Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "159.9"; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 1782 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Koczanowicz, Leszek (1954- ). Autor Lęk i olśnienie : eseje o kulturze niepokoju / Leszek Koczanowicz. 2020 BG( 1/ 0)

159.94 Emocje. Uczucia. Nastroje. Depresja. Stres. Dążenia. Wola. Odpowiedzialność. Motywy
2
Ryś, Maria (1955- ). Autor Poczucie własnej wartości w relacjach interpersonalnych i odporność psychiczna u osób wzrastających w różnych systemach rodzinnych / Maria Ryś. 2020 BG( 1/ 0)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
3
Błachnio, Aleksandra (1977- ). Autor Potencjał osób w starości : poczucie jakości życia w procesie starzenia się / Aleksandra Błachnio. 2019 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.9-053.9 Psychologia ludzi starych
4
Brzeziński, Jerzy (1947- ). Autor Metodologia badań psychologicznych / Jerzy Brzeziński. 2019 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

159.9.01 Filozofia i teoria psychologii, metody, szkoły i systemy psychologiczne. Testy, eksper
5
Czyż, Anna (nauki medyczne). Autor Jak radzi sobie ze stresem słabosłysząca młodzież? / Anna Czyż. 2019 BG( 1/ 0)

159.94 Emocje. Uczucia. Nastroje. Depresja. Stres. Dążenia. Wola. Odpowiedzialność. Motywy
6
Kliszcz, Joanna. Autor Psychologia potrzeb osób starszych : potrzeby psychospołeczne po 65. roku życia / Joanna Kliszcz. 2019 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.9-053.9 Psychologia ludzi starych
7

Odmiany pamięci : rozprawy i eseje z filozofii kultury / pod redakcją Witolda Nowaka i Przemysława Paczkowskiego. 2019 BG( 1/ 0)

159.95 Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja. Uwaga. Pamięć. Uczenie się. Mnemotechnika. Za
8

Gnuśność, lenistwo i złe nawyki : przyjemność czy pazerność w ujęciu historycznym / redakcja naukowa Jakub Pieczara, Natalia Ryś, Magdalena Woszczek. 2019 BG( 1/ 0)

159.93 Poznanie zmysłowe. Odczucia i spostrzeżenia zmysłowe. Spostrzeganie i oddziaływanie b
9
Witkowski, Tomasz (1963- ). Autor Zakazana psychologia. T. 3, O cnotach, przywarach i uczynkach małych wielkich uczonych / Tomasz Witkowski. 2019 BG( 1/ 0)

159.9 PSYCHOLOGIA
10
Augustynek, Andrzej. Autor Wprowadzenie do psychologii / Andrzej Augustynek. 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.9 PSYCHOLOGIA
11
Czaja-Chudyba, Iwona. Autor Po latach traumy : psychologiczne następstwa represji politycznych w Polsce w latach 1944-1956 / Iwona Czaja-Chudyba. 2018 BG( 1/ 0)

159.94 Emocje. Uczucia. Nastroje. Depresja. Stres. Dążenia. Wola. Odpowiedzialność. Motywy
12
Domański, Cezary (1962- ). Autor Historia psychologii w Europie Środkowej : badacze, inspiracje i koncepcje / Cezary W. Domański. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.9(091) Historia psychologii
13
Fabiś, Artur. Autor Troski egzystencjalne w starości : ujęcie geragogiczne / Artur Fabiś. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.9-053.9 Psychologia ludzi starych
14

Metody badania emocji i motywacji / redakcja naukowa Henryk Gasiul. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.94 Emocje. Uczucia. Nastroje. Depresja. Stres. Dążenia. Wola. Odpowiedzialność. Motywy
15
Gawda, Barbara. Autor Psychologia pisma : poznawcza teoria związku psychika-pismo / Barbara Gawda. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
16
Grzegorzewska, Iwona (psychologia). Autor Uzależnienia behawioralne / Iwona Grzegorzewska, Lidia Cierpiałkowska. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.9 PSYCHOLOGIA
17

W kulturze wstydu? : wstyd i jego reprezentacje w tekstach kultury / redakcja Anna Łebkowska, Łukasz Wróblewski, Klaudia Muca. 2018 BG( 1/ 0)

159.94 Emocje. Uczucia. Nastroje. Depresja. Stres. Dążenia. Wola. Odpowiedzialność. Motywy
18

Niezabliźniona rana Narcyza : dyptyk o nieświadomości i początkach polskiej psychoanalizy / Bartłomiej Dobroczyński i Mira Marcinów. 2018 BG( 1/ 0)

159.964 Psychoanaliza. Psychologia głębi
19
Neckar, Jacek (1963- ). Autor Ewolucyjna psychologia osobowości : o psychologicznej naturze człowieka w ujęciu darwinowskim / Jacek Neckar. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
20
Olesiński, Piotr. Autor Psychologia kochania / Piotr Olesiński. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.94 Emocje. Uczucia. Nastroje. Depresja. Stres. Dążenia. Wola. Odpowiedzialność. Motywy
21

Chosen topics of supporting persons with a disability. vol. 4, Towards questions and answers about human well-being / edited by Sławomir Olszewski, Magdalena Pasteczka. 2018 BG( 1/ 0)

159.9-05 Psychologia różnych kategorii osób
22
Przybylska, Irena. Autor Dyskursy o emocjach - pedagogika i codzienność szkolna / Irena Przybylska. 2018 BG( 2/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
23
Seikkula, Jaakko. Autor Dialog sieci społecznych / Jaakko Seikkula, Tom Erik Arnkil ; przełożyła Anna Tanalska-Dulęba. 2018 BG( 1/ 0)

159.98 Psychologia stosowana. Psychologia kliniczna
24
Sikorski, Wiesław. Mózg a ciało w psychoterapii / Wiesław Sikorski. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
25

Dzieci z trudnościami poznawczymi i emocjonalnymi w młodszym wieku : terapia i wspieranie / pod redakcją Emilii Śmiechowskiej-Petrovskij, Elżbiety Kwiatkowskiej. 2018 BG( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
26
Śmieja, Magdalena. Autor W związku z inteligencją emocjonalną : rola inteligencji emocjonalnej w relacjach społecznych i związkach intymnych / Magdalena Śmieja. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.95 Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja. Uwaga. Pamięć. Uczenie się. Mnemotechnika. Za
27

Gerontologopedia / redakcja naukowa Waldemar Tłokiński, Stanisław Milewski, Katarzyna Kaczorowska-Bray. 2018 BG( 1/ 0)

159.9-053.9 Psychologia ludzi starych
28

Psychologia w promowaniu zdrowia : muzyka, sztuka, media / redakcja Helena Wrona-Polańska, Aleksander B. Skotnicki. 2018 BG( 1/ 0)

159.9 PSYCHOLOGIA
29
Arden, John Boghosian. Neuronauka w psychoterapeutycznym procesie zmiany / John B. Arden ; tłumaczenie Anna Alochno-Janas. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.964 Psychoanaliza. Psychologia głębi
30

Chosen topics of supporting persons with a disability. vol. 3 / edited by Jolanta Baran, Izabella Gałuszko, Sławomir Olszewski. 2017 BG( 1/ 0)

159.9-05 Psychologia różnych kategorii osób
31
Błachnio, Aleksandra (1977- ).. Psychologia starzenia się i strategie dobrego życia / Aleksandra Błachnio, Karolina Kuryś-Szyncel, Emilia Martynowicz, Aldona Molesztak. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.9-053.9 Psychologia ludzi starych
32
Brzeziński, Jerzy (1947- ).. O psychologii nauce i uniwersytecie : wybór tekstów / Jerzy Marian Brzeziński ; pod redakcją Elżbiety Hornowskiej i Mariusza Urbańskiego. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.9 PSYCHOLOGIA
33
Byczewska-Konieczny, Karolina. Jak starzeje się umysł? : o funkcjonowaniu poznawczym osób starszych i jego zróżnicowaniu indywidualnym / Karolina Byczewska-Konieczny. 2017 BG( 1/ 0)

159.9-053.9 Psychologia ludzi starych
34

Transformacje w psychoterapii : korekcyjne doświadczenie w podejściu poznawczo-behawioralnym, humanistycznym i psychodynamicznym / pod redakcją Louisa G. Castonguay i Clary E. Hill ; przekład 2017 BG( 1/ 0)

159.98 Psychologia stosowana. Psychologia kliniczna
35

Macierzyństwo : szanse i ograniczenia : perspektywa psychologii osoby / redakcja naukowa Agata Celińska-Miszczuk, Lidia Anna Wiśniewska. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 1)

159.9-055.2 Psychologia kobiet
36
Chabior, Agata. Wspomaganie procesu pomyślnego starzenia się u ludzi starych : między powinnością a profesją / Agata Chabior. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.9-053.9 Psychologia ludzi starych
37
Czapiński, Janusz (1951- ).. Psychologia szczęścia : kto, kiedy, dlaczego kocha życie i co z tego wynika, czyli Nowa odsłona teorii cebulowej / Janusz Czapiński. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.94 Emocje. Uczucia. Nastroje. Depresja. Stres. Dążenia. Wola. Odpowiedzialność. Motywy
38

Coaching jako klucz do wewnętrznej motywacji / redakcja naukowa Lidia D. Czarkowska ; Akademia Leona Koźmińskiego. Centrum Coachingu. 2017 BG( 1/ 0)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
39
Czepczor-Bernat Kamila. Jedzenie pod wpływem emocji / Kamila Czepczor, Anna Brytek-Matera. 2017 BG( 1/ 0)

159.94 Emocje. Uczucia. Nastroje. Depresja. Stres. Dążenia. Wola. Odpowiedzialność. Motywy
40

Stare dylematy i nowe wyzwania w psychoterapii / redakcja naukowa Dorota Danielewicz, Jarosław Rola. 2017 BG( 1/ 0)

159.98 Psychologia stosowana. Psychologia kliniczna
41
Dobrychłop, Anna. Zachowania ryzykowne nastolatków : nowa jakość ryzyka, ryzyka wielowymiarowe : ujęcie socjopedagogiczne / koncepcja: Mariusz Z. Jędrzejko, Roman B. Sieroń ; zespół autorski: Anna Dobrychł 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
42
Fallon, James H. (1947- ).. Mózg psychopaty : intrygujące spojrzenie na ciemną stronę umysłu / James Fallon ; przekład Anna Sawicka-Chrapkowicz. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.91 Psychofizjologia. System nerwowy: struktura i funkcje
43
Frankl, Viktor Emil (1905-1997).. Lekarz i dusza : wprowadzenie do logoterapii i analizy egzystencjalnej / Viktor E. Frankl ; przełożył Roman Skrzypczak. 2017 BG( 1/ 0)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
44
Gawda, Barbara. Struktura pojęć emocjonalnych : wykorzystanie technik fluencji werbalnej / Barbara Gawda. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.94 Emocje. Uczucia. Nastroje. Depresja. Stres. Dążenia. Wola. Odpowiedzialność. Motywy
45
Gliszczyński, Arkadiusz. Autor Rozpoznawanie predyspozycji przestępczych jako forma prewencji kryminalnej / Arkadiusz Gliszczyński. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.9-05 Psychologia różnych kategorii osób
46
Hernas, Adam. Od zawsze jesteś przy mnie : zarys fenomenologii bliskiego / Adam Hernas ; [opracowanie redakcyjne Izabella Sariusz-Skąpska]. 2017 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
47

Neuropsychologia, neurologopedia i neurolingwistyka : in honorem Maria Pąchalska / redakcja naukowa Grażyna Jastrzębowska, Jolanta Góral-Półrola, Artur Kozołub. 2017 BG( 1/ 0)

159.91 Psychofizjologia. System nerwowy: struktura i funkcje
48
Jodzio, Krzysztof (1968- ).. Mózg na nowo odkryty : początki polskiej myśli naukowej o roli neuronów w życiu psychicznym / Krzysztof Jodzio. 2017 BG( 1/ 0)

159.91 Psychofizjologia. System nerwowy: struktura i funkcje
49
Konczal, Agata Agnieszka (1990- ). Autor Antropologia lasu : leśnicy a percepcja i kształtowanie wizerunków przyrody w Polsce / Agata Agnieszka Konczal. 2017 BG( 1/ 0)

159.9.01 Filozofia i teoria psychologii, metody, szkoły i systemy psychologiczne. Testy, eksper
50
Kowalewski, Ireneusz. Autor Zdrowie emocjonalne młodzieży / Ireneusz Kowalewski, Jan L. Franczyk. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
51
LeDoux, Joseph E. (1949- ).. Lęk : neuronauka na tropie źródeł lęku i strachu / Joseph Le Doux ; tłumaczenie i wprowadzenie Kinga Wołoszyn-Hohol i Mateusz Hohol. 2017 BG( 1/ 0)

159.94 Emocje. Uczucia. Nastroje. Depresja. Stres. Dążenia. Wola. Odpowiedzialność. Motywy
52

Przywiązanie : związki intymne, osobowość oraz problematyka kliniczno-terapeutyczna : praca zbiorowa / pod redakcją Katarzyny Lubiewskiej. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
53
Malej, Izabella (1968- ). Autor Tajemnice duszy : Michaił Wrubel i psychoanaliza / Izabella Malej. 2017 BG( 1/ 0)

159.964 Psychoanaliza. Psychologia głębi
54
Mitchell, Stephen A. (1946-2000).. Freud i inni : historia współczesnej myśli psychoanalitycznej / Stephen A. Mitchell, Margaret J. Black ; tłumaczenie Joanna Gilewicz. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.964 Psychoanaliza. Psychologia głębi
55
Paluchowski, Władysław Jacek (1947- ). Autor Diagnozowanie diagnozy : wybór tekstów / Władysław Jacek Paluchowski ; redakcja naukowa Elżbieta Hornowska, Mariusz Urbański. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.9.01 Filozofia i teoria psychologii, metody, szkoły i systemy psychologiczne. Testy, eksper
56

Agresja - perspektywa psychoterapeutów / pod redakcją Bogusławy Piaseckiej. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.94 Emocje. Uczucia. Nastroje. Depresja. Stres. Dążenia. Wola. Odpowiedzialność. Motywy
57
Schwartz, Daniel L. Jak się uczymy : 26 naukowo potwierdzonych mechanizmów / Daniel L. Schwartz, Jessica M. Tsang, Kristen P. Blair ; redakcja naukowa polskiego wydania Ewa Czerniawska ; przekład Małgorzata Guzow 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.95 Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja. Uwaga. Pamięć. Uczenie się. Mnemotechnika. Za
58

Psychologia boju na przestrzeni dziejów : człowiek w doświadczeniu granicznym : studia / pod redakcją Michała Stachury. 2017 BG( 1/ 0)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
59
Terelak, Jan Feliks (1942- ).. Stres życia : perspektywa psychologiczna / Jan F. Terelak. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.94 Emocje. Uczucia. Nastroje. Depresja. Stres. Dążenia. Wola. Odpowiedzialność. Motywy
60
Tracy, Brian (1944- ).. Zmień myślenie a zmienisz swoje życie : jak uwolnić swój pełny potencjał i osiągnąć sukces / Brian Tracy ; przekład: Katarzyna Dumińska. 2017 BG( 1/ 0)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
61
Wawrzyniak, Joanna. Starość człowieka - szanse i zagrożenia : implikacje pedagogiczne / Joanna K. Wawrzyniak. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.9-053.9 Psychologia ludzi starych
62
Braun-Gałkowska, Maria (1939- ).. Rysunek projekcyjny / Maria Braun-Gałkowska. 2016 BG( 1/ 0)

159.9.01 Filozofia i teoria psychologii, metody, szkoły i systemy psychologiczne. Testy, eksper
63
Brzezińska, Anna (1949- ).. Psychologia rozwoju człowieka / Anna I. Brzezińska, Karolina Appelt, Beata Ziółkowska. 2016 BG( 2/ 0)
BPP( 3/ 0)

159.922 Właściwości życia psychicznego. Świadomość. Psychologia rozwojowa. Psychologia p
64
Cierpiałkowska, Lidia (1950- ).. Dzieci alkoholików w perspektywie rozwojowej i klinicznej / Lidia Cierpiałkowska, Iwona Grzegorzewska ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
65

Psychologia kliniczna / redakcja naukowa Lidia Cierpiałkowska, Helena Sęk. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 1)

159.98 Psychologia stosowana. Psychologia kliniczna
66
Derrida, Jacques (1930-2004).. Gorączka archiwum : impresja freudowska / Jacques Derrida ; przełożył Jakub Momro. 2016 BG( 1/ 0)

159.964 Psychoanaliza. Psychologia głębi
67
Dragan-Polak, Małgorzata. Problemowe picie alkoholu przez młode kobiety : rola niekorzystnych doświadczeń i samoregulacji emocji / Małgorzata Dragan. 2016 BG( 1/ 0)

159.9-055.2 Psychologia kobiet
68
Dybel, Paweł (1951- ).. Psychoanaliza - ziemia obiecana? : z dziejów psychoanalizy w Polsce 1900-1989. Cz. 1, Okres burzy i naporu : początki psychoanalizy na ziemiach polskich okresu rozbiorów 1900-1918 / Paweł Dybe 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.964 Psychoanaliza. Psychologia głębi
69
Dymkowski, Maciej (1947- ).. Szkice psychologa o historii / Maciej Dymkowski. 2016 BG( 1/ 0)

159.9(091) Historia psychologii
70

Człowiek wobec cierpienia / redakcja naukowa Artur Fabiś, Leokadia Wiatrowska, Zygmunt Pucko. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.94 Emocje. Uczucia. Nastroje. Depresja. Stres. Dążenia. Wola. Odpowiedzialność. Motywy
71
Grzesiak-Feldman, Monika (1976- ).. Psychologia myślenia spiskowego / Monika Grzesiak-Feldman. 2016 BG( 1/ 0)

159.95 Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja. Uwaga. Pamięć. Uczenie się. Mnemotechnika. Za
72
Hillman, James (1926-2011).. Re-wizja psychologii / James Hillman ; przekład Jerzy Korpanty ; [redakcja Agnieszka Al-Jawahiri]. 2016 BG( 1/ 0)

159.9.01 Filozofia i teoria psychologii, metody, szkoły i systemy psychologiczne. Testy, eksper
73
Jung, Carl Gustav (1875-1961).. Psychologia a alchemia / Carl Gustav Jung ; przełożył Robert Reszke. 2016 BHU( 1/ 0)

159.964 Psychoanaliza. Psychologia głębi
74
Kaczmarek, Łukasz (psycholog). Pozytywne interwencje psychologiczne : dobrostan a zachowania intencjonalne / Łukasz D. Kaczmarek ; [recenzent Helena Sęk]. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.9 PSYCHOLOGIA
75

W stronę psychologii eksperymentalnej : w 110. rocznicę założenia Pracowni Psychologii Doświadczalnej na Uniwersytecie Jagiellońskim / pod redakcją Marii Kielar-Turskiej. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.9.01 Filozofia i teoria psychologii, metody, szkoły i systemy psychologiczne. Testy, eksper
76
Kiev, Ari. Psychologia ryzyka / Ari Kiev ; tłumaczenie Alicja Michalak. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
77
Leaf, Caroline (1963- ). Kto wyłączył mój mózg? : kontrolowanie toksycznych myśli i emocji / Caroline Leaf ; [tłumaczenie Anna Buczkowska]. 2016 BIO( 2/ 0)


78

Current psychosocial problems in traditional and novel approaches. Vol. 4, Three worlds of human life / Hanna Liberska scientific editor. 2016 BG( 1/ 0)

159.98 Psychologia stosowana. Psychologia kliniczna
79
Maas, Violet F. Uczenie się przez zmysły / Violet F. Maas ; [przekład: Dorota Szatkowska]. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.95 Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja. Uwaga. Pamięć. Uczenie się. Mnemotechnika. Za
80

Psychoanaliza w Polsce 1909-1946. T. 1, Psychoanaliza i Polacy, psychoanaliza i literatura, psychoanaliza zbiorowości, psychoanaliza kobiet / wybrała, opracowała i wstępem opatrzyła Lena Magn 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.964 Psychoanaliza. Psychologia głębi
81
Magnone, Lena (1980- ).. Emisariusze Freuda : transfer kulturowy psychoanalizy do polskich sfer inteligenckich przed drugą wojną światową. T. 2 / Lena Magnone. 2016 BG( 1/ 0)

159.964 Psychoanaliza. Psychologia głębi
82
Magnone, Lena (1980- ).. Emisariusze Freuda : transfer kulturowy psychoanalizy do polskich sfer inteligenckich przed drugą wojną światową. T. 1 / Lena Magnone. 2016 BG( 1/ 0)

159.964 Psychoanaliza. Psychologia głębi
83

Biograficzne badania nad twórczością : teoria i empiria / pod redakcją Moniki Modrzejewskiej-Świgulskiej. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.95 Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja. Uwaga. Pamięć. Uczenie się. Mnemotechnika. Za
84
Niedenthal, Paula M. Zrozumieć emocje : perspektywy poznawcze i psychospołeczne / Paula M. Niedenthal, Silvia Krauth-Gruber, François Ric ; przekład Rafał Abramciów, Iwona Ocetkiewicz, Jagoda Kryg, Agnieszka Las 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.94 Emocje. Uczucia. Nastroje. Depresja. Stres. Dążenia. Wola. Odpowiedzialność. Motywy
85
Opoczyńska-Morasiewicz, Małgorzata. Genealogie psychoterapii : fragmenty dyskursu egzystencjalnego / Małgorzata Opoczyńska. 2016 BG( 1/ 0)

159.9.01 Filozofia i teoria psychologii, metody, szkoły i systemy psychologiczne. Testy, eksper
86
Otapowicz, Dorota. Autonomia osób z niepełnosprawnością / Dorota Otapowicz, Agnieszka Sakowicz-Boboryko, Małgorzata Bilewicz, Dorota Wyrzykowska-Koda. 2016 BG( 3/ 0)
BPP( 5/ 0)
WHS( 1/ 0)

159.9-05 Psychologia różnych kategorii osób
87
Parchomiuk, Monika. Seksualność człowieka z niepełnosprawnością intelektualną / Monika Parchomiuk. 2016 BG( 1/ 0)

159.97 Psychopatologia. Niepełnosprawność umysłowa. Hipochondria. Melancholia. Katalepsja
88

Depresje w wieku podeszłym : przyczyny diagnoza leczenie / pod redakcją Tadeusza Parnowskiego. 2016 BG( 1/ 0)

159.964 Psychoanaliza. Psychologia głębi
89

O prawdziwej pracy psychologa : spotkania z praktykami / redakcja naukowa Agnieszka Pasztak-Opiłka. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.9 PSYCHOLOGIA
90
Pawlak, Piotr (psychologia). Dzieci z ADHD i ich rodzeństwo : teoria, badania, praktyka / Piotr Pawlak. 2016 BG( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
91

Wybrane metody i paradygmaty badawcze w psychologii / redakcja naukowa Andrzej Rynkiewicz, Konrad S. Jankowski, Włodzimierz Oniszczenko. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.9 PSYCHOLOGIA
92
Schinaia, Cosimo (1951- ).. Pedofilia : psychoanaliza i świat pedofila / Cosimo Schinaia ; przekład Ilona Jurkiewicz-Buchała. 2016 BG( 1/ 0)

159.964 Psychoanaliza. Psychologia głębi
93
Seredyńska, Anna. Mechanizmy obronne jako wskaźnik stylu osobowości : charakterystyka psychometryczna narzędzia badawczego / Anna Seredyńska. 2016 BG( 1/ 0)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
94
Sikorska, Iwona (1960- ).. Odporność psychiczna w okresie dzieciństwa / Iwona Sikorska. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
95
Sokołowska, Katarzyna (medycyna). Przekonania, stereotypy, nawyki : ich wpływ na nasze życie / Katarzyna Sokołowska, Marek Sylburski. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
96
Stach, Ryszard (1944- ).. Empatia i mózg / Ryszard Stach, Anna Stach-Borejko. 2016 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

159.94 Emocje. Uczucia. Nastroje. Depresja. Stres. Dążenia. Wola. Odpowiedzialność. Motywy
97
Szpitalak, Malwina (psychologia). Nie taki pesymizm zły : polska adaptacja Kwestionariusza Defensywnego Pesymizmu / Malwina Szpitalak. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.94 Emocje. Uczucia. Nastroje. Depresja. Stres. Dążenia. Wola. Odpowiedzialność. Motywy
98
Taylor, Chris (1951- ).. Zaburzenia przywiązania u dzieci i młodzieży : poradnik dla terapeutów, opiekunów i pedagogów / Chris Taylor ; przekład Lucyna Wierzbowska. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
99
Wojciszke, Bogdan (1952- ).. Psychologia miłości : intymność, namiętność, zobowiązanie / Bogdan Wojciszke. 2016 BG( 1/ 0)

159.94 Emocje. Uczucia. Nastroje. Depresja. Stres. Dążenia. Wola. Odpowiedzialność. Motywy

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego