Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "259" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 13 z 13 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Łabęcka-Koecherowa, Małgorzata (1917-2011).. Mitologia ludów tureckich : (Syberia Południowa) / Małgorzata Łabęcka-Koecherowa. 2015 BG( 1/ 0)

259 Religie na pozostałych terenach - Indian Ameryki Północnej, afrykańskie, australijskie.
2
Zwoliński, Andrzej (1957- ).. Świat voodoo / Andrzej Zwoliński. 2011 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

259 Religie na pozostałych terenach - Indian Ameryki Północnej, afrykańskie, australijskie.
3
Evans-Pritchard, Edward Evan (1902-1973).. Religia Nuerów / E. E. Evans-Pritchard ; przekł. Kamila Baraniecka i Mikołaj Olszewski. 2007 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

259 Religie na pozostałych terenach - Indian Ameryki Północnej, afrykańskie, australijskie.
4
Szyjewski, Andrzej (1963- ).. Religie Czarnej Afryki / Andrzej Szyjewski. 2005 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

259 Religie na pozostałych terenach - Indian Ameryki Północnej, afrykańskie, australijskie.
5
Kitab, Shakir. Rozwój koncepcji Boga w kulturze arabskiej przed islamem / Shakir Kitab. 2002 BG( 2/ 0)

259 Religie na pozostałych terenach - Indian Ameryki Północnej, afrykańskie, australijskie.
6
Klein, Stanisław (1955- ).. Etos zachodnioafrykańskiego Ludu Ewe w świetle zasad moralności chrześcijańskiej / Stanisław Klein. 2000 BG( 1/ 0)

259 Religie na pozostałych terenach - Indian Ameryki Północnej, afrykańskie, australijskie.
7
Piłaszewicz, Stanisław (1944- ).. Religie Afryki / Stanisław Piłaszewicz. 2000 BG( 1/ 0)

259 Religie na pozostałych terenach - Indian Ameryki Północnej, afrykańskie, australijskie.
8
Piłaszewicz, Stanisław (1944- ).. W cieniu krzyża i półksiężyca : rodzime religie i "filozofia" ludów Afryki Zachodniej / Stanisław Piłaszewicz. 1986 BG( 4/ 0)
BHU( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

259 Religie na pozostałych terenach - Indian Ameryki Północnej, afrykańskie, australijskie.
9
Popol-Vuh (pol.) Popol Vuh - Księga Rady Narodu Quiché / przeł. Halina Czarnocka, Carlos Marrodán Casas ; oprac. i wstępem poprzedziła Elżbieta Siarkiewicz. 1982 BG( 1/ 0)

259 Religie na pozostałych terenach - Indian Ameryki Północnej, afrykańskie, australijskie.
10
Posern-Zielińska, Mirosława. Indiańskie wierzenia i rytuały / Mirosława i Aleksander Posern-Zielińscy. 1977 BG( 1/ 0)
BHU( 3/ 0)

259 Religie na pozostałych terenach - Indian Ameryki Północnej, afrykańskie, australijskie.
11
Posern-Zielińska, Mirosława. Peyotyzm - religia Indian Ameryki Północnej / Mirosława Posern-Zielińska ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury Materialnej. 1972 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

259 Religie na pozostałych terenach - Indian Ameryki Północnej, afrykańskie, australijskie.
12
Herskovits, Melville Jean. Dahomean narrative : a cross-cultural analysis / Melville J. and Frances S. Herskovits. 1970 BG( 1/ 0)

259 Religie na pozostałych terenach - Indian Ameryki Północnej, afrykańskie, australijskie.
13
Chodak, Szymon (1924-2006).. Kapłani, czarownicy, wiedźmy... : (z socjologii świątyń animistycznych) / Szymon Chodak. 1967 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)

259 Religie na pozostałych terenach - Indian Ameryki Północnej, afrykańskie, australijskie.

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego