Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "27" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 2759 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Abijski, Marcin. Autor Fotograf Redaktor XXX lat Bractwa Świętych Cyryla i Metodego / fotografie = fotografii = photograps Marcin Abijski, Tomasz Grześ, Grażyna Hankiewicz (GT Motycz), Irena Łozowik, Lucyna Ruszuk, Krzysztof Sak (GT 2019 BG( 1/ 0)

27-7 Organizacja i struktura Kościoła. Hierarchia. Duchowieństwo. Osoby świeckie. Laikat. Ch
2
Augustyn (święty ; 354-430). Autor Przeciw listowi Parmeniana / Aureliusz Augustyn ; wprowadzenie, przekład z języka łacińskiego i opracowanie naukowe Tadeusz Kołosowski. 2019 BG( 1/ 0)

27-1 Teologia chrześcijańska
3
Bednarski, Damian (1975- ). Autor Biskup Józef Gawlina jako opiekun Polaków na emigracji / Damian Bednarski. 2019 BG( 1/ 0)

27-46/-48 Teologia pastoralna. Opieka duszpasterska. Działalność charytatywna. Kaznodziejstwo
4
Czerski, Janusz (1935- ). Autor Apokalipsa Świętego Jana : komentarz. Cz. 2, Ap 4-13 / ks. Janusz M. Czerski. 2019 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
5
Dudra, Stefan. Autor Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny w obszarze polityki wyznaniowej oraz polityki narodowościowej Polski Ludowej i III Rzeczypospolitej / Stefan Dudra. 2019 BG( 1/ 0)

271 Kościoły Wschodnie. Kościoły prawosławne, ortodoksyjne. Kościół rosyjski. Kościół
6

Dziedzictwo klasztoru Augustianów-eremitów z Książa Wielkiego : dokumenty z lat 1783-1900 / zebrała i opracowała Agnieszka Fluda-Krokos. 2019 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
7

Splendor personae : święta Edyta Stein, patronka Europy / redakcja i korekta: Beata Gołkowska. 2019 BG( 1/ 0)

27-36 Święci. Błogosławieni
8
Maziarz, Antoni (1972- ). Autor O. Klemens Dąbrowski (1875-1953) : pierwszy polski benedyktyn doby pokasacyjnej / Antoni Maziarz. 2019 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
9

Dziedzictwo Tridentinum : religia - kultura - sztuka / redakcja ks. Stanisław Nabywaniec, Beata Lorens, ks. Sławomir Zabraniak. 2019 BG( 1/ 0)

272 Kościół rzymskokatolicki
10
Nęcek, Robert (1969- ). Autor Rzecznik prasowy w instytucji kościelnej : teoria i praktyka / Robert Nęcek, Rafał Kowalski. 2019 BG( 1/ 0)

27 CHRZEŚCIJAŃSTWO
11
Origenes (około 185-około 254). Autor Komentarze do Księgi Przysłów / Orygenes ; wstęp, przekład i opracowanie naukowe ks. Przemysław Szewczyk ; opracowanie indeksów ks. Tadeusz Kołosowski. 2019 BG( 1/ 0)

27-1 Teologia chrześcijańska
12
Osadczy, Włodzimierz (1969- ). Autor Unia triplex : Unia Brzeska w tradycji polskiej, rosyjskiej i ukraińskiej / Włodzimierz Osadczy. 2019 BG( 1/ 0)

271 Kościoły Wschodnie. Kościoły prawosławne, ortodoksyjne. Kościół rosyjski. Kościół
13

Ormianie katolicy w Armenii i Gruzji : historia, pamięć, tożsamość / Krzysztof Stopka, Jakub Osiecki, Konrad Siekierski. 2019 BG( 1/ 0)

272 Kościół rzymskokatolicki
14
Strutyński, Maciej. Autor Myśl społeczno-polityczna Kościoła greckokatolickiego w II RP (1918-1939) / Maciej Strutyński. 2019 BG( 1/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
15
Worbs, Marcin (1963- ). Autor Chrystocentryzm w liturgii w ujęciu Josefa Andreasa Jungmanna / Marcin Worbs. 2019 BG( 1/ 0)

27-31 Jezus Chrystus. Chrystologia
16
Wróbel, Marta (1984- ). Autor Parafia Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Dobrzyniewie Kościelnym 1519-2019 / tekst Marta Wróbel, opracowanie graficzne Wiesław Wróbel. 2019 BG( 1/ 0)

27-9 Historia Kościoła
17

Acta capituli ecclesiae cathedralis Vilnensis saec. XVI-XVIII = Vilniaus katedros bažnyčios kapitulos posėdžių protokolai XVI-XVIII a. t. 1, 1502-1533 / parengė Darius Antanavičius, Dalia E 2018 BG( 1/ 0)

272 Kościół rzymskokatolicki
18
Bizior-Ociepa, Renata. Autor Kazanie jako wspólnototwórczy gatunek wypowiedzi w drugiej połowie XIX wieku / Renata Bizior ; Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie. 2018 BG( 1/ 0)

27-46/-48 Teologia pastoralna. Opieka duszpasterska. Działalność charytatywna. Kaznodziejstwo
19
Błądek, Zenon. Autor Żyją i owocują, a były skazane na niebyt : struktury Kościoła łacińskiego na Ukrainie : trudne lata 1991-2008 / Zenon Błądek. 2018 BG( 1/ 0)

272 Kościół rzymskokatolicki
20

Reformacja protestancka 1517 roku : spory o dziedzictwo / redakcja Cezary Lipiński i Wolfgang Brylla. 2018 BG( 1/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
21
Czerski, Janusz (1935- ). Autor Apokalipsa Świętego Jana : wstęp i komentarz. Cz. 1, Ap 1-3 / Janusz M. Czerski. 2018 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
22

1938 : jak burzono cerkwie / redakcja Eugeniusz Czykwin, Anna Radziukiewicz ; autorzy Michał Bołtryk [i 11 pozostałych]. 2018 BG( 1/ 0)

271 Kościoły Wschodnie. Kościoły prawosławne, ortodoksyjne. Kościół rosyjski. Kościół
23
Doroszkiewicz, Warsonofiusz (1956- ). Autor Dziedzictwo Bizantyńskie / Biskup Warsonofiusz (Doroszkiewicz). 2018 BG( 1/ 0)

27-9 Historia Kościoła
24
Draus, Jan (1952- ). Autor Metropolia Lwowska Obrządku Łacińskiego i jej losy w pojałtańskiej rzeczywistości : arcybiskupi i biskupi u progu Niepodległości 1918 roku / Jan Draus. 2018 BG( 1/ 0)

27-7 Organizacja i struktura Kościoła. Hierarchia. Duchowieństwo. Osoby świeckie. Laikat. Ch
25
Góralski, Wojciech (1939- ). Autor Rozeznanie oceniające co do istotnych praw i obowiązków małżeńskich oraz jego poważny brak (kan. 1095, n. 2 KPK) : doktryna i orzecznictwo / Wojciech Góralski. 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

27-74 Prawo religijne. Prawo kanoniczne
26

Mistrz i przyjaciel, Ojciec Profesor Leon Benigny Dyczewski OFMConv. / pod redakcją Małgorzaty Halickiej, Anny Szafranek, Lidii Dakowicz. 2018 BG( 2/ 0)

27-7 Organizacja i struktura Kościoła. Hierarchia. Duchowieństwo. Osoby świeckie. Laikat. Ch
27
Jaskóła, Piotr (1952- ). Autor Ut sint unum : wprowadzenie do ekumenizmu / Piotr Jaskóła. 2018 BG( 1/ 0)

27-675 Ekumenizm. Dialog chrześcijańsko-żydowski
28
Jaskóła, Piotr (1952- ). Autor Bóg rzekł i stało się : zarys protologii / Piotr Jaskóła. 2018 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
29
Jewdokimow, Marcin. Autor Klasztor w perspektywie socjologicznej : w poszukiwaniu nowego ujęcia / Marcin Jewdokimow. 2018 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
30
Jurek, Tomasz (1962- ). Autor Biskupstwo poznańskie w wiekach średnich / Tomasz Jurek. 2018 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
31
Kostiuczuk, Jakub (1966- ). Autor Społeczne nauczanie Kościoła Prawosławnego / Jakub Kostiuczuk. 2018 BG( 1/ 0)

271 Kościoły Wschodnie. Kościoły prawosławne, ortodoksyjne. Kościół rosyjski. Kościół
32
Królikowski, Wacław (1964- ). Autor Adnotacje do Ćwiczeń Duchowych św. Ignacego Loyoli : studium teologiczno-pastoralne / Wacław Królikowski SJ. 2018 BG( 1/ 0)

27-44 Życie religijne. Praktyka życia religijnego. Post. Celibat
33

Miłość jest jedna : księga pamiątkowa z okazji czterdziestolecia pracy naukowej i rekolekcyjnej Józefa Augustyna SJ / redakcja Wacław Królikowski SJ. 2018 BG( 1/ 0)

27-1 Teologia chrześcijańska
34
Litwin, Henryk (1959- ). Autor Chwała Północy : Rzeczpospolita w polityce Stolicy Apostolskiej : 1598 - 1648 / Henryk Litwin. 2018 BG( 1/ 0)

27-9 Historia Kościoła
35
Lorek, Wojciech (historia). Autor Poczet wielkich mistrzów krzyżackich w Malborku : 1309-1457 / Wojciech Lorek, Norbert Delestowicz, Robert T. Tomczak ; pod redakcją Norberta Delestowicza. 2018 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
36

Liturgy and music in the history of the Pauline Order / edited by Erwin Mateja, Remigiusz Pośpiech ; Uniwersytet Opolski. Wydział Teologiczny. Instytut Liturgii, Muzyki i Sztuki Sakralnej, Klasz 2018 BG( 1/ 0)

272 Kościół rzymskokatolicki
37
Mironowicz, Antoni (1959- ). Autor Cerkiew prawosławna w II Rzeczypospolitej / Antoni Mironowicz. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

271 Kościoły Wschodnie. Kościoły prawosławne, ortodoksyjne. Kościół rosyjski. Kościół
38
Mironowicz, Antoni (1959- ). Autor Pod opieką św. Antoniego Pieczerskiego / Antoni Mironowicz. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
39
Mironowicz, Marcin. Autor Szkoła bractwa cerkiewnego w Wilnie w XVI-XVIII w. / Marcin Mironowicz. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-75/-76 Szkolnictwo kościelne. Katecheza. Szkolnictwo wyższe teologiczne. Seminaria duchowne
40

Zakon bazyliański na tle mozaiki wyznaniowej i kulturowej Rzeczypospolitej i krajów ościennych / redakcja: Stanisław Nabywaniec, Sławomir Zabraniak, Beata Lorens. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
41

Christianity in the history of Poland and the Poles 966-2016 / edited by Waldemar Paruch ; translated by Jerzy Adamko ; Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. 2018 BG( 1/ 0)

272 Kościół rzymskokatolicki
42

Chrześcijaństwo w dziejach Polski i Polaków 966-2016 / redakcja naukowa Waldemar Paruch ; Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. 2018 BG( 1/ 0)

272 Kościół rzymskokatolicki
43
Słomka, Jan (1959- ). Autor Wprowadzenie do teologii katolickiej / Jan Słomka. 2018 BG( 2/ 0)

27-1 Teologia chrześcijańska
44
Šmahel, František (1934- ). Autor Rewolucja husycka. Tom 1, Okres wyrwany z ram / František Šmahel ; tłumaczenie Konrad Ziółkowski. 2018 BG( 1/ 0)

27-87 Herezje. Manicheizm. Arianizm. Husytyzm. Bracia Czescy
45
Snarski, Krzysztof (1982- ). Autor Staroobrzędowcy : historia, wiara, tradycja / Krzysztof Snarski. 2018 BG( 1/ 0)

271 Kościoły Wschodnie. Kościoły prawosławne, ortodoksyjne. Kościół rosyjski. Kościół
46

Od "Vixdum Poloniae unitas" do "Totus tuus Poloniae populus" : wileńska prowincja kościelna w latach 1925-1992 : studia i materiały / pod redakcją Jarosław Wasilewskiego, Waldemara F. Wilczew 2018 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-7 Organizacja i struktura Kościoła. Hierarchia. Duchowieństwo. Osoby świeckie. Laikat. Ch
47
Witecki, Stanisław. Autor Przekaz kulturowy w parafiach katolickich na obszarze Rzeczypospolitej Obojga Narodów czasów stanisławowskich / Stanisław Witecki. 2018 BG( 1/ 0)

272 Kościół rzymskokatolicki
48
Wysocki, Artur (ksiądz). Autor Dynamika zmian w parafii a jej elementy istotne : śladami pioniera socjologii parafii ks. Franciszka Mirka / Artur Wysocki. 2018 BG( 1/ 0)

272 Kościół rzymskokatolicki
49
Żukowska-Gardzińska, Dominika (1978- ). Autor Problematyka ciała w nauczaniu Jana Pawła II w dialogu wiary i kultury / Dominika Żukowska-Gardzińska. 2018 BG( 1/ 0)

272-732.2 Papiestwo. Encykliki. Nauczanie papieskie
50
Bednarski, Włodzimierz. Czy Świadkowie Jehowy są kompetentni w orzekaniu o transfuzji krwi? : małe vademecum dla środowiska medycznego i krytyka nauki Towarzystwa Strażnica / Włodzimierz Bednarski. 2017 BG( 1/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
51
Biblia. NT. Ewangelie (łac. ; Ewangeliarz Księżnej Anastazji) Ewangeliarz księżnej Anastazji / Leszek Misiarczyk. 2017 BG( 1/ 0)

27-282/-285 Teksty liturgiczne. Katechizm. Modlitewniki. Dogmatyka. Teologia systematyczna. Apol
52
Borkowski, Andrzej (1974- ). Autor Hiob Zalizo : ihumen poczajowski / Andrzej Borkowski. 2017 BG( 3/ 0)

27-36 Święci. Błogosławieni
53
Boryszewski, Paweł. Orientacje temporalne współczesnych polskich chrześcijan / Paweł Boryszewski. 2017 BG( 1/ 0)

27 CHRZEŚCIJAŃSTWO
54

200 lat teologii uniwersyteckiej w Warszawie / redakcja naukowa Magdalena Butkiewicz, Jakub Slawik, Jarosław A. Sobkowiak. 2017 BG( 1/ 0)

27-75/-76 Szkolnictwo kościelne. Katecheza. Szkolnictwo wyższe teologiczne. Seminaria duchowne
55

Kościół katolicki na Syberii Zachodniej w XIX i początkach XX wieku : (szkice historyczne, materiały, dokumenty) / do druku przygotował Wasilij Chaniewicz ; pod redakcją Wiesława Cabana, J 2017 BG( 1/ 0)

272 Kościół rzymskokatolicki
56
Chomik, Piotr. Autor Początki Bractwa Prawosławnego Świętych Cyryla i Metodego w Białymstoku (1986-1989) / Piotr Chomik. 2017 BG( 3/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-7 Organizacja i struktura Kościoła. Hierarchia. Duchowieństwo. Osoby świeckie. Laikat. Ch
57

Antytrynitaryzm w Pierwszej Rzeczypospolitej w kontekście europejskim : źródła - rozwój - oddziaływanie / redakcja naukowa Michał Choptiany, Piotr Wilczek. 2017 BG( 1/ 0)

2-7 Organizacja poszczególnych religii, kościołów. Sekty
58
Čirkun, Leonid Vladimirovič. Autor Kratkie očerki po istorii Russkoj Pravoslavnoj Cerkvi, Belorusskoj Pravoslavnoj Cerkvi / Leonid Čirkun. 2017 BG( 1/ 0)

271 Kościoły Wschodnie. Kościoły prawosławne, ortodoksyjne. Kościół rosyjski. Kościół
59
Duda, Sebastian (1975- ).. Reformacja : rewolucja Lutra / Sebastian Duda. 2017 BG( 1/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
60
Gędek, Marek (1965-2018).. Kościół i chrześcijaństwo na ziemiach polskich : atlas historyczny / Marek Gędek. 2017 BG( 1/ 0)

27-9 Historia Kościoła
61
Gleize, Jean-Michel (1966- ).. Prawdziwe oblicze Lutra / Jean-Michel Gleize ; [przekład z języka francuskiego Marcin Beściak]. 2017 BG( 1/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
62

Kościół w Polsce a sąsiedzi : prace dedykowane profesorowi Markowi Kazimierzowi Barańskiemu / redakcja naukowa Janusz Grabowski, Tadeusz Paweł Rutkowski. 2017 BG( 1/ 0)

272 Kościół rzymskokatolicki
63
Jagodzińska, Agnieszka (1977- ).. "Duszozbawcy"? : misje i literatura Londyńskiego Towarzystwa Krzewienia Chrześcijaństwa wśród Żydów w latach 1809-1939 / Agnieszka Jagodzińska. 2017 BG( 1/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
64
Kłaczkow, Jarosław (1972- ). Autor Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce w latach 1918-1939 / Jarosław Kłaczkow. 2017 BG( 1/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
65
Kościelny, Robert. Dzieje reformacji w Polsce / Piotr Kościelny. 2017 BG( 1/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
66
Krahel, Tadeusz (1937- ).. Martyrologia duchowieństwa archidiecezji wileńskiej 1939-1945 / Tadeusz Krahel. 2017 BG( 2/ 0)

27-7 Organizacja i struktura Kościoła. Hierarchia. Duchowieństwo. Osoby świeckie. Laikat. Ch
67

Jan Hus : życie, myśl, dziedzictwo / redakcja naukowa Paweł Kras, Martin Nodl. 2017 BG( 1/ 0)

27-87 Herezje. Manicheizm. Arianizm. Husytyzm. Bracia Czescy
68
Królik, Ludwik (1942-1999).. Organizacja diecezji łuckiej i brzeskiej od XVI do XVIII wieku / Ludwik Królik ; Instytut Badań Kościelnych w Łucku. 2017 BG( 1/ 0)

272 Kościół rzymskokatolicki
69

Millennium : wiosna Kościoła / pod redakcją Juana Marii Laboa ; ilustracje Sandro Corsi, Vittorio Belli, Franco Vignazia ; [tłumaczenie Marek Myczkowski]. 2017 BG( 1/ 0)

27 CHRZEŚCIJAŃSTWO
70

Wojna : współcześni męczennicy / pod redakcją Juana Marii Laboa ; ilustracje Sandro Corsi, Vittorio Belli, Franco Vignazia ; [tłumaczenie Marek Myczkowski]. 2017 BG( 1/ 0)

27 CHRZEŚCIJAŃSTWO
71
Maj, Elżbieta A. Omne Datum Optimum : złota bulla zakonu templariuszy (1139) / Elżbieta A. Maj. 2017 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
72
Mames, Tomasz Dariusz (1980- ).. Mariawityzm na południu Polski / M. Daniel Mames. 2017 BG( 1/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
73

Chrześcijaństwo wśród religii świata : księga dedykowana Księdzu Profesorowi Tadeuszowi Dajczerowi (1931-2009) / redakcja naukowa Leonard Fic, Paweł Mazanka, Eugeniusz Sakowicz, Paweł Szu 2017 BG( 1/ 0)

27 CHRZEŚCIJAŃSTWO
74

Luteranizm w kulturze Pierwszej Rzeczypospolitej / redakcja naukowa Katarzyna Meller. 2017 BG( 1/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
75
Mironowicz, Antoni (1959- ).. Jerzy Konisski biskup mohylewski / Antoni Mironowicz. 2017 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

271 Kościoły Wschodnie. Kościoły prawosławne, ortodoksyjne. Kościół rosyjski. Kościół
76
Mironowicz, Marcin. Dzieje ośrodków monastycznych na Wołyniu do końca XVI wieku / Marcin Mironowicz. 2017 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
77

Media, kultura, dialog : ogólnopolska konferencja naukowa w 5. rocznicę śmierci abpa Józefa Życińskiego, 11 lutego 2016 : album / redakcja Robert Nęcek, Wojciech Misztal. 2017 BG( 1/ 0)

27-1 Teologia chrześcijańska
78
Nâčaeva, Galìna Rygoraŭna (1951- ). Autor Vetka : istoriâ staroobrâdčestva / sostavitelʹ V. F. Nikolajčuk ; avtory teksta: G. G. Nečaeva, S. I. Leontʹeva ; fotografii A. P. Dribasa. 2017 BG( 1/ 0)

271 Kościoły Wschodnie. Kościoły prawosławne, ortodoksyjne. Kościół rosyjski. Kościół
79
Pettegree, Andrew (1957- ).. Marka Luter : rok 1517, druk i początki Reformacji / Andrew Pettegree ; tłumaczenie Mikołaj Denderski. 2017 BG( 1/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
80

Czas próby : Kościół katolicki w okresie PRL / pod red. Wojciecha Polaka, Arkadiusza Czwołka, Sylwii Galij-Skarbińskiej. 2017 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

272 Kościół rzymskokatolicki
81
Potocki, Andrzej (1947-2018). O Kościele także socjologicznie / Andrzej Potocki. 2017 BG( 1/ 0)

272 Kościół rzymskokatolicki
82

Uroczystość święceń biskupich i ingres do archikatedry arcybiskupa Tadeusza Wojdy SAC metropolity białostockiego / [redakcja Tomasz Powichrowski ; opracowanie części historycznej: Tadeusz 2017 BG( 1/ 0)

27-7 Organizacja i struktura Kościoła. Hierarchia. Duchowieństwo. Osoby świeckie. Laikat. Ch
83
Rogińska, Maria. Po rozpadzie : obraz świata rosyjskich prawosławnych w okresie poradzieckim / Maria Rogińska. 2017 BG( 2/ 0)

271 Kościoły Wschodnie. Kościoły prawosławne, ortodoksyjne. Kościół rosyjski. Kościół
84

Krajobraz i dziedzictwo kulturowe Europy : sacrum-profanum : prace ofiarowane księdzu prof. dr hab. Józefowi Mareckiemu / redakcja Lucyna Rotter, Andrzej Giza. 2017 BG( 1/ 0)

27-9 Historia Kościoła
85
Rożek, Michał (1946-2015).. Święty Brat Albert / Michał Rożek. 2017 BG( 1/ 0)

27-36 Święci. Błogosławieni
86

Obowiązki i prawa wiernych w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego / redakcja: Marek Saj. 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

27-74 Prawo religijne. Prawo kanoniczne
87

Kazanie a literatura : dawniej i dzisiaj / pod redakcją Jerzego Sikory i Jakuba Jurkowskiego. 2017 BG( 1/ 0)

27-46/-48 Teologia pastoralna. Opieka duszpasterska. Działalność charytatywna. Kaznodziejstwo
88
Siwiec, Bogdan Piotr (1964- ).. Św. Brat Albert / Rafał B. Siwiec CFA. 2017 BG( 1/ 0)

27-36 Święci. Błogosławieni
89

Archiwalne dziedzictwo / redakcja Adam Szot. 2017 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-7 Organizacja i struktura Kościoła. Hierarchia. Duchowieństwo. Osoby świeckie. Laikat. Ch
90

Pierwsze wieki chrześcijaństwa w Polsce: do roku 1200 / pod redakcją Jana Tyszkiewicza i Krzysztofa Łukawskiego ; Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Akademickie Towarzystwo Eduk 2017 BG( 1/ 0)

272 Kościół rzymskokatolicki
91
Umiński, Grzegorz. Diecezjalne WWW w Polsce a nowa ewangelizacja : poszukiwania teologiczno-medioznawcze / Grzegorz Umiński. 2017 BG( 1/ 0)

272 Kościół rzymskokatolicki
92
Uruszczak, Wacław (1946- ).. Opera historico-iuridica selecta : prawo kanoniczne, nauka prawa, prawo wyznaniowe / Wacław Uruszczak ; [kolegium redakcyjne Krzysztof Fokt i 13 pozostałych]. 2017 BG( 1/ 0)

27-74 Prawo religijne. Prawo kanoniczne
93

Między teologią a duszpasterstwem powszechnym na ziemiach Korony doby przedtrydenckiej : dziedzictwo średniowiecza i wyzwania XV-XVI wieku / redakcja naukowa Wacław Walecki. 2017 BG( 1/ 0)

27-1 Teologia chrześcijańska
94
Wroński, Stanisław (1942- ).. Święta Maria Matka Jezusa Chrystusa / Stanisław Wroński. 2017 BG( 2/ 0)

27-312.47 Maria. Mariologia
95
Zbarachewicz, Beata. Autor Studium Pisma Świętego w Akademii Teologii Katolickiej (1954-1999) / Beata Zbarachewicz. 2017 BG( 1/ 0)

27-75/-76 Szkolnictwo kościelne. Katecheza. Szkolnictwo wyższe teologiczne. Seminaria duchowne
96

Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. Ser. 3, Język, literatura, kultura, historia. pod redakcją Zofii Abramowicz, Krzysztofa Korotkicha ; [autorzy Zofia Abramowicz i 24 2016 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

27 CHRZEŚCIJAŃSTWO
97
Balon, Marek. Święty Brat Albert : historia życia, spuścizna, kult, modlitwy / Marek Balon. 2016 BG( 1/ 0)

27-36 Święci. Błogosławieni
98
Banaś, Jakub. Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. Ser. 3, Język, literatura, kultura, historia. pod redakcją Zofii Abramowicz, Krzysztofa Korotkicha ; [autorzy Jakub Banaś i 21 poz 2016 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

27 CHRZEŚCIJAŃSTWO
99
Barańczuk, Arkadiusz. Cerkiew prawosławna na terenie województwa białostockiego w latach 1944-1956 / Arkadiusz Barańczuk. 2016 BG( 1/ 0)

271 Kościoły Wschodnie. Kościoły prawosławne, ortodoksyjne. Kościół rosyjski. Kościół

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia realizuje zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego