Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "14*091*3"; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 499 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Bukowski, Piotr. Autor Friedricha Schleiermachera drogi przekładu : w kręgu problemów języka i komunikacji / Piotr de Bończa Bukowski. 2020 BG( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
2
Gryżenia, Kazimierz (1956- ). Autor Analogia w scholastyce nowożytnej : studium z metafizyki Franciszka Suáreza / Kazimierz Gryżenia. 2019 BG( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
3
MacDonald, Paul S. (1951- ). Autor Psychē - dzieje pojęcia : dociekania o duszy, umyśle i duchu od Homera do Hume’a / Paul S. MacDonald ; przełożył Ireneusz Kania ; wstępem opatrzył Andrzej Serafin. 2019 BG( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
4
Linkner, Tadeusz (1949- ). Autor Słowiańskie bogi i demony : z rękopisu Bronisława Trentowskiego / Tadeusz Linkner. 2018 BG( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
5
Matyaszewski, Paweł (1961- ). Autor Monteskiusz w Polsce : wczoraj i dziś / Paweł Matyaszewski ; Instytut Monteskiusza. 2018 BG( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
6
Sosnowski, Miłosz Iwo (1975- ). Autor Badania nad rodowodem i tożsamością narodową Fryderyka Nietzschego w świetle źródeł literackich, biograficznych i genealogicznych / Miłosz Sosnowski. 2018 BG( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
7
Batóg, Tadeusz (1934- ).. Dwa studia o Kancie / Tadeusz Batóg. 2017 BG( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
8
Czardybon, Barbara (1984- ). Autor Problem wiedzy w rosyjskim projekcie neokantowskim / Barbara Czardybon. 2017 BG( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
9

Nietzsche i religijność / pod redakcją Katarzyny Dworakowskiej, Krzysztofa Matuszewskiego, Jakuba Wrońskiego. 2017 BG( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
10
Leszczyna, Dorota. Hegel w Hiszpanii : od szkoły sewilskiej do szkoły madryckiej / Dorota Leszczyna. 2017 BG( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
11
Nietzsche, Friedrich (1844-1900).. Antychryst / Fryderyk Nietzsche ; przekład Jarosław Dudek, Edyta Kiresztura-Wojciechowska. 2017 BG( 1/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
12

August Cieszkowski (1814-1894) - filozof wielu języków / pod redakcją Wiesławy Sajdek. 2017 BG( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
13
Siemek, Marek Jan (1942-2011).. Fichte w kontekście / Marek J. Siemek ; [redaktor naukowy tomu Bartosz Działoszyński]. 2017 BG( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
14
Siemek, Marek Jan (1942-2011).. Idea transcendentalizmu u Fichtego i Kanta : studium z dziejów filozoficznej problematyki wiedzy / Marek J. Siemek ; [redaktor naukowy tomu Marcin Pańków]. 2017 BG( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
15
Siemek, Marek Jan (1942-2011).. Wolność i utopia w myśli filozoficznej Schillera / Marek J. Siemek ; [redaktor naukowy tomu Marcin Pańków]. 2017 BG( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
16
Szczepański, Jakub (filozof). Filozofia polityczna Immanuela Kanta / Jakub Szczepański. 2017 BG( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
17

Konkurs na Katedrę Filozofii w Uniwersytecie Wileńskim w 1820 roku / opacowanie naukowe Tomasz Kupś, Dalius Viliūnas ; przekład i opracowanie tekstów łacińskich Joanna Usakiewicz. 2017 BG( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
18

Nietzsche - muzyka i język / pod redakcją Aleksandra Gemela i Jakuba Wrońskiego. 2016 BG( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
19
Kaśkiewicz, Kinga (1973- ).. Aktualność estetyki Kanta / redakcja naukowa Kinga Kaśkiewicz, Piotr Schollenberger. 2016 BG( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
20
Płotka, Magdalena (filozofia). Filozofia jako praktyka : myśl krakowskiego praktycyzmu w XV i XVI wieku / Magdalena Płotka. 2016 BG( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
21
Ryczek, Wojciech. Antystrofa dialektyki : teoria retoryczna Bartłomieja Keckermanna / Wojciech Ryczek ; Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. 2016 BG( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
22
Święczkowska, Halina. Language as the mirror of world order : on the 370th anniversary of the birth of G.W. Leibniz and 300th anniversary of his death / Halina Święczkowska. 2016 BG( 3/ 0)
BWP( 3/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
23
Szałek, Piotr Kazimierz. Istnienie i umysł : studium podstaw filozofii George’a Berkeleya / Piotr K. Szałek. 2016 BG( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
24
Żelazny, Mirosław (1954- ).. Hegel dla początkujących / Mirosław Żelazny ; ilustracje Maria Kubit. 2016 BG( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
25
Żelazny, Mirosław (1954- ).. Kant dla początkujących / Mirosław Żelazny ; ilustracje Maria Kubit. 2016 BG( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
26

Studia o filozofii Sørena Kierkegaarda : koncepcje, polemiki, inspiracje / pod redakcją Marii Gołębiewskiej. 2015 BG( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
27
Kierkegaard, Søren (1813-1855).. Czyny miłości : kilka rozważań chrześcijańskich w postaci mów S. Kierkegaarda / Søren Kierkegaard ; przełożył, wstępem i przypisami opatrzył Antoni Szwed. 2015 BG( 1/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
28

Filozofia Oświecenia : radykalizm, religia, kosmopolityzm / redakcja Justyna Miklaszewska, Anna Tomaszewska. 2015 BG( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
29
Świderski, Bronisław (1946- ).. Czepiam się Kierkegaarda / Bronisław Świderski. 2015 BG( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
30
Wroński, Lucjan. Konserwatywny liberalizm : studium myśli politycznej Davida Hume’a / Lucjan Wroński. 2015 BG( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
31
Brejdak, Jaromir (1961- ).. Ewangelia Zaratustry / Jaromir Brejdak ; [rys. i teksty poetyckie Teresa Babińska]. 2014 BG( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
32

Recepcja filozofii Immanuela Kanta w filozofii polskiej w początkach XIX wieku / Józef Władysław Bychowiec [et al.] ; oprac. nauk. Tomasz Kupś. 2014 BG( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
33
Deleuze, Gilles (1925-1995).. Spinoza : filozofia praktyczna / Gilles Deleuze ; przekł.: Jędrzej Brzeziński. 2014 BG( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
34
Huber, Steffen. Polifonia tradycji : filozofia praktyczna i teoretyczna Andrzeja Frycza Modrzewskiego / Steffen Huber. 2014 BG( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
35
Nicolaus Cusanus (1401-1464).. O oświeconej niewiedzy / Mikołaj z Kuzy ; przeł. i przypisami opatrzył Ireneusz Kania. 2014 BG( 1/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
36
Rolka, Malwina. Hermeneutyka mitu dionizyjskiego w filozofii Fryderyka Nietzschego / Malwina Rolka. 2014 BG( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
37
Böhme, Jakob (1575-1624).. Sześć punktów teozoficznych / Jakob Böhme ; przełożył, przedm. poprzedził i przypisami opatrzył Światosław Florian Nowicki. 2013 BG( 1/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
38
Buczyńska-Garewicz, Hanna (1932- ).. Czytanie Nietzschego / Hanna Buczyńska-Garewicz. 2013 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
39
Górecki, Olgierd. Obrona państwa ograniczonego : polityczno-prawna doktryna Herberta Spencera / Olgierd Andrzej Górecki. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
40
Jaspers, Karl (1883-1969).. Kierkegaard / Karl Jaspers ; przekł. i oprac. Dawid Kolasa, Tomasz Kupś. 2013 BG( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
41
Klemme, Heiner F. (1962- ).. Oblicza wolności : studia z praktycznej filozofii Kanta i jej historii / Heiner F. Klemme ; tł. Dariusz Pakalski. 2013 BG( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
42
Łojek, Stanisław (1966- ).. Prawda, sztuka, nihilizm : Heideggera spór z Nietzschem / Stanisław Łojek. 2013 BG( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
43
Mikołajczyk, Hubert (1958- ).. Kantowskie a priori i problem jego uhistorycznienia / Hubert T. Mikołajczyk ; Akademia Pomorska w Słupsku. 2013 BG( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
44
Milczarek, Michał (1981- ).. Z martwych was wskrzesimy : filozofia Nikołaja Fiodorowa / Michał Milczarek. 2013 BG( 1/ 1)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
45
Nadler, Steven M. (1958- ).. The philosopher the priest, and the painter : a portrait of Descartes / Steven Nadler. 2013 BHU( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
46
Pełka, Marcin (1987- ).. Szkice z filozofii polskiej : oświecenie, romantyzm / Marcin Pełka. 2013 BG( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
47
Szary, Stefan (1968- ).. Szlakami Sørena Kierkegaarda : w dwusetną rocznicę urodzin filozofa / Stefan Szary. 2013 BG( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
48

Inspiracje i kontynuacje problemów filozofii XVII wieku / pod red. Jolanty Żelaznej. 2013 BG( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
49
Arendt, Hannah (1906-1975).. Wykłady o filozofii politycznej Kanta / Hannah Arendt ; przeł. Rafał Kuczyński, Marcin Moskalewicz ; wstępem poprzedził i przekł. oprac. Piotr Nowak. 2012 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
50
Burke, Edmund (1729-1797).. O duchu i naturze rewolucji : wybór pism / Edmund Burke ; wstęp Rafał Olszowski, Bogdan Szlachta ; przekład Agnieszka Wincewicz-Price. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
51
Dietzsch, Steffen (1943- ).. Życie w labiryntach : motyw labiryntu w filozofii kultury po Nietzschem / Steffen Dietzsch ; tł. Krystyna Krzemieniowa. 2012 BG( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
52
Geismann, Georg (1935- ).. Kant und kein Ende. Bd. 3, Pax Kantiana oder Der Rechtsweg zum Weltfrieden / Georg Geismann. 2012 BG( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
53

Polskie badania filozofii rosyjskiej : przewodnik po literaturze. Cz. 2 / red. Lilianna Kiejzik, Jacek Uglik. 2012 BG( 3/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
54
Marczewski, Paweł (1982- ).. Uczynić wolność nieuchronną : wątki republikańskie w myśli Alexisa de Tocqueville’a / Paweł Marczewski. 2012 BG( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
55
Nietzsche, Friedrich (1844-1900). Autor Narodziny tragedii ; Niewczesne rozważania / Friedrich Nietzsche. 2012 BG( 1/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
56
Nietzsche, Friedrich (1844-1900). Autor Notatki z lat 1887-1889 / Friedrich Nietzsche ; przełożył Paweł Pieniążek. 2012 BG( 1/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
57
Nietzsche, Friedrich (1844-1900). Autor Notatki z lat 1885-1887 / Friedrich Nietzsche ; przełożyli Marta Kopij, Grzegorz Sowinski. 2012 BG( 1/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
58
Nietzsche, Friedrich (1844-1900).. Poza dobrem i złem : preludium do filozofii przyszłości / Friedrich Nietzsche ; zest., przeł. i wstępem opatrzył Grzegorz Sowinski. 2012 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
59
Noras, Andrzej Jan (1960-2020).. Historia neokantyzmu / Andrzej J. Noras. 2012 BG( 2/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
60
Pełka, Marcin (1987- ).. Nietzsche : życie, poglądy, wpływy / Marcin Pełka. 2012 BG( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
61
Radziszewski, Idzi Benedykt (1871-1922).. Geneza idei religii w ewolucjonizmie Darwina i Spencera / Idzi Benedykt Radzieszewski ; wyd. i wstępem opatrzył Michał M. Maciołek ; [tł. z jęz. łac. na podst. tł. Władysława Świdra Mic 2012 BG( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
62
Smolińska, Agnieszka (1974- ).. Dyskurs oświeceniowy : filozofia ks. Antoniego Jakuba Wiśniewskiego SchP (1718-1774) / Agnieszka Smolińska. 2012 BG( 1/ 1)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
63
Szacki, Jerzy (1929-2016).. Kontrrewolucyjne paradoksy : wizje świata francuskich antagonistów Wielkiej Rewolucji 1789-1815 / Jerzy Szacki. 2012 BG( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
64
Wróbel, Szymon (1967- ).. Odkrycie nieświadomości : czy destrukcja kartezjańskiego pojęcia podmiotu poznającego? / Szymon Wróbel. 2012 BG( 2/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
65

Filozofia Kanta i jej recepcja / red. Dariusz Bęben i Andrzej J. Noras. 2011 BG( 2/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
66
Berkeley, George (1685-1753).. Próba stworzenia nowej teorii widzenia i inne eseje filozoficzne / George Berkeley ; tł. [...] pod kierunkiem Adama Grzelińskiego ; wstęp i oprac. Adam Grzeliński. 2011 BG( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
67

Nietzsche : prowokator czy moralista? / pod red. Stanisława Gromadzkiego. 2011 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
68
Gutowski, Piotr (1961- ).. Nauka filozofia i życie : u podstaw myśli Williama Jamesa / Piotr Gutowski. 2011 BG( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
69
Hanuszkiewicz, Wojciech. Filozofia Hermanna Cohena w perspektywie sporu o jedność metody transcendentalnej / Wojciech Hanuszkiewicz. 2011 BG( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
70
Hesse, Benedykt (1389-1456).. Benedicti Hesse Quaestiones disputatae super tres libros "De anima" Aristotelis ( Libri II et III) : editio critica et inquisitio historico-philosophica / [oprac.] Wanda Bajor ; [oprac. red. Lucyn 2011 BG( 1/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
71
Kierkegaard, Søren (1813-1855).. Nienaukowe zamykające post scriptum do Okruchów filozoficznych : mimiczno-patetyczno-dialektyczna kompilacja : egzystencjalny sprzeciw / Søren Aabye Kierkegaard ; tł., wstęp i komentarze Karo 2011 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
72
Kierkegaard, Søren (1813-1855).. O chrześcijaństwie / Søren Kierkegaard ; z oryg. duńskiego przeł., wstępem i komentarzami opatrzył Antoni Szwed. 2011 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
73
Kłosiewicz, Olga (1976- ).. Zwierzęta Zaratustry : symbolika świata zwierzęcego w pismach Friedricha Nietzschego / Olga Kłosiewicz. 2011 BG( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
74
Kruszyńska-Zaprzaluk, Sabina. Zrozumieć niewiarę : filozoficzne wyznania niewiary w nowożytnej myśli francuskiej / Sabina Kruszyńska. 2011 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
75
La Forge, Louis de (16..-16..).. Traktat o umyśle ludzkim, jego władzach, czynnościach oraz jego związku z ciałem / Louis de la Forge ; z jęz. fr. przeł., wstępem i przypisami opatrzył Tomasz Śliwiński. 2011 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
76
Leibniz, Gottfried Wilhelm (1646-1716).. Uwagi krytyczne o Spinozie / Gottfried Wilhelm Leibniz ; tł. i koment. Leopold Hess. 2011 BG( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
77
Lewandowski, Wojciech (nauki polityczne). Wolność i samotność : myśl społeczno-polityczna amerykańskiego transcendentalizmu / Wojciech Lewandowski ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
78
Migasiński, Jacek (1946- ).. Filozofia nowożytna / Jacek Migasiński. 2011 BG( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
79
Newton, Isaac (1642-1727).. Matematyczne zasady filozofii przyrody / Isaac Newton ; przeł., wstępem i koment. opatrzył Jarosław Wawrzycki ; przedm. Michał Heller ; posł. Andrzej Kajetan Wróblewski. 2011 BG( 1/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
80

Neokantyzm badeński i marburski : antologia tekstów / pod red. Andrzeja J. Norasa i Tomasza Kubalicy. 2011 BG( 2/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
81
Siemek, Marek Jan (1942-2011).. Wykłady z klasycznej filozofii niemieckiej / Marek J. Siemek. 2011 BG( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
82
Sosnowski, Maciej Adam (1979- ).. Pokochać dialektykę : o pojęciu miłości w filozofii spekulatywnej z nieustającym odniesieniem do Sørena Kierkegaarda / Maciej Adam Sosnowski. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
83
Spaemann, Robert (1927-2018).. Rousseau - człowiek czy obywatel : dylemat nowożytności / Robert Spaemann ; przeł. Jarosław Merecki. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
84
Trzcińska, Izabela. Logos, mit i ratio : wybrane koncepcje racjonalności od XV do XVII wieku / Izabela Trzcińska. 2011 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
85
Wojtunik, Adam (1973- ).. Wolność i konieczność w myśli Arthura Schopenhauera / Adam W. Wojtunik. 2011 BG( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
86

Filozofia XVII wieku : twórcy, problemy, kontynuacje / pod red. Jolanty Żelaznej ; [aut. Zdzisław Jerzy Czarnecki et al.]. 2011 BG( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
87

Nietzsche: system czy dywagacje? / pod red. Bogdana Banasiaka i Pawła Pieniążka. 2010 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
88
Citkowska-Kimla, Anna (1973- ).. Romantyzm polityczny w Niemczech : reprezentanci, idee, model / Anna Citkowska-Kimla. 2010 BG( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
89

Symbol w kulturze rosyjskiej / red. nauk.: Krzysztof Duda, Teresa Obolevitch. 2010 BG( 2/ 1)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
90
Fisher, Milena Z. Nietzsche w USA / Milena Z. Fisher. 2010 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
91
Geismann, Georg (1935- ).. Kant und kein Ende. Bd. 2, Studien zur Rechtsphilosopie / Georg Geismann. 2010 BG( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
92
Grzeliński, Adam. Człowiek i duch nieskończony : immaterializm George’a Berkeleya / Adam Grzeliński. 2010 BG( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
93
Guczalska, Katarzyna. Państwo jako dzieło sztuki : piękno i wolność w filozofii Hegla / Katarzyna Guczalska. 2010 BG( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
94
Jung, Carl Gustav (1875-1961).. Zaratustra Nietzschego : notatki z seminarium 1934-1939. T. 2 / Carl Gustav Jung ; wyd. James L. Jarrett ; przeł. Robert Reszke. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
95
Jung, Carl Gustav (1875-1961).. Zaratustra Nietzschego : notatki z seminarium 1934-1939. T. 1 / Carl Gustav Jung ; wyd. James L. Jarrett ; przeł. Robert Reszke. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
96
Kant, Immanuel (1724-1804).. Spór z Eberhardem / Immanuel Kant ; przeł. Artur Banaszkiewicz i Sławomir Stasikowski ; oprac. Artur Banaszkiewicz ; posł. opatrzył Krzysztof Stachowiak. 2010 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
97
La Mettrie, Julien Offray de (1709-1751).. Dzieła filozoficzne / Julien Offray de La Mettrie ; przeł., wprow. i przypisami opatrzył Marian Skrzypek. 2010 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
98

Kant a metafizyka / pod red. Norberta Leśniewskiego i Jarosława Rolewskiego. 2010 BG( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
99
Nietzsche, Friedrich (1844-1900).. Ludzkie, arcyludzkie / Fryderyk Nietzsche ; przeł. Konrad Drzewiecki. 2010 BG( 2/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego