Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "141.319.8" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 292 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Kosyrz, Zdzisław (1930- ). Autor Oblicza człowieka i rozdroża jego natury / Zdzisław Kosyrz. 2019 BG( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
2

Człowiek - podmiot - osoba : eseje z filozofii człowieka / pod redakcją Przemysława Paczkowskiego. 2019 BG( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
3

Ulepszanie człowieka : perspektywa filozoficzna / redakcja Grzegorz Hołub, Piotr Duchliński. 2018 BG( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
4
Hołub, Grzegorz (1969- ). Autor Ulepszanie człowieka : fikcja czy rzeczywistość? : argumenty, krytyka, poszukiwanie płaszczyzny dialogu / Grzegorz Hołub. 2018 BG( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
5

Gaston Bachelard i filozofie obrazu : psychologiczne i społeczno-polityczne aspekty obrazowości / Ilona Błocian, Kamila Morawska, Marta Ples-Bęben ; Towarzystwo Bachelardowskie "Mythopoeia". 2018
141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
6
Piasecka, Małgorzata (pedagog). Autor O uniwersalizmie (nie)dokończenia : edukacyjne (nie)miejsca i (nie)ślady / Małgorzata Piasecka ; Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie. 2018 BG( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
7
Szołtysek, Adolf Ernest (1942- ). Autor Filozofia umysłu / Adolf E. Szołtysek. 2018 BG( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
8
Domańska, Ewa (historia). Nekros : wprowadzenie do ontologii martwego ciała / Ewa Domańska. 2017 BG( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
9
Duchliński, Piotr. Autor Etyka a fenomen życia / Piotr Duchliński, Andrzej Kobyliński, Ryszard Moń, Ewa Podrez. 2017 BG( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
10
Galarowicz, Jan (1949- ).. Wprowadzenie do antropologii filozoficznej : ujęcie fenomenologiczno-personalistyczne / Jan Galarowicz. 2017 BG( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
11
Gehlen, Arnold (1904-1976).. Człowiek : jego natura i stanowisko w świecie / Arnold Gehlen ; przekład i opracowanie naukowe Rafał Michalski, Jarosław Rolewski ; redakcja naukowa przekładu Stanisław Czerniak ; rozdział 2017 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
12
Studnicki, Piotr. Dialog jako wartość / Piotr Studnicki. 2017 BG( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
13
Sytnik-Czetwertyński, Janusz. Autor Problem jedności / Janusz Sytnik-Czetwertyński. 2017 BG( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
14

Europa i jej antropologia polityczna : człowiek jako droga historii - o filozofii Karola Wojtyły / pod redakcją Christopha Böhra, Christiana Schmitza ; [tłumaczenie z języka niemieckiego Paw 2016 BG( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
15
Dworakowska, Katarzyna. Ontologia bezkształtu : koncepcja istoty ludzkiej w myśli Nietzschego i Foucaulta / Katarzyna Dworakowska. 2016 BG( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
16
Mazur, Piotr Stanisław (1968- ).. Zarys podstaw filozofii człowieka : antropologiczne zastosowanie metody separacji / Piotr Stanisław Mazur. 2016 BG( 2/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
17
Rogowska-Stangret, Monika. Ciało - poza Innością i Tożsamością : trzy figury ciała w filozofii współczesnej / Monika Rogowska-Stangret. 2016 BG( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
18
Uglik, Jacek (1976- ).. Aleksandra Hercena dyskurs o człowieku, czyli Projekt rosyjskiej filozofii otwartej / Jacek Uglik. 2016 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
19

Spór o podmiotowość - perspektywa interdyscyplinarna / pod redakcją Adriany Warmbier. 2016 BG( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
20
Wroński, Stanisław (1942- ).. Człowiek. Cz. 2, W poszukiwaniu istoty człowieka / Stanisław Wroński. 2016 BG( 2/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
21
Iwanicka-Maciura, Anna. Antropologia filozoficzna w ujęciu polskiej szkoły higieny psychicznej / Anna Iwanicka-Maciura. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
22
Sendyka, Roma (1973- ).. Od kultury "ja" do kultury "siebie" : o zwrotnych formach w projektach tożsamościowych / Roma Sendyka. 2015 BG( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
23
Szołtysek, Adolf Ernest (1942- ).. Filozofia człowieka : biologiczny rozwój a kulturowe kształtowanie / Adolf E. Szołtysek. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
24
Teresa Benedykta od Krzyża (święta ; 1891-1942). Budowa osoby ludzkiej : wykład z antropologii filozoficznej / Edyta Stein ; opracowanie i wprowadzenie Beate Beckmann-Zöller ; przekład Grzegorz Sowinski. 2015 BG( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
25
Bańka, Józef (1934- ).. Krytyka rozumu cyfrowego : recentywizm i wielka metamorfoza XXI wieku / Józef Bańka. 2014 BG( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
26

Dyskurs, opór, tożsamość : narracje w trosce o kulturę pedagogiczną / redakcja naukowa Monika Jaworska-Witkowska ; Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
27
Klichowski, Michał. Narodziny cyborgizacji : nowa eugenika, transhumanizm i zmierzch edukacji / Michał Klichowski ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
28
Listkowska, Bożena (1978- ).. Tomizm otwarty Piotra Chojnackiego : przyczynek do badań nad inspiracjami lowańskimi w neoscholastyce polskiej / Bożena Listkowska. 2014 BG( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
29

Dynamizm : dynamizm ludzki : dynamizm osoby : studia i rozprawy / red. nauk. Piotr Stanisław Mazur. 2014 BG( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
30
Rauszer, Michał. Homo frajer : nieświadome wymiary kultury / Michał Rauszer. 2014 BG( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
31
Stawnicka, Elżbieta. Stworzeni do relacji : dialogiczne inspiracje Martina Bubera / Elżbieta Stawnicka-Zwiahel. 2014 BG( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
32
Bartnik, Czesław Stanisław (1929- ).. Personalizm / Czesław Stanisław Bartnik ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. 2013 BG( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
33
Chrost, Sławomir (1967- ).. Homo capax Dei jako ideał wychowania / Sławomir Chrost. 2013 BG( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
34
Czaja, Dariusz (1961- ).. Znaki szczególne : antropologia jako ćwiczenie duchowe / Dariusz Czaja. 2013 BG( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
35

Człowiek z perspektywy religii, rodziny i szkoły / pod red. Heleny Czakowskiej, Mariusza Kucińskiego. 2013 BG( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
36
Gołubców, Patryk (1983- ).. Żyć tak, jak gdyby Bóg nie istniał : sekularyzm jako współczesne zagrożenie dla integralnego rozwoju osoby ludzkiej / Patryk Gołubców. 2013 BG( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
37
Gurczyńska-Sady, Katarzyna. Człowiek jako słowo i ciało : w poszukiwaniu nowej koncepcji podmiotu / Katarzyna Gurczyńska-Sady. 2013 BG( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
38

Zrozumieć człowieka - zrozumieć świat. T. 1 / pod red. Małgorzaty Kostki-Szymańskiej i Anny Siudem. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
39
Kożuchowski, Józef (1954- ).. O człowieku i moralności w filozofii Roberta Spaemanna / Józef Kożuchowski. 2013 BG( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
40
Ługowska, Danuta (filozofia). Zasada trójzgodności : analiza kontekstowa treści pojęcia jedność / Danuta Ługowska. 2013 BG( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
41
Małecki, Wiesław. Erotyczne peregrynacje : filozofia antropologiczna Wilhelma von Humboldta / Wiesław Małecki. 2013 BG( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
42

Wokół genezy człowieka : studia i rozprawy / red. nauk. Piotr Stanisław Mazur. 2013 BG( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
43
Michalski, Rafał (1971- ).. Homo defectus w kulturze późnej nowoczesności : geneza i ewolucja antropobiologii i teorii instytucji Arnolda Gehlena / Rafał Michalski. 2013 BG( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
44
Pawliszyn, Aleksandra (1958- ).. Archeologia zdarzeń inspirowanych śmiercią : słowo filozoficzne wobec tego, co nieuknione / Aleksandra Pawliszyn. 2013 BG( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
45

O Bogu i człowieku - tradycja i nowe poszukiwania / red. nauk. Krzysztof Śnieżyński ; [Marek Jagodziński et al.]. 2013 BG( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
46
Wójs, Paweł. Rozum w filozofii egzystencji / Paweł Wójs. 2013 BG( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
47

Między mową a ciałem, czyli Człowiek w swych odsłonach / pod red. Malwiny Zamojskiej-Król. 2013 BG( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
48
Bielik-Robson, Agata (1966- ).. Erros : mesjański witalizm i filozofia / Agata Bielik-Robson. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
49
Chrabonszczewski, Maciej. Prywatność : teoria i praktyka / Maciej Chrabonszczewski ; Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. 2012 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
50
Fichte, Johann Gottlieb (1762-1814).. Kilka wykładów o powołaniu uczonego / Johan Gottlieb Fichte ; tł. Translatorium Filozofii Niemieckiej Instytutu Filozofii UMK pod kier. Mirosław Żelaznego ; przekł., wstęp i oprac. Tomasz 2012 BG( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
51
Głowala, Michał (1975- ).. Łatwość działania : klasyczna teoria cnót i wad w scholastyce / Michał Głowala. 2012 BG( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
52
Izdebska, Anna (orientalistka). Pitagoreizm : jedno jako arche w metafizyce, antropologii i polityce / Anna Izdebska. 2012 BG( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
53

Człowiek w kontekstach kulturowych i historycznych / pod red. Honoraty Jakuszko, Leszka Kopciucha. 2012 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
54

Filozofia i mistyka : wokół myśli Mieczysława Gogacza / red. nauk. Tadeusz Klimski, Izabella Andrzejuk. 2012 BG( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
55

Somatotes : cielesność w ujęciu historycznym / red. Rafał Matuszewski. 2012 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
56

Spór o osobę w świetle klasycznej koncepcji człowieka : studia i rozprawy / red. nauk. Piotr Stanisław Mazur. 2012 BG( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
57
Modrzejewska, Magdalena. Josiah Warren - pierwszy amerykański anarchista? / Magdalena Modrzejewska. 2012 BG( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
58
Okołowski, Paweł (1963- ).. Między Elzenbergiem a Bierdiajewem : studium aksjologiczno-antropologiczne / Paweł Okołowski. 2012 BG( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
59
Ostasz, Lech (1958- ).. Pojęcie bytu : zarys ontologii ; Składniki bytu - bytu w ogóle i bytu ludzkiego / Lech Ostasz. 2012 BG( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
60
Paczkowska-Łagowska, Elżbieta. O historyczności człowieka : studia filozoficzne / Elżbieta Paczkowska-Łagowska. 2012 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
61
Schipper, Mineke (1938- ).. Na początku nie było nikogo : jak pojawili się ludzie? / Mineke Schipper ; przeł. Robert Pucek. 2012 BG( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
62

Geertz : dziedzictwo, interpretacje, dylematy / red. Adam A. Szafrański ; [Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Socjologii]. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
63
Szulakiewicz, Marek (1959- ).. O człowieku w czasach trudnych : urywki filozoficzne / Marek Szulakiewicz. 2012 BG( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
64
Ariès, Philippe (1914-1984).. Człowiek i śmierć / Philippe Ariès ; przeł. Eligia Bąkowska. 2011 BG( 3/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
65

"Adamie, gdzie jesteś?" (Rdz 3,9) : współczesne dysputy o człowieku : materiały sesji naukowej zorganizowanej w Toruniu w dniach 5-6 listopada 2010 roku / pod red. Jerzego Bagrowicza ; Urząd 2011 BG( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
66
Fromm, Erich (1900-1980).. Patologia normalności : przyczynek do nauki o człowieku / Erich Fromm ; red. tekstu i przedm. Rainer Funk ; przekł.: Stefan Baranowski, Robert Palusiński. 2011 BG( 2/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
67
Gut, Przemysław. Spinoza o naturze ludzkiej / Przemysław Gut. 2011 BG( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
68

Współczesny fenomen osoby : w kręgu myśli personalistycznej Wincentego Granata / red.: Krzysztof Guzowski, Grzegorz Barth ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Teologii. Ka 2011 BG( 2/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
69
Jagiełło, Jarosław (1958- ).. Niedokończony spór o antropologię filozoficzną : (Heidegger-Plessner) : studium historyczno-analityczne / Jarosław Jagiełło. 2011 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
70

Mit, prawda, imaginacja / pod redakcją Piotra Kowalskiego. 2011 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
71
Kozłowski, Ryszard (1966- ).. Męstwo jako sposób spełniania się osoby : studium antropologiczne / Ryszard Kozłowski. 2011 BG( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
72
Łobacz, Małgorzata. Wartość ubóstwa w urzeczywistnianiu się osoby / Małgorzata Łobacz ; [Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Pedagogiki KUL]. 2011 BG( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
73
Michalski, Jarosław (1964- ).. Sens życia a pedagogika : impulsy myśli Viktora E. Frankla / Jarosław Tomasz Michalski. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 1)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
74
Murawska, Monika (1978- ).. Filozofowanie z zamkniętymi oczami : fenomenologia ciała Michela Henry’ego / Monika Murawska ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
75
Ostasz, Lech (1958- ).. Czym jest człowiek i czym może być? : antropologia filozoficzna / Lech Ostasz. 2011 BG( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
76
Perzyński, Andrzej (1958- ).. Personalizm wiary według Jeana Mouroux / Andrzej Perzyński. 2011 BG( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
77

Współczesne refleksje wokół kartezjańskiej wizji podmiotu / red. nauk. Aldona Pobojewska. 2011 BG( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
78
Seredyńska, Danuta (1964-2015).. "Życie jest..." : [międzypokoleniowe różnice w rozumieniu pojęć] / Danuta Seredyńska. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
79

Pamięć, osobowość, osoba : księga jubileuszowa dedykowana profesor Annie Gałdowej / pod red. Aleksandry Tokarz. 2011 BG( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
80
Vigarello, Georges (1941- ).. Historia urody : ciało i sztuka upiększania od renesansu do dziś / Georges Vigarello ; przeł. Maciej Falski. 2011 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
81
Wojtyła, Karol (1920-2005).. Filozof i papież : wybór tekstów / Karol Wojtyła ; wyboru dokonał, oprac. i wstępem opatrzył Jarosław Merecki. 2011 BG( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
82

Człowiek i jego pojęcie / pod red. Andrzeja L. Zachariasza. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
83
Żelazny, Mirosław (1954- ).. Filozofia i psychologia egzystencjalna / Mirosław Żelazny. 2011 BG( 2/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
84
Żywczok, Alicja. Ku afirmacji życia : pedagogiczne podstawy pomyślnej egzystencji / Alicja Żywczok. 2011 BG( 2/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
85
Agamben, Giorgio (1942- ).. Nagość / Giorgio Agamben ; przeł. Krzysztof Żaboklicki. 2010 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
86
Burgos, Juan Manuel (1961- ).. Personalizm : autorzy i tematy nowej filozofii / Juan Manuel Burgos ; tł. Krzysztof Koprowski ; konsultacja nauk. Krzysztof Guzowski. 2010 BG( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
87
Cuda, Jerzy (1940- ).. Człowiek dowodem istnienia Boga? / Jerzy Cuda. 2010 BG( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
88

Egzystencja i kultura / red. nauk. Piotr Duchliński, Marek Urban. 2010 BG( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
89

Oblicza natury ludzkiej : studia i rozprawy / red. nauk.: Piotr Duchliński, Grzegorz Hołub. 2010 BG( 2/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
90

Michel Henry - fenomenolog życia / red. nauk.: Andrzej Gielarowski, Robert Grzywacz. 2010 BG( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
91
Górny, Grzegorz (1969- ).. Anioł Północy / Grzegorz Górny. 2010 BG( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
92
Hańderek, Joanna (1974- ).. Metamorfozy i muzea / Joanna Hańderek. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 1)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
93

Palamas, Bułgakow, Łosiew : rozważania o religii, imieniu Bożym, tragedii filozofii, wojnie i prawach człowieka / pod red. Lilianny Kiejzik. 2010 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
94
Kieliszek, Zdzisław (1973- ).. Antropologia a nacjonalizm w myśli Johanna Gottlieba Fichtego / Zdzisław Kieliszek. 2010 BG( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
95
Kolokwia Bielańskie (2 ; 2008 ; Gdańsk). Rozum i przestrzenie racjonalności : Kolokwia Bielańskie edycja druga : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Chmieleckiego. 2010 BG( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
96
Krakowiak, Józef L. (1945- ). Absurd : pytanie o sens ludzkiej egzystencji / Józef Leszek Krakowiak ; Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. 2010 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
97

Rozmowy w Castel Gandolfo. T. 2 / [red. Krzysztof Michalski]. 2010 BG( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
98

Rozmowy w Castel Gandolfo. T. 1 / wstęp Krzysztof Michalski. 2010 BG( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
99

Natura ludzka w filozofii nowożytnej i współczesnej / pod red. Justyny Miklaszewskiej, Przemysława Spryszaka. 2010 BG( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego -->