Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "14" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 1883 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Dobieszewski, Janusz (1955- ). Autor Syntezy i niuanse : studia i szkice z filozofii rosyjskiej / Janusz Dobieszewski. 2019 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
2
Kosyrz, Zdzisław (1930- ). Autor Oblicza człowieka i rozdroża jego natury / Zdzisław Kosyrz. 2019 BG( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
3
MacDonald, Paul S. (1951- ). Autor Psychē - dzieje pojęcia : dociekania o duszy, umyśle i duchu od Homera do Hume’a / Paul S. MacDonald ; przełożył Ireneusz Kania ; wstępem opatrzył Andrzej Serafin. 2019 BG( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
4

Człowiek - podmiot - osoba : eseje z filozofii człowieka / pod redakcją Przemysława Paczkowskiego. 2019 BG( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
5
Pawłowski, Kazimierz (filolog). Autor Alkinous i średni platonizm : pragnienie wejrzenia poza to, co widzialne / Kazimierz Pawłowski. 2019 BG( 1/ 0)

14(091)1 Historia filozofii starożytnej
6

Karl Jaspers : logos i alogon / redakcja Czesława Piecuch. 2019 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
7
Słodkowski, Piotr (1985- ). Autor Modernizm żydowsko-polski : Henryk Streng/Marek Włodarski a historia sztuki / Piotr Słodkowski ; Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. 2019 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
8
Filipowicz, Adam (1968- ). Autor Tłumacz Tertulian przeciwko Hermogenesowi, czyli Spór o stworzenie świata / Adam Mariusz Filipowicz. 2018 BG( 1/ 0)

14 SYSTEMY FILOZOFICZNE. ŚWIATOPOGLĄD
9
Grabarczyk, Paweł (filozofia). Autor W poszukiwaniu teorii znaczenia : próby eksplikacji pojęcia znaczenia w filozofii XX wieku / Paweł Grabarczyk. 2018 BG( 1/ 0)

14 SYSTEMY FILOZOFICZNE. ŚWIATOPOGLĄD
10

Leszek Kołakowski a filozofia / pod redakcją Stanisława Gromadzkiego i Marcina Miłkowskiego. 2018 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
11

Ulepszanie człowieka : perspektywa filozoficzna / redakcja Grzegorz Hołub, Piotr Duchliński. 2018 BG( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
12
Hołub, Grzegorz (1969- ). Autor Ulepszanie człowieka : fikcja czy rzeczywistość? : argumenty, krytyka, poszukiwanie płaszczyzny dialogu / Grzegorz Hołub. 2018 BG( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
13
Jaspers, Karl (1883-1969). Autor Problem winy : o politycznej odpowiedzialności Niemiec / Karl Jasper ; przekład Jan Garewicz. 2018 BG( 1/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
14
Linkner, Tadeusz (1949- ). Autor Słowiańskie bogi i demony : z rękopisu Bronisława Trentowskiego / Tadeusz Linkner. 2018 BG( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
15
Matyaszewski, Paweł (1961- ). Autor Monteskiusz w Polsce : wczoraj i dziś / Paweł Matyaszewski ; Instytut Monteskiusza. 2018 BG( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
16

Gaston Bachelard i filozofie obrazu : psychologiczne i społeczno-polityczne aspekty obrazowości / Ilona Błocian, Kamila Morawska, Marta Ples-Bęben ; Towarzystwo Bachelardowskie "Mythopoeia". 2018
141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
17
Noras, Andrzej Jan. Autor Filozof czystego poznania : rzecz o Hermannie Cohenie / Andrzej J. Noras. 2018 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
18
Nowak, Piotr (1966- ). Autor Przemoc i słowa : w kręgu filozofii politycznej Hannah Arendt / Piotr Nowak. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
19
Piasecka, Małgorzata (pedagog). Autor O uniwersalizmie (nie)dokończenia : edukacyjne (nie)miejsca i (nie)ślady / Małgorzata Piasecka ; Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie. 2018 BG( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
20
Pietrzak, Marcin (nauki filozoficzne). Autor Forma i treść cynizmu : studium fenomenu cyniczności na trzech przykładach starożytnych / Marcin Pietrzak ; Uniwersytet Opolski. 2018 BG( 1/ 0)

14(091)1 Historia filozofii starożytnej
21
Siemek, Marek Jan (1942-2011). Autor Filozofia, dialektyka, rzeczywistość / Marek J. Siemek ; redaktorzy naukowi tomu Marcin Pańków, Jakub Nikodem. 2018 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
22
Sosnowski, Miłosz Iwo (1975- ). Autor Badania nad rodowodem i tożsamością narodową Fryderyka Nietzschego w świetle źródeł literackich, biograficznych i genealogicznych / Miłosz Sosnowski. 2018 BG( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
23
Špet, Gustav Gustavovič (1879-1937). Autor Zjawisko i sens : fenomenologia jako nauka podstawowa i jej problemy / Gustaw Szpet ; przekład i słowo od tłumacza Bogusław Żyłko ; redakcja naukowa przekładu Jacek Uglik ; projekt okładki 2018 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
24
Szołtysek, Adolf Ernest (1942- ). Autor Filozofia umysłu / Adolf E. Szołtysek. 2018 BG( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
25
Sztumska, Bożena. Autor Świat wartości jako trzecie środowisko istnienia człowieka / Bożenna Sztumska, Janusz Sztumski. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

14 SYSTEMY FILOZOFICZNE. ŚWIATOPOGLĄD
26

Cezary Wodziński in memoriam / redakcja i opracowanie Waleria Szydłowska. 2018 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
27
Augustyniak, Piotr (1977- ).. Trans : filozofia Cezarego Wodzińskiego / Piotr Augustyniak. 2017 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
28
Batóg, Tadeusz (1934- ).. Dwa studia o Kancie / Tadeusz Batóg. 2017 BG( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
29
Chechelski, Dominik. Cycerona i Jana Pawła II myślenie o starości / Dominik Chechelski. 2017 BG( 1/ 0)

14 SYSTEMY FILOZOFICZNE. ŚWIATOPOGLĄD
30
Chudoba, Ewa (1983- ).. Córki Nawojki : filozofki na Uniwersytecie Jagiellońskim 1897-1967 / Ewa Chudoba, Anna Smywińska-Pohl. 2017 BG( 1/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
31
Czardybon, Barbara. Autor Problem wiedzy w rosyjskim projekcie neokantowskim / Barbara Czardybon. 2017 BG( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
32
Domańska, Ewa (historia). Nekros : wprowadzenie do ontologii martwego ciała / Ewa Domańska. 2017 BG( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
33
Duchliński, Piotr. Autor Etyka a fenomen życia / Piotr Duchliński, Andrzej Kobyliński, Ryszard Moń, Ewa Podrez. 2017 BG( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
34

Nietzsche i religijność / pod redakcją Katarzyny Dworakowskiej, Krzysztofa Matuszewskiego, Jakuba Wrońskiego. 2017 BG( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
35
Galarowicz, Jan (1949- ).. Wprowadzenie do antropologii filozoficznej : ujęcie fenomenologiczno-personalistyczne / Jan Galarowicz. 2017 BG( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
36
Gehlen, Arnold (1904-1976).. Człowiek : jego natura i stanowisko w świecie / Arnold Gehlen ; przekład i opracowanie naukowe Rafał Michalski, Jarosław Rolewski ; redakcja naukowa przekładu Stanisław Czerniak ; rozdział 2017 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
37
Heidegger, Martin (1889-1976). Autor Podstawowe zagadnienia filozofii : wybrane "problemy" "logiki" / Martin Heidegger ; przełożył i słownikiem opatrzył Wawrzyniec Rymkiewicz. 2017 BG( 1/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
38

Marksizm : nadzieje i rozczarowania / redaktorzy naukowi Jacek Hołówka, Bogdan Dziobkowski. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

141.8 Szkoły i systemy socjalistyczne. Socjalizm utopijny. Socjalizm naukowy. Komunizm. Marksiz
39
Leszczyna, Dorota. Hegel w Hiszpanii : od szkoły sewilskiej do szkoły madryckiej / Dorota Leszczyna. 2017 BG( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
40

Racjonalność w myśleniu i działaniu : filozofia Tadeusza Kotarbińskiego / pod redakcją Dariusza Łukasiewicza i Ryszarda Mordarskiego. 2017 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
41
Nietzsche, Friedrich (1844-1900).. Antychryst / Fryderyk Nietzsche ; przekład Jarosław Dudek, Edyta Kiresztura-Wojciechowska. 2017 BG( 1/ 0)

14(091)3t Dzieła filozofów nowożytnych
42

August Cieszkowski (1814-1894) - filozof wielu języków / pod redakcją Wiesławy Sajdek. 2017 BG( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
43
Shanley, Brian J. (1958- ).. Tradycja tomistyczna / Brian J. Shanley ; tłumaczył Ryszard Mordarski. 2017 BG( 1/ 0)

14(091)2 Historia filozofii średniowiecznej
44
Siemek, Marek Jan (1942-2011).. Fichte w kontekście / Marek J. Siemek ; [redaktor naukowy tomu Bartosz Działoszyński]. 2017 BG( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
45
Siemek, Marek Jan (1942-2011).. Idea transcendentalizmu u Fichtego i Kanta : studium z dziejów filozoficznej problematyki wiedzy / Marek J. Siemek ; [redaktor naukowy tomu Marcin Pańków]. 2017 BG( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
46
Siemek, Marek Jan (1942-2011).. Wolność i utopia w myśli filozoficznej Schillera / Marek J. Siemek ; [redaktor naukowy tomu Marcin Pańków]. 2017 BG( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
47
Studnicki, Piotr. Dialog jako wartość / Piotr Studnicki. 2017 BG( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
48
Sytnik-Czetwertyński, Janusz. Księgi wolności / Janusz Sytnik-Czetwertyński. 2017 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
49
Sytnik-Czetwertyński, Janusz. Autor Problem jedności / Janusz Sytnik-Czetwertyński. 2017 BG( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
50
Szczepański, Jakub (filozof). Filozofia polityczna Immanuela Kanta / Jakub Szczepański. 2017 BG( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
51

Konkurs na Katedrę Filozofii w Uniwersytecie Wileńskim w 1820 roku / opacowanie naukowe Tomasz Kupś, Dalius Viliūnas ; przekład i opracowanie tekstów łacińskich Joanna Usakiewicz. 2017 BG( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
52
Wewiór, Przemysław (1986- ).. Wstępując w ślady Salomona : religia i nauka w myśli Francisa Bacona / Przemysław Wewiór ; Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. 2017 BG( 1/ 0)

14 SYSTEMY FILOZOFICZNE. ŚWIATOPOGLĄD
53

Rzecz, ciało, pamięć : eseje i rozprawy z filozofii historii / pod redakcją Magdaleny Żardeckiej i Witolda Nowaka. 2017 BG( 1/ 0)

14 SYSTEMY FILOZOFICZNE. ŚWIATOPOGLĄD
54
Alexander Aphrodisiensis. O duszy / Aleksander z Afrodyzji ; przełożyła, wstępem i objaśnieniami opatrzyła Joanna Komorowska. 2016 BG( 1/ 0)

14(091)1 Historia filozofii starożytnej
55

Europa i jej antropologia polityczna : człowiek jako droga historii - o filozofii Karola Wojtyły / pod redakcją Christopha Böhra, Christiana Schmitza ; [tłumaczenie z języka niemieckiego Paw 2016 BG( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
56
Brentano, Franz Clemens (1838-1917).. Teoria Arystotelesa na temat źródła ludzkiego ducha : wraz z dodatkiem List otwarty do Pana Profesora Doktora Eduarda Zellera na okoliczność jego pisma na temat teorii Arystotelesa o wieczno 2016 BG( 1/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
57
Derrida, Jacques (1930-2004).. Z czego jutro : dialog / Jacques Derrida, Elisabeth Roudinesco ; przełożyła Waleria Szydłowska. 2016 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
58

Wolność jako odpowiedzialność : Jackowi Filkowi na siedemdziesiąte urodziny / redakcja naukowa Marek Drwięga, Radosław Strzelecki. 2016 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
59
Dworakowska, Katarzyna. Ontologia bezkształtu : koncepcja istoty ludzkiej w myśli Nietzschego i Foucaulta / Katarzyna Dworakowska. 2016 BG( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
60
Garlej, Beata. Ingardenowskie jakości metafizyczne - między otwartością a ścisłością pojęcia / Beata Garlej. 2016 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
61

Nietzsche - muzyka i język / pod redakcją Aleksandra Gemela i Jakuba Wrońskiego. 2016 BG( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
62
Hicks, Stephen Ronald Craig (1960- ).. Zrozumieć postmodernizm : sceptycyzm i socjalizm od Rousseau do Foucaulta / Stephen R.C. Hicks ; tłumaczenie Piotr Kostyło i Katarzyna Nowak ; wstęp Piotr Kostyło. 2016 BG( 2/ 0)

14 SYSTEMY FILOZOFICZNE. ŚWIATOPOGLĄD
63
Jung, Carl Gustav (1875-1961).. Archetypy i nieświadomość zbiorowa / Carl Gustav Jung ; przeł. Robert Reszke. 2016 BG( 1/ 1)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
64
Jünger, Friedrich Georg (1898-1977).. Perfekcja techniki / Friedrich Georg Jünger ; przełożył i posłowiem opatrzył Wojciech Kunicki. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
65
Kaśkiewicz, Kinga (1973- ).. Aktualność estetyki Kanta / redakcja naukowa Kinga Kaśkiewicz, Piotr Schollenberger. 2016 BG( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
66
Kołoczek, Łukasz (1978- ).. Być, czyli mieć : próba transpozycji projektu "Przyczynków do filozofii" Martina Heideggera / Łukasz Kołoczek. 2016 BG( 1/ 0)

14 SYSTEMY FILOZOFICZNE. ŚWIATOPOGLĄD
67
Leder, Andrzej (1960- ).. Rysa na tafli : teoria w polu psychoanalitycznym / Andrzej Leder. 2016 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
68
Leś, Tomasz. Koncepcje mądrości w filozofii Sokratesa, Platona i Arystotelesa / Tomasz Leś. 2016 BG( 1/ 0)

14(091)1 Historia filozofii starożytnej
69
Mazur, Piotr Stanisław (1968- ).. Zarys podstaw filozofii człowieka : antropologiczne zastosowanie metody separacji / Piotr Stanisław Mazur. 2016 BG( 2/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
70
Milczarek, Michał (1981- ).. Drzewo życia : fenomen Wasilija Rozanowa / Michał Milczarek. 2016 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
71
Nerczuk, Zbigniew. Wokół sofistyki / Zbigniew Nerczuk. 2016 BG( 1/ 0)

14(091)1 Historia filozofii starożytnej
72
Pawluczuk, Włodzimierz (1934- ).. Światopogląd a sposób bycia / Włodzimierz Pawluczuk. 2016 BG( 3/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

14 SYSTEMY FILOZOFICZNE. ŚWIATOPOGLĄD
73
Płotka, Magdalena (filozofia). Filozofia jako praktyka : myśl krakowskiego praktycyzmu w XV i XVI wieku / Magdalena Płotka. 2016 BG( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
74
Pospiszyl, Michał (1987- ).. Zatrzymać historię : Walter Benjamin i mniejszościowy materializm / Michał Pospiszyl. 2016 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
75
Przybysławski, Artur (1970- ).. Tales i początki refleksji europejskiej / Artur Przybysławski. 2016 BG( 1/ 0)

14(091)1 Historia filozofii starożytnej
76
Przyłębski, Andrzej (1958- ).. Krytyka hermeneutycznego rozumu : preliminaria / Andrzej Przyłębski. 2016 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
77
Pyka, Marek. Działanie, moralność, podmiotowość : wokół myśli Thomasa Nagela / Marek Pyka. 2016 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
78
Rogowska-Stangret, Monika. Ciało - poza Innością i Tożsamością : trzy figury ciała w filozofii współczesnej / Monika Rogowska-Stangret. 2016 BG( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
79
Ryczek, Wojciech. Antystrofa dialektyki : teoria retoryczna Bartłomieja Keckermanna / Wojciech Ryczek ; Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. 2016 BG( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
80

Spory o wartości : od praktyki do teorii interpretacji aksjologicznych / pod redakcją Jacka Schindlera i Marcina Stabrowskiego. 2016 BG( 1/ 0)

14 SYSTEMY FILOZOFICZNE. ŚWIATOPOGLĄD
81
Sikora, Michał (filozofia). Mit wiecznego powrotu w filozofii Alexandre’a Kojève’a / Michał Sikora. 2016 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
82

Myśl polska w obszarze rosyjskojęzycznym / pod redakcją Jana Skoczyńskiego ; posłowie Walentyna Dianowa. 2016 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
83

Filozofki na Uniwersytecie Jagiellońskim 1897-1967 : antologia / [wstęp] Ewa Chudoba, Anna Smywińska-Pohl ; [przekład tekstów z języka francuskiego Elżbieta Lubelska]. 2016 BG( 1/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
84
Święczkowska, Halina. Language as the mirror of world order : on the 370th anniversary of the birth of G.W. Leibniz and 300th anniversary of his death / Halina Święczkowska. 2016 BG( 3/ 0)
BWP( 3/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
85
Świtała, Ireneusz (1964- ).. W kręgu XX-wiecznej filozofii włoskiej : wybrane nurty, zagadnienia i postacie / Ireneusz Marian Świtała. 2016 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
86
Sydor, Paweł. Państwo i prawo w koncepcji rewolucji permanentnej Lwa Trockiego : marksistowska wizja dziejów w warunkach kraju zacofanego / Paweł Sydor. 2016 BG( 1/ 0)

141.8 Szkoły i systemy socjalistyczne. Socjalizm utopijny. Socjalizm naukowy. Komunizm. Marksiz
87
Szałek, Piotr Kazimierz. Istnienie i umysł : studium podstaw filozofii George’a Berkeleya / Piotr K. Szałek. 2016 BG( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
88
Szyroka, Izabela Elżbieta. Autobiografia i filozofia : próba filozoficzna rozważenia wzajemnych odniesień na podstawie kilku klasycznych przykładów / Izabela Szyroka. 2016 BG( 1/ 0)

14 SYSTEMY FILOZOFICZNE. ŚWIATOPOGLĄD
89
Teresa Benedykta od Krzyża (święta ; 1891-1942). Filozofia psychologii i humanistyki / Edyta Stein ; wstęp i opracowanie Beate Beckmann-Zöller ; tłumaczenie Piotr Janik SJ, Marcin Baran SJ, Jolanta Gaca. 2016 BG( 1/ 0)

14 SYSTEMY FILOZOFICZNE. ŚWIATOPOGLĄD
90
Uglik, Jacek (1976- ).. Aleksandra Hercena dyskurs o człowieku, czyli Projekt rosyjskiej filozofii otwartej / Jacek Uglik. 2016 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
91

Spór o podmiotowość - perspektywa interdyscyplinarna / pod redakcją Adriany Warmbier. 2016 BG( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
92
Wodziński, Cezary (1959-2016).. Metafizyka i metapolityka : Czarne zeszyty Heideggera / Cezary Wodziński. 2016 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
93
Woleński, Jan (1940- ).. Wykłady o naturalizmie / Jan Woleński ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. 2016 BG( 1/ 0)

14 SYSTEMY FILOZOFICZNE. ŚWIATOPOGLĄD
94
Wroński, Stanisław (1942- ).. Człowiek. Cz. 2, W poszukiwaniu istoty człowieka / Stanisław Wroński. 2016 BG( 2/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
95
Zbrzezny, Aleksander (1979 - ).. Podmiotowość i historia w filozofii społecznej Hegla, Marksa i Adorna / Aleksander Zbrzezny. 2016 BG( 1/ 0)

141.8 Szkoły i systemy socjalistyczne. Socjalizm utopijny. Socjalizm naukowy. Komunizm. Marksiz
96
Żelazny, Mirosław (1954- ).. Hegel dla początkujących / Mirosław Żelazny ; ilustracje Maria Kubit. 2016 BG( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
97
Żelazny, Mirosław (1954- ).. Kant dla początkujących / Mirosław Żelazny ; ilustracje Maria Kubit. 2016 BG( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
98
Batóg, Tadeusz (1934- ).. Od Kanta do homofonów : (artykuły, autoreferaty, biografie, recenzje) / Tadeusz Batóg. 2015 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)
BIM( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
99
Berti, Enrico (1935- ).. Arystoteles w XX wieku / Enrico Berti ; przekład Anna Dudzińska-Facca i Danilo Facca. 2015 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego -->