Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wszystkie pola= 2018 ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 16179 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Pełny tekst
1
Kruczalak-Jankowska, Joanna. Autor Kontrola prawomocnie zatwierdzonego układu przewidującego konwersję wierzytelności na akcje lub udziały w postępowaniu przed sądem rejestrowym : postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicac 2022
Współczesne problemy prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego Strony 91-102
2
Polkowski, Jan (1953- ). Autor Gdy Bóg się waha. 2, Poezje 2018-2022 / Jan Polkowski. 2022 BG( 1/ 0)

3

Tożsamość pedagogiki współczesnej : wydanie jubileuszowe z okazji XXV-lecia Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu : 1993-2018 / redakcja Agnieszka Cyba 2022 BPP( 1/ 0)

4
Wojtyński, Maciej (1964- ). Autor Brakujące nagrania w Archiwum Telewizji Polskiej / Maciej Wojtyński. 2022
Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego R. 129, nr 1 (2022), strony 117-139
5

Diagnoza sytuacji w zakresie zasobów wód podziemnych w Polsce w ujęciu projektu Programu przeciwdziałania niedoborowi wody = Diagnosis of the situation in terms of groundwater resources from t 2022
Gospodarka Wodna : kwartalnik poświęcony sprawom budownictwa wodnego, dróg wodnych, portów, sił wodnych, mel[j]oracji oraz zagadnieniom ekonomicznym i prawnym z dziedziny gospodarki wodnej R.
6

Arithmetic methods in mathematical physics and biology II / editors of the volume Grzegorz Banaszak, Piotr Krasoń, Jan Milewski, Przemysław Waliszewski. 2021 BIM( 1/ 0)

7

Problem praworządności w Polsce w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE (2018-2020) / wstęp, wybór i redakcja Jan Barcz, Agnieszka Grzelak i Rafał Szyndlauer ; [autorzy]: Jan B 2021 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

8
Brzozowski, Adam (prawo). Autor Prawo rzeczowe : zarys wykładu / Adam Brzozowski, Wojciech J. Kocot, Wiesław Opalski. 2021 BG( 1/ 0)
BWP( 5/ 0)

9
Chmielowska, Paula. Autor Denial of restitution in the United States Court of Appeals’ verdict in case of "Marei von Saher v. Norton Museum of Art at Pasadena and Norton Simon Art Foundation" : von Saher v. Norton Simon Mu 2021
Gdańskie Studia Prawnicze Nr 2 (2021), strony 269-275
10
Frąckowiak, Kamil. Autor Stosowanie zasady lex mitior retro agit w kontekście instytucji warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności uprzednio odroczonej : glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dni 2021 BWP( 1/ 0)
Glosator Warmiński : Strony 77-95
11
Gadecki, Bartłomiej. Autor The rules for imposing a financial penalty forthe offence of destruction of a historical monument : judgement of the Regional Court in Toruń of 29 March 2018, IX Ka 688/17 / Bartłomiej Gadecki. 2021
Gdańskie Studia Prawnicze Nr 2 (2021), strony 263-268
12

Ciągłość i zmiana : sto lat rozwoju polskiej wsi. T. 3 / redakcja naukowa Maria Halamska, Monika Stanny, Jerzy Wilkin. 2021 BG( 1/ 0)

13
Jarosz, Józef (1968- ). Autor Na styku języków i kultur : recenzja książki Agnieszki Dudek-Szumigaj, Inskrypcje nagrobne pogranicza polsko-ukraińskiego : Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2018; 3 2021
Academic Journal of Modern Philology Vol. 14 (2021) Special Issue, strony 365-372
14
Kierznowski, Łukasz. Autor Egzaminy zewnętrzne w latach 2015-2018 w świetle zasady zaufania do państwa i prawa / Łukasz Kierznowski. 2021 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

15
Kochanowski, Jan (1530-1584). Autor Odprawa posłów greckich / Jan Kochanowski ; opracował Tadeusz Witczak przy udziale Marka Osiewicza oraz Moniki Szczot i Marka Janickiego ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich. 2021 BG( 1/ 0)

16
Kornaga, Małgorzata. Autor Działalność kontrolna Najwyższej Izby Kontroli w 2018 r / Małgorzata Kornaga. 2021 BWEiZ( 1/ 0)
Współczesna kontrola w jednostkach sektora finansów publicznych Strony 63-72
17

Debiuty Mickiewicza, debiuty romantyków : studia w 200. rocznicę debiutu wieszcza: 1818-2018 / redakcja naukowa Jarosław Ławski i Łukasz Zabielski ; Polska Akademia Umiejętności. Wydział F 2021 BG( 1/ 1)
BHU( 1/ 0)

18
Ornarowicz, Urszula. Autor Raporty niefinansowe spółek giełdowych za 2019 rok : analiza wskaźników ilościowych z odniesieniem do roku 2018 / Urszula Ornarowicz. 2021
Ewolucja raportowania niefinansowego : perspektywa teoretyczna i weryfikacyjna praktyczna Strony 89-122
19

Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie VII : ziemianie w walce i pracy na rzecz polskości i niepodległości w XIX i XX w. : materiały VII sesji naukowej Historia pisana życiorysami. Ziemiaństwo w wa 2021 WHS( 2/ 0)

20

Zmiany w prawie karnym materialnym i procesowym w latach 2018-2021 : zagadnienia wybrane. T. 4 / pod redakcją Hanny Paluszkiewicz. 2021 BWP( 1/ 0)

21
Rocki, Marek (1953- ). Autor Absolwenci prawa rocznika 2018 na rynku pracy = The law graduates of the year 2018 in the labor market / Marek Rocki, Aleksander Werner. 2021
E-mentor : dwumiesięcznik wydawany przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie : wersja drukowana internetowego czasopisma e-mentor.edu.pl Nr 4(91) 2021, strony 4-15
22
Skóra, Agnieszka. Autor Cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania : glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2018 r., IV SA/WA 2917/18 (glosa ap 2021 BWP( 1/ 0)
Glosator Warmiński : Strony 161-168
23
Sowiński, Sławomir (1968- ). Autor Dobra nowina w czasach "dobrej zmiany" : Kościół katolicki w sferze publicznej współczesnej Polski w latach 2015-2018 / Sławomir Sowiński. 2021 BG( 1/ 0)

24
Warska, Katarzyna. Autor Schulz w kanonie : recepcja szkolna w latach 1945-2018 / Katarzyna Warska. 2021 BG( 1/ 0)

25
Apanel, Anna. Autor Warunki meteorologiczne i hydrologiczne oraz charakterystyka elementów fizycznych, chemicznych i biologicznych południowego Bałtyku w 2018 roku / redakcja naukowa Tamara Zalewska, Ewa Jakusik ; 2020 BG( 1/ 0)

26
Augustyniak, Urszula (1950- ). Autor Urszula Świderska-Włodarczyk, Homo nobilis, wzorzec szlachcica w Rzeczypospolitej XVI i XVII wieku, Warszawa 2015, PWN, dodruk 2018, ss. 240; Autorytety parlamentarne, wzorce i wzory osobowe w R 2020
Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego R. 127, nr 2 (2020), strony 131-153
27
Baluk, Walenty (1970- ). Autor Agressiâ Rossii protiv Gruzii i Ukrainy v 2008-2018 gg. v kontekste geopolitiki Černomorskogo regiona / Valentin Balûk. 2020 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

28

Świat Słowian : na pograniczu chrześcijaństwa i pogaństwa : materiały ze studencko-doktoranckiej konferencji naukowej, która miała miejsce w Instytucie Archeologii UMK w Toruniu dnia 13 kw 2020 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

29

Leksykografia w różnych kontekstach / redakcja naukowa tomu Mirosław Bańko, Wanda Decyk-Zięba, Ewa Rudnicka. 2020 BG( 1/ 0)

30
Brózda-Wilamek, Dominika. Autor The Effectiveness of The Federal Reserve Systems Monetary Policy In The Years 1962-2018 / Dominika Brózda-Wilamek. 2020
Studia Prawno-Ekonomiczne T. 117 (2020), Strony 163-182
31
Chudzio, Hubert. Autor Radosław Paweł Żurawski vel Grajewski, Ognisko permanentnej insurekcji, Powstanie 1846 roku i likwidacja Rzeczypospolitej Krakowskiej w "dyplomacji" Hotelu Lambert wobec mocarstw europejskich ( 2020
Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego R. 127, nr 3 (2020), strony 713-719
32

La democrazia diretta in Italia, Polonia e Unione europea = Demokracja bezpośrednia we Włoszech, w Polsce oraz w Unii europejski, atti del VII Colloquio italo-polacco sulle trasformazioni istitu 2020 BWP( 1/ 0)

33

Homini, qui in honore fuit : księga pamiątkowa poświęcona śp. profesorowi Grzegorzowi Białuńskiemu / redakcja naukowa Alicja Dobrosielska, Aleksander Pluskowski, Seweryn Szczepański. 2020 WHS( 1/ 0)

34
Domański, Tomasz. Autor Korekty ciąg dalszy : odpowiedź redaktorom i współautorom książki "Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski", red. B. Engelking, J. Grabowski, Warszawa, 2018 na i 2020 BG( 1/ 0)

35
Dubisz, Stanisław (1949- ). Autor Najnowsze dzieje języka polskiego : rozwój polszczyzny w latach 1918-2018 / Stanisław Dubisz ; Pracownia Językoznawstwa Stosowanego, Instytut Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. 2020 BG( 1/ 0)

36
Dygdała, Jerzy (1945- ). Autor Konfederacja barska 1768-1772, red. Adam Danilczyk, Warszawa 2018, Wojskowy Instytut Wydawniczy, Wydawnictwo Neriton, ss. 137 / Jerzy Dygdała. 2020
Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego R. 127, nr 2 (2020), strony 410-413
37
Dziewulak, Dobromir (1958- ). Autor Polityka oświatowa : przegląd ekspertyz z wybranych obszarów oświatowych (lata 2008-2018) / Dobromir Dziewulak. 2020 BG( 2/ 0)
BWP( 2/ 0)

38
Essen, Andrzej (1947- ). Autor Recenzja książki : Polsko-czechosłowackie kontakty wojskowe 1921-1938 w dokumentach wywiadu i dyplomacji II Rzeczypospolitej, oprac. Piotr Kołakowski, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 2018, s 2020
Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne T. 29 (2020), strony 191-194
39
Frydrych, Sylwia. Autor Funkcjonowanie rynku obligacji komunalnych w Polsce w latach 2012-2018 / Sylwia Frydrych. 2020
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Nr 177/2020, strony 27-36
40
Gocłowska-Bolek, Joanna. Autor Polityka innowacyjna Brazylii i jej wpływ na konkurencyjność międzynarodową w latach 1985-2018 / Joanna Gocłowska-Bolek ; Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu 2020 BWEiZ( 1/ 0)

41
Graca-Gelert, Patrycja Dorota. Autor Zróżnicowanie dochodów i poziom ubóstwa w Polsce w latach 2010-2018 / Patrycja Graca-Gelert. 2020 BWEiZ( 2/ 1)
Konkurencyjność międzynarodowa w kontekście rozwoju sektora usług Strony 83-106
42
Halamska, Maria. Autor Wieś polska 1918-2018 : w poszukiwaniu źródeł teraźniejszości / Maria Halamska. 2020 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

43
Jarosz, Dariusz (1959- ). Autor Kaja Kaźmierska, Jarosław Pałka, Żołnierze ludowego Wojska Polskiego, historie mówione, Łódź 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ss. 454 / Dariusz Jarosz. 2020
Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego R. 127, nr 1 (2020), strony 193-197
44
Jóźwik, Piotr. Autor Dynamiczne tablice trwania życia a przeciętna długość życia w Polsce w latach 2008-2018 / Piotr Jóźwik. 2020
Studia Demograficzne : organ Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk Nr 2 (178)/2020, strony 147-161
45

Legislacja w Polsce w latach 1918-2018 : sto lat doświadczeń tworzenia prawa / redakcja naukowa Mateusz Kaczocha, Marcin Mazuryk. 2020 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

46
Kastory, Andrzej (1939- ). Autor Recenzja książki : Stanisław Sierpowski, Kondycja przyjaciół Ligi Narodów (1919-1939), Poznań 2018, ss. 227 / Andrzej Kastory. 2020
Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne T. 29 (2020), strony 187-190
47
Kierznowski, Łukasz. Autor Zmiany w egzaminach zewnętrznych kształcenia ogólnego w latach 2015-2018 w świetle zasady zaufania do państwa i prawa / Łukasz Kierznowski ; Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Prawa. 2020 BWP( 1/ 0)

48

Miasto w naukach społecznych i humanistycznych : wybrane przykłady, problemy i aspekty : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Rzeszów, 2-3 lutego 2018 roku / redakcja Tomasz Kasza 2020 BG( 1/ 0)

49

Algebra, logic and number theory : proceedings of the 5th Joint Conferences on Algebra, Logic and Number Theory, June 24-29, 2018, Będlewo / editors of the volume Paweł Gładki, Jochen Koenigsma 2020 BIM( 1/ 0)

50
Korzeniewska-Wiszniewska, Mirella. Autor Recenzja książki : Noam Chomsky, Jugoslavija, Mir, rat i raspad, Beograd 2018, ss. 248 / Mirellla Korzeniewska-Wiszniewska. 2020
Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne T. 29 (2020), strony 195-202
51
Kowalski, Patryk. Autor Marcin Grzybowski, Wolność wypowiedzi a ochrona dóbr osobistych i prywatności uczestników medialnych kampanii wyborczych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Warszawa 2018 / Patryk Kowalski. 2020
Studia Wyborcze T. 29 (2020), strony 123-126
52
Kowalski, Patryk. Autor Zdania odrębne od wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych w sprawach podatku od towarów i usług (2004-2018) : analiza ilościowa i jakościowa / Patryk Kowalski. 2020
Regulacje prawa finansów publicznych i prawa podatkowego : podsumowanie stanu obecnego i dynamika zmian : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Wiesławie Miemiec Strony 304-322
53
Kuc-Czerep, Marta. Autor Curtis G. Murphy, From citizens to subject, city, state & the elightenment in Poland, Ukraine & Belarus, Pittsburgh 2018, University of Pittsburgh Press, ss. 312 / Marta Kuc-Czerep. 2020
Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego R. 127, nr 3 (2020), strony 708-713
54
Kucharski, Leszek (1967- ). Autor Decomposition of unemployment rates in Poland according to voivodeships in the years 2013-2018 / Leszek Kucharski. 2020
Studia Prawno-Ekonomiczne T. CXV (2020), strony 243-263
55

Polacy przy grobie św. Antoniego w Padwie. Cz. 2, Kaplica Polska (1896-2018) / redakcja Mirosław Lenart. 2020 BG( 1/ 0)

56

Verus amicus rara avis est : studia poświęcone pamięci Wojciecha Organiściaka / redakcja naukowa Adam Lityński, Andrzej Matan, Marian Mikołajczyk, Dariusz Nawrot, Grzegorz Nancka. 2020 BG( 1/ 0)

57
Magier, Dariusz (1971- ). Autor Organization of archival records in the opinion of archivists of state archives in Poland based on results of the 2018 survey = Opracowanie zasobu w opinii archiwistów archiwów państwowych w Po 2020
Res Historica Nr 49 (2020), strony 532-543
58

Andriaus Sniadeckio portretai = Portraits of Jędrzej Śniadecki / sudarė = compiled by Neringa Markauskaitė, Birutė Railienė ; vertė į anglų kalbą = translated to English by Justina Rešt 2020 BG( 1/ 0)

59
Materski, Wojciech (1944- ). Autor W obronie piędzi rodzimej ziemi : estońsko-sowiecki/rosyjski spór terytorialny 1917-2018 / Wojciech Materski. 2020 WHS( 1/ 0)

60
Mieszek, Małgorzata. Autor Teatr i szkoła w służbie społeczeństwa i państwa (recenzja: Jan Okoń, Wychowanie do społeczeństwa w teatrach szkolnych jezuitów w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. (Recenzent: Wacław Wa 2020
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historyi i krytyce literatury polskiej R. 111, nr 2 (2020), strony 282-289
61
Morawiec, Arkadiusz. Autor Po Berezie : literatura polska wobec Miejsca Odosobnienia w Berezie Kartuskiej : 1939-2018 / Arkadiusz Morawiec. 2020
Przed-tekstowy świat : z literackich archiwów XIX i XX wieku Strony 233-270
62
Nawrot, Dariusz (1962- ). Autor Jacek Kordel, Z Austrią czy z Prusami? : polityka zagraniczna Saksonii 1774-1778, Kraków 2018, Wydawnictwo Arcana, ss. 420 / Dariusz Nawrot. 2020
Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego R. 127, nr 1 (2020), strony 188-193
63
Otczyk, Grzegorz. Autor Sensowność wykorzystania PKB jako miernika w gospodarce budżetowej Polski na przykładzie danych z lat 2000-2018 / Grzegorz Otczyk. 2020 BWEiZ( 1/ 0)
Różne oblicza transformacji w Polsce i na świecie : aspekty społeczne, gospodarcze i polityczne Strony 69-80
64
Papiernik-Wojdera, Marzena. Autor Zarządzanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwach sekcji transportu i gospodarki magazynowej w Polsce w latach 2013--2018 = Working capital management in transportation and storage enterpris 2020
Gospodarka Materiałowa & Logistyka T. 72 (2020) nr 3, strony 32-38
65

Instytucjonalne i strukturalne aspekty rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich : księga poświęcona pamięci dr. hab. Adama Sadowskiego profesora Uniwersytetu w Białymstoku / redakcja naukowa R 2020 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 10/ 0)
BWP( 1/ 0)

66

Magna res libertas : ku Niepodległej : materiały z konferencji Instytutu Pamięci Narodowej i Muzeum Polskiego w Rapperswilu w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, Zamek R 2020 WHS( 1/ 0)

67

Najważniejsze postanowienia umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej / pod redakcją P 2020 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

68
Sadowski, Piotr (prawo). Autor Gloss on the judgment of the Polish Supreme Administrative Court of 10 October 2018, II OSK 2552/16 / Piotr Sadowski. 2020
Ius Novum Vol. 14, nr 1 (2020), strony 179-193
69
Skop, Michał Franciszek (1977- ). Autor Joseph von Eichendorff w Polsce : bibliografia (1989-2018) : wydania - czasopisma - media / Michał Skop. 2020 BG( 1/ 0)

70
Skotarczak, Dorota (1965- ). Autor Anna Krakus, No end in sight, Polish cinema in the late socialist period, Pittsburgh 2018, University of Pittsburgh Press, ss. 263 / Dorota Skotarczak. 2020
Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego R. 127, nr 1 (2020), strony 198-202
71
Sroka, Stanisław Andrzej (1966- ). Autor Profesor Jerzy Wyrozumski (1930-2018) : in memoriam = professor Jerzy Wyrozumski (1930-2018) : in memoriam / Stanisław A. Sroka. 2020
Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne T.29 (2020), strony 7-11
72
Stefanicki, Robert. Autor Establishment of a trial period in agency contracts : comments in the context of the judgment of the Court of Justice of the European Union of 19 April 2018 / Robert Stefanicki. 2020
Ius Novum Vol. 14, nr 2 (2020), strony 140-155
73
Stefański, Ryszard Andrzej. Autor Review of resolutions of the Supreme Court Criminal Chamber concerning criminal procedure law for 2018 / Ryszard A. Stefański. 2020
Ius Novum Vol. 14, nr 4 (2020), strony 119-154
74
Stefański, Ryszard Andrzej. Autor Review of resolutions of the Supreme Court Criminal Chamber in the field of substantive criminal law for 2018 / Ryszard A. Stefański. 2020
Ius Novum Vol. 14, nr 1 (2020), strony 48-65
75
Sympozjum im. Zofii Trojanowiczowej (2 ; 2018 ; Poznań). Romantyk jako czytelnik : II Sympozjum im. Zofii Trojanowiczowej / pod redakcją Aliny Borkowskiej-Rychlewskiej, Wojciecha Hamerskiego, Krzysztofa Trybusia. 2020 BG( 1/ 0)

76
Wejkszner, Artur (1971- ). Autor Europejska armia Kalifatu : centrum supersieci. T. 1, Centralne węzły supersieci terrorystycznej Państwa Islamskiego w Europie (2014-2018) / Artur Wejkszner. 2020 BG( 1/ 0)

77
Wojtyszyn, Bogusław. Autor 10 lat kierunku architektura Uniwersytet Zielonogórski 2008-2018 / Bogusław Wojtyszyn. 2020 BG( 1/ 0)

78
Woźniak, Jakub. Autor Wysokość oferowanych premii w publicznych wezwaniach do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji na GPW w Warszawie w latach 2010-2018 / Jakub Woźniak, Sebastian Wieczorek. 2020
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Nr 178/2020, strony 37-51
79

Gospodarka Polski 1918-2018. T. 3, Modernizacja dla zintegrowanego rozwoju / Teresa Bal-Woźniak, Michał Gabriel Woźniak ; redakcja naukowa Michał Gabriel Woźniak. 2020 BWEiZ( 1/ 0)

80
Zbytniewska, Karolina. Autor Liberal democracy and its discontents : book review: Yascha Mounk (2018), The people vs. democracy : why our freedom is in danger & how to save it, Harvard University Press, Cambridge, 272 pages / 2020
Przegląd Europejski 2020, no 3, strony 189-192
81
Adamiak, Stanisław (1980- ). Autor Ks. Janusz Lewandowicz, Klasztory, mnisi, mniszki, obraz życia monastycznego w "Registrum epistularum" Grzegorza Wielkiego na tle prawa cesarskiego i kościelnego, Kraków 2018, Tyniec - Wydawnic 2019
Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego R. 126, nr 3 (2019), strony 551-554
82
Babiak, Tomasz. Autor Monitoring siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt w latach 2017-2018 / autorzy: Tomasz Babiak [i 19 pozostałych] ; redakcja Adam Cieśla [i 4 pozostałych] ; Główny Inspekto 2019 BIO( 6/ 0)

83
Baranašnik, Žorž Aronovič /d (1939-2018). Autor Iz istorii evreev / Žorž Baranašnik. 2019 BG( 1/ 0)

84

Dwie niepodległości 1918-1989 : zapis debaty, Belweder, 24 października 2018 roku / opracowanie merytoryczne i redakcja: Damian Bębnowski ; Fundacja im. Janusza Kurtyki ; we współpracy z Kan 2019 BG( 1/ 0)

85
Białuński, Grzegorz (1967-2018). Autor Zarys dziejów osadnictwa na Mazurach / Grzegorz Białuński. 2019
Echa Przeszłości T. 20 [cz.] 1 (2019), strony 335-348
86
Biblioteka Narodowa (Warszawa). Autor bibliografii / katalogu Wydawca Katalog rękopisów Biblioteki Narodowej. T. 17, Archiwum Zofii i Jędrzeja Moraczewskich : sygnatury 11417-11654 / opracował Andrzej Kaszlej. 2019 BG( 1/ 0)

87

Bibliografia dorobku pracowników Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego : 1912- 2018 / opracowanie, układ i redakcja Jan Bienias ; współpraca Maja Brzozowska, Mariusz Paszn 2019 BG( 1/ 0)

88
Bobiatyński, Konrad (1977- ). Autor Igorʹ Babulin, Smolenskij pohod i bitva pri Šepelevičah 1654 goda, Moskva 2018, Russkie Vitâzi, ss. 228, Ratnoe Delo / Konrad Bobiatyński. 2019
Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego R. 126, nr 2 (2019), strony 399-405
89
Brabec, Dušan. Autor Participatory budgeting in the Czech Republic between 2014 and 2018 / Dušan Brabec. 2019 BG( 37/ 0)
WHS( 1/ 0)
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K, Politologia Vol. 26, 2 (2019), strony 91-101
90

Organizacja pomocy społecznej w Polsce 1918-2018 : podręcznik akademicki / Mikołaj Brenk, Krzysztof Chaczko, Rafał Pląsek ; przedmowa Joanna Staręga-Piasek, posłowie Dariusz Zalewski. 2019 WHS( 1/ 0)

91
Brodowski, Jan. Autor Gruzja po rewolucji róż : obraz przemian polityczno-społecznych w latach 2003-2018 / Jan Brodowski. 2019 BG( 1/ 0)

92

Katolicki Uniwersytet Lubelski 1918-2018. T. 1, 1918-1944 / redakcja Grzegorz Bujak ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwk 2019 WHS( 1/ 0)

93

Bośnia i Hercegowina : kultura, literatura, język, polityka / pod redakcją Anetty Buras-Marciniak. 2019 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94
Chomik, Piotr. Autor Historia i współczesność Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia = The Jerzy Giedroyc University Library - the past and the present / Piotr Chomik. 2019 BG( 3/ 0)
Biblioteki Podlasia i Polski północno-wschodniej : przeszłość, teraźniejszość, przyszłość : matriały z konferencji jubileuszowej z okazji 50-lecia Biblioteki Uniwersyteckiej im Jerzego
95
Chrobak, Marzena. Autor O pasjonatach mediacji : recenzje książek "Pasja mediacji : tłumaczenie jako metaoperacja we francuskich przekładach Maryli Laurent" Magdaleny Mitury, Lublin 2018 i "Sto lat przekładów dla d 2019
Między Oryginałem a Przekładem R. 25, nr 2 (44) (2019), strony 217-116
96

Kodeks cywilny : komentarz / redakcja naukowa Jerzy Ciszewski, Piotr Nazaruk ; komentarze do poszczególnych artykułów napisali: Barbara Bajor, Adam Bieranowski, Dominik Bierecki, Joanna Bociano 2019 BWP( 1/ 0)

97
Czapelski, Marek (1971- ). Autor Andrzej Skalimowski, Sigalin, towarzysz odbudowy, Wołowiec 2018, Wydawnictwo Czarne, ss 320, Biografie / Marek Czapelski. 2019
Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego R. 126, nr 3 (2019), strony 634-639
98
Czasak, Mateusz. Autor Józef M. Fiszer (red.), "Gra o świat, w stronę nowej Jałty", ISP PAN, Warszawa 2018, ss. 266 / Mateusz Czasak. 2019 BG( 38/ 0)
Myśl Ekonomiczna i Polityczna Nr 3(66) 2019, strony 201-206
99

IV Report on the implementation and dissemination of international humanitarian law in the Republic of Poland for 2015-2018 / edited by Piotr Czepulonis, Robert Drzazga, Mateusz Łabuz, Sławomir 2019 BG( 1/ 0)

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2021-2022
realizuje zadanie "Rozbudowa otwartych zasobów naukowych Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/512497/2021).
Ministerstwo Edukacji i Nauki