Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "164" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 32 z 32 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Indrzejczak, Andrzej (1964- ).. Rachunki sekwentowe w logice klasycznej / Andrzej Indrzejczak. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

164 Logistyka. Rachunek logiczny. Logika formalna. Logika symboliczna. Znaki i symbolika w logic
2
Surowik, Dariusz. Logika, wiedza i czas : problemy i metody temporalno-logicznej reprezentacji wiedzy / Dariusz Surowik. 2013 BG( 4/ 0)
WHS( 2/ 0)

164 Logistyka. Rachunek logiczny. Logika formalna. Logika symboliczna. Znaki i symbolika w logic
3
Tran Chi. Dealing with geotechnical uncertainties using being-non-being philosophy and multi-valued logic / Chi Tran. 2012 BG( 1/ 0)

164 Logistyka. Rachunek logiczny. Logika formalna. Logika symboliczna. Znaki i symbolika w logic
4
Sochacki, Robert. Metody refutacyjne w badaniach nad systemami logicznymi / Robert Sochacki. 2010 BG( 1/ 0)

164 Logistyka. Rachunek logiczny. Logika formalna. Logika symboliczna. Znaki i symbolika w logic
5
Tkaczyk, Marcin (1976- ).. Logika czasu empirycznego : funktor realizacji czasowej w językach teorii fizykalnych / Marcin Tkaczyk ; [Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Filozofii. Katedra Logiki]. 2009 BG( 2/ 0)

164 Logistyka. Rachunek logiczny. Logika formalna. Logika symboliczna. Znaki i symbolika w logic
6
Makinson, David Clement (1941- ).. Od logiki klasycznej do niemonotonicznej / David Makinson ; przeł. Tomasz Jarmużek. 2008 BG( 1/ 0)

164 Logistyka. Rachunek logiczny. Logika formalna. Logika symboliczna. Znaki i symbolika w logic
7
Trzęsicki, Kazimierz. Logika temporalna : wybrane zagadnienia / Kazimierz Trzęsicki. 2008 BG( 4/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)
WIL( 5/ 0)
BII( 1/ 0)

164 Logistyka. Rachunek logiczny. Logika formalna. Logika symboliczna. Znaki i symbolika w logic
8
Stanosz, Barbara (1935-2014).. Wprowadzenie do logiki formalnej : podręcznik dla humanistów / Barbara Stanosz. 2006 BG( 3/ 0)

164 Logistyka. Rachunek logiczny. Logika formalna. Logika symboliczna. Znaki i symbolika w logic
9
Jadacki, Jacek Juliusz (1946- ).. Elementy semiotyki logicznej i metodologii w zadaniach / Jacek Juliusz Jadacki. 2004 BG( 1/ 0)

164 Logistyka. Rachunek logiczny. Logika formalna. Logika symboliczna. Znaki i symbolika w logic
10
Maciołek, Ryszard. Problematyka niektórych ujęć przedmiotu logiki formalnej / Ryszard Maciołek. 2001 BG( 1/ 0)

164 Logistyka. Rachunek logiczny. Logika formalna. Logika symboliczna. Znaki i symbolika w logic
11
Tarski, Alfred (1901-1983).. Metalogika / Alfred Tarski ; wybrał, przeł., red. nauk. dokonał, przypisami opatrzył i wstępem poprzedził Jan Zygmunt. 2001 BG( 2/ 0)

164 Logistyka. Rachunek logiczny. Logika formalna. Logika symboliczna. Znaki i symbolika w logic
12
Wyznakiewicz, Juliusz (1942- ).. Teoria nauk formalnych według Jana Łukasiewicza / Juliusz Wyznakiewicz. 2001 BG( 1/ 0)

164 Logistyka. Rachunek logiczny. Logika formalna. Logika symboliczna. Znaki i symbolika w logic
13
Garbacz, Paweł. Logika zdań : jedna czy wiele / Paweł Garbacz ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Filozofii. 2000 BG( 1/ 0)

164 Logistyka. Rachunek logiczny. Logika formalna. Logika symboliczna. Znaki i symbolika w logic
14
Łagosz, Marek. Znaczenie i prawda : rozważania o Fregowskiej semantyce zdań / Marek Łagosz. 2000 BG( 1/ 0)

164 Logistyka. Rachunek logiczny. Logika formalna. Logika symboliczna. Znaki i symbolika w logic
15
Quine, W. V. (1908-2000).. Z punktu widzenia logiki : dziewięć esejów logiczno-filozoficznych / Willard Van Orman Quine ; przeł. Barbara Stanosz. 2000 BG( 1/ 0)

164 Logistyka. Rachunek logiczny. Logika formalna. Logika symboliczna. Znaki i symbolika w logic
16
Łukasiewicz, Jan Leopold (1878-1956).. Logika i metafizyka : miscellanea / Jan Łukasiewicz ; pod red. Jacka Juliusza Jadackiego. 1998 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

164 Logistyka. Rachunek logiczny. Logika formalna. Logika symboliczna. Znaki i symbolika w logic
17
Suchoń, Wojciech. Sylogistyka : interpretacja zakresowa / Wojciech Suchoń ; przedm. Jan Woleński. 1996 BG( 1/ 0)

164 Logistyka. Rachunek logiczny. Logika formalna. Logika symboliczna. Znaki i symbolika w logic
18
Tarski, Alfred (1901-1983).. Prawda / Alfred Tarski ; wybrał, przeł., red. nauk. dokonał, wstępem i przypisami opatrzył Jan Zygmunt ; bibliografię A. Tarskiego oprac. Steven Givant, uzup. Jan Zygmunt. 1995 BG( 4/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)
BIM( 1/ 0)

164 Logistyka. Rachunek logiczny. Logika formalna. Logika symboliczna. Znaki i symbolika w logic
19
Marciszewski, Witold (1930- ).. Sztuka rozumowania w świetle logiki / Witold Marciszewski. 1994 BG( 3/ 0)
BWP( 3/ 0)
BPP( 1/ 0)

164 Logistyka. Rachunek logiczny. Logika formalna. Logika symboliczna. Znaki i symbolika w logic
20
Pogorzelski, Witold Adam (1927- ).. Notions and theorems of elementary formal logic / Witold A. Pogorzelski ; [transl. by Aleksander W. Pogorzelski]. 1994 BG( 6/ 0)
BIM( 3/ 0)

164 Logistyka. Rachunek logiczny. Logika formalna. Logika symboliczna. Znaki i symbolika w logic
21
Żegleń, Urszula M. (1949- ).. Modalność w logice i w filozofii : podstawy ontyczne / Urszula M. Żegleń. 1990 BG( 1/ 0)

164 Logistyka. Rachunek logiczny. Logika formalna. Logika symboliczna. Znaki i symbolika w logic
22
Buszkowski, Wojciech (1950- ).. Logiczne podstawy gramatyk kategorialnych Ajdukiewicza-Lambeka / Wojciech Buszkowski. 1989 BG( 5/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)
BIM( 1/ 0)

164 Logistyka. Rachunek logiczny. Logika formalna. Logika symboliczna. Znaki i symbolika w logic
23
Grodziński, Eugeniusz (1912-1994).. Filozoficzne podstawy logiki wielowartościowej / Eugeniusz Grodziński. 1989 BG( 8/ 0)
BHU( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)
BIM( 2/ 0)

164 Logistyka. Rachunek logiczny. Logika formalna. Logika symboliczna. Znaki i symbolika w logic
24
Łukasiewicz, Jan Leopold (1878-1956).. Sylogistyka Arystotelesa z punktu widzenia współczesnej logiki formalnej / Jan Łukasiewicz ; przeł. i przypisami opatrzył Adam Chmielewski ; fragm. gr., łac., i niem. przeł. Aleksandra Kraj 1988 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)
WHS( 3/ 0)
BIM( 2/ 0)

164 Logistyka. Rachunek logiczny. Logika formalna. Logika symboliczna. Znaki i symbolika w logic
25

Logika formalna : zarys encyklopedyczny z zastosowaniem do informatyki i lingwistyki / pod red. Witolda Marciszewskiego. 1987 BG( 8/ 0)
BHU( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 4/ 0)
WHS( 2/ 0)
BWF( 1/ 0)
BIM( 3/ 0)

164 Logistyka. Rachunek logiczny. Logika formalna. Logika symboliczna. Znaki i symbolika w logic
26

Elementy logiki, semiotyki i metodologii projektowania : praca zbiorowa / pod red. Wojciecha Gasparskiego, Danuty Miller, Andrzeja Strzałeckiego ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjo 1979 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

164 Logistyka. Rachunek logiczny. Logika formalna. Logika symboliczna. Znaki i symbolika w logic
27
Mostowski, Andrzej (1913-1975).. Foundational studies : selected works. Vol. 1 / Andrzej Mostowski ; ed. comm. Kazimierz Kuratowski [et al.]. 1979 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
BIM( 3/ 0)

164 Logistyka. Rachunek logiczny. Logika formalna. Logika symboliczna. Znaki i symbolika w logic
28
Mostowski, Andrzej (1913-1975).. Foundational studies : selected works. Vol. 2 / Andrzej Mostowski ; ed. comm. Kazimierz Kuratowski [et al.]. 1979 BG( 4/ 0)
BHU( 1/ 0)
BIM( 2/ 0)

164 Logistyka. Rachunek logiczny. Logika formalna. Logika symboliczna. Znaki i symbolika w logic
29
Borkowski, Ludwik (1914-1993).. Logika formalna : systemy logiczne : wstęp do metalogiki / Ludwik Borkowski. 1977 BG( 2/ 0)
BIM( 1/ 0)

164 Logistyka. Rachunek logiczny. Logika formalna. Logika symboliczna. Znaki i symbolika w logic
30
Borkowski, Ludwik (1914-1993).. Elementy logiki formalnej / Ludwik Borkowski. 1976 BG( 4/ 0)
BHU( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

164 Logistyka. Rachunek logiczny. Logika formalna. Logika symboliczna. Znaki i symbolika w logic
31
Lewis, Clarence Irving (1883-1964). Symbolic logic / by Clarence Irving Lewis and Cooper Harold Langford. 1959 BHU( 1/ 0)

164 Logistyka. Rachunek logiczny. Logika formalna. Logika symboliczna. Znaki i symbolika w logic
32
Tarski, Alfred (1901-1983).. Logic, semantics, metamathematics : papers from 1923 to 1938 / by Alfred Tarski ; transl. by J. H. Woodger. 1956 BHU( 1/ 0)

164 Logistyka. Rachunek logiczny. Logika formalna. Logika symboliczna. Znaki i symbolika w logic

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego