Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "13" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 167 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Jan Filoponos (około 490-570). Autor Komentarz do Arystotelesowego O duszy II, 1-5 / Jan Filoponos. Komentarz do Arystotelesowego O duszy II, 1-5 / (Pseudo-)Symplicjusz ; przekład, wstęp i przypisy: Joanna Komorowska. 2018 BG( 1/ 0)

13 Filozofia ducha. Metafizyka życia duchowego. Filozofia kultury. Systemy kultury
2

Toposy (w) filozofii : filozofia i jej miejsce w doświadczeniu kulturowym / redakcja Maciej Woźniczka, Marek Perek ; Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie. 2018 BG( 1/ 0)

13 Filozofia ducha. Metafizyka życia duchowego. Filozofia kultury. Systemy kultury
3

Kryteria wyboru i oceniania w kulturze / red. Joanna Winnicka-Gburek, Bogusław Dziadzia. 2017 BG( 1/ 0)

13 Filozofia ducha. Metafizyka życia duchowego. Filozofia kultury. Systemy kultury
4
Bodei, Remo (1938-2019).. O życiu rzeczy / Remo Bodei ; przełożyła Alicja Bielak ; przekład przejrzeli i poprawili Mateusz Salwa i Katarzyna Skórska. 2016 BG( 1/ 0)

13 Filozofia ducha. Metafizyka życia duchowego. Filozofia kultury. Systemy kultury
5
Dziamski, Grzegorz (1955- ).. Kulturoznawstwo czyli Wprowadzenie do kultury ponowoczesnej / Grzegorz Dziamski. 2016 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

13 Filozofia ducha. Metafizyka życia duchowego. Filozofia kultury. Systemy kultury
6
Lenartowicz-Podbielska, Agnieszka. Chaos czy kosmos? : kulturowa dynamika wartości / Agnieszka Lenartowicz-Podbielska ; [recenzenci Marek Rembierz, Ryszard Wiśniewski]. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

13 Filozofia ducha. Metafizyka życia duchowego. Filozofia kultury. Systemy kultury
7
Truchlińska, Bogumiła. Od Witelona do Karola Wojtyły : z dziejów polskiej aksjologii i filozofii kultury / Bogumiła Truchlińska. 2016 BG( 1/ 0)

13 Filozofia ducha. Metafizyka życia duchowego. Filozofia kultury. Systemy kultury
8

Mesjańskie imaginaria Europy (i okolic) : studia komparatystyczne / redakcja Anna Janek, Adam Regiewicz i Artur Żywiołek ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. 2015 BG( 1/ 0)

13 Filozofia ducha. Metafizyka życia duchowego. Filozofia kultury. Systemy kultury
9
Jastrzębski, Jerzy (1945- ).. Doświadczanie kultury / Jerzy Jastrzębski. 2015 BG( 1/ 0)

13 Filozofia ducha. Metafizyka życia duchowego. Filozofia kultury. Systemy kultury
10
Machnik-Korusiewicz, Maria (1956- ).. Geometrie kultury według René Girarda / Maria Korusiewicz. 2015 BG( 1/ 0)

13 Filozofia ducha. Metafizyka życia duchowego. Filozofia kultury. Systemy kultury
11

Filozofia kultur Wschodu / redakcja tomu Piotr Mróz, Małgorzata Ruchel, Anna I. Wójcik. 2015 BG( 1/ 0)

13 Filozofia ducha. Metafizyka życia duchowego. Filozofia kultury. Systemy kultury
12

Kultury Wschodu w świecie procesów globalizacyjnych / redakcja tomu Piotr Mróz, Małgorzata Ruchel, Anna I. Wójcik. 2015 BG( 1/ 0)

13 Filozofia ducha. Metafizyka życia duchowego. Filozofia kultury. Systemy kultury
13
Musiał, Maciej (filozofia). Intymność i jej współczesne przemiany : studium z filozofii kultury / Maciej Musiał. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

13 Filozofia ducha. Metafizyka życia duchowego. Filozofia kultury. Systemy kultury
14

Filozoficzna refleksja nad kulturą jako próba odpowiedzi na problemy współczesności / pod red. Jadwigi Gazdy i Sławomiry Ruchały. 2014 BG( 1/ 0)

13 Filozofia ducha. Metafizyka życia duchowego. Filozofia kultury. Systemy kultury
15
Prinke, Rafał Tadeusz (1955- ).. Zwodniczy ogród błędów : piśmiennictwo alchemiczne do końca XVIII wieku / Rafał T. Prinke ; Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk. 2014 BG( 1/ 0)

13 Filozofia ducha. Metafizyka życia duchowego. Filozofia kultury. Systemy kultury
16

Poza kulturą nie ma zbawienia / pod red. Jacka Dębickiego, Zbigniewa Paska i Katarzyny Skowronek. 2014 BG( 1/ 0)

13 Filozofia ducha. Metafizyka życia duchowego. Filozofia kultury. Systemy kultury
17
Symotiuk, Stefan (1943-2016).. Kultura, cywilizacja, barbarzyństwo : eseje historiozoficzne / Stefan Symotiuk. 2014 BG( 1/ 0)

13 Filozofia ducha. Metafizyka życia duchowego. Filozofia kultury. Systemy kultury
18
Szczerba, Wojciech (1971- ).. Koncepcja wiecznego powrotu w myśli wczesnochrześcijańskiej i jej greckie źródła / Wojciech Szczerba. 2014 BG( 1/ 0)

13 Filozofia ducha. Metafizyka życia duchowego. Filozofia kultury. Systemy kultury
19

Siedem grzechów głównych : eseje z filozofii kultury / pod red. nauk. Magdaleny Żardeckiej-Nowak i Witolda M. Nowaka ; wstęp Witold M. Nowak. 2014 BG( 1/ 0)

13 Filozofia ducha. Metafizyka życia duchowego. Filozofia kultury. Systemy kultury
20
Abriszewski, Krzysztof. Kulturowe funkcje filozofowania / Krzysztof Abriszewski. 2013 BG( 1/ 0)

13 Filozofia ducha. Metafizyka życia duchowego. Filozofia kultury. Systemy kultury
21

Nadawać znaczenie : uwagi o filozofii kultury / pod red. Marii Gołębiewskiej i Andrzeja Ledera. 2013 BG( 1/ 0)

13 Filozofia ducha. Metafizyka życia duchowego. Filozofia kultury. Systemy kultury
22

Pesymizm, sceptycyzm, nihilizm, dekadentyzm - kultura wyczerpania? / pod red. Ewy Starzyńskiej-Kościuszko, Andrzeja Kucnera, Piotra Wasyluka. 2013 BG( 1/ 0)

13 Filozofia ducha. Metafizyka życia duchowego. Filozofia kultury. Systemy kultury
23

Filozoficzna refleksja nad kulturą : polska humanistyka pierwszej połowy XX wieku / red. nauk. Michał Rydlewski i Radosław Wiśniewski. 2013 BG( 1/ 0)

13 Filozofia ducha. Metafizyka życia duchowego. Filozofia kultury. Systemy kultury
24
Stępień, Tomasz (1968- ).. Europa wobec cywilizacji : Antona Hilckmana porównawcza nauka o cywilizacjach : zasady - metoda - zastosowanie / Tomasz Stępień. 2013 BG( 2/ 0)

13 Filozofia ducha. Metafizyka życia duchowego. Filozofia kultury. Systemy kultury
25
Zielińska, Grażyna. Autor Filozofia dramy artystów-twórców : dzieło, portret, maska. T. 2, Analiza wybranych dzieł dramowych / Grażyna Zielińska. 2013 BG( 1/ 0)

13 Filozofia ducha. Metafizyka życia duchowego. Filozofia kultury. Systemy kultury
26
Zielińska, Grażyna. Autor Filozofia dramy w procesie twórczym : dzieło, portret, maska. T. 1, Wybrane zagadnienia / Grażyna Zielińska. 2013 BG( 1/ 0)

13 Filozofia ducha. Metafizyka życia duchowego. Filozofia kultury. Systemy kultury
27
Andrzejuk, Artur (1965- ).. Metafizyka obecności : wstęp do teorii relacji osobowych / Artur Andrzejuk. 2012 BG( 1/ 0)

13 Filozofia ducha. Metafizyka życia duchowego. Filozofia kultury. Systemy kultury
28
Konersmann, Ralf (1955- ).. Krytyka kultury / Ralf Konersmann ; przeł. Krystyna Krzemieniowa. 2012 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

13 Filozofia ducha. Metafizyka życia duchowego. Filozofia kultury. Systemy kultury
29

Aksjologia współczesności : problemy i kontrowersje / pod red. Bogumiły Truchlińskiej. 2012 BG( 2/ 1)

13 Filozofia ducha. Metafizyka życia duchowego. Filozofia kultury. Systemy kultury
30
Wiszniowska, Marta (1941- ).. Introducing cultural studies / Marta Wiszniowska-Majchrzyk. 2012 BG( 1/ 0)

13 Filozofia ducha. Metafizyka życia duchowego. Filozofia kultury. Systemy kultury
31
Deleuze, Gilles (1925-1995).. Logika sensu / Gilles Deleuze ; przekł. Grzegorz Wilczyński ; przekł. przejrzał Michał Herer. 2011 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

13 Filozofia ducha. Metafizyka życia duchowego. Filozofia kultury. Systemy kultury
32

Kultura i metoda / redakcja naukowa Joanna Michalik. 2011 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

13 Filozofia ducha. Metafizyka życia duchowego. Filozofia kultury. Systemy kultury
33
Szulakiewicz, Marek (1959- ).. Czas i to, co ludzkie : szkice z chronozofii i kultury / Marek Szulakiewicz. 2011 BG( 1/ 0)

13 Filozofia ducha. Metafizyka życia duchowego. Filozofia kultury. Systemy kultury
34
Tarnopolski, Andrzej. Niewiedza i jej rola w świecie późnej nowoczesności / Andrzej Tarnopolski ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. 2011 BG( 1/ 0)

13 Filozofia ducha. Metafizyka życia duchowego. Filozofia kultury. Systemy kultury
35
Abriszewski, Krzysztof. Wszystko otwarte na nowo : Teoria Aktora-Sieci i filozofia kultury / Krzysztof Abriszewski. 2010 BG( 1/ 0)

13 Filozofia ducha. Metafizyka życia duchowego. Filozofia kultury. Systemy kultury
36
Cackowski, Zdzisław (1930-2016).. Zdobywanie i zużywanie się doświadczenia ludzkiego / Zdzisław Cackowski. 2010 BG( 1/ 0)

13 Filozofia ducha. Metafizyka życia duchowego. Filozofia kultury. Systemy kultury
37
Marina, José Antonio (1939- ).. Porażka inteligencji czyli Głupota w teorii i praktyce / José Antonio Marina ; przekł. Katarzyna Jachimska-Małkiewicz. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

13 Filozofia ducha. Metafizyka życia duchowego. Filozofia kultury. Systemy kultury
38
Muniak, Radosław Filip. Efekt lalki : lalka jako obraz i rzecz / Radosław Filip Muniak. 2010 BG( 1/ 0)

13 Filozofia ducha. Metafizyka życia duchowego. Filozofia kultury. Systemy kultury
39

Umysł : natura i sposób istnienia : trzy debaty / pod red. Zbysława Muszyńskiego. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

13 Filozofia ducha. Metafizyka życia duchowego. Filozofia kultury. Systemy kultury
40

Granice i ograniczenia : o doświadczeniu granic i ich przekraczaniu / pod red. Marka Szulakiewicza. 2010 BG( 2/ 0)

13 Filozofia ducha. Metafizyka życia duchowego. Filozofia kultury. Systemy kultury
41
Tarnopolski, Andrzej. Człowiek wobec niewiedzy : niewiedza jako element ludzkiej racjonalności / Andrzej Tarnopolski. 2010 BG( 1/ 0)

13 Filozofia ducha. Metafizyka życia duchowego. Filozofia kultury. Systemy kultury
42
Tihanov, Galin (1964- ).. Pan i niewolnik : Lukács, Bachtin i idee ich czasów / Galin Tihanov ; przeł. Marcin Adamiak ; red. nauk. Danuta Ulicka. 2010 BG( 2/ 0)

13 Filozofia ducha. Metafizyka życia duchowego. Filozofia kultury. Systemy kultury
43

Poradnictwo w kulturze indywidualizmu / pod red. Edyty Zierkiewicz i Violetty Drabik-Podgórnej. 2010 BG( 2/ 0)

13 Filozofia ducha. Metafizyka życia duchowego. Filozofia kultury. Systemy kultury
44
Eliade, Mircea (1907-1986).. Techniki jogi / Mircea Eliade ; przeł. Beata Biały. 2009 BG( 1/ 0)

13 Filozofia ducha. Metafizyka życia duchowego. Filozofia kultury. Systemy kultury
45
Gawor, Leszek (1955- ).. Szkice o cywilizacji / Leszek Gawor. 2009 BG( 1/ 0)

13 Filozofia ducha. Metafizyka życia duchowego. Filozofia kultury. Systemy kultury
46
Konersmann, Ralf (1955- ).. Filozofia kultury : wprowadzenie / Ralf Konersmann ; przeł. Krystyna Krzemieniowa. 2009 BG( 3/ 0)
WHS( 1/ 0)

13 Filozofia ducha. Metafizyka życia duchowego. Filozofia kultury. Systemy kultury
47
Rorty, Richard (1931-2007).. Filozofia jako polityka kulturalna / Richard Rorty ; przeł. i przedm. poprzedził Bogdan Baran. 2009 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

13 Filozofia ducha. Metafizyka życia duchowego. Filozofia kultury. Systemy kultury
48
Rzewuski, Henryk (1791-1866).. Cywilizacja i religia / Henryk Rzewuski ; wstęp i oprac. tekstu Adam Wielomski. 2009 BG( 1/ 0)

13 Filozofia ducha. Metafizyka życia duchowego. Filozofia kultury. Systemy kultury
49

"Kres logocentryzmu" i jego kulturowe konsekwencje / red. nauk. Elżbieta Winiecka, Michał Larek. 2009 BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

13 Filozofia ducha. Metafizyka życia duchowego. Filozofia kultury. Systemy kultury
50
Witkowski, Lech (1951- ).. Wyzwania autorytetu w praktyce społecznej i kulturze symbolicznej : (przechadzki krytyczne w poszukiwaniu dyskursu dla teorii) / Lech Witkowski ; posł.: Maria Dudzikowa [et al.]. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

13 Filozofia ducha. Metafizyka życia duchowego. Filozofia kultury. Systemy kultury
51
Baudrillard, Jean (1929-2007).. Słowa klucze / Jean Baudrillard ; przeł. Sławomir Królak. 2008 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

13 Filozofia ducha. Metafizyka życia duchowego. Filozofia kultury. Systemy kultury
52
Burszta, Wojciech J. (1957- ).. Świat jako więzienie kultury : pomyślenia / Wojciech Józef Burszta. 2008 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

13 Filozofia ducha. Metafizyka życia duchowego. Filozofia kultury. Systemy kultury
53
Fabiś, Piotr. Émile Durkheim jako teoretyk kultury / Piotr Fabiś. 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

13 Filozofia ducha. Metafizyka życia duchowego. Filozofia kultury. Systemy kultury
54
Fumaroli, Marc (1932- ).. Państwo kulturalne - religia nowoczesności / Marc Fumaroli ; tł.: Hanna Abramowicz, Jan Maria Kłoczowski. 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

13 Filozofia ducha. Metafizyka życia duchowego. Filozofia kultury. Systemy kultury
55
Koczanowicz, Dorota. Doświadczenie sztuki, sztuka życia : wymiary estetyki pragmatycznej / Dorota Koczanowicz. 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

13 Filozofia ducha. Metafizyka życia duchowego. Filozofia kultury. Systemy kultury
56

Rzeczy i ludzie : humanistyka wobec materialności / red. J. Kowalewski, W. Piasek, M. Śliwa ; aut. P. Abriszewska [et al.]. 2008 BG( 1/ 0)

13 Filozofia ducha. Metafizyka życia duchowego. Filozofia kultury. Systemy kultury
57
Krąpiec, Mieczysław Albert (1921-2008).. Człowiek i kultura / Mieczysław A. Krąpiec. 2008 BG( 1/ 0)

13 Filozofia ducha. Metafizyka życia duchowego. Filozofia kultury. Systemy kultury
58
Kubiński, Grzegorz (1975- ).. Narodziny podmiotu wirtualnego : narracja, dyskurs, deixis / Grzegorz Kubiński. 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

13 Filozofia ducha. Metafizyka życia duchowego. Filozofia kultury. Systemy kultury
59
Leszczyński, Damian (1972- ).. Dyskretny urok ideologii : eseje z filozofii społecznej / Damian Leszczyński. 2008 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

13 Filozofia ducha. Metafizyka życia duchowego. Filozofia kultury. Systemy kultury
60

Analityczna metafizyka umysłu : najnowsze kontrowersje / pod red. Marcina Miłkowskiego, Roberta Poczobuta. 2008 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

13 Filozofia ducha. Metafizyka życia duchowego. Filozofia kultury. Systemy kultury
61
Świątczak, Bartłomiej. Treść umysłu / Bartłomiej Świątczak. 2008 BG( 2/ 0)

13 Filozofia ducha. Metafizyka życia duchowego. Filozofia kultury. Systemy kultury
62
Szahaj, Andrzej (1958- ).. Relatywizm i fundamentalizm : oraz inne szkice z filozofii kultury i polityki / Andrzej Szahaj. 2008 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

13 Filozofia ducha. Metafizyka życia duchowego. Filozofia kultury. Systemy kultury
63

Człowiek w kulturze : prace poświęcone Wojciechowi Słomskiemu z okazji nadania Doktoratu Honoris Causa przez Krasnodarskij gosudarstvennyj universitet kul’tury i isskusstv / [red. nauk. Krzysz 2007 BG( 1/ 0)

13 Filozofia ducha. Metafizyka życia duchowego. Filozofia kultury. Systemy kultury
64

Wiedza a kultura / pod red. Aliny Motyckiej. 2007 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

13 Filozofia ducha. Metafizyka życia duchowego. Filozofia kultury. Systemy kultury
65
Rewers, Ewa (1952- ).. Post-polis : wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta / Ewa Rewers. 2007 BG( 2/ 1)

13 Filozofia ducha. Metafizyka życia duchowego. Filozofia kultury. Systemy kultury
66
Simmel, Georg (1858-1918).. Filozofia kultury : wybór esejów / Georg Simmel ; przekł. Wojciech Kunicki. 2007 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

13 Filozofia ducha. Metafizyka życia duchowego. Filozofia kultury. Systemy kultury
67
Steiner, George (1929- ).. Dziesięć (możliwych) przyczyn smutku myśli / George Steiner ; przekł. Ola i Wojciech Kubińscy. 2007 BG( 1/ 0)

13 Filozofia ducha. Metafizyka życia duchowego. Filozofia kultury. Systemy kultury
68

Poza utopią i nihilizmem : człowiek jako podmiot kultury / red. nauk. Andrzej Waśko. 2007 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

13 Filozofia ducha. Metafizyka życia duchowego. Filozofia kultury. Systemy kultury
69
Zachariasz, Andrzej Leszek (1945- ).. Kultura : jej status i poznanie : wprowadzenie do relatystycznej teorii kultury / Andrzej L. Zachariasz. 2007 BG( 1/ 0)

13 Filozofia ducha. Metafizyka życia duchowego. Filozofia kultury. Systemy kultury
70
Foucault, Michel (1926-1984).. Słowa i rzeczy : archeologia nauk humanistycznych / Michel Foucault ; przeł. Tadeusz Komendant. 2006 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 1)

13 Filozofia ducha. Metafizyka życia duchowego. Filozofia kultury. Systemy kultury
71
Kawecki, Witold (1960- ).. Ocalić człowieka - ocalić kulturę : personalistyczna koncepcja teologii kultury / Witold Kawecki. 2006 BG( 1/ 0)

13 Filozofia ducha. Metafizyka życia duchowego. Filozofia kultury. Systemy kultury
72

Co to jest filozofia kultury? / pod red. nauk. Zofii Rosińskiej i Joanny Michalik. 2006 BG( 5/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

13 Filozofia ducha. Metafizyka życia duchowego. Filozofia kultury. Systemy kultury
73
Pałubicka, Anna. Myślenie w perspektywie poręczności a pojęciowa konstrukcja świata / Anna Pałubicka. 2006 BG( 1/ 0)

13 Filozofia ducha. Metafizyka życia duchowego. Filozofia kultury. Systemy kultury
74
Rutkowski, Krzysztof (1953- ).. Ostatni pasaż : przepowieść o byciu byle-jakim / Krzysztof Rutkowski. 2006 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

13 Filozofia ducha. Metafizyka życia duchowego. Filozofia kultury. Systemy kultury
75

Renesansowy ideał chrześcijanina : źródła jedności narodów Europy / red. Wiesława Sajdek ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli. 2006 BG( 1/ 0)

13 Filozofia ducha. Metafizyka życia duchowego. Filozofia kultury. Systemy kultury
76
Truchlińska, Bogumiła. Filozofia kultury Bogdana Suchodolskiego / Bogumiła Truchlińska. 2006 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

13 Filozofia ducha. Metafizyka życia duchowego. Filozofia kultury. Systemy kultury
77
Zachariasz, Andrzej Leszek (1945- ).. Kulturozofia / Andrzej L. Zachariasz. 2006 BG( 1/ 0)

13 Filozofia ducha. Metafizyka życia duchowego. Filozofia kultury. Systemy kultury
78
Baudrillard, Jean (1929-2007).. Pakt jasności : o inteligencji Zła / Jean Baudrillard ; przeł. Sławomir Królak. 2005 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

13 Filozofia ducha. Metafizyka życia duchowego. Filozofia kultury. Systemy kultury
79
Życiński, Józef (1948-2011).. Odyseusz czy playboy? : kulturowa odyseja człowieka / Józef Życiński. 2005 BG( 1/ 0)

13 Filozofia ducha. Metafizyka życia duchowego. Filozofia kultury. Systemy kultury
80
Cioran, Emil (1911-1995).. Zmierzch myśli / Émile M. Cioran ; przeł. Anastazja Dwulit. 2004 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

13 Filozofia ducha. Metafizyka życia duchowego. Filozofia kultury. Systemy kultury
81
Karpiński, Adam Jan (1949- ).. Kryzys kultury współczesnej / Adam Karpiński. 2004 BG( 1/ 0)

13 Filozofia ducha. Metafizyka życia duchowego. Filozofia kultury. Systemy kultury
82
Kurowicki, Jan (1943- ).. Odkrywanie codzienności : (eseje i czytanki z filozofii kultury) / Jan Kurowicki. 2004 BG( 1/ 0)

13 Filozofia ducha. Metafizyka życia duchowego. Filozofia kultury. Systemy kultury
83
Szahaj, Andrzej (1958- ).. Zniewalająca moc kultury : artykuły i szkice z filozofii kultury, poznania i polityki / Andrzej Szahaj. 2004 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

13 Filozofia ducha. Metafizyka życia duchowego. Filozofia kultury. Systemy kultury
84
Braun, Jerzy (1901-1975).. Nowy świat kultury / Jerzy Braun. 2003 BG( 1/ 0)

13 Filozofia ducha. Metafizyka życia duchowego. Filozofia kultury. Systemy kultury
85
Prokopiuk, Jerzy (1931- ).. Światłość i Radość : zapiski z życia duchowego : inspiracje i refleksje / Jerzy Prokopiuk ; przedm. Krzysztof Maurin. 2003 BG( 1/ 0)

13 Filozofia ducha. Metafizyka życia duchowego. Filozofia kultury. Systemy kultury
86
Fleischer, Michael (1952- ).. Teoria kultury i komunikacji : systemowe i ewolucyjne podstawy / Michael Fleischer ; [tł. wersji pol. Mateusz Jaworowski]. 2002 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

13 Filozofia ducha. Metafizyka życia duchowego. Filozofia kultury. Systemy kultury
87

(Trans)-formations I - identity and property : essays in cultural practice / ed. by Wojciech Kalaga & Tadeusz Rachwał. 2002 BG( 1/ 0)

13 Filozofia ducha. Metafizyka życia duchowego. Filozofia kultury. Systemy kultury
88

Drogi i ścieżki filozofii kultury : miscellanea dedykowane profesor Teresie Kostyrko przez przyjaciół i współpracowników dla uczczenia Jej działalności akademickiej / pod red. Jerzego Kmi 2002 BG( 1/ 0)

13 Filozofia ducha. Metafizyka życia duchowego. Filozofia kultury. Systemy kultury
89

Jest-że dla prawdy przyszłość jaka? : prace dedykowane Profesorowi Karolowi Toeplitz’owi / [red. Adam A. Korzus] ; Pomorska Akademia Pedagogiczna. 2002 BG( 1/ 0)

13 Filozofia ducha. Metafizyka życia duchowego. Filozofia kultury. Systemy kultury
90
Skórzyński, Piotr (1952-2008).. Na obraz i podobieństwo : paradygmat materializmu / Piotr Skórzyński. 2002 BG( 1/ 0)

13 Filozofia ducha. Metafizyka życia duchowego. Filozofia kultury. Systemy kultury
91
Solovʹëv, Vladimir Sergeevič (1853-1900).. Sens miłości / Włodzimierz Sołowjow ; przeł. Henryk Paprocki. 2002 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

13 Filozofia ducha. Metafizyka życia duchowego. Filozofia kultury. Systemy kultury
92
Wolicka-Wolszleger, Elżbieta (1937-2013).. Rozważania wokół Kanta : prolegomena do filozofii kultury jako krytyki władz podmiotu / Elżbieta Wolicka. 2002 BG( 1/ 0)

13 Filozofia ducha. Metafizyka życia duchowego. Filozofia kultury. Systemy kultury
93
Baudrillard, Jean (1929-2007).. Przed końcem : [rozmowy] / rozmawia Philippe Petit ; Jean Baudrillard ; przeł. Renata Lis. 2001 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

13 Filozofia ducha. Metafizyka życia duchowego. Filozofia kultury. Systemy kultury
94

Po przełomie : przełom wieku w kulturze - kultura na przełomie wieków / [Bożena Chołuj et al.] ; red. i wstęp Agata Żylińska, Andrzej Skrendo. 2001 BG( 2/ 0)

13 Filozofia ducha. Metafizyka życia duchowego. Filozofia kultury. Systemy kultury
95

Czy metamorfoza magiczna rekompensuje brak symbolu? / red. nauk. Jerzy Kmita. 2001 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

13 Filozofia ducha. Metafizyka życia duchowego. Filozofia kultury. Systemy kultury
96

Kultura jako przedmiot badań : studia filozoficzno-kulturoznawcze : prace ofiarowane profesorowi Jerzemu Kmicie w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / pod red. Barbary Kotowej, Jacka Sójki, Kry 2001 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

13 Filozofia ducha. Metafizyka życia duchowego. Filozofia kultury. Systemy kultury
97
Kowalski, Andrzej Piotr (1964- ).. Myślenie przedfilozoficzne : studia z filozofii kultury i historii idei / Andrzej P. Kowalski. 2001 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

13 Filozofia ducha. Metafizyka życia duchowego. Filozofia kultury. Systemy kultury
98
Szahaj, Andrzej (1958- ).. Postmodernizm w kulturze współczesnej / Andrzej Szahaj. 2001 BG( 1/ 0)

13 Filozofia ducha. Metafizyka życia duchowego. Filozofia kultury. Systemy kultury
99

Skrytość kultury / red. nauk. Krystyna Zamiara. 2001 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

13 Filozofia ducha. Metafizyka życia duchowego. Filozofia kultury. Systemy kultury

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia realizuje zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego