Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "2*091*" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 51 z 51 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Platforma Judeo-Chrześcijańska : od Tory do midraszy / edytor: Walter Kaczorowski ; autorzy artykułów: Włodzimierz R. Kaczorowski, Katarzyna Miriam Kaczorowska, Artur R. Juszczak, Dominika S. 2018 BG( 1/ 0)

2(091) Historia religii
2
Kongres Mediewistów Polskich (5 ; 2015 ; Rzeszów). Hierofanie, wierzenia, obrzędy... : kultura symboliczna w średniowieczu między pogaństwem a chrześcijaństwem / pod redakcją Stanisława Rosika, Sylwii Jędrzejewskiej, Karola Kollingera ; t 2018 BG( 1/ 0)

2(091) Historia religii
3
Sikorski, Dariusz Andrzej. Autor Religie dawnych Słowian : przewodnik dla zdezorientowanych / Dariusz Andrzej Sikorski. 2018 BG( 1/ 0)

2(091) Historia religii
4

W 500-lecie Reformacji (1517-2017) : z dziejów kościołów ewangelickich w dawnych Prusach Królewskich i Książęcych. 2, Tereny dawnych Prus Książęcych / redakcja naukowa Jarosław Kłaczk 2017 BG( 1/ 0)

2(091) Historia religii
5

W 500-lecie Reformacji (1517-2017) : z dziejów kościołów ewangelickich w dawnych Prusach Królewskich i Książęcych. 1, Tereny dawnych Prus Królewskich / redakcja naukowa Jarosław Kłaczko 2017 BG( 1/ 0)

2(091) Historia religii
6

Bogowie i ludzie : współczesna religijność w Azji Południowo-Wschodniej / pod redakcją Sylwii Gil i Adriana Mianeckiego. 2016 BG( 1/ 0)

2(091) Historia religii
7
Minčev, Georgi Ivanov (1955- ).. Średniowieczne herezje dualistyczne na Bałkanach : źródła słowiańskie / opracowanie, przekład i komentarz Georgi Minczew, Małgorzata Skowronek, Jan Mikołaj Wolski. 2015 BG( 1/ 0)

2(091) Historia religii
8
Molenda, Jarosław (1965- ).. Ofiary z ludzi : od samurajów do męczenników dżihadu / Jarosław Molenda. 2014 BG( 1/ 0)

2(091) Historia religii
9
Banek, Kazimierz (1943- ).. W kręgu Hermesa Trismegistosa : rozważania na temat genezy mitu i kultu / Kazimierz Banek. 2013 BG( 1/ 0)

2(091) Historia religii
10
Michalik, Piotr Grzegorz. Wiedźmy, święte i boginie : postać kobiety w wierzeniach Indian z gór Zongolica w Meksyku / Piotr Grzegorz Michalik. 2013 BG( 1/ 0)

2(091) Historia religii
11
Molenda, Jarosław (1965- ).. Ofiary z ludzi : od faraonów do wikingów / Jarosław Molenda. 2013 BG( 1/ 0)

2(091) Historia religii
12
Goddard, Hugh. Historia stosunków chrześcijańsko-muzułmańskich / Hugh Goddard ; przeł. Sylwester Zalewski. 2009 BG( 1/ 0)

2(091) Historia religii
13
Séguenny, André (1938- ).. W poszukiwaniu prawdziwej wiary : szkice z historii religii XVI wieku : humanizm, reformacja, spirytualizm / André Séguenny. 2009 BG( 1/ 0)

2(091) Historia religii
14
Nicolle, David (1944- ).. Wojny za wiarę : chrześcijaństwo i dżihad 1000-1500 / David Nicolle ; przeł. z ang. Beata Spieralska. 2008 BG( 1/ 0)

2(091) Historia religii
15
Burkert, Walter (1931- ).. Stwarzanie świętości : ślady biologii we wczesnych wierzeniach religijnych / Walter Burkert ; przeł. Lech Trzcionkowski. 2006 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

2(091) Historia religii
16
Armstrong, Karen (1944- ). Autor Krótka historia mitu / Karen Armstrong ; przełożył Ireneusz Kania. 2005 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

2(091) Historia religii
17
Armour, Rollin Stely (1929- ).. Islam, chrześcijaństwo i Zachód : burzliwe dzieje wzajemnych relacji / Rollin Armour ; przekł. Ivonna Nowicka. 2004 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

2(091) Historia religii
18
Bérenger, Jean (1934- ).. Tolerancja religijna w Europie w czasach nowożytnych (XV-XVIII wiek) / Jean Bérenger ; tł. Maciej Forycki ; przedm. poprzedził Maciej Serwański. 2002 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

2(091) Historia religii
19

Religiju istorijos antologija. D. 3, Konfucianizmas, daoizmas, šintoizmas / [red. Aušra Kaziukoniene]. 2002 BG( 1/ 0)

2(091) Historia religii
20

Religijų istorijos antologija. 2 dal., Islamas, hinduizmas, budizmas / [red. Aušra Kaziukonienè]. 2002 BG( 1/ 0)

2(091) Historia religii
21
Rusecki, Marian (1942-2012).. Problem cudu w religiach pozachrześcijańskich / Marian Rusecki. 2001 BG( 1/ 0)

2(091) Historia religii
22

Orient - kolebka religii światowych : Festiwal Nauki, 15-24 września / Uniwersytet Warszawski. Instytut Orientalistyczny ; [red. Stanisław Godziński]. 2000 BG( 1/ 0)

2(091) Historia religii
23
Karas, Marcin (1971- ).. Wyznania wiary i główne zasady doktrynalne. 2, Katolicyzm / [wybór tekstów i słowo wstępne] Marcin Karas. 2000 BG( 1/ 0)

2(091) Historia religii
24
Kłoczowski, Jerzy (1924-2017).. Dzieje chrześcijaństwa polskiego / Jerzy Kłoczowski. 2000 BG( 5/ 0)
WHS( 1/ 0)

2(091) Historia religii
25

Religijų istorijos antologija. 1 dal., Judaizmas, krikščionybė / [sudaryt. Bronislovas Kuzmickas ; red. Aušra Kaziukonienė]. 2000 BG( 1/ 0)

2(091) Historia religii
26

Biskupi, mnisi i cesarze : 610-1054 / red. t.: Gilbert Dagron, Pierre Riché, André Vauchez ; aut. t.: Gilbert Dagron [et al. ; tł.: Maria Żurowska et al.]. 1999 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

2(091) Historia religii
27
Ruppert, Godehard (1953- ).. Quickborn - katholisch und jugendbewegt : ein Beitrag zur Wirkungsgeschichte der katholischen Jugendbewegung / Godehard Ruppert. 1999 BG( 1/ 0)

2(091) Historia religii
28
Eliade, Mircea (1907-1986).. Obrazy i symbole : szkice o symbolizmie magiczno-religijnym / Mircea Eliade ; przeł. Magda i Paweł Rodakowie. 1998 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

2(091) Historia religii
29

Mądrość Wschodu : hinduizm, buddyzm, konfucjanizm, taoizm, shinto / [red. i wstęp] C. Scott Littleton ; z ang. przeł. Roman Gołędowski. 1998 BG( 1/ 0)

2(091) Historia religii
30
Kołakowski, Leszek (1927-2009).. Świadomość religijna i więź kościelna : studia nad chrześcijaństwem bezwyznaniowym XVII wieku / Leszek Kołakowski. 1997 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

2(091) Historia religii
31
Mikoś, Kazimiera. Boginie deszczu : studium porównawcze / Kazimiera Mikoś ; Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. 1997 BG( 1/ 0)

2(091) Historia religii
32
Chélini, Jean (1931- ).. Dzieje religijności w Europie Zachodniej w średniowieczu / Jean Chélini ; przeł. Irena Wyrzykowska, Małgorzata Wyrzykowska. 1996 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

2(091) Historia religii
33
Armstrong, Karen (1944- ).. Historia Boga : 4000 lat dziejów Boga w judaizmie, chrześcijaństwie i islamie / Karen Armstrong ; przeł. Barbara Cendrowska. 1995 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

2(091) Historia religii
34
Eliade, Mircea (1907-1986).. Historia wierzeń i idei religijnych. T. 3, Od Mahometa do wieku Reform / Mircea Eliade ; przeł. Agnieszka Kuryś. 1995 BG( 3/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

2(091) Historia religii
35
Le Goff, Jacques (1924-2014).. Sakiewka i życie : gospodarka i religia w średniowieczu / Jacques Le Goff ; przekł. Hanna Zaremska. 1995 BG( 2/ 1)
BHU( 1/ 0)

2(091) Historia religii
36
Eliade, Mircea (1907-1986).. Historia wierzeń i idei religijnych. T. 2, Od Gautamy Buddy do początków chrześcijaństwa / Mircea Eliade ; przeł. Stanisław Tokarski. 1994 BG( 5/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

2(091) Historia religii
37
Jobert, Ambroise (1904-1988).. Od Lutra do Mohyły : Polska wobec kryzysu chrześcijaństwa 1517-1648 / Ambroise Jobert ; przeł. Elźbieta Sękowska ; przedm. do wyd. pol. Jerzy Kłoczowski ; posł. Zofia Libiszowska. 1994 BG( 4/ 0)
BHU( 1/ 0)

2(091) Historia religii
38
Smith, Huston (1919-2016).. Religie świata / Huston Smith ; przeł. Ewa Jagielska-Pszczel, Adam Jagielski. 1994 BG( 1/ 0)

2(091) Historia religii
39
Eliade, Mircea (1907-1986).. Traktat o historii religii / Mircea Eliade ; przeł. Jan Wierusz-Kowalski ; wstęp Leszek Kołakowski ; posł. opatrzył Stanisław Tokarski. 1993 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

2(091) Historia religii
40
Szczucki, Lech (1933-2019).. Nonkonformiści religijni XVI i XVII wieku : studia i szkice / Lech Szczucki. 1993 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

2(091) Historia religii
41
Durkheim, Émile (1858-1917).. Elementarne formy życia religijnego : system totemiczny w Australii / Émile Durkheim ; przeł. Anna Zadrożyńska ; wstęp i red. nauk. Elżbieta Tarkowska. 1990 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)
WHS( 2/ 0)

2(091) Historia religii
42

Zarys dziejów religii : praca zbiorowa / pod red. Komitetu Józef Keller przewodn. [et al.] ; aut. Józef Bielawski [et al.]. 1988 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 3/ 0)

2(091) Historia religii
43
Eliade, Mircea (1907-1986). Autor Historia wierzeń i idei religijnych. T. 1, Od epoki kamiennej do misteriów eleuzyńskich / Mircea Eliade ; przełożył Stanisław Tokarski. 1988 BG( 4/ 0)
BHU( 3/ 0)
BPP( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

2(091) Historia religii
44
Szafrański, Włodzimierz (1920-1998).. Prahistoria religii na ziemiach polskich / Włodzimierz Szafrański ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury Materialnej. 1987 BG( 3/ 0)
BHU( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

2(091) Historia religii
45

Pięć wielkich religii świata / pod red. Emmy Brunner-Traut ; przeł. Jan Doktór. 1986 BG( 2/ 0)
BHU( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

2(091) Historia religii
46
Ringgren, Helmer (1917- ).. Religie w przeszłości i w dobie współczesnej / Helmer Ringgren, Åke V. Ström ; przeł. ze szw. Bogdan Kupis ; [wstęp Józef Keller]. 1975 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

2(091) Historia religii
47

Religie wczoraj i dziś / Józef Keller [et al.] ; przedm. opatrzył Józef Keller. 1971 BG( 4/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

2(091) Historia religii
48
Tokarev, Sergej Aleksandrovič (1899-1985).. Pierwotne formy religii i ich rozwój / Siergiej A. Tokariew ; [tł. M. Nowaczyk ; przedm. opatrzył H. Swienko]. 1969 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)

2(091) Historia religii
49

Religious perspectives in American culture / editors: James Ward Smith and A. Leland Jamison. 1961 BG( 1/ 0)

2(091) Historia religii
50

The shaping of american religion / ed.: James Ward Smith and A. Leland Jamison. 1961 BG( 1/ 0)

2(091) Historia religii
51

Religie świata : praca zbiorowa / pod red. Eugeniusza Dąbrowskiego. 1957 BG( 1/ 0)

2(091) Historia religii

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego