Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "14*091*1t"; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 82 z 82 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Aristoteles (384-322 p.n.e.).. Hermeneutyka ; Topiki ; O dowodach sofistycznych / Arystoteles ; przeł., wstępem i koment. opatrzył Kazimierz Leśniak. 2013 BG( 1/ 0)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
2
Smolak, Maciej (1964- ).. Przyjaźń w świetle etyki Arystotelesa / Maciej Smolak. 2013 BG( 1/ 0)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
3
Staniszewski, Maciej (filozofia). Traktat Salustiosa "O bogach i świecie" / Maciej Staniszewski. 2013 BG( 1/ 0)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
4
Plutarchus (około 45-po 120).. Pisma egzegetyczne / Plutarch z Cheronei ; przeł., wstępem i objaśnieniami opatrzyła Joanna Komorowska. 2012 BG( 1/ 0)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
5
Sextus Empiricus. Przeciw fizykom ; Przeciw etykom = (Adversus mathematicos IX-XI) / Sekstus Empiryk ; przeł., wstępem i przypisami opatrzył Zbigniew Nerczuk. 2010 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
6
Alexander Aphrodisiensis. O przeznaczeniu / Aleksander z Afrodyzji ; przeł., oprac. i wstępem poprzedziła Joanna Komorowska. 2009 BG( 1/ 0)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
7

Antologia tekstów do studiowania filozofii antycznej / wybór tekstów Miła Kwapiszewska-Antas, Józef Kwapiszewski. 2009 BG( 1/ 0)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
8
Aristoteles (384-322 p.n.e.).. Retoryka ; Retoryka dla Aleksandra ; Poetyka / Arystoteles ; przeł., wstępem i koment. opatrzył Henryk Podbielski ; [bibliogr. oprac. Krzysztof Narecki]. 2008 BG( 1/ 0)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
9
Marciniak, Katarzyna (1978- ).. Cicero vortit barbare : przekłady mówcy jako narzędzie manipulacji ideologicznej / Katarzyna Marciniak. 2008 BG( 1/ 0)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
10
Plutarchus (około 45-po 120).. Żywoty równoległe. T. 3, Arystydes, Katon Starszy i ich porównanie / Plutarch ; przeł., wstępami do żywotów, przypisami i komentarzem opatrzyli Lech Trzcionkowski i Aleksander Wolicki. 2008 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
11
Aristoteles (384-322 p.n.e.).. Topiques. T. 2, Livres V-VIII / Aristote ; texte établi et trad. par Jacques Brunschwig. 2007 BG( 1/ 0)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
12
Proclus (około 410-485).. Commentaire sur le Parménide de Platon. T. 1, Pt. 2, Livre 1 / Proclus ; texte établi, trad. et annoté par Concetta Luna et Alain-Philippe Segonds. 2007 BG( 1/ 0)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
13
Proclus (około 410-485).. Commentaire sur le Parménide de Platon. T. 1, Pt. 1, Introduction générale / Proclus ; par Concetta Luna et Alain-Philippe Segonds. 2007 BG( 1/ 0)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
14
Aristoteles (384-322 p.n.e.).. Polityka / Arystoteles ; przeł., słowem wstępnym i koment. opatrzył Ludwik Piotrowicz ; wstępem poprzedził Mikołaj Szymański. 2006 BG( 3/ 0)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
15
Aristoteles (384-322 p.n.e.).. De la génération et la corruption / Aristote ; texte étab. et trad. par Marwan Rashed. 2005 BG( 1/ 0)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
16
Favorinus Arelatensis (około 80-około 150). Oeuvres. T. 1, Introduction gènèrale, Tèmoignages [sur Favorinos], Discours aux Corinthiens, Sur la fortune / Favorinos d’Arles ; texte ètabli et commenté par Eugenio Amato ; traduit par Yvet 2005 BG( 1/ 1)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
17
Heraclitus (około 540-około 480 p.n.e.).. Zdania / Heraklit z Efezu ; przekł. i posł. Adam Czerniawski. 2005 BG( 1/ 0)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
18
Plutarchus (około 45-po 120).. Żywoty równoległe. T. 2, Solon - Publikola i ich porównanie, Temistokles - Kamillus / Plutarch ; przeł. Kazimierz Korus i Lech Trzcionkowski ; wstępem i przypisami opatrzył Kazimierz Korus 2005 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
19
Plutarchus (około 45-po 120).. Traité 70: Sur les contradictions Stoïciennes, traité 71: Synopsis du traité "Que les Stoïciens tiennent des propos plus paradoxaux que les poètes"/ Plutarque ; texte établi par Michel Case 2004 BG( 1/ 1)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
20
Plutarchus (około 45-po 120).. Żywoty równoległe. T. 1, Tezeusz - Romulus i ich porównanie, Likurg - Numa i ich porównanie / Plutarch ; przeł i wstępem poprzedził Kazimierz Korus ; przypisami i koment. opatrzyli Lech Tr 2004 BG( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
21
Synesius Cyrenaeus (około 370-około 415). Opuscules. 1 / Synésios de Cyrène ; texte établi par Jacques Lamoureux ; traduit et commenté par Noël Aujoulat. 2004 BG( 1/ 1)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
22
Seneca, Lucius Annaeus (około 4 p.n.e.-65).. Myśli / Lucjusz Anneusz Seneka ; wybrał, przeł. i oprac. Stanisław Stabryła. 2003 BG( 1/ 0)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
23
Apuleius, Lucius Madaurensis (około 125-około 180).. O bogu Sokratesa ; O Platonie i jego nauce ; O świecie / Apulejusz z Madaury oraz Asklepiusz czyli Rozmowa z Hermesem Trismegistosem / Pseudo-Apulejusz ; [całość] przeł., koment. opatrzył i 2002 BG( 1/ 0)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
24
Plato (427-347 p.n.e.).. Timaios ; Kritias / Platon ; przeł. oraz wstępami i objaśnieniami opatrzył Władysław Witwicki. 2002 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
25
Plato (427-347 p.n.e.).. Laches ; Protagoras / Platon ; przeł. oraz wstępami i objaśnieniami opatrzył Władysław Witwicki. 2002 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
26
Plato (427-347 p.n.e.).. Fileb / Platon ; przeł. oraz wstępem i objaśnieniami opatrzył: Władysław Witwicki. 2002 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
27
Plato (427-347 p.n.e.).. Fajdros / Platon ; przeł. oraz wstępem i objaśnieniami opatrzył: Władysław Witwicki. 2002 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
28
Plato (427-347 p.n.e.).. Eutyfron ; Obrona Sokratesa ; Kriton / Platon ; przeł. oraz wstępami i objaśnieniami opatrzył Władysław Witwicki. 2002 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
29
Plato (427-347 p.n.e.).. Uczta / Platon ; przeł. oraz wstępem i objaśnieniami opatrzył Władysław Witwicki. 2002 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
30
Plato (427-347 p.n.e.).. Parmenides ; Teajtet / Platon ; przeł. oraz wstępami i objaśn. opatrzył Władysław Witwicki. 2002 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
31
Plato (427-347 p.n.e.).. Hippiasz Mniejszy ; Hippiasz Większy ; Eutydem / Platon ; przeł. oraz wstępami i objaśnieniami opatrzył: Władysław Witwicki. 2002 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
32
Aristoteles (384-322 p.n.e.).. Polityka ; Ekonomika ; Retoryka ; Retoryka dla Aleksandra ; Poetyka ; Zachęta do filozofii ; Ustrój polityczny Aten ; List do Aleksandra Wielkiego ; Testament / Arystoteles ; [przekł., wstępy 2001 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
33
Cicero, Marcus Tullius (106-43 p.n.e.).. O państwie ; O prawach / Marek Tuliusz Cyceron ; spolszczyła Iwona Żółtowska. 1999 BG( 4/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
34
Plato (427-347 p.n.e.).. Dialogi. T. 2 / Platon ; przeł. oraz wstępami i objaśnieniami opatrzył Władysław Witwicki. 1999 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
35
Plato (427-347 p.n.e.).. Dialogi. T. 1 / Platon ; przeł. oraz wstępami i objaśnieniami opatrzył Władysław Witwicki. 1999 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
36

Antologia filozofii antycznej : od Talesa do Plotyna / wybór i oprac. Krzysztof Kubala, Przemysław Paczkowski . 1998 BG( 1/ 0)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
37
Cicero, Marcus Tullius (106-43 p.n.e.).. Leliusz o przyjaźni / Marek Tulliusz Cyceron ; przeł., oprac. i wstępem poprzedził Józef Korpanty. 1997 BG( 1/ 0)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
38
Aristoteles (384-322 p.n.e.).. Etyka nikomachejska ; Etyka wielka ; Etyka eudemejska ; O cnotach i wadach / Arystoteles ; przekł., wstępy i koment. Daniela Gromska, Leopold Regner, Witold Wróblewski. 1996 BG( 5/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
39
Ibn al-Árabi (1165-1240).. Traktat o miłości / Ibn ’Arabī ; przeł., wstępem i koment. opatrzyła Joanna Wronecka. 1995 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
40
Lucretius (około 97-55 p.n.e.). O naturze rzeczy / Titus Lucretius Carus ; przeł., wstępem i komentarzem opatrzył Grzegorz Żurek. 1994 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
41
Narecki, Krzysztof (1956- ).. Słownik terminów arystotelesowych / ułożył Krzysztof Narecki. Indeksy pojęć i nazw / sporządziła Dobrochna Dembińska-Siury. 1994 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
42
Aristoteles (384-322 p.n.e.).. O ruchu zwierząt ; O poruszaniu się przestrzennym zwierząt ; O rodzeniu się zwierząt ; O barwach ; O głosach ; Fizjognomika ; O roślinach ; Opowiadania zdumiewające ; Mechanika ; Zagadnien 1993 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
43
Plato (427-347 p.n.e.).. Faidros / Platon ; przeł., wstępem, koment. i skorowidzem opatrzył Leopold Regner. 1993 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
44
Plato (427-347 p.n.e.).. Biesiada / Platon ; przekład i słowo towarzyszące Edward Zwolski. 1993 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
45
Aristoteles (384-322 p.n.e.).. O duszy ; Krótkie rozprawy psychologiczno-biologiczne ; Zoologia ; O częściach zwierząt / Arystoteles ; przekł., wstępy i komentarze Paweł Siwek. 1992 BG( 4/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
46
Plato (427-347 p.n.e.).. Hippiasz Mniejszy ; Hippiasz Większy / Platon ; przeł. oraz wstępem i objaśn. opatrzył Władysław Witwicki. 1992 BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
47
Plato (427-347 p.n.e.).. Gorgias ; Menon / Platon ; przeł., wstępem i koment. opatrzył Paweł Siwek. 1991 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
48
Plato (427-347 p.n.e.).. Charmides ; Lyzis / Platon ; przeł. oraz wstępem i objaśnieniami opatrzył Władysław Witwicki. 1991 BHU( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
49
Aristoteles (384-322 p.n.e.).. Fizyka ; O niebie ; O powstawaniu i niszczeniu ; Meteorologika ; O świecie ; Metafizyka / Arystoteles ; przekł., wstępy i komentarze Kazimierz Leśniak [et al.]. 1990 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
50
Aristoteles (384-322 p.n.e.).. Kategorie ; Hermeneutyka ; Analityki pierwsze ; Analityki wtóre ; Topiki ; O dowodach sofistycznych / Arystoteles ; przekł., wstępy i komentarze Kazimierz Leśniak. 1990 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
51
Boethius Dacus (około 1200-około 1300). O Dobru Najwyższym czyli O życiu filozofa i inne pisma / Boecjusz z Dacji ; przełożył, wstępem, komentarzem i indeksem opatrzył Leopold Regner. 1990 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 3/ 0)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
52
Plato (427-347 p.n.e.).. Kratylos / Plato ; przeł. Zofia Brzostowska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. 1990 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
53
Aristoteles (384-322 p.n.e.).. O duszy / Arystoteles ; przeł., wstępem, komentarzem i skorowidzem opatrzył Paweł Siwek. 1988 BG( 4/ 0)
BHU( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
54
Plutarchus (około 45-po 120).. Moralia : wybór. 2 / Plutarch ; przeł., wstępem i przypisami opatrzyła Zofia Abramowiczówna. 1988 BG( 5/ 0)
BHU( 3/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 4/ 0)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
55
Seneca, Lucius Annaeus (około 4 p.n.e.-65).. Myśli / Lucjusz Anneusz Seneka ; wybrał, przeł. i oprac. Stanisław Stabryła. 1987 BG( 6/ 0)
BHU( 2/ 0)
BPP( 4/ 0)
WHS( 3/ 0)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
56

Klasyczna joga indyjska : Jogasutry przypisywane Patańdżalemu i Jogabhaszja czyli Komentarz do Jogasutr przypisywany Wjasie / przeł. z sanskrytu, opatrzył przypisami, napisał wstęp i posłow 1986 BG( 3/ 0)
BHU( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
57
Aristoteles (384-322 p.n.e.).. Metafizyka / Arystoteles ; przeł., wstępem, koment. i skorowidzem opatrzył Kazimierz Leśniak. 1984 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
58
Marek Aureliusz (cesarz rzymski ; 121-180).. Rozmyślania / Marek Aureliusz ; w przekładzie Mariana Reitera ; posłowiem i przypisami opatrzył Kazimierz Leśniak. 1984 BG( 3/ 0)
BHU( 2/ 0)
BPP( 2/ 0)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
59
Aristoteles (384-322 p.n.e.).. O powstawaniu i ginięciu / Arystoteles ; przeł., wstępem, komentarzem i skorowidzami opatrzył Leopold Regner. 1981 BG( 4/ 0)
BHU( 4/ 0)
WHS( 2/ 0)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
60
Aristoteles (384-322 p.n.e.).. O niebie / Arystoteles ; przeł., wstępem, komentarzem i skorowidzem opatrzył Paweł Siwek. 1980 BG( 4/ 0)
BHU( 3/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)
BWF( 1/ 0)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
61
Aristoteles (384-322 p.n.e.).. Pisma różne / Arystoteles ; przeł. wstępem i koment. opatrzył Leopold Regner. 1978 BG( 3/ 0)
BHU( 2/ 0)
WHS( 2/ 0)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
62
Plutarchus (około 45-po 120).. Moralia : wybór / Plutarch ; przeł. oraz wstępem i przypisami opatrzyła Zofia Abramowiczówna. 1977 BG( 4/ 0)
BHU( 4/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
63
Aristoteles (384-322 p.n.e.).. Kategorie i Hermeneutyka z dodaniem Isagogi Porfiriusza / Arystoteles ; przeł., wstępem i przypisami opatrzył Kazimierz Leśniak. 1975 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
64
Pseudo-Plato. Alkibiades I i inne dialogi oraz Definicje / Pseudo-Platon ; przeł., wstępem i komentarzem opatrzył Leopold Regner. 1973 BG( 4/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
65
Xenophon (około 430-około 355 p.n.e.).. Pisma sokratyczne / Ksenofont ; z oryg. grec. przeł. i wstępem poprzedził Leon Joachimowicz. 1967 BG( 1/ 0)
BHU( 4/ 0)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
66
Seneca, Lucius Annaeus (około 4 p.n.e.-65).. O łagodności ; O dobrodziejstwach ; Satyra na śmierć Klaudiusza Cezara / Lucjusz Anneusz Seneka ; przeł., wstępem poprzedził, komentarzem, układem treści, indeksem opatrzył, ilustracje d 1965 BG( 1/ 0)
BHU( 2/ 0)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
67
Seneca, Lucius Annaeus (około 4 p.n.e.-65).. O krótkości życia ; O życiu szczęśliwym ; O gniewie ; O pocieszeniu do Marcji ; O pocieszeniu do matki Helwii ; O pocieszeniu do Polibiusza ; O niezłomności mędrca ; O Opatrzności ; O po 1965 BG( 1/ 0)
BHU( 2/ 0)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
68
Aristoteles (384-322 p.n.e.).. Polityka z dodaniem Pseudo-Arystotelesowskiej Ekonomiki / Arystoteles ; przeł. i przypisami opatrzył Ludwik Piotrowicz ; wstępem poprzedził Konstanty Grzybowski. 1964 BG( 5/ 0)
WHS( 2/ 0)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
69
Cicero, Marcus Tullius (106-43 p.n.e.).. O starości ; O przyjaźni ; Topiki ; Fragmenty / Marcus Tullius Cicero ; koment. i posł. opatrzył Kazimierz Leśniak. 1963 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
70
Cicero, Marcus Tullius (106-43 p.n.e.).. Księgi akademickie ; O najwyższym dobru i złu ; Paradoksy stoików ; Rozmowy Tuskulańskie / Marcus Tullius Cicero ; koment. opatrzył Kazimierz Leśniak. 1961 BG( 3/ 0)
BHU( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
71
Epictetus (około 50-około 138). Diatryby ; Encheiridion z dodaniem Fragmentów oraz Gnomologium Epiktetowego / Epiktet ; z jęz. grec. przeł. i oprac. Leon Joachimowicz ; [Polska Akademia Nauk]. 1961 BG( 4/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
72
Plato (427-347 p.n.e.).. Platona Parmenides / przeł. oraz wstępem i objaśnieniami opatrzył Władysław Witwicki. 1961 BG( 2/ 0)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
73
Cicero, Marcus Tullius (106-43 p.n.e.).. O państwie ; O prawach ; O powinnościach ; O cnotach / Marcus Tullius Cicero ; przeł. Wiktor Kornatowski ; koment. opatrzył Kazimierz Leśniak. 1960 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
74
Cicero, Marcus Tullius (106-43 p.n.e.).. O naturze bogów ; O wróżbiarstwie ; O przeznaczeniu / Marcus Tullius Cicero ; przeł. Wiktor Kornatowski ; komentarzem opatrzył Kazimierz Leśniak. 1960 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
75
Plato (427-347 p.n.e.).. Platona Timaios i Kritias / przeł. oraz wstępem oraz objaśnieniami i il. opatrzył Władysław Witwicki. 1960 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
76
Plotinus (około 204-około 269).. Enneady. T. 2 / Plotyn ; przeł. i wstępem poprzedził Adam Krokiewicz ; Polska Akademia Nauk. Komitet Filozoficzny. 1959 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 3/ 0)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
77
Plotinus (około 204-około 269).. Enneady. T. 1 / Plotyn ; przeł. i wstępem poprzedził Adam Krokiewicz ; Polska Akademia Nauk. Komitet Filozoficzny. 1959 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
78
Plato (427-347 p.n.e.).. Platona Hippiasz Mniejszy ; Hippiasz Większy ; Ion / przeł. oraz wstępem, objaśnieniami i il. opatrzył Władysław Witwicki. 1958 BG( 3/ 0)
BHU( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
79
Plato (427-347 p.n.e.).. Platona Państwo : z dodaniem siedmiu ksiąg "Praw". T. 2 / przeł. oraz wstępem, objaśnieniami i il. opatrzył Władysław Witwicki. 1958 BG( 10/ 0)
BHU( 1/ 0)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
80
Plato (427-347 p.n.e.).. Platona Państwo : z dodaniem siedmiu ksiąg "Praw". T. 1 / przeł. oraz wstępem, objaśnieniami i il. opatrzył Władysław Witwicki. 1958 BG( 10/ 0)
BPP( 2/ 0)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
81
Plato (427-347 p.n.e.).. Platona Uczta / przeł. oraz wstępem, objaśnieniami i ilustracjami opatrzył Władysław Witwicki. 1957 BG( 9/ 0)
BHU( 5/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
82
Cicero, Marcus Tullius (106-43 p.n.e.).. Wybór pism naukowych / Marek Tuliusz Cycero ; przeł. Krystyna Wisłocka-Remerowa ; oprac. Marian Plezia. 1954 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego