Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "17" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 556 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Etyka polityczna / redakcja Piotr Świercz. 2021 BG( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
2
Tokarz, Grzegorz. Autor Problem eutanazji w pracach Sejmu III Rzeczpospolitej : (zapis kronikarski) : percepcja-polityka-propaganda / Grzegorz Tokarz. 2021 BG( 1/ 0)

179 Różne zagadnienia etyczne. Moralność prasy. Okrucieństwo (wobec dzieci i zwierząt). Wi
3

Etyka a polityka : praca zbiorowa / pod redakcją Justyny Miklaszewskiej i Przemysława Spryszaka. 2020 BG( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
4
Walczak-Duraj, Danuta (1947- ). Autor Praca - etyka - polityka : wybór tekstów / Danuta Walczak-Duraj. 2020 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

174 Etyka zawodowa. Etyka obowiązku. Etyka pracy. Etyka stosunków między pracodawcą a pracow
5
Czakon, Tomasz. Autor Etos polityków w kodeksach etycznych radnych / Tomasz Czakon, Danuta Ślęczek-Czakon. 2019 BG( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
6
Dzwonkowska, Dominika. Autor Etyka cnót środowiskowych / Dominika Dzwonkowska. 2019 BG( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
7
Fałdowski, Marek (1971- ). Autor Etyka zawodowa policjanta we współczesnej kulturze służby państwa demokratycznego / Marek Fałdowski. 2019 BG( 1/ 0)

174 Etyka zawodowa. Etyka obowiązku. Etyka pracy. Etyka stosunków między pracodawcą a pracow
8
Perkowska, Marta. Autor Postawy młodzieży akademickiej wobec transplantacji / Marta Mirosława Perkowska. 2019 BG( 4/ 0)
BWP( 3/ 0)
BPP( 5/ 0)

179 Różne zagadnienia etyczne. Moralność prasy. Okrucieństwo (wobec dzieci i zwierząt). Wi
9

Wojna, etyka, kultura / redakcja naukowa Cezary Kalita, Stanisław Topolewski ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Wydział Humanistyczny. Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeń 2019 BG( 1/ 0)

17 ETYKA. MORALNOŚĆ. FILOZOFIA PRAKTYCZNA. Rola i metoda etyki. Istota moralności. Fakty mora
10
Wojewoda, Ewelina. Autor Prawnokarne i kryminologiczne aspekty medycznie wspomaganej prokreacji / Ewelina Wojewoda. 2019 BG( 3/ 0)
BWP( 3/ 0)

179 Różne zagadnienia etyczne. Moralność prasy. Okrucieństwo (wobec dzieci i zwierząt). Wi
11

Prawnokarne aspekty ochrony początków życia ludzkiego / pod redakcją Agaty Ziółkowskiej. 2019 BG( 1/ 0)

173 Moralność rodzinna. Małżeństwo. Poligamia i monogamia. Wolna miłość. Aborcja. Stosun
12

Dyskursy gościnności : etyka współbycia w perspektywie późnej nowoczesności / pod redakcją Adama Dziadka, Moniki Glosowitz, Dawida Kujawy i Katarzyny Szopy ; [autorzy: Alexis Angulo [i 17 2018 BG( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
13
Kononiuk, Tadeusz. Autor Rzetelne dziennikarstwo : aksjologia i deontologia / Tadeusz Kononiuk ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii. 2018 BG( 1/ 0)

174 Etyka zawodowa. Etyka obowiązku. Etyka pracy. Etyka stosunków między pracodawcą a pracow
14
Laskowska, Małgorzata (religia). Autor Kształcenie w zakresie etyki dziennikarskiej w kontekście mediów społecznościowych / Małgorzata Laskowska. 2018 BG( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
15
Macko, Anna. Autor Umysł moralny : jak powstają oceny moralne? / Anna Macko. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

17 ETYKA. MORALNOŚĆ. FILOZOFIA PRAKTYCZNA. Rola i metoda etyki. Istota moralności. Fakty mora
16

Wyzwania i zagrożenia bioetyczne XXI wieku / pod redakcją Władysława Sinkiewicza i Rafała Grabowskiego. 2018 BG( 1/ 0)

179 Różne zagadnienia etyczne. Moralność prasy. Okrucieństwo (wobec dzieci i zwierząt). Wi
17
Waszyńska, Katarzyna (1972- ). Autor Prostytucja kobieca : psychospołeczne studium zjawiska : sacrum - profanum - praca seksualna / Katarzyna Waszyńska. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

176 Etyka seksualna. Prostytucja. Cudzołóstwo. Pornografia
18

Etyczne i społeczne wymiary pracy / redakcja naukowa Ireneusz M. Świtała, Norbert G. Pikuła, Katarzyna Białożyt. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

174 Etyka zawodowa. Etyka obowiązku. Etyka pracy. Etyka stosunków między pracodawcą a pracow
19
Borkowski, Grzegorz (prawnik). Etyka zawodu radcy prawnego i adwokata : kazusy, objaśnienia, orzecznictwo / redakcja naukowa Grzegorz Borkowski ; Grzegorz Borkowski, Krzysztof Kukuryk, Sławomir Pilipiec. 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

174 Etyka zawodowa. Etyka obowiązku. Etyka pracy. Etyka stosunków między pracodawcą a pracow
20
Chlewicki, Maciej. Autor Etyka i metafizyka : szkice z filozofii praktycznej Kanta / Maciej Chlewicki, Wojciech Torzewski. 2017 BG( 1/ 0)

17 ETYKA. MORALNOŚĆ. FILOZOFIA PRAKTYCZNA. Rola i metoda etyki. Istota moralności. Fakty mora
21
Galarowicz, Jan (1949- ).. Szczęście na manowcach : liberalizm, hedonizm, selfizm / Jan Galarowicz. 2017 BG( 1/ 0)

17 ETYKA. MORALNOŚĆ. FILOZOFIA PRAKTYCZNA. Rola i metoda etyki. Istota moralności. Fakty mora
22
Gehlen, Arnold (1904-1976).. Moralność i hipertrofia moralności : etyka pluralistyczna / Arnold Gehlen ; przekład i opracowanie naukowe Rafał Michalski, Jarosław Rolewski ; redakacja naukowa przekładu Stanisław Czerni 2017 BG( 1/ 1)

17 ETYKA. MORALNOŚĆ. FILOZOFIA PRAKTYCZNA. Rola i metoda etyki. Istota moralności. Fakty mora
23

Etyka sfery publicznej / redakcja naukowa Jolanta Itrich-Drabarek ; Instytut Nauk Politycznych. Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Uniwersytet Warszawski. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
24

Między etyką i estetyką : rozważania nad problemem estetyzacji / redakcja naukowa Kinga Kaśkiewicz, Rafał Michalski, Tomasz Siwiec. 2017 BG( 1/ 0)

17 ETYKA. MORALNOŚĆ. FILOZOFIA PRAKTYCZNA. Rola i metoda etyki. Istota moralności. Fakty mora
25
Misztal, Wojciech (1962- ).. Homo ethicus - homo moralis : Marii Ossowskiej koncepcja socjologii moralności / Wojciech Misztal. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
26
Śledzianowski, Jan (1938- ).. Samobójstwo w dziejach i cywilizacji śmierci / Jan Śledzianowski. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

179 Różne zagadnienia etyczne. Moralność prasy. Okrucieństwo (wobec dzieci i zwierząt). Wi
27
Stefaniuk, Małgorzata (1964- ).. Samobójstwo / redakcja Marek Mozgawa ; [autorzy Małgorzata Stefaniuk i 20 pozostałych ; tłumaczenie streszczeń Aneta Michalska-Warias]. 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

179 Różne zagadnienia etyczne. Moralność prasy. Okrucieństwo (wobec dzieci i zwierząt). Wi
28
Stoiński, Andrzej (filozofia). Autor Idea sprawiedliwości społecznej : wstępna klasyfikacja znaczeń / Andrzej Stoiński. 2017 BG( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
29
Wołk, Zdzisław. Kultura pracy profesjonalisty / Zdzisław Wołk. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

174 Etyka zawodowa. Etyka obowiązku. Etyka pracy. Etyka stosunków między pracodawcą a pracow
30
Boniecki, Łukasz (psychiatria). Samobójstwo / pod redakcją Agaty Szulc, Tytusa Koweszko i Piotra Gałeckiego ; [autorzy: Łukasz Boniecki i 10 innych]. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

179 Różne zagadnienia etyczne. Moralność prasy. Okrucieństwo (wobec dzieci i zwierząt). Wi
31
Borkowski, Jan. Homo falsus : rozważania o kłamstwach i kłamcach / Jan Borkowski. 2016 BG( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
32
Chełstowska, Agata. Autor "Dzień dobry, chcę przerwać ciążę..." : o procedurach dostepu do legalnej aborcji w polskich szpitalach : raport z monitoringu / autorki raportu Agata Chełstowska, Małgorzata Dziewanowska, 2016 BG( 1/ 0)

173 Moralność rodzinna. Małżeństwo. Poligamia i monogamia. Wolna miłość. Aborcja. Stosun
33
Dylus, Aniela (1948- ).. Gospodarka w perspektywie etycznej i religijnej / Aniela Dylus. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

17 ETYKA. MORALNOŚĆ. FILOZOFIA PRAKTYCZNA. Rola i metoda etyki. Istota moralności. Fakty mora
34
Dziewulska-Siwek, Karolina. Fundamenty etyczne rzecznika prasowego / Karolina Dziewulska-Siwek ; [recenzent: Paweł Bortkiewicz]. 2016 BG( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
35
Fiutak, Agnieszka. Pomoc psychologiczna : prawo i etyka w zawodach terapeuty i psychiatry / Agnieszka Fiutak. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

174 Etyka zawodowa. Etyka obowiązku. Etyka pracy. Etyka stosunków między pracodawcą a pracow
36
Gardian-Miałkowska, Renata. Fenomen męskiej prostytucji w Polsce / Renata Gardian-Miałkowska. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

176 Etyka seksualna. Prostytucja. Cudzołóstwo. Pornografia
37
Kaczor, Monika. Etyka społeczna we współczesnych przekazach prasowych / Monika Kaczor. 2016 BG( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
38

Jan Bloch, pacyfizm europejski i wyobraźnia Wielkiej Wojny : studia i rozważania / redakcja Marek Kornat. 2016 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
39
Kowalski, Mirosław (pedagog). Bioetyka : między prawem a pedagogiką : analizy i refleksje / Mirosław Kowalski, Błażej Kmieciak. 2016 BG( 1/ 0)

17 ETYKA. MORALNOŚĆ. FILOZOFIA PRAKTYCZNA. Rola i metoda etyki. Istota moralności. Fakty mora
40

Kulturowe analizy patriotyzmu / red. K. Kulikowska, C. Obracht-Prondzyński. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
41
Mariański, Janusz (1940- ).. Godność ludzka jako wartość społeczno-moralna: mit czy rzeczywistość? : (studium interdyscyplinarne) / Janusz Mariański. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
42
Pawlus, Tadeusz. Współczesne koncepcje etyki / Tadeusz Pawlus. 2016 BG( 1/ 0)

17 ETYKA. MORALNOŚĆ. FILOZOFIA PRAKTYCZNA. Rola i metoda etyki. Istota moralności. Fakty mora
43

Początek ludzkiego życia - bioetyczne wyzwania i zagrożenia / pod redakcją Władysława Sinkiewicza i Rafała Grabowskiego ; Komisja Bioetyczna BIL, Collegium Medicum UMK. 2016 BG( 1/ 0)

179 Różne zagadnienia etyczne. Moralność prasy. Okrucieństwo (wobec dzieci i zwierząt). Wi
44
Ślęzak-Niedbalska, Izabela. Praca kobiet świadczących usługi seksualne w agencjach towarzyskich / Izabela Ślęzak. 2016 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

176 Etyka seksualna. Prostytucja. Cudzołóstwo. Pornografia
45
Strękowski, Stanisław (1964- ).. Argumentacja apologetyczna koncepcji małżeństwa i rodziny chrześcijańskiej w pierwszych trzech wiekach / Stanisław Strękowski. 2016 BG( 1/ 0)

173 Moralność rodzinna. Małżeństwo. Poligamia i monogamia. Wolna miłość. Aborcja. Stosun
46

Humanizm chrześcijański w medycynie / pod redakcją Grażyny Świąteckiej. 2016 BG( 1/ 0)

17 ETYKA. MORALNOŚĆ. FILOZOFIA PRAKTYCZNA. Rola i metoda etyki. Istota moralności. Fakty mora
47
Szczurkowska, Jolanta. Ja patriota : psychologia patriotyzmu / Jolanta Szczurkowska. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
48

Honor, cześć, godność : aspekty historyczno-prawne / pod redakcją Pawła Wiązka. 2016 BG( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
49
Zarosa, Urszula. Status moralny zwierząt / Urszula Zarosa. 2016 BG( 1/ 0)

17 ETYKA. MORALNOŚĆ. FILOZOFIA PRAKTYCZNA. Rola i metoda etyki. Istota moralności. Fakty mora
50
Baniak, Józef (1948- ).. Od akceptacji do kontestacji : moralność katolicka w krytycznym ujęciu i ocenie młodzieży polskiej / Józef Baniak. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
51
Bogucka, Iwona. Etyka w administracji publicznej / Iwona Bogucka, Tomasz Pietrzykowski. 2015 BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 3/ 1)

174 Etyka zawodowa. Etyka obowiązku. Etyka pracy. Etyka stosunków między pracodawcą a pracow
52
Budyn-Kulik, Magdalena. Eutanazja / redakcja Marek Mozgawa ; [autorzy Magdalena Budyn Kulik, Karol Dąbrowski, Sławomir Hypś, Wiesław Kozielewicz, Patrycja Kozłowska-Kalisz, Marek Kulik, Aneta Michalska-Warias, Marek 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

179 Różne zagadnienia etyczne. Moralność prasy. Okrucieństwo (wobec dzieci i zwierząt). Wi
53
Duchliński, Piotr (1978- ).. O normatywności w etyce / Piotr Duchliński, Andrzej Kobyliński, Ryszard Moń, Ewa Podrez. 2015 BG( 1/ 0)

17 ETYKA. MORALNOŚĆ. FILOZOFIA PRAKTYCZNA. Rola i metoda etyki. Istota moralności. Fakty mora
54

Z problematyki norm, zasad i mądrości praktycznej : studia i rozprawy z etyki normatywnej / redakcja naukowa Piotr Duchliński, Tomasz Homa ; [recenzenci: Zofia Majewska, Joanna Mysona Byrska]. 2015 BG( 1/ 0)

17 ETYKA. MORALNOŚĆ. FILOZOFIA PRAKTYCZNA. Rola i metoda etyki. Istota moralności. Fakty mora
55

Dziedzictwo etyki współczesnej : aksjologia i etyka Romana Ingardena i jego uczniów : studia i rozprawy / redakcja naukowa Piotr Duchliński. 2015 BG( 1/ 0)

17 ETYKA. MORALNOŚĆ. FILOZOFIA PRAKTYCZNA. Rola i metoda etyki. Istota moralności. Fakty mora
56
Grabowski, Damian. Etyka pracy : przekonania wartościujące pracę a zaangażowanie pracowników / Damian Grabowski. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

174 Etyka zawodowa. Etyka obowiązku. Etyka pracy. Etyka stosunków między pracodawcą a pracow
57
Grác, Ján. Psychologiczne analizy procesów interioryzacji norm moralnych / Ján Grác ; przełożył Adam Biela. 2015 BG( 1/ 0)

17 ETYKA. MORALNOŚĆ. FILOZOFIA PRAKTYCZNA. Rola i metoda etyki. Istota moralności. Fakty mora
58
Kononiuk, Tadeusz. Etyczne dziennikarstwo : ewolucja deontyczna zawodu / Tadeusz Kononiuk ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Instytut Dziennikarstwa. 2015 BG( 1/ 0)

174 Etyka zawodowa. Etyka obowiązku. Etyka pracy. Etyka stosunków między pracodawcą a pracow
59

Leksykon socjologii moralności : podstawy, teorie, badania, perspektywy / pod redakcją Janusza Mariańskiego. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
60
Najda, Magdalena. Etyka pracy a mobbing w ujęciu filozofii moralnej i psychologii / Magdalena Najda. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

174 Etyka zawodowa. Etyka obowiązku. Etyka pracy. Etyka stosunków między pracodawcą a pracow
61
Pleszczyński, Jan (1958- ).. Etyka dziennikarska i dziennikarstwa / Jan Pleszczyński. 2015 BG( 1/ 0)

174 Etyka zawodowa. Etyka obowiązku. Etyka pracy. Etyka stosunków między pracodawcą a pracow
62
Trzęsicki, Kazimierz. Etyka informatyczna / Kazimierz Trzęsicki, Agnieszka Karpińska. 2015 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 3/ 0)
WHS( 2/ 0)

179 Różne zagadnienia etyczne. Moralność prasy. Okrucieństwo (wobec dzieci i zwierząt). Wi
63
Wawrzyniak, Jan (1957- ).. Etyka eutanazji : studium filozoficzno-aksjolingwistyczne / Jan Wawrzyniak. 2015 BG( 1/ 0)

17 ETYKA. MORALNOŚĆ. FILOZOFIA PRAKTYCZNA. Rola i metoda etyki. Istota moralności. Fakty mora
64
Wawrzyniak, Jan (1975- ).. Znaczenie i wartość w filozofii Johna McDowella i Barry’ego Strouda : przedmiot refleksji czy redukcji? / Jan Wawrzyniak. 2015 BG( 1/ 0)

17 ETYKA. MORALNOŚĆ. FILOZOFIA PRAKTYCZNA. Rola i metoda etyki. Istota moralności. Fakty mora
65
Kaczmarek, Przemysław (prawo). Tożsamość prawnika jako wykonawcy roli zawodowej / Przemysław Kaczmarek. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

174 Etyka zawodowa. Etyka obowiązku. Etyka pracy. Etyka stosunków między pracodawcą a pracow
66
Kamińska, Wanda (filozofia). Metodologiczna konstrukcja dziedziny dydaktyki etyki / Wanda Kamińska. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

17 ETYKA. MORALNOŚĆ. FILOZOFIA PRAKTYCZNA. Rola i metoda etyki. Istota moralności. Fakty mora
67
Kobyliński, Andrzej (1965- ).. O możliwości zbudowania etyki nihilistycznej : propozycja Gianniego Vattima / Andrzej Kobyliński. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

17 ETYKA. MORALNOŚĆ. FILOZOFIA PRAKTYCZNA. Rola i metoda etyki. Istota moralności. Fakty mora
68

Etyka przywództwa : ujęcie interdyscyplinarne / red. nauk. Iwona Kuraszko. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
69
Mariański, Janusz (1940- ).. Kontrowersje wokół relacji religii i moralności : tożsamość czy rozbieżność? : studium socjologiczne / Janusz Mariański. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
70
Maruszewska, Ewa Wanda. Etyka we współczesnej rachunkowości a wiarygodność informacji w niej tworzonych / Ewa Wanda Maruszewska. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

174 Etyka zawodowa. Etyka obowiązku. Etyka pracy. Etyka stosunków między pracodawcą a pracow
71
Mazurkiewicz-Brzozowska, Małgorzata. Kłopotliwa miłość : patriotyzm : w polskich dyskursach publicystycznych / Małgorzata Brzozowska. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
72
Piech, Henryk (1951- ).. Logika i modelowanie wartości etycznych : logika dobra i zła / Henryk Piech ; Politechnika Częstochowska. 2014 BG( 1/ 0)

17 ETYKA. MORALNOŚĆ. FILOZOFIA PRAKTYCZNA. Rola i metoda etyki. Istota moralności. Fakty mora
73
Wiszowaty, Edward (1949- ).. Etyka policji : między prawem, moralnością i skutecznością / Edward Wiszowaty. 2014 BG( 1/ 0)

174 Etyka zawodowa. Etyka obowiązku. Etyka pracy. Etyka stosunków między pracodawcą a pracow
74
Brożek, Anna (1980- ).. Fenomen normatywności / Anna Brożek, Bartosz Brożek, Jerzy Stelmach. 2013 BG( 1/ 0)

17 ETYKA. MORALNOŚĆ. FILOZOFIA PRAKTYCZNA. Rola i metoda etyki. Istota moralności. Fakty mora
75

W świecie powinności / pod red. Bartosza Brożka [et al.]. 2013 BG( 1/ 0)

17 ETYKA. MORALNOŚĆ. FILOZOFIA PRAKTYCZNA. Rola i metoda etyki. Istota moralności. Fakty mora
76

Ethics and public sphere : axiological foundations of interpersonal relations / ed. by Adam Cebula, Andrzej Waleszczyński, Karolina Rozmarynowska. 2013 BG( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
77
Chudzicka-Czupała, Agata. Etyczne zachowanie się człowieka w organizacji / Agata Chudzicka-Czupała. 2013 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

174 Etyka zawodowa. Etyka obowiązku. Etyka pracy. Etyka stosunków między pracodawcą a pracow
78

Człowiek wobec wartości etycznych : badania i praktyka / pod red. Agaty Chudzickiej-Czupały. 2013 BG( 2/ 1)

174 Etyka zawodowa. Etyka obowiązku. Etyka pracy. Etyka stosunków między pracodawcą a pracow
79
Churchland, Patricia Smith (1943- ).. Moralność mózgu : co neuronauka mówi o moralności / Patricia S. Churchland ; tł. i przedm. Mateusz Hohol, Natalia Marek. 2013 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

17 ETYKA. MORALNOŚĆ. FILOZOFIA PRAKTYCZNA. Rola i metoda etyki. Istota moralności. Fakty mora
80
Czachorowski, Marek (1956- ).. Skrypt z wybranych zagadnień bioetyki i etyki seksualnej / Marek Czachorowski. 2013 BG( 1/ 0)

176 Etyka seksualna. Prostytucja. Cudzołóstwo. Pornografia
81
Czakon, Tomasz. Między paternalizmem a restrykcyjnością : prawa pracownicze w kodeksach etycznych firm / Tomasz Czakon. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

174 Etyka zawodowa. Etyka obowiązku. Etyka pracy. Etyka stosunków między pracodawcą a pracow
82
Dziemidok, Bohdan (1933- ).. Teoretyczne i praktyczne kłopoty z wartościami i wartościowaniem : szkice z aksjologii stosowanej / Bohdan Dziemidok. 2013 BG( 1/ 0)

17 ETYKA. MORALNOŚĆ. FILOZOFIA PRAKTYCZNA. Rola i metoda etyki. Istota moralności. Fakty mora
83
Galewicz, Włodzimierz (1952- ).. Status ludzkiego zarodka a etyka badań biomedycznych / Włodzimierz Galewicz. 2013 BG( 1/ 0)

179 Różne zagadnienia etyczne. Moralność prasy. Okrucieństwo (wobec dzieci i zwierząt). Wi
84
Głód, Franciszek (1939- ).. Odnalezienie szczęścia w małżeństwie i rodzinie / Franciszek Głód. 2013 BG( 1/ 0)

173 Moralność rodzinna. Małżeństwo. Poligamia i monogamia. Wolna miłość. Aborcja. Stosun
85

Etyczne problemy zarządzania w ochronie zdrowia / red. nauk. Jan Hartman, Zbigniew Zalewski. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

179 Różne zagadnienia etyczne. Moralność prasy. Okrucieństwo (wobec dzieci i zwierząt). Wi
86
Hope, Ewa. Etyka w zawodzie specjalistów public relations / Ewa Hope. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

174 Etyka zawodowa. Etyka obowiązku. Etyka pracy. Etyka stosunków między pracodawcą a pracow
87
Hume, David (1711-1776).. Eseje z dziedziny moralności, polityki i literatury / David Hume ; przeł. Łukasz Pawłowski. 2013 BG( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
88

Etyka prawnicza : stanowiska i perspektywy. 3 / pod red. Huberta Izdebskiego i Pawła Skuczyńskiego. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

174 Etyka zawodowa. Etyka obowiązku. Etyka pracy. Etyka stosunków między pracodawcą a pracow
89
Kapias, Michał. Prawe sumienie człowieka - luksus czy powinność? / Michał Kapias, Grzegorz Polok. 2013 BG( 2/ 0)

17 ETYKA. MORALNOŚĆ. FILOZOFIA PRAKTYCZNA. Rola i metoda etyki. Istota moralności. Fakty mora
90

Prostytucja : studium zjawiska / red. nauk. Robert Kowalczyk, Małgorzata Leśniak. 2013 BG( 1/ 0)

176 Etyka seksualna. Prostytucja. Cudzołóstwo. Pornografia
91

Kryterium etyczne w koncepcji racji stanu / red. Anna Krzynówek-Arndt. 2013 BG( 2/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
92
Nowak-Juchacz, Ewa. Experimental ethics : a multidisciplinary approach / Ewa Nowak. 2013 BG( 1/ 0)

17 ETYKA. MORALNOŚĆ. FILOZOFIA PRAKTYCZNA. Rola i metoda etyki. Istota moralności. Fakty mora
93
Probucka, Dorota. Utylitaryzm / Dorota Probucka. 2013 BG( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
94
Prüfer, Paweł (1972- ).. Wyobraźnia, terapia, społeczeństwo : analiza socjologiczno-etyczna / Paweł Prüfer. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
95
Radkowska-Walkowicz, Magdalena. Doświadczenie in vitro : niepłodność i nowe technologie reprodukcyjne w perspektywie antropologicznej / Magdalena Radkowska-Walkowicz. 2013 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

179 Różne zagadnienia etyczne. Moralność prasy. Okrucieństwo (wobec dzieci i zwierząt). Wi
96
Rutkowski, Mirosław (filozofia). Kiedy powstaje istota ludzka? : aborcja i doświadczenia na zarodkach / Mirosław Rutkowski. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

173 Moralność rodzinna. Małżeństwo. Poligamia i monogamia. Wolna miłość. Aborcja. Stosun
97
Soin, Maciej (1961- ).. Wartość i fakt : etyczne i socjologiczne zastosowania filozofii lingwistycznej / Maciej Soin. 2013 BG( 1/ 0)

174 Etyka zawodowa. Etyka obowiązku. Etyka pracy. Etyka stosunków między pracodawcą a pracow
98
Szczupaczyński, Jerzy. Władza a moralny wymiar przywództwa / Jerzy Szczupaczyński. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
99
Tarchalski, Kazimierz. Ryzyko moralne a wiosna i jesień Zachodu / Kazimierz Tarchalski. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego