Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "14*091*3t" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 171 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Nietzsche, Friedrich (1844-1900).. Antychryst / Fryderyk Nietzsche ; przekład Jarosław Dudek, Edyta Kiresztura-Wojciechowska. 2017 BG( 1/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
2
Kierkegaard, Søren (1813-1855).. Czyny miłości : kilka rozważań chrześcijańskich w postaci mów S. Kierkegaarda / Søren Kierkegaard ; przełożył, wstępem i przypisami opatrzył Antoni Szwed. 2015 BG( 1/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
3
Nicolaus Cusanus (1401-1464).. O oświeconej niewiedzy / Mikołaj z Kuzy ; przeł. i przypisami opatrzył Ireneusz Kania. 2014 BG( 1/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
4
Böhme, Jakob (1575-1624).. Sześć punktów teozoficznych / Jakob Böhme ; przełożył, przedm. poprzedził i przypisami opatrzył Światosław Florian Nowicki. 2013 BG( 1/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
5
Nietzsche, Friedrich (1844-1900). Autor Narodziny tragedii ; Niewczesne rozważania / Friedrich Nietzsche. 2012 BG( 1/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
6
Nietzsche, Friedrich (1844-1900). Autor Notatki z lat 1887-1889 / Friedrich Nietzsche ; przełożył Paweł Pieniążek. 2012 BG( 1/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
7
Nietzsche, Friedrich (1844-1900). Autor Notatki z lat 1885-1887 / Friedrich Nietzsche ; przełożyli Marta Kopij, Grzegorz Sowinski. 2012 BG( 1/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
8
Nietzsche, Friedrich (1844-1900).. Poza dobrem i złem : preludium do filozofii przyszłości / Friedrich Nietzsche ; zest., przeł. i wstępem opatrzył Grzegorz Sowinski. 2012 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
9
Hesse, Benedykt (1389-1456).. Benedicti Hesse Quaestiones disputatae super tres libros "De anima" Aristotelis ( Libri II et III) : editio critica et inquisitio historico-philosophica / [oprac.] Wanda Bajor ; [oprac. red. Lucyn 2011 BG( 1/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
10
Kierkegaard, Søren (1813-1855).. Nienaukowe zamykające post scriptum do Okruchów filozoficznych : mimiczno-patetyczno-dialektyczna kompilacja : egzystencjalny sprzeciw / Søren Aabye Kierkegaard ; tł., wstęp i komentarze Karo 2011 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
11
Kierkegaard, Søren (1813-1855).. O chrześcijaństwie / Søren Kierkegaard ; z oryg. duńskiego przeł., wstępem i komentarzami opatrzył Antoni Szwed. 2011 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
12
La Forge, Louis de (16..-16..).. Traktat o umyśle ludzkim, jego władzach, czynnościach oraz jego związku z ciałem / Louis de la Forge ; z jęz. fr. przeł., wstępem i przypisami opatrzył Tomasz Śliwiński. 2011 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
13
Newton, Isaac (1642-1727).. Matematyczne zasady filozofii przyrody / Isaac Newton ; przeł., wstępem i koment. opatrzył Jarosław Wawrzycki ; przedm. Michał Heller ; posł. Andrzej Kajetan Wróblewski. 2011 BG( 1/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
14

Neokantyzm badeński i marburski : antologia tekstów / pod red. Andrzeja J. Norasa i Tomasza Kubalicy. 2011 BG( 2/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
15
Kant, Immanuel (1724-1804).. Spór z Eberhardem / Immanuel Kant ; przeł. Artur Banaszkiewicz i Sławomir Stasikowski ; oprac. Artur Banaszkiewicz ; posł. opatrzył Krzysztof Stachowiak. 2010 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
16
La Mettrie, Julien Offray de (1709-1751).. Dzieła filozoficzne / Julien Offray de La Mettrie ; przeł., wprow. i przypisami opatrzył Marian Skrzypek. 2010 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
17
Nietzsche, Friedrich (1844-1900).. Ludzkie, arcyludzkie / Fryderyk Nietzsche ; przeł. Konrad Drzewiecki. 2010 BG( 2/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
18
Pico della Mirandola, Giovanni (1463-1494).. Oratio de hominis dignitate = Mowa o godności człowieka / Giovanni Pico della Mirandola ; przeł. i przypisami opatrzyli Zbigniew Nerczuk i Mikołaj Olszewski ; wstępem poprzedził Danilo Facca 2010 BG( 1/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
19
Kant, Immanuel (1724-1804).. O odkryciu, po którym wszelka nowa krytyka czystego rozumu jest zbędna ze względu na istnienie wcześniejszej : i inne rozprawy filozoficzne / Immanuel Kant ; przedm. Mirosław Żelazny ; tł. 2009 BG( 3/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
20
Nietzsche, Friedrich (1844-1900).. Narodziny tragedii albo Grecy i pesymizm / Friedrich Nietzsche ; przeł. i przedm. opatrzył Bogdan Baran. 2009 BG( 1/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
21
Nietzsche, Friedrich (1844-1900).. Pisma pozostałe / Friedrich Nietzsche ; przeł. i przedm. opatrzył Bogdan Baran. 2009 BG( 1/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
22
Berkeley, George (1685-1753).. Alkifron / George Berkeley ; przeł., wstępem i przypisami opatrzył Mikołaj Olszewski. 2008 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
23
Nietzsche, Friedrich (1844-1900).. Radosna wiedza = ("La gaya scienza") / Friedrich Nietzsche ; przeł. Małgorzata Łukasiewicz. 2008 BG( 1/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
24
Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph von (1775-1854).. Światowieki : ułamek z roku 1815 / Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling ; przeł., wstępem i komentarzami opatrzył Wawrzyniec Rymkiewicz. 2007 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
25
Berkeley, George (1685-1753).. Trzy dialogi między Hylasem a Philonousem : przeciw sceptykom i ateistom / George Berkeley ; przeł. Michał Filipczuk ; posł. Sebastian Tomasz Kołodziejczyk. 2006 BG( 1/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
26
Mill, John Stuart (1806-1873).. Utylitaryzm ; O wolności / John Stuart Mill ; słowo wstępne napisał Tadeusz Kotarbiński. 2006 BG( 3/ 1)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
27
Nicolaus Cusanus (1401-1464).. O grze kulą : dialog w dwóch księgach / Mikołaj z Kuzy ; przeł., wstępem i przypisami opatrzyła Agnieszka Kijewska ; [red. nauk. przekł. Mikołaj Olszewski ; wiersze przeł. Andrzej Budzis 2006 BG( 1/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
28
Descartes, René (1596-1650).. Świat albo Traktat o świetle / René Descartes ; z dodatkiem: Leon Brunschvicg "Rozwój świadomości w filozofii zachodniej" (fragmenty) ; przeł., wstępem poprzedził i oprac. Tomasz Śliwiń 2005 BG( 1/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
29
Hobbes, Thomas (1588-1679).. Lewiatan czyli Materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego / Thomas Hobbes ; przeł. Czesław Znamierowski ; wstęp i przypisy J. C. A. Gaskin ; [aparat krytyczny przeł. Barbara 2005 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
30
Hume, David (1711-1776).. Traktat o naturze ludzkiej / David Hume ; wstęp i przypisy J. P. Wright, R. Stecker i G. Fuller ; przeł. Czesław Znamierowski. 2005 BG( 3/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
31
Kant, Immanuel (1724-1804).. Metafizyka moralności / Immanuel Kant ; przeł., przypisami opatrzyła i przedmową poprzedziła Ewa Nowak ; przekład przejrzał Marek J. Siemek. 2005 BG( 1/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
32
Kant, Immanuel (1724-1804).. Ugruntowanie metafizyki moralności / Immanuel Kant ; przeł. Paweł Zarychta ; wstęp Aleksander Bobko. 2005 BG( 2/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
33
Kant, Immanuel (1724-1804).. Metafizyczne podstawy nauki o cnocie / Immanuel Kant ; przeł. i wstępem poprzedził Włodzimierz Galewicz. 2005 BG( 2/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
34
Kant, Immanuel (1724-1804).. Logika : podręcznik do wykładów / Immanuel Kant ; przeł., oprac. i posł. opatrzył Artur Banaszkiewicz. 2005 BG( 2/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
35
Kant, Immanuel (1724-1804).. Rozprawy z filozofii historii / Immanuel Kant ; przekł. i oprac. Translatorium Filozofii Niemieckiej Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika pod kierunkiem Mirosława Żelaznego 2005 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
36
Kant, Immanuel (1724-1804).. Prolegomeni do kožnoï majbutn’oï metafìziki, âka zmože vistupati âk nauka / Ìmmanuïl Kant ; pereklad ukr. movoû pìd red. Ivana Mìrčuka. 2004 BHU( 1/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
37
Kant, Immanuel (1724-1804).. Krytyka władzy sądzenia / Immanuel Kant ; przeł. oraz opatrzył przedm. i przypisami Jerzy Gałecki ; tł. przejrzał Adam Landman. 2004 BG( 1/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
38
Kant, Immanuel (1724-1804).. O formie i zasadach świata dostępnego zmysłom oraz świata inteligibilnego ; O pierwszej podstawie różnicy kierunków w przestrzeni / Immanuel Kant ; przeł., oprac. i posł. opatrzył Artur 2004 BG( 2/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
39
Kant, Immanuel (1724-1804).. Jedyna możliwa podstawa dowodu na istnienie Boga / Immanuel Kant ; tł. Translatorium Filozofii Niemieckiej Instytutu Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika pod kierunkiem Mirosława Żelazne 2004 BG( 1/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
40
Malebranche, Nicolas de (1638-1715).. Dialogi o metafizyce i religii ; Dialogi o śmierci / Nicolas de Malebranche ; przeł. Piotr Rak. 2003 BG( 2/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
41
Nietzsche, Friedrich (1844-1900).. Wędrowiec i jego cień / Friedrich Nietzsche ; przeł. Konrad Drzewiecki ; oprac. Robert Mitoraj. 2003 BG( 1/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
42
Pascal, Blaise (1623-1662).. Myśli ; oraz Rozprawa o kondycji możnych ; Modlitwa o dobry użytek chorób ; Rozprawa o namiętnościach miłości / Blaise Pascal ; przeł. Tadeusz Boy-Żeleński ; posł. Jerzy Kopania. 2003 BG( 2/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
43
Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph von (1775-1854).. Wykłady erlangeńskie / Friedrich Wilhelm Joseph Schelling ; przeł. i posł. opatrzył Robert Marszałek. 2003 BG( 1/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
44
Schopenhauer, Arthur (1788-1860).. Czworaki korzeń zasady racji dostatecznej / Artur Schopenhauer ; przeł. Józef Marzęcki. 2003 BG( 1/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
45
Descartes, René (1596-1650).. Reguły kierowania umysłem ; Poszukiwanie prawdy poprzez światło naturalne / René Descartes ; przeł., wstępem i przypisami opatrzył Ludwik Chmaj. 2002 BG( 1/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
46
Descartes, René (1596-1650).. Rozprawa o metodzie właściwego kierowania rozumem i poszukiwania prawdy w naukach / René Descartes ; przeł. Tadeusz Żeleński-Boy. 2002 BG( 1/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
47
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831).. Wykłady z historii filozofii. T. 3 / Georg Wilhelm Friedrich Hegel ; przeł. i przypisami opatrzył Światosław Florian Nowicki ; przekł. przejrzał Adam Węgrzecki. 2002 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
48
Malebranche, Nicolas de (1638-1715).. Medytacje chrześcijańskie i metafizyczne / Nicolas Malebranche ; przekł. Małgorzata Frankiewicz ; wstęp Jerzy Kopania. 2002 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
49
Rousseau, Jean Jacques (1712-1778).. Umowa społeczna / Jean Jacques Rousseau ; przeł. oraz wstępem i przypisami opatrzył Antoni Peretiatkowicz. 2002 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
50
Schopenhauer, Arthur (1788-1860).. W poszukiwaniu mądrości życia : Parerga i paralipomena. T. 1 / Arthur Schopenhauer ; przeł. i przypisami opatrzył Jan Garewicz ; wstępem poprzedziła Hanna Buczyńska-Garewicz. 2002 BG( 1/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
51
Comte, Auguste (1798-1857).. Rozprawa o duchu filozofii pozytywnej / August Comte ; przekł. J. K. 2001 BG( 1/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
52
Descartes, René (1596-1650).. Medytacje o pierwszej filozofii ; Zarzuty uczonych mężów i odpowiedzi autora ; Rozmowa z Burmanem / René Descartes ; przeł. Maria i Kazimierz Ajdukiewiczowie, Stefan Swieżawski, Izydora Dąm 2001 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
53
Descartes, René (1596-1650).. Zasady filozofii / René Descartes ; z oryg. łac. przeł., opatrzyła słowem od tłumacza i przypisami Izydora Dąmbska. 2001 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
54
Kant, Immanuel (1724-1804).. Krytyka czystego rozumu / Immanuel Kant ; z oryg. niem. przeł. oraz wstępem i przypisami opatrzył Roman Ingarden. 2001 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
55
Leibniz, Gottfried Wilhelm (1646-1716).. Teodycea : o dobroci Boga, wolności człowieka i pochodzeniu zła / Gottfried Wilhelm Leibniz ; przeł. i przypisami opatrzyła Małgorzata Frankiewicz ; przekład przejrzał i wstęp. poprzedzi 2001 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
56
Nietzsche, Friedrich (1844-1900).. Poza dobrem i złem : preludium do filozofii przyszłości / Fryderyk Nietzsche ; przeł. i wstępem opatrzył Grzegorz Sowiński. 2001 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 1)
WHS( 1/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
57
Kant, Immanuel (1724-1804).. Pisma teleologiczne / Immanuel Kant ; z oryg. niem. przeł. Justyna Nowotniak, Dariusz Pakalski ; oprac. Justyna Nowotniak, Mirosław Żelazny. 2000 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
58
Nietzsche, Friedrich (1844-1900).. Zmierzch bożyszcz czyli Jak się filozofuje młotem / Fryderyk Nietzsche ; przeł. i wstępem opatrzył Grzegorz Sowinski. 2000 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
59
Spinoza, Baruch de (1632-1677).. Traktaty / Benedykt Spinoza ; przeł. Ignacy Halpern-Myślicki. 2000 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
60
Mill, John Stuart (1806-1873).. O wolności / John Stuart Mill ; przeł. Amelia Kurlandzka ; wstępem opatrzył Paweł Śpiewak. 1999 BG( 1/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
61
Renouvier, Charles (1815-1903).. Personalizm / Charles Bernard Renouvier ; przekł. Bogumił Gacka i Urszula Paprocka-Piotrowska. 1999 BG( 1/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
62
Descartes, René (1596-1650).. List do Voetiusa / René Descartes ; przeł., wstępem i przypisami opatrzyła Joanna Usakiewicz ; przekł. przejrzał Jerzy Kopania. 1998 BG( 3/ 0)
BHU( 2/ 0)
WHS( 2/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
63
Leopardi, Giacomo (1798-1837).. Dziełka moralne / Giacomo Leopardi ; przeł. i posł. opatrzył Stanisław Kasprzysiak. 1998 BG( 1/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
64
Spinoza, Baruch de (1632-1677).. Traktat polityczny / Benedykt de Spinoza ; przeł. Ignacy Halpern. 1998 BG( 1/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
65
Leopardi, Giacomo (1798-1837).. Myśli / Giacomo Leopardi ; przeł., kalendarium i przypisy oprac. Stanisław Kasprzysiak ; wprow. Emanuele Severino. 1997 BHU( 1/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
66
Descartes, René (1596-1650).. Listy do Regiusa ; Uwagi o pewnym pisemku / René Descartes ; z oryg. łac. przeł., wstępem i przypisami opatrzył Jerzy Kopania. 1996 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
67
Fichte, Johann Gottlieb (1762-1814).. Teoria wiedzy : wybór pism. T. 1 / Johann Gottlieb Fichte ; wybrał, przeł., wstępem i przypisami opatrzył Marek J. Siemek ; aneks przeł. Jan Garewicz. 1996 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
68
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831).. Wykłady z historii filozofii. T. 2 / Georg Wilhelm Friedrich Hegel ; przeł. Światosław Florian Nowicki ; przypisami opatrzyli Światosław Florian Nowicki i Mikołaj Szymański ; przekł. prze 1996 BG( 5/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
69
Kant, Immanuel (1724-1804).. Koniec wszystkich rzeczy ; O niedawno powstałym, wyniosłym tonie w filozofii / Immanuel Kant ; wstęp i tł. Mirosław Żelazny. 1996 BG( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
70
Komenský, Jan Amos (1592-1670).. Unum necessarium czyli Jedyne konieczne / Jan Amos Komeński ; z jęz. łac. przeł. Joanna Sachse ; wstępem opatrzyli Marek Magdziak i Joanna Sachse. 1996 BG( 1/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
71
Nietzsche, Friedrich (1844-1900).. Antychrześcijanin : przekleństwo chrześcijaństwa / Fryderyk Nietzsche ; przekł. Grzegorz Sowinski ; przedm. Zbigniew Kuderowicz. 1996 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 1)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
72

Proiekt wieczystego pokoiu : w 200-lecie wydania pracy Kanta / red. nauk. Jan Garewicz, Barbara Markiewicz. 1995 BG( 1/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
73
Kant, Immanuel (1724-1804).. Przypuszczalny początek ludzkiej historii i inne pisma historiozoficzne / Immanuel Kant ; przekł. Mirosław Żelazny, Irena Krońska, Adam Landman ; wstęp Mirosław Żelazny. 1995 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
74
Kant, Immanuel (1724-1804).. O porzekadle: To może być słuszne w teorii, ale nic nie jest warte w praktyce ; Do wiecznego pokoju : projekt filozoficzny / Immanuel Kant ; krytyczne oprac., wstęp, uwagi, bibliografia i inde 1995 BG( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
75
Mill, John Stuart (1806-1873).. O rządzie reprezentatywnym ; Poddaństwo kobiet / John Stuart Mill ; przekł. przejrzał i wstępem opatrzył Jacek Hołówka ; [przekł. Gustaw Czernicki, M. Chyżyńska]. 1995 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
76
Schopenhauer, Arthur (1788-1860).. Świat jako wola i przedstawienie. T. 2 / Arthur Schopenhauer ; przeł. i koment. opatrzył Jan Garewicz. 1995 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
77
Burke, Edmund (1729-1797).. Rozważania o rewolucji we Francji : i o debatach pewnych towarzystw londyńskich związanych z tym wydarzeniem, wyrażone w liście, który miał zostać wysłany do pewnego gentlemana w Paryżu 1994 BG( 2/ 0)
BHU( 2/ 0)
WHS( 2/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
78
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831). Autor Ustrój Niemiec i inne pisma polityczne / Georg Wilhelm Friedrich Hegel ; przełożył Aleksander Ochocki i Marcin Poręba ; wstępem poprzedził Aleksander Ochocki. 1994 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
79
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831).. Wykłady z historii filozofii. T. 1 / Georg Wilhelm Friedrich Hegel ; przeł., wstępem i koment. opatrzył Światosław Florian Nowicki ; przekł. przejrzał Adam Węgrzecki. 1994 BG( 4/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
80
Nietzsche, Friedrich (1844-1900). Autor Pisma pozostałe 1876-1889 / Friedrich Nietzsche ; wybrał, przełożył i przedmową opatrzył Bogdan Baran. 1994 BG( 1/ 0)
BHU( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
81
Schopenhauer, Arthur (1788-1860).. Świat jako wola i przedstawienie. T. 1 / Arthur Schopenhauer ; przeł., wstępem poprzedził i koment. opatrzył Jan Garewicz. 1994 BG( 3/ 0)
BHU( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
82
Kant, Immanuel (1724-1804).. Prolegomena do wszelkiej przyszłej metafizyki, która będzie mogła wystąpić jako nauka / Immanuel Kant ; przekł. Benedykta Bornsteina na nowo oprac. Janina Suchorzewska. 1993 BG( 5/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
83
Nietzsche, Friedrich (1844-1900). Autor Pisma pozostałe 1862-1875 / Friedrich Nietzsche ; przełożył Bogdan Baran. 1993 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
84
Erasmus Roterodamus (1467-1536).. Wybór pism / Erazm z Rotterdamu ; przeł. Maria Cytowska, Edwin Jędrkiewicz, Mieczysław Mejor ; wybór, wstęp i komentarz Maria Cytowska. 1992 BG( 1/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
85
Locke, John (1632-1704). Autor Dwa traktaty o rządzie / John Locke ; przełożył, wstępem i komentarzem opatrzył Zbigniew Rau ; przekład przejrzał Adam Czarnota. 1992 BG( 3/ 1)
BHU( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
86
Descartes, René (1596-1650).. Człowiek ; Opis ciała ludzkiego / René Descartes ; z jęz. fr. przeł. oraz wstępem i przypisami opatrzył Andrzej Bednarczyk. 1989 BG( 4/ 0)
BPP( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
87
Voltaire (1694-1778).. Traktat o tolerancji napisany z powodu śmierci Jana Calasa / Wolter ; przeł. Zdzisław Ryłko i Adolf Sowiński ; [posł. i przypisami opatrzył Zdzisław Ryłko]. 1988 BG( 1/ 0)
BHU( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
88
Nietzsche, Friedrich (1844-1900).. Wola mocy : próba przemiany wszystkich wartości : (studya i fragmenty) / Fryderyk Nietzsche ; przeł. Stefan Frycz i Konrad Drzewiecki. 1986 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
89
Hesse, Benedykt (1389-1456).. Quaestiones super octo libros "Physicorum" Aristotelis / Benedictus Hesse ; wyd., wstępem i koment. opatrzył Stanisław Wielgus ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii. 1984 BG( 2/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
90
Rousseau, Jean Jacques (1712-1778).. Marzenia samotnego wędrowca / Jan Jakub Rousseau ; przekł. Ewa Rzadkowska. Pielgrzymka do grobu Jana Jakuba Russo w Ermenonwilu / Arsène Thiébaut. Aneks: Rozmowa Russo z samym sobą / przez An 1983 BG( 3/ 0)
BHU( 4/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
91
Kierkegaard, Søren (1813-1855).. Bojaźń i drżenie ; Choroba na śmierć / Søren Kierkegaard ; z oryg. duńskiego przeł. i wstępem opatrzył Jarosław Iwaszkiewicz. 1982 BG( 4/ 0)
BHU( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
92
Kierkegaard, Søren (1813-1855).. Albo-albo. T. 1 / Søren Kierkegaard ; z oryg. duń. przeł. i wstępem opatrzył Jarosław Iwaszkiewicz ; [przekł. przejrzał Karol Toeplitz]. 1982 BG( 5/ 0)
BHU( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
93
Kierkegaard, Søren (1813-1855).. Albo-albo. T. 2 / Søren Kierkegaard ; z oryg. duń. przeł. i przypisami opatrzył Karol Toeplitz ; wiersze w tł. Jarosława Iwaszkiewicza. 1982 BG( 5/ 0)
BHU( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
94
Descartes, René (1596-1650).. Rozprawa o metodzie właściwego kierowania rozumem i poszukiwania prawdy w naukach / René Descartes ; z oryg. fr. przeł., opatrzyła słowem od tłumacza i przypisami Wanda Wojciechowska. 1981 BG( 13/ 0)
BHU( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
95
Folaron, Stefan (1929-2003).. Emblematyka Taurellusa / Stefan Folaron ; [tł. tekstów emblematów S. Folaron] ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. 1981 BG( 1/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
96
Moore, George Edward (1873-1958).. Etyka / George Edward Moore ; przeł. i wstępem opatrzył Zbigniew Szawarski. 1980 BG( 5/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)
WHS( 2/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
97
Pomponazzi, Pietro (1462-1525).. O nieśmiertelności duszy / Pietro Pomponazzi ; z oryg. łac. przeł. Maria Cytowska ; oprac., wstępem poprzedził oraz przypisami opatrzył Lech Szczucki. 1980 BG( 5/ 0)
BHU( 4/ 0)
WHS( 3/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
98
Trentowski, Bronisław (1808-1869).. Podstawy filozofii uniwersalnej ; Wstęp do nauki o naturze / Bronisław F. Trentowski ; z oryg. niem. przeł. Michał Żułkoś-Rozmaryn ; przejrzał i przypisami opatrzył Jan Garewicz ; wstępe 1978 BG( 4/ 0)
BHU( 2/ 0)
WHS( 2/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
99

Filozofia i myśl społeczna XVI wieku / wybrał, oprac., wstępem i przypisami opatrzył Lech Szczucki ; [teksty staropolskie oprac. Alina Linda, Maria Maciejewska, Zdzisław Zawadzki ; objaśnie 1978 BG( 4/ 0)
BHU( 2/ 0)
BPP( 2/ 0)
WHS( 3/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego -->