Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "159.922.76-056.36" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 21 z 21 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Frith, Uta (1941- ).. Autyzm : wyjaśnienie tajemnicy / Uta Frith ; przekład Mikołaj Hernik, Grzegorz Krajewski. 2015 BG( 1/ 0)

159.922.76-056.36 Dzieci niepełnosprawne umysłowo
2
Olechnowicz, Hanna (1918-2013).. Dziecko z autyzmem : wyzwalanie potencjału rozwojowego / Hanna Olechnowicz, Robert Wiktorowicz. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.922.76-056.36 Dzieci niepełnosprawne umysłowo
3

Dzieci o specjalnych potrzebach komunikacyjnych : diagnoza, edukacja, terapia / red. nauk. Barbara Winczura. 2013 BG( 1/ 0)

159.922.76-056.36 Dzieci niepełnosprawne umysłowo
4
Sobolewska, Anna (1947- ).. Cela : odpowiedź na zespół Downa / Anna Sobolewska. 2009 BG( 1/ 0)

159.922.76-056.36 Dzieci niepełnosprawne umysłowo
5
Stelter, Żaneta. Dorastanie osób z niepełnosprawnością intelektualną / Żaneta Stelter. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

159.922.76-056.36 Dzieci niepełnosprawne umysłowo
6

Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej, Barbary Winczury i Andrzeja Stawarskiego. 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

159.922.76-056.36 Dzieci niepełnosprawne umysłowo
7
Młynarska, Małgorzata (logopeda). Autyzm w ujęciu psycholingwistycznym : terapia dyskursywna a teoria umysłu / Małgorzata Młynarska. 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

159.922.76-056.36 Dzieci niepełnosprawne umysłowo
8
Markiewicz, Katarzyna (psycholog). Charakterystyka zmian w rozwoju umysłowym dzieci autystycznych / Katarzyna Markiewicz. 2007 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

159.922.76-056.36 Dzieci niepełnosprawne umysłowo
9
Rożnowska, Krystyna (1945- ).. Dziecko z zespołem Downa : jaka to musi być miłość / Krystyna Rożnowska. 2007 BG( 1/ 0)

159.922.76-056.36 Dzieci niepełnosprawne umysłowo
10
Błeszyński, Jacek (1963- ).. Rodzina jako środowisko osób z autyzmem : aspekt wychowawczo-terapeutyczny / Jacek Jarosław Błeszyński. 2005 BG( 1/ 0)
BPP( 5/ 0)

159.922.76-056.36 Dzieci niepełnosprawne umysłowo
11
Bobkowicz-Lewartowska, Lucyna. Autyzm dziecięcy : zagadnienia diagnozy i terapii / Lucyna Bobkowicz-Lewartowska. 2005 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

159.922.76-056.36 Dzieci niepełnosprawne umysłowo
12
Pisula, Ewa (1964- ).. Autyzm i przywiązanie : [studia nad interakcjami dzieci z autyzmem i ich matek] / Ewa Pisula. 2003 BG( 1/ 0)
BPP( 4/ 0)

159.922.76-056.36 Dzieci niepełnosprawne umysłowo
13
Kielin, Jacek (1965- ).. Profil osiągnięć ucznia : przewodnik dla nauczycieli i terapeutów z placówek specjalnych / Jacek Kielin. 2002 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

159.922.76-056.36 Dzieci niepełnosprawne umysłowo
14
Pisula, Ewa (1964- ).. Autyzm u dzieci : diagnoza, klasyfikacja, etiologia / Ewa Pisula. 2001 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

159.922.76-056.36 Dzieci niepełnosprawne umysłowo
15
Stachyra, Józef (1939- ).. Zdolności poznawcze i możliwości umysłowe uczniów z uszkodzonym słuchem / Józef Stachyra. 2001 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

159.922.76-056.36 Dzieci niepełnosprawne umysłowo
16

Autyzm wyzwaniem naszych czasów / pod red. Tadeusza Gałkowskiego i Joanny Kossewskiej. 2000 BG( 1/ 0)

159.922.76-056.36 Dzieci niepełnosprawne umysłowo
17
Janiszewska-Nieścioruk, Zdzisława. Znaczenie samooceny w społecznej integracji dzieci niepełnosprawnych intelektualnie / Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk. 2000 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.922.76-056.36 Dzieci niepełnosprawne umysłowo
18
Giryński, Andrzej. Wartości w świecie młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie : wybory, postawy, zachowania interpersonalne / Andrzej Giryński. 1996 BG( 1/ 0)
BPP( 6/ 0)

159.922.76-056.36 Dzieci niepełnosprawne umysłowo
19

Sytuacja życiowa dziecka niepełnosprawnego w rodzinie : materiały z konferencji naukowej w Bydgoszczy w dniach 27 i 28.11.1992 roku / pod red. Romana Ossowskiego ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna. 1993 BG( 1/ 0)
BPP( 4/ 0)

159.922.76-056.36 Dzieci niepełnosprawne umysłowo
20

Psychologiczne problemy wczesnego autyzmu dziecięcego / pod red. Ewy Czownickiej. 1983 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.922.76-056.36 Dzieci niepełnosprawne umysłowo
21
Barkey, Peter. Pädagogisch-psychologische Diagnostik am Beispiel von Lernschwierigkeiten / Peter Barkey, Hans-Peter Langfeldt, Gerda Neumann. 1976 BG( 1/ 0)

159.922.76-056.36 Dzieci niepełnosprawne umysłowo

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego