Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "159.922.7/.8"; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 189 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Przybylska, Irena. Autor Dyskursy o emocjach - pedagogika i codzienność szkolna / Irena Przybylska. 2018 BG( 2/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
2

Dzieci z trudnościami poznawczymi i emocjonalnymi w młodszym wieku : terapia i wspieranie / pod redakcją Emilii Śmiechowskiej-Petrovskij, Elżbiety Kwiatkowskiej. 2018 BG( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
3
Dobrychłop, Anna. Zachowania ryzykowne nastolatków : nowa jakość ryzyka, ryzyka wielowymiarowe : ujęcie socjopedagogiczne / koncepcja: Mariusz Z. Jędrzejko, Roman B. Sieroń ; zespół autorski: Anna Dobrychł 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
4
Kowalewski, Ireneusz. Autor Zdrowie emocjonalne młodzieży / Ireneusz Kowalewski, Jan L. Franczyk. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
5
Cierpiałkowska, Lidia (1950- ).. Dzieci alkoholików w perspektywie rozwojowej i klinicznej / Lidia Cierpiałkowska, Iwona Grzegorzewska ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
6
Pawlak, Piotr (psychologia). Dzieci z ADHD i ich rodzeństwo : teoria, badania, praktyka / Piotr Pawlak. 2016 BG( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
7
Sikorska, Iwona (1960- ).. Odporność psychiczna w okresie dzieciństwa / Iwona Sikorska. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
8
Taylor, Chris (1951- ).. Zaburzenia przywiązania u dzieci i młodzieży : poradnik dla terapeutów, opiekunów i pedagogów / Chris Taylor ; przekład Lucyna Wierzbowska. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
9
Czerwińska-Jasiewicz, Maria. Psychologia rozwoju młodzieży w kontekście biegu ludzkiego życia / Maria Czerwińska-Jasiewicz. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
10
Dudek, Mieczysław (psychologia). Dzieci z zespołem ADHD w środowisku rodzinnym : studium empiryczne / Mieczysław Dudek. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
11
Korczyński, Stanisław (1940- ).. Stres w środowisku edukacyjnym młodzieży / Stanisław Korczyński. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 1)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
12
Pawłowska-Jaroń, Halina. Specyfika rozwoju pre- i postnatalnego dzieci ze spektrum FASD : zaburzenia komunikacji językowej / Halina Pawłowska-Jaroń. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
13
Zawadzka, Ewa (psychologia). Magiczny świat baśni i bajek : metafory i symbole w procesie wspomagania dziecka w rozwoju / Ewa Zawadzka, Anita Rawa-Kochanowska. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 1)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
14

Oblicza trudnego dzieciństwa : konteksty rodzinno-edukacyjne / red. nauk. Małgorzata Cywińska. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
15
Dragan, Wojciech Łukasz (1976- ).. Temperament w pierwszym roku życia : uwarunkowania genetyczne i środowiskowe / Wojciech Łukasz Dragan. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
16

Rola środowiska w rozwoju małego dziecka : metody badania / Elżbieta Hornowska [et al.]. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
17
Strutyńska, Elżbieta. Mobbing wśród nauczycieli : zakres i uwarunkowania / Elżbieta Strutyńska. 2014 BG( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
18
Borzucka-Sitkiewicz, Katarzyna. Profilaktyka społeczna : aspekty teoretyczno-metodyczne / Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz, Katarzyna Kowalczewska-Grabowska. 2013 BG( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
19
Deptuła, Maria. Odrzucenie rówieśnicze : profilaktyka i terapia / Maria Deptuła. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 1)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
20
Jędrzejko, Mariusz. Zachowania ryzykowne i uzależnienia : zjawisko i uwarunkowania = Risk-taking behaviors and addiction : the phenomenon, its context and determinants / Mariusz Jędrzejko, Małgorzata Janusz, Marek 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
21

Uwarunkowania zdrowia i rozwoju dzieci i młodzieży : implikacje badawcze i rekomendacje praktyczne / pod red. Andrzeja Jopkiewicza i Stanisława Nowaka. 2013 BG( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
22
Karczmarzyk, Małgorzata. Dziecko w wirtualnej galerii / Małgorzata Anna Karczmarzyk. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
23
Nanowska-Ryczko, Katarzyna. Zespół dziecka maltretowanego - skutki wtórne : studium przypadku / Katarzyna Nanowska-Ryczko. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
24
Oleszkowicz, Anna (1956- ).. Psychologia dorastania : zmiany rozwojowe w dobie globalizacji / Anna Oleszkowicz, Alicja Senejko. 2013 BG( 1/ 1)
BPP( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
25
Pearson, Barbara Zurer (1944- ).. Jak wychować dziecko dwujęzyczne : poradnik dla rodziców (i nie tylko) / Barbara Zurer Pearson ; tł. i adaptacja Zofia Wodniecka i Karol Chlipalski. 2013 BG( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
26
Wilczyńska, Agnieszka (psycholog). Uwarunkowania radzenia sobie młodzieży w sytuacjach zagrożenia wykluczeniem społecznym / Agnieszka Wilczyńska. 2013 BG( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
27
Wojnarska, Anna. Kompetencje komunikacyjne nieletnich / Anna Wojnarska. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
28

Możliwości i strategie zwiększania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży : konteksty edukacyjne i społeczne / pod red. Krystyny Barłóg, Elżbiety Kensy, Marzeny Rorat. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
29
Gruba, Joanna. Ocena słuchu fonemowego u dzieci w wieku przedszkolnym / Joanna Gruba. 2012 BG( 2/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
30
Kałdon, Barbara. Potrzeby młodzieży niedostosowanej społecznie, a funkcjonowanie wybranych subkultur młodzieżowych / Barbara Kałdon, Żaneta Tempczyk. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
31
Lendzion, Anna. Młodzież a wartości charakterologiczne / Anna Lendzion ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. 2012 BG( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
32
Rytel, Jolanta. Reaching an agreement : argumentation in preschoolers’ narrative discourse / Jolanta Rytel. 2012 BG( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
33
Smykowski, Błażej (1964- ).. Psychologia kryzysów w kulturowym rozwoju dzieci i młodzieży / Błażej Smykowski ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2012 BG( 1/ 1)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
34
Wnęk, Jan (1980- ).. Dziecko w polskiej literaturze naukowej 1918-1939 / Jan Wnęk ; Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
35

Wydłużająca się droga do dorosłości = Extending the path to adulthood / Wanda Zagórska [et al.]. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
36

Dziecko zagrożone wykluczeniem : elementy diagnozy, działania profilaktyczne i pomocowe / red. Krzysztof Biel i Justyna Kusztal. 2011 BG( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
37
Cwynar, Karolina. Wymiary emocji : wybrane zagadnienia / Karolina Cwynar, Magdalena Bartoszak, Kinga Otręba. 2011 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
38
Goddard, Sally (1957- ).. Jak osiągać sukcesy w nauce? : uwaga, równowaga i koordynacja / Sally Goddard Blythe ; współpr. Lawrence J. Beuret, Peter Blythe ; tł. Magdalena Trzcińska. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
39
Grabowiec, Anna. Samoocena dzieci krzywdzonych w rodzinie / Anna Grabowiec. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
40
Mazepa-Domagała, Beata. Upodobania obrazowe dzieci w wieku przedczytelniczym w zakresie ilustracji książkowej / Beata Mazepa-Domagała. 2011 BG( 2/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
41
Tarkowski, Zbigniew (1953- ).. Jąkanie w wieku przedszkolnym / Zbigniew Tarkowski, Ewa Humeniuk, Jolanta Dunaj. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
42

Edukacja i rozwój artystyczny dziecka : praca zbiorowa / pod red. nauk. Jadwigi Uchyły-Zroski. 2011 BG( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
43
Boniecka, Barbara. Dziecięce wyobrażenia świata : zbiór studiów / Barbara Boniecka. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
44

Sytuacje konfliktu w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym : jak sobie radzą z nimi dzieci i młodzież? / red. Danuta Borecka-Biernat. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 1)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
45

Zastraszanie i przemoc szkolna : profilaktyka : podręcznik dla nauczyciela / red. nauk. Monika I. Dąbkowska, Mirosław R. Dąbkowski ; Europejski Międzypaństwowy Program "Daphne". 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
46

Diagnoza psychologiczna dzieci w wieku szkolnym. T. 1 / pod red. Zofii Dołęgi. 2010 BG( 2/ 0)
BPP( 4/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
47
Gopnik, Alison. Dziecko filozofem : co dziecięce umysły mówią nam o prawdzie, miłości oraz sensie życia / Alison Gopnik ; przeł. Magdalena Trzcińska. 2010 BG( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
48
Knopp, Katarzyna A. Inteligencja emocjonalna oraz możliwości jej rozwijania u dzieci i młodzieży / Katarzyna A. Knopp. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
49
Lassota, Lucja. Funkcjonowanie psychospołeczne dzieci z astmą w średnim wieku szkolnym / Lucja Lassota. 2010 BG( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
50

Zachowania ryzykowne i szkodliwe dla zdrowia / red. nauk. Nina Ogińska-Bulik. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
51
Szymanowska, Joanna (pedagogika). Dzieciństwo w niepełnosprawności : wymiar pedagogiczny / Joanna Szymanowska. 2010 BG( 2/ 0)
BPP( 5/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
52
Wycisk, Jowita (1971- ).. Młodzież przeciwko sobie : zaburzenia odżywiania i samouszkodzenia - jak pomóc nastolatkom w szkole / Jowita Wycisk, Beata Ziółkowska. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
53
Bakiera, Lucyna. Czy dorastanie musi być trudne? / Lucyna Bakiera. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
54
Białek, Ewa (1946- ).. Zrównoważony rozwój dziecka w świetle nowych wyzwań / Ewa D. Białek. 2009 BG( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
55
Bieluga, Krystyna. Rozpoznawanie i stymulowanie cech inteligencji oraz myślenia twórczego w domu i szkole / Krystyna Bieluga. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
56
Brzezińska, Anna (1949- ).. Droga do samodzielności : jak wspomagać rozwój dzieci i młodzieży z ograniczeniami sprawności / Anna Izabela Brzezińska [oraz] Małgorzata Ohme [et al.]. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
57
Denek, Kazimierz (1932-2016).. Dziecko w świecie wielkiej i małej Ojczyzny / Kazimierz Denek, Bronisława Dymara, Wiesława Korzeniowska. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
58
Dudek, Mieczysław (psychologia). Nieprzystosowanie społeczne dzieci z ADHD / Mieczysław Dudek. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
59

Dziecko w świecie zabawy : zabawa i radość w literaturze, muzyce i życiu codziennym / red. Bronisława Dymara. 2009 BG( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
60

Dziecko w świecie zabawy : o kulturze, cechach i wartościach ludycznej edukacji / red. Bronisława Dymara. 2009 BG( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
61
Freud, Sigmund (1856-1939).. Dwie nerwice dziecięce / Sigmund Freud ; przeł. Robert Reszke. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
62
Gajewska, Grażyna. Wsparcie dziecka w rozwoju : konteksty opieki i edukacji / Grażyna Gajewska ; [Uniwersytet Zielonogórski]. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 1)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
63
Hanć, Tomasz. Dzieciństwo i dorastanie z ADHD : rozwój dzieci nadpobudliwych psychoruchowo : zagrożenia i możliwości wsparcia / Tomasz Hanć. 2009 BG( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
64
Marchwicki, Piotr. Style przywiązania a właściwości tożsamości osobistej młodzieży : analiza psychologiczna / Piotr Marchwicki. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
65
Pawlak, Piotr (psychologia). Program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej / Piotr Pawlak. 2009 BG( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
66
Radochoński, Mieczysław. Psychopatologia życia emocjonalnego dzieci i młodzieży : wybrane zagadnienia / Mieczysław Radochoński. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
67
Schaffer, H. Rudolph (1926-2008).. Psychologia dziecka / H. Rudolph Schaffer ; przeł. Aleksander Wojciechowski ; red. nauk. Anna Brzezińska. 2009 BG( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
68
Seul-Michałowska, Sylwia. Kontekst społeczny w późnym dzieciństwie a rola ucznia / Sylwia Seul. 2009 BG( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
69
Antoszewska, Beata. Dziecko z chorobą nowotworową : problemy psychopedagogiczne / Beata Antoszewska. 2008 BG( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
70
Beisert, Maria (1951- ).. Kazirodztwo : rodzice w roli sprawców / Maria Beisert. 2008 BG( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
71

Współczesne zagrożenia rozwojowe dzieci i młodzieży / pod red. Aleksandry Chudzik. 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 4/ 1)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
72

Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
73

Wyrazić i odnaleźć siebie, czyli O sztuce, ekspresji, edukacji i arteterapii / red. nauk.: Katarzyna Krasoń i Beata Mazepa-Domagała ; Centrum Ekspresji Dziecięcej. Górnośląska Wyższa Szk 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
74
Łata, Wanda. Wyrazy dźwiękonaśladowcze w ekspresji i komunikacji językowej dzieci w wieku przedszkolnym / Wanda Łata. 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
75
Marszałek, Lidia. Wiek przedszkolny : rozwój i zaburzenia / Lidia Marszałek. 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
76
Miłobędzka, Krystyna (1932- ).. W widnokręgu Odmieńca : teatr, dziecko, kosmogonia / Krystyna Miłobędzka. 2008 BG( 2/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
77
Balejko, Antoni (1935- ).. Zmysły - ich funkcje : mamo, tato już Was widzę i słyszę : sprawdź jak rozwija się Twoje dziecko / Antoni Balejko. 2007 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
78

Dziecko chore : zagadnienia biopsychiczne i pedagogiczne / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. 2007 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
79
Kościelska, Małgorzata (1944- ).. Sens odpowiedzialności : perspektywa psychologa klinicznego / Małgorzata Kościelska. 2007 BG( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
80

Oblicza sztuki dziecka : w poszukiwaniu istoty ekspresji / red. nauk. Katarzyna Krasoń i Beata Mazepa-Domagała ; Centrum Ekspresji Dziecięcej. Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Ka 2007 BG( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
81
Oszwa, Urszula. Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej : vademecum nauczycieli i rodziców / Urszula Oszwa. 2007 BG( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
82
Pluta, Teresa. Profilaktyczno-wychowawczy program przeciwdziałania agresji u dzieci w młodszym wieku szkolnym / Teresa Pluta. 2007 BG( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
83
Przybylska, Irena. Inteligencja emocjonalna a uzdolnienia twórcze i funkcjonowanie szkolne młodzieży / Irena Przybylska. 2007 BG( 2/ 0)
BPP( 3/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
84
Borowska, Teresa. Emocje dzieci i młodzieży : zasoby - rozwijanie / Teresa Borowska. 2006 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
85

Diagnoza psychologiczna dzieci w wieku przedszkolnym / pod red. Zofii Dołęgi. 2006 BG( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
86
Jagieła, Jarosław (1954- ).. Jedynak w szkole : krótki poradnik psychologiczny / Jarosław Jagieła. 2006 BG( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
87
Klim-Klimaszewska, Anna. Adaptacja dziecka do środowiska przedszkolnego / Anna Klim-Klimaszewska ; Akademia Podlaska. 2006 BG( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
88

W kręgu sztuki i ekspresji dziecka : rozważania inspirujące / pod red. Katarzyny Krasoń i Beaty Mazepy-Domagały ; Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda w M 2006 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
89

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży i jego zagrożenia / red. Andrzej Szymański, Ewa Krzyżak-Szymańska ; Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłow 2006 BG( 2/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
90
Lawson, Sarah (1954- ).. Jak pomóc zastraszonemu dziecku : poradnik dla rodziców i wychowawców / Sarah Lawson ; [tł. Zofia Barczewska-Zabroń]. 2006 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
91
Miller, Alice (1923-2010).. Bunt ciała / Alice Miller ; przeł. Anna Gierlińska. 2006 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)
WHS( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
92
Oleszkowicz, Anna (1956- ).. Bunt młodzieńczy : uwarunkowania, formy, skutki / Anna Oleszkowicz. 2006 BG( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
93
Piaget, Jean (1896-1980).. Jak dziecko sobie wyobraża świat / Jean Piaget ; [przetł. Maria Gawlik]. 2006 BG( 2/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
94
Piaget, Jean (1896-1980).. Studia z psychologii dziecka / Jean Piaget ; [przetł. Tamara Kołakowska]. 2006 BG( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
95
Radoń, Stanisław (1960- ).. Przeżycia religijne młodzieży uzdolnionej artystycznie / Stanisław Radoń, Stanisław Głaz. 2006 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
96
Schaffer, H. Rudolph (1926-2008).. Rozwój społeczny : dzieciństwo i młodość / H. Rudolph Schaffer ; tł. Marta Białecka-Pikul, Katarzyna Sikora. 2006 BG( 1/ 0)
BPP( 4/ 1)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
97
Vygotskij, Lev Semenovič (1896-1934).. Narzędzie i znak w rozwoju dziecka / Lew S. Wygotski ; [przetł. Barbara Grell ; red. nauk. Marceli Klimkowski ; przedm. Anna I. Brzezińska]. 2006 BG( 3/ 0)
NEO( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
98
Wołk, Zdzisław. Poradnictwo zawodowe w edukacji młodzieży / Zdzisław Wołk ; Uniwersytet Zielonogórski. 2006 BG( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
99
Czaja-Chudyba, Iwona. Odkrywanie zdolności dziecka : koncepcja wielorakich inteligencji w praktyce przedszkolnej i wczesnoszkolnej / Iwona Czaja-Chudyba. 2005 BG( 1/ 0)
BPP( 4/ 1)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego