Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "14*091*2"; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 77 z 77 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Shanley, Brian J. (1958- ).. Tradycja tomistyczna / Brian J. Shanley ; tłumaczył Ryszard Mordarski. 2017 BG( 1/ 0)

14(091)2 Historia filozofii średniowiecznej
2
Lisowski, Aleksander (filozofia). Transcendentalia jako przejawy aktu istnienia bytu w metafizyce św. Tomasza z Akwinu / Aleksander Lisowski ; [redakcja naukowa Tomasz Bartel]. 2015 BG( 1/ 0)

14(091)2 Historia filozofii średniowiecznej
3

Czas w kulturze średniowiecza / pod redakcją naukową Anny Agnieszki Dryblak, Maksymiliana Sasa i Jerzego Szafranowskiego. 2015 BG( 1/ 0)

14(091)2 Historia filozofii średniowiecznej
4

Tracking the paths of the 14th- century reflections on God and world : essential readings with commentary / ed. by Hanna Wojtczak, Maciej Stanek. 2014 BG( 1/ 0)

14(091)2t Dzieła filozofów średniowiecznych
5
Zatorowski, Jan (1947-2010).. Synderesis et conscientia : koncepcja podmiotowej normy moralnej w tekstach Tomasza z Akwinu - jej źródła i kontynuacje / Jan Zatorowski. 2013 BG( 1/ 0)

14(091)2 Historia filozofii średniowiecznej
6
Huzarek, Tomasz (1973- ).. Tomasza z Akwinu teoria afektywnego poznania Boga oraz jej filozoficzne i teologiczne założenia / Tomasz Huzarek. 2012 BG( 1/ 0)

14(091)2 Historia filozofii średniowiecznej
7
Kaczmarek, Piotr (ksiądz). Czy Bóg ukrył się w sylogizmie? : Awerroesa wiedza o Bogu a jej źródła / Piotr Kaczmarek. 2012 BG( 1/ 0)

14(091)2 Historia filozofii średniowiecznej
8
Machowski, Adam. Teologia polityczna św. Tomasza z Akwinu : antropologiczno-etyczna interpretacja traktatu De regno / Adam Machowski. 2011 BG( 1/ 0)

14(091)2 Historia filozofii średniowiecznej
9
Zimmermann, Albert (1928- ).. Czytanie Tomasza / Albert Zimmermann ; przełożył Jarosław Merecki. 2011 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)2 Historia filozofii średniowiecznej
10
Tomasz z Akwinu (święty ; 1225-1274).. Komentarz do "Księgi o przyczynach" / Tomasz z Akwinu ; przeł. i przypisami opatrzył Adam Rosłan ; wstępem opatrzył Artur Andrzejuk. 2010 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)2t Dzieła filozofów średniowiecznych
11
Tomasz z Akwinu (święty ; 1225-1274).. O cnotach rozumu : komentarz do VI księgi "Etyki nikomachejskiej" Arystotelesa / św. Tomasz z Akwinu ; przekł. i oprac. Michał Głowala [et al.] ; współpr. Michał Filip ; wstęp Michał Gł 2010 BG( 1/ 0)

14(091)2t Dzieła filozofów średniowiecznych
12
Tiuryn, Tomasz (1978- ).. Boecjusz i problem uniwersaliów / Tomasz Tiuryn ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. 2009 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)2 Historia filozofii średniowiecznej
13
Tomasz z Akwinu (święty ; 1225-1274).. Kwestie dyskutowane o mocy Boga. T. 2, z. 1, O stworzeniu, O stworzeniu nieuformowanej materii / św. Tomasz z Akwinu ; pod red. Mikołaja Olszewskiego, Michała Palucha i Andrzeja Dumały ; [prze 2009 BG( 1/ 0)

14(091)2t Dzieła filozofów średniowiecznych
14
Tomasz z Akwinu (święty ; 1225-1274).. Kwestie dyskutowane o mocy Boga. T. 2, z. 2, O stworzeniu, O stworzeniu nieuformowanej materii / św. Tomasz z Akwinu ; pod red. Mikołaja Olszewskiego, Michała Palucha i Andrzeja Dumały ; [prze 2009 BG( 1/ 0)

14(091)2t Dzieła filozofów średniowiecznych
15
Tomasz z Akwinu (święty ; 1225-1274).. Wybór pism / Tomasz z Akwinu ; przekł. i oprac. Adam Rosłan. 2009 BG( 1/ 0)

14(091)2t Dzieła filozofów średniowiecznych
16

Średniowieczna wizja świata : jedność czy różnorodność : idee i teksty / pod red. Teresy Wolińskiej, Mirosława J. Leszki. 2009 BG( 1/ 0)

14(091)2 Historia filozofii średniowiecznej
17
Cyciura, Piotr. Święty Tomasz z Akwinu a platonizm : metafizyka i teoria poznania / Piotr Cyciura. 2008 BG( 1/ 0)

14(091)2 Historia filozofii średniowiecznej
18
Marsilius de Inghen (około 1340-1396).. Marsyliusza z Inghen "Quaestiones super librum Praedicamentorum Aristotelis" : edycja krytyczna i analiza historyczno-filozoficzna / [oprac.] Hanna Wojtczak. 2008 BG( 1/ 0)

14(091)2t Dzieła filozofów średniowiecznych
19
Gensler, Marek (1964- ).. Kłopotliwa zmiana, czyli Waltera Burleya zmagania ze zmiennością rzeczy / Marek Gensler. 2007 BG( 1/ 0)

14(091)2 Historia filozofii średniowiecznej
20
Bartoś, Tadeusz (1967- ).. Metafizyczny pejzaż : świat według Tomasza z Akwinu / Tadeusz Bartoś. 2006 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

14(091)2 Historia filozofii średniowiecznej
21
Boethius, Anicius Manlius Torquatus Severinus (około 475-524).. O pocieszeniu, jakie daje filozofia / Anicjusz Manliusz Sewerynus Boecjusz ; przeł. i oprac. Gabriela Kurylewicz i Mikołaj Antczak ; [przedm. Agnieszka Kijewska]. 2006 BG( 1/ 0)

14(091)2t Dzieła filozofów średniowiecznych
22
Wroński, Stanisław (1942- ).. Filozofia osoby ludzkiej w okresie średniowiecza / Stanisław Wroński. 2006 BG( 2/ 0)

14(091)2 Historia filozofii średniowiecznej
23
Aegidius Romanus (około 1243-1316). Twierdzenia o istnieniu i istocie / Idzi Rzymianin ; przeł., wstępem i przypisami opatrzył Jacek Surzyn. 2005 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)2t Dzieła filozofów średniowiecznych
24
Kolarzowski, Jerzy (1960- ).. Filozofowie i mistycy : na drogach neoplatonizmu / Jerzy Kolarzowski. 2005 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)2 Historia filozofii średniowiecznej
25
Kucz, Anna. Dyskurs z filozofią w "Consolatio philosophiae" Boecjusza / Anna Kucz. 2005 BG( 2/ 0)

14(091)2 Historia filozofii średniowiecznej
26
Bańka, Józef (1934-2019).. Mikołaj z Kuzy : agnostycyzm filozoficzny a etyka prostomyślności / Józef Bańka. 2003 BG( 1/ 0)

14(091)2 Historia filozofii średniowiecznej
27
Beierwaltes, Werner (1931- ).. Platonizm w chrześcijaństwie / Werner Beierwaltes ; przeł. Piotr Domański. 2003 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)2 Historia filozofii średniowiecznej
28
Gilson, Étienne (1884-1978).. Tomizm : wprowadzenie do filozofii św. Tomasza z Akwinu / Étienne Gilson ; [przekł. Jana Rybałta]. 2003 BG( 1/ 0)

14(091)2t Dzieła filozofów średniowiecznych
29
Koszkało, Martyna (1970- ).. Indywiduum i jednostkowienie : analiza wybranych tekstów Jana Dunsa Szkota / Martyna Koszkało. 2003 BG( 1/ 0)

14(091)2 Historia filozofii średniowiecznej
30
Tomasz z Akwinu (święty ; 1225-1274).. S. Thomae Aquinatis Quaestiones disputatae de bono ; De appetitu boni et voluntate = Dysputy problemowe o dobru ; O pożądaniu dobra i o woli / tł. Aleksander Białek ; tekst sprawdzili i popr. 2003 BG( 1/ 0)

14(091)2t Dzieła filozofów średniowiecznych
31

Wszystko to ze zdziwienia : antologia tekstów filozoficznych z XIII wieku / wybór, oprac. i wstęp Krystyna Krauze-Błachowicz. 2002 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

14(091)2t Dzieła filozofów średniowiecznych
32
Wnętrzak, Teresa. Znaczenie pojęć filozoficzno-politycznych w De civitate Dei Św. Augustyna / Teresa Wnętrzak. 2002 BG( 1/ 0)

14(091)2 Historia filozofii średniowiecznej
33
Chenu, Marie-Dominique (1895-1990).. Wstęp do filozofii św. Tomasza z Akwinu / Marie-Dominique Chenu ; z jęz. fr. przeł. Hanna Rosnerowa ; przekł. przejrzał Władysław Seńko. 2001 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)2 Historia filozofii średniowiecznej
34
Maryniarczyk, Andrzej (1950-2020).. Tomizm : dla-czego? / Andrzej Maryniarczyk ; przedm. Mieczysław A. Krąpiec. 2001 BG( 1/ 0)

14(091)2 Historia filozofii średniowiecznej
35
Seńko, Władysław (1928-2017).. Jak rozumieć filozofię średniowieczną / Władysław Seńko. 2001 BG( 1/ 0)

14(091)2 Historia filozofii średniowiecznej
36

Wszystko to ze zdziwienia : antologia tekstów filozoficznych z XIV wieku / wybór, oprac. i wstęp Elżbieta Jung-Palczewska. 2000 BG( 3/ 0)
WHS( 2/ 0)

14(091)2t Dzieła filozofów średniowiecznych
37
Heinzmann, Richard (1933- ).. Filozofia średniowiecza / Richard Heinzmann ; przeł. Piotr Domański ; [posł. Mikołaj Olszewski]. 1999 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)2 Historia filozofii średniowiecznej
38
Swieżawski, Stefan (1907-2004).. Studia z myśli późnego średniowiecza / Stefan Swieżawski. 1998 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)2 Historia filozofii średniowiecznej
39
Tomasz z Akwinu (święty ; 1225-1274).. Kwestie dyskutowane o prawdzie. T. 2 / święty Tomasz z Akwinu ; przeł. Adam Aduszkiewicz, Leszek Kuczyński, Jacek Ruszczyński ; [przekł. przejrzał i red. Mikołaj Olszewski]. 1998 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

14(091)2t Dzieła filozofów średniowiecznych
40
Tomasz z Akwinu (święty ; 1225-1274).. Kwestie dyskutowane o prawdzie. T. 1 / święty Tomasz z Akwinu ; przeł. Adam Aduszkiewicz, Leszek Kuczyński, Jacek Ruszczyński ; [ przekł. przejrzał i red. Mikołaj Olszewski]. 1998 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

14(091)2t Dzieła filozofów średniowiecznych
41
Kurdziałek, Marian (1920-1997).. Średniowiecze w poszukiwaniu równowagi między arystotelizmem a platonizmem : studia i artykuły / Marian Kurdziałek. 1996 BG( 1/ 0)

14(091)2 Historia filozofii średniowiecznej
42
Danys, Miroslav (1949- ). Master Matthew of Cracow / Miroslav Danys. 1995 BG( 1/ 0)

14(091)2 Historia filozofii średniowiecznej
43
Ochmann, Jerzy. Średniowieczna filozofia żydowska / Jerzy Ochman. 1995 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

14(091)2 Historia filozofii średniowiecznej
44
Anzelm z Canterbury (święty ; 1033-1109). Autor Monologion ; Proslogion / Anzelm z Canterbury ; przeład Tadeusz Włodarczyk ; przekład przejrzał, wstępem i przypisami opatrzył Iwo Edward Zieliński. 1992 BG( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

14(091)2t Dzieła filozofów średniowiecznych
45
Markowski, Mieczysław (1929-2011).. Die philosophischen Anschauungen und Schriften des Peter Wysz von Polen / Mieczysław Markowski. 1992 BG( 1/ 0)

14(091)2 Historia filozofii średniowiecznej
46
Ġazzāli Tusi, Zin ad-Din abu Hāmed Mohammad (1058-1111).. Nisza świateł / Abū Hāmid al-Ġazālī ; przeł., wstępem, koment. i skorowidzami opatrzyła Joanna Wronecka. 1990 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)2t Dzieła filozofów średniowiecznych
47
Ibn al-Árabi (1165-1240).. Księga o podróży nocnej do najbardziej szlachetnego miejsca / Ibn ’Arabī ; przeł., wstępem i komentarzem opatrzyła Joanna Wronecka. 1990 BG( 2/ 0)
BHU( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

14(091)2t Dzieła filozofów średniowiecznych
48
Rebeta, Jerzy (1932-2018).. Początki nauk społecznych : podstawy metodologiczne / Jerzy Rebeta ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii. 1988 BG( 5/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

14(091)2 Historia filozofii średniowiecznej
49
Gilson, Étienne (1884-1978). Autor Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich / Étienne Gilson ; przełożył Sylwester Zalewski. 1987 BG( 4/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 3/ 0)

14(091)2 Historia filozofii średniowiecznej
50
Markowski, Mieczysław (1929-2011).. Filozofia przyrody na Uniwersytecie Krakowskim w drugiej połowie XV wieku / Mieczysław Markowski ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii, [praca wykonana w Zespole Historii Polsk 1983 BG( 4/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)2 Historia filozofii średniowiecznej
51
Swieżawski, Stefan (1907-2004).. Dzieje filozofii europejskiej w XV wieku. T. 6, Człowiek / Stefan Swieżawski. 1983 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

14(091)2 Historia filozofii średniowiecznej
52
Domański, Juliusz (1927- ).. Początki humanizmu / Juliusz Domański ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii. 1982 BG( 6/ 0)
BHU( 3/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

14(091)2 Historia filozofii średniowiecznej
53
Kuksewicz, Zdzisław (1930- ). Autor Zarys filozofii średniowiecznej : filozofia bizantyjska, krajów zakaukaskich, słowiańska, arabska i żydowska / Zdzisław Kuksewicz. 1982 BG( 3/ 0)
BHU( 2/ 0)

14(091)2 Historia filozofii średniowiecznej
54
Palacz, Ryszard (1935- ). Autor Ockham / Ryszard Palacz. 1982 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)2 Historia filozofii średniowiecznej
55

Historia filozofii średniowiecznej / pod red. Jana Legowicza ; [aut.:] Jan Baszkiewicz [et al.]. 1980 BG( 4/ 0)

14(091)2 Historia filozofii średniowiecznej
56
Korolec, Jerzy Bartłomiej (1933-2000).. Filozofia moralna / Jerzy B. Korolec ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii, [praca wykonana w Zespole Historii Polskiej Filozofii Średniowiecznej]. 1980 BG( 5/ 0)
BHU( 3/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)2 Historia filozofii średniowiecznej
57
Legowicz, Jan (1909-1992).. Historia filozofii średniowiecznej Europy zachodniej / Jan Legowicz. 1980 BG( 3/ 0)
BHU( 2/ 0)
WHS( 3/ 0)

14(091)2 Historia filozofii średniowiecznej
58

Historia filozofii średniowiecznej / pod red. Jana Legowicza ; [aut.:] Jan Baszkiewicz [et al.]. 1979 BG( 4/ 0)
BHU( 2/ 0)
WHS( 2/ 0)

14(091)2 Historia filozofii średniowiecznej
59
Markowski, Mieczysław (1929-2011).. Teoria poznania / Mieczysław Markowski ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii. 1978 BG( 5/ 0)
BHU( 3/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)
BII( 1/ 0)

14(091)2 Historia filozofii średniowiecznej
60
Słomczyńska, Anna (1942- ).. Krakowskie komentarze z XV wieku do "Ekonomiki" Arystotelesa / Anna Słomczyńska. 1978 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

14(091)2 Historia filozofii średniowiecznej
61
Włodek, Zofia (1925-2018).. Filozofia bytu / Zofia Włodek ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii. 1977 BG( 5/ 0)
BHU( 2/ 0)
BPP( 3/ 0)

14(091)2 Historia filozofii średniowiecznej
62
Markowski, Mieczysław (1929-2011).. Metodologia nauk / Mieczysław Markowski ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii. 1976 BG( 2/ 0)
BHU( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)
BII( 1/ 0)

14(091)2 Historia filozofii średniowiecznej
63
Markowski, Mieczysław (1929-2011).. Filozofia przyrody w pierwszej połowie XV wieku / Mieczysław Markowski ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii. 1976 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)2 Historia filozofii średniowiecznej
64
Kuksewicz, Zdzisław (1930- ).. Filozofia człowieka, teoria duszy / Zdzisław Kuksewicz ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii. 1975 BG( 4/ 0)
BHU( 4/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)2 Historia filozofii średniowiecznej
65
Markowski, Mieczysław (1929-2011).. Logika / Mieczysław Markowski ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii. 1975 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

14(091)2 Historia filozofii średniowiecznej
66
Avicenna (980-1037).. Księga wiedzy / Awicenna ; przeł., wstępem i przypisami opatrzył Bogdan Składanek ; przekł. przejrzał Kazimierz Leśniak. 1974 BG( 5/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)2t Dzieła filozofów średniowiecznych
67
Korolec, Jerzy Bartłomiej (1933-2000).. Filozofia moralna Jana Burydana : paryski wzór krakowskich dysput z zakresu "Etyki" w pierwszej połowie XV w. / Jerzy B. Korolec ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii. 1973 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

14(091)2 Historia filozofii średniowiecznej
68
Kuksewicz, Zdzisław (1930- ). Autor Filozofia średniowieczna jako ideologia / Zdzisław Kuksewicz. 1973 BG( 4/ 0)
BHU( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)2 Historia filozofii średniowiecznej
69
Kuksewicz, Zdzisław (1930- ).. Zarys filozofii średniowiecznej / Zdzisław Kuksewicz. 1973 BG( 3/ 0)
BHU( 2/ 0)
BPP( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)2 Historia filozofii średniowiecznej
70
Kuksewicz, Zdzisław (1930- ).. Awerroizm łaciński trzynastego wieku : nonkonformistyczny obraz świata i człowieka w średniowieczu / Zdzisław Kuksewicz. 1971 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)2 Historia filozofii średniowiecznej
71
Pieper, Josef (1904-1997).. Tomasz z Akwinu / Josef Pieper ; [tł. Zofia Włodkowa]. 1966 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

14(091)2 Historia filozofii średniowiecznej
72
Heinrich, Władysław (1869-1957).. Zarys historii filozofii średniowiecznej / Władysław Heinrich ; wstępem opatrzył Jan Legowicz ; do dr. przygotował Władysław Seńko. 1963 BG( 3/ 0)
BHU( 3/ 0)
WHS( 2/ 0)

14(091)2 Historia filozofii średniowiecznej
73
Bednarski, Feliks Wojciech (1911-2006).. Przedmiot etyki w świetle zasad św. Tomasza z Akwinu / Feliks Bednarski. 1956 BG( 1/ 0)

14(091)2 Historia filozofii średniowiecznej
74
Augustyn (święty ; 354-430).. Dialogi i pisma filozoficzne / święty Augustyn. 1954 BG( 2/ 0)
BHU( 2/ 0)

14(091)2t Dzieła filozofów średniowiecznych
75
Augustyn (święty ; 354-430).. Dialogi filozoficzne / święty Augustyn. 1953 BG( 3/ 0)
BHU( 2/ 0)

14(091)2t Dzieła filozofów średniowiecznych
76
Augustyn (święty ; 354-430).. Dialogi filozoficzne / święty Augustyn. 1953 BG( 3/ 0)
BHU( 2/ 0)

14(091)2t Dzieła filozofów średniowiecznych
77
Augustyn (święty ; 354-430).. Dialogi filozoficzne / święty Augustyn. 1953 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

14(091)2t Dzieła filozofów średniowiecznych

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego