Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "159.923" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 278 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Gawda, Barbara. Autor Psychologia pisma : poznawcza teoria związku psychika-pismo / Barbara Gawda. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
2
Neckar, Jacek. Autor Ewolucyjna psychologia osobowości : o psychologicznej naturze człowieka w ujęciu darwinowskim / Jacek Neckar. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
3
Sikorski, Wiesław. Mózg a ciało w psychoterapii / Wiesław Sikorski. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
4

Coaching jako klucz do wewnętrznej motywacji / redakcja naukowa Lidia D. Czarkowska ; Akademia Leona Koźmińskiego. Centrum Coachingu. 2017 BG( 1/ 0)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
5
Frankl, Viktor Emil (1905-1997).. Lekarz i dusza : wprowadzenie do logoterapii i analizy egzystencjalnej / Viktor E. Frankl ; przełożył Roman Skrzypczak. 2017 BG( 1/ 0)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
6
Hernas, Adam. Od zawsze jesteś przy mnie : zarys fenomenologii bliskiego / Adam Hernas ; [opracowanie redakcyjne Izabella Sariusz-Skąpska]. 2017 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
7

Przywiązanie : związki intymne, osobowość oraz problematyka kliniczno-terapeutyczna : praca zbiorowa / pod redakcją Katarzyny Lubiewskiej. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
8

Psychologia boju na przestrzeni dziejów : człowiek w doświadczeniu granicznym : studia / pod redakcją Michała Stachury. 2017 BG( 1/ 0)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
9
Tracy, Brian (1944- ).. Zmień myślenie a zmienisz swoje życie : jak uwolnić swój pełny potencjał i osiągnąć sukces / Brian Tracy ; przekład: Katarzyna Dumińska. 2017 BG( 1/ 0)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
10
Kiev, Ari. Psychologia ryzyka / Ari Kiev ; tłumaczenie Alicja Michalak. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
11
Seredyńska, Anna. Mechanizmy obronne jako wskaźnik stylu osobowości : charakterystyka psychometryczna narzędzia badawczego / Anna Seredyńska. 2016 BG( 1/ 0)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
12
Sokołowska, Katarzyna (medycyna). Przekonania, stereotypy, nawyki : ich wpływ na nasze życie / Katarzyna Sokołowska, Marek Sylburski. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
13

Tożsamość w wieku informacji : media, internet, kino / pod redakcją Krystyny Doktorowicz. 2015 BG( 1/ 0)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
14
Jarczewska-Gerc, Ewa. Rola wyobrażeń w osiąganiu celów : symulacje mentalne / Ewa Jarczewska-Gerc. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
15
Łapiński, Jacek (prawo). Jak być lepszym w życiu prywatnym i zawodowym / Jacek Łapiński. 2015 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 2/ 1)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
16
Mróz, Barbara. 20 lat później - osobowość i hierarchia wartości wybitnych aktorów polskich : badania podłużne / Barbara Mróz ; [recenzje Czesław S. Nosal, Władysław Jacek Paluchowski]. 2015 BG( 1/ 0)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
17
Pierzchała, Kazimierz (1968- ).. Skazani ale nie potępieni : poczucie powinności i odpowiedzialności : studium psychologiczno-pedagogiczno-pastoralne / Kazimierz Pierzchała. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
18
Strelau, Jan (1931- ).. Różnice indywidualne : historia, determinanty, zastosowania / Jan Strelau ; [recenzje: Anna Matczak, Bogdan Zawadzki]. 2015 BG( 1/ 0)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
19
Cudowska, Agata. Twórcze orientacje życiowe w dialogu edukacyjnym : studium teoretyczno-empiryczne / Agata Cudowska. 2014 BG( 3/ 0)
BPP( 7/ 1)
WHS( 1/ 0)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
20
Czarnecki, Kazimierz (1933- ).. Psychologia różnic indywidualnych cech człowieka / Kazimierz M. Czarnecki ; Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu. Instytut Psychologii. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
21
Jarymowicz, Maria (1942- ).. Rozmowy o rozwoju osobowym : od koncentracji na sobie i swoich do otwartości na świat i altruizmu / Maria Jarymowicz, Anna Szuster; [tł. wypowiedzi z jęz. ang. Magdalena Szuster-Borowska]. 2014 BG( 1/ 0)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
22
Krakowiak, Robert. Afirmacje sukcesywne : nowe sposoby i przykłady osobistego rozwoju / Robert Krakowiak. 2014 BG( 1/ 0)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
23
Szuman, Stefan (1889-1972).. Osobowość i charakter / Stefan Szuman ; [notę o aut. i przedm. oprac. Maria Kielar-Turska]. 2014 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
24
Chruszczewski, Michał Hubert (1974- ).. Zdolności w akcji : pozaintelektualne uwarunkowania efektywności operacji wytwarzania dywergencyjnego i konwergencyjnego / Michał Hubert Chruszczewski. 2013 BG( 1/ 0)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
25
Czarnecki, Kazimierz (1933- ).. Różnice indywidualne człowieka / Kazimierz M. Czarnecki ; Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu. Instytut Pedagogiki. Zakład Nauk Psychologicznych. 2013 BG( 1/ 0)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
26
Doroszewicz, Krystyna. Z imieniem przez życie : psychologiczne aspekty imion ludzkich / Krystyna Doroszewicz. 2013 BG( 1/ 0)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
27
Kaufmann, Jean Claude (1948- ).. Kiedy "Ja" jest innym : dlaczego i jak coś się w nas zmienia / Jean-Claude Kaufmann ; przeł. Alina Kapciak. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 1)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
28

Coaching społeczny : innowacyjne techniki i narzędzia wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym / Marek Kulesza, Janusz Surzykiewicz (red.). 2013 BG( 2/ 0)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
29

Coaching społeczny : w poszukiwaniu efektywnych form wsparcia osób w trudnych sytuacjach życiowych / Janusz Surzykiewicz, Marek Kulesza (red.). 2013 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
30
Ledzińska, Maria. Temperament i poznanie : energetyczne i czasowe zaplecze umysłu / Maria Ledzińska, Marcin Zajenkowski, Maciej Stolarski. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
31

Psyche - ciało - (nie)świadomość / pod red. Joanny Lessing-Pernak [et al.]. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
32
Lowney, Chris. Heroiczne życie : odkryj cel w życiu i zmieniaj świat / Chris Lowney ; przeł. Łukasz Malczak. 2013 BG( 1/ 0)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
33
Niewiadomski, Krzysztof (1974- ).. Rola komunikacji niewerbalnej w budowaniu relacji międzyosobowych : aspekt teologicznomoralny / Krzysztof Niewiadomski. 2013 BG( 1/ 0)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
34
Porczyńska-Ciszewska, Anna. Cechy osobowości a doświadczanie szczęścia i poczucie sensu życia / Anna Porczyńska-Ciszewska. 2013 BG( 1/ 0)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
35
Rudnicki, Seweryn. Ciało i tożsamość w internecie : teoria, dyskurs, codzienność / Seweryn Rudnicki. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
36

Charakter : jakość osobowego działania w podejściu teoretycznym i empirycznym / red. Zenon Uchnast ; Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Katedra Psycholog 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
37
Aboujaoude, Elias (1971- ).. Wirtualna osobowość naszych czasów : mroczna strona e-osobowości / Elias Aboujaoude ; przekł. Robert Andruszko. 2012 BG( 1/ 0)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
38
Alberti, Robert E. Asertywność : sięgaj po to, czego chcesz, nie raniąc innych / Robert Alberti, Michael Emmons ; przekł. Maciej Adam Michalski. 2012 BG( 1/ 0)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
39
Leary-Joyce, Judith. Psychologia sukcesu / Judith Leary-Joyce ; tł. Jarosław Sawicki. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
40
Murphy, Joseph (1898-1981).. Potęga podświadomości / Joseph Murphy ; z ang. przeł. Ewa Westwalewicz-Mogilska. 2012 BG( 1/ 0)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
41
Paluchowski, Władysław Jacek (1947- ).. Diagnoza psychologiczna : proces, narzędzia, standardy / Władysław Jacek Paluchowski. 2012 BG( 1/ 0)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
42
Radkiewicz, Piotr. Autorytaryzm a brzytwa Ockhama / Piotr Radkiewicz. 2012 BG( 1/ 0)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
43
Ślaski, Sławomir. Motywacyjno-osobowościowe wyznaczniki zachowań transgresyjnych i ochronnych / Sławomir Ślaski. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
44
Błachnio, Aleksandra (1977- ).. Człowiek autorski w erze globalizacji / Aleksandra Błachnio. 2011 BG( 2/ 0)
BPP( 2/ 0)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
45
Brycz, Hanna. Skala Metapoznawczego Ja : związki między metapoznaniem Ja a zdolnością do samoregulacji / Hanna Brycz, Karol Karasiewicz. 2011 BG( 1/ 0)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
46

Psychologia narracyjna : tożsamość, dialogowość, pogranicza / red. nauk. Elżbieta Dryll, Anna Cierpka. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
47
Cucci, Giovanni. Kościół a pedofilia / Giovanni Cucci, Hans Zollner ; przekł. Grzegorz Rawski. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
48
Gawda, Barbara. Skrypty miłości, nienawiści i lęku u osób antyspołecznych / Barbara Gawda. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 1)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
49

Psychologia zdrowia : konteksty i pogranicza / pod red. Małgorzaty Górnik-Durose i Joanny Mateusiak. 2011 BG( 2/ 0)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
50

Psyche - ciało - całość / pod red. Joanny Lessing-Pernak [et al.] ; Instytut Psychologii. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
51
Łukasik, Izabella Maria. Świadome ciało w podróży bez granic / Izabella Maria Łukasik. 2011 BG( 1/ 0)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
52

Uwikłany temperament : osobowość, temperament, środowisko / red. nauk. Magdalena Marszał-Wiśniewska i Jan Strelau. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
53
Patterson, Miles L. Więcej niż słowa : potęga komunikacji niewerbalnej / Miles L. Patterson ; przekł. Mirosław Przylipiak. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
54

Contemporary interpretations and applications of the theory of positive disintegration / Ewa Rzechowska [et al.]. 2011 BG( 1/ 0)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
55

Psychologia małych i wielkich narracji / red. nauk. Maria Straś-Romanowska, Bogna Bartosz, Magdalena Żurko. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 1)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
56

Ciało w dobie współczesności : wybrane zagadnienia z problematyki obrazu własnego ciała / red. nauk. Anna Brytek-Matera. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)
WHS( 1/ 0)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
57
Czerw, Agnieszka. Optymizm : perspektywa psychologiczna / Agnieszka Czerw. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
58
Hiszpańska, Beata. Prawda u podstaw samowychowania / Beata Hiszpańska. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
59
Kaliszewska, Katarzyna. Nadmierne używanie Internetu : charakterystyka psychologiczna / Katarzyna Kaliszewska. 2010 BG( 1/ 0)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
60
Kuśpit, Małgorzata. Temperament i kontrola emocjonalna a percepcja reklamy wizualnej / Małgorzata Kuśpit. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
61
Łaguna, Mariola. Przekonania na własny temat i aktywność celowa : badania nad przedsiębiorczością / Mariola Łaguna. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
62
Reut, Maria. Narracja i tożsamość : pytanie o "ja" jako problem etyczny i pedagogiczny / Maria Reut. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
63

Autoprezentacja dzieci i dorosłych : temperamentalne, tożsamościowe oraz środowiskowe uwarunkowania : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Stojanowskiej. 2010 BG( 1/ 0)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
64

W kręgu aksjologii i psychologii / pod red. Heleny Wrony-Polańskiej, Marii Ledzińskiej, Grażyny Rudkowskiej. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
65

Portrety psychologiczne / red. Roman Zawadzki. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
66
Czechowska-Bieluga, Marta. Profile kompetencji społecznych osób pracujących i bezrobotnych / Marta Czechowska-Bieluga, Anna Kanios, Ewa Sarzyńska. 2009 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
67
Dietrich, Gabriele (1947- ).. Typologia osobowości czyli Słów kilka o cholerykach i innych temperamentach / Gabriele Dietrich ; [tł. Magdalena Głowacka]. 2009 BG( 1/ 0)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
68
Dzwonkowska, Irena. Nieśmiałość a wspierające i trudne relacje z ludźmi / Irena Dzwonkowska. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
69
Fila-Jankowska, Aleksandra. Samoocena autentyczna : [co ukrywamy sami przed sobą] / Aleksandra Fila-Jankowska. 2009 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
70

Osobowość i religia = Personality and religion / pod red. nauk. Henryka Gasiula i Emilii Wrocławskiej-Warchali. 2009 BG( 1/ 0)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
71
Głębocka, Alicja. Niezadowolenie z wyglądu a rozpaczliwa kontrola wagi / Alicja Głębocka. 2009 BG( 1/ 0)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
72
Jung, Carl Gustav (1875-1961).. Przełom cywilizacji / Carl Gustav Jung ; przeł. Robert Reszke. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
73
Jung, Carl Gustav (1875-1961).. O rozwoju osobowości / Carl Gustav Jung ; przeł. Robert Reszke. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
74

Muzyka, światło, ruch w rozwoju osobowości człowieka : praca zbiorowa / od red. Daniela Kadłubca i Adama Adamskiego. 2009 BG( 1/ 0)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
75
Leathers, Dale G. (1938- ).. Komunikacja niewerbalna : zasady i zastosowania / Dale G. Leathers ; przekł. Magdalena Trzcińska ; red. nauk. Zbigniew Nęcki. 2009 BG( 2/ 0)
BPP( 3/ 1)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
76

Determinants of social and emotional competencies / ed. by Anna Matczak. 2009 BG( 1/ 0)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
77
McWilliams, Nancy. Diagnoza psychoanalityczna / Nancy McWilliams ; wstęp do wyd. pol. Zofia Milska-Wrzosińska ; przekł. Agnieszka Pałynyczko-Ćwiklińska. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 1)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
78
Niwiński, Tadeusz. Ja : wszystkim, którzy urodzili się bez instrukcji życia / Tadeusz Niwiński ; il. Agnieszka Radwan-Pytlewska. 2009 BG( 1/ 0)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
79
Ogińska-Bulik, Nina. Osobowość typu D : teoria i badania / Nina Ogińska-Bulik. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
80
Pawlak, Justyna (psychologia). Autokreacja : psychologiczna analiza zjawiska i jego znaczenie dla rozwoju człowieka / Justyna Pawlak. 2009 BG( 1/ 0)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
81

Psychologia twórczości : nowe horyzonty = Psychology of creativity : new approaches / red. nauk. Stanisław Popek [et al.]. 2009 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 2/ 1)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
82
Radochoński, Mieczysław. Osobowość antyspołeczna / Mieczysław Radochoński. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
83
Schier, Katarzyna. Piękne brzydactwo : psychologiczna problematyka obrazu ciała i jego zaburzeń / Katarzyna Schier. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
84
Storr, Anthony (1920-2001).. Kolosy na glinianych nogach : studium guru / Anthony Storr ; przeł. Jerzy Prokopiuk i Przemysław Jan Sieradzan. 2009 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
85

Szaleństwo bez utraty rozumu : z badań nad zaburzeniami osobowości / red. Ewa Trzebińska. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
86

Szanse i bariery rozwoju człowieka / pod red. Edyty Widawskiej, Jarosława Jagieły ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. 2009 BG( 1/ 0)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
87

Szkice z psychologii różnic indywidualnych / red. nauk. Wanda Ciarkowska, Włodzimierz Oniszczenko ; [aut. zbioru Marcin Biernacki et al.]. 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 4/ 0)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
88

Alternatywne i wspomagające metody komunikacji / pod red. nauk. Jacka J. Błeszyńskiego. 2008 BG( 1/ 0)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
89
Carducci, Bernardo J. (1952- ).. Nieśmiałość : nowe odważne podejście / Bernardo Carducci ; przeł. Maciek Sekerdej. 2008 BG( 1/ 0)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
90
Elias, Norbert (1897-1990).. Społeczeństwo jednostek / Norbert Elias ; przeł. Janusz Stawiński ; red. naukowa i przedmowa do wyd. pol. Mirosława Marody. 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 1)
WHS( 1/ 0)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
91
Heath, Chip (1963- ).. Made to stick : why some ideas survive and others die / Chip Heath & Dan Heath. 2008 BG( 1/ 0)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
92
Jarymowicz, Maria (1942- ).. Psychologiczne podstawy podmiotowości : szkice teoretyczne, studia empiryczne / Maria Jarymowicz. 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
93

W kręgu psychologicznej problematyki tożsamości / red. : Dorota Kubacka-Jasiecka, Małgorzata Kuleta. 2008 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
94
Mandal, Eugenia. Miłość, władza i manipulacja w bliskich związkach / Eugenia Mandal. 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
95
Mróz, Anna (psycholog). Rozwój osobowy człowieka : badania w kontekście teorii dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego / Anna Mróz. 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
96
Mróz, Barbara. Osobowość wybitnych aktorów polskich : studium różnic międzygeneracyjnych / Barbara Mróz. 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
97
Pilch, Irena. Osobowość makiawelisty i jego relacje z ludźmi / Irena Pilch. 2008 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
98
Rajang, Joanna. Dojrzewanie do asertywności / Joanna Rajang. 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
99

Autopromocja i awans / [tł. Monika Raulinajtys]. 2008 BG( 1/ 0)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego