Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "16" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 587 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Koszowy, Marcin. Autor Autorytet w argumentacji i w dialogu : teorie, modele, aplikacje / Marcin Koszowy. 2019 BG( 2/ 0)
BWP( 3/ 0)

162 Wnioskowanie. Wynikanie. Wnioskowanie bezpośrednie. Analogia. Indukcja. Sylogizm. Dedukcja.
2
Skrzypulec, Błażej. Autor Empiryczna ontologia percepcji : struktura i tożsamość przedmiotów wzrokowych w perspektywie nauk kognitywnych / Błażej Skrzypulec. 2018 BG( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
3

Wybrane problemy wczesnej fenomenologii : antologia tekstów / zebrał i wstępem opatrzył Daniel R. Sobota. 2018 BG( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
4
Franck, Didier (1947- ).. Dwa ciała : wokół fenomenologii Husserla / Didier Franck ; przełożyli Jacek Migasiński i Anastazja Dwulit. 2017 BG( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
5
Hohol, Mateusz (1987- ).. Wyjaśnić umysł : struktura teorii neurokognitywnych / Mateusz Hohol. 2017 BG( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
6
Kasperski, Edward (1942- ).. Metody i metodologia : (metodologia ogólna, nauki humanistyczne, wiedza o literaturze) : podręcznik akademicki / Edward Kasperski ; redakcja naukowa Żaneta Nalewajk. 2017 BHU( 1/ 0)

167/168 Metodologia. Badania naukowe. Metody naukowe. Metoda analityczna. Metoda syntetyczna. Kl
7
Kisielewicz, Andrzej (informatyka). Logika i argumentacja : praktyczny kurs krytycznego myślenia / Andrzej Kisielewicz. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

162 Wnioskowanie. Wynikanie. Wnioskowanie bezpośrednie. Analogia. Indukcja. Sylogizm. Dedukcja.
8

Główne problemy współczesnej fenomenologii / redakcja naukowa Jacek Migasiński, Marek Pokropski ; redakcja naukowa działów: Marzena Adamiak, Maja Chmura, Andrzej Leder, Jacek Migasiński, M 2017 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
9
Perechuda, Kazimierz. Holistyczna metodologia nauk : ontologia i epistemologia badań naukowych / Kazimierz Perechuda. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

167/168 Metodologia. Badania naukowe. Metody naukowe. Metoda analityczna. Metoda syntetyczna. Kl
10
Simons, Krystyna. Paradoksy prawdopodobieństwa / Krystyna Simons. 2017 BG( 1/ 0)

16 LOGIKA. TEORIA POZNANIA. METODOLOGIA
11
Šmid, Wacław. Umysł technologiczny : zasady nowej metodologii / Wacław Šmid. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

167/168 Metodologia. Badania naukowe. Metody naukowe. Metoda analityczna. Metoda syntetyczna. Kl
12
Żelazny, Mirosław (1954- ).. Estetyka dla kognitywistów : (wykłady autorskie) / Mirosław Żelazny. 2017 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
13
Bergson, Henri (1859-1941).. O bezpośrednich danych świadomości / Henri Bergson ; przełożyła Karolina Bobrowska ; przekład zweryfikował i skorygował Bogdan Baran. 2016 BG( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
14
Boroch, Robert. Siedem bram memetyki (SBM2) : recepcja Samolubnego genu Richarda Dawkinsa w angielskiej literaturze przedmiotu w latach 1976-1989. Cz. 1, / Robert Boroch. 2016 BG( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
15
Bremer, Józef (1953- ).. Neuronaukowy i potoczny obraz osoby w kognitywistyce / Józef Bremer. 2016 BG( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
16
Duchliński, Piotr. Odsłony doświadczenia istnienia świata realnego : rozważania wstępne / Piotr Duchliński. 2016 BG( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
17
Feć, Karolina. Nihilizm instynktowny : figura Meksykanina w filozofii Octavia Paza, jej źródłach i ujściach / Karolina Feć. 2016 BG( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
18
Łagosz, Marek. O świadomości : fenomenologia zjawisk umysłowych / Marek Łagosz. 2016 BG( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
19
Malinowski, Andrzej. Przewodnik do ćwiczeń z logiki dla prawników / redakcja naukowa Andrzej Malinowski, [autorzy]: Andrzej Malinowski, Michał Pełka, Radosław Brzeski. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

16 LOGIKA. TEORIA POZNANIA. METODOLOGIA
20
Pacholik-Żuromska, Anita. Intencjonalność, rozumienie, samowiedza : filozoficzny problem poznania w świetle nauk kognitywnych / Anita Pacholik-Żuromska. 2016 BG( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
21
Przegalińska, Aleksandra (1982- ).. Istoty wirtualne : jak fenomenologia zmieniała sztuczną inteligencję / Aleksandra K. Przegalińska. 2016 BG( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
22
Šmid, Wacław. Umysł projektujący : powstawanie nowej metodologii / Wacław Šmid. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
23
Budzyńska, Katarzyna (filozofia). Dynamika dialogów w ujęciu formalnym / Katarzyna Budzyńska, Magdalena Kacprzak, Anna Sawicka, Olena Yaskorska. 2015 BG( 2/ 0)

162 Wnioskowanie. Wynikanie. Wnioskowanie bezpośrednie. Analogia. Indukcja. Sylogizm. Dedukcja.
24
Gallagher, Shaun (1948- ).. Fenomenologiczny umysł / Shaun Gallagher, Dan Zahavi ; przekład i przedmowa do polskiego wydania Marek Pokropski. 2015 BG( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
25
Rheinberger, Hans-Jörg (1946- ).. Epistemologia historyczna / Hans-Jörg Rheinberger ; przełożył Jan Surman. 2015 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
26
Dobrzeniecki, Karol. Logika dla prawników : kompendium / Karol Dobrzeniecki, Milena Korycka-Zirk. 2014 BG( 2/ 0)

16 LOGIKA. TEORIA POZNANIA. METODOLOGIA
27
Grzegorczyk, Anna. Humanistyka i obecność / Anna Grzegorczyk. 2014 BG( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
28
Juś, Marcin (1982- ).. Spór o redukcjonizm w medycynie : studium filozoficzne i metodologiczne / Marcin Juś. 2014 BG( 1/ 0)

167/168 Metodologia. Badania naukowe. Metody naukowe. Metoda analityczna. Metoda syntetyczna. Kl
29

Głosy w sprawie interdyscyplinarności : socjologowie, filozofowie i inni o pojęciach, podejściach i swych doświadczeniach / pod red. Joanny Kurczewskiej i Magdy Lejzerowicz. 2014 BG( 1/ 0)

167/168 Metodologia. Badania naukowe. Metody naukowe. Metoda analityczna. Metoda syntetyczna. Kl
30
Lenartowicz, Piotr (1934-2012).. Elementy teorii poznania / Piotr Lenartowicz. 2014 BG( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
31
Palczewski, Rafał. Wiedza w kontekstach : w obronie kontekstualizmu epistemicznego. T. 1, Między pragmatyką a semantyką / Rafał Palczewski. 2014 BG( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
32
Palczewski, Rafał. Wiedza w kontekstach : w obronie kontekstualizmu epistemicznego. T. 2, Między semantyką a epistemologią / Rafał Palczewski. 2014 BG( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
33
Pelcová, Naděža (1954- ).. Człowiek i wychowanie w refleksji fenomenologicznej / Nadĕžda Pelcová ; przełożyła Anna Bystrzycka ; przekład przejrzał i poprawił Dariusz Stępkowski. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
34

Wprowadzenie do fenomenologii : interpretacje, zastosowania, problemy : praca zbiorowa. T. 2 / pod redakcją Witolda Płotki. 2014 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
35

Wprowadzenie do fenomenologii : interpretacje, zastosowania, problemy : praca zbiorowa. T. 1 / pod redakcją Witolda Płotki. 2014 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
36
Polcyn, Karol. Świadomość i pojęcia fenomenalne / Karol Polcyn. 2014 BG( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
37

Metodologiczne i teoretyczne problemy kognitywistyki / red.: Jan Woleński, Andrzej Dąbrowski. 2014 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
38

Polska fenomenologia przedwojenna : antologia tekstów / red. nauk. Dariusz Bęben, Marta Ples-Bęben. 2013 BG( 2/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
39
Brzeski, Radosław. Przewodnik do ćwiczeń z logiki dla prawników / Radosław Brzeski, Andrzej Malinowski, Michał Pełka ; pod red. Andrzeja Malinowskiego. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

16 LOGIKA. TEORIA POZNANIA. METODOLOGIA
40
Bytniewski, Paweł (1954- ).. Dyskursy wiedzy : Michela Foucaulta archeologie nauk humanistycznych / Paweł Bytniewski. 2013 BG( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
41
Creswell, John W. Projektowanie badań naukowych : metody jakościowe, ilościowe i mieszane / John W. Creswell ; tł. Joanna Gilewicz. 2013 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
BPP( 3/ 2)
WHS( 2/ 0)

167/168 Metodologia. Badania naukowe. Metody naukowe. Metoda analityczna. Metoda syntetyczna. Kl
42
Dąbrowski, Andrzej (filozofia). Intencjonalność i semantyka / Andrzej Dąbrowski. 2013 BG( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
43
Drozdowicz, Zbigniew (1948- ).. Standards of philosophical rationality : traditions and modern times / Zbigniew Drozdowicz. 2013 BG( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
44
Drozdowicz, Zbigniew (1948- ).. Rationality standards of social life : traditions and the present / Zbigniew Drozdowicz. 2013 BG( 2/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
45

Wprowadzenie do badań ewaluacyjnych : aspekty teoretyczne i praktyczne na podstawie doświadczeń badawczych / red. nauk. Krystyna Faliszek ; Uniwersytet Śląski w Katowicach. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

167/168 Metodologia. Badania naukowe. Metody naukowe. Metoda analityczna. Metoda syntetyczna. Kl
46
Husserl, Edmund (1859-1938).. Doświadczenie i sąd : badania nad genealogią logiki / Edmund Husserl ; przeł. i przedm. opatrzył Bogdan Baran. 2013 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

16 LOGIKA. TEORIA POZNANIA. METODOLOGIA
47
Indrzejczak, Andrzej (1964- ).. Rachunki sekwentowe w logice klasycznej / Andrzej Indrzejczak. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

164 Logistyka. Rachunek logiczny. Logika formalna. Logika symboliczna. Znaki i symbolika w logic
48
Kucner, Andrzej (1967- ).. Nihilistyczny zwrot w filozofii : źródła - Nietzsche - ujścia / Andrzej Kucner. 2013 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
49
Moroz, Jacek. Dyskusja z relatywizmem prawdy w Szkole Lwowsko-Warszawskiej / Jacek Moroz. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
50
Piłat, Robert (1959- ).. Powinność i samowiedza : studia z filozofii praktycznej / Robert Piłat. 2013 BG( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
51
Piłat, Robert (1959- ).. Aporie samowiedzy / Robert Piłat. 2013 BG( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
52
Pokropski, Marek (1981- ).. Cielesna geneza czasu i przestrzeni / Marek Pokropski. 2013 BG( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
53
Surowik, Dariusz. Logika, wiedza i czas : problemy i metody temporalno-logicznej reprezentacji wiedzy / Dariusz Surowik. 2013 BG( 4/ 0)
WHS( 2/ 0)

164 Logistyka. Rachunek logiczny. Logika formalna. Logika symboliczna. Znaki i symbolika w logic
54
Szewczak, Wiktor. Oblicza racjonalności / Wiktor Szewczak. 2013 BG( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
55
Waligóra, Marcin. Wstęp do fenomenologii / Marcin Waligóra. 2013 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
56
Wieczorek, Krzysztof A. (1968- ).. Argumenty równi pochyłej : analiza z perspektywy logiki nieformalnej / Krzysztof A. Wieczorek. 2013 BG( 2/ 0)

16 LOGIKA. TEORIA POZNANIA. METODOLOGIA
57
Wiśniewski, Andrzej (nauki filozoficzne). Essays in logical philosophy / Andrzej Wiśniewski. 2013 BG( 1/ 0)

16 LOGIKA. TEORIA POZNANIA. METODOLOGIA
58
Ziemińska, Renata (1965- ).. Historia sceptycyzmu : w poszukiwaniu spójności / Renata Ziemińska ; Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. 2013 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
59

Interdyscyplinarnie o interdyscyplinarności : między ideą a praktyką / red. nauk.: Adam Chmielewski, Maria Dudzikowa, Adam Grobler. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

167/168 Metodologia. Badania naukowe. Metody naukowe. Metoda analityczna. Metoda syntetyczna. Kl
60

Społeczno-kulturowe konteksty racjonalności / pod red. Zbigniewa Drozdowicza i Sławomira Sztajera. 2012 BG( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
61
Duraj-Nowakowa, Krystyna (1945- ).. Studiowanie literatury przedmiotu / Krystyna Duraj-Nowakowa. 2012 BG( 1/ 0)

167/168 Metodologia. Badania naukowe. Metody naukowe. Metoda analityczna. Metoda syntetyczna. Kl
62
Lechniak, Marek (1962- ).. Elementy logiki dla prawników / Marek Lechniak ; [Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Filozofii]. 2012 BG( 1/ 0)

16 LOGIKA. TEORIA POZNANIA. METODOLOGIA
63

Logika dla prawników / Sławomir Lewandowski [et al.] ; pod red. Andrzeja Malinowskiego. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

16 LOGIKA. TEORIA POZNANIA. METODOLOGIA
64
Lewandowski, Sławomir (prawnik). Logika dla prawników : słownik encyklopedyczny / Sławomir Lewandowski, Andrzej Malinowski, Jacek Petzel ; pod red. Andrzeja Malinowskiego. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

16(03) Logika - słowniki i encyklopedie
65

Fenomen i przedstawienie : francuska estetyka fenomenologiczna : założenia, zastosowania, konteksty : praca zbiorowa / pod red. Iwony Lorenc, Mateusza Salwy i Piotra Schollenbergera. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
66
Łukowski, Piotr. Logika praktyczna z elementami wiedzy o manipulacji / Piotr Łukowski ; wstęp Marek Zirk-Sadowski. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

16 LOGIKA. TEORIA POZNANIA. METODOLOGIA
67
Machnacz, Jerzy (1949- ).. Człowiek, wspólnota, Bóg : fenomenologia Gerdy Walther / Jerzy Machnacz. 2012 BG( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
68

Intersubiektywność / red. nauk. Piotr Makowski. 2012 BG( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
69
Nawrot, Oktawian. Wprowadzenie do logiki dla prawników / Oktawian Nawrot. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

16 LOGIKA. TEORIA POZNANIA. METODOLOGIA
70

Rozum, świat, zaangażowanie / pod red. Magdaleny Żardeckiej-Nowak i Witolda M. Nowaka ; wprowadzenie Witold M. Nowak. 2012 BG( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
71

Nihilizm i nowoczesność / pod red. Ewy Partygi i Michała Januszkiewicza ze wstępem Michała Januszkiewicza, Lecha Sokoła i Mateusza Wernera. 2012 BG( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
72
Pawłowski, Kazimierz (filolog). Zarys logiki : skrypt dla studentów kierunków humanistycznych / Kazimierz Pawłowski. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

16 LOGIKA. TEORIA POZNANIA. METODOLOGIA
73
Pelc, Mieczysław. Elementy metodologii badań naukowych / Mieczysław Pelc ; Akademia Obrony Narodowej. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

167/168 Metodologia. Badania naukowe. Metody naukowe. Metoda analityczna. Metoda syntetyczna. Kl
74

Obrazy świata jako konstrukty kultury : analiza historyczno-porównawcza / pod red. Bożeny Płonki-Syroki i Andrzeja Syroki. 2012 BG( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
75
Sułkowski, Łukasz. Epistemologia i metodologia zarządzania / Łukasz Sułkowski. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
76
Tran Chi. Dealing with geotechnical uncertainties using being-non-being philosophy and multi-valued logic / Chi Tran. 2012 BG( 1/ 0)

164 Logistyka. Rachunek logiczny. Logika formalna. Logika symboliczna. Znaki i symbolika w logic
77
Trzęsicki, Kazimierz. Logika / Kazimierz Trzęsicki. 2012 BG( 4/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)
WIL( 1/ 0)

16 LOGIKA. TEORIA POZNANIA. METODOLOGIA
78
Zahavi, Dan (1967- ).. Fenomenologia Husserla / Dan Zahavi ; tł. Marek Święch. 2012 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
79
Zając, Maria Anna. Fenomenologiczne wątki w psychologii poznania : badania Danuty Gierulanki nad przyswajaniem pojęć i rozumieniem tekstu / Maria Anna Zając. 2012 BG( 2/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
80
Zamecki, Stefan (1936- ).. Komentarze do naukoznawczych poglądów Williama Whewella (1794-1866) : studium historyczno-metodologiczne / Stefan Zamecki ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra 2012 BG( 1/ 0)

167/168 Metodologia. Badania naukowe. Metody naukowe. Metoda analityczna. Metoda syntetyczna. Kl
81
Zieliński, Jarosław (1971-2012).. Metodologia pracy naukowej / Jarosław Zieliński. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

167/168 Metodologia. Badania naukowe. Metody naukowe. Metoda analityczna. Metoda syntetyczna. Kl
82

Między przedmiotowością a podmiotowością : intencjonalność w fenomenologii francuskiej = Entre l’objectivité et la subjectivité : l’intentionnalité dans la phénoménologie française /  2011 BG( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
83
Hartman, Jan (1967- ).. Heurystyka filozoficzna / Jan Hartman. 2011 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

167/168 Metodologia. Badania naukowe. Metody naukowe. Metoda analityczna. Metoda syntetyczna. Kl
84
Hartman, Jan (1967- ).. Wiedza - byt - człowiek : z głównych zagadnień filozofii / Jan Hartman. 2011 BG( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
85
Janik, Piotr (1967- ).. Koncepcja przekonania w ujęciu semiotyczno-pragmatycznym : Charles S. Peirce (1839-1914) / Piotr Janik. 2011 BG( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
86
Jonkisz, Adam (1953- ).. Elementy logiki stosowanej / Adam Jonkisz ; Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

16 LOGIKA. TEORIA POZNANIA. METODOLOGIA
87
Kowalski, Mirosław (pedagog). Fenomenologie: socjologia versus pedagogika : (przesłanki instytucjonalizowania się pedagogiki fenomenologicznej) / Mirosław Kowalski, Daniel Falcman. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
88
Lechniak, Marek (1962- ).. Przekonania i zmiana przekonań : analiza logiczna i filozoficzna / Marek Lechniak ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Filozofii - Katedra Logiki. 2011 BG( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
89
Majka, Wojciech. Modern man : in search of ethical & social foundations : a phenomenology / Wojciech Majka. 2011 BG( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
90
Malebranche, Nicolas de (1638-1715).. Poszukiwanie prawdy. T. 2 / Nicolas Malebranche ; przeł. Małgorzata Frankiewicz. 2011 BG( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
91
Malebranche, Nicolas de (1638-1715).. Poszukiwanie prawdy. T. 1 / Nicolas Malebranche ; przeł. Małgorzata Frankiewicz. 2011 BG( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
92
Nieznański, Edward (1938- ).. Logika : podstawy, język, uzasadnianie / Edward Nieznański. 2011 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

16 LOGIKA. TEORIA POZNANIA. METODOLOGIA
93

Spory o (bez)założeniowość filozofii / praca zbiorowa pod red. Alicji Pietras, Daniela Żuromskiego i Marcina Furmana ; Akademia Pomorska w Słupsku. 2011 BG( 1/ 0)

167/168 Metodologia. Badania naukowe. Metody naukowe. Metoda analityczna. Metoda syntetyczna. Kl
94
Rarot, Halina. Od nihilizmu do chrześcijaństwa : historia i współczesność idei filozoficzno-religijnego przezwyciężenia nihilizmu / Halina Rarot. 2011 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
95
Sakaguchi, Alicja. Język - mistyka - proroctwo : od doświadczenia do wysłowienia / Alicja Sakaguchi. 2011 BHU( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
96
Vattimo, Gianni (1936- ).. Poza interpretacją : znaczenie hermeneutyki dla filozofii / Gianni Vattimo ; przekł. Katarzyna Kasia ; red. nauk. Alicja Kuczyńska. 2011 BG( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
97
Zachariasz, Andrzej Leszek (1945- ).. Teoria poznania jako relatystyczna koncepcja prawdy teoretycznej / Andrzej L. Zachariasz. 2011 BG( 1/ 0)

16 LOGIKA. TEORIA POZNANIA. METODOLOGIA
98
Augustyniak, Małgorzata (nauki o polityce). Typy idealne panowania : założenia epistemologiczne i metodologiczne / Małgorzata Augustyniak, Paweł Polaczuk. 2010 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
99
Batóg, Tadeusz (1934- ).. Analizy logiczne i filozoficzne = Logical and philosophical analyses / Tadeusz Batóg. 2010 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

16 LOGIKA. TEORIA POZNANIA. METODOLOGIA

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego