Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "172" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 132 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Dyskursy gościnności : etyka współbycia w perspektywie późnej nowoczesności / pod redakcją Adama Dziadka, Moniki Glosowitz, Dawida Kujawy i Katarzyny Szopy ; [autorzy: Alexis Angulo [i 17 2018 BG( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
2
Laskowska, Małgorzata (religia). Autor Kształcenie w zakresie etyki dziennikarskiej w kontekście mediów społecznościowych / Małgorzata Laskowska. 2018 BG( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
3

Etyka sfery publicznej / redakcja naukowa Jolanta Itrich-Drabarek ; Instytut Nauk Politycznych. Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Uniwersytet Warszawski. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
4
Misztal, Wojciech (1962- ).. Homo ethicus - homo moralis : Marii Ossowskiej koncepcja socjologii moralności / Wojciech Misztal. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
5
Stoiński, Andrzej (filozofia). Autor Idea sprawiedliwości społecznej : wstępna klasyfikacja znaczeń / Andrzej Stoiński. 2017 BG( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
6
Borkowski, Jan. Homo falsus : rozważania o kłamstwach i kłamcach / Jan Borkowski. 2016 BG( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
7
Dziewulska-Siwek, Karolina. Fundamenty etyczne rzecznika prasowego / Karolina Dziewulska-Siwek ; [recenzent: Paweł Bortkiewicz]. 2016 BG( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
8
Kaczor, Monika. Etyka społeczna we współczesnych przekazach prasowych / Monika Kaczor. 2016 BG( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
9

Jan Bloch, pacyfizm europejski i wyobraźnia Wielkiej Wojny : studia i rozważania / redakcja Marek Kornat. 2016 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
10

Kulturowe analizy patriotyzmu / red. K. Kulikowska, C. Obracht-Prondzyński. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
11
Mariański, Janusz (1940- ).. Godność ludzka jako wartość społeczno-moralna: mit czy rzeczywistość? : (studium interdyscyplinarne) / Janusz Mariański. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
12
Szczurkowska, Jolanta. Ja patriota : psychologia patriotyzmu / Jolanta Szczurkowska. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
13

Honor, cześć, godność : aspekty historyczno-prawne / pod redakcją Pawła Wiązka. 2016 BG( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
14
Baniak, Józef (1948- ).. Od akceptacji do kontestacji : moralność katolicka w krytycznym ujęciu i ocenie młodzieży polskiej / Józef Baniak. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
15

Leksykon socjologii moralności : podstawy, teorie, badania, perspektywy / pod redakcją Janusza Mariańskiego. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
16

Etyka przywództwa : ujęcie interdyscyplinarne / red. nauk. Iwona Kuraszko. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
17
Mariański, Janusz (1940- ).. Kontrowersje wokół relacji religii i moralności : tożsamość czy rozbieżność? : studium socjologiczne / Janusz Mariański. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
18
Mazurkiewicz-Brzozowska, Małgorzata. Kłopotliwa miłość : patriotyzm : w polskich dyskursach publicystycznych / Małgorzata Brzozowska. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 1)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
19

Ethics and public sphere : axiological foundations of interpersonal relations / ed. by Adam Cebula, Andrzej Waleszczyński, Karolina Rozmarynowska. 2013 BG( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
20
Hume, David (1711-1776).. Eseje z dziedziny moralności, polityki i literatury / David Hume ; przeł. Łukasz Pawłowski. 2013 BG( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
21

Kryterium etyczne w koncepcji racji stanu / red. Anna Krzynówek-Arndt. 2013 BG( 2/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
22
Probucka, Dorota. Utylitaryzm / Dorota Probucka. 2013 BG( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
23
Prüfer, Paweł (1972- ).. Wyobraźnia, terapia, społeczeństwo : analiza socjologiczno-etyczna / Paweł Prüfer. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
24
Szczupaczyński, Jerzy. Władza a moralny wymiar przywództwa / Jerzy Szczupaczyński. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
25
Tarchalski, Kazimierz. Ryzyko moralne a wiosna i jesień Zachodu / Kazimierz Tarchalski. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
26
Warecki, Wojciech. Ten straszny polski patriotyzm : jak o nim rozmawiać? / Wojciech Warecki, Marek Warecki. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
27
Habuda, Ludwik. Władza, odpowiedzialność, prawda / Ludwik Habuda. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
28

Ruch Solidarności wobec stanu wojennego : antynomia wartości : praca zbiorowa / pod red. Mariusza Jabłońskiego i Jerzego Sadowskiego. 2012 BG( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
29

Maski i twarze patriotyzmu / red. nauk. Maria Karolczak. 2012 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
30

Etyka w życiu publicznym / red. nauk. Sławomir Sowiński ; Instytut Nauk Politycznych. Katedra Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, Instytut Politologii Uniwersytetu Kar 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 1)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
31

Pomorze - jakie wartości, jaki rozwój? / [red. Jan Szomburg]. 2012 BG( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
32
Walzer, Michael (1935- ).. Moralne maksimum, moralne minimum / Michael Walzer ; przeł. Joanna Erbel ; wstęp Sławomir Sierakowski. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
33

Autorytety w perspektywie chrześcijańskiej / pod. red. Barbary Bogołębskiej i Moniki Worsowicz ; [Ośrodek Badawczy Myśli Chrześcijańskiej Uniwersytetu Łódzkiego]. 2011 BG( 2/ 0)
BPP( 2/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
34
Drabik, Krzysztof. Zagadnienia ontologiczne wojny, bezpieczeństwa i pokoju w poglądach wybranych myślicieli / Krzysztof Drabik. 2011 BG( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
35

Badania z udziałem ludzi / red. nauk. Włodzimierz Galewicz. 2011 BG( 2/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
36
Gazurová, Stanislava. Wezwanie do odnowy moralnej życia społecznego w wypowiedziach Václava Havla / Stanislava Gazurová ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Instytut Teologii Moralnej. Katedra Teologii 2011 BG( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
37

Sprawiedliwość w kulturze europejskiej : praca zbiorowa / pod red. Wojciecha Kaute, Tomasza Słupika, Agnieszki Turoń ; Uniwersytet Śląski Katowice. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
38
Mazur, Jan (1955- ).. Ad bonum per politicam : wybrane zagadnienia z etyki życia politycznego / Jan Mazur ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Katedra Polityki Społecznej i Ety 2011 BG( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
39
Thoreau, Henry David (1817-1862).. Życie bez zasad i inne eseje / Henry David Thoreau ; wybór, przekł., przedm. i oprac. Halina Cieplińska. 2011 BG( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
40
Wigura-Kuisz, Karolina (1980- ).. Wina narodów : przebaczenie jako strategia prowadzenia polityki / Karolina Wigura. 2011 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
41
Anzenbacher, Arno (1940- ).. Wprowadzenie do chrześcijańskiej etyki społecznej / Arno Anzenbacher ; tł. Leszek Łysień. 2010 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
42

Problemy współczesnej demokracji i moralności / pod red. Jolanty Kopki i Grzegorza Matuszaka ; Uniwersytet Łódzki. Instytut Socjologii. Katedra Socjologii Polityki i Moralności. 2010 BG( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
43
Murzański, Stanisław (1923- ).. Sojusz nieczystych sumień : inteligencja polska i jej elity na przełomie XX i XXI wieku / Stanisław Murzański. 2010 BG( 2/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
44

Oblicza społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw / Włodzimierz Pańków [et al.]. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
45

Dobro wspólne / pod red. nauk. Doroty Probuckiej 2010 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
46
Przyłębski, Andrzej (1958- ).. Etyka w świetle hermeneutyki / Andrzej Przyłębski. 2010 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
47

Ethics and the business of biomedicine / ed. by Denis G. Arnold. 2009 BG( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
48
Baudrillard, Jean (1929-2007).. Przejrzystość zła : esej o zjawiskach skrajnych / Jean Baudrillard ; przeł. Sławomir Królak. 2009 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
49

Etyka wojny : antologia tekstów / red. naukowa Tomasz Żuradzki, Tomasz Kuniński ; aut. tekstów Simon Caney [et al.]. 2009 BG( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
50
Kosmol, Piotr (1937- ).. Między prawem a moralnością : wybór tekstów : księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Doktorowi Piotrowi Kosmolowi w uznaniu za długoletnią pracę naukowo-dydaktyczną / Piotr Kosmol ; red. 2009 BG( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
51

Moralne dylematy Polaków w ponowoczesności : wybrane problemy / pod red. Agaty Maksymowicz. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
52
Mandle, Jon (1966- ).. Globalna sprawiedliwość / Jon Mandle ; przeł. Małgorzata Dera. 2009 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
53

Ethics in public life / ed. by Ryszard Moń and Ewa Podrez ; transl. by Małgorzata Wójcik. 2009 BG( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
54

Oblicza patriotyzmu / pod red. Jerzego Sadowskiego ; [aut. tekstów] Jan Paweł II [et al.]. 2009 BG( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
55
Szafulski, Andrzej (1955- ).. Inspirujący wpływ myśli Francisco de Vitoria na rozwój podstawowych praw człowieka i wspólnoty międzynarodowej / Andrzej Szafulski. 2009 BG( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
56

O autorytecie : w poszukiwaniu punktu odniesienia / pod red. Jarosława Jagiełły. 2008 BG( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
57
Jedynak, Anna. Odpowiedzialność w globalnej wiosce / Anna Jedynak. 2008 BG( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
58

Patriotyzm i zdrada : granice realizmu i idealizmu w polityce i myśli polskiej / pod red. Jacka Kloczkowskiego i Michała Szułdrzyńskiego. 2008 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
59
Oakeshott, Michael Joseph (1901-1990).. O postępowaniu człowieka / Michael Oakeshott ; przekład Michał Szczubiałka ; red. naukowa Tomasz Żyro. 2008 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
60

O społeczeństwie, moralności i nauce : miscellanea / pod red. Wojciecha Pawlika, Elżbiety Zakrzewskiej-Manterys. 2008 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
61

Jednostka a państwo na przestrzeni wieków / pod red. Joanny Radwanowicz-Wanczewskiej, Piotra Niczyporuka i Karola Kuźmicza. 2008 BG( 3/ 0)
BWP( 5/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
62
Budzyńska, Ewa. Ład moralny w zmieniającym się społeczeństwie : socjologiczne studium wartości moralnych mieszkańców Katowic / Ewa Budzyńska. 2007 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
63
Gałkowski, Tomasz (1967- ).. Prawo - obowiązek : pierwszeństwo i współzależność w porządkach prawnych : kanonicznym i społeczności świeckiej / Tomasz Gałkowski. 2007 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
64
Pawlik, Wojciech (1954- ).. Grzech : studium z socjologii moralności / Wojciech Pawlik. 2007 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
65
Arendt, Hannah (1906-1975). Autor Odpowiedzialność i władza sądzenia / Hannah Arendt ; redakcja i wprowadzenie Jerome Kohn ; przełożyli Wojciech Madej i Mieczysław Godyń ; posłowiem opatrzył Piotr Nowak. 2006 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
66

Etyka a rozwój gospodarczy / [aut. James T. Bennett et al.]. 2006 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
67
Korzeniewski, Bartosz (1973- ).. Polityczne rytuały pokuty w perspektywie zagadnienia autonomii jednostki / Bartosz Korzeniewski. 2006 BG( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
68
Lewicka-Strzałecka, Anna. Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym / Anna Lewicka-Strzałecka. 2006 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
69
Libelt, Karol Fryderyk (1807-1875).. O miłości ojczyzny / Karol Libelt ; wstęp i wybór tekstu Edward Jeliński ; Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. 2006 BG( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
70
Bauman, Zygmunt (1925-2017).. Razem osobno / Zygmunt Bauman ; przekł. Tomasz Kunz. 2005 BG( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
71
Ogólnopolskie Forum Etyczne (1 ; 2005 ; Kraków). Etyka i polityka : [Ogólnopolskie Forum Etyczne, Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków 2005] / pod red. Doroty Probuckiej. 2005 BG( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
72

Kulturowe instrumentarium wolności : etyka i prawo / red. nauk. Ryszard Paradowski. 2005 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
73
Rosa, Ryszard (1941- ).. Filozofia i edukacja do bezpieczeństwa : wybrane aspekty ontologiczne, aksjologiczne i prakseologiczne / Ryszard Rosa. 2005 BG( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
74
Tischner, Józef (1931-2000).. Etyka solidarności ; oraz Homo sovieticus / Józef Tischner. 2005 BG( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
75

Social justice / edited by Matthew Clayton and Andrew Williams. 2004 BG( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
76

Ekofilozofia, bioetyka, etyka biznesu : aktualne problemy współczesności / red nauk. Józef Jaroń ; Akademia Podlaska w Siedlcach. 2004 BG( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
77
Kapuściński, Ryszard (1932-2007).. Spotkanie z Innym jako wyzwanie XXI wieku : wykład wygłoszony 1 października 2004 z okazji przyznania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego / Ryszard Kapuściński. 2004 BG( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
78
Kuśmierczyk, Bożena. Wybrane idee sprawiedliwości i pokoju : od Kanta do współczesności / Bożena Kuśmierczyk. 2004 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
79

Etyka, psychologia, psychoterapia / pod red. Andrzeja Margasińskiego i Doroty Probuckiej. 2004 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
80
Piłat, Robert (1959- ).. Krzywda i zadośćuczynienie / Robert Piłat. 2003 BG( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
81

Etyka wobec problemów współczesnego świata / pod red. Haliny Promieńskiej. 2003 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
82

Etyka dyplomacji / [Jan Barcz et al.]. 2002 BG( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
83

Dobro wspólne : Gdański Areopag - Forum Dialogu, 9-11 listopada 2001, Gdańsk / [red. Witold Bock et al. ; aut. zdjęć Maciej Kosycarz et al.]. 2002 BG( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
84

O doskonałości : materiały z konferencji 21-23 maja 2001 r. Cz. 1 / [praca pod red. Agnieszki Maliszewskiej]. 2002 BG( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
85

O doskonałości : materiały z konferencji 21-23 maja 2001 r. Cz. 2 / [praca pod red. Agnieszki Maliszewskiej]. 2002 BG( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
86

Kondycja moralna społeczeństwa polskiego : praca zbiorowa / pod red. Janusza Mariańskiego. 2002 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
87

Etos pedagogów i edukacji wobec problemów globalizacji : praca zbiorowa / pod red. Urszuli Ostrowskiej i Andrzeja M. de Tchorzewskiego ; Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, Uniwersytet W 2002 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
88
Walzer, Michael (1935- ).. Interpretacja i krytyka społeczna / Michael Walzer ; przeł. Mikołaj Rakusa-Suszczewski, Marcin Szuster. 2002 BG( 2/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
89
Karwat, Mirosław (1953- ).. O perfidii / Mirosław Karwat. 2001 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
90
Perkowska, Halina (1943-2018).. Filozoficzne konteksty rozumienia fenomenu odpowiedzialności moralnej / Halina Perkowska. 2001 BG( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
91

Polityka a moralność / pod red. Marii Szyszkowskiej i Tomasza Kozłowskiego ; [aut. Jacek Andrychiewicz et al.]. 2001 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
92

Moralność Polaków : etos i etnos : dylematy współczesne / wstęp Janusz Tazbir ; red. Bronisław Gołębiowski ; wybór Stanisław Zagórski. 2001 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
93

Etyka w polityce / pod red. Jerzego Gałkowskiego i Grzegorza Schreibera ; Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Komisja Etyki Poselskiej. 2000 BG( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
94

Wola sprawiedliwości / red. nauk. Włodzimierz Heller, Ryszard Liberkowski. 2000 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
95
Morciniec, Piotr (1960- ).. Etyczne aspekty transplantacyjnej terapii chorób neurozwyrodnieniowych : studium teologicznomoralne / Piotr Morciniec. 2000 BG( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
96
Bańka, Józef (1934- ).. Rap metafizyczny czyli Odezwa wariata z Opatowa do reszty szaleńców rozpisana na dwanaście spotkań z małą i wielką publicznością obwiesiów i obieżyświatów / ułożył i objaśnieniami 1999 BG( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
97
Kamiński, Tadeusz A. Myśl pacyfistyczna Bertranda Russella / Tadeusz A. Kamiński. 1998 BG( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
98

Problemy i kierunki etyki : antologia tekstów / wyboru dokonał Andrzej Miś ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. 1998 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
99

Patriotyzm : tożsamość narodowa, poczucie narodowe / praca pod red. Ewy Nowickiej-Włodarczyk. 1998 BG( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia realizuje zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego