Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "21" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 245 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Filozofia religii : kontrowersje / redaktorzy naukowi Jacek Hołówka, Bogdan Dziobkowski ; [recenzenci Andrzej Bronk, Janusz Dobieszewski, Andrzej Szahaj]. 2019 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
2

Poszukiwania teologiczno-filozoficzno-kulturowe / pod redakcją Barbary Bogołębskiej i Moniki Worsowicz. 2018 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
3
Dixon, Thomas (1973- ). Autor Nauka i religia / Thomas Dixon ; tłumaczenie Grzegorz Zinkiewicz ; redakcja naukowa Paweł Grabarczyk. 2018 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
4
Meister, Chad V. (1965- ). Autor Wprowadzenie do filozofii religii / Chad Meister ; w tłumaczeniu Dawida Misztala i Tomasza Sieczkowskiego. 2018 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
5
Pankalla, Andrzej. Autor Indygeniczna psychologia Słowian : wprowadzenie do realnej nauki o duszy / Andrzej Bronisław Pankalla, Konrad Kazimierz Kośnik. 2018 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
6
Hardacre, Helen (1949- ). Autor Shinto : a history / Helen Hardacre. 2017 BG( 1/ 0)

21 Religie Chin - Taoizm, Konfucjanizm. Religie Korei. Religie Japonii - Szintoizm. Mitologia ch
7
Szymaniec, Piotr. Koncepcje wolności religijnej : rozwój historyczny i współczesny stan debaty w zachodniej myśli polityczno-prawnej / Piotr Szymaniec. 2017 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
8
Wielomski, Adam (1972- ).. W poszukiwaniu katechona : teologia polityczna Carla Schmitta / Adam Wielomski. 2017 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
9
Pabjan, Tadeusz (1972- ).. Anatomia konfliktu : między nowym ateizmem a teologią nauki / Tadeusz Pabjan. 2016 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
10
Pedersen, Olaf (1920-1997).. Dwie Księgi : z dziejów relacji między nauką a teologią / Olaf Pedersen ; redakcja George V. Coyne, S. J. i Tadeusz Sierotowicz ; tłumaczenie Włodzimierz Skoczny i Michał Furman. 2016 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
11
Rogacz, Dawid (1992- ).. W stronę radykalnego pluralizmu religijnego / Dawid Rogacz. 2016 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
12
Tillich, Paul (1886-1965).. Era protestancka / Paul Tillich ; przekład Jacek Aleksander Prokopski, Nadija Łomanowa-Barańska ; przedmowa Marcin Hintz ; wstęp Jacek Aleksander Prokopski ; posłowie James Luther Adams. 2016 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
13

Piękna dama teologia : księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Romanowi E. Rogowskiemu / pod redakcją Włodzimierza Wołyńca, Jacka Froniewskiego. 2016 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
14
Bartnik, Czesław Stanisław (1929- ).. Negowanie zła przez wolność / Czesław Stanisław Bartnik. 2015 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
15
Dzik, Jerzy (1950- ).. Zoologia : różnorodność i pokrewieństwa zwierząt / Jerzy Dzik. 2015 BG( 1/ 0)
BIO( 3/ 0)


16

Wiedza religioznawcza w badaniach politologicznych / redakcja naukowa: Bogumił Grott, Olgierd Grott. 2015 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
17
Jaspers, Karl (1883-1969).. Problem demitologizacji / Karl Jaspers, Rudolf Bultmann ; przekład Dawid Kolasa, Tomasz Kupś, Maciej Pawlicki ; redakcja naukowa Dawid Kolasa, Tomasz Kupś. 2015 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
18
Starzyński, Mikołaj (1989- ).. Nowy Ateizm : analiza krytyczna / Mikołaj Starzyński. 2015 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
19
Eagleton, Terry (1943- ).. Kultura a śmierć Boga / Terry Eagleton ; przeł. Bogdan Baran. 2014 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
20
Feliga, Piotr (1977- ).. Czas i ortodoksja : hermeneutyka teologii w świetle "Prawdy i metody" Hansa-Georga Gadamera / Piotr Feliga ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. 2014 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
21
Kŭm, Chang-t’ae (1944- ).. Historia koreańskiej myśli konfucjańskiej / Keum Jang-tae ; z jęz. koreań. przeł. Haesung Lee i Dorota Barańska. 2014 BG( 1/ 0)

21 Religie Chin - Taoizm, Konfucjanizm. Religie Korei. Religie Japonii - Szintoizm. Mitologia ch
22
Kurkiewicz, Anna. Dialektyka Prawdy w myśli rosyjskiego renesansu religijno-filozoficznego / Anna Kurkiewicz. 2014 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
23
Mrozek-Dumanowska, Anna. Religia a globalizacja / Anna Mrozek-Dumanowska. 2014 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
24

Kobiety w cywilizacji konfucjańskiej / red. nauk. Elżbieta Potocka. 2014 BG( 1/ 0)

21 Religie Chin - Taoizm, Konfucjanizm. Religie Korei. Religie Japonii - Szintoizm. Mitologia ch
25
Sloterdijk, Peter (1947- ).. W cieniu góry Synaj : przypis o źródłach i przemianach całkowitego członkostwa / Peter Sloterdijk ; przeł. Bogdan Baran. 2014 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
26
Szocik, Konrad (1985- ).. Ateizm filozoficzny : zarys historii i krytyka neotomistyczna / Konrad Szocik. 2014 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
27

W trosce o kulturę logiczną : prace dedykowane księdzu profesorowi Józefowi Herbutowi z okazji osiemdziesiątej rocznicy urodzin / red. Kazimierz M. Wolsza ; Uniwersytet Opolski. Wydział Teol 2014 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
28
Atran, Scott (1952- ).. Ewolucyjny krajobraz religii / Scott Atran ; przeł. Małgorzata Kolan. 2013 BG( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
29
Baggini, Julian. Ateizm : bardzo krótkie wprowadzenie / Julian Baggini ; przekł. Krzysztof Hoffmann, Weronika Szwebs ; przedm. do pol. wyd. Jan Woleński. 2013 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
30
Brown, Terence A. Genomy / T. A. Brown ; przekł. pod red. Piotra Węgleńskiego ; [zespół tł.: Aleksandra Dmochowska et al.]. 2013 BIO( 1/ 0)


31

Wielkie księgi ludzkości / red. nauk. Anna Czajka ; oprac. tekstów Magdalena Woźniewska-Działak. 2013 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
32
Kaleta, Tadeusz (1953- ).. Religie i zwierzęta : szkice do wspólnego portretu / Tadeusz Kaleta. 2013 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
33
Motak, Dominika. Między transcendencją a immanencją : religia w myśli Georga Simmla / Dominika Motak. 2013 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
34
Schopenhauer, Arthur (1788-1860).. O religii / Arthur Schopenhauer ; przekł. Jan Błeszyński. 2013 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
35
Sloterdijk, Peter (1947- ).. Gorliwość Boga : o walce trzech monoteizmów / Peter Sloterdijk ; przeł. Bogdan Baran. 2013 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
36
Taubes, Jacob (1923-1987).. Apokalipsa i polityka : eseje mesjańskie / Jacob Taubes ; przeł. Piotr Graczyk [et al.] ; wybrał, wstępem poprzedził i przekł. oprac. Piotr Nowak. 2013 BG( 2/ 1)
WHS( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
37
Tiele, Cornelius Petrus (1830-1902).. Zarys religioznawstwa i inne pisma / Korneliusz Piotr Tiele ; przekł., wstęp i oprac. Tomasz Kupś. 2013 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
38
Zatwardnicki, Sławomir (1975- ).. Ateizm urojony : chrześcijańska odpowiedź na negację Boga / Sławomir Zatwardnicki. 2013 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
39

Drzewo poznania : postsekularyzm w przekładach i komentarzach / pod red. Piotra Bogaleckiego, Aliny Mitek-Dziemby. 2012 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
40
Chlewicki, Maciej. Kant a problem filozofii religii / Maciej Chlewicki. 2012 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
41
Fedorov, Nikolaj Fedorovič (1828-1903).. Filozofia wspólnego czynu / Nikołaj Fiodorow ; przeł. Cezary Wodziński i Michał Milczarek ; wstępem poprzedził i przypisami opatrzył Michał Milczarek ; wybrał Ryszard Łużny, wybór uzu 2012 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
42

Ateizm w kulturze Zachodu i Wschodu / pod red. Jowity Guji. 2012 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
43
Heine, Steven (1950- ).. Sacred high city, sacred low city : a tale of religious sites in two Tokyo neighborhoods / Steven Heine. 2012 BG( 1/ 0)

21 Religie Chin - Taoizm, Konfucjanizm. Religie Korei. Religie Japonii - Szintoizm. Mitologia ch
44
Krasicki, Jan (1954- ).. Człowiek i Bóg w tradycji rosyjskiej / Jan Krasicki. 2012 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
45
Olszewski, Mikołaj. Interpretation and truth : a new annotated edition of Giles of Rome’s De plurificatione possibilis intellectus / Mikołaj Olszewski. 2012 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
46

Nauki przyrodnicze a nowy ateizm / red. tomu Marek Słomka. 2012 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
47
Turnbull, Stephen R. (1948- ).. Samurajowie i sacrum / Stephen Turnbull ; tł. Justyn Hunia. 2012 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

21 Religie Chin - Taoizm, Konfucjanizm. Religie Korei. Religie Japonii - Szintoizm. Mitologia ch
48
Waloszczyk, Konrad (1939- ).. Dosłowna i niedosłowna interpretacja wierzeń religijnych / Konrad Waloszczyk ; Szkoła Główna Służby Pożarniczej. 2012 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
49

Ateizm oraz irreligia i sekularyzacja / wybór i opracowanie Franciszek Adamski. 2011 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
50
Bloch, Paweł. Urojony Bóg Richarda Dawkinsa / Paweł Bloch. 2011 BG( 2/ 1)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
51
Carmody, Denise Lardner (1935- ).. Mistycyzm w wielkich religiach świata / Denise Lardner Carmody, John Tully Carmody ; przekł. Ewa Łukaszyk. 2011 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
52
Comte-Sponville, André (1952- ).. Duchowość ateistyczna : [wprowadzenie do duchowości bez Boga] / André Comte-Sponville ; przeł. Elżbieta Aduszkiewicz. 2011 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
53
Dawkins, Richard (1941- ).. Bóg urojony / Richard Dawkins ; przeł. Piotr J. Szwajcer. 2011 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
54
Huxley, Aldous (1894-1963).. Filozofia wieczysta / Aldous Huxley ; [przekł. Jerzy Prokopiuk, Krzysztof Środa ; il. Agnieszka Skulska]. 2011 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
55

Wobec nowego ateizmu / red. Ignacy Bokwa, Marek Jagodziński. 2011 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
56
James, William (1842-1910).. Odmiany doświadczenia religijnego : studium ludzkiej natury / William James ; przeł. Jan Hempel ; przekł. uzup., oprac. i przedm. opatrzył Bogdan Baran. 2011 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
57
Juknevičius, Stanislovas (1949- ).. Pasąmone ir religija : monografija / Stanislovas Juknevičius. 2011 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
58
Piróg, Mirosław (1964- ).. Williama Jamesa filozofia doświadczenia religijnego / Mirosław Piróg. 2011 BG( 2/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
59
Russell, Bertrand (1872-1970).. Religia i nauka / Bertrand Russell ; tł. i wstęp Barbara Stanosz. 2011 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
60
Solovʹëv, Vladimir Sergeevič (1853-1900).. Wykłady o Bogoczłowieczeństwie / Włodzimierz Sołowjow ; przeł. i wstępem opatrzył Janusz Dobieszewski. 2011 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
61

Studia mitoznawcze : filozoficzne i socjologiczne aspekty mitu / pod red. Ilony Błocian i Ewy Kwiatkowskiej. 2010 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
62

Rytuały w wybranych religiach i wyznaniach od starożytności do współczesności / pod red. Jana Drabiny. 2010 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 4/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
63

Duchowość cierpienia / red. Włodzimierz Gałązka. 2010 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
64

Postmodernizm i fundamentalizm a prawda - od idei do praxis : praca zbiorowa / pod red. Haliny Grzmil-Tylutki i Agnieszki Hennel-Brzozowskiej ; Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Jagiello 2010 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
65
Kepel, Gilles (1955- ).. Zemsta Boga : religijna rekonkwista świata / Gilles Kepel ; przeł. Agnieszka Adamczak ; wstęp Cezary Michalski ; posł. Agata Bielik-Robson. 2010 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
66
Koniński, Karol Ludwik (1891-1943).. Zagadnienia religijne : szkice / Karol Ludwik Koniński ; zebr., oprac., wstępem i przypisami opatrzył Łukasz Front. 2010 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
67
Kristeva, Julia (1941- ).. Ta niewiarygodna potrzeba wiary / Julia Kristeva ; przekł. Anna Turczyn. 2010 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
68
Marczewska-Rytko, Maria (1962- ).. Religia i polityka w globalizującym się świecie / Maria Marczewska-Rytko. 2010 BG( 2/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
69
Rorty, Richard (1931-2007).. Przyszłość religii / Richard Rorty, Gianni Vattimo ; red. Santiago Zabala ; przekł. Sławomir Królak. 2010 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
70
Szumlewicz, Piotr (1976- ).. Niezbędnik ateisty : rozmowy Piotra Szumlewicza. 2010 BG( 2/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
71
Wierciński, Andrzej (1930-2003).. Magia i religia : szkice z antropologii religii / Andrzej Wierciński. 2010 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
72
Wilowski, Włodzimierz. Metafizyka cierpienia : od Arystotelesa, poprzez myśl indyjską, do myśli chrześcijańskiej / Włodzimierz Wilowski. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
73
Wojewoda, Mariusz (1968- ).. Pluralizm aksjologiczny i jego implikacje we współczesnej filozofii religii / Mariusz Wojewoda. 2010 BG( 2/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
74
Berlinski, David (1942- ).. Szatańskie urojenie : ateizm i jego pretensje naukowe / David Berlinski ; przeł. Dominika Cieśla-Szymańska. 2009 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
75
Blumenberg, Hans (1920-1996).. Praca nad mitem / Hans Blumenberg ; przekł. oprac. Kamilla Najdek, Michał Herer i Zbigniew Zwoliński. 2009 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 1)
WHS( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
76
Bocheński, Józef Maria (1902-1995).. Logika religii / Józef Maria Bocheński ; [przeł. Sławomir Magala]. 2009 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
77
Bronk, Andrzej (1938- ).. Podstawy nauk o religii / Andrzej Bronk. 2009 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
78
Buckley, Michael J. Ateizm w sporze z religią / Michael J. Buckley ; przekł. Małgorzata Frankiewicz. 2009 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
79
Caillois, Roger (1913-1978).. Człowiek i sacrum / Roger Caillois ; przeł. Anna Tatarkiewicz, Ewa Burska. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
80
Guja, Jowita (1977- ).. Koncepcja wiary w "Römerbrief" Karla Bartha / Jowita Guja. 2009 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
81
Jung, Carl Gustav (1875-1961).. Psychologia a religia Zachodu i Wschodu / Carl Gustav Jung ; przeł. Robert Reszke. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
82
Kołakowski, Leszek (1927-2009).. Świadomość religijna i więź kościelna / Leszek Kołakowski. 2009 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
83
Kowalczyk, Stanisław (1932- ).. Nurty filozofii Boga w Polsce w latach 1880-2008 / Stanisław Kowalczyk ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. 2009 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
84
Lütz, Manfred (1954- ).. Bóg : mała historia Największego / Manfred Lütz ; [przekł. Monika Zielińska]. 2009 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
85
McGrath, Alister E. (1953- ).. Bóg nie jest urojeniem : złudzenie Dawkinsa / Alister McGrath, Joanna Collicutt McGrath ; przekł. Jerzy Wolak. 2009 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
86
McGrath, Alister E. (1953- ).. Nauka i religia / Alister McGrath ; przekł. Marek Chojnacki. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
87
Skarżyńska, Beata. Mircea Eliade w Polsce : recepcja religioznawczo-kulturowa / Beata Skarżyńska. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
88
Spaemann, Robert (1927- ).. Odwieczna pogłoska : pytanie o Boga i złudzenie nowożytności / Robert Spaemann ; przeł. Jarosław Merecki. 2009 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
89
Tupikowski, Jerzy (1967- ).. Spór o podstawy teizmu : racje realnego świata czy kreacja religijnych sensów? / Jerzy Tupikowski. 2009 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
90
Yao, Xinzhong. Konfucjanizm : wprowadzenie / Xinzhong Yao ; tł. Justyn Hunia. 2009 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

21 Religie Chin - Taoizm, Konfucjanizm. Religie Korei. Religie Japonii - Szintoizm. Mitologia ch
91
Dennett, Daniel Clement (1942- ).. Odczarowanie : religia jako zjawisko naturalne / Daniel C. Dennett ; przeł. i wstępem opatrzyła Barbara Stanosz. 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
92

Filozofia religii od Schleiermachera do Eco / oprac. Volker Drehsen, Wilhelm Gräb, Birgit Weyel ; tł. Leszek Łysień. 2008 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
93
Eliade, Mircea (1907-1986).. Sacrum a profanum : o istocie sfery religijnej / Mircea Eliade ; przeł. Bogdan Baran. 2008 BG( 3/ 1)
WHS( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
94
Górnicki, Zdzisław (1947- ).. Woda w duchowych przeżyciach człowieka / Zdzisław Górnicki. 2008 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
95
Kruszewicz, Andrzej (1959- ).. Ptaki w Polsce : ptaki lęgowe i przelotne, goście zimowi / Andrzej G. Kruszewicz ; [il.: A. W. Bilińscy et al.]. 2008 BIO( 1/ 0)


96
Kupś, Tomasz (1973- ).. Filozofia religii Immanuela Kanta / Tomasz Kupś. 2008 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
97
Lévinas, Emmanuel (1906-1995).. O Bogu, który nawiedza myśl / Emmanuel Lévinas ; tł. Małgorzata Kowalska ; przedmową opatrzył Tadeusz Gadacz. 2008 BG( 2/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
98
McGrath, Alister E. (1953- ).. Bóg Dawkinsa : geny, memy i sens życia / Alister McGrath ; przekł. Joanna Gilewicz. 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
99
Rahner, Karl (1904-1984).. Słuchacz Słowa : ugruntowanie filozofii religii / Karl Rahner ; przeł. Robert Samek. 2008 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego