cyryla i Metodego / fotografie = fotografii = photograps Marcin Abijski, Tomasz Grześ, Grażyna Hankiewicz (GT Motycz), Irena Łozowik, Lucyna Ruszuk, Krzysztof Sak (GT 2019 BG( 1/ 0)

27-7 Organizacja i struktura Kościoła. Hierarchia. Duchowieństwo. Osoby świeckie. Laikat. Ch
11
Augustyn (święty ; 354-430). Autor Przeciw listowi Parmeniana / Aureliusz Augustyn ; wprowadzenie, przekład z języka łacińskiego i opracowanie naukowe Tadeusz Kołosowski. 2019 BG( 1/ 0)

27-1 Teologia chrześcijańska
12
Beda (święty ; około 673-735). Autor Komentarz do Apokalipsy świętego Jana = Expositio Apocalypseos / Beda Czcigodny ; wstęp, przekład z języka łacińskiego i opracowanie naukowe Dariusz Sztuk. 2019 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
13
Bednarski, Damian (1975- ). Autor Biskup Józef Gawlina jako opiekun Polaków na emigracji / Damian Bednarski. 2019 BG( 2/ 0)

27-42/-48 Teologia moralna. Etyka chrześcijańska. Teologia pastoralna
14
Borkowski, Andrzej (1974- ). Autor Zasady sprawowania nabożeństw prawosławnych. T. 1, Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma, Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego / Andrzej Borkowski, Marek Ławreszuk, Piotr Makal, Włodzimierz 2019 BG( 3/ 0)

271 Kościoły Wschodnie. Kościoły prawosławne, ortodoksyjne. Kościół rosyjski. Kościół
15
Carbajo Núñez, Martín (1958- ). Autor Siostra Matka Ziemia : franciszkańskie korzenie Laudatio Si’ / Martín Carbajo Núñez OFM ; tłumaczenie Katarzyna Parzych-Blakiewicz. 2019 BG( 1/ 0)

272-732.2 Papiestwo. Encykliki. Nauczanie papieskie
16
Czerski, Janusz (1935- ). Autor Apokalipsa Świętego Jana : komentarz. Cz. 2, Ap 4-13 / ks. Janusz M. Czerski. 2019 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
17
Duda, Paweł (historyk). Autor Krzyż i karabela : polityka zagraniczna Rzeczypospolitej Obojga Narodów w ocenie dyplomacji papieskiej w latach 1623-1635 / Paweł Duda. 2019 BG( 1/ 0)

27-9 Historia Kościoła. Ojcowie Kościoła. Patrologia
18
Dudra, Stefan. Autor Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny w obszarze polityki wyznaniowej oraz polityki narodowościowej Polski Ludowej i III Rzeczypospolitej / Stefan Dudra. 2019 BG( 1/ 0)

271 Kościoły Wschodnie. Kościoły prawosławne, ortodoksyjne. Kościół rosyjski. Kościół
19

Dziedzictwo klasztoru Augustianów-eremitów z Książa Wielkiego : dokumenty z lat 1783-1900 / zebrała i opracowała Agnieszka Fluda-Krokos. 2019 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
20
Gaj, Ryszard (1957- ). Autor Utopia teologii wyzwolenia a kościół Franciszka : między dualizmem a monizmem antropologicznym / Ryszard Gaj. 2019 BG( 2/ 0)
WHS( 3/ 0)

27-1 Teologia chrześcijańska
21

Splendor personae : święta Edyta Stein, patronka Europy / redakcja i korekta: Beata Gołkowska. 2019 BG( 1/ 0)

27-36 Święci. Błogosławieni
22
Gregorowicz, Dorota (1989- ). Autor Tiara w grze o koronę : Stolica Apostolska wobec wolnych elekcji w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w drugiej połowie XVI wieku / Dorota Gregorowicz ; Polska Akademia Umiejętności. 2019 BG( 1/ 0)

27-9 Historia Kościoła. Ojcowie Kościoła. Patrologia
23

Studia o kulturze cerkiewnej w dawnej Rzeczypospolitej. T. 2 / redakcja naukowa Agnieszka Gronek, Alicja Z. Nowak. 2019 BG( 1/ 0)

271 Kościoły Wschodnie. Kościoły prawosławne, ortodoksyjne. Kościół rosyjski. Kościół
24
Ivánek, Jakub. Autor Pod ochranu tvou se utíkáme : kult Panny Marie Čenstochovské v Českém Slezsku a na Moravé = Pod Twoją obronę uciekamy się : kult Matki Boskiej Częstochowskiej na Śląsku Czeskim i na M 2019 BG( 1/ 0)

27-312.47 Maria. Mariologia
25
Jagodzińska, Anna. Autor Kustosz pamięci : ksiądz Leon Stępniak (1913-2013) więzień Dachau i Mauthausen-Gusen / Anna Jagodzińska. 2019 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

272 Kościół rzymskokatolicki
26
Kamiński, Rafał (ksiądz). Autor Teologiczne i prawne podstawy korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji munus docendi Kościoła / ks. Rafał Kamiński CSMA. 2019 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

27-42/-48 Teologia moralna. Etyka chrześcijańska. Teologia pastoralna
27
Lactantius (około 250-około 330). Autor O Bożym dziele stworzenia / Cecyliusz Firmian Laktancjusz ; wstęp, przekład z języka łacińskiego i opracowanie naukowe Małgorzata Jesiotr. 2019 BG( 1/ 0)

27-1 Teologia chrześcijańska
28
Lec, Zdzisław (1951- ). Autor Biogramy jezuitów działających na Śląsku i w hrabstwie kłodzkim w XVI-XVIII wieku. T. 2, (M-Z) / Zdzisław Lec, Ludwik Grzebień. 2019 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
29
Maroszek, Józef (1950- ). Autor Pięć wieków parafii dobrzyniewskiej / Józef Maroszek. 2019 BG( 1/ 0)

27-9 Historia Kościoła. Ojcowie Kościoła. Patrologia
30
Maziarz, Antoni (1972- ). Autor O. Klemens Dąbrowski (1875-1953) : pierwszy polski benedyktyn doby pokasacyjnej / Antoni Maziarz. 2019 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
31

Dziedzictwo Tridentinum : religia - kultura - sztuka / redakcja ks. Stanisław Nabywaniec, Beata Lorens, ks. Sławomir Zabraniak. 2019 BG( 1/ 0)

272 Kościół rzymskokatolicki
32
Nęcek, Robert (1969- ). Autor Rzecznik prasowy w instytucji kościelnej : teoria i praktyka / Robert Nęcek, Rafał Kowalski. 2019 BG( 1/ 0)

27 CHRZEŚCIJAŃSTWO
33
Origenes (około 185-około 254). Autor Komentarze do Księgi Przysłów / Orygenes ; wstęp, przekład i opracowanie naukowe ks. Przemysław Szewczyk ; opracowanie indeksów ks. Tadeusz Kołosowski. 2019 BG( 1/ 0)

27-1 Teologia chrześcijańska
34
Osadczy, Włodzimierz (1969- ). Autor Unia triplex : Unia Brzeska w tradycji polskiej, rosyjskiej i ukraińskiej / Włodzimierz Osadczy. 2019 BG( 1/ 0)

271 Kościoły Wschodnie. Kościoły prawosławne, ortodoksyjne. Kościół rosyjski. Kościół
35

Ormianie katolicy w Armenii i Gruzji : historia, pamięć, tożsamość / Krzysztof Stopka, Jakub Osiecki, Konrad Siekierski. 2019 BG( 1/ 0)

272 Kościół rzymskokatolicki
36
Parzych-Blakiewicz, Katarzyna Anna (1968- ). Autor Teologia objawień maryjnych w Gietrzwałdzie / Katarzyna Parzych-Blakiewicz. 2019 BG( 1/ 0)

27-31 Jezus Chrystus. Chrystologia. Mariologia
37
Pawluczuk, Urszula. Autor Wileński monaster Świętego Ducha w dziejach kościoła prawosławnego / Urszula Anna Pawluczuk. 2019 BG( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

271 Kościoły Wschodnie. Kościoły prawosławne, ortodoksyjne. Kościół rosyjski. Kościół
38

Między Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie a Seminarium Duchownym w Białymstoku / pod redakcją Andrzeja Proniewskiego. 2019 BG( 2/ 0)

27-75/-76 Szkolnictwo kościelne. Katecheza. Szkolnictwo wyższe teologiczne. Seminaria duchowne
39
Strutyński, Maciej. Autor Myśl społeczno-polityczna Kościoła greckokatolickiego w II RP (1918-1939) / Maciej Strutyński. 2019 BG( 1/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
40

Genesis : Księga Rodzaju : literatura, kultura, trwanie / redakcja naukowa Anna Szczepan-Wojnarska, Magdalena Ślusarska, Kama Pawlicka. 2019 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
41
Szwedo, Bogusław (1958- ). Autor Kapelani wojskowi na drogach ku niepodległości : sto biogramów na stulecie Biskupstwa Polowego w Polsce / Bogusław Szwedo ; słowo wstępne Józef Guzdek. 2019 BG( 1/ 0)

272 Kościół rzymskokatolicki
42

Materiały źródłowe do biografii naukowej ks. prof. Wincentego Myszora : (wybór korespondencji) / wstęp i edycja Katarzyna Tałuć ; WTL UŚ. 2019 BG( 1/ 0)

27-7 Organizacja i struktura Kościoła. Hierarchia. Duchowieństwo. Osoby świeckie. Laikat. Ch
43

Od Maximis undique pressi do Totus Tuus Poloniae populus : metropolie mohylewska i wileńska w latach 1798-1992 / redakcja Jarosław Wasilewski. 2019 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

272 Kościół rzymskokatolicki
44
Worbs, Marcin (1963- ). Autor Chrystocentryzm w liturgii w ujęciu Josefa Andreasa Jungmanna / Marcin Worbs. 2019 BG( 1/ 0)

27-31 Jezus Chrystus. Chrystologia. Mariologia
45
Wróbel, Marta (1984- ). Autor Parafia Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Dobrzyniewie Kościelnym 1519-2019 / tekst Marta Wróbel, opracowanie graficzne Wiesław Wróbel. 2019 BG( 1/ 0)

27-9 Historia Kościoła. Ojcowie Kościoła. Patrologia
46

Dar odzyskanej wolności : 20. rocznica wizyty Jego Świątobliwości Papieża Jana Pawła II w Sejmie i Senacie / Kancelaria Sejmu. 2019 BG( 1/ 0)

272-732.2 Papiestwo. Encykliki. Nauczanie papieskie
47

Acta capituli ecclesiae cathedralis Vilnensis saec. XVI-XVIII = Vilniaus katedros bažnyčios kapitulos posėdžių protokolai XVI-XVIII a. t. 1, 1502-1533 / parengė Darius Antanavičius, Dalia E 2018 BG( 1/ 0)

272 Kościół rzymskokatolicki
48
Bartnik, Czesław Stanisław (1929-2020). Autor Polska w epoce upadku kultury euroatlantyckiej / Czesław Stanisław Bartnik. 2018 BG( 1/ 0)

272 Kościół rzymskokatolicki
49

Sobór Watykański II (1962-1965) i jego wpływ na Kościół katolicki : perspektywa tradycjonalistyczna : zbiór studiów / pod redakcją naukową Przemysława Benkena i Arkadiusza Krawcewicza. 2018 BG( 1/ 0)

27-732.3/.4 Synody. Sobory
50
Bizior-Ociepa, Renata. Autor Kazanie jako wspólnototwórczy gatunek wypowiedzi w drugiej połowie XIX wieku / Renata Bizior ; Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie. 2018 BG( 1/ 0)

27-42/-48 Teologia moralna. Etyka chrześcijańska. Teologia pastoralna
51
Błądek, Zenon. Autor Żyją i owocują, a były skazane na niebyt : struktury Kościoła łacińskiego na Ukrainie : trudne lata 1991-2008 / Zenon Błądek. 2018 BG( 1/ 0)

272 Kościół rzymskokatolicki
52

Reformacja protestancka 1517 roku : spory o dziedzictwo / redakcja Cezary Lipiński i Wolfgang Brylla. 2018 BG( 1/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
53
Czerski, Janusz (1935- ). Autor Apokalipsa Świętego Jana : wstęp i komentarz. Cz. 1, Ap 1-3 / Janusz M. Czerski. 2018 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
54

1938 : jak burzono cerkwie / redakcja Eugeniusz Czykwin, Anna Radziukiewicz ; autorzy Michał Bołtryk [i 11 pozostałych]. 2018 BG( 1/ 0)

271 Kościoły Wschodnie. Kościoły prawosławne, ortodoksyjne. Kościół rosyjski. Kościół
55
Doroszkiewicz, Warsonofiusz (1956- ). Autor Dziedzictwo Bizantyńskie / Biskup Warsonofiusz (Doroszkiewicz). 2018 BG( 1/ 0)

27-9 Historia Kościoła. Ojcowie Kościoła. Patrologia
56
Draus, Jan (1952- ). Autor Metropolia Lwowska Obrządku Łacińskiego i jej losy w pojałtańskiej rzeczywistości : arcybiskupi i biskupi u progu Niepodległości 1918 roku / Jan Draus. 2018 BG( 1/ 0)

27-7 Organizacja i struktura Kościoła. Hierarchia. Duchowieństwo. Osoby świeckie. Laikat. Ch
57
Góralski, Wojciech (1939- ). Autor Rozeznanie oceniające co do istotnych praw i obowiązków małżeńskich oraz jego poważny brak (kan. 1095, n. 2 KPK) : doktryna i orzecznictwo / Wojciech Góralski. 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

27-74 Prawo religijne. Prawo kanoniczne
58

Mistrz i przyjaciel, Ojciec Profesor Leon Benigny Dyczewski OFMConv. / pod redakcją Małgorzaty Halickiej, Anny Szafranek, Lidii Dakowicz. 2018 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

27-7 Organizacja i struktura Kościoła. Hierarchia. Duchowieństwo. Osoby świeckie. Laikat. Ch
59
Jaskóła, Piotr (1952- ). Autor Ut sint unum : wprowadzenie do ekumenizmu / Piotr Jaskóła. 2018 BG( 1/ 0)

27-675 Ekumenizm. Dialog chrześcijańsko-żydowski
60
Jaskóła, Piotr (1952- ). Autor Bóg rzekł i stało się : zarys protologii / Piotr Jaskóła. 2018 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
61
Jewdokimow, Marcin. Autor Klasztor w perspektywie socjologicznej : w poszukiwaniu nowego ujęcia / Marcin Jewdokimow. 2018 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
62
Jurek, Tomasz (1962- ). Autor Biskupstwo poznańskie w wiekach średnich / Tomasz Jurek. 2018 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
63
Kostiuczuk, Jakub (1966- ). Autor Społeczne nauczanie Kościoła Prawosławnego / Jakub Kostiuczuk. 2018 BG( 1/ 0)

271 Kościoły Wschodnie. Kościoły prawosławne, ortodoksyjne. Kościół rosyjski. Kościół
64
Królikowski, Wacław (1964- ). Autor Adnotacje do Ćwiczeń Duchowych św. Ignacego Loyoli : studium teologiczno-pastoralne / Wacław Królikowski SJ. 2018 BG( 1/ 0)

27-42/-48 Teologia moralna. Etyka chrześcijańska. Teologia pastoralna
65

Miłość jest jedna : księga pamiątkowa z okazji czterdziestolecia pracy naukowej i rekolekcyjnej Józefa Augustyna SJ / redakcja Wacław Królikowski SJ. 2018 BG( 1/ 0)

27-1 Teologia chrześcijańska
66
Kutaś, Paweł (1972- ). Autor Powroźnik : cerkiew pw. św. Jakuba Młodszego Apostoła / Paweł Kutaś. 2018 BG( 1/ 0)

271 Kościoły Wschodnie. Kościoły prawosławne, ortodoksyjne. Kościół rosyjski. Kościół
67
Lec, Zdzisław (1951- ). Autor Biogramy jezuitów działających na Śląsku i w hrabstwie kłodzkim w XVI-XVIII wieku. T. 1, (A-Ł) / Zdzisław Lec, Ludwik Grzebień. 2018 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
68
Litwin, Henryk (1959- ). Autor Chwała Północy : Rzeczpospolita w polityce Stolicy Apostolskiej : 1598 - 1648 / Henryk Litwin. 2018 BG( 1/ 0)

27-9 Historia Kościoła. Ojcowie Kościoła. Patrologia
69
Lorek, Wojciech (historia). Autor Poczet wielkich mistrzów krzyżackich w Malborku : 1309-1457 / Wojciech Lorek, Norbert Delestowicz, Robert T. Tomczak ; pod redakcją Norberta Delestowicza. 2018 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
70

Liturgy and music in the history of the Pauline Order / edited by Erwin Mateja, Remigiusz Pośpiech ; Uniwersytet Opolski. Wydział Teologiczny. Instytut Liturgii, Muzyki i Sztuki Sakralnej, Klasz 2018 BG( 1/ 0)

272 Kościół rzymskokatolicki
71
Mironowicz, Antoni (1959- ). Autor Cerkiew prawosławna w II Rzeczypospolitej / Antoni Mironowicz. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 2/ 1)

271 Kościoły Wschodnie. Kościoły prawosławne, ortodoksyjne. Kościół rosyjski. Kościół
72
Mironowicz, Antoni (1959- ). Autor Pod opieką św. Antoniego Pieczerskiego / Antoni Mironowicz. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
73
Mironowicz, Marcin. Autor Szkoła bractwa cerkiewnego w Wilnie w XVI-XVIII w. / Marcin Mironowicz. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-75/-76 Szkolnictwo kościelne. Katecheza. Szkolnictwo wyższe teologiczne. Seminaria duchowne
74

Zakon bazyliański na tle mozaiki wyznaniowej i kulturowej Rzeczypospolitej i krajów ościennych / redakcja: Stanisław Nabywaniec, Sławomir Zabraniak, Beata Lorens. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
75

Marcin Luter 1517-2017 / pod redakcją Krzysztofa Obremskiego. 2018 BG( 1/ 0)

27-9 Historia Kościoła. Ojcowie Kościoła. Patrologia
76

Christianity in the history of Poland and the Poles 966-2016 / edited by Waldemar Paruch ; translated by Jerzy Adamko ; Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

272 Kościół rzymskokatolicki
77

Chrześcijaństwo w dziejach Polski i Polaków 966-2016 / redakcja naukowa Waldemar Paruch ; Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

272 Kościół rzymskokatolicki
78
Słomka, Jan (1959- ). Autor Wprowadzenie do teologii katolickiej / Jan Słomka. 2018 BG( 2/ 0)

27-1 Teologia chrześcijańska
79
Šmahel, František (1934- ). Autor Rewolucja husycka. Tom 1, Okres wyrwany z ram / František Šmahel ; tłumaczenie Konrad Ziółkowski. 2018 BG( 1/ 0)

27-87 Herezje. Manicheizm. Arianizm. Husytyzm. Bracia Czescy
80
Snarski, Krzysztof (1982- ). Autor Staroobrzędowcy : historia, wiara, tradycja / Krzysztof Snarski. 2018 BG( 1/ 0)

271 Kościoły Wschodnie. Kościoły prawosławne, ortodoksyjne. Kościół rosyjski. Kościół
81

Archidiecezja Poznańska : dawniej i dziś : 1050 lat pierwszego biskupstwa w Polsce / koncepcja publikacji, wybór materiału ikonograficznego oraz opieka redakcyjna Jerzy Stranz i Grażyna Pisko 2018 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
82
Vasilìv, Pavlo (1983- ). Autor Maria - ikona napisana Bogiem : mariologia personalistyczna między Wschodem a Zachodem na przestrzeni wieków oraz w teologicznym ujęciu mariologów współczesnych. T. 1 / Paweł Wasyliw. 2018 BG( 1/ 0)

27-31 Jezus Chrystus. Chrystologia. Mariologia
83

Od "Vixdum Poloniae unitas" do "Totus tuus Poloniae populus" : wileńska prowincja kościelna w latach 1925-1992 : studia i materiały / pod redakcją Jarosław Wasilewskiego, Waldemara F. Wilczew 2018 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-7 Organizacja i struktura Kościoła. Hierarchia. Duchowieństwo. Osoby świeckie. Laikat. Ch
84
Witecki, Stanisław. Autor Przekaz kulturowy w parafiach katolickich na obszarze Rzeczypospolitej Obojga Narodów czasów stanisławowskich / Stanisław Witecki. 2018 BG( 1/ 0)

272 Kościół rzymskokatolicki
85
Wysocki, Artur (ksiądz). Autor Dynamika zmian w parafii a jej elementy istotne : śladami pioniera socjologii parafii ks. Franciszka Mirka / Artur Wysocki. 2018 BG( 1/ 0)

272 Kościół rzymskokatolicki
86
Żukowska-Gardzińska, Dominika (1978- ). Autor Problematyka ciała w nauczaniu Jana Pawła II w dialogu wiary i kultury / Dominika Żukowska-Gardzińska. 2018 BG( 1/ 0)

272-732.2 Papiestwo. Encykliki. Nauczanie papieskie
87
Bednarski, Włodzimierz. Czy Świadkowie Jehowy są kompetentni w orzekaniu o transfuzji krwi? : małe vademecum dla środowiska medycznego i krytyka nauki Towarzystwa Strażnica / Włodzimierz Bednarski. 2017 BG( 1/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
88
Biblia. NT. Ewangelie (łac. ; Ewangeliarz Księżnej Anastazji) Ewangeliarz księżnej Anastazji / Leszek Misiarczyk. 2017 BG( 1/ 0)

27-282/-285 Teksty liturgiczne. Katechizm. Modlitewniki. Dogmatyka. Teologia systematyczna. Apol
89
Borkowski, Andrzej (1974- ). Autor Hiob Zalizo : ihumen poczajowski / Andrzej Borkowski. 2017 BG( 3/ 0)

27-36 Święci. Błogosławieni
90
Boryszewski, Paweł. Orientacje temporalne współczesnych polskich chrześcijan / Paweł Boryszewski. 2017 BG( 1/ 0)

27 CHRZEŚCIJAŃSTWO
91

200 lat teologii uniwersyteckiej w Warszawie / redakcja naukowa Magdalena Butkiewicz, Jakub Slawik, Jarosław A. Sobkowiak. 2017 BG( 1/ 0)

27-75/-76 Szkolnictwo kościelne. Katecheza. Szkolnictwo wyższe teologiczne. Seminaria duchowne
92

Kościół katolicki na Syberii Zachodniej w XIX i początkach XX wieku : (szkice historyczne, materiały, dokumenty) / do druku przygotował Wasilij Chaniewicz ; pod redakcją Wiesława Cabana, J 2017 BG( 1/ 0)

272 Kościół rzymskokatolicki
93
Chomik, Piotr. Autor Początki Bractwa Prawosławnego Świętych Cyryla i Metodego w Białymstoku (1986-1989) / Piotr Chomik. 2017 BG( 3/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-7 Organizacja i struktura Kościoła. Hierarchia. Duchowieństwo. Osoby świeckie. Laikat. Ch
94

Antytrynitaryzm w Pierwszej Rzeczypospolitej w kontekście europejskim : źródła - rozwój - oddziaływanie / redakcja naukowa Michał Choptiany, Piotr Wilczek. 2017 BG( 1/ 0)

2-7 Organizacja poszczególnych religii, kościołów. Sekty
95
Čirkun, Leonid Vladimirovič. Autor Kratkie očerki po istorii Russkoj Pravoslavnoj Cerkvi, Belorusskoj Pravoslavnoj Cerkvi / Leonid Čirkun. 2017 BG( 1/ 0)

271 Kościoły Wschodnie. Kościoły prawosławne, ortodoksyjne. Kościół rosyjski. Kościół
96
Duda, Sebastian (1975- ).. Reformacja : rewolucja Lutra / Sebastian Duda. 2017 BG( 1/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
97
Gędek, Marek (1965-2018).. Kościół i chrześcijaństwo na ziemiach polskich : atlas historyczny / Marek Gędek. 2017 BG( 1/ 0)

27-9 Historia Kościoła. Ojcowie Kościoła. Patrologia
98
Gleize, Jean-Michel (1966- ).. Prawdziwe oblicze Lutra / Jean-Michel Gleize ; [przekład z języka francuskiego Marcin Beściak]. 2017 BG( 1/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
99

Kościół w Polsce a sąsiedzi : prace dedykowane profesorowi Markowi Kazimierzowi Barańskiemu / redakcja naukowa Janusz Grabowski, Tadeusz Paweł Rutkowski. 2017 BG( 1/ 0)

272 Kościół rzymskokatolicki

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego