Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "159.9-05" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 118 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Błachnio, Aleksandra (1977- ). Autor Potencjał osób w starości : poczucie jakości życia w procesie starzenia się / Aleksandra Błachnio. 2019 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.9-053.9 Psychologia ludzi starych
2
Kliszcz, Joanna. Autor Psychologia potrzeb osób starszych : potrzeby psychospołeczne po 65. roku życia / Joanna Kliszcz. 2019 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.9-053.9 Psychologia ludzi starych
3
Fabiś, Artur. Autor Troski egzystencjalne w starości : ujęcie geragogiczne / Artur Fabiś. 2018 BG( 1/ 0)

159.9-053.9 Psychologia ludzi starych
4

Chosen topics of supporting persons with a disability. vol. 4, Towards questions and answers about human well-being / edited by Sławomir Olszewski, Magdalena Pasteczka. 2018 BG( 1/ 0)

159.9-05 Psychologia różnych kategorii osób
5

Gerontologopedia / redakcja naukowa Waldemar Tłokiński, Stanisław Milewski, Katarzyna Kaczorowska-Bray. 2018 BG( 1/ 0)

159.9-053.9 Psychologia ludzi starych
6

Chosen topics of supporting persons with a disability. vol. 3 / edited by Jolanta Baran, Izabella Gałuszko, Sławomir Olszewski. 2017 BG( 1/ 0)

159.9-05 Psychologia różnych kategorii osób
7
Błachnio, Aleksandra (1977- ).. Psychologia starzenia się i strategie dobrego życia / Aleksandra Błachnio, Karolina Kuryś-Szyncel, Emilia Martynowicz, Aldona Molesztak. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.9-053.9 Psychologia ludzi starych
8
Byczewska-Konieczny, Karolina. Jak starzeje się umysł? : o funkcjonowaniu poznawczym osób starszych i jego zróżnicowaniu indywidualnym / Karolina Byczewska-Konieczny. 2017 BG( 1/ 0)

159.9-053.9 Psychologia ludzi starych
9

Macierzyństwo : szanse i ograniczenia : perspektywa psychologii osoby / redakcja naukowa Agata Celińska-Miszczuk, Lidia Anna Wiśniewska. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.9-055.2 Psychologia kobiet
10
Chabior, Agata. Wspomaganie procesu pomyślnego starzenia się u ludzi starych : między powinnością a profesją / Agata Chabior. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.9-053.9 Psychologia ludzi starych
11
Gliszczyński, Arkadiusz. Autor Rozpoznawanie predyspozycji przestępczych jako forma prewencji kryminalnej / Arkadiusz Gliszczyński. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.9-05 Psychologia różnych kategorii osób
12
Wawrzyniak, Joanna. Starość człowieka - szanse i zagrożenia : implikacje pedagogiczne / Joanna K. Wawrzyniak. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.9-053.9 Psychologia ludzi starych
13
Dragan-Polak, Małgorzata. Problemowe picie alkoholu przez młode kobiety : rola niekorzystnych doświadczeń i samoregulacji emocji / Małgorzata Dragan. 2016 BG( 1/ 0)

159.9-055.2 Psychologia kobiet
14
Otapowicz, Dorota. Autonomia osób z niepełnosprawnością / Dorota Otapowicz, Agnieszka Sakowicz-Boboryko, Małgorzata Bilewicz, Dorota Wyrzykowska-Koda. 2016 BG( 3/ 0)
BPP( 5/ 0)
WHS( 1/ 0)

159.9-05 Psychologia różnych kategorii osób
15
Janiszewska-Nieścioruk, Zdzisława. Człowiek wobec wyzwań i zagrożeń współczesności : rozwój, rodzina, edukacja / Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, Jerzy Herberger, Iwona Grzegorzewska, Anna Mróz, Katarzyna Grunt-Mejer, D 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.9-05 Psychologia różnych kategorii osób
16

Specyfika rozwoju człowieka dorosłego : procesy, struktury, mechanizmy rozwoju / redakcja naukowa Alina Kałużna-Wielobób. 2015 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.9-05 Psychologia różnych kategorii osób
17

Pogoda na starość : podręcznik skutecznego wspierania seniorów / redakcja naukowa Krzysztof Owczarek, Magdalena Anna Łazarewicz. 2015 BG( 2/ 0)

159.9-053.9 Psychologia ludzi starych
18
Sokołowska, Ewa (1969- ).. Zdrowie psychiczne młodych dorosłych : wybrane zagadnienia / Ewa Sokołowska, Lidia Zabłocka-Żytka, Sylwia Kluczyńska, Joanna Wojda-Kornacka. 2015 BG( 1/ 0)

159.9-05 Psychologia różnych kategorii osób
19
Trylińska-Tekielska, Elżbieta. Psycholog w hospicjum : procedury działania / Elżbieta Trylińska-Tekielska ; [recenzja: Elżbieta Aranowska]. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.9-05 Psychologia różnych kategorii osób
20

Chosen topics of supporting persons with a disability. vol. 2 / ed. by Jolanta Baran, Danuta Baraniewicz, Agnieszka Ochman. 2014 BG( 1/ 0)

159.9-05 Psychologia różnych kategorii osób
21
Cabalski, Marian. Przemoc stosowana przez kobiety : studium kryminologiczne / Marian Cabalski. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

159.9-055.2 Psychologia kobiet
22
Gracka-Tomaszewska, Milena. Drogi do macierzyństwa : reprezentacja siebie i reprezentacja dziecka w umyśle kobiety jako podstawa macierzyństwa / Milena Gracka-Tomaszewska. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

159.9-055.2 Psychologia kobiet
23

Pies też człowiek? : relacje psów i ludzi we współczesnej Polsce / red. Michał Piotr Pręgowski, Justyna Włodarczyk. 2014 BG( 1/ 0)

159.9-05 Psychologia różnych kategorii osób
24

Chosen topics of supporting persons with a disability / ed. by Jolanta Baran, Tamara Cierpiałowska, Katarzyna Plutecka. 2013 BG( 1/ 0)

159.9-05 Psychologia różnych kategorii osób
25

Wybrane zagadnienia psychologii alkoholizmu / [red.] Jan Chodkiewicz, Krzysztof Gąsior. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

159.9-05 Psychologia różnych kategorii osób
26
Faludi, Susan (1959- ).. Reakcja : niewypowiedziana wojna przeciw kobietom / Susan Faludi ; przeł. Anna Dzierzgowska ; wstęp do pol. wyd. Agnieszka Graff. 2013 BG( 1/ 0)

159.9-055.2 Psychologia kobiet
27
Kościelska, Małgorzata (1944- ).. Nadzieja w życiu ludzi / Małgorzata Kościelska ; [publ. napisana we współaut. Karoliny Głogowskiej et al.]. 2013 BG( 1/ 0)

159.9-05 Psychologia różnych kategorii osób
28
Kowalczyk, Agnieszka (psychologia). Samoocena jako predyktor przystosowania psychospołecznego osób z niepełnosprawnością pourazową / Agnieszka Kowalczyk. 2013 BG( 1/ 0)

159.9-05 Psychologia różnych kategorii osób
29
Krawczyk-Bocian, Amelia. Doświadczanie zdarzeń krytycznych : narracje biograficzne dorosłych dzieci alkoholików / Amelia Krawczyk-Bocian. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 1)

159.9-05 Psychologia różnych kategorii osób
30
Nawrocka, Joanna. Społeczne doświadczenie starości : stereotypy, postawy, wybory / Joanna Nawrocka. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 1)

159.9-053.9 Psychologia ludzi starych
31
Regina, Christophe. Przemoc kobiet : historia społecznego tabu / Christophe Regina ; z fr. przeł. Grzegorz Przewłocki. 2013 BG( 1/ 0)

159.9-055.2 Psychologia kobiet
32
Zych, Adam A. (1945- ).. Przekraczając "smugę cienia" : szkice z gerontologii i tanatologii / Adam A. Zych. 2013 BG( 1/ 0)

159.9-053.9 Psychologia ludzi starych
33
Horney, Karen (1885-1952).. Psychologia kobiety / Karen Horney ; przeł. Jacek Majewski ; słowo wstępne Mirosław Chałubiński. 2012 BG( 3/ 0)

159.9-055.2 Psychologia kobiet
34
Lindyberg, Iwona. Świat(y) "upośledzonego" macierzyństwa / Iwona Lindyberg. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.9-05 Psychologia różnych kategorii osób
35

Uczestnictwo społeczne w średniej i późnej dorosłości / pod red. Danuty Seredyńskiej. 2012 BG( 2/ 0)
BPP( 2/ 0)

159.9-053.9 Psychologia ludzi starych
36
Brzezińska, Małgorzata. Proaktywna starość : strategie radzenia sobie ze stresem w okresie późnej dorosłości / Małgorzata Brzezińska. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 1)

159.9-053.9 Psychologia ludzi starych
37
Dziurzyńska, Ewa (psychologia). Percepcja choroby a radzenie sobie ze stresem u młodzieży z astmą / Ewa Dziurzyńska. 2011 BG( 1/ 0)

159.9-05 Psychologia różnych kategorii osób
38
Giovanna della Croce (1921- ).. Geniusz kobiecy : duchowość kobiety od średniowiecza po dziś / Giovanna della Croce ; przekł. Edward Augustyn. 2011 BG( 1/ 0)

159.9-055.2 Psychologia kobiet
39
Oleś, Piotr (1955- ).. Psychologia człowieka dorosłego : ciągłość - zmiana - integracja / Piotr K. Oleś. 2011 BG( 2/ 0)
BPP( 3/ 0)

159.9-05 Psychologia różnych kategorii osób
40
Ratajska, Anna (psychologia). Tożsamość osób po transplantacji serca / Anna Ratajska. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.9-05 Psychologia różnych kategorii osób
41
Steuden, Stanisława (1950- ).. Psychologia starzenia się i starości / Stanisława Steuden. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

159.9-053.9 Psychologia ludzi starych
42
Szmaus-Jackowska, Alicja. Troska o siebie osób w starszym wieku / Alicja Szmaus-Jackowska. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.9-053.9 Psychologia ludzi starych
43
Draaisma, D. (1953- ).. Fabryka nostalgii : o fenomenie pamięci wieku dojrzałego / Douwe Draaisma ; przeł. Ewa Jusewicz-Kalter. 2010 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

159.9-053.9 Psychologia ludzi starych
44
Irigaray, Luce (1930- ).. Ta płeć (jedną) płcią niebędąca / Luce Irigaray ; przekł. Sławomir Królak. 2010 BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

159.9-055.2 Psychologia kobiet
45
Kałużna-Wielobób, Alina. Marzenia kobiet w wieku średnim / Alina Kałużna-Wielobób. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.9-055.2 Psychologia kobiet
46
Konieczna, Ewelina J. Poczucie sensu życia osób niepełnosprawnych ruchowo / Ewelina J. Konieczna. 2010 BG( 1/ 0)

159.9-05 Psychologia różnych kategorii osób
47
Kowgier, Agata. Życie intymno-emocjonalne osób starszych / Agata Kowgier. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.9-053.9 Psychologia ludzi starych
48
Kuryś-Szyncel, Karolina. Urodzenie pierwszego dziecka jako wydarzenie krytyczne w życiu kobiet i mężczyzn / Karolina Kuryś. 2010 BG( 1/ 0)

159.9-055.2 Psychologia kobiet
49
Rode, Danuta. Psychologiczne uwarunkowania przemocy w rodzinie : charakterystyka sprawców / Danuta Rode. 2010 BG( 2/ 0)

159.9-05 Psychologia różnych kategorii osób
50
Szarota, Zofia (1961- ).. Starzenie się i starość : w wymiarze instytucjonalnego wsparcia na przykładzie Krakowa / Zofia Szarota. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

159.9-053.9 Psychologia ludzi starych
51

Duchowość kobiety / pod red. Józefa Augustyna. 2009 BG( 1/ 0)

159.9-055.2 Psychologia kobiet
52
Majchrzyk, Zdzisław. Kiedy kobieta zabija : motywy, osobowość, relacja sprawca-ofiara, strategie obronne : opinia sądowo-psychologiczna stanu silnego wzburzenia / Zdzisław Majchrzak. 2009 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

159.9-055.2 Psychologia kobiet
53
Miller, Alice (1923-2010).. Twoje ocalone życie / Alice Miller ; przeł. Jadwiga Hockuba. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.9-05 Psychologia różnych kategorii osób
54
Steuden, Stanisława (1950- ).. Szczęśliwi po pięćdziesiątce / Stanisława Steuden. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.9-053.9 Psychologia ludzi starych
55

Przygotowanie do starości : Polacy wobec starzenia się / pod red. Piotra Szukalskiego ; Instytut Spraw Publicznych. 2009 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 3/ 1)

159.9-053.9 Psychologia ludzi starych
56
Wawrzyniak, Joanna. Oblicza starości : biografia jako źródło czynników adaptacyjnych / Joanna Wawrzyniak. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 1)

159.9-053.9 Psychologia ludzi starych
57
Wojciszke, Bogdan (1952- ).. Kobieta zmienną jest / Bogdan Wojciszke. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.9-055.2 Psychologia kobiet
58
Freud, Sigmund (1856-1939).. Studia nad histerią / Sigmund Freud, Josef Breuer ; przeł. Robert Reszke. 2008 BG( 1/ 0)

159.9-055.2 Psychologia kobiet
59
Głód, Franciszek (1939- ).. Bezdomni : psychologiczno-pastoralna analiza życia, osobowości i próby resocjalizacji / Franciszek Głód. 2008 BG( 2/ 0)

159.9-05 Psychologia różnych kategorii osób
60
Jung, Carl Gustav (1875-1961).. Wizje : notatki z seminarium 1930-1934. T. 2 / Carl Gustav Jung ; wydane przez Claire Douglas ; przeł. Robert Reszke. 2008 BG( 1/ 0)

159.9-055.2 Psychologia kobiet
61
Jung, Carl Gustav (1875-1961).. Wizje : notatki z seminarium 1930-1934. T. 1 / Carl Gustav Jung ; wydane przez Claire Douglas ; przeł. Robert Reszke. 2008 BG( 1/ 0)

159.9-055.2 Psychologia kobiet
62
Neumann, Erich (1905-1960).. Wielka Matka : fenomenologia kobiecości, kształtowanie nieświadomości / Erich Neumann ; przeł. Robert Reszke. 2008 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

159.9-055.2 Psychologia kobiet
63
Améry, Jean (1912-1978).. O starzeniu się : bunt i rezygnacja ; Podnieść na siebie rękę : dyskurs o dobrowolnej śmierci / Jean Améry ; przeł. i przedmową poprzedził Bogdan Baran. 2007 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

159.9-053.9 Psychologia ludzi starych
64
Czerka-Fortuna, Eliza (1977- ).. Rodzinne uwarunkowania odraczania dorosłości u młodych mężczyzn / Eliza Czerka. 2007 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

159.9-05 Psychologia różnych kategorii osób
65
Izdebski, Paweł. Psychologiczne aspekty przebiegu choroby nowotworowej piersi / Paweł Izdebski. 2007 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.9-055.2 Psychologia kobiet
66
Leszczyńska-Rejchert, Anna. Człowiek starszy i jego wspomaganie : w stronę pedagogiki starości / Anna Leszczyńska-Rejchert. 2007 BG( 4/ 0)
BPP( 2/ 0)

159.9-053.9 Psychologia ludzi starych
67
Łój, Grażyna. Psychologiczne wyznaczniki przeżywanej starości (psychoneuroimmunologia starości) / Grażyna Łój. 2007 BG( 1/ 0)

159.9-053.9 Psychologia ludzi starych
68
Brizendine, Louann (1952- ).. Mózg kobiety / Louann Brizendine ; [red. wyd. Michał Mikołajczak ; tł. Piotr J. Szwajcer i Anna E. Eichler]. 2006 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.9-055.2 Psychologia kobiet
69

Wybrane problemy osób starszych / pod red. nauk. Agnieszki Nowickiej ; [aut. Jarosław Bąbka et al.] ; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. 2006 BG( 1/ 0)

159.9-053.9 Psychologia ludzi starych
70
Stuart-Hamilton, Ian (1959- ).. Psychologia starzenia się : wprowadzenie / Ian Stuart-Hamilton ; przekł. Aleksandra Błachnio. 2006 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.9-053.9 Psychologia ludzi starych
71
Woodman, Marion (1928-2018).. Ciężarna dziewica : proces psychologicznej przemiany / Marion Woodman ; tł. Anna Gralak ; wprow. Bartłomiej Dobroczyński. 2006 BG( 2/ 0)

159.9-055.2 Psychologia kobiet
72
Gałuszka, Anita. Człowiek przewlekle chory : aspekty psychoegzystencjalne / Anita Gałuszka. 2005 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

159.9-05 Psychologia różnych kategorii osób
73
Szymona-Pałkowska, Katarzyna. Psychologiczna analiza doświadczeń rodziców w sytuacji ciąży wysokiego ryzyka / Katarzyna Szymona-Pałkowska. 2005 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

159.9-055.2 Psychologia kobiet
74

Człowiek i psychologia / [aut. Krzysztof Bąk et al. ; oprac. i red. Justyna Rybakiewicz]. 2004 BG( 1/ 0)
BPP( 4/ 0)

159.9-05 Psychologia różnych kategorii osób
75
Kornacka-Skwara, Elżbieta. Psychologiczna analiza systemów rodzinnych mężczyzn bezrobotnych / Elżbieta Kornacka-Skwara ; Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. 2004 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

159.9-05 Psychologia różnych kategorii osób
76

Problemy ludzi starszych i niepełnosprawnych w rolnictwie : praca zbiorowa / pod red. Leszka Soleckiego. 2004 BG( 1/ 0)

159.9-053.9 Psychologia ludzi starych
77
Hyży, Ewa. Kobieta, ciało, tożsamość : teorie podmiotu w filozofii feministycznej końca XX wieku / Ewa Hyży. 2003 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

159.9-055.2 Psychologia kobiet
78
Singer, June. Współczesna kobieta w poszukiwaniu duszy : oparty na teorii Junga przewodnik po świecie widzialnym i niewidzialnym / June Singer ; przeł. Maria Kabała-Rejment. 2003 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

159.9-055.2 Psychologia kobiet
79
Böhm, Erwin (1940- ). Psychobiographisches Pflegemodell nach Böhm. Bd 2, Arbeitsbuch / Erwin Böhm. 2002 BG( 1/ 0)

159.9-053.9 Psychologia ludzi starych
80
Konarska, Joanna. Psychospołeczne korelaty poczucia sensu życia a niepełnosprawność / Joanna Konarska ; Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach. 2002 BG( 1/ 0)

159.9-05 Psychologia różnych kategorii osób
81
Böhm, Erwin (1940- ). Psychobiographisches Pflegemodell nach Böhm. Bd 1, Grundlagen / Erwin Böhm. 2001 BG( 1/ 0)

159.9-053.9 Psychologia ludzi starych
82
Dutton, Donald G. (1943- ).. Przemoc w rodzinie / Donald G. Dutton ; z ang. przeł. Piotr Kołyszko. 2001 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

159.9-055.2 Psychologia kobiet
83
Estés, Clarissa Pinkola (1945- ).. Biegnąca z wilkami : archetyp Dzikiej Kobiety w mitach i legendach / Clarissa Pinkola Estés ; przekł. Agnieszka Cioch. 2001 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

159.9-055.2 Psychologia kobiet
84
Ochojska, Danuta. Stwardnienie rozsiane i rodzina : psychologiczna analiza sytuacji w rodzinach osób dorosłych chorych na stwardnienie rozsiane / Danuta Ochojska. 2000 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.9-05 Psychologia różnych kategorii osób
85

Podmiotowe i społeczno-kulturowe uwarunkowania anoreksji : wybrane zagadnienia / red. nauk. Anna Suchańska. 2000 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.9-055.2 Psychologia kobiet
86
Woititz, Janet Geringer (1938- ).. Lęk przed bliskością : [jak pokonać dystans w związku] / Janet G. Wolitz ; przekł. Ewa Zaremba. 2000 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

159.9-05 Psychologia różnych kategorii osób
87
Borysenko, Joan. Księga życia kobiety : ciało, psychika, duchowość / Joan Borysenko ; [przekł. Sylwia Pikiel]. 1999 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.9-055.2 Psychologia kobiet
88

Zmagając się z chorobą nowotworową : psychologia współczesna wobec pacjentów onkologicznych / pod red. Doroty Kubackiej-Jasieckiej i Władysława Łosiaka. 1999 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.9-05 Psychologia różnych kategorii osób
89
Terelak, Jan Feliks (1942- ).. Psychologia menedżera : wybrane zagadnienia psychologii organizacji i zarządzania / Jan F. Terelak. 1999 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

159.9-05 Psychologia różnych kategorii osób
90
Tobiasz-Adamczyk, Beata. Zachowania w chorobie : opis przebiegu choroby z perspektywy pacjenta / Beata Tobiasz-Adamczyk, Krystyna Szafraniec, Jadwiga Bajka. 1999 BG( 1/ 0)

159.9-05 Psychologia różnych kategorii osób
91
Badinter, Élisabeth (1944- ).. Historia miłości macierzyńskiej / Elisabeth Badinter ; przeł. Krzysztof Choiński. 1998 BG( 2/ 1)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.9-055.2 Psychologia kobiet
92
Kübler-Ross, Elisabeth (1926-2004).. Rozmowy o śmierci i umieraniu / Elisabeth Kübler-Ross ; przeł. Irena Doleżal-Nowicka. 1998 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.9-05 Psychologia różnych kategorii osób
93
Servan-Schreiber, Perla (1943- ).. Kobiecość : od wolności do szczęścia / Perla Servan-Schreiber ; z fr. przeł. Halszka Gorazińska-Frontieré. 1998 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

159.9-055.2 Psychologia kobiet
94
Eichelberger, Wojciech (1944- ).. Kobieta bez winy i wstydu / Wojciech Eichelberger. 1997 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

159.9-055.2 Psychologia kobiet
95
Pecyna, Maria Bogumiła. Czynniki psychologiczne warunkujące autopercepcję i percepcję lekarza w układzie ja - inny / Maria Bogumiła Pecyna. 1997 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.9-05 Psychologia różnych kategorii osób
96
Kaschak, Ellyn (1943- ).. Nowa psychologia kobiety : [podejście feministyczne] / Ellyn Kaschack ; przekł. Jadwiga Węgrodzka. 1996 BG( 1/ 0)

159.9-055.2 Psychologia kobiet
97
Echter, Dorothee. Radość z sukcesu : strategie kariery dla kobiet / Dorothee Echter ; tł. Krystyna i Roman Broszkiewiczowie. 1995 BG( 1/ 0)

159.9-055.2 Psychologia kobiet
98
Kirenko, Janusz (1954- ).. Niektóre uwarunkowania psychospołecznego funkcjonowania osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego / Janusz Kirenko. 1995 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.9-05 Psychologia różnych kategorii osób
99

Studia kobiece z psychologii, filozofii i historii / pod red. Jolanty Miluskiej i Elżbiety Pakszys ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 1995 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

159.9-055.2 Psychologia kobiet

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego -->