Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "159.95" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 140 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Odmiany pamięci : rozprawy i eseje z filozofii kultury / pod redakcją Witolda Nowaka i Przemysława Paczkowskiego. 2019 BG( 1/ 0)

159.95 Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja. Uwaga. Pamięć. Uczenie się. Mnemotechnika. Za
2
Śmieja, Magdalena. Autor W związku z inteligencją emocjonalną : rola inteligencji emocjonalnej w relacjach społecznych i związkach intymnych / Magdalena Śmieja. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.95 Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja. Uwaga. Pamięć. Uczenie się. Mnemotechnika. Za
3
Schwartz, Daniel L. Jak się uczymy : 26 naukowo potwierdzonych mechanizmów / Daniel L. Schwartz, Jessica M. Tsang, Kristen P. Blair ; redakcja naukowa polskiego wydania Ewa Czerniawska ; przekład Małgorzata Guzow 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.95 Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja. Uwaga. Pamięć. Uczenie się. Mnemotechnika. Za
4
Grzesiak-Feldman, Monika (1976- ).. Psychologia myślenia spiskowego / Monika Grzesiak-Feldman. 2016 BG( 1/ 0)

159.95 Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja. Uwaga. Pamięć. Uczenie się. Mnemotechnika. Za
5
Maas, Violet F. Uczenie się przez zmysły / Violet F. Maas ; [przekład: Dorota Szatkowska]. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.95 Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja. Uwaga. Pamięć. Uczenie się. Mnemotechnika. Za
6

Biograficzne badania nad twórczością : teoria i empiria / pod redakcją Moniki Modrzejewskiej-Świgulskiej. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.95 Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja. Uwaga. Pamięć. Uczenie się. Mnemotechnika. Za
7
Iskra, Justyna. Sposoby radzenia sobie z trudnościami przez studentów / Justyna Iskra. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.95 Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja. Uwaga. Pamięć. Uczenie się. Mnemotechnika. Za
8
Kozak, Piotr (1983- ).. Co to jest myślenie? : pojęcia, sądy, percepcja w perspektywie kantowskiej / Piotr Kozak. 2015 BG( 1/ 0)

159.95 Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja. Uwaga. Pamięć. Uczenie się. Mnemotechnika. Za
9
Nieznański, Marek. Pamięć informacji kontekstowej : badania eksperymentalne z wykorzystaniem procedury generowania oraz metody modelowania wielomianowego / Marek Nieznański ; [recenzenci Krzysztof Krzyżewski, An 2015 BG( 1/ 0)

159.95 Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja. Uwaga. Pamięć. Uczenie się. Mnemotechnika. Za
10
Bieniok, Henryk (1940- ).. Techniki kreatywnego myślenia / Henryk Bieniok, Grażyna Gruszczyńska-Malec, Grażyna Królik. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

159.95 Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja. Uwaga. Pamięć. Uczenie się. Mnemotechnika. Za
11
Franc, Małgorzata. Jakość dostrzegania problemów i zadań poznawczych - istotny czynnik wychowania do twórczości : T3/ZOOM techniką wspomagania rozwoju myślenia twórczego uczących się / Małgorzata Olczak 2013 BG( 2/ 0)

159.95 Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja. Uwaga. Pamięć. Uczenie się. Mnemotechnika. Za
12

Barwy twórczości : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Leonowi Popkowi / pod red. Małgorzaty Kuśpit. 2013 BG( 1/ 0)

159.95 Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja. Uwaga. Pamięć. Uczenie się. Mnemotechnika. Za
13
Niedźwieńska, Agnieszka (1967- ).. Pamięć prospektywna : geneza, mechanizmy, deficyty / Agnieszka Niedźwieńska. 2013 BG( 1/ 0)

159.95 Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja. Uwaga. Pamięć. Uczenie się. Mnemotechnika. Za
14
Studenski, Ryszard. Psychologia roztargnienia : koncepcja, badanie i diagnoza, symptomy, radzenie sobie - praktyka / Ryszard Studenski. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.95 Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja. Uwaga. Pamięć. Uczenie się. Mnemotechnika. Za
15
Szorc, Katarzyna. Inteligencja emocjonalna nauczycieli gimnazjów / Katarzyna Szorc. 2013 BG( 3/ 0)
BPP( 6/ 0)

159.95 Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja. Uwaga. Pamięć. Uczenie się. Mnemotechnika. Za
16
Szurawski, Marek (1948- ).. Pamięć : trening interaktywny. T. 1 / Marek Szurawski. 2013 BG( 1/ 0)

159.95 Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja. Uwaga. Pamięć. Uczenie się. Mnemotechnika. Za
17
Wawer, Rafał. Trwałość wiedzy w procesie kształcenia / Rafał Wawer, Monika Wawer. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

159.95 Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja. Uwaga. Pamięć. Uczenie się. Mnemotechnika. Za
18
Chrost, Marzena. Kompetencje emocjonalne i społeczne młodzieży / Marzena Chrost. 2012 BG( 1/ 0)

159.95 Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja. Uwaga. Pamięć. Uczenie się. Mnemotechnika. Za
19
Deary, Ian J. Inteligencja / Ian J. Deary ; przekł. Ewa Wojtych. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

159.95 Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja. Uwaga. Pamięć. Uczenie się. Mnemotechnika. Za
20

Psychologia poznawcza w praktyce : ekonomia, biznes, polityka / redakcja naukowa Andrzej Falkowski, Tomasz Zaleśkiewicz. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
BPP( 2/ 0)
WIL( 1/ 0)

159.95 Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja. Uwaga. Pamięć. Uczenie się. Mnemotechnika. Za
21
Kahneman, Daniel (1934- ).. Pułapki myślenia : o myśleniu szybkim i wolnym / Daniel Kahneman ; tł. Piotr Szymczak. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 1)
WHS( 2/ 0)

159.95 Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja. Uwaga. Pamięć. Uczenie się. Mnemotechnika. Za
22
Klichowski, Michał. Między linearnością a klikaniem : o społecznych konstrukcjach podejść do uczenia się / Michał Klichowski. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

159.95 Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja. Uwaga. Pamięć. Uczenie się. Mnemotechnika. Za
23
Kozak, Stanisław. Patologia analfabetyzmu emocjonalnego : przyczyny i skutki braku empatii w rodzinie i w środowisku pracy / Stanisław Kozak. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.95 Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja. Uwaga. Pamięć. Uczenie się. Mnemotechnika. Za
24
Bąbel, Przemysław (1977- ).. Trening pamięci : projektowanie, realizacja, techniki i ćwiczenia / Przemysław Bąbel, Agnieszka Baran. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 1)

159.95 Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja. Uwaga. Pamięć. Uczenie się. Mnemotechnika. Za
25
Sobańska, Marta. Struktura umysłu a wykonywanie prostych działań arytmetycznych : badania neuropsychologiczne / Marta Sobańska, Emilia Łojek. 2011 BG( 1/ 0)

159.95 Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja. Uwaga. Pamięć. Uczenie się. Mnemotechnika. Za
26

Zdolności człowieka w ujęciu współczesnej psychologii / red. Andrzej E. Sękowski, Waldemar Klinkosz. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

159.95 Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja. Uwaga. Pamięć. Uczenie się. Mnemotechnika. Za
27

Oblicza twórczości / pod red. Grażyny Mendeckiej. 2010 BG( 2/ 0)

159.95 Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja. Uwaga. Pamięć. Uczenie się. Mnemotechnika. Za
28
Neale, Stephen. Coaching inteligencji emocjonalnej / Stephen Neale, Lisa Spencer-Arnell, Liz Wilson ; przeł. Marta Werbanowska. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

159.95 Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja. Uwaga. Pamięć. Uczenie się. Mnemotechnika. Za
29
Nisbett, Richard E. (1941- ).. Inteligencja : sposoby oddziaływania na IQ / Richard E. Nisbett ; przekład: Magdalena Szymczukiewicz. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.95 Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja. Uwaga. Pamięć. Uczenie się. Mnemotechnika. Za
30
Śmigórski, Krzysztof. Procesy poznania utajonego u osób twórczych / Krzysztof Śmigórski. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

159.95 Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja. Uwaga. Pamięć. Uczenie się. Mnemotechnika. Za
31
Taracha, Marta. Inteligencja emocjonalna a wykorzystanie potencjału intelektualnego / Marta Taracha. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

159.95 Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja. Uwaga. Pamięć. Uczenie się. Mnemotechnika. Za
32
Tyszka, Tadeusz (1939- ).. Decyzje : perspektywa psychologiczna i ekonomiczna / Tadeusz Tyszka. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

159.95 Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja. Uwaga. Pamięć. Uczenie się. Mnemotechnika. Za
33
Demetrio, Duccio (1945- ).. Pedagogika pamięci : w trosce o nas samych, z myślą o innych / Duccio Demetrio ; [tł. Anna Skolimowska]. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 5/ 1)

159.95 Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja. Uwaga. Pamięć. Uczenie się. Mnemotechnika. Za
34
Draaisma, D. (1953- ).. Machina metafor : historia pamięci / Douwe Draaisma ; przeł. Robert Pucek. 2009 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

159.95 Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja. Uwaga. Pamięć. Uczenie się. Mnemotechnika. Za
35
Hankała, Andrzej (1952- ).. Aktywność umysłu w procesach wydobywania informacji pamięciowych / Andrzej Hankała. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.95 Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja. Uwaga. Pamięć. Uczenie się. Mnemotechnika. Za
36

Wiedza - władza / red.: Jan Szymczyk, Mariusz Zemło, Arkadiusz Jabłoński. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.95 Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja. Uwaga. Pamięć. Uczenie się. Mnemotechnika. Za
37
Marcus, Gary Fred. Prowizorka w mózgu / Gary Marcus ; przekł. Agnieszka Nowak ; [przedm. do wyd. pol. Rafał Ohme]. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.95 Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja. Uwaga. Pamięć. Uczenie się. Mnemotechnika. Za
38
Nisbett, Richard E. (1941- ).. Geografia myślenia / Richard E. Nisbett ; przekł. Ewa Wojtych. 2009 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.95 Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja. Uwaga. Pamięć. Uczenie się. Mnemotechnika. Za
39

Pamięć robocza / red. Jarosław Orzechowski [et al.] ; aut. Edward Nęcka [et al.]. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

159.95 Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja. Uwaga. Pamięć. Uczenie się. Mnemotechnika. Za
40
Urchs, Max (1955- ).. O procesorach i procesach myślowych : elementy kognitywistyki / Max Urchs ; tł. fragmentów niem. Anita Pacholik-Żuromska. 2009 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

159.95 Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja. Uwaga. Pamięć. Uczenie się. Mnemotechnika. Za
41
Adair, John Eric (1934- ).. Sztuka twórczego myślenia : źródła innowacji i świetnych pomysłów / John Adair ; przeł. Dorota Wąsik. 2008 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

159.95 Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja. Uwaga. Pamięć. Uczenie się. Mnemotechnika. Za
42
Burek, Aleksandra. Zakryta przez ciało : o refleksach platońskiej idei pamięci w kulturze współczesnej / Aleksandra Burek. 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

159.95 Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja. Uwaga. Pamięć. Uczenie się. Mnemotechnika. Za
43
Halbwachs, Maurice (1877-1945).. Społeczne ramy pamięci / Maurice Halbwachs ; przeł. i wstępem opatrzył Marcin Król. 2008 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 1)
WHS( 2/ 0)

159.95 Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja. Uwaga. Pamięć. Uczenie się. Mnemotechnika. Za
44
Łukasik, Andrzej (psychologia społeczna). Filogeneza i adaptacyjne funkcje ludzkiej wyobraźni / Andrzej Łukasik. 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.95 Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja. Uwaga. Pamięć. Uczenie się. Mnemotechnika. Za
45

Obrazy w umyśle : studia nad percepcją i wyobraźnią / pod red. Piotra Francuza. 2007 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 1)

159.95 Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja. Uwaga. Pamięć. Uczenie się. Mnemotechnika. Za
46
Goleman, Daniel (1946- ).. Inteligencja społeczna / Daniel Goleman ; przekł. Andrzej Jankowski. 2007 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 4/ 0)

159.95 Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja. Uwaga. Pamięć. Uczenie się. Mnemotechnika. Za
47
Hallowell, Edward M. (1949- ).. Jak żyć z ADHD : nadpobudliwość psychoruchowa z zaburzeniami uwagi w świetle najnowszych badań / Edward M. Hallowell, John J. Ratey ; tł. Krzysztof Puławski. 2007 BG( 1/ 0)

159.95 Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja. Uwaga. Pamięć. Uczenie się. Mnemotechnika. Za
48
Łukasik, Andrzej (psychologia społeczna). Ewolucyjna psychologia umysłu / Andrzej Łukasik. 2007 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.95 Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja. Uwaga. Pamięć. Uczenie się. Mnemotechnika. Za
49
Maas, Violet F. Integracja sensoryczna a neuronauka : od narodzin do starości / Violet. F. Maas ; [tł. Liliana Klimont et al.]. 2007 BG( 2/ 1)

159.95 Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja. Uwaga. Pamięć. Uczenie się. Mnemotechnika. Za
50
Oelszlaeger-Kosturek, Beata. Jak uczyć uczenia się? : środki i metody kształcenia samokontroli i samooceny w edukacji wczesnoszkolnej / Beata Oelszlaeger. 2007 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

159.95 Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja. Uwaga. Pamięć. Uczenie się. Mnemotechnika. Za
51
Stasiak, Makary Krzysztof (1951- ).. Metodyka pracy z podmiotem / Makary K. Stasiak. 2007 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.95 Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja. Uwaga. Pamięć. Uczenie się. Mnemotechnika. Za
52
Szubielska, Magdalena. Rozumienie programów telewizyjnych przez dzieci / Magdalena Szubielska. 2007 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

159.95 Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja. Uwaga. Pamięć. Uczenie się. Mnemotechnika. Za
53
Davis, Ronald D. (1942- ).. Dar uczenia się : sprawdzona nowa metoda korekcji ADD, problemów z matematyką i pisaniem odręcznym / Ronald D. Davis [oraz] Eldon M. Braun ; przeł. Monika Hartman. 2006 BG( 1/ 0)

159.95 Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja. Uwaga. Pamięć. Uczenie się. Mnemotechnika. Za
54
Draaisma, D. (1953- ).. Dlaczego życie płynie szybciej, gdy się starzejemy : o pamięci autobiograficznej / Douwe Draaisma ; przeł. Ewa Jusewicz-Katler. 2006 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)

159.95 Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja. Uwaga. Pamięć. Uczenie się. Mnemotechnika. Za
55
Gardner, Howard (1943- ).. Zmiana poglądów : sztuka kształtowania własnych i cudzych przekonań / Howard Gardner ; tł. Małgorzata Łamacz. 2006 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

159.95 Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja. Uwaga. Pamięć. Uczenie się. Mnemotechnika. Za
56
Myrdzik, Barbara (1940- ).. Zrozumieć siebie i świat : szkice i studia o edukacji polonistycznej / Barbara Myrdzik. 2006 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.95 Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja. Uwaga. Pamięć. Uczenie się. Mnemotechnika. Za
57
Narkiewicz-Niedbalec, Ewa. Socjalizacja poznawcza uczącej się młodzieży : studium z zakresu socjologii wiedzy i edukacji / Ewa Narkiewicz-Niedbalec ; Uniwersytet Zielonogórski. 2006 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

159.95 Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja. Uwaga. Pamięć. Uczenie się. Mnemotechnika. Za
58
Puchalska-Wasyl, Małgorzata. Nasze wewnętrzne dialogi : o dialogowości jako sposobie funkcjonowania człowieka / Małgorzata Puchalska-Wasyl ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. 2006 BG( 2/ 0)
BPP( 2/ 0)

159.95 Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja. Uwaga. Pamięć. Uczenie się. Mnemotechnika. Za
59
Wójcik, Rafał (literaturoznawstwo). "Opusculum de arte memorativa" Jana Szklarka : bernardyński traktat mnemotechniczny z 1504 roku / Rafał Wójcik. 2006 BG( 1/ 0)

159.95 Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja. Uwaga. Pamięć. Uczenie się. Mnemotechnika. Za
60

Procesy uczenia się i ich uwarunkowania : praca zbiorowa / pod red. Franciszka Bereźnickiego, Kazimierza Denka, Janiny Świrko-Pilipczuk ; [Uniwersytet Szczeciński]. 2005 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

159.95 Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja. Uwaga. Pamięć. Uczenie się. Mnemotechnika. Za
61
Ciosek, Marianna. Proces rozwiązywania zadania na różnych poziomach wiedzy i doświadczenia matematycznego / Marianna Ciosek. 2005 BG( 1/ 0)

159.95 Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja. Uwaga. Pamięć. Uczenie się. Mnemotechnika. Za
62
Henderson, John (1963- ).. Pamięć i zapominanie / John Henderson ; przekł. Ewa Wojtych. 2005 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

159.95 Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja. Uwaga. Pamięć. Uczenie się. Mnemotechnika. Za
63
Nęcka, Edward (1953- ).. Inteligencja : geneza, struktura, funkcje / Edward Nęcka. 2005 BG( 1/ 0)

159.95 Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja. Uwaga. Pamięć. Uczenie się. Mnemotechnika. Za
64
Nęcka, Edward (1953- ).. Człowiek - umysł - maszyna : rozmowy o twórczości i inteligencji / Edward Nęcka, Janek Sowa. 2005 BG( 1/ 0)

159.95 Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja. Uwaga. Pamięć. Uczenie się. Mnemotechnika. Za
65
Nęcka, Edward (1953- ).. Trening twórczości / Edward Nęcka [oraz] Jarosław Orzechowski, Aleksandra Słabosz, Błażej Szymura. 2005 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)

159.95 Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja. Uwaga. Pamięć. Uczenie się. Mnemotechnika. Za
66
Nęcka, Edward (1953- ).. Psychologia twórczości / Edward Nęcka. 2005 BG( 6/ 0)
BPP( 2/ 1)

159.95 Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja. Uwaga. Pamięć. Uczenie się. Mnemotechnika. Za
67
Sokołowska, Joanna (psychologia). Psychologia decyzji ryzykownych : ocena prawdopodobieństwa i modele wyboru w sytuacji ryzykownej / Joanna Sokołowska. 2005 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.95 Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja. Uwaga. Pamięć. Uczenie się. Mnemotechnika. Za
68
Zawadzki, Roman (1946- ).. Psychologia i twórczość / Roman Zawadzki. 2005 BG( 1/ 0)
BPP( 4/ 0)

159.95 Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja. Uwaga. Pamięć. Uczenie się. Mnemotechnika. Za
69

Edukacja kreatywna / pod red. Ewy A. Zwolińskiej. 2005 BG( 2/ 0)
BPP( 4/ 0)

159.95 Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja. Uwaga. Pamięć. Uczenie się. Mnemotechnika. Za
70

Twórczość w teorii i praktyce / red. nauk. Stanisław Popek ; red. części Ryszarda Ewa Bernacka [et al.]. 2004 BG( 1/ 0)
BPP( 4/ 0)

159.95 Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja. Uwaga. Pamięć. Uczenie się. Mnemotechnika. Za
71
Lachowicz-Tabaczek, Kinga (1962- ).. Potoczne koncepcje świata i natury ludzkiej : ich wpływ na poznanie i zachowanie / Kinga Lachowicz-Tabaczek. 2004 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

159.95 Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja. Uwaga. Pamięć. Uczenie się. Mnemotechnika. Za
72
Suświłło, Małgorzata. Inteligencje wielorakie w nowoczesnym kształceniu / Małgorzata Suświłło. 2004 BG( 1/ 0)
BPP( 4/ 0)

159.95 Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja. Uwaga. Pamięć. Uczenie się. Mnemotechnika. Za
73

Doświadczenie indywidualne : szczególny rodzaj poznania i wyróżniona postać pamięci / pod red. Krzysztofa Krzyżewskiego. 2003 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

159.95 Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja. Uwaga. Pamięć. Uczenie się. Mnemotechnika. Za
74
Schacter, Daniel L. Siedem grzechów pamięci : jak zapominamy i zapamiętujemy / Daniel L. Schacter ; przeł. Ewa Haman, Joanna Rączaszek. 2003 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

159.95 Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja. Uwaga. Pamięć. Uczenie się. Mnemotechnika. Za
75
Opoczyńska-Morasiewicz, Małgorzata. Róża wierszem niezawołana : szkice na temat poznania i samopoznania / Małgorzata Opoczyńska. 2002 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.95 Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja. Uwaga. Pamięć. Uczenie się. Mnemotechnika. Za
76
Aronson, Elliot (1932- ).. Kontrola naszych myśli i uczuć / Elliot Aronson, Grażyna Wieczorkowska. 2001 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

159.95 Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja. Uwaga. Pamięć. Uczenie się. Mnemotechnika. Za
77
Gardner, Howard (1943- ).. Inteligencja : wielorakie perspektywy / Howard Gardner, Mindy L. Kornhaber, Warren K. Wake ; red. nauk. Edward Nęcka ; przetł. Magdalena Groborz, Magdalena Śmieja. 2001 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

159.95 Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja. Uwaga. Pamięć. Uczenie się. Mnemotechnika. Za
78
Hankała, Andrzej (1952- ).. Wybiórczość ludzkiej pamięci / Andrzej Hankała. 2001 BG( 1/ 0)

159.95 Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja. Uwaga. Pamięć. Uczenie się. Mnemotechnika. Za
79

Pogranicza - literatura, teatr i psychiatria : polsko-niemiecki bilans badań naukowych i doświadczenia praktycznego / pod red. Anny Radzik. 2001 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.95 Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja. Uwaga. Pamięć. Uczenie się. Mnemotechnika. Za
80

Memory, brain, and belief / ed. by Daniel L. Schacter, Elaine Scarry. 2001 BG( 1/ 0)

159.95 Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja. Uwaga. Pamięć. Uczenie się. Mnemotechnika. Za
81
Dymkowski, Maciej (1947- ).. Między psychologią a historią : o roli złudzeń w dziejach / Maciej Dymkowski. 2000 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.95 Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja. Uwaga. Pamięć. Uczenie się. Mnemotechnika. Za
82
Konrad, Stefan. Inteligencja emocjonalna : podręcznik z zestawem ćwiczeń / Stefan Konrad, Claudia Hendl ; z jęz. niem. przeł. Maria dos Santos. 2000 BG( 2/ 0)
BPP( 4/ 0)

159.95 Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja. Uwaga. Pamięć. Uczenie się. Mnemotechnika. Za
83
Nęcka, Edward (1953- ).. Pobudzenie intelektu : zarys formalnej teorii inteligencji / Edward Nęcka. 2000 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.95 Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja. Uwaga. Pamięć. Uczenie się. Mnemotechnika. Za
84
Sokołowska, Joanna (psychologia). Ryzyko: wyzwanie czy zagrożenie : psychologiczne modele oceny i akceptacji ryzyka / Joanna Sokołowska. 2000 BG( 1/ 0)

159.95 Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja. Uwaga. Pamięć. Uczenie się. Mnemotechnika. Za
85
Chlewiński, Zdzisław (1929- ).. Umysł : dynamiczna organizacja pojęć : analiza psychologiczna / Zdzisław Chlewiński. 1999 BG( 4/ 0)
BPP( 4/ 0)

159.95 Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja. Uwaga. Pamięć. Uczenie się. Mnemotechnika. Za
86
Ciżkowicz, Barbara. Motywacja w uczeniu się statystyki / Barbara Ciżkowicz ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy. 1999 BG( 1/ 0)

159.95 Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja. Uwaga. Pamięć. Uczenie się. Mnemotechnika. Za
87
Czerniawska, Ewa (1955- ).. Dynamika zachowań strategicznych w uczeniu się z tekstów podręcznikowych / Ewa Czerniawska. 1999 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

159.95 Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja. Uwaga. Pamięć. Uczenie się. Mnemotechnika. Za
88
Raszkiewicz, Henryk. Umysł w środowisku : przegląd problematyki w kontekstach teorii reprezentacji umysłowych / Henryk Raszkiewicz. 1999 BG( 3/ 0)
BPP( 8/ 0)

159.95 Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja. Uwaga. Pamięć. Uczenie się. Mnemotechnika. Za
89
Stasiakiewicz, Michał. Twórczość i interakcja / Michał Stasiakiewicz ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 1999 BG( 2/ 0)

159.95 Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja. Uwaga. Pamięć. Uczenie się. Mnemotechnika. Za
90

Handbook of creativity / ed. by Robert J. Sternberg. 1999 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.95 Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja. Uwaga. Pamięć. Uczenie się. Mnemotechnika. Za
91
Tyszka, Tadeusz (1939- ).. Psychologiczne pułapki oceniania i podejmowania decyzji / Tadeusz Tyszka. 1999 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 4/ 0)

159.95 Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja. Uwaga. Pamięć. Uczenie się. Mnemotechnika. Za
92
Lebiedziński, Włodzimierz (1931-2011).. Poznanie, pamięć, przewidywanie / Włodzimierz Lebiedziński. 1998 BG( 1/ 0)

159.95 Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja. Uwaga. Pamięć. Uczenie się. Mnemotechnika. Za
93

Myślenie w czasach wieloznaczności : Bauman, Tischner i inni / pod red. Haliny Perkowskiej. 1997 BG( 1/ 0)

159.95 Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja. Uwaga. Pamięć. Uczenie się. Mnemotechnika. Za
94
Strelau, Jan (1931-2020).. Inteligencja człowieka / Jan Strelau. 1997 BG( 2/ 0)
BPP( 5/ 0)

159.95 Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja. Uwaga. Pamięć. Uczenie się. Mnemotechnika. Za
95
Zwolińska, Ewa. Skuteczność zapamiętywania tekstów poetyckich w formie wierszy i w formie piosenek / Ewa Zwolińska ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy. 1997 BG( 1/ 0)

159.95 Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja. Uwaga. Pamięć. Uczenie się. Mnemotechnika. Za
96
Cohen, Gillian (1933- ).. Memory in the real world / Gillian Cohen. 1996 BG( 1/ 0)

159.95 Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja. Uwaga. Pamięć. Uczenie się. Mnemotechnika. Za
97

Generatywny program badań nad ludzkim umysłem / przekł. Agnieszka Graff [et al.]. 1996 BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.95 Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja. Uwaga. Pamięć. Uczenie się. Mnemotechnika. Za
98

Psychologia uczenia się : praca zbiorowa. [T.] 2 / pod red. Ziemowita Włodarskiego ; [zespół aut. Andrzej Hankała et al.]. 1996 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)
NEO( 1/ 0)

159.95 Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja. Uwaga. Pamięć. Uczenie się. Mnemotechnika. Za
99
Loftus, Elizabeth F. (1944- ).. The myth of repressed memory : false memories and allegations of sexual abuse / Elizaabeth Loftus and Katherine Ketcham. 1996 BG( 1/ 0)

159.95 Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja. Uwaga. Pamięć. Uczenie się. Mnemotechnika. Za

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego