Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "14*091*1" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 181 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Pawłowski, Kazimierz (filolog). Autor Alkinous i średni platonizm : pragnienie wejrzenia poza to, co widzialne / Kazimierz Pawłowski. 2019 BG( 1/ 0)

14(091)1 Historia filozofii starożytnej
2
Pietrzak, Marcin (nauki filozoficzne). Autor Forma i treść cynizmu : studium fenomenu cyniczności na trzech przykładach starożytnych / Marcin Pietrzak ; Uniwersytet Opolski. 2018 BG( 1/ 0)

14(091)1 Historia filozofii starożytnej
3
Alexander Aphrodisiensis. O duszy / Aleksander z Afrodyzji ; przełożyła, wstępem i objaśnieniami opatrzyła Joanna Komorowska. 2016 BG( 1/ 0)

14(091)1 Historia filozofii starożytnej
4
Leś, Tomasz. Koncepcje mądrości w filozofii Sokratesa, Platona i Arystotelesa / Tomasz Leś. 2016 BG( 1/ 0)

14(091)1 Historia filozofii starożytnej
5
Nerczuk, Zbigniew. Wokół sofistyki / Zbigniew Nerczuk. 2016 BG( 1/ 0)

14(091)1 Historia filozofii starożytnej
6
Przybysławski, Artur (1970- ).. Tales i początki refleksji europejskiej / Artur Przybysławski. 2016 BG( 1/ 0)

14(091)1 Historia filozofii starożytnej
7
Firmicus Maternus, Iulius (3..-4..?).. Jak nieświadomi błądzą w wierze / Iulius Firmicus Maternus ; przełożyła z języka łacińskiego i greckiego, wstępem i objaśnieniami opatrzyła Beata Gaj. 2015 BG( 1/ 0)

14(091)1 Historia filozofii starożytnej
8
Gajda-Krynicka, Janina (1940- ).. Filozofia przedplatońska / Janina Gajda-Krynicka. 2015 BG( 1/ 0)

14(091)1 Historia filozofii starożytnej
9

Antyk i współczesność : recepcja filozofii starożytnej w myśli współczesnej : od czasów Nitzschego do początków XXI wieku / redakcja naukowa Cyprian Mielczarski. 2015 BG( 1/ 0)

14(091)1 Historia filozofii starożytnej
10
McPherran, Mark L. (1949- ).. Religia Sokratesa / Mark L. McPherran ; tł. Michał Filipczuk. 2014 BG( 1/ 0)

14(091)1 Historia filozofii starożytnej
11
Momro, Jakub (1979- ).. Widmontologie nowoczesności : genezy / Jakub Momro. 2014 BHU( 1/ 0)

14(091)1 Historia filozofii starożytnej
12
Aristoteles (384-322 p.n.e.). Hermeneutyka ; Topiki ; O dowodach sofistycznych / Arystoteles ; przeł., wstępem i koment. opatrzył Kazimierz Leśniak. 2013 BG( 1/ 0)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
13

Granice wolności w starożytnej myśli greckiej / pod red. Justyny Biernat, Przemysława Biernata. 2013 BG( 1/ 0)

14(091)1 Historia filozofii starożytnej
14
Filutowska, Katarzyna (1975- ).. Filozofia starożytna : subiektywny przewodnik / Katarzyna Filutowska. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

14(091)1 Historia filozofii starożytnej
15
Pawlicki, Stefan Zachariasz (1839-1916).. Platonica : wybór ze skryptów, przekładów i wystąpień zagranicznych / Stefan Pawlicki ; red. nauk., oprac. i wstęp Tomasz Mróz. 2013 BG( 1/ 0)

14(091)1 Historia filozofii starożytnej
16
Smolak, Maciej (1964-).. Przyjaźń w świetle etyki Arystotelesa / Maciej Smolak. 2013 BG( 1/ 0)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
17
Świercz, Piotr (1969- ).. O sceptycznej krytyce etycznej części filozofii w świetle pism Sextusa Emipryka / Piotr Świercz. 2013 BG( 1/ 0)

14(091)1 Historia filozofii starożytnej
18
Kucz, Anna. Umbra veri : Arnobiusz i nurty filozofii klasycznej / Anna Kucz. 2012 BG( 2/ 0)

14(091)1 Historia filozofii starożytnej
19

Being and logos : categorical and generic analyses of being in classical philosophy / ed. by Agnieszka Woszczyk and Dariusz Olesiński. 2012 BG( 1/ 0)

14(091)1 Historia filozofii starożytnej
20
Plutarchus (około 45-po 120). Pisma egzegetyczne / Plutarch z Cheronei ; przeł., wstępem i objaśnieniami opatrzyła Joanna Komorowska. 2012 BG( 1/ 0)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
21
Pycka, Waldemar (1964- ).. Myśl Sokratesa na tle wcześniejszych koncepcji uprawiania filozofii / Waldemar Pycka. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

14(091)1 Historia filozofii starożytnej
22
Drozdek, Adam (1951- ).. Greccy filozofowie jako teolodzy / Adam Drozdek. 2011 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)1 Historia filozofii starożytnej
23

Postacie i funkcje logosu w filozofii greckiej / red. nauk. Dariusz Kubok, Dariusz Olesiński. 2011 BG( 1/ 0)

14(091)1 Historia filozofii starożytnej
24
Sieradzan, Jacek (1956- ).. Sokrates nieznany : studia o recepcji postaci Sokratesa / Jacek Sieradzan. 2011 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)1 Historia filozofii starożytnej
25
Liu, JeeLoo. Wprowadzenie do filozofii chińskiej : od myśli starożytnej do chińskiego buddyzmu / JeeLoo Liu ; tł. Mieczysław Godyń. 2010 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)1 Historia filozofii starożytnej
26

Platon w Polsce 1800-1950 : antologia / red. nauk. Tomasz Mróz. 2010 BG( 1/ 0)

14(091)1 Historia filozofii starożytnej
27
Sextus Empiricus. Przeciw fizykom ; Przeciw etykom = (Adversus mathematicos IX-XI) / Sekstus Empiryk ; przeł., wstępem i przypisami opatrzył Zbigniew Nerczuk. 2010 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
28
Alexander Aphrodisiensis. O przeznaczeniu / Aleksander z Afrodyzji ; przeł., oprac. i wstępem poprzedziła Joanna Komorowska. 2009 BG( 1/ 0)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
29
Cyciura, Piotr. Problem istnienia w filozofii Arystotelesa : interpretacja tomistyczna / Piotr Cyciura. 2009 BG( 1/ 0)

14(091)1 Historia filozofii starożytnej
30

Antologia tekstów do studiowania filozofii antycznej / wybór tekstów Miła Kwapiszewska-Antas, Józef Kwapiszewski. 2009 BG( 1/ 0)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
31
Nerczuk, Zbigniew. Miarą jest każdy z nas : projekt zwolenników zmienności rzeczy w platońskim Teajtecie na tle myśli sofistycznej / Zbigniew Nerczuk. 2009 BG( 1/ 0)

14(091)1 Historia filozofii starożytnej
32
Sowa, Joanna (1965- ).. Między Erosem i Arete : przyjaźń w etyce Platona i Arystotelesa / Joanna Sowa. 2009 BG( 2/ 0)

14(091)1 Historia filozofii starożytnej
33
Voegelin, Eric (1901-1985).. Platon / Eric Voegelin ; [tł. Alicja Legutko-Dybowska]. 2009 BG( 1/ 0)

14(091)1 Historia filozofii starożytnej
34
Aristoteles (384-322 p.n.e.). Retoryka ; Retoryka dla Aleksandra ; Poetyka / Arystoteles ; przeł., wstępem i koment. opatrzył Henryk Podbielski ; [bibliogr. oprac. Krzysztof Narecki]. 2008 BG( 1/ 0)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
35
Drozdek, Adam (1951- ).. In the beginning was the apeiron : infinity in Greek philosophy / Adam Drozdek. 2008 BG( 1/ 0)

14(091)1 Historia filozofii starożytnej
36
Gadamer, Hans-Georg (1900-2002).. Początek filozofii / Hans Georg Gadamer ; przeł. Janina Gajda-Krynicka ; wstęp Jagna Brudzińska. 2008 BG( 1/ 0)

14(091)1 Historia filozofii starożytnej
37
Marciniak, Katarzyna (1978- ).. Cicero vortit barbare : przekłady mówcy jako narzędzie manipulacji ideologicznej / Katarzyna Marciniak. 2008 BG( 1/ 0)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
38
Philostratus Atheniensis (około 160-248). Żywoty sofistów / Flawiusz Filostratos ; przeł., wstępem i komentarzem opatrzył Marian Szarmach. 2008 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)1 Historia filozofii starożytnej
39
Plutarchus (około 45-po 120). Żywoty równoległe. T. 3, Arystydes, Katon Starszy i ich porównanie / Plutarch ; przeł., wstępami do żywotów, przypisami i komentarzem opatrzyli Lech Trzcionkowski i Aleksander Wolicki. 2008 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
40
Stróżyński, Mateusz (1979- ).. Mystical experience and philosophical discourse in Plotinus / Mateusz Stróżyński. 2008 BG( 1/ 0)

14(091)1 Historia filozofii starożytnej
41
Świercz, Piotr (1969- ).. Jedność wielości : świat, człowiek, państwo w refleksji nurtu orficko-pitagorejskiego / Piotr Świercz. 2008 BG( 2/ 0)

14(091)1 Historia filozofii starożytnej
42
Wilejczyk, Magdalena. Filozofia przyrody Arystotelesa : wokół koncepcji czterech elementów / Magdalena Wilejczyk. 2008 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)

14(091)1 Historia filozofii starożytnej
43
Wodziński, Cezary (1959-2016). Autor Logo nieśmiertelności : przypisy Platona do Sokratesa / Cezary Wodziński. 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)1 Historia filozofii starożytnej
44
Aristoteles (384-322 p.n.e.). Topiques. T. 2, Livres V-VIII / Aristote ; texte établi et trad. par Jacques Brunschwig. 2007 BG( 1/ 0)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
45
Gajda-Krynicka, Janina (1940- ).. Filozofia przedplatońska / Janina Gajda-Krynicka. 2007 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)1 Historia filozofii starożytnej
46
Havelock, Eric Alfred (1903-1988).. Przedmowa do Platona / Eric A. Havelock ; przekł. i wstęp Paweł Majewski. 2007 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

14(091)1 Historia filozofii starożytnej
47
Jaeger, Werner Wilhelm (1888-1961).. Teologia wczesnych filozofów greckich / Werner Jaeger ; przeł. Jerzy Wocial, przedm. Juliusz Domański. 2007 BG( 1/ 0)

14(091)1 Historia filozofii starożytnej
48
Pawłowski, Kazimierz (filolog). Lathe biosas - żyj w ukryciu : filozoficzne posłannictwo Epikura z Samos / Kazimierz Pawłowski ; Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 2007 BG( 1/ 0)

14(091)1 Historia filozofii starożytnej
49
Pawłowski, Kazimierz (filolog). Misteria i filozofia : misteryjne oblicze filozofii greckiej / Kazimierz Pawłowski. 2007 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)1 Historia filozofii starożytnej
50
Proclus (około 410-485). Commentaire sur le Parménide de Platon. T. 1, Pt. 2, Livre 1 / Proclus ; texte établi, trad. et annoté par Concetta Luna et Alain-Philippe Segonds. 2007 BG( 1/ 0)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
51
Proclus (około 410-485). Commentaire sur le Parménide de Platon. T. 1, Pt. 1, Introduction générale / Proclus ; par Concetta Luna et Alain-Philippe Segonds. 2007 BG( 1/ 0)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
52
Warda, Elwira (1958- ).. Filozofia starożytna od A do Z : repetytorium : matura / Elwira Warda. 2007 BG( 1/ 0)

14(091)1 Historia filozofii starożytnej
53
Woszczyk, Agnieszka. Problem hen i aoristos dyas w Enneadach Plotyna / Agnieszka Woszczyk. 2007 BG( 2/ 0)

14(091)1 Historia filozofii starożytnej
54
Aristoteles (384-322 p.n.e.). Polityka / Arystoteles ; przeł., słowem wstępnym i koment. opatrzył Ludwik Piotrowicz ; wstępem poprzedził Mikołaj Szymański. 2006 BG( 3/ 1)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
55
Marek-Bieniasz, Anna (1969- ). Europejska filozofia starożytna : wybrani przedstawiciele i szkoły / Anna Marek-Bieniasz ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. 2006 BG( 1/ 0)

14(091)1 Historia filozofii starożytnej
56
Mielczarski, Cyprian. Idee społeczno-polityczne sofistów : u źródeł europejskiego pluralizmu politycznego / Cyprian Mielczarski ; [Uniwersytet Warszawski. Instytut Filologii Klasycznej]. 2006 BG( 1/ 0)

14(091)1 Historia filozofii starożytnej
57
Aristoteles (384-322 p.n.e.). De la génération et la corruption / Aristote ; texte étab. et trad. par Marwan Rashed. 2005 BG( 1/ 0)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
58
Favorinus Arelatensis (około 80-około 150). Oeuvres. T. 1, Introduction gènèrale, Tèmoignages [sur Favorinos], Discours aux Corinthiens, Sur la fortune / Favorinos d’Arles ; texte ètabli et commenté par Eugenio Amato ; traduit par Yvet 2005 BG( 1/ 1)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
59
Heraclitus (około 540-około 480 p.n.e.). Zdania / Heraklit z Efezu ; przekł. i posł. Adam Czerniawski. 2005 BG( 1/ 0)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
60
Merton, Thomas (1915-1968).. Droga Chuang Tzu / Thomas Merton ; przekł. Mieczysław Godyń. 2005 BG( 1/ 0)

14(091)1 Historia filozofii starożytnej
61
Paczkowski, Przemysław. Filozoficzne modele życia w klasycznym antyku : (IV w p.n.e) / Przemysław Paczkowski. 2005 BG( 1/ 0)

14(091)1 Historia filozofii starożytnej
62
Plutarchus (około 45-po 120). Żywoty równoległe. T. 2, Solon - Publikola i ich porównanie, Temistokles - Kamillus / Plutarch ; przeł. Kazimierz Korus i Lech Trzcionkowski ; wstępem i przypisami opatrzył Kazimierz Korus 2005 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
63
Severino, Emanuele (1929- ).. Powrót do Parmenidesa / Emanuele Severino ; przeł. i posł. opatrzył Mikołaj Sokołowski ; wstępem poprzedził Danilo Facca. 2005 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)1 Historia filozofii starożytnej
64
Szlezák, Thomas Alexander (1940- ).. O nowej interpretacji platońskich dialogów / Thomas Alexander Szlezák ; przeł Piotr Domański ; wyboru dokonała i posł. opatrzyła Joanna Gwiazdecka. 2005 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)1 Historia filozofii starożytnej
65

W kręgu Platona i jego dialogów = Studies on Plato and his dialogues / pod red. Witolda Wróblewskiego ; [aut. Anna Głodowska et al.]. 2005 BG( 1/ 0)

14(091)1 Historia filozofii starożytnej
66
Christensen, Johnny (1930- ).. Esej o jedności filozofii stoickiej / Johnny Christensen ; przeł. i posł. opatrzył Michał Bardel ; przekł. przejrzał Seweryn Blandzi. 2004 BG( 1/ 0)

14(091)1 Historia filozofii starożytnej
67
Hadot, Pierre (1922-2010).. Plotyn albo Prostota spojrzenia / Pierre Hadot ; przeł. Patrycja Bobowska ; przekł., przejrzał i posł. opatrzył Zbigniew Nerczuk. 2004 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)1 Historia filozofii starożytnej
68
Juchacz, Piotr W. (1967- ).. Sokrates : filozofia w działaniu / Piotr W. Juchacz. 2004 BG( 1/ 0)

14(091)1 Historia filozofii starożytnej
69
Kubok, Dariusz. Prawda i mniemania : studium filozofii Parmenidesa z Elei / Dariusz Kubok. 2004 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

14(091)1 Historia filozofii starożytnej
70

Spotkania platońskie : w dobie rozumu rozproszonego wracamy do korzeni : praca zbiorowa / pod red. Aliny Motyckiej ; przy współpr. Seweryna Blandziego. 2004 BG( 1/ 0)

14(091)1 Historia filozofii starożytnej
71
Mrówka, Kazimierz (1972- ).. Heraklit : fragmenty : nowy przekład i komentarz / Kazimierz Mrówka. 2004 BG( 3/ 0)

14(091)1 Historia filozofii starożytnej
72
Plutarchus (około 45-po 120). Traité 70: Sur les contradictions Stoïciennes, traité 71: Synopsis du traité "Que les Stoïciens tiennent des propos plus paradoxaux que les poètes"/ Plutarque ; texte établi par Michel Case 2004 BG( 1/ 1)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
73
Plutarchus (około 45-po 120). Żywoty równoległe. T. 1, Tezeusz - Romulus i ich porównanie, Likurg - Numa i ich porównanie / Plutarch ; przeł i wstępem poprzedził Kazimierz Korus ; przypisami i koment. opatrzyli Lech Tr 2004 BG( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
74
Przybysławski, Artur (1970- ).. Coincidentia oppositorum / Artur Przybysławski. 2004 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)1 Historia filozofii starożytnej
75
Synesius Cyrenaeus (około 370-około 415). Opuscules. 1 / Synésios de Cyrène ; texte établi par Jacques Lamoureux ; traduit et commenté par Noël Aujoulat. 2004 BG( 1/ 1)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
76
Dłubacz, Włodzimierz (1952- ).. U źródeł koncepcji absolutu : od Homera do Platona / Włodzimierz Dłubacz ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Filozofii. 2003 BG( 1/ 0)

14(091)1 Historia filozofii starożytnej
77
Gwiazdecka, Joanna. Etyka Platona : o formie platońskiej refleksji moralnej / Joanna Gwiazdecka. 2003 BG( 1/ 0)

14(091)1 Historia filozofii starożytnej
78
Hadot, Pierre (1922-2010).. Filozofia jako ćwiczenie duchowe / Pierre Hadot ; przeł. Piotr Domański. 2003 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)1 Historia filozofii starożytnej
79
Mrówka, Kazimierz (1972- ).. Jedna tylko droga, Parmenides : fragmenty, przekład, komentarz / Kazimierz Mrówka. 2003 BG( 1/ 0)

14(091)1 Historia filozofii starożytnej
80
Seneca, Lucius Annaeus (około 4 p.n.e.-65). Myśli / Lucjusz Anneusz Seneka ; wybrał, przeł. i oprac. Stanisław Stabryła. 2003 BG( 1/ 0)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
81
Sieroń, Józef. Status jednostki i państwa w greckiej polis w świetle filozofii Sokratesa, Platona i Arystotelesa / Józef Sieroń. 2003 BG( 1/ 0)

14(091)1 Historia filozofii starożytnej
82
Apuleius, Lucius Madaurensis (około 125-około 180). O bogu Sokratesa ; O Platonie i jego nauce ; O świecie / Apulejusz z Madaury oraz Asklepiusz czyli Rozmowa z Hermesem Trismegistosem / Pseudo-Apulejusz ; [całość] przeł., koment. opatrzył i 2002 BG( 1/ 0)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
83
Gadamer, Hans-Georg (1900-2002).. Idea dobra w dyskusji między Platonem i Arystotelesem / Hans-Georg Gadamer ; przeł. Zbigniew Nerczuk. 2002 BG( 3/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)1 Historia filozofii starożytnej
84
Galewicz, Włodzimierz (1952- ).. Z Arystotelesem przez greckie tragedie. [Cz. 1], Glosy i ilustracje do "Etyki nikomachejskiej" / Włodzimierz Galewicz. 2002 BG( 3/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)1 Historia filozofii starożytnej
85
Plato (427-347 p.n.e.).. Timaios ; Kritias / Platon ; przeł. oraz wstępami i objaśnieniami opatrzył Władysław Witwicki. 2002 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
86
Plato (427-347 p.n.e.).. Laches ; Protagoras / Platon ; przeł. oraz wstępami i objaśnieniami opatrzył Władysław Witwicki. 2002 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
87
Plato (427-347 p.n.e.).. Fileb / Platon ; przeł. oraz wstępem i objaśnieniami opatrzył: Władysław Witwicki. 2002 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
88
Plato (427-347 p.n.e.).. Fajdros / Platon ; przeł. oraz wstępem i objaśnieniami opatrzył: Władysław Witwicki. 2002 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
89
Plato (427-347 p.n.e.).. Eutyfron ; Obrona Sokratesa ; Kriton / Platon ; przeł. oraz wstępami i objaśnieniami opatrzył Władysław Witwicki. 2002 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
90
Plato (427-347 p.n.e.).. Uczta / Platon ; przeł. oraz wstępem i objaśnieniami opatrzył Władysław Witwicki. 2002 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
91
Plato (427-347 p.n.e.).. Parmenides ; Teajtet / Platon ; przeł. oraz wstępami i objaśn. opatrzył Władysław Witwicki. 2002 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
92
Plato (427-347 p.n.e.).. Hippiasz Mniejszy ; Hippiasz Większy ; Eutydem / Platon ; przeł. oraz wstępami i objaśnieniami opatrzył: Władysław Witwicki. 2002 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
93
Aristoteles (384-322 p.n.e.). Polityka ; Ekonomika ; Retoryka ; Retoryka dla Aleksandra ; Poetyka ; Zachęta do filozofii ; Ustrój polityczny Aten ; List do Aleksandra Wielkiego ; Testament / Arystoteles ; [przekł., wstępy 2001 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
94
Czarnik, Tadeusz Wojciech (1957-2006).. Starożytna filozofia chińska / Tadeusz Czarnik. 2001 BG( 1/ 0)

14(091)1 Historia filozofii starożytnej
95
Szczerba, Wojciech (1971- ).. Koncepcja wiecznego powrotu w myśli wczesnochrześcijańskiej / Wojciech Szczerba. 2001 BG( 1/ 0)

14(091)1 Historia filozofii starożytnej
96
Hadot, Pierre (1922-2010).. Czym jest filozofia starożytna? / Pierre Hadot ; przeł. Piotr Domański. 2000 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

14(091)1 Historia filozofii starożytnej
97
Jaskóła, Janusz. Światy możliwe jako uprawomocnienie filozofowania : Platon / Janusz Jaskóła. 2000 BG( 3/ 0)

14(091)1 Historia filozofii starożytnej
98
Cicero, Marcus Tullius (106-43 p.n.e.). O państwie ; O prawach / Marek Tuliusz Cyceron ; spolszczyła Iwona Żółtowska. 1999 BG( 4/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)1t Dzieła filozofów starożytnych
99
Dembiński, Bogdan. Teoria idei : ewolucja myśli Platońskiej / Bogdan Dembiński ; Uniwersytet Śląski w Katowicach. 1999 BG( 2/ 0)

14(091)1 Historia filozofii starożytnej

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego -->