Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "14" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 1896 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Wolton, Thierry (1951- ). Autor Historia komunizmu na świecie : próba dochodzenia historycznego. 1, Kaci : żelazną ręką / Thierry Wolton ; przełożył Michał Romanek. 2021 BG( 1/ 0)

141.8 Szkoły i systemy socjalistyczne. Socjalizm utopijny. Socjalizm naukowy. Komunizm. Marksiz
2
Bukowski, Piotr. Autor Friedricha Schleiermachera drogi przekładu : w kręgu problemów języka i komunikacji / Piotr de Bończa Bukowski. 2020 BG( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
3
Furmanek, Waldemar. Autor Człowiek : urzeczywistnianie się osoby / Waldemar Furmanek. 2020 BG( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
4
Jaroszyński, Piotr (1955- ). Autor Kultura : dramat natury i osoby / Piotr Jaroszyński. 2020 BHU( 1/ 0)

14 SYSTEMY FILOZOFICZNE. ŚWIATOPOGLĄD
5
Olesik, Marta (1985- ). Autor Kwadrat przebity włócznią : René Descartes, Georges de La Tour, nowoczesne doświadczenie ciała i zmysłowa praktyka abstrakcji / Marta Olesik. 2020 BG( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
6
Schollenberger, Justyna. Autor Stworzenia Darwina : o granicy człowiek - zwierzę / Justyna Schollenberger. 2020 BG( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
7

Lyotard, Derrida, Hillis Miller i inni : Kalifornijska Teoria Krytyczna : antologia tekstów / pod redakcją Ewy Bobrowskiej, Moniki Murawskiej i Magdaleny Rudkowskiej. 2019 BG( 1/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
8
Dobieszewski, Janusz (1955- ). Autor Syntezy i niuanse : studia i szkice z filozofii rosyjskiej / Janusz Dobieszewski. 2019 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
9
Gryżenia, Kazimierz (1956- ). Autor Analogia w scholastyce nowożytnej : studium z metafizyki Franciszka Suáreza / Kazimierz Gryżenia. 2019 BG( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
10
Kosyrz, Zdzisław (1930- ). Autor Oblicza człowieka i rozdroża jego natury / Zdzisław Kosyrz. 2019 BG( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
11
MacDonald, Paul S. (1951- ). Autor Psychē - dzieje pojęcia : dociekania o duszy, umyśle i duchu od Homera do Hume’a / Paul S. MacDonald ; przełożył Ireneusz Kania ; wstępem opatrzył Andrzej Serafin. 2019 BG( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
12

Człowiek - podmiot - osoba : eseje z filozofii człowieka / pod redakcją Przemysława Paczkowskiego. 2019 BG( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
13
Pawłowski, Kazimierz (filolog). Autor Alkinous i średni platonizm : pragnienie wejrzenia poza to, co widzialne / Kazimierz Pawłowski. 2019 BG( 1/ 0)

14(091)1 Historia filozofii starożytnej
14

Karl Jaspers : logos i alogon / redakcja Czesława Piecuch. 2019 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
15
Pieter, Józef (1904-1989). Autor Światopogląd humanisty / Józef Pieter ; tekst opracowała Ewa Pieter-Kania. 2019 BG( 2/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
16
Słodkowski, Piotr (1985- ). Autor Modernizm żydowsko-polski : Henryk Streng/Marek Włodarski a historia sztuki / Piotr Słodkowski ; Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. 2019 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
17
Filipowicz, Adam (1968- ). Autor Tłumacz Tertulian przeciwko Hermogenesowi, czyli Spór o stworzenie świata / Adam Mariusz Filipowicz. 2018 BG( 1/ 0)

14 SYSTEMY FILOZOFICZNE. ŚWIATOPOGLĄD
18
Grabarczyk, Paweł (filozofia). Autor W poszukiwaniu teorii znaczenia : próby eksplikacji pojęcia znaczenia w filozofii XX wieku / Paweł Grabarczyk. 2018 BG( 1/ 0)

14 SYSTEMY FILOZOFICZNE. ŚWIATOPOGLĄD
19

Leszek Kołakowski a filozofia / pod redakcją Stanisława Gromadzkiego i Marcina Miłkowskiego. 2018 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
20

Ulepszanie człowieka : perspektywa filozoficzna / redakcja Grzegorz Hołub, Piotr Duchliński. 2018 BG( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
21
Hołub, Grzegorz (1969- ). Autor Ulepszanie człowieka : fikcja czy rzeczywistość? : argumenty, krytyka, poszukiwanie płaszczyzny dialogu / Grzegorz Hołub. 2018 BG( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
22
Jaspers, Karl (1883-1969). Autor Problem winy : o politycznej odpowiedzialności Niemiec / Karl Jasper ; przekład Jan Garewicz. 2018 BG( 1/ 1)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
23
Linkner, Tadeusz (1949- ). Autor Słowiańskie bogi i demony : z rękopisu Bronisława Trentowskiego / Tadeusz Linkner. 2018 BG( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
24
Matyaszewski, Paweł (1961- ). Autor Monteskiusz w Polsce : wczoraj i dziś / Paweł Matyaszewski ; Instytut Monteskiusza. 2018 BG( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
25

Gaston Bachelard i filozofie obrazu : psychologiczne i społeczno-polityczne aspekty obrazowości / Ilona Błocian, Kamila Morawska, Marta Ples-Bęben ; Towarzystwo Bachelardowskie "Mythopoeia". 2018 BG( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
26
Noras, Andrzej Jan (1960-2020). Autor Filozof czystego poznania : rzecz o Hermannie Cohenie / Andrzej J. Noras. 2018 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
27
Nowak, Piotr (1966- ). Autor Przemoc i słowa : w kręgu filozofii politycznej Hannah Arendt / Piotr Nowak. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
28
Piasecka, Małgorzata (pedagog). Autor O uniwersalizmie (nie)dokończenia : edukacyjne (nie)miejsca i (nie)ślady / Małgorzata Piasecka ; Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie. 2018 BG( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
29
Pietrzak, Marcin (nauki filozoficzne). Autor Forma i treść cynizmu : studium fenomenu cyniczności na trzech przykładach starożytnych / Marcin Pietrzak ; Uniwersytet Opolski. 2018 BG( 1/ 0)

14(091)1 Historia filozofii starożytnej
30
Siemek, Marek Jan (1942-2011). Autor Filozofia, dialektyka, rzeczywistość / Marek J. Siemek ; redaktorzy naukowi tomu Marcin Pańków, Jakub Nikodem. 2018 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
31
Sosnowski, Miłosz Iwo (1975- ). Autor Badania nad rodowodem i tożsamością narodową Fryderyka Nietzschego w świetle źródeł literackich, biograficznych i genealogicznych / Miłosz Sosnowski. 2018 BG( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
32
Špet, Gustav Gustavovič (1879-1937). Autor Zjawisko i sens : fenomenologia jako nauka podstawowa i jej problemy / Gustaw Szpet ; przekład i słowo od tłumacza Bogusław Żyłko ; redakcja naukowa przekładu Jacek Uglik ; projekt okładki 2018 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
33
Strauss, Leo (1899-1973). Autor Sokrates i Arystofanes / Leo Strauss ; tłumaczenie Michał Filipczuk. 2018 BG( 1/ 0)

14(091)1 Historia filozofii starożytnej
34
Szołtysek, Adolf Ernest (1942- ). Autor Filozofia umysłu / Adolf E. Szołtysek. 2018 BG( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
35
Sztumska, Bożena. Autor Świat wartości jako trzecie środowisko istnienia człowieka / Bożenna Sztumska, Janusz Sztumski. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

14 SYSTEMY FILOZOFICZNE. ŚWIATOPOGLĄD
36

Cezary Wodziński in memoriam / redakcja i opracowanie Waleria Szydłowska. 2018 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
37
Augustyniak, Piotr (1977- ).. Trans : filozofia Cezarego Wodzińskiego / Piotr Augustyniak. 2017 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
38
Batóg, Tadeusz (1934- ).. Dwa studia o Kancie / Tadeusz Batóg. 2017 BG( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
39
Chechelski, Dominik. Cycerona i Jana Pawła II myślenie o starości / Dominik Chechelski. 2017 BG( 1/ 0)

14 SYSTEMY FILOZOFICZNE. ŚWIATOPOGLĄD
40
Chudoba, Ewa (1983- ).. Córki Nawojki : filozofki na Uniwersytecie Jagiellońskim 1897-1967 / Ewa Chudoba, Anna Smywińska-Pohl. 2017 BG( 1/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
41
Czardybon, Barbara (1984- ). Autor Problem wiedzy w rosyjskim projekcie neokantowskim / Barbara Czardybon. 2017 BG( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
42
Domańska, Ewa (historia). Nekros : wprowadzenie do ontologii martwego ciała / Ewa Domańska. 2017 BG( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
43
Duchliński, Piotr (1978- ). Autor Etyka a fenomen życia / Piotr Duchliński, Andrzej Kobyliński, Ryszard Moń, Ewa Podrez. 2017 BG( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
44

Nietzsche i religijność / pod redakcją Katarzyny Dworakowskiej, Krzysztofa Matuszewskiego, Jakuba Wrońskiego. 2017 BG( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
45
Galarowicz, Jan (1949- ).. Wprowadzenie do antropologii filozoficznej : ujęcie fenomenologiczno-personalistyczne / Jan Galarowicz. 2017 BG( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
46
Gehlen, Arnold (1904-1976).. Człowiek : jego natura i stanowisko w świecie / Arnold Gehlen ; przekład i opracowanie naukowe Rafał Michalski, Jarosław Rolewski ; redakcja naukowa przekładu Stanisław Czerniak ; rozdział 2017 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
47
Heidegger, Martin (1889-1976). Autor Podstawowe zagadnienia filozofii : wybrane "problemy" "logiki" / Martin Heidegger ; przełożył i słownikiem opatrzył Wawrzyniec Rymkiewicz. 2017 BG( 1/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
48

Marksizm : nadzieje i rozczarowania / redaktorzy naukowi Jacek Hołówka, Bogdan Dziobkowski. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

141.8 Szkoły i systemy socjalistyczne. Socjalizm utopijny. Socjalizm naukowy. Komunizm. Marksiz
49
Leszczyna, Dorota. Hegel w Hiszpanii : od szkoły sewilskiej do szkoły madryckiej / Dorota Leszczyna. 2017 BG( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
50

Racjonalność w myśleniu i działaniu : filozofia Tadeusza Kotarbińskiego / pod redakcją Dariusza Łukasiewicza i Ryszarda Mordarskiego. 2017 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
51
Nietzsche, Friedrich (1844-1900).. Antychryst / Fryderyk Nietzsche ; przekład Jarosław Dudek, Edyta Kiresztura-Wojciechowska. 2017 BG( 1/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
52

August Cieszkowski (1814-1894) - filozof wielu języków / pod redakcją Wiesławy Sajdek. 2017 BG( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
53
Shanley, Brian J. (1958- ).. Tradycja tomistyczna / Brian J. Shanley ; tłumaczył Ryszard Mordarski. 2017 BG( 1/ 0)

14(091)2 Historia filozofii średniowiecznej
54
Siemek, Marek Jan (1942-2011).. Fichte w kontekście / Marek J. Siemek ; [redaktor naukowy tomu Bartosz Działoszyński]. 2017 BG( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
55
Siemek, Marek Jan (1942-2011).. Idea transcendentalizmu u Fichtego i Kanta : studium z dziejów filozoficznej problematyki wiedzy / Marek J. Siemek ; [redaktor naukowy tomu Marcin Pańków]. 2017 BG( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
56
Siemek, Marek Jan (1942-2011).. Wolność i utopia w myśli filozoficznej Schillera / Marek J. Siemek ; [redaktor naukowy tomu Marcin Pańków]. 2017 BG( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
57
Studnicki, Piotr. Dialog jako wartość / Piotr Studnicki. 2017 BG( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
58
Sytnik-Czetwertyński, Janusz (1967- ).. Księgi wolności / Janusz Sytnik-Czetwertyński. 2017 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
59
Sytnik-Czetwertyński, Janusz (1967- ). Autor Problem jedności / Janusz Sytnik-Czetwertyński. 2017 BG( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
60
Szczepański, Jakub (filozof). Filozofia polityczna Immanuela Kanta / Jakub Szczepański. 2017 BG( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
61

Konkurs na Katedrę Filozofii w Uniwersytecie Wileńskim w 1820 roku / opacowanie naukowe Tomasz Kupś, Dalius Viliūnas ; przekład i opracowanie tekstów łacińskich Joanna Usakiewicz. 2017 BG( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
62
Wewiór, Przemysław (1986- ).. Wstępując w ślady Salomona : religia i nauka w myśli Francisa Bacona / Przemysław Wewiór ; Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. 2017 BG( 1/ 0)

14 SYSTEMY FILOZOFICZNE. ŚWIATOPOGLĄD
63

Rzecz, ciało, pamięć : eseje i rozprawy z filozofii historii / pod redakcją Magdaleny Żardeckiej i Witolda Nowaka. 2017 BG( 1/ 0)

14 SYSTEMY FILOZOFICZNE. ŚWIATOPOGLĄD
64
Alexander Aphrodisiensis. O duszy / Aleksander z Afrodyzji ; przełożyła, wstępem i objaśnieniami opatrzyła Joanna Komorowska. 2016 BG( 1/ 0)

14(091)1 Historia filozofii starożytnej
65

Europa i jej antropologia polityczna : człowiek jako droga historii - o filozofii Karola Wojtyły / pod redakcją Christopha Böhra, Christiana Schmitza ; [tłumaczenie z języka niemieckiego Paw 2016 BG( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
66
Brentano, Franz Clemens (1838-1917).. Teoria Arystotelesa na temat źródła ludzkiego ducha : wraz z dodatkiem List otwarty do Pana Profesora Doktora Eduarda Zellera na okoliczność jego pisma na temat teorii Arystotelesa o wieczno 2016 BG( 1/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
67
Derrida, Jacques (1930-2004).. Z czego jutro : dialog / Jacques Derrida, Elisabeth Roudinesco ; przełożyła Waleria Szydłowska. 2016 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
68

Wolność jako odpowiedzialność : Jackowi Filkowi na siedemdziesiąte urodziny / redakcja naukowa Marek Drwięga, Radosław Strzelecki. 2016 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
69
Dworakowska, Katarzyna. Ontologia bezkształtu : koncepcja istoty ludzkiej w myśli Nietzschego i Foucaulta / Katarzyna Dworakowska. 2016 BG( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
70
Garlej, Beata. Ingardenowskie jakości metafizyczne - między otwartością a ścisłością pojęcia / Beata Garlej. 2016 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
71

Nietzsche - muzyka i język / pod redakcją Aleksandra Gemela i Jakuba Wrońskiego. 2016 BG( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
72
Hicks, Stephen Ronald Craig (1960- ).. Zrozumieć postmodernizm : sceptycyzm i socjalizm od Rousseau do Foucaulta / Stephen R.C. Hicks ; tłumaczenie Piotr Kostyło i Katarzyna Nowak ; wstęp Piotr Kostyło. 2016 BG( 2/ 0)

14 SYSTEMY FILOZOFICZNE. ŚWIATOPOGLĄD
73
Jung, Carl Gustav (1875-1961).. Archetypy i nieświadomość zbiorowa / Carl Gustav Jung ; przeł. Robert Reszke. 2016 BG( 1/ 1)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
74
Jünger, Friedrich Georg (1898-1977).. Perfekcja techniki / Friedrich Georg Jünger ; przełożył i posłowiem opatrzył Wojciech Kunicki. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
75
Kaśkiewicz, Kinga (1973- ).. Aktualność estetyki Kanta / redakcja naukowa Kinga Kaśkiewicz, Piotr Schollenberger. 2016 BG( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
76
Kołoczek, Łukasz (1978- ).. Być, czyli mieć : próba transpozycji projektu "Przyczynków do filozofii" Martina Heideggera / Łukasz Kołoczek. 2016 BG( 1/ 0)

14 SYSTEMY FILOZOFICZNE. ŚWIATOPOGLĄD
77
Leder, Andrzej (1960- ).. Rysa na tafli : teoria w polu psychoanalitycznym / Andrzej Leder. 2016 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
78
Leś, Tomasz. Koncepcje mądrości w filozofii Sokratesa, Platona i Arystotelesa / Tomasz Leś. 2016 BG( 1/ 0)

14(091)1 Historia filozofii starożytnej
79
Mazur, Piotr Stanisław (1968- ).. Zarys podstaw filozofii człowieka : antropologiczne zastosowanie metody separacji / Piotr Stanisław Mazur. 2016 BG( 2/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
80
Milczarek, Michał (1981- ).. Drzewo życia : fenomen Wasilija Rozanowa / Michał Milczarek. 2016 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
81
Nerczuk, Zbigniew. Wokół sofistyki / Zbigniew Nerczuk. 2016 BG( 1/ 0)

14(091)1 Historia filozofii starożytnej
82
Pawluczuk, Włodzimierz (1934- ).. Światopogląd a sposób bycia / Włodzimierz Pawluczuk. 2016 BG( 3/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

14 SYSTEMY FILOZOFICZNE. ŚWIATOPOGLĄD
83
Płotka, Magdalena (filozofia). Filozofia jako praktyka : myśl krakowskiego praktycyzmu w XV i XVI wieku / Magdalena Płotka. 2016 BG( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
84
Pospiszyl, Michał (1987- ).. Zatrzymać historię : Walter Benjamin i mniejszościowy materializm / Michał Pospiszyl. 2016 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
85
Przybysławski, Artur (1970- ).. Tales i początki refleksji europejskiej / Artur Przybysławski. 2016 BG( 1/ 0)

14(091)1 Historia filozofii starożytnej
86
Przyłębski, Andrzej (1958- ).. Krytyka hermeneutycznego rozumu : preliminaria / Andrzej Przyłębski. 2016 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
87
Pyka, Marek. Działanie, moralność, podmiotowość : wokół myśli Thomasa Nagela / Marek Pyka. 2016 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
88
Rogowska-Stangret, Monika. Ciało - poza Innością i Tożsamością : trzy figury ciała w filozofii współczesnej / Monika Rogowska-Stangret. 2016 BG( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
89
Ryczek, Wojciech. Antystrofa dialektyki : teoria retoryczna Bartłomieja Keckermanna / Wojciech Ryczek ; Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. 2016 BG( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
90

Spory o wartości : od praktyki do teorii interpretacji aksjologicznych / pod redakcją Jacka Schindlera i Marcina Stabrowskiego. 2016 BG( 1/ 0)

14 SYSTEMY FILOZOFICZNE. ŚWIATOPOGLĄD
91
Sikora, Michał (filozofia). Mit wiecznego powrotu w filozofii Alexandre’a Kojève’a / Michał Sikora. 2016 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
92

Myśl polska w obszarze rosyjskojęzycznym / pod redakcją Jana Skoczyńskiego ; posłowie Walentyna Dianowa. 2016 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
93

Filozofki na Uniwersytecie Jagiellońskim 1897-1967 : antologia / [wstęp] Ewa Chudoba, Anna Smywińska-Pohl ; [przekład tekstów z języka francuskiego Elżbieta Lubelska]. 2016 BG( 1/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
94
Święczkowska, Halina. Language as the mirror of world order : on the 370th anniversary of the birth of G.W. Leibniz and 300th anniversary of his death / Halina Święczkowska. 2016 BG( 3/ 0)
BWP( 3/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
95
Świtała, Ireneusz (1964- ).. W kręgu XX-wiecznej filozofii włoskiej : wybrane nurty, zagadnienia i postacie / Ireneusz Marian Świtała. 2016 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
96
Sydor, Paweł. Państwo i prawo w koncepcji rewolucji permanentnej Lwa Trockiego : marksistowska wizja dziejów w warunkach kraju zacofanego / Paweł Sydor. 2016 BG( 1/ 0)

141.8 Szkoły i systemy socjalistyczne. Socjalizm utopijny. Socjalizm naukowy. Komunizm. Marksiz
97
Szałek, Piotr Kazimierz. Istnienie i umysł : studium podstaw filozofii George’a Berkeleya / Piotr K. Szałek. 2016 BG( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
98
Szyroka, Izabela Elżbieta. Autobiografia i filozofia : próba filozoficzna rozważenia wzajemnych odniesień na podstawie kilku klasycznych przykładów / Izabela Szyroka. 2016 BG( 1/ 0)

14 SYSTEMY FILOZOFICZNE. ŚWIATOPOGLĄD
99
Teresa Benedykta od Krzyża (święta ; 1891-1942). Filozofia psychologii i humanistyki / Edyta Stein ; wstęp i opracowanie Beate Beckmann-Zöller ; tłumaczenie Piotr Janik SJ, Marcin Baran SJ, Jolanta Gaca. 2016 BG( 1/ 0)

14 SYSTEMY FILOZOFICZNE. ŚWIATOPOGLĄD

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego