Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "113/119" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 172 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Bugajak, Grzegorz (1966-2020). Autor Tajemnice natury : zarys filozofii przyrody / Grzegorz Bugajak, Jarosław Kukowski, Anna Latawiec, Anna Lemańska, Danuta Ługowska, Adam Świeżyński. 2019 BG( 1/ 0)

113/119 Kosmologia. Filozofia przyrody. Ogólne prawa natury. Początek wszechświata. Stworzeni
2

Czas w kulturze rosyjskiej = Vremâ v russkoj kulˊture / pod redakcją Andrzeja Dudka. 2019 BG( 1/ 0)

113/119 Kosmologia. Filozofia przyrody. Ogólne prawa natury. Początek wszechświata. Stworzeni
3

Modern problems and solutions in environmental protection : post-conference monograph of Current Environmental Issues 2019 / edited by Joanna Karpińska, Marek Bartoszewicz, Róża Sawczuk. 2019 BG( 3/ 0)
BIC( 1/ 0)

113/119 Kosmologia. Filozofia przyrody. Ogólne prawa natury. Początek wszechświata. Stworzeni
4
Oramus, Marek (1952- ). Autor Wszechświat jako nadmiar / Marek Oramus. 2019 BHU( 1/ 0)

113/119 Kosmologia. Filozofia przyrody. Ogólne prawa natury. Początek wszechświata. Stworzeni
5
Gola, Beata. Autor Etyka środowiskowa w edukacji ekologicznej / Beata Gola. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

113/119 Kosmologia. Filozofia przyrody. Ogólne prawa natury. Początek wszechświata. Stworzeni
6

Ekologia wyzwaniem dla Kościołów chrześcijańskich : praca zbiorowa / Karl Lehman, Jarosław M. Lipniak, Henri Cazelles, Klaus Töpfer, Paweł Góralczyk, Andrzej Szafulski, Sidónio de Freita 2018 BG( 1/ 0)

113/119 Kosmologia. Filozofia przyrody. Ogólne prawa natury. Początek wszechświata. Stworzeni
7

Historia, klimat, przyroda : perspektywa antropocentryczna / [redaktorzy Piotr Oliński, Wojciech Piasek]. 2018 BG( 1/ 0)

113/119 Kosmologia. Filozofia przyrody. Ogólne prawa natury. Początek wszechświata. Stworzeni
8
Schrödinger, Erwin (1887-1961).. Przyroda i Grecy : nauki przyrodnicze i humanistyczne / Erwin Schrödinger ; przekład Kazimierz Napiórkowski. 2017 BG( 1/ 0)

113/119 Kosmologia. Filozofia przyrody. Ogólne prawa natury. Początek wszechświata. Stworzeni
9
Załuski, Wojciech Zbigniew (1978- ).. Etyczne aspekty doświadczenia czasu / Wojciech Załuski. 2017 BG( 1/ 1)

113/119 Kosmologia. Filozofia przyrody. Ogólne prawa natury. Początek wszechświata. Stworzeni
10
Ciszek, Mariusz (1973- ).. Wstęp do etyki środowiskowej : główne nurty etyki środowiskowej : etyczne i antropologiczne implikacje kształtowania świadomości ekologicznej i edukacji środowiskowej dla bezpieczeństwa 2016 BG( 1/ 0)

113/119 Kosmologia. Filozofia przyrody. Ogólne prawa natury. Początek wszechświata. Stworzeni
11
Zięba, Stanisław (1940- ).. Życie : system biologiczny / Stanisław Zięba. 2016 BG( 1/ 0)

113/119 Kosmologia. Filozofia przyrody. Ogólne prawa natury. Początek wszechświata. Stworzeni
12
Beda (święty ; około 673-735).. Natura wszechświata ; Czas i jego rodzaje ; Rachuba czasu / Beda Czcigodny ; tłumaczenie zbiorowe z języka łacińskiego ; redakcja Tadeusz Gacia ; wstępem opatrzył Henryk Wąsowicz ; objaśn 2015 BG( 1/ 0)

113/119 Kosmologia. Filozofia przyrody. Ogólne prawa natury. Początek wszechświata. Stworzeni
13

Wszechświat, bezład, pustka / pod red. Małgorzaty Czapigi, Katarzyny Konarskiej. 2014 BG( 1/ 0)

113/119 Kosmologia. Filozofia przyrody. Ogólne prawa natury. Początek wszechświata. Stworzeni
14
Heller, Michał (1936- ).. Granice nauki / Michał Heller. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

113/119 Kosmologia. Filozofia przyrody. Ogólne prawa natury. Początek wszechświata. Stworzeni
15
Pomian, Krzysztof (1934- ).. Porządek czasu / Krzysztof Pomian ; przeł. Tomasz Stróżyński. 2014 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 1)

113/119 Kosmologia. Filozofia przyrody. Ogólne prawa natury. Początek wszechświata. Stworzeni
16
Stewart-Williams, Steve (1971- ).. Darwin, Bóg i sens życia : dlaczego teoria ewolucji zmienia wszystko, co (myśleliśmy, że) wiemy / [Steve Stewart-Wiliams i.e. Stewart-Williams] ; tł. Piotr J. Szwajcer. 2014 BG( 1/ 0)

113/119 Kosmologia. Filozofia przyrody. Ogólne prawa natury. Początek wszechświata. Stworzeni
17
Waśko, Stanisław. Geneza życia : praca genetyczno-filozoficzna : skrypt / Stanisław Waśko. 2014 BG( 1/ 0)

113/119 Kosmologia. Filozofia przyrody. Ogólne prawa natury. Początek wszechświata. Stworzeni
18
Bańka, Józef (1934-2019).. Hodiegetyka : o codzienności, która jest sztuką ograniczania świata przez nadanie mu ludzkiej miary / Józef Bańka. 2013 BG( 1/ 0)

113/119 Kosmologia. Filozofia przyrody. Ogólne prawa natury. Początek wszechświata. Stworzeni
19
Heller, Michał (1936- ).. Filozofia kosmologii : wprowadzenie / Michał Heller. 2013 BG( 1/ 0)

113/119 Kosmologia. Filozofia przyrody. Ogólne prawa natury. Początek wszechświata. Stworzeni
20

Jaki początek? Cz. 1, Wiara i rozum o początku świata : praca zbiorowa / pod red. Rajmunda Pietkiewicza ; Towarzystwo Studiów Interdyscyplinarnych przy Papieskim Wydziale Teologicznym we Wroc 2013 BG( 1/ 0)

113/119 Kosmologia. Filozofia przyrody. Ogólne prawa natury. Początek wszechświata. Stworzeni
21
Tyburski, Włodzimierz (1943- ).. Dyscypliny humanistyczne i ekologia / Włodzimierz Tyburski. 2013 BG( 1/ 0)

113/119 Kosmologia. Filozofia przyrody. Ogólne prawa natury. Początek wszechświata. Stworzeni
22
Tymieniecka-Suchanek, Justyna. Literatura rosyjska wobec upodmiotowienia zwierząt : w kręgu zagadnień ekofilozoficznych / Justyna Tymieniecka-Suchanek. 2013 BG( 2/ 0)

113/119 Kosmologia. Filozofia przyrody. Ogólne prawa natury. Początek wszechświata. Stworzeni
23
Heller, Michał (1936- ).. Wszechświat jest tylko drogą : kosmiczne rekolekcje / Michał Heller. 2012 BG( 1/ 0)
BWF( 1/ 0)

113/119 Kosmologia. Filozofia przyrody. Ogólne prawa natury. Początek wszechświata. Stworzeni
24

Filozofia a nauki przyrodnicze : od physis do metaphysis i anthropos / pod red. Macieja Woźniczki i Anny Marek-Bieniasz. 2012 BG( 1/ 0)

113/119 Kosmologia. Filozofia przyrody. Ogólne prawa natury. Początek wszechświata. Stworzeni
25
Carroll, Sean M. (1966- ).. Stąd do wieczności i z powrotem : poszukiwanie ostatecznej teorii czasu / Sean Carroll ; przeł. Tomasz Krzysztoń. 2011 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)

113/119 Kosmologia. Filozofia przyrody. Ogólne prawa natury. Początek wszechświata. Stworzeni
26
Dąbek, Dariusz (filozofia). Kosmologia Edwarda Artura Milne’a i jej filozoficzne implikacje / Dariusz Dąbek ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Filozofii. 2011 BG( 1/ 0)

113/119 Kosmologia. Filozofia przyrody. Ogólne prawa natury. Początek wszechświata. Stworzeni
27
Gołosz, Jerzy. Upływ czasu i ontologia / Jerzy Gołosz. 2011 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

113/119 Kosmologia. Filozofia przyrody. Ogólne prawa natury. Początek wszechświata. Stworzeni
28
Heller, Michał (1936- ).. Filozofia przypadku : kosmiczna fuga z preludium i codą / Michał Heller. 2011 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

113/119 Kosmologia. Filozofia przyrody. Ogólne prawa natury. Początek wszechświata. Stworzeni
29
Kobiela, Filip. Filozofia czasu Romana Ingardena : wobec sporów o zmienność świata / Filip Kobiela. 2011 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

113/119 Kosmologia. Filozofia przyrody. Ogólne prawa natury. Początek wszechświata. Stworzeni
30
Euvé, François (1954- ).. Darwin i chrześcijaństwo / François Euvé ; przekł. Krzysztof Chodacki. 2010 BG( 1/ 0)

113/119 Kosmologia. Filozofia przyrody. Ogólne prawa natury. Początek wszechświata. Stworzeni
31
Hawking, Stephen William (1942-2018).. Ilustrowana teoria wszystkiego : powstanie i losy wszechświata / Stephen W. Hawking ; przekł. Piotr Amsterdamski. 2010 BG( 1/ 0)

113/119 Kosmologia. Filozofia przyrody. Ogólne prawa natury. Początek wszechświata. Stworzeni
32
Heller, Michał (1936- ).. Uchwycić przemijanie / Michał Heller. 2010 BG( 1/ 0)

113/119 Kosmologia. Filozofia przyrody. Ogólne prawa natury. Początek wszechświata. Stworzeni
33
Kukowski, Jarosław. Filozofia (w) fizyce / Jarosław Kukowski. 2010 BG( 1/ 0)

113/119 Kosmologia. Filozofia przyrody. Ogólne prawa natury. Początek wszechświata. Stworzeni
34

Filozofia przyrody współcześnie / red. Mariola Kuszyk-Bytniewska, Andrzej Łukasik. 2010 BG( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

113/119 Kosmologia. Filozofia przyrody. Ogólne prawa natury. Początek wszechświata. Stworzeni
35
Ługowski, Włodzimierz (1952- ).. Filozofia przyrody : funkcja (de)mistyfikacyjna : szkice o życiu , wiedzy i władzy / Włodzimierz Ługowski. 2010 BG( 1/ 0)

113/119 Kosmologia. Filozofia przyrody. Ogólne prawa natury. Początek wszechświata. Stworzeni
36

Przyrodoznawstwo, filozofia, teologia : obszary i perspektywy dialogu / red. nauk. Jacek Meller, Adam Świeżyński. 2010 BG( 1/ 0)

113/119 Kosmologia. Filozofia przyrody. Ogólne prawa natury. Początek wszechświata. Stworzeni
37

Czas w życiu człowieka / pod red. Katarzyny Popiołek, Agaty Chudzickiej- Czupały. 2010 BG( 2/ 0)

113/119 Kosmologia. Filozofia przyrody. Ogólne prawa natury. Początek wszechświata. Stworzeni
38

Życie na czas : perspektywy badawcze postrzegania czasu / red. nauk. Grzegorz Sędek, Sylwia Bedyńska. 2010 BG( 2/ 0)

113/119 Kosmologia. Filozofia przyrody. Ogólne prawa natury. Początek wszechświata. Stworzeni
39

Człowiek wobec natury - humanizm wobec nauk przyrodniczych / red. nauk. tomu Jacek Sokolski. 2010 BG( 1/ 0)

113/119 Kosmologia. Filozofia przyrody. Ogólne prawa natury. Początek wszechświata. Stworzeni
40

Teoria ewolucji a wiara chrześcijan / pod red. Edwarda Wiszowatego i Katarzyny Parzych-Blakiewicz. 2010 BG( 2/ 0)

113/119 Kosmologia. Filozofia przyrody. Ogólne prawa natury. Początek wszechświata. Stworzeni
41
Wróblewski, Zbigniew (1967- ). Autor Natura i cele : dyskusja argumentu teleologicznego na rzecz ochrony przyrody / Zbigniew Wróblewski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Filozofii. Instytut Filozofii Prz 2010 BG( 1/ 0)

113/119 Kosmologia. Filozofia przyrody. Ogólne prawa natury. Początek wszechświata. Stworzeni
42

Tajemnice natury : zarys filozofii przyrody / Grzegorz Bugajak [et al.]. 2009 BG( 1/ 0)

113/119 Kosmologia. Filozofia przyrody. Ogólne prawa natury. Początek wszechświata. Stworzeni
43
Czerniawski, Jan (1957- ).. Ruch, przestrzeń, czas : protofizyczne i metafizyczne aspekty podstaw fizyki relatywistycznej / Jan Czerniawski. 2009 BG( 1/ 0)

113/119 Kosmologia. Filozofia przyrody. Ogólne prawa natury. Początek wszechświata. Stworzeni
44
Fuller, Steve (1959- ).. Nauka vs religia? : inteligentny projekt a zagadnienia ewolucji / Steve Fuller ; przeł. Tomasz Bieroń. 2009 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

113/119 Kosmologia. Filozofia przyrody. Ogólne prawa natury. Początek wszechświata. Stworzeni
45
Klein, Stefan (1965- ).. Czas : przewodnik użytkownika / Stefan Klein ; przeł. Krzysztof Żak. 2009 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

113/119 Kosmologia. Filozofia przyrody. Ogólne prawa natury. Początek wszechświata. Stworzeni
46
Koczanowicz, Leszek (1954- ).. Polityka czasu : dynamika tożsamości w postkomunistycznej Polsce / Leszek Koczanowicz ; wstęp David Ost ; przeł. Katarzyna Liszka. 2009 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 1)
WHS( 1/ 0)

113/119 Kosmologia. Filozofia przyrody. Ogólne prawa natury. Początek wszechświata. Stworzeni
47
Osek, Ewa (1970- ).. Przyroda w Pismach Bazylego Wielkiego / Ewa Osek. 2009 BG( 1/ 0)

113/119 Kosmologia. Filozofia przyrody. Ogólne prawa natury. Początek wszechświata. Stworzeni
48

Philosophy of nature today / ed. by Adam Świeżyński ; transl. by Joanna Witkowska. 2009 BG( 1/ 0)

113/119 Kosmologia. Filozofia przyrody. Ogólne prawa natury. Początek wszechświata. Stworzeni
49
Turek, Józef (1946-2010).. Filozoficzne interpretacje faktów naukowych / Józef Turek ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Filozofii. 2009 BG( 1/ 0)

113/119 Kosmologia. Filozofia przyrody. Ogólne prawa natury. Początek wszechświata. Stworzeni
50
Życiński, Józef (1948-2011).. Wszechświat emergentny : Bóg w ewolucji przyrody / Józef Życiński. 2009 BG( 1/ 0)

113/119 Kosmologia. Filozofia przyrody. Ogólne prawa natury. Początek wszechświata. Stworzeni
51
Cioran, Emil (1911-1995).. Upadek w czas / Emil Cioran ; przeł. Ireneusz Kania. 2008 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

113/119 Kosmologia. Filozofia przyrody. Ogólne prawa natury. Początek wszechświata. Stworzeni
52
Heller, Michał (1936- ).. Ostateczne wyjaśnienia wszechświata / Michał Heller. 2008 BG( 2/ 0)

113/119 Kosmologia. Filozofia przyrody. Ogólne prawa natury. Początek wszechświata. Stworzeni
53
Lejman, Jacek (1965- ).. Ewolucja ludzkiej samowiedzy gatunkowej : dzieje prób zdefiniowania relacji człowiek-zwierzę / Jacek Lejman. 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)

113/119 Kosmologia. Filozofia przyrody. Ogólne prawa natury. Początek wszechświata. Stworzeni
54
Lévinas, Emmanuel (1906-1995).. Bóg, śmierć i czas / Emmanuel Levinas ; przeł. Janusz Margański. 2008 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

113/119 Kosmologia. Filozofia przyrody. Ogólne prawa natury. Początek wszechświata. Stworzeni
55
Mill, John Stuart (1806-1873).. O naturze / John Stuart Mill ; ze wstępem Jacka Hołówki ; [tł. Michał Warchala]. 2008 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

113/119 Kosmologia. Filozofia przyrody. Ogólne prawa natury. Początek wszechświata. Stworzeni
56
Plunkett, Patrice de (1947- ). Ekologia - stereotypy i rzeczywistość : od Biblii do naszych czasów / Patrice de Plunkett ; tł. Sylwia Filipowicz. 2008 BG( 1/ 0)

113/119 Kosmologia. Filozofia przyrody. Ogólne prawa natury. Początek wszechświata. Stworzeni
57
Ricoeur, Paul (1913-2005).. Czas opowiadany / Paul Ricoeur ; przekł. Urszula Zbrzeźniak. 2008 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

113/119 Kosmologia. Filozofia przyrody. Ogólne prawa natury. Początek wszechświata. Stworzeni
58
Ricoeur, Paul (1913-2005).. Konfiguracja w opowieści fikcyjnej / Paul Ricoeur ; przekł. Jarosław Jakubowski. 2008 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

113/119 Kosmologia. Filozofia przyrody. Ogólne prawa natury. Początek wszechświata. Stworzeni
59
Ricoeur, Paul (1913-2005).. Intryga i historyczna opowieść / Paul Ricoeur ; przekł. Małgorzata Frankiewicz. 2008 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

113/119 Kosmologia. Filozofia przyrody. Ogólne prawa natury. Początek wszechświata. Stworzeni
60
Sandner, Jan. Zrównoważony rozwój szansą dla ludzkości : aspekty epistemologiczne i metodologiczne holistycznej edukacji środowiskowej w świetle idei zrównoważonego rozwoju / Jan Sandner. 2008 BG( 1/ 0)

113/119 Kosmologia. Filozofia przyrody. Ogólne prawa natury. Początek wszechświata. Stworzeni
61
Szulakiewicz, Marek (1959- ).. Religia i czas / Marek Szulakiewicz. 2008 BG( 2/ 0)

113/119 Kosmologia. Filozofia przyrody. Ogólne prawa natury. Początek wszechświata. Stworzeni
62
Wojtysiak, Jacek (1967- ).. "Dlaczego istnieje raczej coś niż nic?" : analiza problemu w kontekście dyskusji we współczesnej filozofii analitycznej / Jacek Wojtysiak. 2008 BG( 1/ 0)

113/119 Kosmologia. Filozofia przyrody. Ogólne prawa natury. Początek wszechświata. Stworzeni
63
Zięba, Stanisław (1940- ).. Perspektywy ekologii człowieka / Stanisław Zięba ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)

113/119 Kosmologia. Filozofia przyrody. Ogólne prawa natury. Początek wszechświata. Stworzeni
64
Adamski, Adam (psychologia). Psychologiczny wymiar czasu i przestrzeni w ontogenezie człowieka / Adam Adamski. 2007 BG( 1/ 0)

113/119 Kosmologia. Filozofia przyrody. Ogólne prawa natury. Początek wszechświata. Stworzeni
65
Cern, Karolina Małgorzata. Koncepcja czasu wczesnego Heideggera / Karolina M. Cern ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. 2007 BG( 1/ 0)

113/119 Kosmologia. Filozofia przyrody. Ogólne prawa natury. Początek wszechświata. Stworzeni
66
Coyne, George V. (1933- ).. Pojmowalny wszechświat / George V. Coyne, Michał Heller ; przeł. Robert M. Sadowski. 2007 BG( 1/ 0)

113/119 Kosmologia. Filozofia przyrody. Ogólne prawa natury. Początek wszechświata. Stworzeni
67
Dębowski, Jan (1937- ).. Przyroda w myśli filozoficznej / Jan Dębowski. 2007 BG( 1/ 0)

113/119 Kosmologia. Filozofia przyrody. Ogólne prawa natury. Początek wszechświata. Stworzeni
68
Hajduk, Zygmunt (1935- ).. Filozofia przyrody : filozofia przyrodoznawstwa : metakosmologia / Zygmunt Hajduk. 2007 BG( 1/ 0)

113/119 Kosmologia. Filozofia przyrody. Ogólne prawa natury. Początek wszechświata. Stworzeni
69
Hawking, Stephen William (1942-2018).. Jeszcze krótsza historia czasu / Stephen Hawking, Leonard Mlodinow ; przekład Jacek Bieroń. 2007 BG( 1/ 0)
BWF( 1/ 0)

113/119 Kosmologia. Filozofia przyrody. Ogólne prawa natury. Początek wszechświata. Stworzeni
70
Heller, Michał (1936- ).. Filozofia przyrody : zarys historyczny / Michał Heller. 2007 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)

113/119 Kosmologia. Filozofia przyrody. Ogólne prawa natury. Początek wszechświata. Stworzeni
71
Heller, Stanisław (1946-2011).. Cybernetyczny sens logiki i fizyki sposobu istnienia wszechświata / Stanisław B. Heller. 2007 BG( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

113/119 Kosmologia. Filozofia przyrody. Ogólne prawa natury. Początek wszechświata. Stworzeni
72
Jodkowski, Kazimierz (1950- ).. Spór ewolucjonizmu z kreacjonizmem : podstawowe pojęcia i poglądy / Kazimierz Jodkowski. 2007 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

113/119 Kosmologia. Filozofia przyrody. Ogólne prawa natury. Początek wszechświata. Stworzeni
73
Karłowicz, Dariusz (1964- ).. Arcyparadoks śmierci : męczeństwo jako kategoria filozoficzna : pytanie o dowodową wartość męczeństwa / Dariusz Karłowicz. 2007 BG( 1/ 0)

113/119 Kosmologia. Filozofia przyrody. Ogólne prawa natury. Początek wszechświata. Stworzeni
74
Leciejewski, Sławomir. Rola zasad antropicznych w rozwoju współczesnej kosmologii : studium metodologiczne / Sławomir Leciejewski. 2007 BG( 1/ 0)

113/119 Kosmologia. Filozofia przyrody. Ogólne prawa natury. Początek wszechświata. Stworzeni
75
Mutschler, Hans-Dieter (1946- ).. Fizyka i religia : perspektywy oraz granice dialogu / Hans-Dieter Mutschler ; przekł. Józef Bremer. 2007 BG( 1/ 0)

113/119 Kosmologia. Filozofia przyrody. Ogólne prawa natury. Początek wszechświata. Stworzeni
76
Buczyńska-Garewicz, Hanna (1932- ).. Miejsca, strony, okolice : przyczynek do fenomenologii przestrzeni / Hanna Buczyńska-Garewicz. 2006 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

113/119 Kosmologia. Filozofia przyrody. Ogólne prawa natury. Początek wszechświata. Stworzeni
77
Butryn, Stanisław (1941- ).. Zarys filozofii Alberta Einsteina / Stanisław Butryn. 2006 BG( 1/ 0)

113/119 Kosmologia. Filozofia przyrody. Ogólne prawa natury. Początek wszechświata. Stworzeni
78
Heller, Michał (1936- ).. Filozofia i wszechświat : wybór pism / Michał Heller. 2006 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

113/119 Kosmologia. Filozofia przyrody. Ogólne prawa natury. Początek wszechświata. Stworzeni
79

Świat natury i świat techniki / red. nauk.: Danuta Sobczyńska, Antoni Szczuciński ; [aut. Honorata Korpikiewicz et al.]. 2006 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

113/119 Kosmologia. Filozofia przyrody. Ogólne prawa natury. Początek wszechświata. Stworzeni
80

W poszukiwaniu istoty życia : pamięci ks. prof. Szczepana Ślagi / red. nauk. Grzegorz Bugajak, Anna Latawiec. 2005 BG( 1/ 0)

113/119 Kosmologia. Filozofia przyrody. Ogólne prawa natury. Początek wszechświata. Stworzeni
81
Heller, Michał (1936- ).. Granice kosmosu i kosmologii / Michał Heller. 2005 BG( 1/ 0)
BWF( 1/ 0)

113/119 Kosmologia. Filozofia przyrody. Ogólne prawa natury. Początek wszechświata. Stworzeni
82
Koszteyn, Jolanta. Życie a orientacja w rzeczywistości przyrodniczej : szkice z filozofii przyrody ożywionej z elementami teorii poznania / Jolanta Koszteyn. 2005 BG( 1/ 0)

113/119 Kosmologia. Filozofia przyrody. Ogólne prawa natury. Początek wszechświata. Stworzeni
83
Mutschler, Hans-Dieter (1946- ).. Wprowadzenie do filozofii przyrody : wybrane zagadnienia / Hans-Dieter Mutschler ; przeł. Józef Bremer. 2005 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

113/119 Kosmologia. Filozofia przyrody. Ogólne prawa natury. Początek wszechświata. Stworzeni
84
Olbromski, Cezary Józef. Kategoria "teraz" we współczesnej fenomenologii czasu / Cezary Józef Olbromski. 2005 BG( 1/ 0)

113/119 Kosmologia. Filozofia przyrody. Ogólne prawa natury. Początek wszechświata. Stworzeni
85
Tempczyk, Michał (1942- ).. Ontologia świata przyrody / Michał Tempczyk. 2005 BG( 2/ 0)

113/119 Kosmologia. Filozofia przyrody. Ogólne prawa natury. Początek wszechświata. Stworzeni
86

Wokół biofilozofii Kazimierza Kloskowskiego : wybrane zagadnienia : praca zbiorowa / red. M. Bała. 2004 BG( 1/ 0)

113/119 Kosmologia. Filozofia przyrody. Ogólne prawa natury. Początek wszechświata. Stworzeni
87
Douglas, Mary (1921-2007).. Symbole naturalne : rozważania o kosmologii : z nowym wprowadzeniem / Mary Douglas ; przekł. Ewa Dżurak. 2004 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

113/119 Kosmologia. Filozofia przyrody. Ogólne prawa natury. Początek wszechświata. Stworzeni
88
Hajduk, Zygmunt (1935- ).. Filozofia przyrody : filozofia przyrodoznawstwa : metakosmologia / Zygmunt Hajduk. 2004 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

113/119 Kosmologia. Filozofia przyrody. Ogólne prawa natury. Początek wszechświata. Stworzeni
89
Sztumski, Wiesław (1934- ).. My, zagubieni w świecie : przyczynek do filozofii środowiska życia jako podstawy enwironmentologii / Wiesław Sztumski. 2004 BG( 2/ 0)
BPP( 3/ 0)

113/119 Kosmologia. Filozofia przyrody. Ogólne prawa natury. Początek wszechświata. Stworzeni
90
Gołąb, Edward. Inność : filozofia realizmu technicznego, Podstawowa Teoria Inności, Wszechinnościownia, Bóg : kompendium / Edward Gołąb. 2003 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

113/119 Kosmologia. Filozofia przyrody. Ogólne prawa natury. Początek wszechświata. Stworzeni
91
Kosowska-Hańderek, Katarzyna. Metafizyczna koncepcja światła Włodzimierza Sedlaka (1911-1993) / Katarzyna Kosowska-Hańderek. 2003 BG( 1/ 0)

113/119 Kosmologia. Filozofia przyrody. Ogólne prawa natury. Początek wszechświata. Stworzeni
92
Łepko, Zbigniew (1952- ).. Antropologia kryzysu ekologicznego w świetle współczesnej literatury niemieckiej / Zbigniew Łepko. 2003 BG( 1/ 0)

113/119 Kosmologia. Filozofia przyrody. Ogólne prawa natury. Początek wszechświata. Stworzeni
93
Planck, Max (1858-1947).. Nowe drogi poznania fizycznego a filozofia / Max Planck ; wybrał, przedm. i przypisami opatrzył Stanisław Butryn ; przeł. Kazimierz Napiórkowski. 2003 BG( 1/ 0)

113/119 Kosmologia. Filozofia przyrody. Ogólne prawa natury. Początek wszechświata. Stworzeni
94
Bańka, Józef (1934-2019).. Zenon z Elei : recentywizm w zwierciadle paradoksu strzały / Józef Bańka. 2002 BG( 1/ 0)

113/119 Kosmologia. Filozofia przyrody. Ogólne prawa natury. Początek wszechświata. Stworzeni
95
Böhme, Gernot (1937- ).. Filozofia i estetyka przyrody w dobie kryzysu środowiska naturalnego / Gernot Böhme ; przeł. Jarosław Merecki. 2002 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)

113/119 Kosmologia. Filozofia przyrody. Ogólne prawa natury. Początek wszechświata. Stworzeni
96

Stwarzanie i ewolucja / red. nauk. Janina Buczkowska, Anna Lemańska. 2002 BG( 1/ 0)

113/119 Kosmologia. Filozofia przyrody. Ogólne prawa natury. Początek wszechświata. Stworzeni
97
Heller, Michał (1936- ).. Sens życia i sens Wszechświata : studia z teologii współczesnej / Michał Heller. 2002 BG( 2/ 0)

113/119 Kosmologia. Filozofia przyrody. Ogólne prawa natury. Początek wszechświata. Stworzeni
98
Heller, Michał (1936- ).. Czas i przyczynowość / Michał Heller ; laudacja Józef Życiński. 2002 BG( 1/ 0)

113/119 Kosmologia. Filozofia przyrody. Ogólne prawa natury. Początek wszechświata. Stworzeni
99
Metallmann, Joachim (1889-1942).. Determinizm w biologii / Joachim Metallmann ; przedm. i oprac. rękopisu Janusz Mączka. 2002 BG( 1/ 0)

113/119 Kosmologia. Filozofia przyrody. Ogólne prawa natury. Początek wszechświata. Stworzeni

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego