Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "167/168" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 85 z 85 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Kasperski, Edward (1942- ).. Metody i metodologia : (metodologia ogólna, nauki humanistyczne, wiedza o literaturze) : podręcznik akademicki / Edward Kasperski ; redakcja naukowa Żaneta Nalewajk. 2017 BHU( 1/ 0)

167/168 Metodologia. Badania naukowe. Metody naukowe. Metoda analityczna. Metoda syntetyczna. Kl
2
Perechuda, Kazimierz. Holistyczna metodologia nauk : ontologia i epistemologia badań naukowych / Kazimierz Perechuda. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

167/168 Metodologia. Badania naukowe. Metody naukowe. Metoda analityczna. Metoda syntetyczna. Kl
3
Šmid, Wacław. Umysł technologiczny : zasady nowej metodologii / Wacław Šmid. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

167/168 Metodologia. Badania naukowe. Metody naukowe. Metoda analityczna. Metoda syntetyczna. Kl
4
Juś, Marcin (1982- ).. Spór o redukcjonizm w medycynie : studium filozoficzne i metodologiczne / Marcin Juś. 2014 BG( 1/ 0)

167/168 Metodologia. Badania naukowe. Metody naukowe. Metoda analityczna. Metoda syntetyczna. Kl
5

Głosy w sprawie interdyscyplinarności : socjologowie, filozofowie i inni o pojęciach, podejściach i swych doświadczeniach / pod red. Joanny Kurczewskiej i Magdy Lejzerowicz. 2014 BG( 1/ 0)

167/168 Metodologia. Badania naukowe. Metody naukowe. Metoda analityczna. Metoda syntetyczna. Kl
6
Creswell, John W. Projektowanie badań naukowych : metody jakościowe, ilościowe i mieszane / John W. Creswell ; tł. Joanna Gilewicz. 2013 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 2/ 1)
BPP( 3/ 3)
WHS( 2/ 0)

167/168 Metodologia. Badania naukowe. Metody naukowe. Metoda analityczna. Metoda syntetyczna. Kl
7

Wprowadzenie do badań ewaluacyjnych : aspekty teoretyczne i praktyczne na podstawie doświadczeń badawczych / red. nauk. Krystyna Faliszek ; Uniwersytet Śląski w Katowicach. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

167/168 Metodologia. Badania naukowe. Metody naukowe. Metoda analityczna. Metoda syntetyczna. Kl
8

Interdyscyplinarnie o interdyscyplinarności : między ideą a praktyką / red. nauk.: Adam Chmielewski, Maria Dudzikowa, Adam Grobler. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

167/168 Metodologia. Badania naukowe. Metody naukowe. Metoda analityczna. Metoda syntetyczna. Kl
9
Duraj-Nowakowa, Krystyna (1945- ).. Studiowanie literatury przedmiotu / Krystyna Duraj-Nowakowa. 2012 BG( 1/ 0)

167/168 Metodologia. Badania naukowe. Metody naukowe. Metoda analityczna. Metoda syntetyczna. Kl
10
Pelc, Mieczysław. Elementy metodologii badań naukowych / Mieczysław Pelc ; Akademia Obrony Narodowej. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

167/168 Metodologia. Badania naukowe. Metody naukowe. Metoda analityczna. Metoda syntetyczna. Kl
11
Zamecki, Stefan (1936- ).. Komentarze do naukoznawczych poglądów Williama Whewella (1794-1866) : studium historyczno-metodologiczne / Stefan Zamecki ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra 2012 BG( 1/ 0)

167/168 Metodologia. Badania naukowe. Metody naukowe. Metoda analityczna. Metoda syntetyczna. Kl
12
Zieliński, Jarosław (1971-2012).. Metodologia pracy naukowej / Jarosław Zieliński. 2012 BG( 1/ 1)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

167/168 Metodologia. Badania naukowe. Metody naukowe. Metoda analityczna. Metoda syntetyczna. Kl
13
Hartman, Jan (1967- ).. Heurystyka filozoficzna / Jan Hartman. 2011 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

167/168 Metodologia. Badania naukowe. Metody naukowe. Metoda analityczna. Metoda syntetyczna. Kl
14

Spory o (bez)założeniowość filozofii / praca zbiorowa pod red. Alicji Pietras, Daniela Żuromskiego i Marcina Furmana ; Akademia Pomorska w Słupsku. 2011 BG( 1/ 0)

167/168 Metodologia. Badania naukowe. Metody naukowe. Metoda analityczna. Metoda syntetyczna. Kl
15
Jadacki, Jacek Juliusz (1946- ).. Metodologia i semiotyka : idee - metody - problemy / Jacek Juliusz Jadacki. 2010 BG( 1/ 0)

167/168 Metodologia. Badania naukowe. Metody naukowe. Metoda analityczna. Metoda syntetyczna. Kl
16

"Zwroty" badawcze w humanistyce : konteksty poznawcze, kulturowe i społeczno-instytucjonalne / red. J. Kowalewski, W. Piasek ; aut. P. Abriszewska [et al.]. 2010 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

167/168 Metodologia. Badania naukowe. Metody naukowe. Metoda analityczna. Metoda syntetyczna. Kl
17

Metodologia : tradycja i perspektywy / pod red. Moniki Walczak ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Filozofii. Katedra Metodologii Nauk. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

167/168 Metodologia. Badania naukowe. Metody naukowe. Metoda analityczna. Metoda syntetyczna. Kl
18
Heller, Michał (1936- ).. Filozofia nauki : wprowadzenie / Michał Heller. 2009 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)

167/168 Metodologia. Badania naukowe. Metody naukowe. Metoda analityczna. Metoda syntetyczna. Kl
19
Kuhn, Thomas S. (1922-1996).. Struktura rewolucji naukowych / Thomas S. Kuhn ; przeł. Helena Ostromęcka ; posł. przeł. Justyna Nowotniak. 2009 BG( 1/ 0)

167/168 Metodologia. Badania naukowe. Metody naukowe. Metoda analityczna. Metoda syntetyczna. Kl
20

Zanikające granice : antropologizacja nauki i jej dyskursów / red. nauk. Adam Pomieciński i Sławomir Sikora. 2009 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

167/168 Metodologia. Badania naukowe. Metody naukowe. Metoda analityczna. Metoda syntetyczna. Kl
21
Brzeziński, Jerzy (1947- ).. Badania eksperymentalne w psychologii i pedagogice / Jerzy Brzeziński. 2008 BG( 2/ 1)
BPP( 2/ 0)

167/168 Metodologia. Badania naukowe. Metody naukowe. Metoda analityczna. Metoda syntetyczna. Kl
22
Lekka-Kowalik, Agnieszka Ewa. Odkrywanie aksjologicznego wymiaru nauki / Agnieszka Lekka-Kowalik ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Filozofii. Katedra Metodologii Nauk. 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

167/168 Metodologia. Badania naukowe. Metody naukowe. Metoda analityczna. Metoda syntetyczna. Kl
23

Wzorce postrzegania rzeczywistości w nauce i społeczeństwie / pod red. Bożeny Płonki-Syroki ; Towarzystwo Miłośników Historii. 2008 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

167/168 Metodologia. Badania naukowe. Metody naukowe. Metoda analityczna. Metoda syntetyczna. Kl
24
Fleck, Ludwik (1896-1961).. Style myślowe i fakty : artykuły i świadectwa / Ludwik Fleck ; pod red. Sylwii Werner, Clausa Zittla i Floriana Schmaltza. 2007 BG( 1/ 0)

167/168 Metodologia. Badania naukowe. Metody naukowe. Metoda analityczna. Metoda syntetyczna. Kl
25
Mainzer, Klaus (1947- ).. Poznawanie złożoności : obliczeniowa dynamika materii umysłu i ludzkości / Klaus Mainzer ; [tł. Marek Hetmański et al.]. 2007 BG( 1/ 0)

167/168 Metodologia. Badania naukowe. Metody naukowe. Metoda analityczna. Metoda syntetyczna. Kl
26
Paprzycka-Hausman, Katarzyna (1967- ).. O możliwości antyredukcjonizmu / Katarzyna Paprzycka. 2005 BG( 1/ 0)

167/168 Metodologia. Badania naukowe. Metody naukowe. Metoda analityczna. Metoda syntetyczna. Kl
27
Majcherek, Janusz A. (1955- ).. Źródła relatywizmu w nauce i kulturze XX wieku : od teorii względności do postmodernizmu / Janusz A. Majcherek. 2004 BG( 1/ 0)

167/168 Metodologia. Badania naukowe. Metody naukowe. Metoda analityczna. Metoda syntetyczna. Kl
28

Qualitative Psychology : a practical guide to research methods / edited by Jonathan A. Smith. 2004 BG( 1/ 0)

167/168 Metodologia. Badania naukowe. Metody naukowe. Metoda analityczna. Metoda syntetyczna. Kl
29
Jadacki, Jacek Juliusz (1946- ).. Spór o granice języka : elementy semiotyki logicznej i metodologii / Jacek Juliusz Jadacki. 2002 BG( 1/ 0)

167/168 Metodologia. Badania naukowe. Metody naukowe. Metoda analityczna. Metoda syntetyczna. Kl
30

Problemy współczesnej metodologii / red. nauk. Józef Krajewski, Tadeusz Lewowicki, Jerzy Nikitorowicz ; Wszechnica Mazurska w Olecku, Komitet Nauk Pedagogicznych PAN. 2001 BG( 1/ 0)
BPP( 4/ 0)
WHS( 1/ 0)

167/168 Metodologia. Badania naukowe. Metody naukowe. Metoda analityczna. Metoda syntetyczna. Kl
31
Moustakas, Clark E. (1923-2012).. Fenomenologiczne metody badań / Clark Moustakas ; przekł. i red. nauk. Stanisław Zabielski. 2001 BG( 4/ 0)
BPP( 4/ 1)

167/168 Metodologia. Badania naukowe. Metody naukowe. Metoda analityczna. Metoda syntetyczna. Kl
32

Rozważania metodologiczne : język, literatura, teatr : praca zbiorowa / pod red. Edwarda Kasperskiego. 2000 BG( 2/ 0)

167/168 Metodologia. Badania naukowe. Metody naukowe. Metoda analityczna. Metoda syntetyczna. Kl
33
Konarzewski, Krzysztof (1948- ).. Jak uprawiać badania oświatowe : metodologia praktyczna / Krzysztof Konarzewski. 2000 BG( 2/ 0)
BIM( 1/ 0)

167/168 Metodologia. Badania naukowe. Metody naukowe. Metoda analityczna. Metoda syntetyczna. Kl
34
Sady, Wojciech (1952- ).. Spór o racjonalność naukową od Poincarégo do Laudana / Wojciech Sady ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. 2000 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

167/168 Metodologia. Badania naukowe. Metody naukowe. Metoda analityczna. Metoda syntetyczna. Kl
35
Chmielewski, Marek (1959- ).. Metodologiczne problemy posoborowej teologii duchowości katolickiej / Marek Chmielewski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Teologii. 1999 BG( 1/ 0)

167/168 Metodologia. Badania naukowe. Metody naukowe. Metoda analityczna. Metoda syntetyczna. Kl
36

Człowiek współczesny - rozum a wiara : materiały do dyskusji okrągłego stołu : "Człowiek - Nauka - Wiara" : sympozjum dla uczczenia jubileuszu 2000-lecia chrześcijaństwa / pod red. Jacka 1999 BG( 1/ 0)

167/168 Metodologia. Badania naukowe. Metody naukowe. Metoda analityczna. Metoda syntetyczna. Kl
37

Człowiek - Nauka - Wiara : materiały sympozjum dla uczczenia jubileuszu 2000-lecia chrześcijaństwa / pod red. Jacka J. Jadackiego i Krzysztofa Wójtowicza. 1999 BG( 1/ 0)

167/168 Metodologia. Badania naukowe. Metody naukowe. Metoda analityczna. Metoda syntetyczna. Kl
38
Ostasz, Lech (1958- ).. Homo methodicus : między filozofią, humanistyką i naukami ścisłymi / Lech Ostasz. 1999 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

167/168 Metodologia. Badania naukowe. Metody naukowe. Metoda analityczna. Metoda syntetyczna. Kl
39
Such, Jan. Filozofia nauki / Jan Such, Małgorzata Szcześniak ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 1999 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 1)

167/168 Metodologia. Badania naukowe. Metody naukowe. Metoda analityczna. Metoda syntetyczna. Kl
40
Gatnar, Eugeniusz. Symboliczne metody klasyfikacji danych / Eugeniusz Gatnar. 1998 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

167/168 Metodologia. Badania naukowe. Metody naukowe. Metoda analityczna. Metoda syntetyczna. Kl
41
Kamiński, Stanisław (1919-1986).. Światopogląd, religia, teologia : zagadnienia filozoficzne i metodologiczne / Stanisław Kamiński ; do druku przygot. Monika Walczak, Andrzej Bronk. 1998 BG( 1/ 0)

167/168 Metodologia. Badania naukowe. Metody naukowe. Metoda analityczna. Metoda syntetyczna. Kl
42

Krytyka i krytycyzm w nauce / [red. Helena Żytkowicz ; wykaz aut. Magdalena Bajer et al.] ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. 1998 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

167/168 Metodologia. Badania naukowe. Metody naukowe. Metoda analityczna. Metoda syntetyczna. Kl
43

Od logiki do estetyki : prace dedykowane profesorowi Włodzimierzowi Ławniczakowi / red. nauk. Roman Kubicki, Paweł Zeidler. 1997 BG( 1/ 0)

167/168 Metodologia. Badania naukowe. Metody naukowe. Metoda analityczna. Metoda syntetyczna. Kl
44
Paton, William D. M. (1917-1993). Autor Człowiek i mysz : badania medyczne na zwierzętach / William Paton ; tłumaczyli Stefan Kasicki, Marta Umińska, Krzysztof Turlejski. 1997 BG( 1/ 0)
BIO( 2/ 0)

167/168 Metodologia. Badania naukowe. Metody naukowe. Metoda analityczna. Metoda syntetyczna. Kl
45
Dzisiów, Łukasz. Paul Karl Feyerabend a tendencja modernistyczna / Łukasz Dzisiów. 1996 BG( 1/ 0)

167/168 Metodologia. Badania naukowe. Metody naukowe. Metoda analityczna. Metoda syntetyczna. Kl
46
Feyerabend, Paul K. (1924-1994). Autor Przeciw metodzie / Paul K. Feyrabend ; przełożył Stefan Wiertlewski ; redakcja naukowa przekładu Krystyna Zamiara. 1996 BG( 2/ 0)
WHS( 2/ 0)

167/168 Metodologia. Badania naukowe. Metody naukowe. Metoda analityczna. Metoda syntetyczna. Kl
47

Osobliwości przedmiotowo-metodologiczne w nauce / pod red. Jana Sucha, Małgorzaty Szcześniak. 1996 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

167/168 Metodologia. Badania naukowe. Metody naukowe. Metoda analityczna. Metoda syntetyczna. Kl
48
Zielińska, Renata. Integracja a tożsamość dyscyplin przyrodniczych : prawda i prestiż w procesie rozwoju nauki : studium metodologiczne / Renata Zielińska. 1996 BG( 1/ 0)

167/168 Metodologia. Badania naukowe. Metody naukowe. Metoda analityczna. Metoda syntetyczna. Kl
49

Nauka : tożsamość i tradycja / pod red. Janusza Goćkowskiego i Stanisława Marmuszewskiego. 1995 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

167/168 Metodologia. Badania naukowe. Metody naukowe. Metoda analityczna. Metoda syntetyczna. Kl
50
Hajduk, Zygmunt (1935- ).. Temporalność nauki : kontrowersyjne zagadnienia dynamiki nauki / Zygmunt Hajduk ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Filozofii. 1995 BG( 1/ 0)

167/168 Metodologia. Badania naukowe. Metody naukowe. Metoda analityczna. Metoda syntetyczna. Kl
51
Kałuszyńska, Elżbieta (1941- ).. Modele teorii empirycznych / Elżbieta Kałuszyńska. 1994 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

167/168 Metodologia. Badania naukowe. Metody naukowe. Metoda analityczna. Metoda syntetyczna. Kl
52
Kupracz, Andrzej. O dwóch ujęciach metody idealizacji w naukach empirycznych : próba analizy porównawczej / Andrzej Kupracz. 1991 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

167/168 Metodologia. Badania naukowe. Metody naukowe. Metoda analityczna. Metoda syntetyczna. Kl
53
Nowak, Izabella (1944- ).. Zmienność i stałość w nauce : przyczynek do metodologii międzyteoretycznych związków diachronicznych / Izabella Nowak. 1991 BHU( 1/ 0)

167/168 Metodologia. Badania naukowe. Metody naukowe. Metoda analityczna. Metoda syntetyczna. Kl
54
Koczanowicz, Leszek (1954- ).. Analizy ludzkiego działania : relacje między działaniem a psychiką w behawioryzmie, pragmantyzmie G. H. Meada i koncepcjach psychologicznych L. S. Wygotskiego / Leszek Koczanowicz. 1990 BHU( 1/ 0)

167/168 Metodologia. Badania naukowe. Metody naukowe. Metoda analityczna. Metoda syntetyczna. Kl
55
Brodowski, Michał. Warstwy teorii a normy metodologiczne : studium z metodologii formalnej nauk empirycznych / Michał Brodowski ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. 1988 BHU( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

167/168 Metodologia. Badania naukowe. Metody naukowe. Metoda analityczna. Metoda syntetyczna. Kl
56
Przełęcki, Marian (1923-2013).. Logika teorii empirycznych / Marian Przełęcki ; tł. Jolanta Ewa Jasińska. 1988 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)
BWF( 1/ 0)
BIM( 1/ 0)

167/168 Metodologia. Badania naukowe. Metody naukowe. Metoda analityczna. Metoda syntetyczna. Kl
57
Jodkowski, Kazimierz (1950- ).. Teza o niewspółmierności w ujęciu Thomasa S. Kuhna i Paula K. Feyerabenda / Kazimierz Jodkowski ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Międzyuczelniany Instytut Filozofii i Socjologii. 1984 BHU( 1/ 0)

167/168 Metodologia. Badania naukowe. Metody naukowe. Metoda analityczna. Metoda syntetyczna. Kl
58
Drozdek, Adam (1951- ).. W poszukiwaniu punktu wyjścia / Adam Drozdek. 1983 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

167/168 Metodologia. Badania naukowe. Metody naukowe. Metoda analityczna. Metoda syntetyczna. Kl
59
Tuchańska, Barbara. Rozwój poznania jako proces społeczny / Barbara Tuchańska. 1982 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

167/168 Metodologia. Badania naukowe. Metody naukowe. Metoda analityczna. Metoda syntetyczna. Kl
60
Wójcicki, Ryszard (1931- ).. Wykłady z metodologii nauk / Ryszard Wójcicki. 1982 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)
BIM( 1/ 0)

167/168 Metodologia. Badania naukowe. Metody naukowe. Metoda analityczna. Metoda syntetyczna. Kl
61
Marciszewski, Witold (1930- ). Autor Metody analizy tekstu naukowego / Witold Marciszewski. 1981 BG( 9/ 0)
BHU( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)
WHS( 1/ 0)
BII( 1/ 0)

167/168 Metodologia. Badania naukowe. Metody naukowe. Metoda analityczna. Metoda syntetyczna. Kl
62
Mokrzycki, Edmund (1937-2001).. Filozofia nauki a socjologia : od doktryny metodologicznej do praktyki badawczej / Edmund Mokrzycki. 1980 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

167/168 Metodologia. Badania naukowe. Metody naukowe. Metoda analityczna. Metoda syntetyczna. Kl
63

O swoistości uzasadniania wiedzy w różnych naukach : praca zbiorowa / pod red. Jana Sucha. 1980 BHU( 1/ 0)

167/168 Metodologia. Badania naukowe. Metody naukowe. Metoda analityczna. Metoda syntetyczna. Kl
64

Odkrycie, abstrakcja, prawda, empiria, historia a idealizacja / pod redakcją Andrzeja Klawitera i Leszka Nowaka. 1979 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

167/168 Metodologia. Badania naukowe. Metody naukowe. Metoda analityczna. Metoda syntetyczna. Kl
65

Informator o Prowadzonych w Polsce Badaniach Naukowych w Dziedzinie Problematyki Prawno-Ustrojowej ... / Biblioteka Sejmowa. 1979 BG( 1/ 0)

167/168 Metodologia. Badania naukowe. Metody naukowe. Metoda analityczna. Metoda syntetyczna. Kl
66
Nowakowska, Maria ( -1989).. Teoria działania / Maria Nowakowska ; Polska Akademia Nauk. 1979 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)
BII( 1/ 0)

167/168 Metodologia. Badania naukowe. Metody naukowe. Metoda analityczna. Metoda syntetyczna. Kl
67

Zagadnienie przełomu antypozytywistycznego w humanistyce / pod red. Jerzego Kmity. 1978 BG( 2/ 0)
BHU( 3/ 0)
BPP( 1/ 0)

167/168 Metodologia. Badania naukowe. Metody naukowe. Metoda analityczna. Metoda syntetyczna. Kl
68

Relacje między teoriami a rozwój nauki / pod red. Władysława Krajewskiego, Elżbiety Pietruskiej-Madej i Jana M. Żytkowa. 1978 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

167/168 Metodologia. Badania naukowe. Metody naukowe. Metoda analityczna. Metoda syntetyczna. Kl
69
Laszlo, Ervin (1932- ).. Systemowy obraz świata / Ervin Laszlo ; przeł. Urszula Niklas ; słowem wstępnym opatrzył Andrzej Siciński. 1978 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

167/168 Metodologia. Badania naukowe. Metody naukowe. Metoda analityczna. Metoda syntetyczna. Kl
70
Pawłowski, Tadeusz (1924-1996).. Tworzenie pojęć i definiowanie w naukach humanistycznych / Tadeusz Pawłowski. 1978 BG( 4/ 0)
BHU( 2/ 0)
WHS( 2/ 0)

167/168 Metodologia. Badania naukowe. Metody naukowe. Metoda analityczna. Metoda syntetyczna. Kl
71
Pieter, Józef (1904-1989).. Kryteria ocen i recenzje prac naukowych / Józef Pieter ; Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. Instytut Polityki Naukowej, Postępu Technicznego i Szkolnictwa Wyższego. 1978 BG( 3/ 0)
BHU( 2/ 0)

167/168 Metodologia. Badania naukowe. Metody naukowe. Metoda analityczna. Metoda syntetyczna. Kl
72
Krajewski, Władysław (1919-2006).. Konieczność, przypadek, prawo statystyczne / Władysław Krajewski. 1977 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

167/168 Metodologia. Badania naukowe. Metody naukowe. Metoda analityczna. Metoda syntetyczna. Kl
73
Nowakowska, Maria ( -1989).. Teorie badań : ujęcia modelowe / Maria Nowakowska ; Polska Akademia Nauk. 1977 BG( 3/ 0)
BII( 1/ 0)

167/168 Metodologia. Badania naukowe. Metody naukowe. Metoda analityczna. Metoda syntetyczna. Kl
74
Nowacki, Tadeusz Wacław (1913-2011).. Teoretyczne podstawy opracowań metodycznych / Tadeusz Nowacki. 1976 BG( 2/ 0)
BPP( 4/ 0)

167/168 Metodologia. Badania naukowe. Metody naukowe. Metoda analityczna. Metoda syntetyczna. Kl
75
Patryas, Wojciech (1949- ).. Eksperyment a idealizacja / Wojciech Patryas. 1976 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)

167/168 Metodologia. Badania naukowe. Metody naukowe. Metoda analityczna. Metoda syntetyczna. Kl
76
Zakrzewski, Zbigniew (1912-1992). Autor Wdrażanie prac naukowo-badawczych do praktyki / Zbigniew Zakrzewski ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Poznaniu. 1976 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

167/168 Metodologia. Badania naukowe. Metody naukowe. Metoda analityczna. Metoda syntetyczna. Kl
77
Wójcicki, Ryszard (1931- ).. Metodologia formalna nauk empirycznych : podstawowe pojęcia i zagadnienia / Ryszard Wójcicki ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii. 1974 BG( 2/ 1)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

167/168 Metodologia. Badania naukowe. Metody naukowe. Metoda analityczna. Metoda syntetyczna. Kl
78
Kmita, Jerzy (1931-2012). Autor Z metodologicznych problemów interpretacji humanistycznej / Jerzy Kmita. 1971 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

167/168 Metodologia. Badania naukowe. Metody naukowe. Metoda analityczna. Metoda syntetyczna. Kl
79
Łubnicki, Narcyz (1904-1988).. Nauka poprawnego myślenia / Narcyz Łubnicki. 1971 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

167/168 Metodologia. Badania naukowe. Metody naukowe. Metoda analityczna. Metoda syntetyczna. Kl
80
Kamiński, Stanisław (1919-1986).. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk / Stanisław Kamiński. 1970 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

167/168 Metodologia. Badania naukowe. Metody naukowe. Metoda analityczna. Metoda syntetyczna. Kl
81
Nagel, Ernest (1901-1985). Autor Struktura nauki : zagadnienia logiki wyjaśnień naukowych / Ernest Nagel ; przekład zbiorowy Jerzy Giedymin, Bożydar Rassalski, Helena Eilstein. 1970 BG( 4/ 0)
BHU( 1/ 0)

167/168 Metodologia. Badania naukowe. Metody naukowe. Metoda analityczna. Metoda syntetyczna. Kl
82

Logiczna teoria nauki : wybór artykułów / wyboru dokonał Tadeusz Pawłowski. 1966 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

167/168 Metodologia. Badania naukowe. Metody naukowe. Metoda analityczna. Metoda syntetyczna. Kl
83
Czeżowski, Tadeusz (1889-1981).. Filozofia na rozdrożu : (analizy metodologiczne) / Tadeusz Czeżowski. 1965 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

167/168 Metodologia. Badania naukowe. Metody naukowe. Metoda analityczna. Metoda syntetyczna. Kl
84
Herschel, John Frederick (1792-1871).. Wstęp do badań przyrodniczych / John Frederick William Herschel ; z oryg. ang. przeł. Tadeusz Pawłowski ; przekł. przejrzał, wstępem i przypisami opatrzył Mieczysław Wallis. 1955 BG( 4/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 3/ 0)

167/168 Metodologia. Badania naukowe. Metody naukowe. Metoda analityczna. Metoda syntetyczna. Kl
85
Alembert, Jean le Rond d’ (1717-1783). Autor Wstęp do encyklopedii / Jean le Rond d’Alembert ; przekład Julii Hartwig ; opracował, wstępem i przypisami opatrzył Tadeusz Kotarbiński. 1954 BG( 5/ 0)
BHU( 2/ 0)
WHS( 2/ 0)

167/168 Metodologia. Badania naukowe. Metody naukowe. Metoda analityczna. Metoda syntetyczna. Kl

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego