Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Autor= 2014 ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 3626 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Prawo spółek handlowych / pod redakcją Andrzeja Szumańskiego ; autorzy: Józef Frąckowiak, Andrzej Kidyba, Sebastian Kidyba, Jacek Napierała, Krzysztof Oplustil, Wojciech Popiołek, Marcin S 2019 BWP( 1/ 0)


2

Prawo spółek handlowych / pod redakcją Andrzeja Szumańskiego ; autorzy: Wojciech Górecki, Aleksander Kappes, Marta Litwińska-Werner, Maksymilian Pazdan, Urszula Promińska, Anna Rachwał, Ma 2019 BWP( 1/ 0)


3
Olszewski, Marian (1927-2014). Autor Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 / Marian Olszewski. 2018 WHS( 1/ 0)


4
Alberts, Bruce. Podstawy biologii komórki. Cz. 2 / Bruce Alberts, Dennis Bray, Karen Hopkin, Alexander Johnson, Julian Lewis, Martin Raff, Keith Roberts, Peter Walter ; przekład zbiorowy pod redakcją Hanny Kmi 2017 BIO( 1/ 0)

576 BIOLOGIA KOMÓRKI. CYTOLOGIA
5
Bączyk, Mirosław (1950- ).. Prawo umów handlowych / pod redakcją Mirosława Steca ; autorzy: Mirosław Bączyk, Wojciech J. Katner, Alfred Klein, Marcin Krajewski, Kazimierz Kruczalak, Jan Lic, Krzysztof Oplustil, Marcin O 2017 BWP( 1/ 0)


6
Barańczak, Stanisław (1946-2014). Autor Słowo - perswazja - kultura masowa / Stanisław Barańczak. 2017 BHU( 1/ 0)
Etyka słowa. 1, Wybór opracowań S. 483-494
7
Barańczak, Stanisław (1946-2014).. Odbiorca ubezwłasnowolniony : teksty o kulturze masowej i popularnej / Stanisław Barańczak ; wybór, opracowanie i posłowie Adam Poprawa. 2017 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091) Literatura po 1945 r. Historia literatury polskiej
8
Bauer, Zbigniew (1952-2014).. Polskie fora internetowe : przykład "mowy nienawiści" czy "mowy agresji"? / Zbigniew Bauer. 2017 BHU( 1/ 0)
Etyka słowa. 1, Wybór opracowań S. 473-481
9
Biblia. ST (pol.) Septuaginta czyli Biblia Starego Testamentu wraz z księgami deuterokanonicznymi i apokryfami / przełożył, przypisami i wstępami opatrzył Remigiusz Popowski SDB. 2017 WHS( 1/ 0)


10
Buchczik, Dariusz. Pomiary : czujniki i metody pomiarowe wybranych wielkości fizycznych i składu chemicznego / autorzy: Dariusz Buchczik, Witold Ilewicz, Janusz Piotrowski, Stanisław Waluś, Roman Wyżgolik, Janu 2017 BWF( 1/ 0)


11

Nowoczesne nauczanie tradycji ojczystych - sybiracy i młodzież / redakcja Hubert Chudzio, Zygmunt Kolenda, Joanna Kulpińska. 2017 BG( 1/ 0)

94(438).082.5 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Działania radzieckie (stalino
12
Dedecius, Karl (1921-2016).. Karl Dedecius - Tadeusz Różewicz : listy 1961-2013. T. 1 / opracowanie Andreas Lawaty, Marek Zybura. 2017 BG( 1/ 0)


13
Dedecius, Karl (1921-2016).. Karl Dedecius - Tadeusz Różewicz : listy 1961-2013. T. 2 / opracowanie Andreas Lawaty, Marek Zybura. 2017

14
García Márquez, Gabriel (1927-2014).. Rzecz o mych smutnych dziwkach / Gabriel García Márquez ; przełożył Carlos Marrodán Casas. 2017 BG( 1/ 0)


15
García Márquez, Gabriel (1927-2014).. Opowiadania / Gabriel García Márquez ; przełożyli Zofia Chądzyńska, Carlos Marrodán Casas. 2017 BG( 1/ 0)


16
Gasik, Wojciech (1953-2014).. Uczniowie z niepełnosprawnością słuchu, z niepełnosprawnością wzroku, z niepełnosprawnością intelektualną, z niedostosowaniem społecznym : uwagi historyczne / Wojciech Gasik. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
Dydaktyka specjalna : od systematyki do projektowania dydaktyk specjalistycznych S. 17-30
17
Hardy, Thomas (1840-1928).. 444 wiersze poetów języka angielskiego XX wieku / Thomas Hardy, Robert Frost, E. E. Cummings, W. H. Auden, Elizabeth Bishop, Dylan Thomas, James Merrill, Philip Larkin, Charles Simic, Seamus Hea 2017 BG( 1/ 0)


18
Hartenberger-Liszek, Joanna. Struktura problemowa badań finansowych przedsiębiorstw / Joanna Hartenberger-Liszek, Mirosław Krajewski, Krzysztof Szałucki. 2017 BPP( 1/ 0)
Efektywność finansowa przedsiębiorstw w perspektywie podstawowych zagadnień teorii i praktyki diagnozowania ekonomicznego i funkcjonowania przedsiębiorstw : publikacja dedykowana pamięci Pro
19
Letkiewicz, Andrzej. Badania efektywności finansowania majątku przedsiębiorstw / Andrzej Letkiewicz, Mirosław Krajewski, Krzysztof Szałucki. 2017 BPP( 1/ 0)
Efektywność finansowa przedsiębiorstw w perspektywie podstawowych zagadnień teorii i praktyki diagnozowania ekonomicznego i funkcjonowania przedsiębiorstw : publikacja dedykowana pamięci Pro
20

Od Zjazdu w Łodzi do Zjazdu w Szczecinie : bilans badań nad dziejami szlachty i ziemiaństwa na ziemiach polskich w XIX wieku / pod redakcją Krzysztofa A. Makowskiego i Kazimierza Karolczaka ; 2017 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
21
Meddeb, Abdelwahab (1946-2014).. Choroba islamu / Abdelwahab Meddeb ; przełożyła Katarzyna Marczewska. 2017 BG( 1/ 0)


22
Różewicz, Tadeusz (1921-2014).. Wiersze i poematy z "Twórczości" (1946-2005) / Tadeusz Różewicz: ; zebrał, wstępem i notą opatrzył oraz bibliografię opracował Janusz Drzewucki. 2017 BHU( 1/ 0)

821.162.1-1/-9 Literatura polska - teksty, antologie
23
Schell, Jonathan (1943-2014).. Prawdziwa wojna : Wietnam w ogniu / Jonathan Schell ; ze wstępem Marka Dannera ; przełożył Rafał Lisowski. 2017 BG( 1/ 0)


24
Venclova, Tomas (1937- ).. Obrócone w ciszę : wiersze wybrane / Tomas Venclova ; przekład Stanisław Barańczak, Zbigniew Dmitroca, Beata Kalęba, Alina Kuzborska, Adam Pomorski ; opracowanie Beata Kalęba. 2017 BG( 1/ 0)


25
Auden, Wystan Hugh (1907-1973).. Tym czasom = For the time being / W. H. Auden ; przekład Stanisław Barańczak ; opracowanie Agnieszka Pokojska. 2016 BG( 1/ 0)


26
Barańczak, Stanisław (1946-2014).. Język poetycki Mirona Białoszewskiego / Stanisław Barańczak ; wybór, opracowanie i posłowie Adam Poprawa. 2016 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Białoszewski Poszczególni pisarze polscy
27

Stanisław Barańczak słucha arcydzieł / [wyboru dokonał Ryszard Krynicki ; rysunki Wojciech Wołyński]. 2016 BG( 1/ 0)


28
Barańczak, Stanisław (1946-2014).. Zwierzęca Zajadłość i inne wiersze / Stanisław Barańczak ; ilustrował Wojciech Wołyński. 2016 BG( 1/ 0)


29
Dickinson, Emily (1830-1886).. Wiersze wybrane / Emily Dickinson ; przekład Stanisław Barańczak. 2016 BG( 1/ 0)


30
Lapierre, Jerzy (1925-2014).. Postępowanie cywilne / Jerzy Lapierre, Jerzy Jodłowski, Zbigniew Resich, Teresa Misiuk-Jodłowska, Karol Weitz. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

347.9 Postępowanie cywilne. Organizacja sądownictwa
31
Lenz, Siegfried (1926-2014).. Minuta ciszy / Siegfried Lenz ; przełożyła Maria Skalska. 2016 BG( 1/ 0)


32
Messner, Zbigniew (1929-2014).. Teoria i zasady rachunkowości / Zbigniew Messner, Józef Pfaff. 2016 BWEiZ( 1/ 0)


33
Mortensen, Dale (1939-2014).. Job matching, wage dispersion, and unemployment / Dale T. Mortensen and Christopher A. Pissarides ; edited by Konstantinos Tatsiramos, Klaus F. Zimmermann. 2016 BWEiZ( 1/ 0)


34
Nowakowski, Marek (1935-2014).. Tak zapamiętałem / Marek Nowakowski. 2016 BG( 1/ 0)


35
Różewicz, Tadeusz (1921-2014).. Wybór poezji / Tadeusz Różewicz ; wstęp i opracowanie Andrzej Skrendo. 2016 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

821.162.1-1/-9 Literatura polska - teksty, antologie
36
Tomaszewski, Jerzy (1930-2014).. Żydzi w II Rzeczypospolitej / Jerzy Tomaszewski ; wybór i opracowanie Artur Markowski, Szymon Rudnicki. 2016 WHS( 1/ 0)


37
Wolińskie Spotkania Mediewistyczne (3 ; 2014).. Kościoły w dobie chrystianizacji : Wolińskie Spotkania Mediewistyczne III / pod redakcją Mariana Rębkowskiego. 2016 WHS( 1/ 0)


38
Adam Człowiek (1969-2014).. Oto czynię wszystko nowe : orędzia z lat 2013-2014 / Adam Człowiek. 2015 WHS( 1/ 0)


39
Adam Człowiek (1969-2014).. Anioł Stróż Polski : orędzia dla Polski i Polaków (2009-2014) / Adam Człowiek. 2015 WHS( 1/ 0)


40
Ahmad, Jamil (1933-2014).. Wędrowny sokół / Jamil Ahmad ; przełożyła Hanna Pustuła-Lewicka. 2015 BG( 1/ 0)


41
Alberts, Bruce. Podstawy biologii komórki. Cz. 2 / Bruce Alberts, Dennis Bray, Karen Hopkin, Alexander Johnson, Julian Lewis, Martin Raff, Keith Roberts, Peter Walter ; przekład zbiorowy pod redakcją Hanny Kmi 2015 BIO( 1/ 0)


42
Alberts, Bruce. Podstawy biologii komórki. Cz. 1 / Bruce Alberts, Dennis Bray, Karen Hopkin, Alexander Johnson, Julian Lewis, Martin Raff, Keith Roberts, Peter Walter ; przekład zbiorowy pod redakcją Hanny Kmi 2015 BIO( 2/ 1)


43

Ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy / [redakcja Agnieszka Bałszan, Monika Marczyk]. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

36 Opieka społeczna. Pomoc społeczna. Potrzeby mieszkaniowe. Ubezpieczenia społeczne
44
Bauer, Zbigniew (1952-2014).. Gry informacyjne : wydmuszka czy nowy sposób na dziennikarstwo XXI wieku / Zbigniew Bauer. 2015 BG( 1/ 1)
WHS( 1/ 0)
E-gatunki : dziennikarz w nowej przestrzeni komunikowania S. 259-286
45
Bauer, Zbigniew (1952-2014).. Gatunki dziennikarskie w sieci : co się zmieniło i jak bardzo? / Zbigniew Bauer. 2015 BG( 1/ 1)
WHS( 1/ 0)
E-gatunki : dziennikarz w nowej przestrzeni komunikowania S. 81-102
46
Beck, Józef (1894-1944).. Wspomnienia o polskiej polityce zagranicznej 1926-1939 / Józef Beck ; opracowała Anna M. Cienciała ; wprowadzenie Marek Kornat. 2015 BG( 1/ 0)


47
Beksiak, Janusz (1929-2014).. O załamaniu i poprawie : teksty publicystyczne / Janusz Beksiak ; pod redakcją Honoraty Sosnowskiej. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)


48
Bellmann, Heiko (1950-2014).. Owady / Heiko Bellmann ; przekład z języka niemieckiego i adaptacja Henryk Garbarczyk. 2015 BIO( 1/ 0)


49
Bis, Dorota. Sprawozdanie z XXVIII Letniej Szkoły Młodych Pedagogów "Opowiem wam o swojej pasji - słowem, obrazem, dźwiękiem..." / Dorota Bis, Katarzyna Braun, Marek Jeziorański. 2015 BG( 7/ 0)
BPP( 22/ 0)
Parezja : czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN 1 (3)/2015, s. 129-137
50
Buchczik, Dariusz. Pomiary : czujniki i metody pomiarowe wybranych wielkości fizycznych i składu chemicznego / pod redakcją Janusza Piotrowskiego ; autorzy: Dariusz Buchczik, Witold Ilewicz, Janusz Piotrowski, St 2015 BG( 1/ 0)
BWF( 1/ 0)


51
Budyn-Kulik, Magdalena. Eutanazja / redakcja Marek Mozgawa ; [autorzy Magdalena Budyn Kulik, Karol Dąbrowski, Sławomir Hypś, Wiesław Kozielewicz, Patrycja Kozłowska-Kalisz, Marek Kulik, Aneta Michalska-Warias, Marek 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

179 Różne zagadnienia etyczne. Moralność prasy. Okrucieństwo (wobec dzieci i zwierząt). Wi
52

Wyzwania XXI wieku a systemy emerytalne / [redakcja Agnieszka Kostrowiecka, Monika Marczyk ; tłumaczenie Grażyna Budziszewska, Beata Paluszkiewicz, Danuta Przepiórkowska]. 2015 BWEiZ( 1/ 0)


53

Mapowanie publiczności / pod redakcją Anny R. Burzyńskiej. 2015 BG( 1/ 0)


54
Čapek, Karel (1890-1938).. Rozmowy z Tomášem Garriguem Masarykiem / Karel Čapek ; przełożyli Andrzej Czcibor-Piotrowski, Leszek Engelking ; ze wstępem Aleksandra Kaczorowskiego i Petra Janyški. 2015 BG( 1/ 0)


55
Dobrowolski, Jacek (1976- ).. Wzlot i upadek człowieka nowoczesnego / Jacek Dobrowolski. 2015 BG( 1/ 0)


56
Forum Korytarza Bałtyk-Adriatyk (1 ; 2014 ; Łódź). I Forum Korytarza Bałtyk-Adriatyk, Łódź, 22-23 września 2014 roku : materiały z konferencji : [praca zbiorowa / pod redakcją Michała Grabana]. 2015 BG( 1/ 0)


57

25 lat transformacji ustrojowej w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej / pod redakcją Ewy Gdulewicz, Wojciecha Orłowskiego, Sławomira Patyry. 2015 BG( 1/ 0)

342 PRAWO PAŃSTWOWE. PRAWO PUBLICZNE. PRAWO KONSTYTUCYJNE. PRAWO ADMINISTRACYJNE
58

E-gatunki : dziennikarz w nowej przestrzeni komunikowania / redakcja naukowa Wiesław Godzic, Zbigniew Bauer ; współpraca Paweł Wieczorek. 2015 BG( 1/ 1)
WHS( 1/ 0)


59

Niepodległościowe koncepcje i programy wychowania przełomu XIX i XX wieku : I Seminarium Polskiej Myśli Pedagogicznej Myśl o wychowaniu dla Polski niepodległej 1863-1914/18 / redakcja naukow 2015 BPP( 1/ 0)


60
Halliday, David (1916-2010).. Podstawy fizyki. 5 / David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker ; przekład z języka angielskiego, wydanie 2: Krzysztof Piasecki, Krzysztof Turzyński. 2015 BWF( 1/ 0)


61
Halliday, David (1916-2010).. Podstawy fizyki. 4 / David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker ; przekład z języka angielskiego Rafał Bożek. 2015 BWF( 1/ 0)


62
Halliday, David (1916-2010).. Podstawy fizyki. 3 / David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker ; przekład z języka angielskiego Adam Babiński, Krzysztof Turzyński. 2015 BWF( 1/ 0)


63
Halliday, David (1916-2010).. Podstawy fizyki. 1 / David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker ; przekład z języka angielskiego Mirosław Łukaszewski. 2015 BWF( 1/ 0)


64
Halliday, David (1916-2010).. Podstawy fizyki. 2 / David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker. 2015 BWF( 1/ 0)


65

Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania / redaktorzy naukowi Krzysztof Jajuga, Marek Walesiak. 2015 BWEiZ( 1/ 0)


66

Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania / redaktorzy naukowi Krzysztof Jajuga, Marek Walesiak. 2015 BWEiZ( 1/ 0)


67

Problemy realizacji regionalnych standardów ochrony praw człowieka w praktyce ustrojowej państw. [T. 4] / redakcja naukowa Jerzy Jaskiernia. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)


68

Europejski system ochrony praw człowieka : aksjologia - instytucje - efektywność. [T. 3] / redakcja naukowa Jerzy Jaskiernia. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa
69

Amerykański system ochrony praw człowieka : aksjologia - instytucje - efektywność. [T. 2] / redakcja naukowa Jerzy Jaskiernia. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)


70

Uniwersalny system ochrony praw człowieka : aksjologia - instytucje - efektywność. [T. 1] / redakcja naukowa Jerzy Jaskiernia ; [Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach]. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)


71
Kawula, Stanisław (1939-2014).. Zasada komplementarności w pedagogice społecznej i pracy socjalnej : wspomaganie / Stanisław Kawula. 2015 BPP( 1/ 0)
Rodzina wobec problemów i wyzwań współczesności : w poszukiwaniu rozwiązań. T. 2 S. 17-28
72
Konferencja Smoleńska (3 ; 2014 ; Warszawa). Konferencja Smoleńska 20.10.2014 : materiały konferencyjne / [autorzy.: Wiesław K. Binienda i siedemnastu pozostałych ; redakcja i skład komputerowy Piotr Witakowski]. 2015 BG( 1/ 0)

94(438).084 Rzeczpospolita Polska 1990-
73

Piśmiennictwo na Pomorzu Zachodnim do końca XVIII wieku : praca zbiorowa / pod red. Janiny Kosman ; Archiwum Państwowe w Szczecinie, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego ; [recenz 2015 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
74
Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów (5 ; 2014 ; Kraków). Wartości w prawie administracyjnym : V Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów / redakcja naukowa Jan Zimmermann. 2015 BWP( 1/ 0)


75
Łukasiewicz, Jacek (1934- ). Autor Takim mnie zapamiętajcie / Jacek Łukasiewicz. 2015
Odra : [miesięcznik społeczno-kulturalny] R. 55 nr 4 (2015), strony 109-110
76

Miłość w kulturze polskiej. 1 / pod red. Wojciecha Łysiaka. 2015 BG( 1/ 0)

821.162.1(091) Historia i krytyka literatury polskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
77

Oblicza utopii, obłudy i zakłamania. 3 / pod redakcją Wojciecha Łysiaka. 2015 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
78
Mehran, Marsha (1977-2014).. Zupa z granatów / Marsha Mehran ; przełożyła Jolanta Kozak. 2015 BG( 1/ 0)


79
Międzynarodowa Sesja Naukowa Dziejów Ludów Morza Bałtyckiego (7 ; 2014 ; Wolin). "Migracje - podróże w dziejach". Współczesność : monografia oparta na materiałach z VII Międzynarodowej Sesji Naukowej Dziejów Ludów Morza Bałtyckiego, Wolin 26-28 lipca 2014 / redakcja 2015 BG( 1/ 0)

94(474) Kraje bałtyckie
80
Międzynarodowa Sesja Naukowa Dziejów Ludów Morza Bałtyckiego (7 ; 2014 ; Wolin). "Migracje - podróże w dziejach". Nowożytność : monografia oparta na materiałach z VII Międzynarodowej Sesji Naukowej Dziejów Ludów Morza Bałtyckiego, Wolin, 26-28 lipca 2014 / redakcja M 2015 BG( 1/ 0)

94(474) Kraje bałtyckie
81
Międzynarodowa Sesja Naukowa Dziejów Ludów Morza Bałtyckiego (7 ; 2014 ; Wolin). "Migracje - podróże w dziejach". Starożytność i średniowiecze : monografia oparta na materiałach z VII Międzynarodowej Sesji Naukowej Dziejów Ludów Morza Bałtyckiego, Wolin 26-28 lipca 2015 BG( 1/ 0)

94(474) Kraje bałtyckie
82
Narbutienė, Daiva (1959- ).. Kristijonas Donelaitis : bibliografijos rodyklė / sudarė Daiva Narbutienė ; aprašus kūrė Nijolė Lietuvninkaitė, Dalė Teresė Lukas, Džiuljeta Malinauskaitė, Daiva Narbutienė, Danguolė 2015 BG( 1/ 0)


83
Ogólnopolski Zjazd Cywilistów (5 ; 2014 ; Poznań). Współczesne problemy prawa zobowiązań / redakcja naukowa Adam Olejniczak, Joanna Haberko, Agnieszka Pyrzyńska, Dorota Sokołowska. 2015 BWP( 1/ 0)


84
Ogólnopolskie Europeistyczne Warsztaty Metodologiczne dla Doktorantów i Habilitantów (5 ; 201 Teorie i metody w studiach europejskich : V Ogólnopolskie Europeistyczne Warsztaty Metodologiczne dla Doktorantów i Habilitantów / redakcja naukowa Konstanty Adam Wojtaszczyk, Justyna Wiśniews 2015 BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)


85
Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego (11 ; 2014 ; Lublin). Aktualne problemy wolności myśli, sumienia i religii : materiały XI Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego (Lublin, 15-16 maja 2014 r.) / redakcja Piotr Stanisz, Aneta M. Abramowicz, Mic 2015 BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)


86
Piotrowski, Robert Zbigniew (1965-2014).. Problem filozoficzny ładu społecznego a porównawcza nauka o cywilizacjach / Robert Piotrowski. 2015 BG( 1/ 0)

316.7 Socjologia kultury. Antropologia społeczna. Cywilizacja. Kultura różnych społeczeństw
87
Plucińska, Agnieszka (1932- ).. Probabilistyka : [procesy stochastyczne, statystyka matematyczna, rachunek prawdopodobieństwa] / Agnieszka Plucińska, Edmund Pluciński. 2015 BWEiZ( 1/ 0)
BWF( 1/ 1)


88
Polish-Indonesian Intercultural and Interfaith Dialogue (3 ; 2014 ; Białystok). Youth in intercultural and interfaith dialogue : perspectives, opportunities and challenges : III Polish-Indonesian Intercultural and Interfaith Dialogue, 3th of November, 2014 Białystok. 2015 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
89
Rand, Ayn (1905-1982).. Cnota egoizmu : nowa koncepcja egoizmu / Ayn Rand ; tłumaczył Jerzy Łoziński. 2015 BWEiZ( 1/ 0)


90
Różewicz, Tadeusz (1921-2014). Autor Listy / Tadeusz Różewicz - Karl Dedecius ; oprac. Marek Zybura. 2015 BG( 236/ 0)
BHU( 61/ 0)
BPP( 19/ 0)
WHS( 96/ 0)
Odra : [miesięcznik społeczno-kulturalny] R. 55 nr 6 2015, strony 45-60
91
Różewicz, Tadeusz (1921-2014).. Odpowiednie dać rzeczy słowo [Dokument dźwiękowy] : opowiadania wybrane / Tadeusz Różewicz. 2015 BG( 1/ 0)


92
Różewicz, Tadeusz (1921-2014).. Ostatnia wolność / Tadeusz Różewicz ; [redakcja Jan Stolarczyk]. 2015 BG( 1/ 0)


93
Różewicz, Tadeusz (1921-2014).. Znikanie / Tadeusz Różewicz ; wybór i posłowie Jacek Gutorow. 2015 BG( 1/ 0)


94
Scholem, Gershom Gerhard (1897-1982).. O podstawowych pojęciach judaizmu / Gershom Scholem ; przełożył Juliusz Zychowicz. 2015 BG( 1/ 0)

26 JUDAIZM
95
Seminarium z cyklu "Odpowiedzialność Dyscyplinarna w Służbach Mundurowych" (5 ; 2014 ; Piła Wina w prawie dyscyplinarnym służb mundurowych : V seminarium prawnicze z cyklu "Odpowiedzialność dyscyplinarna w służbach mundurowych" : [materiały / pod redakcją Wiesława Kozielewicza, 2015 BWP( 1/ 0)


96

Bizancjum 1024-1492. T. 2 / Jonathan Shepard [redaktor] ; przekład Jolanta Kozłowska, Robert Piotrowski. 2015 BG( 1/ 0)

94(495.02) Historia Bizancjum
97
Sławiński, Roman (1931-2014).. Etnosy i wierzenia religijne Chin Południowych w okresie transformacji na przykładzie Prowincji Hunan / Roman Sławiński, Jerzy Zdanowski. 2015
Krakowskie Studia Międzynarodowe : [czasopismo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego] R. 12 nr 3 2015, s. 191-202
98

Składki na ubezpieczenie społeczne / [redaktor naukowy Krzysztof Ślebzak]. 2015 BWEiZ( 1/ 0)


99
Sympozjum pt.: "Ocalić od Zardzewienia" (2 ; 2014 ; Warszawa). Ocalić od zardzewienia : ochrona dziedzictwa technicznego - tradycja i nowoczesność : sympozjum, 9 grudnia 2014 : materiały / Muzeum Kolejnictwa w Warszawie, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator 2015 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

7.02 Technika sztuki. Konserwacja i ochrona dzieł sztuki. Konserwatorstwo

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia realizuje zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego