Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "111.852" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 86 z 86 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Koczanowicz, Dorota. Autor Pozycja smaku : jedzenie w granicach sztuki / Dorota Koczanowicz. 2018 BG( 1/ 0)

111.852 Estetyka (obiektywna i subiektywna)
2
Perniola, Mario (1941-2018). Autor Estetyka współczesna : panorama ogólna / Mario Perniola ; przekład Paulina Piotrowicz, Emiliano Ranocchi. 2018 BG( 1/ 0)

111.852 Estetyka (obiektywna i subiektywna)
3

Glamour - magia czy mistyfikacja? : dawny urok w nowym wymiarze / pod redakcją Alicji Kisielewskiej, Moniki Kostaszuk-Romanowskiej, Anetty B. Strawińskiej. 2016 BG( 3/ 0)

111.852 Estetyka (obiektywna i subiektywna)
4
Dziemidok, Bohdan (1933- ).. Amerykańska aksjologia i estetyka XX wieku : wybrane koncepcje / Bohdan Dziemidok. 2014 BG( 1/ 0)

111.852 Estetyka (obiektywna i subiektywna)
5
Pękala, Teresa. Estetyczne konteksty doświadczenia przeszłości / Teresa Pękala. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 1)

111.852 Estetyka (obiektywna i subiektywna)
6

Aesthetics and cultures / ed. by Krystyna Wilkoszewska. 2012 BG( 1/ 0)

111.852 Estetyka (obiektywna i subiektywna)
7
Berleant, Arnold (1932- ).. Wrażliwość i zmysły : estetyczna przemiana świata człowieka / Arnold Berleant ; przekł. Sebastian Stankiewicz ; red. nauk. Krystyna Wilkoszewska ; Polskie Towarzystwo Estetyczne. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

111.852 Estetyka (obiektywna i subiektywna)
8
Hudzik, Jan Paweł (1960- ).. Prawda i teoria / Jan P. Hudzik. 2011 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

111.852 Estetyka (obiektywna i subiektywna)
9
Grabowski, Artur (1967- ).. Uzmysłowienia : dramaty, sceny, obrazy / Artur Grabowski. 2010 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

111.852 Estetyka (obiektywna i subiektywna)
10
Kaśkiewicz, Kinga (1973- ).. Wpływ francuskich estetyków naturalistycznych osiemnastego wieku na klasyczną estetykę niemiecką / Kinga Kaśkiewicz. 2010 BG( 1/ 0)

111.852 Estetyka (obiektywna i subiektywna)
11

Między estetyzacją a emancypacją : praktyki artystyczne w przestrzeni publicznej / red. nauk. Dorota Koczanowicz, Mateusz Skrzeczkowski. 2010 BG( 1/ 0)

111.852 Estetyka (obiektywna i subiektywna)
12
Lorenc, Iwona. Minima aesthetica : szkice o estetyce późnej nowoczesności / Iwona Lorenc. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

111.852 Estetyka (obiektywna i subiektywna)
13
Shusterman, Richard (1949- ).. Świadomość ciała : dociekania z zakresu somaestetyki / Richard Shusterman ; przekł. Wojciech Małecki, Sebastian Stankiewicz ; red. nauk. Krystyna Wilkoszewska ; Polskie Towarzystwo Estetyczn 2010 BG( 1/ 0)

111.852 Estetyka (obiektywna i subiektywna)
14
Sobeski, Michał (1877-1939).. Wybór pism estetycznych / Michał Sobeski ; wprow., wybór i oprac. Sław Krzemień-Ojak. 2010 BG( 1/ 0)

111.852 Estetyka (obiektywna i subiektywna)
15
Struve, Henryk (1840-1912).. Wybór pism estetycznych / Henryk Struve ; wprowadzenie, wybór i oprac. Jolanta Sztachelska. 2010 BG( 1/ 0)

111.852 Estetyka (obiektywna i subiektywna)
16
Świtek, Gabriela. Writing on fragments : philosophy, architecture, and the horizons of modernity / Gabriela Świtek. 2009 BG( 1/ 0)

111.852 Estetyka (obiektywna i subiektywna)
17
Tatarkiewicz, Władysław (1886-1980).. Historia estetyki. 3 / Władysław Tatarkiewicz. 2009 BG( 1/ 0)

111.852 Estetyka (obiektywna i subiektywna)
18
Tatarkiewicz, Władysław (1886-1980).. Historia estetyki. 2 / Władysław Tatarkiewicz. 2009 BG( 1/ 0)

111.852 Estetyka (obiektywna i subiektywna)
19
Tatarkiewicz, Władysław (1886-1980).. Historia estetyki. 1 / Władysław Tatarkiewicz. 2009 BG( 1/ 0)

111.852 Estetyka (obiektywna i subiektywna)
20
Wawrzonkowski, Krzysztof (1979- ).. Smak, geniusz, sztuka : filozofia piękna Alexandra Gerarda w świetle estetyki kantowskiej / Krzysztof Wawrzonkowski. 2009 BG( 1/ 0)

111.852 Estetyka (obiektywna i subiektywna)
21
Witkiewicz, Stanisław (1851-1915).. Wybór pism estetycznych / Stanisław Witkiewicz ; wprow., wybór i oprac. Józef Tarnowski. 2009 BG( 1/ 0)
BHU( 2/ 0)

111.852 Estetyka (obiektywna i subiektywna)
22
Żelazny, Mirosław (1954- ).. Estetyka filozoficzna / Mirosław Żelazny. 2009 BG( 2/ 0)
BPP( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

111.852 Estetyka (obiektywna i subiektywna)
23
Bańka, Józef (1934- ).. Byt natchniony czyli Kongres pięknoduchów zwołany dla ustalenia ostatecznej definicji piękna / Józef Bańka. 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

111.852 Estetyka (obiektywna i subiektywna)
24

Kultura wizualna Anglii XVIII i XIX wieku w świetle teorii sztuki i estetyki / pod red.: Jacka Jaźwierskiego, Ryszarda Kasperowicza, Marcina Pastwy ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła I 2008 BHU( 1/ 0)

111.852 Estetyka (obiektywna i subiektywna)
25
Kazimierska-Jerzyk, Wioletta (1972- ).. "Strategia rewaloryzacji" we współczesnej refleksji nad sztuką : piękno, eklektyzm, epigonizm, infantylizm / Wioletta Kazimierska-Jerzyk. 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

111.852 Estetyka (obiektywna i subiektywna)
26
Korsmeyer, Carolyn. Gender w estetyce : wprowadzenie / Carolyn Korsmeyer ; przekł. Anna Nacher ; red. nauk. Krystyna Wilkoszewska ; Polskie Towarzystwo Estetyczne. 2008 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

111.852 Estetyka (obiektywna i subiektywna)
27
Mordka, Artur. Ontologiczne podstawy estetyki : zarys koncepcji Nicolaia Hartmanna / Artur Mordka. 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

111.852 Estetyka (obiektywna i subiektywna)
28
Popczyk, Maria. Estetyczne przestrzenie ekspozycji muzealnych : artefakty przyrody i dzieła sztuki / Maria Popczyk. 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

111.852 Estetyka (obiektywna i subiektywna)
29
Berleant, Arnold (1932- ).. Prze-myśleć estetykę : niepokorne eseje o estetyce i sztuce / Arnold Berleant ; przekł. Maria Korusiewicz, Tomasz Markiewka ; red. nauk. Krystyna Wilkoszewska ; Polskie Towarzystwo Estetyczne. 2007 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

111.852 Estetyka (obiektywna i subiektywna)
30
Doda-Wyszyńska, Agnieszka (1971- ).. Ironia i ofiara / Agnieszka Doda. 2007 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

111.852 Estetyka (obiektywna i subiektywna)
31

Historia brzydoty / red. Umberto Eco ; przekł. zbiorowy: [Justyna Czaplińska et al.]. 2007 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

111.852 Estetyka (obiektywna i subiektywna)
32
Gaj, Ryszard (1957- ).. Ortega y Gasset / Ryszard Gaj. 2007 BG( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

111.852 Estetyka (obiektywna i subiektywna)
33
Morawski, Stefan (1921-2004).. Wybór pism estetycznych / Stefan Morawski ; wprow., wybór i oprac. Piotr J. Przybysz, Anna Zeidler-Janiszewska. 2007 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

111.852 Estetyka (obiektywna i subiektywna)
34
Shaftesbury, Anthony Ashley Cooper (1671-1713).. List o entuzjazmie ; Moraliści / Anthony Ashley Cooper Shaftesbury ; przeł. Adam Grzeliński. 2007 BG( 1/ 0)

111.852 Estetyka (obiektywna i subiektywna)
35

Wizje i re-wizje : wielka księga estetyki w Polsce / red. Krystyna Wilkoszewska. 2007 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

111.852 Estetyka (obiektywna i subiektywna)
36

Estetyka Indian Ameryki Południowej : antologia / redakcja Katarzyna Zajda ; przekład tekstów z języka angielskiego Radosław Nowakowski, Karol Wilkoszewski ; przekład z języka hiszpańskigo 2007 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

111.852 Estetyka (obiektywna i subiektywna)
37
Agamben, Giorgio (1942- ).. Profanacje / Giorgio Agamben ; przeł. i wstępem opat. Mateusz Kwaterko. 2006 BG( 3/ 1)
WHS( 1/ 0)

111.852 Estetyka (obiektywna i subiektywna)
38
Kurowicki, Jan (1943-2017).. Dlaczego ozdoba zdobi : (wykłady z estetyki i filozofii kultury dla artystów i ekonomistów) / Jan Kurowicki. 2006 BG( 1/ 0)

111.852 Estetyka (obiektywna i subiektywna)
39
Starobinski, Jean (1920-2019). Wynalezienie wolności : 1700-1789 / Jean Starobinski ; przełożyła Maryna Ochab. 2006 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

111.852 Estetyka (obiektywna i subiektywna)
40

Estetyka japońska : antologia. T. 1, Wymiary przestrzeni / red. Krystyna Wilkoszewska. 2006 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

111.852 Estetyka (obiektywna i subiektywna)
41

Historia piękna / red. Umberto Eco ; przeł. Agnieszka Kuciak. 2005 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

111.852 Estetyka (obiektywna i subiektywna)
42

Estetyka wirtualności / red. Michał Ostrowicki. 2005 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

111.852 Estetyka (obiektywna i subiektywna)
43
Shusterman, Richard (1949- ).. Praktyka filozofii, filozofia praktyki : pragmatyzm a życie filozoficzne / Richard Shusterman ; przekł. Alina Mitek ; red. nauk. Krystyna Wilkoszewska ; Polskie Towarzystwo Estetyczne. 2005 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

111.852 Estetyka (obiektywna i subiektywna)
44
Siwiec, Marek (1950- ).. Od Platona do Beardsleya : drogi estetycznej metakrytyki / Marek K. Siwiec. 2005 BG( 1/ 0)

111.852 Estetyka (obiektywna i subiektywna)
45
Welsch, Wolfgang (1946- ).. Estetyka poza estetyką : o nową postać estetyki / Wolfgang Welsch ; przekł. Katarzyna Guczalska ; red. naukowa Krystyna Wilkoszewska ; Polskie Towarzystwo Estetyczne. 2005 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 1)

111.852 Estetyka (obiektywna i subiektywna)
46

Estetyka japońska : antologia. T. 3, Estetyka życia i piękno umierania / red. Krystyna Wilkoszewska. 2005 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

111.852 Estetyka (obiektywna i subiektywna)
47

Estetyka japońska : antologia. T. 2, Słowa i obrazy / red. Krystyna Wilkoszewska. 2005 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

111.852 Estetyka (obiektywna i subiektywna)
48
Chwistek, Leon (1884-1944).. Wybór pism estetycznych / Leon Chwistek ; wprowadzenie, wybór i opracowanie Teresa Kostyrko. 2004 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

111.852 Estetyka (obiektywna i subiektywna)
49
Cioran, Emil (1911-1995).. Księga złudzeń / Émile M. Cioran ; przeł. Sławomir Królak. 2004 BG( 1/ 0)

111.852 Estetyka (obiektywna i subiektywna)
50
Ossowski, Stanisław (1897-1963).. Wybór pism estetycznych / Stanisław Ossowski ; wprow., wybór i oprac. Bohdan Dziemidok. 2004 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

111.852 Estetyka (obiektywna i subiektywna)
51
Tatarkiewicz, Władysław (1886-1980).. Wybór pism estetycznych / Władysław Tatarkiewicz ; wprow., wybór i oprac. Alicja Kuczyńska. 2004 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

111.852 Estetyka (obiektywna i subiektywna)
52
Wallis, Mieczysław (1895-1975).. Wybór pism estetycznych / Mieczysław Wallis ; wprow., wybór i oprac. Teresa Pękala. 2004 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

111.852 Estetyka (obiektywna i subiektywna)
53
Przybysz, Piotr (1959- ).. Estetyka Stefana Morawskiego - światopogląd i metoda / Piotr Jan Przybysz. 2003 BG( 1/ 0)

111.852 Estetyka (obiektywna i subiektywna)
54
Dziemidok, Bohdan (1933- ).. Główne kontrowersje estetyki współczesnej / Bohdan Dziemidok. 2002 BG( 2/ 0)

111.852 Estetyka (obiektywna i subiektywna)
55
Frydryczak, Beata (1963- ).. Świat jako kolekcja : próba analizy estetycznej natury nowoczesności / Beata Frydryczak. 2002 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

111.852 Estetyka (obiektywna i subiektywna)
56
Nancy, Jean-Luc (1940- ).. Corpus / Jean-Luc Nancy ; przeł. Małgorzata Kwietniewska. 2002 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

111.852 Estetyka (obiektywna i subiektywna)
57
Gołaszewska, Maria (1926-2015).. Estetyka współczesności / Maria Gołaszewska. 2001 BG( 1/ 0)
BPP( 4/ 0)
WHS( 1/ 0)

111.852 Estetyka (obiektywna i subiektywna)
58
Grzeliński, Adam. Angielski spór o istotę piękna : koncepcje estetyczne Shaftesbury’ego i Burke’a / Adam Grzeliński. 2001 BG( 1/ 0)

111.852 Estetyka (obiektywna i subiektywna)
59
Kolarzowa, Romana. Przekroczyć estetykę : tragiczność jako kategoria transgresyjna w poezji i muzyce początku XX wieku / Romana Kolarzowa. 2000 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

111.852 Estetyka (obiektywna i subiektywna)
60

Estetyki filozoficzne XX wieku / pod red. Krystyny Wilkoszewskiej. 2000 BG( 1/ 0)

111.852 Estetyka (obiektywna i subiektywna)
61
Bańka, Józef (1934- ).. Traktat o pięknie : studium estetyki recentywistycznej = Treatise on beauty : study of recentivistic aesthetics / Józef Bańka. 1999 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

111.852 Estetyka (obiektywna i subiektywna)
62
Elzenberg, Henryk (1887-1967).. Pisma estetyczne / Henryk Elzenberg ; oprac. oraz wstępem opatrzył Lesław Hostyński. 1999 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

111.852 Estetyka (obiektywna i subiektywna)
63
Hudzik, Jan Paweł (1960- ).. Estetyka egzystencji : szkice z pogranicza ponowoczesnej etyki i estetyki / Jan P. Hudzik. 1998 BG( 1/ 0)

111.852 Estetyka (obiektywna i subiektywna)
64
Shusterman, Richard (1949- ).. Estetyka pragmatyczna : żywe piękno i refleksje nad sztuką / Richard Shusterman ; przeł. Adam Chmielewski [et al.] ; red. nauk. przekładu Adam Chmielewski. 1998 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

111.852 Estetyka (obiektywna i subiektywna)
65
Gołaszewska, Maria (1926-2015).. Estetyka pięciu zmysłów / Maria Gołaszewska. 1997 BG( 2/ 1)
BHU( 1/ 0)
BPP( 4/ 0)
WHS( 1/ 0)

111.852 Estetyka (obiektywna i subiektywna)
66

Antropologia filozoficzna i aksjologiczne problemy współczesności / pod red. Tadeusza Szkołuta. 1997 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

111.852 Estetyka (obiektywna i subiektywna)
67
Hudzik, Jan Paweł (1960- ).. U podstaw estetyki : główne problemy kantowskiej estetyki w świetle współczesnej filozofii i kultury / Jan P. Hudzik. 1996 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

111.852 Estetyka (obiektywna i subiektywna)
68
Zeidler-Janiszewska, Anna (1951-2017).. Między melancholią a żałobą : estetyka wobec przemian w kulturze współczesnej / Anna Zeidler-Janiszewska. 1996 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

111.852 Estetyka (obiektywna i subiektywna)
69
Lorenc, Iwona. Logos i mit estetyczności / Iwona Lorenc. 1993 BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

111.852 Estetyka (obiektywna i subiektywna)
70
Tatarkiewicz, Władysław (1886-1980).. Dzieje sześciu pojęć : sztuka, piękno, forma, twórczość, odtwórczość, przeżycia estetyczne / Władysław Tatarkiewicz. 1988 BG( 4/ 0)
BHU( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)
BPP( 2/ 0)
WHS( 3/ 0)

111.852 Estetyka (obiektywna i subiektywna)
71
Silk, M. S. Nietzsche on tragedy / M. S. Silk and J. P. Stern. 1983 BG( 1/ 0)

111.852 Estetyka (obiektywna i subiektywna)
72
Dilthey, Wilhelm (1833-1911).. Pisma estetyczne / Wilhelm Dilthey ; przeł. Krystyna Krzemieniowa ; oprac., wstępem i koment. opatrzył Zbigniew Kuderowicz. 1982 BG( 2/ 0)
BHU( 2/ 0)
WHS( 2/ 0)

111.852 Estetyka (obiektywna i subiektywna)
73
Tatarkiewicz, Władysław (1886-1980).. Dzieje sześciu pojęć : sztuka, piękno, forma, twórczość, odtwórczość, przeżycie estetyczne / Władysław Tatarkiewicz. 1982 BG( 3/ 0)
BHU( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

111.852 Estetyka (obiektywna i subiektywna)
74
Ingarden, Roman (1893-1970).. Wykłady i dyskusje z estetyki / Roman Ingarden ; wybór i oprac. Anita Szczepańska ; wstęp Władysław Stróżewski. 1981 BG( 4/ 0)
BHU( 2/ 0)
BPP( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

111.852 Estetyka (obiektywna i subiektywna)
75
Ossowski, Stanisław (1897-1963).. The foundations of aesthetics / Stanisław Ossowski ; transl. from the Pol. by Janina and Witold Rodziński ; the pref. by Stefan Nowak. 1978 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

111.852 Estetyka (obiektywna i subiektywna)
76
Kuczyńska, Alicja (1937- ).. Piękno : mit i rzeczywistość / Alicja Kuczyńska. 1977 BG( 2/ 0)

111.852 Estetyka (obiektywna i subiektywna)
77
Tatarkiewicz, Władysław (1886-1980).. Droga przez estetykę / Władysław Tatarkiewicz. 1972 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

111.852 Estetyka (obiektywna i subiektywna)
78
Ingarden, Roman (1893-1970).. Studia z estetyki. T. 3 / Roman Ingarden. 1970 BG( 7/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

111.852 Estetyka (obiektywna i subiektywna)
79
Tatarkiewicz, Władysław (1886-1980).. History of aesthetics Vol. 1, Ancient aesthetics / Władysław Tatarkiewicz ; [transl. by Adam and Ann Czerniawski] ; ed. by J. Harrell 1970 BG( 1/ 0)

111.852 Estetyka (obiektywna i subiektywna)
80
Tatarkiewicz, Władysław (1886-1980).. History of aesthetics. Vol. 1, Ancient aesthetics / Władysław Tatarkiewicz ; [transl. by Adam and Ann Czerniawski] ; ed. by J. Harrell. 1970 BG( 1/ 0)

111.852 Estetyka (obiektywna i subiektywna)
81
Ingarden, Roman (1893-1970).. Studia z estetyki. T. 1 / Roman Ingarden. 1966 BG( 5/ 0)
BHU( 2/ 0)
BPP( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

111.852 Estetyka (obiektywna i subiektywna)
82
Ingarden, Roman (1893-1970).. Studia z estetyki. T. 2 / Roman Ingarden. 1966 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

111.852 Estetyka (obiektywna i subiektywna)
83
Morawski, Stefan (1921-2004).. Studia z historii myśli estetycznej XVIII i XIX wieku / Stefan Morawski. 1961 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

111.852 Estetyka (obiektywna i subiektywna)
84
Ingarden, Roman (1893-1970).. Studia z estetyki. T. 2 / Roman Ingarden. 1958 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

111.852 Estetyka (obiektywna i subiektywna)
85
Morawski, Stefan (1921-2004).. Rozwój myśli estetycznej od Herdera do Heinego / Stefan Morawski. 1957 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

111.852 Estetyka (obiektywna i subiektywna)
86
Lukács, György (1885-1971).. Beiträge zur Geschichte der Ästhetik / Georg Lukács. 1954 BG( 1/ 0)

111.852 Estetyka (obiektywna i subiektywna)

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego -->