Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "159.922" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 330 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Przybylska, Irena. Autor Dyskursy o emocjach - pedagogika i codzienność szkolna / Irena Przybylska. 2018 BG( 2/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
2

Dzieci z trudnościami poznawczymi i emocjonalnymi w młodszym wieku : terapia i wspieranie / pod redakcją Emilii Śmiechowskiej-Petrovskij, Elżbiety Kwiatkowskiej. 2018 BG( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
3
Dobrychłop, Anna. Zachowania ryzykowne nastolatków : nowa jakość ryzyka, ryzyka wielowymiarowe : ujęcie socjopedagogiczne / koncepcja: Mariusz Z. Jędrzejko, Roman B. Sieroń ; zespół autorski: Anna Dobrychł 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
4
Kowalewski, Ireneusz. Autor Zdrowie emocjonalne młodzieży / Ireneusz Kowalewski, Jan L. Franczyk. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
5
Brzezińska, Anna (1949- ).. Psychologia rozwoju człowieka / Anna I. Brzezińska, Karolina Appelt, Beata Ziółkowska. 2016 BG( 2/ 0)
BPP( 3/ 1)

159.922 Właściwości życia psychicznego. Świadomość. Psychologia rozwojowa. Psychologia p
6
Cierpiałkowska, Lidia (1950- ).. Dzieci alkoholików w perspektywie rozwojowej i klinicznej / Lidia Cierpiałkowska, Iwona Grzegorzewska ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
7
Pawlak, Piotr (psychologia). Dzieci z ADHD i ich rodzeństwo : teoria, badania, praktyka / Piotr Pawlak. 2016 BG( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
8
Sikorska, Iwona (1960- ).. Odporność psychiczna w okresie dzieciństwa / Iwona Sikorska. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
9
Taylor, Chris (1951- ).. Zaburzenia przywiązania u dzieci i młodzieży : poradnik dla terapeutów, opiekunów i pedagogów / Chris Taylor ; przekład Lucyna Wierzbowska. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
10
Żemojtel-Piotrowska, Magdalena. Psychologiczne wyznaczniki i konsekwencje roszczeniowości w perspektywie (między)kulturowej / Magdalena Żemojtel-Piotrowska ; [recenzje: Krystyna Skarżyńska, Mariola Łaguna]. 2016 BG( 1/ 0)

159.922 Właściwości życia psychicznego. Świadomość. Psychologia rozwojowa. Psychologia p
11
Czerwińska-Jasiewicz, Maria. Psychologia rozwoju młodzieży w kontekście biegu ludzkiego życia / Maria Czerwińska-Jasiewicz. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
12
Dudek, Mieczysław (psychologia). Dzieci z zespołem ADHD w środowisku rodzinnym : studium empiryczne / Mieczysław Dudek. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
13
Frith, Uta (1941- ).. Autyzm : wyjaśnienie tajemnicy / Uta Frith ; przekład Mikołaj Hernik, Grzegorz Krajewski. 2015 BG( 1/ 0)

159.922.76-056.36 Dzieci niepełnosprawne umysłowo
14
Gilligan, Carol (1936- ).. Innym głosem : teoria psychologiczna a rozwój kobiet / Carol Gilligan ; przełożyła Barbara Szelewa ; przedmowa Ewa Woydyłło. 2015 BG( 1/ 0)

159.922 Właściwości życia psychicznego. Świadomość. Psychologia rozwojowa. Psychologia p
15
Korczyński, Stanisław (1940- ).. Stres w środowisku edukacyjnym młodzieży / Stanisław Korczyński. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 1)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
16
Kurzydło, Dariusz (1970- ).. Rytuały przejścia a bierzmowanie : próba aplikacji psychologii antropologicznej do katechezy młodzieży / Dariusz Kurzydło. 2015 BG( 1/ 0)

159.922 Właściwości życia psychicznego. Świadomość. Psychologia rozwojowa. Psychologia p
17
Pawłowska-Jaroń, Halina. Specyfika rozwoju pre- i postnatalnego dzieci ze spektrum FASD : zaburzenia komunikacji językowej / Halina Pawłowska-Jaroń. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
18
Zawadzka, Ewa (psychologia). Magiczny świat baśni i bajek : metafory i symbole w procesie wspomagania dziecka w rozwoju / Ewa Zawadzka, Anita Rawa-Kochanowska. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
19

Oblicza trudnego dzieciństwa : konteksty rodzinno-edukacyjne / red. nauk. Małgorzata Cywińska. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
20
Dragan, Wojciech Łukasz (1976- ).. Temperament w pierwszym roku życia : uwarunkowania genetyczne i środowiskowe / Wojciech Łukasz Dragan. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
21

Rola środowiska w rozwoju małego dziecka : metody badania / Elżbieta Hornowska [et al.]. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
22
Strutyńska, Elżbieta. Mobbing wśród nauczycieli : zakres i uwarunkowania / Elżbieta Strutyńska. 2014 BG( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
23

Sens życia w teorii i badaniach naukowych / red. nauk. Anna Bartkowiak. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.922 Właściwości życia psychicznego. Świadomość. Psychologia rozwojowa. Psychologia p
24
Borzucka-Sitkiewicz, Katarzyna. Profilaktyka społeczna : aspekty teoretyczno-metodyczne / Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz, Katarzyna Kowalczewska-Grabowska. 2013 BG( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
25
Deptuła, Maria. Odrzucenie rówieśnicze : profilaktyka i terapia / Maria Deptuła. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 1)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
26
Jędrzejko, Mariusz. Zachowania ryzykowne i uzależnienia : zjawisko i uwarunkowania = Risk-taking behaviors and addiction : the phenomenon, its context and determinants / Mariusz Jędrzejko, Małgorzata Janusz, Marek 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
27

Uwarunkowania zdrowia i rozwoju dzieci i młodzieży : implikacje badawcze i rekomendacje praktyczne / pod red. Andrzeja Jopkiewicza i Stanisława Nowaka. 2013 BG( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
28
Karczmarzyk, Małgorzata. Dziecko w wirtualnej galerii / Małgorzata Anna Karczmarzyk. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
29
Nanowska-Ryczko, Katarzyna. Zespół dziecka maltretowanego - skutki wtórne : studium przypadku / Katarzyna Nanowska-Ryczko. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
30
Olechnowicz, Hanna (1918-2013).. Dziecko z autyzmem : wyzwalanie potencjału rozwojowego / Hanna Olechnowicz, Robert Wiktorowicz. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.922.76-056.36 Dzieci niepełnosprawne umysłowo
31
Oleszkowicz, Anna (1956- ).. Psychologia dorastania : zmiany rozwojowe w dobie globalizacji / Anna Oleszkowicz, Alicja Senejko. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
32
Pearson, Barbara Zurer (1944- ).. Jak wychować dziecko dwujęzyczne : poradnik dla rodziców (i nie tylko) / Barbara Zurer Pearson ; tł. i adaptacja Zofia Wodniecka i Karol Chlipalski. 2013 BG( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
33
Wierzchoń, Michał. Granice świadomości : w poszukiwaniu poznawczego modelu subiektywności / Michał Wierzchoń. 2013 BG( 1/ 0)

159.922 Właściwości życia psychicznego. Świadomość. Psychologia rozwojowa. Psychologia p
34
Wilczyńska, Agnieszka (psycholog). Uwarunkowania radzenia sobie młodzieży w sytuacjach zagrożenia wykluczeniem społecznym / Agnieszka Wilczyńska. 2013 BG( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
35

Dzieci o specjalnych potrzebach komunikacyjnych : diagnoza, edukacja, terapia / red. nauk. Barbara Winczura. 2013 BG( 1/ 0)

159.922.76-056.36 Dzieci niepełnosprawne umysłowo
36
Wojnarska, Anna. Kompetencje komunikacyjne nieletnich / Anna Wojnarska. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
37

Możliwości i strategie zwiększania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży : konteksty edukacyjne i społeczne / pod red. Krystyny Barłóg, Elżbiety Kensy, Marzeny Rorat. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
38

Seksualność w cyklu życia człowieka / red. nauk. Maria Beisert. 2012 BG( 1/ 0)

159.922 Właściwości życia psychicznego. Świadomość. Psychologia rozwojowa. Psychologia p
39

Fenomeny kontroli ciała / Ewa Banaszak, Paweł Czajkowski, Robert Florkowski. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.922 Właściwości życia psychicznego. Świadomość. Psychologia rozwojowa. Psychologia p
40
Gruba, Joanna. Ocena słuchu fonemowego u dzieci w wieku przedszkolnym / Joanna Gruba. 2012 BG( 2/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
41
Kałdon, Barbara. Potrzeby młodzieży niedostosowanej społecznie, a funkcjonowanie wybranych subkultur młodzieżowych / Barbara Kałdon, Żaneta Tempczyk. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
42
Lendzion, Anna. Młodzież a wartości charakterologiczne / Anna Lendzion ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. 2012 BG( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
43

Masculinity and femininity in everyday life / ed. by Eugenia Mandal. 2012 BG( 2/ 0)

159.922 Właściwości życia psychicznego. Świadomość. Psychologia rozwojowa. Psychologia p
44
Rytel, Jolanta. Reaching an agreement : argumentation in preschoolers’ narrative discourse / Jolanta Rytel. 2012 BG( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
45
Smykowski, Błażej (1964- ).. Psychologia kryzysów w kulturowym rozwoju dzieci i młodzieży / Błażej Smykowski ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2012 BG( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
46
Stone, Linda (1947- ).. Pokrewieństwo i płeć kulturowa / Linda Stone ; przekł. Wojciech Usakiewicz. 2012 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

159.922 Właściwości życia psychicznego. Świadomość. Psychologia rozwojowa. Psychologia p
47
Wnęk, Jan (1980- ).. Dziecko w polskiej literaturze naukowej 1918-1939 / Jan Wnęk ; Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
48

Wydłużająca się droga do dorosłości = Extending the path to adulthood / Wanda Zagórska [et al.]. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
49

Wymiary kobiecości i męskości : od psychobiologii do kultury / red. nauk. Bogna Bartosz. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

159.922 Właściwości życia psychicznego. Świadomość. Psychologia rozwojowa. Psychologia p
50

Dziecko zagrożone wykluczeniem : elementy diagnozy, działania profilaktyczne i pomocowe / red. Krzysztof Biel i Justyna Kusztal. 2011 BG( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
51
Birch, Ann. Psychologia rozwojowa w zarysie : od niemowlęctwa do dorosłości / Ann Birch ; przeł. Jan Łuczyński, Marian Olejnik. 2011 BG( 2/ 0)

159.922 Właściwości życia psychicznego. Świadomość. Psychologia rozwojowa. Psychologia p
52
Cwynar, Karolina. Wymiary emocji : wybrane zagadnienia / Karolina Cwynar, Magdalena Bartoszak, Kinga Otręba. 2011 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
53
Goddard, Sally (1957- ).. Jak osiągać sukcesy w nauce? : uwaga, równowaga i koordynacja / Sally Goddard Blythe ; współpr. Lawrence J. Beuret, Peter Blythe ; tł. Magdalena Trzcińska. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
54
Grabowiec, Anna. Samoocena dzieci krzywdzonych w rodzinie / Anna Grabowiec. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 1)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
55
Mazepa-Domagała, Beata. Upodobania obrazowe dzieci w wieku przedczytelniczym w zakresie ilustracji książkowej / Beata Mazepa-Domagała. 2011 BG( 2/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
56
Rawa-Kochanowska, Anita. Poczucie tożsamości płciowej w teorii i badaniach / Anita Rawa-Kochanowska. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 1)

159.922 Właściwości życia psychicznego. Świadomość. Psychologia rozwojowa. Psychologia p
57
Tarkowski, Zbigniew (1953- ).. Jąkanie w wieku przedszkolnym / Zbigniew Tarkowski, Ewa Humeniuk, Jolanta Dunaj. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
58

Psychologia rozwoju człowieka : podręcznik akademicki / red. nauk. Janusz Trempała. 2011 BG( 3/ 0)
BPP( 4/ 2)

159.922 Właściwości życia psychicznego. Świadomość. Psychologia rozwojowa. Psychologia p
59

Edukacja i rozwój artystyczny dziecka : praca zbiorowa / pod red. nauk. Jadwigi Uchyły-Zroski. 2011 BG( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
60
Błaszczak, Anna (psychologia). Współzależność schematu Ja : różnice płciowe : konsekwencje / Anna Błaszczak. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

159.922 Właściwości życia psychicznego. Świadomość. Psychologia rozwojowa. Psychologia p
61
Boniecka, Barbara. Dziecięce wyobrażenia świata : zbiór studiów / Barbara Boniecka. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
62

Sytuacje konfliktu w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym : jak sobie radzą z nimi dzieci i młodzież? / red. Danuta Borecka-Biernat. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 1)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
63

Między płcią a rodzajem : teorie, badania, aplikacje / pod red. nauk. Anety Chybickiej, Nataszy Kosakowskiej-Berezeckiej. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

159.922 Właściwości życia psychicznego. Świadomość. Psychologia rozwojowa. Psychologia p
64

Zastraszanie i przemoc szkolna : profilaktyka : podręcznik dla nauczyciela / red. nauk. Monika I. Dąbkowska, Mirosław R. Dąbkowski ; Europejski Międzypaństwowy Program "Daphne". 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
65

Diagnoza psychologiczna dzieci w wieku szkolnym. T. 1 / pod red. Zofii Dołęgi. 2010 BG( 2/ 0)
BPP( 4/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
66
Gopnik, Alison. Dziecko filozofem : co dziecięce umysły mówią nam o prawdzie, miłości oraz sensie życia / Alison Gopnik ; przeł. Magdalena Trzcińska. 2010 BG( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
67

Psychologia rozwoju człowieka. [T. 3], Rozwój funkcji psychicznych / red. nauk. Barbara Harwas-Napierała, Janusz Trempała. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

159.922 Właściwości życia psychicznego. Świadomość. Psychologia rozwojowa. Psychologia p
68

Psychologia rozwoju człowieka. [T. 2], Charakterystyka okresów życia człowieka / red. nauk. Barbara Harwas-Napierała, Janusz Trempała. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.922 Właściwości życia psychicznego. Świadomość. Psychologia rozwojowa. Psychologia p
69
Hausen, Karin (1938- ).. Porządek płci : studia historyczne / Karin Hausen ; przekł. i red. naukowa Justyna Górny. 2010 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

159.922 Właściwości życia psychicznego. Świadomość. Psychologia rozwojowa. Psychologia p
70
Knopp, Katarzyna A. Inteligencja emocjonalna oraz możliwości jej rozwijania u dzieci i młodzieży / Katarzyna A. Knopp. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
71
Lassota, Lucja. Funkcjonowanie psychospołeczne dzieci z astmą w średnim wieku szkolnym / Lucja Lassota. 2010 BG( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
72
Łoś, Zbigniew. Rozwój psychiczny człowieka w ciągu całego życia / Zbigniew Łoś. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

159.922 Właściwości życia psychicznego. Świadomość. Psychologia rozwojowa. Psychologia p
73

Zachowania ryzykowne i szkodliwe dla zdrowia / red. nauk. Nina Ogińska-Bulik. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
74
Schaffer, H. Rudolph. Psychologia rozwojowa : podstawowe pojęcia / H. Rudolph Schaffer ; tł. Robert Andruszko. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 4/ 1)

159.922 Właściwości życia psychicznego. Świadomość. Psychologia rozwojowa. Psychologia p
75
Szymanowska, Joanna (pedagogika). Dzieciństwo w niepełnosprawności : wymiar pedagogiczny / Joanna Szymanowska. 2010 BG( 2/ 0)
BPP( 5/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
76
Tyszkowa, Maria (1932-1993).. Rozwój jednostki w cyklu życia : teoria i metodologia badań / Maria Tyszkowa ; wstęp i dobór tekstów Barbara Harwas-Napierała, Juliusz Tyszka ; Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Un 2010 BG( 1/ 0)

159.922 Właściwości życia psychicznego. Świadomość. Psychologia rozwojowa. Psychologia p
77
Wiatr, Anna. Historie intymne : odnajdując i tracąc siebie / Anna Wiatr. 2010 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

159.922 Właściwości życia psychicznego. Świadomość. Psychologia rozwojowa. Psychologia p
78
Wycisk, Jowita (1971- ).. Młodzież przeciwko sobie : zaburzenia odżywiania i samouszkodzenia - jak pomóc nastolatkom w szkole / Jowita Wycisk, Beata Ziółkowska. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
79
Bakiera, Lucyna. Czy dorastanie musi być trudne? / Lucyna Bakiera. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
80
Białek, Ewa (1946- ).. Zrównoważony rozwój dziecka w świetle nowych wyzwań / Ewa D. Białek. 2009 BG( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
81
Bieluga, Krystyna. Rozpoznawanie i stymulowanie cech inteligencji oraz myślenia twórczego w domu i szkole / Krystyna Bieluga. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
82
Brzezińska, Anna (1949- ).. Droga do samodzielności : jak wspomagać rozwój dzieci i młodzieży z ograniczeniami sprawności / Anna Izabela Brzezińska [oraz] Małgorzata Ohme [et al.]. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
83
Denek, Kazimierz (1932-2016).. Dziecko w świecie wielkiej i małej Ojczyzny / Kazimierz Denek, Bronisława Dymara, Wiesława Korzeniowska. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
84
Dudek, Mieczysław (psychologia). Nieprzystosowanie społeczne dzieci z ADHD / Mieczysław Dudek. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
85

Dziecko w świecie zabawy : zabawa i radość w literaturze, muzyce i życiu codziennym / red. Bronisława Dymara. 2009 BG( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
86

Dziecko w świecie zabawy : o kulturze, cechach i wartościach ludycznej edukacji / red. Bronisława Dymara. 2009 BG( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
87
Freud, Sigmund (1856-1939).. Dwie nerwice dziecięce / Sigmund Freud ; przeł. Robert Reszke. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
88
Gajewska, Grażyna. Wsparcie dziecka w rozwoju : konteksty opieki i edukacji / Grażyna Gajewska ; [Uniwersytet Zielonogórski]. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 1)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
89
Gergen, Kenneth J. Nasycone Ja : dylematy tożsamości w życiu współczesnym / Kenneth J. Gergen ; przekł. Mirosława Marody. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

159.922 Właściwości życia psychicznego. Świadomość. Psychologia rozwojowa. Psychologia p
90
Hanć, Tomasz. Dzieciństwo i dorastanie z ADHD : rozwój dzieci nadpobudliwych psychoruchowo : zagrożenia i możliwości wsparcia / Tomasz Hanć. 2009 BG( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
91
Hornowski, Bolesław (1914-1983).. Teoretyczne i psychometryczne podstawy psychologicznych badań zdolności i rozwoju człowieka / Bolesław Hornowski ; wstęp i dobór tekstów: Elżbieta Hornowska, Jerzy Brzeziński ; Poznański 2009 BG( 1/ 0)

159.922 Właściwości życia psychicznego. Świadomość. Psychologia rozwojowa. Psychologia p
92

Wspomaganie rozwoju : psychostymulacja, psychokorekcja. 8 / red. Barbara M. Kaja, Beata Hołtyń. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.922 Właściwości życia psychicznego. Świadomość. Psychologia rozwojowa. Psychologia p
93

Rola świadomości w świecie ponowoczesnym / red. nauk. Wojciech Kulesza i Hanna Mamzer. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

159.922 Właściwości życia psychicznego. Świadomość. Psychologia rozwojowa. Psychologia p
94
Marchwicki, Piotr. Style przywiązania a właściwości tożsamości osobistej młodzieży : analiza psychologiczna / Piotr Marchwicki. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
95
Pawlak, Piotr (psychologia). Program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej / Piotr Pawlak. 2009 BG( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
96
Przetacznik-Gierowska, Maria (1920-1995).. Psychologia rozwoju człowieka. [T. 1], Zagadnienia ogólne / Maria Przetacznik-Gierowska, Maria Tyszkowa. 2009 BG( 2/ 0)

159.922 Właściwości życia psychicznego. Świadomość. Psychologia rozwojowa. Psychologia p
97
Radochoński, Mieczysław. Psychopatologia życia emocjonalnego dzieci i młodzieży : wybrane zagadnienia / Mieczysław Radochoński. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
98
Schaffer, H. Rudolph. Psychologia dziecka / H. Rudolph Schaffer ; przeł. Aleksander Wojciechowski ; red. nauk. Anna Brzezińska. 2009 BG( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
99
Seul-Michałowska, Sylwia. Kontekst społeczny w późnym dzieciństwie a rola ucznia / Sylwia Seul. 2009 BG( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego