Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "14*091*4t"; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 152 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Jaspers, Karl (1883-1969). Autor Problem winy : o politycznej odpowiedzialności Niemiec / Karl Jasper ; przekład Jan Garewicz. 2018 BG( 1/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
2
Chudoba, Ewa (1983- ).. Córki Nawojki : filozofki na Uniwersytecie Jagiellońskim 1897-1967 / Ewa Chudoba, Anna Smywińska-Pohl. 2017 BG( 1/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
3
Heidegger, Martin (1889-1976). Autor Podstawowe zagadnienia filozofii : wybrane "problemy" "logiki" / Martin Heidegger ; przełożył i słownikiem opatrzył Wawrzyniec Rymkiewicz. 2017 BG( 1/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
4
Brentano, Franz Clemens (1838-1917).. Teoria Arystotelesa na temat źródła ludzkiego ducha : wraz z dodatkiem List otwarty do Pana Profesora Doktora Eduarda Zellera na okoliczność jego pisma na temat teorii Arystotelesa o wieczno 2016 BG( 1/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
5
Jung, Carl Gustav (1875-1961).. Archetypy i nieświadomość zbiorowa / Carl Gustav Jung ; przeł. Robert Reszke. 2016 BG( 1/ 1)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
6

Filozofki na Uniwersytecie Jagiellońskim 1897-1967 : antologia / [wstęp] Ewa Chudoba, Anna Smywińska-Pohl ; [przekład tekstów z języka francuskiego Elżbieta Lubelska]. 2016 BG( 1/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
7
Arendt, Hannah (1906-1975).. Ludzie w mrocznych czasach / Hannah Arendt ; posłowie Karl Schlögel ; red. Ewa Rzanna ; [przeł. Mieczysław Godyń et al.]. 2013 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
8

Heterotopie myśli : eseje z pogranicza : prace ofiarowane Profesor Jadwidze Mizińskiej / pod red. Pawła Bytniewskiego, Jacka Breczki, Piotra Skudrzyka. 2013 BG( 1/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
9
Foucault, Michel (1926-1984).. Hermeneutyka podmiotu : [wykłady w Collège de France 1981-1982] / Michel Foucault ; przeł. Michał Herer ; wyd. oprac. Frédéric Gros ; pod kier. François Ewalda i Alessandro Fontany. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
10
Habermas, Jürgen (1929- ).. Między naturalizmem a religią : rozprawy filozoficzne / Jürgen Habermas ; przeł. Marcin Pańków. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
11
Gadamer, Hans-Georg (1900-2002).. O skrytości zdrowia / Hans-Georg Gadamer ; tł. Andrzej Przyłębski. 2011 BG( 1/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
12
Husserl, Edmund (1859-1938).. Logika formalna i logika transcendentalna : próba krytyki rozumu logicznego / Edmund Husserl ; przeł. Grzegorz Sowinski. 2011 BG( 2/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
13
Heidegger, Martin (1889-1976).. Identyczność i różnica / Martin Heidegger ; przeł. Janusz Mizera. 2010 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 1)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
14
Lyotard, Jean-François (1924-1998).. Poróżnienie / Jean-François Lyotard ; przekł. Bogdan Banasiak. 2010 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
15
Ricoeur, Paul (1913-2005).. Miłość i sprawiedliwość / Paul Ricoeur ; przekł. Marek Drwięga ; przedm. Jean-Louis Schlegel. 2010 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
16
Husserl, Edmund (1859-1938).. Medytacje kartezjańskie : wprowadzenie do fenomenologii / Edmund Husserl ; przeł., wstępem i przypisami opatrzył Andrzej Wajs. 2009 BG( 1/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
17
Kołakowski, Leszek (1927-2009).. Czy Pan Bóg jest szczęśliwy i inne pytania / Leszek Kołakowski ; wybór i układ Zbigniew Mentzel. 2009 BG( 2/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
18
Cioran, Emil (1911-1995).. Samotność i przeznaczenie / Émile M. Cioran ; przeł. Anastazja Dwulit. 2008 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
19
Frankfurt, Harry G. (1929- ).. O prawdzie / Harry G. Frankfurt ; przeł. Hanna Jankowska. 2008 BG( 1/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
20
Gadamer, Hans-Georg (1900-2002).. Teoria, etyka, edukacja : eseje wybrane / Hans-Georg Gadamer ; wybór Rafał Godoń ; wstęp i red. nauk. Paweł Dybel ; [tł. Andrzej Przyłębski [et al.]. 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
21
Kołakowski, Leszek (1927-2009).. Czas ciekawy, czas niespokojny. Cz. 2 / z Leszkiem Kołakowskim rozmawia Zbigniew Mentzel. 2008 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
22
Lévinas, Emmanuel (1906-1995).. Odkrywając egzystencję z Husserlem i Heideggerem / Emmanuel Levinas ; przełoż. Ewa Sowa ; przekł. przejrzała, poprawiła i wstępem opatrzyła Małgorzata Kowalska. 2008 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 1)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
23
Tischner, Józef (1931-2000).. Wędrówki w krainę filozofów / Józef Tischner. 2008 BG( 1/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
24
Cioran, Emil (1911-1995).. Na szczytach rozpaczy / Emil Cioran ; przeł. Ireneusz Kania. 2007 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
25

Filozofia i mediewistyka : Etienne Gilson / red. nauk. Tadeusz Klimski. 2007 BG( 1/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
26
Kołakowski, Leszek (1927-2009).. Czas ciekawy, czas niespokojny. [Cz. 1] / z Leszkiem Kołakowskim rozmawia Zbigniew Mentzel. 2007 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
27
Lévinas, Emmanuel (1906-1995).. O uciekaniu / Emmanuel Levinas ; przeł. Agata Czarnacka ; przekł. przejrzał, popr. i posł. opatrzył Jacek Migasiński. 2007 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
28
Skarga, Barbara (1919-2009).. Człowiek to nie jest piękne zwierzę / Barbara Skarga. 2007 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
29
Balthasar, Hans Urs von (1905-1988).. Teodramatyka. T. 2, Osoby dramatu. Hans Urs von Balthasar ; przekł. Wiesław Szymona. 2006 BG( 1/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
30
Balthasar, Hans Urs von (1905-1988).. Pisma filozoficzne / Hans Urs von Balthasar ; wybór i oprac. Marek Urban ; przekł. Marek Urban, Dorota Jankowska. 2006 BG( 1/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
31
Berdâev, Nikolaj Aleksandrovič (1874-1948).. Filozofia nierówności : listy do nieprzyjaciół, rzecz o filozofii społecznej / Mikołaj Bierdiajew ; przeł. i oprac. Jacek Chmielewski. 2006 BG( 1/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
32
Berdâev, Nikolaj Aleksandrovič (1874-1948).. O przeznaczeniu człowieka : zarys etyki paradoksalnej / Mikołaj Bierdiajew ; przeł. i oprac. Henryk Paprocki ; przekł. przejrz. i uzup. Waldemar Polanowski. 2006 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
33
Husserl, Edmund (1859-1938).. Prolegomena do czystej logiki / Edmund Husserl ; przeł., wstępem poprzedził i przypisami opatrzył Janusz Sidorek ; przekł. przejrz. Andrzej Półtawski. 2006 BG( 3/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
34
Jabłoński, Arkadiusz (1963- ).. Budowanie społeczeństwa wiedzy : zarys teorii społecznej Karla R. Poppera / Arkadiusz Jabłoński ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. 2006 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 4/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
35
Jaspers, Karl (1883-1969).. Strindberg i Van Gogh : próba analizy patograficznej z porównawczym przywołaniem Swedenborga i Hölderlina / Karl Jaspers ; przeł. Robert Reszke. 2006 BG( 1/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
36
Mìrčuk, Ìvan (1891-1961). Fìlosofs’kì studìï / Ìvan Mìrčuk ; za red. Mikoli Šafovala ì Romana Âremka. 2006 BHU( 1/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
37
Mìrčuk, Ìvan (1891-1961).. Vstup do filosofìï / Ìvan Mìrčuk ; za red. ta z peredm. Mikoli Šafovala. 2006 BHU( 1/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
38
Popper, Karl Raimund (1902-1994).. Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie. T. 2, Wysoka fala proroctw: Hegel, Marks i następstwa / Karl R. Popper ; przeł. Halina Krahelska, Witold Jedlicki ; oprac. Adam Chmielewski. 2006 BG( 2/ 1)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
39
Popper, Karl Raimund (1902-1994).. Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie. T. 1, Urok Platona / Karl R. Popper ; przeł. Halina Krahelska ; oprac. Adam Chmielewski. 2006 BG( 2/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
40
Blaustein, Leopold (1905-1944).. Wybór pism estetycznych / Leopold Blaustein ; wprow., wybór i oprac. Zofia Rosińska. 2005 BG( 1/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
41
Colli, Giorgio (1917-1979).. Filozofia ekspresji / Giorgio Colli ; przekł. Hanna Buczyńska-Garewicz. 2005 BG( 3/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
42
Hartman, Jan (1967- ).. Wstęp do filozofii / Jan Hartman. 2005 BG( 1/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
43
Kołakowski, Leszek (1927-2009).. Obecność mitu / Leszek Kołakowski. 2005 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
44
Ricoeur, Paul (1913-2005).. O sobie samym jako innym / Paul Ricoeur ; przeł. Bogdan Chełstowski ; nauk. oprac. i wstępem poprzedziła Małgorzata Kowalska. 2005 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
45
Šestov, Lev (1866-1938).. Potestas clavium : (Władza kluczy) / Lew Szestow ; przeł. i oprac. Jacek Chmielewski. 2005 BG( 1/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
46
Šestov, Lev (1866-1938).. Początki i końce : zbiór artykułów / Lew Szestow ; przeł. i oprac. Jacek Chmielewski. 2005 BG( 1/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
47
Berdâev, Nikolaj Aleksandrovič (1874-1948).. Egzystencjalna dialektyka Boga i człowieka / Mikołaj Bierdiajew ; przeł. i oprac. Henryk Paprocki. 2004 BG( 1/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
48
Bergson, Henri (1859-1941).. Ewolucja twórcza / Henri Bergson ; przeł. Florian Znaniecki ; wstęp Leszek Kołakowski. 2004 BG( 2/ 0)
BIO( 1/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
49
Bergson, Henri (1859-1941).. Energia duchowa / Henri Bergson ; przekł. Krzysztof Skorulski, Piotr Kostyło ; wstęp Piotr Kostyło. 2004 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
50
Bergson, Henri (1859-1941).. Problem osobowości : wykłady edynburskie / Henri Bergson ; przekł. Piotr Kostyło ; posł. Stanisław Borzym. 2004 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
51
Habermas, Jürgen (1929- ).. Działanie komunikacyjne i detranscendentalizacja rozumu / Jürgen Habermas ; przeł. Wanda Lipnik. 2004 BG( 1/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
52
Habermas, Jürgen (1929- ).. Od wrażenia zmysłowego do symbolicznego wyrazu / Jürgen Habermas ; przeł. Krystyna Krzemieniowa. 2004 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
53
Weil, Simone (1909-1943).. Dzieła / Simone Weil ; przekł. Małgorzata Frankiewicz. 2004 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 1)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
54
Green, Celia Elizabeth (1935- ).. The lost cause : causation and the mind-body problem / Celia Green ; with a forew. by Howard Robinson. 2003 BG( 1/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
55
Kołakowski, Leszek (1927-2009).. Husserl i poszukiwanie pewności / Leszek Kołakowski ; przekł. Piotr Marciszuk. 2003 BG( 1/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
56
Kołakowski, Leszek (1927-2009).. Filozofia pozytywistyczna : od Hume’a do Koła Wiedeńskiego / Leszek Kołakowski. 2003 BG( 1/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
57
Šestov, Lev (1866-1938).. Kierkegaard i filozofia egzystencjalna : głos wołającego na pustyni / Lew Szestow ; przeł., posł. i przypisami opatrzył Jacek Aleksander Prokopski ; wstępem poprzedził Czesław Miłosz. 2003 BG( 2/ 1)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
58
Berdâev, Nikolaj Aleksandrovič (1874-1948).. Autobiografia filozoficzna / Mikołaj Bierdiajew ; przeł. Henryk Paprocki. 2002 BG( 2/ 1)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
59
Derrida, Jacques (1930-2004). Autor Marginesy filozofii / Jacques Derrida ; przełożyli Adam Dziadek, Janusz Margański i Paweł Pieniążek. 2002 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 1)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
60
Elzenberg, Henryk (1887-1967).. Pisma aksjologiczne / Henryk Elzenberg ; oprac. Lesław Hostyński, Andrzej Lorczyk, Agnieszka Nogal. 2002 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
61
Habermas, Jürgen (1929- ).. Przyczynek do krytyki rozumu funkcjonalnego / Jürgen Habermas ; przełożył Andrzej Maciej Kaniowski ; przekład przejrzał Marek J. Siemek. 2002 BG( 5/ 0)
BPP( 2/ 0)
WHS( 2/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
62
Krokiewicz, Adam (1890-1977).. Hedonizm Epikura / Adam Krokiewicz. 2002 BG( 1/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
63
Krokiewicz, Adam (1890-1977).. Sceptycyzm grecki. [1], Od Pirrona do Karneadesa / Adam Krokiewicz. 2002 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
64

Pragmatyzm i filozofia Hilarego Putnama / pod red. Urszuli M. Żegleń ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. 2001 BG( 1/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
65

Filozofia moralności : wina, kara, wybaczenie / wybrał i oprac. Jacek Hołówka ; [aut. A. C. Baier et al.] ; przeł. Dariusz Gałecki [et al.]. 2000 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
66
Husserl, Edmund (1859-1938).. Badania dotyczące fenomenologii i teorii poznania. Cz. 2 / Edmund Husserl ; przeł. i przypisami opatrzył Janusz Sidorek ; przekł. przejrzał Andrzej Półtawski. 2000 BG( 3/ 0)
WHS( 2/ 1)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
67
Husserl, Edmund (1859-1938).. Badania dotyczące fenomenologii i teorii poznania. Cz. 1 / Edmund Husserl ; przeł., wstępem poprzedził i przypisami opatrzył Janusz Sidorek ; przekł. przejrzał Andrzej Półtawski. 2000 BG( 5/ 0)
WHS( 2/ 1)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
68
Kołakowski, Leszek (1927-2009).. Mini-wykłady o maxi-sprawach : seria trzecia i ostatnia : o długach, o wybaczeniu, o rekordach, o posiadaniu samego siebie, o przeszłości i o przyszłości, o zawiści, o sprawiedliwości, o p 2000 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
69
Krokiewicz, Adam (1890-1977).. Nauka Epikura / Adam Krokiewicz. 2000 BG( 1/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
70
Krokiewicz, Adam (1890-1977).. Zarys filozofii greckiej / Adam Krokiewicz ; [wybory przekł. i publ., wykazy źródeł i terminów oraz indeksy oprac. Robert Sochań]. 2000 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
71
Krokiewicz, Adam (1890-1977).. Sokrates ; Etyka Demokryta i hedonizm Arystypa / Adam Krokiewicz. 2000 BG( 1/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
72
Krokiewicz, Adam (1890-1977).. Studia orfickie ; Moralność Homera i etyka Hezjoda / Adam Krokiewicz. 2000 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
73
Berdâev, Nikolaj Aleksandrovič (1874-1948).. Głoszę wolność : wybór pism / Mikołaj Bierdiajew ; wybór, wstęp i przekł. Henryk Paprocki. 1999 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
74
Habermas, Jürgen (1929- ).. Racjonalność działania a racjonalność społeczna / Jürgen Habermas ; przeł. Andrzej Maciej Kaniowski ; przekł. przejrzał Marek J. Siemek. 1999 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)
WHS( 2/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
75
Heidegger, Martin (1889-1976). Autor Nietzsche. T. 2 / Martin Heidegger ; przełożył Andrzej Gniazdowski [i 4 pozostali] ; naukowe opracowanie Cezary Wodziński. 1999 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
76
Kołakowski, Leszek (1927-2009).. Jeśli Boga nie ma... ; Horror metaphysicus / Leszek Kołakowski. 1999 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
77
Tischner, Józef (1931-2000).. Przekonać Pana Boga / z Józefem Tischnerem rozmawiają Dorota Zańko i Jarosław Gowin. 1999 BG( 1/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
78
Wittgenstein, Ludwig (1889-1951).. Kartki / Ludwig Wittgenstein ; przeł. Sława Lisiecka ; posł. opatrzył Jacek Ziobrowski. 1999 BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
79
Heidegger, Martin (1889-1976). Autor Nietzsche. T. 1 / Martin Heidegger ; przeł. Andrzej Gniazdowski [i 4 pozostałych] ; naukowo opraowa oraz wstępem opatrzył Cezary Wodziński. 1998 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
80
Welsch, Wolfgang (1946- ).. Nasza postmodernistyczna moderna / Wolfgang Welsch ; przeł.: Roman Kubicki, Anna Zeidler-Janiszewska. 1998 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
81
Kołakowski, Leszek (1927-2009).. Mini-wykłady o maxi-sprawach : jak: o władzy, o sławie, o równości, o kłamstwie, o tolerancji, o podróżach, o cnocie, o odpowiedzialności zbiorowej, o kole fortuny, o wielkiej zdradzie i 1997 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
82
Wittgenstein, Ludwig (1889-1951).. Tractatus logico-philosophicus / Ludwig Wittgenstein ; przełożył i wstępem opatrzył Bogusław Wolniewicz. 1997 BG( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
83
Brandt, Richard Booker (1910-1997).. Etyka : zagadnienia etyki normatywnej i metaetyki / Richard B. Brandt ; przeł. Barbara Stanosz ; wstępem poprzedził Jacek Hołówka ; konsultacji terminologicznej udzieliła i wskazówki lektur 1996 BG( 3/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
84
Fromm, Erich (1900-1980).. Serce człowieka : jego niezwykła zdolność do dobra i zła / Erich Fromm ; z ang. tł. Robert Saciuk. 1996 BG( 2/ 0)
BHU( 2/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
85
Husserl, Edmund (1859-1938).. Prolegomena do czystej logiki / Edmund Husserl ; przeł. Janusz Sidorek. 1996 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 1)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
86
MacIntyre, Alasdair C. (1929- ).. Dziedzictwo cnoty : studium z teorii moralności / Alasdair MacIntyre ; przeł., wstępem i przypisami opatrzył Adam Chmielewski ; przekł. przejrz. Jacek Hołówka. 1996 BG( 4/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
87
Berdâev, Nikolaj Aleksandrovič (1874-1948).. Filozofia wolności / Mikołaj Bierdiajew ; tł. Ewa Matuszczyk. 1995 BHU( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
88
Jaspers, Karl (1883-1969).. Wiara filozoficzna / Karl Jaspers ; przeł. Antoni Buchner [et al.]. 1995 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
89
Krąpiec, Mieczysław Albert (1921-2008).. Język i świat realny / Mieczysław Albert Krąpiec. 1995 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
90
Lakatos, Imre (1922-1974).. Pisma z filozofii nauk empirycznych / Imre Lakatos ; wybrał, przeł. i wstępem poprzedził Wojciech Sady ; przekł. przejrzał Władysław Krajewski. 1995 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
91
Adorno, Theodor W. (1903-1969).. Teoria estetyczna / Theodor W. Adorno ; przeł. Krystyna Krzemieniowa. 1994 BG( 4/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
92
Arendt, Hannah (1906-1975).. Między czasem minionym a przyszłym : osiem ćwiczeń z myśli politycznej / Hannah Arendt ; przeł. Mieczysław Godyń, Wojciech Madej ; wstępem poprzedził Paweł Śpiewak. 1994 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
93
Berlin, Isaiah (1909-1997).. Cztery eseje o wolności / Isaiah Berlin ; przeł. Hanna Bartoszewicz [et al.]. 1994 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
94
Hartmann, Nicolai (1882-1950).. Myśl filozoficzna i jej historia ; Systematyczna autoprezentacja / Nicolai Hartmann ; przekł. [z niem.] Jan Garewicz. 1994 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
95
Hartmann, Nicolai (1882-1950).. O podstawach ontologii ; Cele i drogi analizy kategorialnej / Nicolai Hartmann ; przekład [z niem.] Jan Garewicz. 1994 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
96
Heidegger, Martin (1889-1976).. Bycie i czas / Martin Heidegger ; przeł., przedm. i przypisami opatrzył Bogdan Baran. 1994 BG( 3/ 1)
BHU( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
97
Krąpiec, Mieczysław Albert (1921-2008).. Z teorii i metodologii metafizyki / Mieczysław Albert Krąpiec ; współaut. Stanisław Kamiński. 1994 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
98
Plessner, Helmuth (1892-1985).. Władza a natura ludzka : esej o antropologii światopoglądu historycznego / Helmuth Plessner ; przeł., wstępem i przypisami opatrzyła Elżbieta Paczkowska-Łagowska ; przekł. przejrzał Mare 1994 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
99
Rawls, John (1921-2002).. Teoria sprawiedliwości / John Rawls ; przeł.: Maciej Panufnik, Jarosław Pasek, Adam Romaniuk. 1994 BG( 3/ 0)
BWP( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego