Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "165" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 320 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Piłat, Robert (1959- ). Autor O rozsądku i jego szaleństwach / Robert Piłat. 2019 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
2
Skrzypulec, Błażej. Autor Empiryczna ontologia percepcji : struktura i tożsamość przedmiotów wzrokowych w perspektywie nauk kognitywnych / Błażej Skrzypulec. 2018 BG( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
3

Wybrane problemy wczesnej fenomenologii : antologia tekstów / zebrał i wstępem opatrzył Daniel R. Sobota. 2018 BG( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
4
Franck, Didier (1947- ).. Dwa ciała : wokół fenomenologii Husserla / Didier Franck ; przełożyli Jacek Migasiński i Anastazja Dwulit. 2017 BG( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
5
Hohol, Mateusz (1987- ).. Wyjaśnić umysł : struktura teorii neurokognitywnych / Mateusz Hohol. 2017 BG( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
6

Główne problemy współczesnej fenomenologii / redakcja naukowa Jacek Migasiński, Marek Pokropski ; redakcja naukowa działów: Marzena Adamiak, Maja Chmura, Andrzej Leder, Jacek Migasiński, M 2017 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
7
Żelazny, Mirosław (1954- ).. Estetyka dla kognitywistów : (wykłady autorskie) / Mirosław Żelazny. 2017 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
8
Bergson, Henri (1859-1941).. O bezpośrednich danych świadomości / Henri Bergson ; przełożyła Karolina Bobrowska ; przekład zweryfikował i skorygował Bogdan Baran. 2016 BG( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
9
Boroch, Robert. Siedem bram memetyki (SBM2) : recepcja Samolubnego genu Richarda Dawkinsa w angielskiej literaturze przedmiotu w latach 1976-1989. Cz. 1, / Robert Boroch. 2016 BG( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
10
Bremer, Józef (1953- ). Autor Neuronaukowy i potoczny obraz osoby w kognitywistyce / Józef Bremer. 2016 BG( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
11
Duchliński, Piotr (1978- ).. Odsłony doświadczenia istnienia świata realnego : rozważania wstępne / Piotr Duchliński. 2016 BG( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
12
Feć, Karolina. Nihilizm instynktowny : figura Meksykanina w filozofii Octavia Paza, jej źródłach i ujściach / Karolina Feć. 2016 BG( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
13
Łagosz, Marek. O świadomości : fenomenologia zjawisk umysłowych / Marek Łagosz. 2016 BG( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
14
Pacholik-Żuromska, Anita. Intencjonalność, rozumienie, samowiedza : filozoficzny problem poznania w świetle nauk kognitywnych / Anita Pacholik-Żuromska. 2016 BG( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
15
Przegalińska-Skierowska, Aleksandra (1982- ).. Istoty wirtualne : jak fenomenologia zmieniała sztuczną inteligencję / Aleksandra K. Przegalińska. 2016 BG( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
16
Šmid, Wacław. Umysł projektujący : powstawanie nowej metodologii / Wacław Šmid. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
17
Gallagher, Shaun (1948- ).. Fenomenologiczny umysł / Shaun Gallagher, Dan Zahavi ; przekład i przedmowa do polskiego wydania Marek Pokropski. 2015 BG( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
18
Rheinberger, Hans-Jörg (1946- ).. Epistemologia historyczna / Hans-Jörg Rheinberger ; przełożył Jan Surman. 2015 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
19
Grzegorczyk, Anna. Humanistyka i obecność / Anna Grzegorczyk. 2014 BG( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
20
Lenartowicz, Piotr (1934-2012).. Elementy teorii poznania / Piotr Lenartowicz. 2014 BG( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
21
Palczewski, Rafał. Wiedza w kontekstach : w obronie kontekstualizmu epistemicznego. T. 1, Między pragmatyką a semantyką / Rafał Palczewski. 2014 BG( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
22
Palczewski, Rafał. Wiedza w kontekstach : w obronie kontekstualizmu epistemicznego. T. 2, Między semantyką a epistemologią / Rafał Palczewski. 2014 BG( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
23
Pelcová, Naděža (1954- ).. Człowiek i wychowanie w refleksji fenomenologicznej / Nadĕžda Pelcová ; przełożyła Anna Bystrzycka ; przekład przejrzał i poprawił Dariusz Stępkowski. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
24

Wprowadzenie do fenomenologii : interpretacje, zastosowania, problemy : praca zbiorowa. T. 2 / pod redakcją Witolda Płotki. 2014 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
25

Wprowadzenie do fenomenologii : interpretacje, zastosowania, problemy : praca zbiorowa. T. 1 / pod redakcją Witolda Płotki. 2014 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
26
Polcyn, Karol. Świadomość i pojęcia fenomenalne / Karol Polcyn. 2014 BG( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
27

Metodologiczne i teoretyczne problemy kognitywistyki / red.: Jan Woleński, Andrzej Dąbrowski. 2014 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
28

Polska fenomenologia przedwojenna : antologia tekstów / red. nauk. Dariusz Bęben, Marta Ples-Bęben. 2013 BG( 2/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
29
Bytniewski, Paweł (1954- ).. Dyskursy wiedzy : Michela Foucaulta archeologie nauk humanistycznych / Paweł Bytniewski. 2013 BG( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
30
Dąbrowski, Andrzej (filozofia). Intencjonalność i semantyka / Andrzej Dąbrowski. 2013 BG( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
31
Drozdowicz, Zbigniew (1948- ).. Standards of philosophical rationality : traditions and modern times / Zbigniew Drozdowicz. 2013 BG( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
32
Drozdowicz, Zbigniew (1948- ).. Rationality standards of social life : traditions and the present / Zbigniew Drozdowicz. 2013 BG( 2/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
33
Kucner, Andrzej (1967- ).. Nihilistyczny zwrot w filozofii : źródła - Nietzsche - ujścia / Andrzej Kucner. 2013 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
34
Moroz, Jacek. Dyskusja z relatywizmem prawdy w Szkole Lwowsko-Warszawskiej / Jacek Moroz. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
35
Piłat, Robert (1959- ).. Powinność i samowiedza : studia z filozofii praktycznej / Robert Piłat. 2013 BG( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
36
Piłat, Robert (1959- ). Autor Aporie samowiedzy / Robert Piłat. 2013 BG( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
37
Pokropski, Marek (1981- ).. Cielesna geneza czasu i przestrzeni / Marek Pokropski. 2013 BG( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
38
Szewczak, Wiktor. Oblicza racjonalności / Wiktor Szewczak. 2013 BG( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
39
Waligóra, Marcin. Wstęp do fenomenologii / Marcin Waligóra. 2013 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
40
Ziemińska, Renata (1965- ).. Historia sceptycyzmu : w poszukiwaniu spójności / Renata Ziemińska ; Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. 2013 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
41

Społeczno-kulturowe konteksty racjonalności / pod red. Zbigniewa Drozdowicza i Sławomira Sztajera. 2012 BG( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
42

Fenomen i przedstawienie : francuska estetyka fenomenologiczna : założenia, zastosowania, konteksty : praca zbiorowa / pod red. Iwony Lorenc, Mateusza Salwy i Piotra Schollenbergera. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
43
Machnacz, Jerzy (1949- ).. Człowiek, wspólnota, Bóg : fenomenologia Gerdy Walther / Jerzy Machnacz. 2012 BG( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
44

Intersubiektywność / red. nauk. Piotr Makowski. 2012 BG( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
45

Rozum, świat, zaangażowanie / pod red. Magdaleny Żardeckiej-Nowak i Witolda M. Nowaka ; wprowadzenie Witold M. Nowak. 2012 BG( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
46

Nihilizm i nowoczesność / pod red. Ewy Partygi i Michała Januszkiewicza ze wstępem Michała Januszkiewicza, Lecha Sokoła i Mateusza Wernera. 2012 BG( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
47

Obrazy świata jako konstrukty kultury : analiza historyczno-porównawcza / pod red. Bożeny Płonki-Syroki i Andrzeja Syroki. 2012 BG( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
48
Sułkowski, Łukasz. Epistemologia i metodologia zarządzania / Łukasz Sułkowski. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
49
Zahavi, Dan (1967- ).. Fenomenologia Husserla / Dan Zahavi ; tł. Marek Święch. 2012 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 1)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
50
Zając, Maria Anna. Fenomenologiczne wątki w psychologii poznania : badania Danuty Gierulanki nad przyswajaniem pojęć i rozumieniem tekstu / Maria Anna Zając. 2012 BG( 2/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
51

Między przedmiotowością a podmiotowością : intencjonalność w fenomenologii francuskiej = Entre l’objectivité et la subjectivité : l’intentionnalité dans la phénoménologie française /  2011 BG( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
52
Hartman, Jan (1967- ).. Wiedza - byt - człowiek : z głównych zagadnień filozofii / Jan Hartman. 2011 BG( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
53
Janik, Piotr (1967- ).. Koncepcja przekonania w ujęciu semiotyczno-pragmatycznym : Charles S. Peirce (1839-1914) / Piotr Janik. 2011 BG( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
54
Kowalski, Mirosław (pedagog). Fenomenologie: socjologia versus pedagogika : (przesłanki instytucjonalizowania się pedagogiki fenomenologicznej) / Mirosław Kowalski, Daniel Falcman. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
55
Lechniak, Marek (1962- ).. Przekonania i zmiana przekonań : analiza logiczna i filozoficzna / Marek Lechniak ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Filozofii - Katedra Logiki. 2011 BG( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
56
Majka, Wojciech. Modern man : in search of ethical & social foundations : a phenomenology / Wojciech Majka. 2011 BG( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
57
Malebranche, Nicolas de (1638-1715).. Poszukiwanie prawdy. T. 2 / Nicolas Malebranche ; przeł. Małgorzata Frankiewicz. 2011 BG( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
58
Malebranche, Nicolas de (1638-1715).. Poszukiwanie prawdy. T. 1 / Nicolas Malebranche ; przeł. Małgorzata Frankiewicz. 2011 BG( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
59
Rarot, Halina. Od nihilizmu do chrześcijaństwa : historia i współczesność idei filozoficzno-religijnego przezwyciężenia nihilizmu / Halina Rarot. 2011 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
60
Sakaguchi, Alicja. Język - mistyka - proroctwo : od doświadczenia do wysłowienia / Alicja Sakaguchi. 2011 BHU( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
61
Vattimo, Gianni (1936- ).. Poza interpretacją : znaczenie hermeneutyki dla filozofii / Gianni Vattimo ; przekł. Katarzyna Kasia ; red. nauk. Alicja Kuczyńska. 2011 BG( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
62
Augustyniak, Małgorzata (nauki o polityce). Typy idealne panowania : założenia epistemologiczne i metodologiczne / Małgorzata Augustyniak, Paweł Polaczuk. 2010 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
63
Berger, Peter Ludwig (1929-2017).. Pochwała wątpliwości : jak mieć przekonania i nie stać się fanatykiem / Peter L. Berger, Anton C. Zijderveld ; przekł. Stefan Baranowski. 2010 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
64
Chalmers, David John (1966- ).. Świadomy umysł : w poszukiwaniu teorii fundamentalnej / David Chalmers ; przekł. Marcin Miłkowski. 2010 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
65
Depraz, Natalie (1964- ).. Zrozumieć fenomenologię : praktyka konkretu / Natalie Depraz ; przeł. Agata Czarnacka. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
66

Przezwyciężając dualizm : zaślubiny myślenia i postrzeżeń / Stephen Edelglass [et al.] ; z jęz. ang. przeł.: Irena Semeniuk, Tomasz Mazurkiewicz. 2010 BG( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
67
Keller, Albert (1932- ).. Wprowadzenie do teorii poznania / Albert Keller ; tł. Arkadiusz Ziernicki. 2010 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
68
Kociuba, Maciej. Antropologia poznania obrazowego : rola obrazu i dyskursu w poznawczym ujmowaniu świata / Maciej Kociuba. 2010 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
69
Leszczyński, Damian (1972- ).. Struktura poznawcza i obraz świata : zagadnienie podmiotowych warunków poznania we współczesnej filozofii / Damian Leszczyński. 2010 BG( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
70
Maciejczak, Marek (1952- ).. Intencjonalność i znaczenie językowe / Marek Maciejczak. 2010 BG( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
71
Motycka, Alina (1939-2018).. Człowiek wewnętrzny a epistéme : zbiór rozpraw i szkiców filozoficznych o nauce / Alina Motycka. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
72

Humanitas : projekty antropologii humanistycznej. Cz. 2, Inspiracje filozoficzne projektów antropologicznych / red. nauk tomu Alina Nowicka-Jeżowa. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
73

Humanitas : projekty antropologii humanistycznej. Cz. 1, Paradygmaty, tradycje, profile historyczne / red. nauk tomu Alina Nowicka-Jeżowa. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
74
Wasiewicz, Jan (1973- ).. Oblicza nicości : z dziejów nihilizmu europejskiego w XIX wieku / Jan Wasiewicz ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. 2010 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
75
Zalewski, Andrzej (1952- ).. Filozofowanie i dyskurs intelektualny w perspektywie fenomenologicznej refleksografii / Andrzej Zalewski. 2010 BG( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
76

Tradycja w tekstach kultury / pod red. Jana Adamowskiego, Józefa Styka. 2009 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
77

Tradycja : wartości i przemiany / pod red. Jana Adamowskiego, Józefa Styka. 2009 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
78

Humanizm : historie pojęcia / red. nauk. tomu Andrzej Borowski. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
79
Bourdieu, Pierre (1930-2002).. Rozum praktyczny : o teorii działania / Pierre Bourdieu ; przekł. Joanna Stryjczyk. 2009 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
80
Gloy, Karen (1941- ).. Wprowadzenie do filozofii świadomości : problematyka i historia zagadnienia świadomości oraz samoświadomości / Karen Gloy ; tł. Tomasz Kubalica. 2009 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
81
Goodman, Nelson (1906-1998).. Struktura zjawiska / Nelson Goodman ; przeł. Michał Szczubiałka ; red. nauk. Paweł Kawalec. 2009 BG( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
82
Heidegger, Martin (1889-1976).. Podstawowe problemy fenomenologii / Martin Heidegger ; przeł. Bogdan Baran. 2009 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 1)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
83
Kaźmierczak, Zbigniew (1965- ).. Paradoks i zbawienie : antropologia mistyczna Mistrza Eckharta i Jana od Krzyża / Zbigniew Kaźmierczak. 2009 BG( 4/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 3/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
84

Racjonalność w etyce : sumienie: prawość i twórczość / red. Kazimierz Krajewski ; [Katolicki Uniwersytet Lubelski. Katedra Etyki]. 2009 BG( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
85
Mattei, Roberto De (1948- ).. Dyktatura relatywizmu / Roberto de Mattei ; przeł. Piotr Toboła-Pertkiewicz i Emilia Turlińska. 2009 BG( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
86
Peirce, Charles Sanders (1839-1914).. Charles Sanders Peirce o nieskończonej wspólnocie badaczy / wstęp i tł. Agnieszka Hensoldt ; Uniwersytet Opolski. 2009 BG( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
87

Phänomenologie als Dialog : der Einfluss des Ideentransfers zwischen Ost und West auf das phänomenologische Denken Europas / hrsg. von Enrico Sperfeld und Paweł Walczak. 2009 BG( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
88

Fenomenologia jako dialog : rozwój europejskiej fenomenologii przez transfer idei między Wschodem i Zachodem / red. nauk. Enrico Sperfeld, Paweł Walczak. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
89
Waldenfels, Bernhard (1934- ).. Podstawowe motywy fenomenologii obcego / Bernhard Waldenfels ; przeł. Janusz Sidorek. 2009 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
90

Poznanie a prawda / pod red. Andrzeja L. Zachariasza. 2009 BG( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
91
Cassirer, Ernst (1874-1945).. Substancja i funkcja : badania nad podstawowymi problemami krytyki poznania / Ernst Cassirer ; przeł., oprac. i wstępem opatrzył Przemysław Parszutowicz. 2008 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
92
Gingerich, Owen (1930- ).. Boski wszechświat / Owen Gingerich ; z przedm. Michała Hellera. 2008 BG( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
93
Hajduk, Zygmunt (1935- ).. Nauka a wartości : aksjologia nauki : aksjologia epistemiczna / Zygmunt Hajduk. 2008 BG( 1/ 1)
BPP( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
94

Wiedza a intuicja / pod red. Aliny Motyckiej. 2008 BG( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
95

Duchowość Europy zakorzeniona w miłości / red. Andrzej Baran. 2007 BG( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
96

Miłość i samotność : wokół myśli Sørena Kierkegaarda / pod red. nauk. Przemysława Bursztyki [et al.]. 2007 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
97
Gabriel, Gottfried (1943- ).. Teoria poznania : od Kartezjusza do Wittgensteina / Gottfried Gabriel ; tł. Tomasz Kubalica. 2007 BG( 2/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
98
Henry, Michel (1922-2002).. O fenomenologii / Michel Henry ; słowo wstępne Jean-Luc Marion ; przekł. i wprow. Marek Drwięga. 2007 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
99

Epistemologia współcześnie / red. Marek Hetmański. 2007 BG( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego