Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "179" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 58 z 58 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Tokarz, Grzegorz. Autor Problem eutanazji w pracach Sejmu III Rzeczpospolitej : (zapis kronikarski) : percepcja-polityka-propaganda / Grzegorz Tokarz. 2021 BG( 1/ 0)

179 Różne zagadnienia etyczne. Moralność prasy. Okrucieństwo (wobec dzieci i zwierząt). Wi
2
Perkowska, Marta. Autor Postawy młodzieży akademickiej wobec transplantacji / Marta Mirosława Perkowska. 2019 BG( 4/ 0)
BWP( 3/ 0)
BPP( 5/ 0)

179 Różne zagadnienia etyczne. Moralność prasy. Okrucieństwo (wobec dzieci i zwierząt). Wi
3
Wojewoda, Ewelina. Autor Prawnokarne i kryminologiczne aspekty medycznie wspomaganej prokreacji / Ewelina Wojewoda. 2019 BG( 3/ 0)
BWP( 3/ 0)

179 Różne zagadnienia etyczne. Moralność prasy. Okrucieństwo (wobec dzieci i zwierząt). Wi
4

Wyzwania i zagrożenia bioetyczne XXI wieku / pod redakcją Władysława Sinkiewicza i Rafała Grabowskiego. 2018 BG( 1/ 0)

179 Różne zagadnienia etyczne. Moralność prasy. Okrucieństwo (wobec dzieci i zwierząt). Wi
5
Śledzianowski, Jan (1938- ).. Samobójstwo w dziejach i cywilizacji śmierci / Jan Śledzianowski. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

179 Różne zagadnienia etyczne. Moralność prasy. Okrucieństwo (wobec dzieci i zwierząt). Wi
6
Stefaniuk, Małgorzata (1964- ).. Samobójstwo / redakcja Marek Mozgawa ; [autorzy Małgorzata Stefaniuk i 20 pozostałych ; tłumaczenie streszczeń Aneta Michalska-Warias]. 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

179 Różne zagadnienia etyczne. Moralność prasy. Okrucieństwo (wobec dzieci i zwierząt). Wi
7
Boniecki, Łukasz (psychiatria). Samobójstwo / pod redakcją Agaty Szulc, Tytusa Koweszko i Piotra Gałeckiego ; [autorzy: Łukasz Boniecki i 10 innych]. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

179 Różne zagadnienia etyczne. Moralność prasy. Okrucieństwo (wobec dzieci i zwierząt). Wi
8

Początek ludzkiego życia - bioetyczne wyzwania i zagrożenia / pod redakcją Władysława Sinkiewicza i Rafała Grabowskiego ; Komisja Bioetyczna BIL, Collegium Medicum UMK. 2016 BG( 1/ 0)

179 Różne zagadnienia etyczne. Moralność prasy. Okrucieństwo (wobec dzieci i zwierząt). Wi
9
Budyn-Kulik, Magdalena. Eutanazja / redakcja Marek Mozgawa ; [autorzy Magdalena Budyn Kulik, Karol Dąbrowski, Sławomir Hypś, Wiesław Kozielewicz, Patrycja Kozłowska-Kalisz, Marek Kulik, Aneta Michalska-Warias, Marek 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

179 Różne zagadnienia etyczne. Moralność prasy. Okrucieństwo (wobec dzieci i zwierząt). Wi
10
Trzęsicki, Kazimierz. Etyka informatyczna / Kazimierz Trzęsicki, Agnieszka Karpińska. 2015 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 3/ 0)
WHS( 2/ 0)

179 Różne zagadnienia etyczne. Moralność prasy. Okrucieństwo (wobec dzieci i zwierząt). Wi
11
Galewicz, Włodzimierz (1952- ).. Status ludzkiego zarodka a etyka badań biomedycznych / Włodzimierz Galewicz. 2013 BG( 1/ 0)

179 Różne zagadnienia etyczne. Moralność prasy. Okrucieństwo (wobec dzieci i zwierząt). Wi
12

Etyczne problemy zarządzania w ochronie zdrowia / red. nauk. Jan Hartman, Zbigniew Zalewski. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

179 Różne zagadnienia etyczne. Moralność prasy. Okrucieństwo (wobec dzieci i zwierząt). Wi
13
Radkowska-Walkowicz, Magdalena. Doświadczenie in vitro : niepłodność i nowe technologie reprodukcyjne w perspektywie antropologicznej / Magdalena Radkowska-Walkowicz. 2013 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

179 Różne zagadnienia etyczne. Moralność prasy. Okrucieństwo (wobec dzieci i zwierząt). Wi
14
Domeracki, Piotr. Sześć cnót mniejszych / Piotr Domeracki, Marcin Jaranowski, Marcin T. Zdrenka. 2012 BG( 1/ 0)

179 Różne zagadnienia etyczne. Moralność prasy. Okrucieństwo (wobec dzieci i zwierząt). Wi
15
Uliński, Maciej (1949- ).. Etyka troski i jej pogranicza / Maciej Uliński. 2012 BG( 1/ 0)

179 Różne zagadnienia etyczne. Moralność prasy. Okrucieństwo (wobec dzieci i zwierząt). Wi
16
Alvarez, Alfred (1929-2019).. Bóg bestia : studium samobójstwa / Al Alvarez ; przeł. Łukasz Sommer. 2011 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

179 Różne zagadnienia etyczne. Moralność prasy. Okrucieństwo (wobec dzieci i zwierząt). Wi
17
Kowal, Katarzyna. Między altruizmem a egoizmem : społeczno-kulturowe uwarunkowania przeszczepów rodzinnych / Katarzyna Kowal. 2011 BG( 1/ 0)

179 Różne zagadnienia etyczne. Moralność prasy. Okrucieństwo (wobec dzieci i zwierząt). Wi
18

A jak hipokryzja : antologia tekstów o aborcji, władzy, pieniądzach i sprawiedliwości / pod red. Claudii Snochowskiej-Gonzalez. 2011 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

179 Różne zagadnienia etyczne. Moralność prasy. Okrucieństwo (wobec dzieci i zwierząt). Wi
19

Współczesne wyzwania bioetyczne / red.: Leszek Bosek, Michał Królikowski ; współpr. Krzysztof Szczucki ; [aut.: Witold Borysiak et al.]. 2010 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

179 Różne zagadnienia etyczne. Moralność prasy. Okrucieństwo (wobec dzieci i zwierząt). Wi
20

Początki ludzkiego życia / red. nauk. Włodzimierz Galewicz. 2010 BG( 2/ 0)

179 Różne zagadnienia etyczne. Moralność prasy. Okrucieństwo (wobec dzieci i zwierząt). Wi
21
Hołub, Grzegorz (filozof). Problem osoby : we współczesnych debatach bioetycznych / Grzegorz Hołub. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

179 Różne zagadnienia etyczne. Moralność prasy. Okrucieństwo (wobec dzieci i zwierząt). Wi
22
Chańska, Weronika (1976- ).. Nieszczęsny dar życia : filozofia i etyka jakości życia w medycynie współczesnej / Weronika Chańska. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

179 Różne zagadnienia etyczne. Moralność prasy. Okrucieństwo (wobec dzieci i zwierząt). Wi
23
Ciszek, Mariusz (1973- ).. Teocentryczny model etyki środowiskowej oraz jego implikacje w kulturze bezpieczeństwa ekologicznego i ekorozwoju / Mariusz Ciszek. 2009 BG( 1/ 0)

179 Różne zagadnienia etyczne. Moralność prasy. Okrucieństwo (wobec dzieci i zwierząt). Wi
24
Czabański, Adam (1971- ).. Samobójstwa altruistyczne : formy manifestacji, mechanizmy i społeczne reperkusje zjawiska / Adam Czabański. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

179 Różne zagadnienia etyczne. Moralność prasy. Okrucieństwo (wobec dzieci i zwierząt). Wi
25

Wokół śmierci i umierania / red. nauk. Włodzimierz Galewicz. 2009 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

179 Różne zagadnienia etyczne. Moralność prasy. Okrucieństwo (wobec dzieci i zwierząt). Wi
26
Ślipko, Tadeusz (1918-2015).. Godziwa obrona sekretu : zagadnienia / Tadeusz Ślipko. 2009 BG( 1/ 0)

179 Różne zagadnienia etyczne. Moralność prasy. Okrucieństwo (wobec dzieci i zwierząt). Wi
27
Świdziński, Jerzy Adam. Kara śmierci : w obronie życia ludzkiego / Jerzy Adam Świdziński. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

179 Różne zagadnienia etyczne. Moralność prasy. Okrucieństwo (wobec dzieci i zwierząt). Wi
28
Bober, Wojciech J. Powinność w świecie cyfrowym : etyka komputerowa w świetle współczesnej filozofii moralnej / Wojciech Jerzy Bober. 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

179 Różne zagadnienia etyczne. Moralność prasy. Okrucieństwo (wobec dzieci i zwierząt). Wi
29
Ślipko, Tadeusz (1918-2015).. Etyczny problem samobójstwa / Tadeusz Ślipko. 2008 BG( 1/ 0)

179 Różne zagadnienia etyczne. Moralność prasy. Okrucieństwo (wobec dzieci i zwierząt). Wi
30
Stukan, Jarosław. Diagnoza ryzyka samobójstwa / Jarosław Stukan. 2008 BG( 1/ 0)

179 Różne zagadnienia etyczne. Moralność prasy. Okrucieństwo (wobec dzieci i zwierząt). Wi
31

Problemy etyczne w badaniach i interwencji psychologicznej wobec dzieci i młodzieży / red. nauk. Anna Izabela Brzezińska, Zuzanna Toeplitz. 2007 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

179 Różne zagadnienia etyczne. Moralność prasy. Okrucieństwo (wobec dzieci i zwierząt). Wi
32

Refleksje nad godnością człowieka : praca zbiorowa / pod red. Anny Królikowskiej i Zbigniewa Marka. 2007 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 1)

179 Różne zagadnienia etyczne. Moralność prasy. Okrucieństwo (wobec dzieci i zwierząt). Wi
33
Machinek, Marian (1960- ).. Spór o status ludzkiego embrionu / Marian Machinek. 2007 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

179 Różne zagadnienia etyczne. Moralność prasy. Okrucieństwo (wobec dzieci i zwierząt). Wi
34
Czajkowska-Majewska, Dorota. Nowy, lepszy? człowiek / Dorota Czajkowska-Majewska. 2005 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)
BIO( 1/ 0)

179 Różne zagadnienia etyczne. Moralność prasy. Okrucieństwo (wobec dzieci i zwierząt). Wi
35
Kijaczko, Stanisław. Wobec bycia : filozoficzny problem samobójstwa / Stanisław Kijaczko. 2005 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

179 Różne zagadnienia etyczne. Moralność prasy. Okrucieństwo (wobec dzieci i zwierząt). Wi
36
Łuków, Paweł. Granice zgody : autonomia zasad i dobro pacjenta / Paweł Łuków ; Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. 2005 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

179 Różne zagadnienia etyczne. Moralność prasy. Okrucieństwo (wobec dzieci i zwierząt). Wi
37
Bielicki, Roman (1979- ).. Dynamika, uwarunkowania, profilaktyka samobójstw w ostatnim ćwierćwieczu XX wieku w Polsce / Roman Bielicki. 2004 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

179 Różne zagadnienia etyczne. Moralność prasy. Okrucieństwo (wobec dzieci i zwierząt). Wi
38
Fukuyama, Francis (1952- ).. Koniec człowieka : konsekwencje rewolucji biotechnologicznej / Francis Fukuyama ; przekł. Bartłomiej Pietrzyk. 2004 BG( 3/ 0)
BPP( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

179 Różne zagadnienia etyczne. Moralność prasy. Okrucieństwo (wobec dzieci i zwierząt). Wi
39
Nowacka, Maria (bioetyka). Selected bioethical questions : the Polish perspective / Maria Nowacka ; transl. from the Pol. by Aleksander Pogorzelski. 2004 BG( 7/ 0)
BHU( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

179 Różne zagadnienia etyczne. Moralność prasy. Okrucieństwo (wobec dzieci i zwierząt). Wi
40
Ślęczek-Czakon, Danuta. Problem wartości i jakości życia w sporach bioetycznych / Danuta Ślęczek-Czakon. 2004 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

179 Różne zagadnienia etyczne. Moralność prasy. Okrucieństwo (wobec dzieci i zwierząt). Wi
41
Szeroczyńska, Małgorzata. Eutanazja i wspomagane samobójstwo na świecie : studium prawnoporównawcze / Małgorzata Szeroczyńska. 2004 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

179 Różne zagadnienia etyczne. Moralność prasy. Okrucieństwo (wobec dzieci i zwierząt). Wi
42

Eutanazja : medyczne, filozoficzne, psychologiczne i teologiczne problemy współczesnej neonatologii / red. nauk. Janusz Gadzinowski, Janusz Wiśniewski. 2003 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

179 Różne zagadnienia etyczne. Moralność prasy. Okrucieństwo (wobec dzieci i zwierząt). Wi
43

Samobójstwo : specyfika problemu, horyzonty badawcze / pod red. Stanisława Kijaczki ; Uniwersytet Opolski. 2003 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

179 Różne zagadnienia etyczne. Moralność prasy. Okrucieństwo (wobec dzieci i zwierząt). Wi
44
Marx, Jan (1941- ).. Idea samobójstwa w filozofii : od antyku do wspołczesności / Jan Marx. 2003 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

179 Różne zagadnienia etyczne. Moralność prasy. Okrucieństwo (wobec dzieci i zwierząt). Wi
45
Milchman, Alan (1940- ).. Eksperymenty w myśleniu o Holocauście : Auschwitz - nowoczesność i filozofia / Alan Milchman, Alan Rosenberg ; tł. Leszek Krowicki, Jakub Szacki. 2003 BG( 2/ 0)

179 Różne zagadnienia etyczne. Moralność prasy. Okrucieństwo (wobec dzieci i zwierząt). Wi
46

Etyczne problemy wynikające z rozwoju nauki / redaktor tomu: Mariusz M. Żydowo ; Polska Akademia Nauk. Centrum Upowszechniania Nauki. 2003 BG( 2/ 0)

179 Różne zagadnienia etyczne. Moralność prasy. Okrucieństwo (wobec dzieci i zwierząt). Wi
47

Nauki przyrodnicze na drodze pomiędzy bioetyką i biopolityką : materiały z konferencji zorganizowanej przez Komitet Etyki w Nauce przy Prezydium PAN 20 maja 2002 r. w Warszawie. 2003 BG( 1/ 0)

179 Różne zagadnienia etyczne. Moralność prasy. Okrucieństwo (wobec dzieci i zwierząt). Wi
48

Między życiem a śmiercią : uzależnienia, eutanazja, sytuacje graniczne / pod red. Wojciecha Bołoza i Marii Ryś. 2002 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)

179 Różne zagadnienia etyczne. Moralność prasy. Okrucieństwo (wobec dzieci i zwierząt). Wi
49
Kopania, Jerzy (1945- ).. Etyczny wymiar cielesności / Jerzy Kopania. 2002 BG( 3/ 0)
BHU( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

179 Różne zagadnienia etyczne. Moralność prasy. Okrucieństwo (wobec dzieci i zwierząt). Wi
50
Nowacka, Maria (bioetyka). Filozoficzne aspekty terapii transplantacyjnej / Maria Nowacka. 2002 BG( 3/ 0)
BHU( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)

179 Różne zagadnienia etyczne. Moralność prasy. Okrucieństwo (wobec dzieci i zwierząt). Wi
51
Ślipko, Tadeusz (1918-2015).. Kara śmierci z teologicznego i filozoficznego punktu widzenia / Tadeusz Ślipko. 2002 BG( 1/ 0)

179 Różne zagadnienia etyczne. Moralność prasy. Okrucieństwo (wobec dzieci i zwierząt). Wi
52
Szewczyk, Kazimierz (1946- ).. Dobro, zło i medycyna : filozoficzne podstawy bioetyki kulturowej / Kazimierz Szewczyk. 2001 BG( 1/ 0)

179 Różne zagadnienia etyczne. Moralność prasy. Okrucieństwo (wobec dzieci i zwierząt). Wi
53
Wawrzyniak, Jan (1957- ).. Teoretyczne podstawy neonaturalistycznej bioetyki środowiskowej / Jan Wawrzyniak. 2000 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

179 Różne zagadnienia etyczne. Moralność prasy. Okrucieństwo (wobec dzieci i zwierząt). Wi
54
Bocheński, Józef Maria (1902-1995).. Patriotyzm, męstwo, prawość żołnierska / Józef Maria Bocheński. 1999 BG( 1/ 0)

179 Różne zagadnienia etyczne. Moralność prasy. Okrucieństwo (wobec dzieci i zwierząt). Wi
55

Sytuacja człowieka słabego we współczesnej cywilizacji : zagrożenie życia słabego we współczesnej cywilizacji : sympozjum naukowe, Toruń 10 maja 1997 roku / [red. nauk. Andrzej Wojciecho 1999 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

179 Różne zagadnienia etyczne. Moralność prasy. Okrucieństwo (wobec dzieci i zwierząt). Wi
56
Jarosz, Maria (1931-2016).. Samobójstwa / Maria Jarosz. 1997 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

179 Różne zagadnienia etyczne. Moralność prasy. Okrucieństwo (wobec dzieci i zwierząt). Wi
57
Ostrowska, Antonina. Autor Śmierć w doświadczeniu jednostki i społeczeństwa / Antonina Ostrowska. 1997 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

179 Różne zagadnienia etyczne. Moralność prasy. Okrucieństwo (wobec dzieci i zwierząt). Wi
58
Hołyst, Brunon (1930- ).. Samobójstwo : przypadek czy konieczność / Brunon Hołyst. 1983 BG( 3/ 1)
BWP( 2/ 0)
BPP( 4/ 0)

179 Różne zagadnienia etyczne. Moralność prasy. Okrucieństwo (wobec dzieci i zwierząt). Wi

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego