Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "14*091*4" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 529 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Lyotard, Derrida, Hillis Miller i inni : Kalifornijska Teoria Krytyczna : antologia tekstów / pod redakcją Ewy Bobrowskiej, Moniki Murawskiej i Magdaleny Rudkowskiej. 2019 BG( 1/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
2
Dobieszewski, Janusz (1955- ). Autor Syntezy i niuanse : studia i szkice z filozofii rosyjskiej / Janusz Dobieszewski. 2019 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
3

Karl Jaspers : logos i alogon / redakcja Czesława Piecuch. 2019 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
4
Słodkowski, Piotr (1985- ). Autor Modernizm żydowsko-polski : Henryk Streng/Marek Włodarski a historia sztuki / Piotr Słodkowski ; Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. 2019 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
5

Leszek Kołakowski a filozofia / pod redakcją Stanisława Gromadzkiego i Marcina Miłkowskiego. 2018 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
6
Jaspers, Karl (1883-1969). Autor Problem winy : o politycznej odpowiedzialności Niemiec / Karl Jasper ; przekład Jan Garewicz. 2018 BG( 1/ 1)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
7
Noras, Andrzej Jan (1960-2020). Autor Filozof czystego poznania : rzecz o Hermannie Cohenie / Andrzej J. Noras. 2018 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
8
Nowak, Piotr (1966- ). Autor Przemoc i słowa : w kręgu filozofii politycznej Hannah Arendt / Piotr Nowak. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
9
Siemek, Marek Jan (1942-2011). Autor Filozofia, dialektyka, rzeczywistość / Marek J. Siemek ; redaktorzy naukowi tomu Marcin Pańków, Jakub Nikodem. 2018 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
10
Špet, Gustav Gustavovič (1879-1937). Autor Zjawisko i sens : fenomenologia jako nauka podstawowa i jej problemy / Gustaw Szpet ; przekład i słowo od tłumacza Bogusław Żyłko ; redakcja naukowa przekładu Jacek Uglik ; projekt okładki 2018 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
11

Cezary Wodziński in memoriam / redakcja i opracowanie Waleria Szydłowska. 2018 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
12
Augustyniak, Piotr (1977- ).. Trans : filozofia Cezarego Wodzińskiego / Piotr Augustyniak. 2017 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
13
Chudoba, Ewa (1983- ).. Córki Nawojki : filozofki na Uniwersytecie Jagiellońskim 1897-1967 / Ewa Chudoba, Anna Smywińska-Pohl. 2017 BG( 1/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
14
Heidegger, Martin (1889-1976). Autor Podstawowe zagadnienia filozofii : wybrane "problemy" "logiki" / Martin Heidegger ; przełożył i słownikiem opatrzył Wawrzyniec Rymkiewicz. 2017 BG( 1/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
15

Racjonalność w myśleniu i działaniu : filozofia Tadeusza Kotarbińskiego / pod redakcją Dariusza Łukasiewicza i Ryszarda Mordarskiego. 2017 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
16
Sytnik-Czetwertyński, Janusz (1967- ).. Księgi wolności / Janusz Sytnik-Czetwertyński. 2017 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
17
Brentano, Franz Clemens (1838-1917).. Teoria Arystotelesa na temat źródła ludzkiego ducha : wraz z dodatkiem List otwarty do Pana Profesora Doktora Eduarda Zellera na okoliczność jego pisma na temat teorii Arystotelesa o wieczno 2016 BG( 1/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
18
Derrida, Jacques (1930-2004).. Z czego jutro : dialog / Jacques Derrida, Elisabeth Roudinesco ; przełożyła Waleria Szydłowska. 2016 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
19

Wolność jako odpowiedzialność : Jackowi Filkowi na siedemdziesiąte urodziny / redakcja naukowa Marek Drwięga, Radosław Strzelecki. 2016 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
20
Garlej, Beata. Ingardenowskie jakości metafizyczne - między otwartością a ścisłością pojęcia / Beata Garlej. 2016 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
21
Jung, Carl Gustav (1875-1961).. Archetypy i nieświadomość zbiorowa / Carl Gustav Jung ; przeł. Robert Reszke. 2016 BG( 1/ 1)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
22
Jünger, Friedrich Georg (1898-1977).. Perfekcja techniki / Friedrich Georg Jünger ; przełożył i posłowiem opatrzył Wojciech Kunicki. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
23
Leder, Andrzej (1960- ).. Rysa na tafli : teoria w polu psychoanalitycznym / Andrzej Leder. 2016 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
24
Milczarek, Michał (1981- ).. Drzewo życia : fenomen Wasilija Rozanowa / Michał Milczarek. 2016 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
25
Pospiszyl, Michał (1987- ).. Zatrzymać historię : Walter Benjamin i mniejszościowy materializm / Michał Pospiszyl. 2016 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
26
Przyłębski, Andrzej (1958- ).. Krytyka hermeneutycznego rozumu : preliminaria / Andrzej Przyłębski. 2016 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
27
Pyka, Marek. Działanie, moralność, podmiotowość : wokół myśli Thomasa Nagela / Marek Pyka. 2016 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
28
Sikora, Michał (filozofia). Mit wiecznego powrotu w filozofii Alexandre’a Kojève’a / Michał Sikora. 2016 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
29

Myśl polska w obszarze rosyjskojęzycznym / pod redakcją Jana Skoczyńskiego ; posłowie Walentyna Dianowa. 2016 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
30

Filozofki na Uniwersytecie Jagiellońskim 1897-1967 : antologia / [wstęp] Ewa Chudoba, Anna Smywińska-Pohl ; [przekład tekstów z języka francuskiego Elżbieta Lubelska]. 2016 BG( 1/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
31
Świtała, Ireneusz (1964- ).. W kręgu XX-wiecznej filozofii włoskiej : wybrane nurty, zagadnienia i postacie / Ireneusz Marian Świtała. 2016 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
32
Wodziński, Cezary (1959-2016).. Metafizyka i metapolityka : Czarne zeszyty Heideggera / Cezary Wodziński. 2016 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
33
Batóg, Tadeusz (1934- ).. Od Kanta do homofonów : (artykuły, autoreferaty, biografie, recenzje) / Tadeusz Batóg. 2015 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)
BIM( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
34
Berti, Enrico (1935- ).. Arystoteles w XX wieku / Enrico Berti ; przekład Anna Dudzińska-Facca i Danilo Facca. 2015 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
35
Kiejzik, Lilianna. Sergiusz Bułgakow i filozofowie Srebrnego Wieku : rozważania o przyjaźni / Lilianna Kiejzik. 2015 BG( 2/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
36
Kroczak, Justyna (1986- ).. Pawła Florenskiego filozofia wszechjedności / Justyna Kroczak. 2015 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
37

Horyzont dialogu i rozumienia : w kręgu myśli Józefa Tischnera / pod redakcją Krystyny Pietrych ; Uniwersytet Łódzki. 2015 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
38
Rozmarynowska, Karolina. Inność jako źródło etyczności : inspiracje ricoeurowskie / Karolina Rozmarynowska. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
39
Chrobak, Karol (1974- ).. Między naturą a kulturą : filozofia życia Helmutha Plessnera / Karol Chrobak. 2014 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
40
Chudoba, Wiesław (1956- ).. Leszek Kołakowski : kronika życia i dzieła / Wiesław Chudoba. 2014 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
41

Współczesna filozofia społeczna w Polsce : wybrane problemy / redakcja naukowa Tomasz Czakon, Danuta Ślęczek-Czakon. 2014 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
42
Dehnel, Piotr. Ludwig Wittgenstein : teoria a terapia : od "Traktatu" do "Dociekań filozoficznych" : studia / Piotr Dehnel. 2014 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
43

Warszawska szkoła historii idei : tożsamość, tradycja, obecność / pod redakcją Pawła Grada. 2014 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
44
James, Ian (1969- ).. Nowa filozofia francuska / Ian James ; przekł. Joanna Bednarek, Piotr Juskowiak. 2014 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
45

Tomizm polski : 1919-1945 : słownik filozofów / red. nauk. Bożena Listkowska, Artur Andrzejuk. 2014 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
46

Tomizm polski : 1879-1918 : słownik filozofów / red. nauk. Bożena Listkowska, Artur Andrzejuk. 2014 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
47

Edyta Stein : fenomenologia getyńsko-monachijska : źródła / zebrał, przetł. i wprowadzeniem poprzedził Jerzy Machnacz. 2014 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
48
Mrzygłód, Piotr (1971- ).. Między "metafizyką absurdu" i "absurdem metafizyki" : projekt dekonstrukcji metafizyki klasycznej w egzystencjalistycznej myśli Lwa Szestowa / Piotr Mrzygłód ; Papieski Wydział Teologiczny w 2014 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
49
Polak, Marcin (1979- ).. Urojone-nic : postmodernistyczna metafizyka Stanislasa Bretona / Marcin Polak. 2014 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
50
Starzyński, Wojciech. Neokartezjanizm fenomenologii francuskiej : Sartre, Merleau-Ponty, Levinas, Henry, Marion / Wojciech Starzyński. 2014 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
51
Urbaniak, Marcin (1978- ).. Hermeneutyka a kierunki myśli współczesnej : rozumienie kultury w filozoficznej hermeneutyce, filozofii przyrody i (post)strukturalizmie / Marcin Urbaniak. 2014 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
52
Witkiewicz, Stanisław Ignacy (1885-1939). Autor Nauki ścisłe a filozofia i inne pisma filozoficzne : (1933-1939) / Stanisław Ignacy Witkiewicz ; opracowali Maciej Dombrowski, Magdalena Bizior-Dombrowska. 2014 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
53

Filozofia polska na tle filozofii europejskiej w XX wieku / pod red. Macieja Woźniczki ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. 2014 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
54

Zagadnienie intuicji w filozofii Romana Ingardena / Danuta Mikeska-Kycia. 2014 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
55
Arendt, Hannah (1906-1975).. Ludzie w mrocznych czasach / Hannah Arendt ; posłowie Karl Schlögel ; red. Ewa Rzanna ; [przeł. Mieczysław Godyń et al.]. 2013 BG( 1/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
56

Heterotopie myśli : eseje z pogranicza : prace ofiarowane Profesor Jadwidze Mizińskiej / pod red. Pawła Bytniewskiego, Jacka Breczki, Piotra Skudrzyka. 2013 BG( 1/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
57
Dupeyrix, Alexandre (1974- ).. Zrozumieć Habermasa / Alexandre Dupeyrix ; przełożyła Marta Natalia Wróblewska. 2013 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
58
Gielarowski, Andrzej (1969- ).. Tajemnica obecności : bycie i intersubiektywność w filozofii Gabriela Marcela / Andrzej Gielarowski. 2013 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
59

Wobec Dobra i Prawdy w dialogu z Tischnerem / red. nauk. Aleksander Bobko, Maria Karolczak. 2013 BG( 2/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
60
Kilanowski, Marcin. Ku wolności jako odpowiedzialności : Dewey, Rorty, Habermas o nowej jakości w demokracji / Marcin Kilanowski. 2013 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
61
Moskalewicz, Marcin (1980- ). Autor Totalitaryzm, narracja, tożsamość : filozofia historii Hannah Arendt / Marcin Moskalewicz ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. 2013 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
62
Ott, Hugo (1931- ).. Martin Heidegger : w drodze do biografii / Hugo Ott ; przekł. Janusz Sidorek. 2013 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 1)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
63
Parszutowicz, Przemysław. Autor Filozofia jako krytyka poznania : wprowadzenie do transcendentalizmu Ernsta Cassirera / Przemysław Parszutowicz. 2013 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
64
Parszutowicz, Przemysław. Autor Fenomenologia form symbolicznych : podstawowe pojęcia i inspiracje "późnej" filozofii Ernsta Cassirera / Przemysław Parszutowicz. 2013 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
65

Karl Jaspers : człowiek w epoce przełomu / red. Czesława Piecuch. 2013 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
66
Raulet, Gérard (1942- ).. Filozofia niemiecka po 1945 / Gérard Raulet ; przeł. Adam Dziadek. 2013 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
67
Skalski, Tadeusz. Trzy problemy współczesnej filozofii umysłu / Tadeusz Skalski. 2013 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
68
Smakulska, Joanna. Bogusława Wolniewicza etyka życia / Joanna Smakulska. 2013 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
69
Strzelecki, Jarosław (1975- ).. Pamięć i rzeczywistość : analiza bergsonowskiej teorii pamięci / Jarosław Strzelecki. 2013 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
70
Woźniak, Cezary (1961- ).. Okamgnienie : doświadczenie źródłowe a granice filozofii / Cezary Woźniak. 2013 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
71
Barbaszyński, Dariusz. Odkrywanie struktur rzeczywistości : problemy filozofii całości w poglądach Mariana Borowskiego / Dariusz Barbaszyński. 2012 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
72
Buczkowska, Janina (1952- ).. O relacyjnej i informacyjnej naturze reprezentacji poznawczych / Janina Buczkowska. 2012 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
73
Foucault, Michel (1926-1984).. Hermeneutyka podmiotu : [wykłady w Collège de France 1981-1982] / Michel Foucault ; przeł. Michał Herer ; wyd. oprac. Frédéric Gros ; pod kier. François Ewalda i Alessandro Fontany. 2012 BG( 1/ 1)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
74

Charlesa Taylora wizja nowoczesności : rekonstrukcje i interpretacje / red. naukowa Christopher Garbowski, Jan P. Hudzik, Jan Kłos. 2012 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
75
Geulen, Eva (1962- ).. Giorgio Agamben : wprowadzenie / Eva Geulen ; przeł. Mikołaj Ratajczak. 2012 BHU( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
76
Gurczyńska-Sady, Katarzyna. Wielcy filozofowie współczesności / Katarzyna Gurczyńska-Sady, Wojciech Sady. 2012 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
77
Habermas, Jürgen (1929- ).. Między naturalizmem a religią : rozprawy filozoficzne / Jürgen Habermas ; przeł. Marcin Pańków. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
78
Herer, Michał (1977- ).. Filozofia aktualności za Nietzschem i Marksem / Michał Herer. 2012 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
79
Krasicki, Jan (1954- ).. Bierdiajew i inni : w kręgu myśli rosyjskiego renesansu religijno-filozoficznego / Jan Krasicki. 2012 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 1)
WHS( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
80

Filozofia Marii Szyszkowskiej : księga dedykowana / pod red. Anny Krynieckiej. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 4/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
81
Łaciak, Piotr (1967- ).. Anonimowość jako granica poznania w fenomenologii Edmunda Husserla / Piotr Łaciak. 2012 BG( 2/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
82
Makowski, Jarosław (1973- ).. Wariacje Tischnerowskie / Jarosław Makowski. 2012 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
83
Oziębłowski, Mariusz. Hermetyczna możliwość hermeneutyki : analiza funkcji filozofii hermeneutycznej w koncepcjach Wilhelma Ditlheya i Hansa-Georga Gadamera / Mariusz Oziębłowski. 2012 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
84
Ples-Bęben, Marta. Od epistemologii do krytycznej analizy dziejów : studium filozofii Léona Brunschvicga / Marta Ples. 2012 BG( 2/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
85
Podniesiński, Michał. Prawda i władza : myśl Michela Foucaulta w latach 1956-1977 / Michał Podniesiński. 2012 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
86
Szahaj, Andrzej (1958- ).. Ironia i miłość : neopragmatyzm Richarda Rorty’ego w kontekście sporu o postmodernizm / Andrzej Szahaj. 2012 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
87
Szubka, Tadeusz (1958- ).. Neopragmatyzm / Tadeusz Szubka ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. 2012 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
88
Szulakiewicz, Marek (1959- ).. Filozofia jako hermeneutyka / Marek Szulakiewicz. 2012 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
89
Torzewski, Wojciech. Hermeneutyka jako filozofia dziejowości : studium myśli Diltheya, Yorcka, Heideggera, Gadamera i Vattima / Wojciech Torzewski. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
90
Tyl, Mirosław (1960- ).. Filozofia - historia - historia filozofii : filozoficzne konteksty polskiej historiografii filozofii XX wieku / Mirosław Tyl. 2012 BG( 2/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
91

Aleksy Łosiew, czyli Rzecz o tytanizmie XX wieku / pod red. Jacka Uglika, Eleny Tacho-Godi, Lilianny Kiejzik. 2012 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
92
Wesołowska, Agnieszka (nauki filozoficzne). Fenomenologia jako możliwość filozofii dramatu Józefa Tischnera / Agnieszka Wesołowska. 2012 BG( 2/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
93

Foucault, Deleuze, Derrida / pod red. Bogdana Banasiaka, Kajetana M. Jaksendera i Andrzeja Kucnera. 2011 BHU( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
94
Baranowska, Maria Małgorzata (1956- ).. Bóg w myśli Schelera / Maria Małgorzata Baranowska. 2011 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
95
Gadamer, Hans-Georg (1900-2002).. O skrytości zdrowia / Hans-Georg Gadamer ; tł. Andrzej Przyłębski. 2011 BG( 1/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
96
Gawor, Leszek (1955- ).. Myśliciele mało znani : filozofia polska końca XIX wieku i pierwszych dekad XX stulecia / Leszek Gawor. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
97
Husserl, Edmund (1859-1938).. Logika formalna i logika transcendentalna : próba krytyki rozumu logicznego / Edmund Husserl ; przeł. Grzegorz Sowinski. 2011 BG( 2/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
98
Kaźmierczak, Paweł (1970- ).. Dietrich von Hildebrand wobec narodowego socjalizmu / Paweł Kaźmierczak. 2011 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
99
Krasucka, Katarzyna. Iwan Iljin i jego doktryna o sprzeciwianiu się złu siłą / Katarzyna Krasucka. 2011 BG( 3/ 0)
WHS( 3/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego