Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "159.9.01" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 131 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Brzeziński, Jerzy (1947- ). Autor Metodologia badań psychologicznych / Jerzy Brzeziński. 2019 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

159.9.01 Filozofia i teoria psychologii, metody, szkoły i systemy psychologiczne. Testy, eksper
2
Konczal, Agata Agnieszka (1990- ). Autor Antropologia lasu : leśnicy a percepcja i kształtowanie wizerunków przyrody w Polsce / Agata Agnieszka Konczal. 2017 BG( 1/ 0)

159.9.01 Filozofia i teoria psychologii, metody, szkoły i systemy psychologiczne. Testy, eksper
3
Paluchowski, Władysław Jacek (1947- ). Autor Diagnozowanie diagnozy : wybór tekstów / Władysław Jacek Paluchowski ; redakcja naukowa Elżbieta Hornowska, Mariusz Urbański. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.9.01 Filozofia i teoria psychologii, metody, szkoły i systemy psychologiczne. Testy, eksper
4
Braun-Gałkowska, Maria (1939- ).. Rysunek projekcyjny / Maria Braun-Gałkowska. 2016 BG( 1/ 0)

159.9.01 Filozofia i teoria psychologii, metody, szkoły i systemy psychologiczne. Testy, eksper
5
Hillman, James (1926-2011).. Re-wizja psychologii / James Hillman ; przekład Jerzy Korpanty ; [redakcja Agnieszka Al-Jawahiri]. 2016 BG( 1/ 0)

159.9.01 Filozofia i teoria psychologii, metody, szkoły i systemy psychologiczne. Testy, eksper
6

W stronę psychologii eksperymentalnej : w 110. rocznicę założenia Pracowni Psychologii Doświadczalnej na Uniwersytecie Jagiellońskim / pod redakcją Marii Kielar-Turskiej. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.9.01 Filozofia i teoria psychologii, metody, szkoły i systemy psychologiczne. Testy, eksper
7
Opoczyńska-Morasiewicz, Małgorzata. Genealogie psychoterapii : fragmenty dyskursu egzystencjalnego / Małgorzata Opoczyńska. 2016 BG( 1/ 0)

159.9.01 Filozofia i teoria psychologii, metody, szkoły i systemy psychologiczne. Testy, eksper
8
Choińska, Bogna. Podmiot i dyskurs w świetle myśli wybranych przedstawicieli poststrukturalizmu francuskiego / Bogna Choińska. 2014 BG( 1/ 0)

159.9.01 Filozofia i teoria psychologii, metody, szkoły i systemy psychologiczne. Testy, eksper
9
Jacobi, Jolande (1890-1973).. Psychologia C. G. Junga / Jolande Jacobi ; tłumaczenie Grażyna i Gregor Glodek ; przedmowa C. G. Jung. 2014 BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.9.01 Filozofia i teoria psychologii, metody, szkoły i systemy psychologiczne. Testy, eksper
10
Osiński, Jerzy. Darwinowski algorytm : wymiana społeczna z perspektywy psychologii ewolucyjnej / Jerzy Osiński. 2013 BG( 1/ 0)

159.9.01 Filozofia i teoria psychologii, metody, szkoły i systemy psychologiczne. Testy, eksper
11
Skinner, Burrhus Frederic (1904-1990).. Behawioryzm / Burrhus Frederic Skinner ; przekł. Piotr Skawiński. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.9.01 Filozofia i teoria psychologii, metody, szkoły i systemy psychologiczne. Testy, eksper
12
Trzópek, Joanna. Na tropach podmiotu : między filozoficznym a empirycznym ujęciem podmiotowości / Joanna Trzópek. 2013 BG( 1/ 0)

159.9.01 Filozofia i teoria psychologii, metody, szkoły i systemy psychologiczne. Testy, eksper
13

Wokół rozumienia szaleństwa : szkice z zakresu humanistyki / pod red. Pauliny Prus i Adriana Stelmaszyka. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

159.9.01 Filozofia i teoria psychologii, metody, szkoły i systemy psychologiczne. Testy, eksper
14
Suchańska, Anna. Rozmowa i obserwacja w diagnozie psychologicznej / Anna Suchańska. 2012 BG( 1/ 0)

159.9.01 Filozofia i teoria psychologii, metody, szkoły i systemy psychologiczne. Testy, eksper
15
Margasiński, Andrzej. Model kołowy i skale FACES jako narzędzie badania rodziny : historia, rozwój i zastosowanie / Andrzej Margasiński ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. 2011 BG( 1/ 0)

159.9.01 Filozofia i teoria psychologii, metody, szkoły i systemy psychologiczne. Testy, eksper
16
Alechnowicz-Skrzypek, Iwona. Spór o psychologię eksperymentalną w dyskusjach filozoficznych na początku XX wieku / Iwona Alechnowicz. 2010 BG( 1/ 0)

159.9.01 Filozofia i teoria psychologii, metody, szkoły i systemy psychologiczne. Testy, eksper
17
Bąbel, Przemysław (1977- ).. Analiza zachowania od A do Z / Przemysław Bąbel, Monika Suchowierska, Paweł Ostaszewski. 2010 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.9.01 Filozofia i teoria psychologii, metody, szkoły i systemy psychologiczne. Testy, eksper
18
Jastrzębski, Andrzej (1973- ). Wielcy wizjonerzy czyli Filozofia psychologicznie oswajana / Andrzej Jastrzębski. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

159.9.01 Filozofia i teoria psychologii, metody, szkoły i systemy psychologiczne. Testy, eksper
19
Jung, Carl Gustav (1875-1961).. Mysterium coniunctionis : studium dzielenia i łączenia przeciwieństw psychicznych w alchemii / Carl Gustav Jung ; przy współpr. Marie-Louise von Franz ; przeł. Robert Reszke. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.9.01 Filozofia i teoria psychologii, metody, szkoły i systemy psychologiczne. Testy, eksper
20
Kapusta, Andrzej (1968- ).. Szaleństwo i metoda : granice rozumienia w filozofii i psychiatrii / Andrzej Kapusta. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

159.9.01 Filozofia i teoria psychologii, metody, szkoły i systemy psychologiczne. Testy, eksper
21
Kostera, Monika (1963- ).. Organizacje i archetypy / Monika Kostera. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

159.9.01 Filozofia i teoria psychologii, metody, szkoły i systemy psychologiczne. Testy, eksper
22
Grom, Bernhard (1936- ).. Psychologia religii : ujęcie systematyczne / Bernhard Grom ; przekł. i wprowadzenie Henryk Machoń. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

159.9.01 Filozofia i teoria psychologii, metody, szkoły i systemy psychologiczne. Testy, eksper
23

Psychologia ilości, psychologia jakości : uzupełniające się spojrzenia / red. nauk. Anna Oleszkowicz i Przemysław Zdybek. 2009 BG( 1/ 0)

159.9.01 Filozofia i teoria psychologii, metody, szkoły i systemy psychologiczne. Testy, eksper
24
Rzepa, Teresa (1952- ).. Historia polskiej myśli psychologicznej : gałązki z drzewa Psyche / Teresa Rzepa, Bartłomiej Dobroczyński. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

159.9.01 Filozofia i teoria psychologii, metody, szkoły i systemy psychologiczne. Testy, eksper
25
Smith, Jonathan A. Qualitative psychology : a practical guide to research methods / ed by Jonathan A. Smith. 2009 BG( 1/ 0)

159.9.01 Filozofia i teoria psychologii, metody, szkoły i systemy psychologiczne. Testy, eksper
26

Współczesna psychologia behawioralna : wybrane zagadnienia / red. Przemysław Bąbel, Paweł Ostaszewski. 2008 BG( 1/ 0)

159.9.01 Filozofia i teoria psychologii, metody, szkoły i systemy psychologiczne. Testy, eksper
27
Kagan, Jerome (1929- ).. Trzy złudne przekonania / Jerome Kagan ; przekł. Beata Majczyna. 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.9.01 Filozofia i teoria psychologii, metody, szkoły i systemy psychologiczne. Testy, eksper
28
Popek, Stanisław (1936- ).. Kwestionariusz twórczego zachowania - KANH / Stanisław Popek. 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.9.01 Filozofia i teoria psychologii, metody, szkoły i systemy psychologiczne. Testy, eksper
29

Opisowa metodologia badań psychologicznych : studia i przykłady / pod red. Ryszarda Stachowskiego i Włodzisława Zeidlera ; [Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie]. 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

159.9.01 Filozofia i teoria psychologii, metody, szkoły i systemy psychologiczne. Testy, eksper
30
Posacki, Aleksander (1957- ).. Psychologia i New Age : psychologiczne terapie czy okultystyczne inicjacje? / Aleksander Posacki. 2007 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.9.01 Filozofia i teoria psychologii, metody, szkoły i systemy psychologiczne. Testy, eksper
31
Suchańska, Anna. Rozmowa i obserwacja w diagnozie psychologicznej / Anna Suchańska ; Komitet Naukowy Danuta Kądzielawa [et al.]. 2007 BG( 2/ 0)
BPP( 4/ 1)

159.9.01 Filozofia i teoria psychologii, metody, szkoły i systemy psychologiczne. Testy, eksper
32

Metodologia badań psychologicznych : wybór tekstów / red. nauk. Jerzy Brzeziński. 2006 BG( 5/ 1)
BPP( 3/ 0)

159.9.01 Filozofia i teoria psychologii, metody, szkoły i systemy psychologiczne. Testy, eksper
33

Metodologiczne i statystyczne problemy psychologii / red. nauk. Jerzy Brzeziński, Jerzy Siuta. 2006 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

159.9.01 Filozofia i teoria psychologii, metody, szkoły i systemy psychologiczne. Testy, eksper
34
Dudek, Zenon Waldemar. Podstawy psychologii Junga : od psychologii głębi do psychologii integralnej / Zenon Waldemar Dudek. 2006 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.9.01 Filozofia i teoria psychologii, metody, szkoły i systemy psychologiczne. Testy, eksper
35
Dudek, Zenon Waldemar. Psychologia integralna Junga : człowiek archetypowy / Zenon Waldemar Dudek. 2006 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.9.01 Filozofia i teoria psychologii, metody, szkoły i systemy psychologiczne. Testy, eksper
36
Nęcka, Edward (1953- ).. Psychologia poznawcza / Edward Nęcka, Jarosław Orzechowski, Błażej Szymura. 2006 BG( 3/ 0)
BPP( 4/ 1)

159.9.01 Filozofia i teoria psychologii, metody, szkoły i systemy psychologiczne. Testy, eksper
37

Psychologia porównawcza / red. nauk. Wojciech Pisula ; przeł. Maciej Michalski. 2006 BG( 3/ 0)
BPP( 3/ 0)

159.9.01 Filozofia i teoria psychologii, metody, szkoły i systemy psychologiczne. Testy, eksper
38

Zastosowanie wybranych technik diagnostycznych w psychologicznej praktyce klinicznej i sądowej / pod red. Jana M. Stanika. 2006 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 1)

159.9.01 Filozofia i teoria psychologii, metody, szkoły i systemy psychologiczne. Testy, eksper
39
Wilber, Ken (1949- ).. Integralna teoria wszystkiego : wizja dla biznesu, polityki, nauki i duchowości / Ken Wilber ; przeł. Cezary Urbański. 2006 BG( 1/ 0)

159.9.01 Filozofia i teoria psychologii, metody, szkoły i systemy psychologiczne. Testy, eksper
40
Brzeziński, Jerzy (1947- ).. Metodologia badań psychologicznych / Jerzy Brzeziński. 2005 BG( 3/ 0)

159.9.01 Filozofia i teoria psychologii, metody, szkoły i systemy psychologiczne. Testy, eksper
41

Trafność i rzetelność testów psychologicznych : wybór tekstów / red. Jerzy Brzeziński ; przekł. Elżbieta Hornowska, Marzena [i.e. Marzenna] Zakrzewska. 2005 BG( 1/ 0)
BPP( 5/ 0)

159.9.01 Filozofia i teoria psychologii, metody, szkoły i systemy psychologiczne. Testy, eksper
42
Dobroczyński, Bartłomiej (1958- ).. Idea nieświadomości w polskiej myśli psychologicznej przed Freudem / Bartłomiej Dobroczyński. 2005 BG( 1/ 0)

159.9.01 Filozofia i teoria psychologii, metody, szkoły i systemy psychologiczne. Testy, eksper
43
Kucharski, Tomasz (psychologia). Fascynujący świat psychologicznych programów komputerowych / Tomasz Kucharski. 2005 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

159.9.01 Filozofia i teoria psychologii, metody, szkoły i systemy psychologiczne. Testy, eksper
44
Pieter, Józef (1904-1989).. Psychologia filozofowania / Józef Pieter. 2005 BG( 1/ 0)

159.9.01 Filozofia i teoria psychologii, metody, szkoły i systemy psychologiczne. Testy, eksper
45
Spendel, Zbigniew. Metodologia badań psychologicznych jako forma świadomości historycznej / Zbigniew Spendel. 2005 BG( 2/ 0)
BPP( 3/ 0)

159.9.01 Filozofia i teoria psychologii, metody, szkoły i systemy psychologiczne. Testy, eksper
46

Psychologia środowiskowa / P. A. Bell [et al.] ; przekł.: Anna Jurkiewicz [et al.]. 2004 BG( 2/ 0)
BPP( 4/ 0)

159.9.01 Filozofia i teoria psychologii, metody, szkoły i systemy psychologiczne. Testy, eksper
47
Pajor, Kazimierz (1957- ).. Psychologia archetypów Junga / Kazimierz Pajor. 2004 BG( 1/ 1)
BPP( 3/ 0)

159.9.01 Filozofia i teoria psychologii, metody, szkoły i systemy psychologiczne. Testy, eksper
48
Rathus, Spencer A. Psychologia współczesna / Spencer A. Rathus ; przekł. Bogdan Wojciszke. 2004 BG( 4/ 1)
BPP( 4/ 0)

159.9.01 Filozofia i teoria psychologii, metody, szkoły i systemy psychologiczne. Testy, eksper
49
Buss, David M. (1953- ).. Psychologia ewolucyjna / David M. Buss ; przekł. Marek Orski. 2003 BG( 1/ 0)

159.9.01 Filozofia i teoria psychologii, metody, szkoły i systemy psychologiczne. Testy, eksper
50

Qualitative research in psychology : expanding perspectives in methodology and design / ed. by Paul M. Camic, Jean E. Rhodes, Lucy Yardley ; forew. by Michael Bamberg. 2003 BG( 1/ 0)

159.9.01 Filozofia i teoria psychologii, metody, szkoły i systemy psychologiczne. Testy, eksper
51
Cloonan, Thomas F. Fenomenologia i badania psychologiczne : eseje / Thomas F. Cloonan, Amedeo Giorgi, Frederick J. Wertz ; red. i wprow. Amedeo Giorgi ; tł. Stanisław Zabielski. 2003 BG( 3/ 0)
BPP( 8/ 1)

159.9.01 Filozofia i teoria psychologii, metody, szkoły i systemy psychologiczne. Testy, eksper
52
Hock, Roger R. (1948- ). 40 prac badawczych, które zmieniły oblicze psychologii / Roger R. Hock ; przekł. Ewa Wojtych. 2003 BG( 1/ 0)
BPP( 4/ 0)

159.9.01 Filozofia i teoria psychologii, metody, szkoły i systemy psychologiczne. Testy, eksper
53
Giorgi, Amedeo (1931- ).. Psychologia jako nauka empiryczna uprawiana z ludzkiej perspektywy : podejście fenomenologiczne / Amedeo Giorgi ; przekł. i red. naukowa Stanisław Zabielski. 2002 BG( 4/ 0)
BPP( 6/ 0)

159.9.01 Filozofia i teoria psychologii, metody, szkoły i systemy psychologiczne. Testy, eksper
54

Draw-a-family test in psychological research / ed. by Bogusława Lachowska, Mariola Łaguna. 2002 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.9.01 Filozofia i teoria psychologii, metody, szkoły i systemy psychologiczne. Testy, eksper
55

Fenomen Junga : dzieło, inspiracje, współczesność / red. nauk. Krzysztof Maurin, Alina Motycka. 2002 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

159.9.01 Filozofia i teoria psychologii, metody, szkoły i systemy psychologiczne. Testy, eksper
56
Shaughnessy, John J. (1947- ).. Metody badawcze w psychologii / John J. Shaughnessy, Eugene B. Zechmeister, Jeanne S. Zechmeister ; przekł. Monika Rucińska. 2002 BG( 2/ 0)
BPP( 7/ 0)

159.9.01 Filozofia i teoria psychologii, metody, szkoły i systemy psychologiczne. Testy, eksper
57
Wolicki, Marian (1941- ).. Wpływy filozoficzne w analizie egzystencjalnej i logoterapii / Marian Wolicki. 2002 BG( 1/ 0)

159.9.01 Filozofia i teoria psychologii, metody, szkoły i systemy psychologiczne. Testy, eksper
58

From subjects to subjectivities : a handbook of interpretive and participatory methods / ed. by Deborah L. Tolman and Mary Brydon-Miller. 2001 BG( 1/ 0)

159.9.01 Filozofia i teoria psychologii, metody, szkoły i systemy psychologiczne. Testy, eksper
59
Hornowska, Elżbieta (1952- ).. Testy psychologiczne : teoria i praktyka / Elżbieta Hornowska. 2001 BG( 2/ 1)
BPP( 4/ 0)

159.9.01 Filozofia i teoria psychologii, metody, szkoły i systemy psychologiczne. Testy, eksper
60
Romanyshyn, Robert Donald (1942- ). Mirror and metaphor : images and stories of psychological life / Robert D. Romanyshyn ; forew. by J. H. van den Berg. 2001 BG( 1/ 0)

159.9.01 Filozofia i teoria psychologii, metody, szkoły i systemy psychologiczne. Testy, eksper
61
Rongińska, Tatiana. Strategie radzenia sobie z obciążeniem psychicznym w pracy zawodowej / Tatiana Rongińska, Werner A. Gaida. 2001 BG( 1/ 0)

159.9.01 Filozofia i teoria psychologii, metody, szkoły i systemy psychologiczne. Testy, eksper
62
Sternberg, Robert J. (1949- ).. Psychologia poznawcza / Robert J. Sternberg ; przetł. Ewa Czerniawska, Anna Matczak. 2001 BG( 2/ 0)
BPP( 7/ 0)

159.9.01 Filozofia i teoria psychologii, metody, szkoły i systemy psychologiczne. Testy, eksper
63
Siewert, Horst H. (1948- ).. Testy inteligencji : typy testów, przykłady zadań, rozwiązania, testy IQ do samodzielnego przeprowadzenia / Horst H. Siewert ; [przekł. Hanna Elżbieta Pawłowska]. 2000 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.9.01 Filozofia i teoria psychologii, metody, szkoły i systemy psychologiczne. Testy, eksper
64

Behawioryzm i psychologia świadomości / red. Jerzy Siuta, Krzysztof Krzyżewski. 2000 BG( 2/ 0)
BPP( 3/ 0)

159.9.01 Filozofia i teoria psychologii, metody, szkoły i systemy psychologiczne. Testy, eksper
65

Trudności i zaburzenia w społecznym funkcjonowaniu człowieka / pod red. Jana M. Stanika. 2000 BG( 3/ 0)
BPP( 1/ 1)

159.9.01 Filozofia i teoria psychologii, metody, szkoły i systemy psychologiczne. Testy, eksper
66
Hornowska, Elżbieta (1952- ).. Stronniczość testów psychologicznych : problemy - kierunki - kontrowersje / Elżbieta Hornowska. 1999 BG( 2/ 0)
BPP( 2/ 0)

159.9.01 Filozofia i teoria psychologii, metody, szkoły i systemy psychologiczne. Testy, eksper
67

Using qualitative methods in psychology / Editors Mary Kopala, Lisa A. Suzuki. 1999 BG( 1/ 0)

159.9.01 Filozofia i teoria psychologii, metody, szkoły i systemy psychologiczne. Testy, eksper
68
Mietzel, Gerd (1936- ).. Wprowadzenie do psychologii : podstawowe zagadnienia / Gerd Mietzel ; przekł. Ewa Pankiewicz. 1999 BG( 1/ 0)
BPP( 4/ 0)

159.9.01 Filozofia i teoria psychologii, metody, szkoły i systemy psychologiczne. Testy, eksper
69
Piróg, Mirosław (1964- ).. Psyche i symbol : teoria symbolu Carla Gustava Junga na tle ujęć porównawczych rzeczywistości symbolicznej / Mirosław Piróg. 1999 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

159.9.01 Filozofia i teoria psychologii, metody, szkoły i systemy psychologiczne. Testy, eksper
70

Stres, bezrobocie, rozwód : poradnik bibliograficzny : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Barbary Zybert. 1999 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.9:016 Psychologia - bibliografie
71
Murphy, Kevin R. (1952- ).. Psychological testing : principles and applications / Kevin R. Murphy, Charles O. Davidshofer. 1998 BG( 1/ 0)

159.9.01 Filozofia i teoria psychologii, metody, szkoły i systemy psychologiczne. Testy, eksper
72
Pascal, Eugene (1942- ).. Psychologia jungowska : teoria i praktyka / Eugene Pascal ; przekł. Grażyna Skoczylas. 1998 BG( 3/ 0)
BPP( 3/ 0)

159.9.01 Filozofia i teoria psychologii, metody, szkoły i systemy psychologiczne. Testy, eksper
73

Norma psychologiczna : perspektywy spojrzeń / pod red. Zenona Uchnasta ; [Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego]. 1998 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

159.9.01 Filozofia i teoria psychologii, metody, szkoły i systemy psychologiczne. Testy, eksper
74

Phenomenological inquiry in psychology : existential and transpersonal dimensions / ed. by Ron Valle. 1998 BG( 1/ 0)

159.9.01 Filozofia i teoria psychologii, metody, szkoły i systemy psychologiczne. Testy, eksper
75

Psychology and postmodernism / ed. by Steinar Kvale. 1997 BG( 1/ 0)

159.9.01 Filozofia i teoria psychologii, metody, szkoły i systemy psychologiczne. Testy, eksper
76

Psychologia i poznanie / pod red. Marii Materskiej i Tadeusza Tyszki. 1997 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.9.01 Filozofia i teoria psychologii, metody, szkoły i systemy psychologiczne. Testy, eksper
77
Brzeziński, Jerzy (1947- ).. Metodologia badań psychologicznych / Jerzy Brzeziński. 1996 BG( 3/ 0)
BPP( 8/ 1)

159.9.01 Filozofia i teoria psychologii, metody, szkoły i systemy psychologiczne. Testy, eksper
78
Ciechanowicz, Anna. Testy, prawo, praktyka / Anna Ciechanowicz, Aleksandra Jaworowska, Teresa Szustrowa. 1996 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.9.01 Filozofia i teoria psychologii, metody, szkoły i systemy psychologiczne. Testy, eksper
79
Derc, Małgorzata (1958- ).. Doświadczenie i twórczość w koncepcji Abrahama H. Maslowa / Małgorzata Derc. 1996 BG( 1/ 0)

159.9.01 Filozofia i teoria psychologii, metody, szkoły i systemy psychologiczne. Testy, eksper
80
Kwiatkowska, Grażyna Ewa (1957- ).. Wstęp do psychologii hermeneutycznej : geneza, teoria, zastosowania badawcze / Grażyna Ewa Kwiatkowska. 1996 BG( 1/ 0)

159.9.01 Filozofia i teoria psychologii, metody, szkoły i systemy psychologiczne. Testy, eksper
81
Searle, John R. (1932- ).. Umysł, mózg i nauka / John R. Searle ; przeł. Jerzy Bobryk. 1995 BG( 2/ 1)
BPP( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

159.9.01 Filozofia i teoria psychologii, metody, szkoły i systemy psychologiczne. Testy, eksper
82

Czy powrót do introspekcji? : zbieranie i analiza danych słownych / pod red. Tadeusza Tyszki. 1995 BG( 2/ 0)
BPP( 4/ 0)

159.9.01 Filozofia i teoria psychologii, metody, szkoły i systemy psychologiczne. Testy, eksper
83
Leśniak, Franciszek L. (1922-2002).. Perceptanaliza w perspektywie pozytywnej dezintegracji : [metoda Rorschacha dla zaawansowanych] / Franciszek L. Leśniak. 1994 BG( 1/ 0)

159.9.01 Filozofia i teoria psychologii, metody, szkoły i systemy psychologiczne. Testy, eksper
84
Moustakas, Clark E. Phenomenological research methods / Clark Moustakas. 1994 BG( 1/ 0)

159.9.01 Filozofia i teoria psychologii, metody, szkoły i systemy psychologiczne. Testy, eksper
85

Wybrane metody diagnostyki i interwencji psychologicznej w sądowych sprawach rodzinnych / pod red. Jana M. Stanika. 1994 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.9.01 Filozofia i teoria psychologii, metody, szkoły i systemy psychologiczne. Testy, eksper
86
Stanik, Jan Maria (1943- ).. Skala ustosunkowań interpersonalnych (SUI) / Jan M. Stanik ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. Komisja Nauk Psychologicznych. 1994 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.9.01 Filozofia i teoria psychologii, metody, szkoły i systemy psychologiczne. Testy, eksper
87

Skala inteligencji Wechslera WAIS-R : polska adaptacja, standaryzacja, normalizacja i wykorzystanie w diagnostyce psychologicznej / pod red. J. Brzezińskiego i E. Hornowskiej ; [aut. Jerzy Brzezi 1993 BG( 3/ 0)
BPP( 3/ 0)
WHS( 1/ 0)

159.9.01 Filozofia i teoria psychologii, metody, szkoły i systemy psychologiczne. Testy, eksper
88
Derbis, Romuald. Skala do badania poczucia odpowiedzialności SPO : [podręcznik] / Romuald Derbis. 1993 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

159.9.01 Filozofia i teoria psychologii, metody, szkoły i systemy psychologiczne. Testy, eksper
89

Merleau-Ponty and psychology / ed. by Keith Hoeller. 1993 BG( 1/ 0)

159.9.01 Filozofia i teoria psychologii, metody, szkoły i systemy psychologiczne. Testy, eksper
90
Macnamara, John (1929- ).. Logika i psychologia : rozważania z pogranicza nauk / John Macnamara ; przeł. Michał Zagrodzki. 1993 BG( 3/ 0)
BPP( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)
BIM( 1/ 0)

159.9.01 Filozofia i teoria psychologii, metody, szkoły i systemy psychologiczne. Testy, eksper
91
Nosal, Czesław Sławomir (1942- ).. Diagnoza typów umysłu : rozwinięcie i zastosowanie teorii Junga / Czesław S. Nosal. 1992 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)
WHS( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)

159.9.01 Filozofia i teoria psychologii, metody, szkoły i systemy psychologiczne. Testy, eksper
92

Zarys psychologii eksperymentalnej / pod red. P. Fraisse’a i J. Piageta ; wybór, red. nauk. i przedm. Ida Kurcz ; przekł. Janina Dembska. 1991 BG( 7/ 0)
BPP( 3/ 0)

159.9.01 Filozofia i teoria psychologii, metody, szkoły i systemy psychologiczne. Testy, eksper
93
Magnusson, David (1925- ).. Wprowadzenie do teorii testów / David Magnusson ; [tł. Herbert Szafraniec]. 1991 BG( 2/ 0)
BPP( 5/ 0)

159.9.01 Filozofia i teoria psychologii, metody, szkoły i systemy psychologiczne. Testy, eksper
94

Kulturowa adaptacja testów : praca zbiorowa / pod red. Anny Ciechanowicz ; Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Laboratorium Technik Diagnostycznyc 1990 BG( 2/ 0)
BPP( 6/ 0)

159.9.01 Filozofia i teoria psychologii, metody, szkoły i systemy psychologiczne. Testy, eksper
95
Kościuch, Jan. Projekcyjne metody badania osobowości : test rysunkowy Wartegga / Jan Kościuch. 1990 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.9.01 Filozofia i teoria psychologii, metody, szkoły i systemy psychologiczne. Testy, eksper
96
Watson, John Boadus (1878-1958).. Behawioryzm oraz ; Psychologia, jak widzi ją behawiorysta / John B. Watson ; [przetł. Ewa Klimas-Kuchtowa, Jerzy Siuta ; red. nauk. Włodzimierz Szewczuk]. 1990 BG( 4/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

159.9.01 Filozofia i teoria psychologii, metody, szkoły i systemy psychologiczne. Testy, eksper
97

Existential-phenomenological perspectives in psychology : exploring the breadth of human experience : with a special section on transpersonal psychology / ed. by Ronald S. Valle and Steen Halling. 1989 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.9.01 Filozofia i teoria psychologii, metody, szkoły i systemy psychologiczne. Testy, eksper
98
Bernstein, Ira H. Autor Applied multivariate analysis / Ira H. Bernstein with Calvin P. Garbin and Gary K. Teng. 1988 BG( 1/ 0)

159.9.01 Filozofia i teoria psychologii, metody, szkoły i systemy psychologiczne. Testy, eksper
99

Bibliografia prac psychologicznych wydanych w Polsce w latach 1974-1978 : praca zbiorowa / pod red. Lidii Wołoszynowej ; oprac.: Irena Borzym [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Psychol 1988 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

159.9:016 Psychologia - bibliografie

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego