Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "2-1" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 298 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Szczepanik, Paweł (1985- ). Autor Rzeczywistość mityczna Słowian Północno-Zachodnich i jej materialne wyobrażenia : studium z zakresu etnoarcheologii religii / Paweł Szczepanik. 2020 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
2

Filozofia religii : kontrowersje / redaktorzy naukowi Jacek Hołówka, Bogdan Dziobkowski ; [recenzenci Andrzej Bronk, Janusz Dobieszewski, Andrzej Szahaj]. 2019 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
3

Poszukiwania teologiczno-filozoficzno-kulturowe / pod redakcją Barbary Bogołębskiej i Moniki Worsowicz. 2018 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
4
Dixon, Thomas (1973- ). Autor Nauka i religia / Thomas Dixon ; tłumaczenie Grzegorz Zinkiewicz ; redakcja naukowa Paweł Grabarczyk. 2018 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
5
Meister, Chad V. (1965- ). Autor Wprowadzenie do filozofii religii / Chad Meister ; w tłumaczeniu Dawida Misztala i Tomasza Sieczkowskiego. 2018 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
6
Pankalla, Andrzej. Autor Indygeniczna psychologia Słowian : wprowadzenie do realnej nauki o duszy / Andrzej Bronisław Pankalla, Konrad Kazimierz Kośnik. 2018 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
7
Hardacre, Helen (1949- ). Autor Shinto : a history / Helen Hardacre. 2017 BG( 1/ 0)

21/24 Religie Chin. Religie hinduskie. Buddyzm
8
Przybysławski, Artur (1970- ).. Buddyjska epistemologia Tybetu : studia i przekłady / Artur Przybysławski. 2017 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

21/24 Religie Chin. Religie hinduskie. Buddyzm
9
Szymaniec, Piotr. Koncepcje wolności religijnej : rozwój historyczny i współczesny stan debaty w zachodniej myśli polityczno-prawnej / Piotr Szymaniec. 2017 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
10
Wielomski, Adam (1972- ).. W poszukiwaniu katechona : teologia polityczna Carla Schmitta / Adam Wielomski. 2017 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
11
Pabjan, Tadeusz (1972- ).. Anatomia konfliktu : między nowym ateizmem a teologią nauki / Tadeusz Pabjan. 2016 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
12
Pedersen, Olaf (1920-1997).. Dwie Księgi : z dziejów relacji między nauką a teologią / Olaf Pedersen ; redakcja George V. Coyne, S. J. i Tadeusz Sierotowicz ; tłumaczenie Włodzimierz Skoczny i Michał Furman. 2016 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
13
Rogacz, Dawid (1992- ).. W stronę radykalnego pluralizmu religijnego / Dawid Rogacz. 2016 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
14
Tillich, Paul (1886-1965).. Era protestancka / Paul Tillich ; przekład Jacek Aleksander Prokopski, Nadija Łomanowa-Barańska ; przedmowa Marcin Hintz ; wstęp Jacek Aleksander Prokopski ; posłowie James Luther Adams. 2016 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
15

Piękna dama teologia : księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Romanowi E. Rogowskiemu / pod redakcją Włodzimierza Wołyńca, Jacka Froniewskiego. 2016 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
16
Bartnik, Czesław Stanisław (1929-2020).. Negowanie zła przez wolność / Czesław Stanisław Bartnik. 2015 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
17
Dzik, Jerzy (1950- ).. Zoologia : różnorodność i pokrewieństwa zwierząt / Jerzy Dzik. 2015 BG( 1/ 0)
BIO( 3/ 0)


18

Wiedza religioznawcza w badaniach politologicznych / redakcja naukowa: Bogumił Grott, Olgierd Grott. 2015 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
19
Jaspers, Karl (1883-1969).. Problem demitologizacji / Karl Jaspers, Rudolf Bultmann ; przekład Dawid Kolasa, Tomasz Kupś, Maciej Pawlicki ; redakcja naukowa Dawid Kolasa, Tomasz Kupś. 2015 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
20
Starzyński, Mikołaj (1989- ).. Nowy Ateizm : analiza krytyczna / Mikołaj Starzyński. 2015 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
21
Eagleton, Terry (1943- ).. Kultura a śmierć Boga / Terry Eagleton ; przeł. Bogdan Baran. 2014 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
22
Feliga, Piotr (1977- ).. Czas i ortodoksja : hermeneutyka teologii w świetle "Prawdy i metody" Hansa-Georga Gadamera / Piotr Feliga ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. 2014 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
23
Kŭm, Chang-t’ae (1944- ).. Historia koreańskiej myśli konfucjańskiej / Keum Jang-tae ; z jęz. koreań. przeł. Haesung Lee i Dorota Barańska. 2014 BG( 1/ 0)

21/24 Religie Chin. Religie hinduskie. Buddyzm
24
Kurkiewicz, Anna. Dialektyka Prawdy w myśli rosyjskiego renesansu religijno-filozoficznego / Anna Kurkiewicz. 2014 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
25
Mrozek-Dumanowska, Anna. Religia a globalizacja / Anna Mrozek-Dumanowska. 2014 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
26

Kobiety w cywilizacji konfucjańskiej / red. nauk. Elżbieta Potocka. 2014 BG( 1/ 0)

21/24 Religie Chin. Religie hinduskie. Buddyzm
27
Sloterdijk, Peter (1947- ).. W cieniu góry Synaj : przypis o źródłach i przemianach całkowitego członkostwa / Peter Sloterdijk ; przeł. Bogdan Baran. 2014 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
28
Szocik, Konrad (1985- ).. Ateizm filozoficzny : zarys historii i krytyka neotomistyczna / Konrad Szocik. 2014 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
29
Tokarska-Bakir, Joanna (1958- ).. Wyzwolenie przez zmysły : tybetańskie koncepcje soteriologiczne / Joanna Tokarska-Bakir. 2014 BG( 1/ 0)

21/24 Religie Chin. Religie hinduskie. Buddyzm
30

W trosce o kulturę logiczną : prace dedykowane księdzu profesorowi Józefowi Herbutowi z okazji osiemdziesiątej rocznicy urodzin / red. Kazimierz M. Wolsza ; Uniwersytet Opolski. Wydział Teol 2014 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
31
Zimmer, Heinrich Robert (1890-1943).. Mity i symbole w sztuce i kulturze indyjskiej / Heinrich Zimmer ; przeł. Maciej Szymański. 2014 BG( 1/ 0)

21/24 Religie Chin. Religie hinduskie. Buddyzm
32
Atran, Scott (1952- ).. Ewolucyjny krajobraz religii / Scott Atran ; przeł. Małgorzata Kolan. 2013 BG( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
33
Baggini, Julian (1968- ).. Ateizm : bardzo krótkie wprowadzenie / Julian Baggini ; przekł. Krzysztof Hoffmann, Weronika Szwebs ; przedm. do pol. wyd. Jan Woleński. 2013 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
34
Brown, Terence A. Genomy / T. A. Brown ; przekł. pod red. Piotra Węgleńskiego ; [zespół tł.: Aleksandra Dmochowska et al.]. 2013 BIO( 1/ 0)


35

Wielkie księgi ludzkości / red. nauk. Anna Czajka ; oprac. tekstów Magdalena Woźniewska-Działak. 2013 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
36
Kaleta, Tadeusz (1953- ).. Religie i zwierzęta : szkice do wspólnego portretu / Tadeusz Kaleta. 2013 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
37
Keikai (7..-8..).. Record of miraculous events in Japan he Nihon ryōiki / transl. by Burton Watson ; introd. by Haruo Shirane. 2013 BG( 1/ 0)

21/24 Religie Chin. Religie hinduskie. Buddyzm
38
Motak, Dominika. Między transcendencją a immanencją : religia w myśli Georga Simmla / Dominika Motak. 2013 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
39
Schopenhauer, Arthur (1788-1860).. O religii / Arthur Schopenhauer ; przekł. Jan Błeszyński. 2013 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
40
Sloterdijk, Peter (1947- ).. Gorliwość Boga : o walce trzech monoteizmów / Peter Sloterdijk ; przeł. Bogdan Baran. 2013 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
41
Taubes, Jacob (1923-1987).. Apokalipsa i polityka : eseje mesjańskie / Jacob Taubes ; przeł. Piotr Graczyk [et al.] ; wybrał, wstępem poprzedził i przekł. oprac. Piotr Nowak. 2013 BG( 2/ 1)
WHS( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
42
Tiele, Cornelius Petrus (1830-1902).. Zarys religioznawstwa i inne pisma / Korneliusz Piotr Tiele ; przekł., wstęp i oprac. Tomasz Kupś. 2013 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
43
Zatwardnicki, Sławomir (1975- ).. Ateizm urojony : chrześcijańska odpowiedź na negację Boga / Sławomir Zatwardnicki. 2013 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
44

Drzewo poznania : postsekularyzm w przekładach i komentarzach / pod red. Piotra Bogaleckiego, Aliny Mitek-Dziemby. 2012 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
45
Chlewicki, Maciej. Kant a problem filozofii religii / Maciej Chlewicki. 2012 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
46
Fedorov, Nikolaj Fedorovič (1828-1903).. Filozofia wspólnego czynu / Nikołaj Fiodorow ; przeł. Cezary Wodziński i Michał Milczarek ; wstępem poprzedził i przypisami opatrzył Michał Milczarek ; wybrał Ryszard Łużny, wybór uzu 2012 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
47

Ateizm w kulturze Zachodu i Wschodu / pod red. Jowity Guji. 2012 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
48
Heine, Steven (1950- ).. Sacred high city, sacred low city : a tale of religious sites in two Tokyo neighborhoods / Steven Heine. 2012 BG( 1/ 0)

21/24 Religie Chin. Religie hinduskie. Buddyzm
49
Krasicki, Jan (1954- ).. Człowiek i Bóg w tradycji rosyjskiej / Jan Krasicki. 2012 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
50
Marlewicz, Halina Ewa (1960- ).. O praktyce duchowej wiśisztadwaita-wedanty : studium koncepcji bhakti i prapatti u wybranych myślicieli tradycji / Halina Marlewicz. 2012 BG( 1/ 0)

21/24 Religie Chin. Religie hinduskie. Buddyzm
51
Olszewski, Mikołaj. Interpretation and truth : a new annotated edition of Giles of Rome’s De plurificatione possibilis intellectus / Mikołaj Olszewski. 2012 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
52

Nauki przyrodnicze a nowy ateizm / red. tomu Marek Słomka. 2012 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
53
Turnbull, Stephen R. (1948- ).. Samurajowie i sacrum / Stephen Turnbull ; tł. Justyn Hunia. 2012 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

21/24 Religie Chin. Religie hinduskie. Buddyzm
54
Waloszczyk, Konrad (1939- ).. Dosłowna i niedosłowna interpretacja wierzeń religijnych / Konrad Waloszczyk ; Szkoła Główna Służby Pożarniczej. 2012 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
55

Ateizm oraz irreligia i sekularyzacja / wybór i opracowanie Franciszek Adamski. 2011 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
56
Bloch, Paweł. Urojony Bóg Richarda Dawkinsa / Paweł Bloch. 2011 BG( 2/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
57
Carmody, Denise Lardner (1935- ).. Mistycyzm w wielkich religiach świata / Denise Lardner Carmody, John Tully Carmody ; przekł. Ewa Łukaszyk. 2011 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
58
Comte-Sponville, André (1952- ).. Duchowość ateistyczna : [wprowadzenie do duchowości bez Boga] / André Comte-Sponville ; przeł. Elżbieta Aduszkiewicz. 2011 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
59
David-Néel, Alexandra (1868-1969).. Mistycy i magowie Tybetu / Alexandra David-Néel ; przeł. Iwona Banach. 2011 BG( 1/ 0)

21/24 Religie Chin. Religie hinduskie. Buddyzm
60
Dawkins, Richard (1941- ).. Bóg urojony / Richard Dawkins ; przeł. Piotr J. Szwajcer. 2011 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
61
Falk, Maryla (1906-1980).. Mit psychologiczny w starożytnych Indiach / Maryla Falk ; przekł. Ireneusz Kania ; wstęp i red. nauk. Marek Mejor. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

21/24 Religie Chin. Religie hinduskie. Buddyzm
62
Huxley, Aldous (1894-1963).. Filozofia wieczysta / Aldous Huxley ; [przekł. Jerzy Prokopiuk, Krzysztof Środa ; il. Agnieszka Skulska]. 2011 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
63

Wobec nowego ateizmu / red. Ignacy Bokwa, Marek Jagodziński. 2011 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
64
James, William (1842-1910).. Odmiany doświadczenia religijnego : studium ludzkiej natury / William James ; przeł. Jan Hempel ; przekł. uzup., oprac. i przedm. opatrzył Bogdan Baran. 2011 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
65
Juknevičius, Stanislovas (1949- ).. Pasąmone ir religija : monografija / Stanislovas Juknevičius. 2011 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
66
Piróg, Mirosław (1964- ).. Williama Jamesa filozofia doświadczenia religijnego / Mirosław Piróg. 2011 BG( 2/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
67
Russell, Bertrand (1872-1970).. Religia i nauka / Bertrand Russell ; tł. i wstęp Barbara Stanosz. 2011 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
68
Solovʹëv, Vladimir Sergeevič (1853-1900).. Wykłady o Bogoczłowieczeństwie / Włodzimierz Sołowjow ; przeł. i wstępem opatrzył Janusz Dobieszewski. 2011 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
69
Tempczyk, Michał (1942- ).. Buddyzm w oczach filozofa / Michał Tempczyk. 2011 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

21/24 Religie Chin. Religie hinduskie. Buddyzm
70

Studia mitoznawcze : filozoficzne i socjologiczne aspekty mitu / pod red. Ilony Błocian i Ewy Kwiatkowskiej. 2010 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
71
Bstan-’dzin-rgya-mtsho (XIV dalajlama ; 1935- ).. Autobiografia duchowa : nauki, rozmyślania i przemówienia / Dalajlama ; zebr., przeł., zaadapt. i zred. przez Sofię Stril-Rever ; z fr. przeł. Magdalena Krzyżosiak. 2010 BG( 1/ 0)

21/24 Religie Chin. Religie hinduskie. Buddyzm
72

Rytuały w wybranych religiach i wyznaniach od starożytności do współczesności / pod red. Jana Drabiny. 2010 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 4/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
73

Duchowość cierpienia / red. Włodzimierz Gałązka. 2010 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
74
Gethin, Rupert M. L. Podstawy buddyzmu / Rupert Gethin ; tł. Tomasz Macios, Aneta Stępień. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

21/24 Religie Chin. Religie hinduskie. Buddyzm
75

Postmodernizm i fundamentalizm a prawda - od idei do praxis : praca zbiorowa / pod red. Haliny Grzmil-Tylutki i Agnieszki Hennel-Brzozowskiej ; Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Jagiello 2010 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
76
Jakubczak, Krzysztof (filozof). Madhjamaka Nagardżuny : filozofia czy terapia? / Krzysztof Jakubczak. 2010 BG( 1/ 0)

21/24 Religie Chin. Religie hinduskie. Buddyzm
77
Kepel, Gilles (1955- ).. Zemsta Boga : religijna rekonkwista świata / Gilles Kepel ; przeł. Agnieszka Adamczak ; wstęp Cezary Michalski ; posł. Agata Bielik-Robson. 2010 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
78
Koniński, Karol Ludwik (1891-1943).. Zagadnienia religijne : szkice / Karol Ludwik Koniński ; zebr., oprac., wstępem i przypisami opatrzył Łukasz Front. 2010 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
79
Kossakowski, Radosław. Diamentowa Droga : wspólnota religijna w świecie duchowości refleksyjnej / Radosław Kossakowski. 2010 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

21/24 Religie Chin. Religie hinduskie. Buddyzm
80
Kristeva, Julia (1941- ).. Ta niewiarygodna potrzeba wiary / Julia Kristeva ; przekł. Anna Turczyn. 2010 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
81
Marczewska-Rytko, Maria (1962- ).. Religia i polityka w globalizującym się świecie / Maria Marczewska-Rytko. 2010 BG( 2/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
82
Rorty, Richard (1931-2007).. Przyszłość religii / Richard Rorty, Gianni Vattimo ; red. Santiago Zabala ; przekł. Sławomir Królak. 2010 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 1)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
83
Stietencron, Heinrich von. Hinduizm / Heinrich von Stietencron ; przeł. Leon Żylicz. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

21/24 Religie Chin. Religie hinduskie. Buddyzm
84
Szumlewicz, Piotr (1976- ). Niezbędnik ateisty : rozmowy Piotra Szumlewicza. 2010 BG( 2/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
85
Wierciński, Andrzej (1930-2003).. Magia i religia : szkice z antropologii religii / Andrzej Wierciński. 2010 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
86
Wilowski, Włodzimierz. Metafizyka cierpienia : od Arystotelesa, poprzez myśl indyjską, do myśli chrześcijańskiej / Włodzimierz Wilowski. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
87
Wojewoda, Mariusz (1968- ).. Pluralizm aksjologiczny i jego implikacje we współczesnej filozofii religii / Mariusz Wojewoda. 2010 BG( 2/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
88
Belyaeva-Saczuk, Veronika. Szamani i lamowie w sercu Sajanów : współczesny system wierzeniowy Buriatów Doliny Tunkijskiej / Veronika Belyaeva. 2009 BG( 1/ 0)

21/24 Religie Chin. Religie hinduskie. Buddyzm
89
Berlinski, David (1942- ).. Szatańskie urojenie : ateizm i jego pretensje naukowe / David Berlinski ; przeł. Dominika Cieśla-Szymańska. 2009 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
90
Blumenberg, Hans (1920-1996).. Praca nad mitem / Hans Blumenberg ; przekł. oprac. Kamilla Najdek, Michał Herer i Zbigniew Zwoliński. 2009 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
91
Bocheński, Józef Maria (1902-1995).. Logika religii / Józef Maria Bocheński ; [przeł. Sławomir Magala]. 2009 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
92
Bronk, Andrzej (1938- ).. Podstawy nauk o religii / Andrzej Bronk. 2009 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
93
Buckley, Michael J. Ateizm w sporze z religią / Michael J. Buckley ; przekł. Małgorzata Frankiewicz. 2009 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
94
Caillois, Roger (1913-1978).. Człowiek i sacrum / Roger Caillois ; przeł. Anna Tatarkiewicz, Ewa Burska. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
95
Dzogchen Ponlop (1965- ).. Umysł poza śmiercią / Dzogczen Ponlop ; tł. Zbigniew Zagajewski. 2009 BHU( 1/ 0)

21/24 Religie Chin. Religie hinduskie. Buddyzm
96
Guja, Jowita (1977- ).. Koncepcja wiary w "Römerbrief" Karla Bartha / Jowita Guja. 2009 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
97
Jung, Carl Gustav (1875-1961).. Psychologia a religia Zachodu i Wschodu / Carl Gustav Jung ; przeł. Robert Reszke. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
98
Kołakowski, Leszek (1927-2009).. Świadomość religijna i więź kościelna / Leszek Kołakowski. 2009 BG( 1/ 0)

2-1 Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Psychologia religii. Ateizm
99
Kościańska, Agnieszka (1976- ).. Potęga ciszy : konwersja a rekonstrukcja porządku płci na przykładzie nowego ruchu religijnego Brahma Kumaris / Agnieszka Kościańska ; Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersyte 2009 BG( 1/ 0)

21/24 Religie Chin. Religie hinduskie. Buddyzm

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego