Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "14*091*2t" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 23 z 23 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Tracking the paths of the 14th- century reflections on God and world : essential readings with commentary / ed. by Hanna Wojtczak, Maciej Stanek. 2014 BG( 1/ 0)

14(091)2t Dzieła filozofów średniowiecznych
2
Tomasz z Akwinu (święty ; 1225-1274). Komentarz do "Księgi o przyczynach" / Tomasz z Akwinu ; przeł. i przypisami opatrzył Adam Rosłan ; wstępem opatrzył Artur Andrzejuk. 2010 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)2t Dzieła filozofów średniowiecznych
3
Tomasz z Akwinu (święty ; 1225-1274). O cnotach rozumu : komentarz do VI księgi "Etyki nikomachejskiej" Arystotelesa / św. Tomasz z Akwinu ; przekł. i oprac. Michał Głowala [et al.] ; współpr. Michał Filip ; wstęp Michał Gł 2010 BG( 1/ 0)

14(091)2t Dzieła filozofów średniowiecznych
4
Tomasz z Akwinu (święty ; 1225-1274). Kwestie dyskutowane o mocy Boga. T. 2, z. 1, O stworzeniu, O stworzeniu nieuformowanej materii / św. Tomasz z Akwinu ; pod red. Mikołaja Olszewskiego, Michała Palucha i Andrzeja Dumały ; [prze 2009 BG( 1/ 0)

14(091)2t Dzieła filozofów średniowiecznych
5
Tomasz z Akwinu (święty ; 1225-1274). Kwestie dyskutowane o mocy Boga. T. 2, z. 2, O stworzeniu, O stworzeniu nieuformowanej materii / św. Tomasz z Akwinu ; pod red. Mikołaja Olszewskiego, Michała Palucha i Andrzeja Dumały ; [prze 2009 BG( 1/ 0)

14(091)2t Dzieła filozofów średniowiecznych
6
Tomasz z Akwinu (święty ; 1225-1274). Wybór pism / Tomasz z Akwinu ; przekł. i oprac. Adam Rosłan. 2009 BG( 1/ 0)

14(091)2t Dzieła filozofów średniowiecznych
7
Marsilius de Inghen (około 1340-1396).. Marsyliusza z Inghen "Quaestiones super librum Praedicamentorum Aristotelis" : edycja krytyczna i analiza historyczno-filozoficzna / [oprac.] Hanna Wojtczak. 2008 BG( 1/ 0)

14(091)2t Dzieła filozofów średniowiecznych
8
Boethius, Anicius Manlius Torquatus Severinus (około 475-524). O pocieszeniu, jakie daje filozofia / Anicjusz Manliusz Sewerynus Boecjusz ; przeł. i oprac. Gabriela Kurylewicz i Mikołaj Antczak ; [przedm. Agnieszka Kijewska]. 2006 BG( 1/ 0)

14(091)2t Dzieła filozofów średniowiecznych
9
Aegidius Romanus (około 1243-1316). Twierdzenia o istnieniu i istocie / Idzi Rzymianin ; przeł., wstępem i przypisami opatrzył Jacek Surzyn. 2005 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)2t Dzieła filozofów średniowiecznych
10
Gilson, Étienne (1884-1978).. Tomizm : wprowadzenie do filozofii św. Tomasza z Akwinu / Étienne Gilson ; [przekł. Jana Rybałta]. 2003 BG( 1/ 0)

14(091)2t Dzieła filozofów średniowiecznych
11
Tomasz z Akwinu (święty ; 1225-1274). S. Thomae Aquinatis Quaestiones disputatae de bono ; De appetitu boni et voluntate = Dysputy problemowe o dobru ; O pożądaniu dobra i o woli / tł. Aleksander Białek ; tekst sprawdzili i popr. 2003 BG( 1/ 0)

14(091)2t Dzieła filozofów średniowiecznych
12

Wszystko to ze zdziwienia : antologia tekstów filozoficznych z XIII wieku / wybór, oprac. i wstęp Krystyna Krauze-Błachowicz. 2002 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

14(091)2t Dzieła filozofów średniowiecznych
13

Wszystko to ze zdziwienia : antologia tekstów filozoficznych z XIV wieku / wybór, oprac. i wstęp Elżbieta Jung-Palczewska. 2000 BG( 3/ 0)
WHS( 2/ 0)

14(091)2t Dzieła filozofów średniowiecznych
14
Tomasz z Akwinu (święty ; 1225-1274). Kwestie dyskutowane o prawdzie. T. 2 / święty Tomasz z Akwinu ; przeł. Adam Aduszkiewicz, Leszek Kuczyński, Jacek Ruszczyński ; [przekł. przejrzał i red. Mikołaj Olszewski]. 1998 BG( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

14(091)2t Dzieła filozofów średniowiecznych
15
Tomasz z Akwinu (święty ; 1225-1274). Kwestie dyskutowane o prawdzie. T. 1 / święty Tomasz z Akwinu ; przeł. Adam Aduszkiewicz, Leszek Kuczyński, Jacek Ruszczyński ; [ przekł. przejrzał i red. Mikołaj Olszewski]. 1998 BG( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

14(091)2t Dzieła filozofów średniowiecznych
16
Anzelm z Canterbury (święty ; 1033-1109). Autor Monologion ; Proslogion / Anzelm z Canterbury ; przeład Tadeusz Włodarczyk ; przekład przejrzał, wstępem i przypisami opatrzył Iwo Edward Zieliński. 1992 BG( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

14(091)2t Dzieła filozofów średniowiecznych
17
Ġazzāli Tusi, Zin ad-Din abu Hāmed Mohammad (1058-1111).. Nisza świateł / Abū Hāmid al-Ġazālī ; przeł., wstępem, koment. i skorowidzami opatrzyła Joanna Wronecka. 1990 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)2t Dzieła filozofów średniowiecznych
18
Ibn al-Árabi (1165-1240).. Księga o podróży nocnej do najbardziej szlachetnego miejsca / Ibn ’Arabī ; przeł., wstępem i komentarzem opatrzyła Joanna Wronecka. 1990 BG( 2/ 0)
BHU( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

14(091)2t Dzieła filozofów średniowiecznych
19
Avicenna (980-1037).. Księga wiedzy / Awicenna ; przeł., wstępem i przypisami opatrzył Bogdan Składanek ; przekł. przejrzał Kazimierz Leśniak. 1974 BG( 5/ 0)

14(091)2t Dzieła filozofów średniowiecznych
20
Augustyn (święty ; 354-430).. Dialogi i pisma filozoficzne / święty Augustyn. 1954 BG( 2/ 0)
BHU( 2/ 0)

14(091)2t Dzieła filozofów średniowiecznych
21
Augustyn (święty ; 354-430).. Dialogi filozoficzne / święty Augustyn. 1953 BG( 3/ 0)
BHU( 2/ 0)

14(091)2t Dzieła filozofów średniowiecznych
22
Augustyn (święty ; 354-430).. Dialogi filozoficzne / święty Augustyn. 1953 BG( 3/ 0)
BHU( 2/ 0)

14(091)2t Dzieła filozofów średniowiecznych
23
Augustyn (święty ; 354-430).. Dialogi filozoficzne / święty Augustyn. 1953 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

14(091)2t Dzieła filozofów średniowiecznych

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego -->