Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "159.9-053.9" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 30 z 30 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Błachnio, Aleksandra (1977- ). Autor Potencjał osób w starości : poczucie jakości życia w procesie starzenia się / Aleksandra Błachnio. 2019 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.9-053.9 Psychologia ludzi starych
2
Kliszcz, Joanna. Autor Psychologia potrzeb osób starszych : potrzeby psychospołeczne po 65. roku życia / Joanna Kliszcz. 2019 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.9-053.9 Psychologia ludzi starych
3
Fabiś, Artur. Autor Troski egzystencjalne w starości : ujęcie geragogiczne / Artur Fabiś. 2018 BG( 1/ 0)

159.9-053.9 Psychologia ludzi starych
4

Gerontologopedia / redakcja naukowa Waldemar Tłokiński, Stanisław Milewski, Katarzyna Kaczorowska-Bray. 2018 BG( 1/ 0)

159.9-053.9 Psychologia ludzi starych
5
Błachnio, Aleksandra (1977- ).. Psychologia starzenia się i strategie dobrego życia / Aleksandra Błachnio, Karolina Kuryś-Szyncel, Emilia Martynowicz, Aldona Molesztak. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.9-053.9 Psychologia ludzi starych
6
Byczewska-Konieczny, Karolina. Jak starzeje się umysł? : o funkcjonowaniu poznawczym osób starszych i jego zróżnicowaniu indywidualnym / Karolina Byczewska-Konieczny. 2017 BG( 1/ 0)

159.9-053.9 Psychologia ludzi starych
7
Chabior, Agata. Wspomaganie procesu pomyślnego starzenia się u ludzi starych : między powinnością a profesją / Agata Chabior. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.9-053.9 Psychologia ludzi starych
8
Wawrzyniak, Joanna. Starość człowieka - szanse i zagrożenia : implikacje pedagogiczne / Joanna K. Wawrzyniak. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.9-053.9 Psychologia ludzi starych
9

Pogoda na starość : podręcznik skutecznego wspierania seniorów / redakcja naukowa Krzysztof Owczarek, Magdalena Anna Łazarewicz. 2015 BG( 2/ 0)

159.9-053.9 Psychologia ludzi starych
10
Nawrocka, Joanna. Społeczne doświadczenie starości : stereotypy, postawy, wybory / Joanna Nawrocka. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 1)

159.9-053.9 Psychologia ludzi starych
11
Zych, Adam A. (1945- ).. Przekraczając "smugę cienia" : szkice z gerontologii i tanatologii / Adam A. Zych. 2013 BG( 1/ 0)

159.9-053.9 Psychologia ludzi starych
12

Uczestnictwo społeczne w średniej i późnej dorosłości / pod red. Danuty Seredyńskiej. 2012 BG( 2/ 0)
BPP( 2/ 0)

159.9-053.9 Psychologia ludzi starych
13
Brzezińska, Małgorzata. Proaktywna starość : strategie radzenia sobie ze stresem w okresie późnej dorosłości / Małgorzata Brzezińska. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 1)

159.9-053.9 Psychologia ludzi starych
14
Steuden, Stanisława (1950- ).. Psychologia starzenia się i starości / Stanisława Steuden. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

159.9-053.9 Psychologia ludzi starych
15
Szmaus-Jackowska, Alicja. Troska o siebie osób w starszym wieku / Alicja Szmaus-Jackowska. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.9-053.9 Psychologia ludzi starych
16
Draaisma, D. (1953- ).. Fabryka nostalgii : o fenomenie pamięci wieku dojrzałego / Douwe Draaisma ; przeł. Ewa Jusewicz-Kalter. 2010 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

159.9-053.9 Psychologia ludzi starych
17
Kowgier, Agata. Życie intymno-emocjonalne osób starszych / Agata Kowgier. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.9-053.9 Psychologia ludzi starych
18
Szarota, Zofia (1961- ).. Starzenie się i starość : w wymiarze instytucjonalnego wsparcia na przykładzie Krakowa / Zofia Szarota. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

159.9-053.9 Psychologia ludzi starych
19
Steuden, Stanisława (1950- ).. Szczęśliwi po pięćdziesiątce / Stanisława Steuden. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.9-053.9 Psychologia ludzi starych
20

Przygotowanie do starości : Polacy wobec starzenia się / pod red. Piotra Szukalskiego ; Instytut Spraw Publicznych. 2009 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 3/ 1)

159.9-053.9 Psychologia ludzi starych
21
Wawrzyniak, Joanna. Oblicza starości : biografia jako źródło czynników adaptacyjnych / Joanna Wawrzyniak. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 1)

159.9-053.9 Psychologia ludzi starych
22
Améry, Jean (1912-1978).. O starzeniu się : bunt i rezygnacja ; Podnieść na siebie rękę : dyskurs o dobrowolnej śmierci / Jean Améry ; przeł. i przedmową poprzedził Bogdan Baran. 2007 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

159.9-053.9 Psychologia ludzi starych
23
Leszczyńska-Rejchert, Anna. Człowiek starszy i jego wspomaganie : w stronę pedagogiki starości / Anna Leszczyńska-Rejchert. 2007 BG( 4/ 0)
BPP( 2/ 0)

159.9-053.9 Psychologia ludzi starych
24
Łój, Grażyna. Psychologiczne wyznaczniki przeżywanej starości (psychoneuroimmunologia starości) / Grażyna Łój. 2007 BG( 1/ 0)

159.9-053.9 Psychologia ludzi starych
25

Wybrane problemy osób starszych / pod red. nauk. Agnieszki Nowickiej ; [aut. Jarosław Bąbka et al.] ; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. 2006 BG( 1/ 0)

159.9-053.9 Psychologia ludzi starych
26
Stuart-Hamilton, Ian (1959- ).. Psychologia starzenia się : wprowadzenie / Ian Stuart-Hamilton ; przekł. Aleksandra Błachnio. 2006 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.9-053.9 Psychologia ludzi starych
27

Problemy ludzi starszych i niepełnosprawnych w rolnictwie : praca zbiorowa / pod red. Leszka Soleckiego. 2004 BG( 1/ 0)

159.9-053.9 Psychologia ludzi starych
28
Böhm, Erwin (1940- ). Psychobiographisches Pflegemodell nach Böhm. Bd 2, Arbeitsbuch / Erwin Böhm. 2002 BG( 1/ 0)

159.9-053.9 Psychologia ludzi starych
29
Böhm, Erwin (1940- ). Psychobiographisches Pflegemodell nach Böhm. Bd 1, Grundlagen / Erwin Böhm. 2001 BG( 1/ 0)

159.9-053.9 Psychologia ludzi starych
30
Rembowski, Józef (1923-1995).. Psychologia starzenia się człowieka : wybrane zagadnienia / Józef Rembowski. 1982 BG( 1/ 0)

159.9-053.9 Psychologia ludzi starych

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego -->