Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "11/12" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 216 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Łagosz, Marek. Autor Ontologia : materializm i jego granice / Marek Łagosz. 2019 BG( 1/ 0)

11/12 METAFIZYKA. Ontologia. Prawda. Fałsz. Dobro. Zło. Piękno. Brzydota. Metafizyka szczegó
2
Machura, Piotr. Autor Wokół koncepcji dobra we współczesnym neoarystotelizmie anglosaskim : normatywność, działanie, praktyki / Piotr Machura. 2019 BG( 2/ 0)

11/12 METAFIZYKA. Ontologia. Prawda. Fałsz. Dobro. Zło. Piękno. Brzydota. Metafizyka szczegó
3
Wroński, Stanisław (1942- ). Autor Logos bytów. Cz. 4, Geneza życia biologicznego / Stanisław Wroński. 2019 BG( 1/ 0)

11/12 METAFIZYKA. Ontologia. Prawda. Fałsz. Dobro. Zło. Piękno. Brzydota. Metafizyka szczegó
4

Filozofia wobec zła : od spekulacji do transgresji = Philosophy and evil : from speculation to transgression / redakcja Marek Drwięga, Radosław Strzelecki. 2018 BG( 1/ 0)

11/12 METAFIZYKA. Ontologia. Prawda. Fałsz. Dobro. Zło. Piękno. Brzydota. Metafizyka szczegó
5
Augustyniak, Piotr (1977- ).. Aporetyczna nieśmiertelność : esej o "Fedonie", śmierci i nowoczesnym podmiocie / Piotr Augustyniak. 2016 BG( 1/ 0)

11/12 METAFIZYKA. Ontologia. Prawda. Fałsz. Dobro. Zło. Piękno. Brzydota. Metafizyka szczegó
6
Cioran, Emil (1911-1995).. Pokusa istnienia / Emil Cioran ; przełożył Krzysztof Jarosz. 2016 BG( 1/ 0)

11/12 METAFIZYKA. Ontologia. Prawda. Fałsz. Dobro. Zło. Piękno. Brzydota. Metafizyka szczegó
7

Istnienie, wartość, twórczość : prace dedykowane Profesorowi Władysławowi Stróżewskiemu z okazji 80. rocznicy urodzin / redakcja Dariusz Dańkowski SJ, Piotr Duchliński. 2016 BG( 1/ 0)

11/12 METAFIZYKA. Ontologia. Prawda. Fałsz. Dobro. Zło. Piękno. Brzydota. Metafizyka szczegó
8
James, William (1842-1910).. Pragmatyzm / William James ; przekład: Władysław N. Kozłowski [i.e. Władysław M. Kozłowski]. 2016 BG( 1/ 0)

11/12 METAFIZYKA. Ontologia. Prawda. Fałsz. Dobro. Zło. Piękno. Brzydota. Metafizyka szczegó
9
Lorenc, Włodzimierz (1951- ).. Filozofie skończoności / Włodzimierz Lorenc. 2016 BG( 1/ 0)

11/12 METAFIZYKA. Ontologia. Prawda. Fałsz. Dobro. Zło. Piękno. Brzydota. Metafizyka szczegó
10
Perzanowski, Jerzy Wacław (1943-2009).. Jest czyli Rzecz o filozofii bytu / Jerzy Perzanowski ; wybrał, zredagował, scalił i opatrzył przedmową Janusz Sytnik-Czetwertyński. 2016 BG( 1/ 0)

11/12 METAFIZYKA. Ontologia. Prawda. Fałsz. Dobro. Zło. Piękno. Brzydota. Metafizyka szczegó
11
Becker, Ernest (1923-1974). Autor Zaprzeczanie śmierci / Ernest Becker ; przełożyła Agnieszka Trąbka. 2015 BG( 2/ 0)

11/12 METAFIZYKA. Ontologia. Prawda. Fałsz. Dobro. Zło. Piękno. Brzydota. Metafizyka szczegó
12
Maryniarczyk, Andrzej (1950-2020).. The realistic interpretation of reality / Andrzej Maryniarczyk SDB ; translated from polish by Hugh McDonald. 2015 BG( 1/ 0)

11/12 METAFIZYKA. Ontologia. Prawda. Fałsz. Dobro. Zło. Piękno. Brzydota. Metafizyka szczegó
13
Meillassoux, Quentin (1967- ).. Po skończoności : esej o koniecznej przygodności / Quentin Meillassoux ; przedmowa Alain Badiou ; przekład Piotr Herbich. 2015 BG( 1/ 0)

11/12 METAFIZYKA. Ontologia. Prawda. Fałsz. Dobro. Zło. Piękno. Brzydota. Metafizyka szczegó
14
Rymkiewicz, Wawrzyniec (1971- ).. Formy istnienia : Heidegger według Arystotelesa / Wawrzyniec Rymkiewicz. 2015 BG( 1/ 0)

11/12 METAFIZYKA. Ontologia. Prawda. Fałsz. Dobro. Zło. Piękno. Brzydota. Metafizyka szczegó
15
DeMarco, Donald. Architekci kultury śmierci / Donald de Marco, Benjamin D. Wiker ; przeł. z ang. Grażyna Waluga. 2014 BG( 1/ 0)

11/12 METAFIZYKA. Ontologia. Prawda. Fałsz. Dobro. Zło. Piękno. Brzydota. Metafizyka szczegó
16
Migasiński, Jacek (1946- ).. W stronę metafizyki : nowe tendencje metafizyczne w filozofii francuskiej połowy XX wieku / Jacek Migasiński. 2014 BG( 1/ 0)

11/12 METAFIZYKA. Ontologia. Prawda. Fałsz. Dobro. Zło. Piękno. Brzydota. Metafizyka szczegó
17
Mikołejko, Zbigniew (1951- ).. We władzy wisielca. 2, Ciemne moce, okrutne liturgie / Zbigniew Mikołejko. 2014 BG( 2/ 0)

11/12 METAFIZYKA. Ontologia. Prawda. Fałsz. Dobro. Zło. Piękno. Brzydota. Metafizyka szczegó
18

Cztery eseje metafizyczne / [wydawca Mikołaj Ratajczak ; red. Mateusz Falkowski]. 2014 BG( 1/ 0)

11/12 METAFIZYKA. Ontologia. Prawda. Fałsz. Dobro. Zło. Piękno. Brzydota. Metafizyka szczegó
19
Schockenhoff, Eberhard (1953- ).. Etyka życia : podstawy i nowe wyzwania / Eberhard Schockenhoff ; przekł. Konrad Glombik. 2014 BG( 1/ 0)

11/12 METAFIZYKA. Ontologia. Prawda. Fałsz. Dobro. Zło. Piękno. Brzydota. Metafizyka szczegó
20
Van Inwagen, Peter (1942- ).. Problem zła : wykłady im. Gifforda wygłoszone na Uniwersytecie St. Andrews w 2003 roku / Peter van Inwagen ; przeł. i wstępem opatrzył Ryszard Mordarski. 2014 BG( 1/ 0)

11/12 METAFIZYKA. Ontologia. Prawda. Fałsz. Dobro. Zło. Piękno. Brzydota. Metafizyka szczegó
21
Wodziński, Cezary (1959-2016).. Esseje pierwsze / Cezary Wodziński. 2014 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

11/12 METAFIZYKA. Ontologia. Prawda. Fałsz. Dobro. Zło. Piękno. Brzydota. Metafizyka szczegó
22
Woźniak, Łukasz Dariusz Maksymilian (1991- ).. Duch i egzystencja / Łukasz Dariusz Maksymilian Woźniak. 2014 BG( 1/ 0)

11/12 METAFIZYKA. Ontologia. Prawda. Fałsz. Dobro. Zło. Piękno. Brzydota. Metafizyka szczegó
23
Bańka, Aleksander R. (1979- ).. Między krytyką a metafizyką : studium filozofii Josepha Maréchala / Aleksander R. Bańka. 2013 BG( 2/ 0)

11/12 METAFIZYKA. Ontologia. Prawda. Fałsz. Dobro. Zło. Piękno. Brzydota. Metafizyka szczegó
24
Binnebesel, Józef (1967- ).. Tanatopedagogika w doświadczeniu wielowymiarowości człowieka i śmierci / Józef Binnebesel. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

11/12 METAFIZYKA. Ontologia. Prawda. Fałsz. Dobro. Zło. Piękno. Brzydota. Metafizyka szczegó
25
Blandzi, Seweryn (1949- ). Autor Między aletejologią Parmenidesa a ontoteologią Filona : rekonstrukcyjne studia historyczno-genetyczne / Seweryn Blandzi. 2013 BG( 1/ 0)

11/12 METAFIZYKA. Ontologia. Prawda. Fałsz. Dobro. Zło. Piękno. Brzydota. Metafizyka szczegó
26
Safranski, Rüdiger (1945- ).. Zło : dramat wolności / Rüdiger Safranski ; przeł. Ireneusz Kania. 2013 BG( 1/ 0)

11/12 METAFIZYKA. Ontologia. Prawda. Fałsz. Dobro. Zło. Piękno. Brzydota. Metafizyka szczegó
27
Schmidt-Salomon, Michael (1967- ).. Poza dobrem i złem / Micheal Schmidt-Salomon ; przeł. Andrzej Lipiński. 2013 BG( 1/ 0)

11/12 METAFIZYKA. Ontologia. Prawda. Fałsz. Dobro. Zło. Piękno. Brzydota. Metafizyka szczegó
28
Baumgarten, Alexander Gottlieb (1714-1762).. Metafizyka / Aleksander Gottlieb Baumgarten ; przeł. z łac. i oprac. Jacek Surzyn. 2012 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

11/12 METAFIZYKA. Ontologia. Prawda. Fałsz. Dobro. Zło. Piękno. Brzydota. Metafizyka szczegó
29
Eagleton, Terry (1943- ).. Zło / Terry Eagleton ; przeł. i wstępem opatrzył Bogdan Baran. 2012 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

11/12 METAFIZYKA. Ontologia. Prawda. Fałsz. Dobro. Zło. Piękno. Brzydota. Metafizyka szczegó
30
Garbacz, Paweł. Ontologie poza ontologią : studium metateoretyczne u podstaw informatyki / Paweł Garbacz, Robert Trypuz. 2012 BG( 1/ 0)

11/12 METAFIZYKA. Ontologia. Prawda. Fałsz. Dobro. Zło. Piękno. Brzydota. Metafizyka szczegó
31
Mikołejko, Zbigniew (1951- ).. We władzy wisielca. 1, Z dziejów wyobraźni Zachodu / Zbigniew Mikołejko. 2012 BG( 2/ 0)

11/12 METAFIZYKA. Ontologia. Prawda. Fałsz. Dobro. Zło. Piękno. Brzydota. Metafizyka szczegó
32

Pojęcia : jak reprezentujemy i kategoryzujemy świat / red. Józef Bremer, Adam Chuderski. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 1)

11/12 METAFIZYKA. Ontologia. Prawda. Fałsz. Dobro. Zło. Piękno. Brzydota. Metafizyka szczegó
33

Oblicza doświadczenia aksjologicznego : studia i rozprawy / redakcja naukowa Piotr Duchliński i Grzegorz Hołub. 2011 BG( 1/ 0)

11/12 METAFIZYKA. Ontologia. Prawda. Fałsz. Dobro. Zło. Piękno. Brzydota. Metafizyka szczegó
34

Dziedzictwo aksjologii fenomenologicznej : studia i szkice / red. nauk. Piotr Duchliński. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

11/12 METAFIZYKA. Ontologia. Prawda. Fałsz. Dobro. Zło. Piękno. Brzydota. Metafizyka szczegó
35
Karwot, Czesław (1956- ).. Romana Ingardena koncepcja człowieka : (studium z metafizyki człowieka) / Czesław Karwot. 2011 BG( 1/ 0)

11/12 METAFIZYKA. Ontologia. Prawda. Fałsz. Dobro. Zło. Piękno. Brzydota. Metafizyka szczegó
36

Przewodnik po metafizyce / red. Sebastian Tomasz Kołodziejczyk. 2011 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

11/12 METAFIZYKA. Ontologia. Prawda. Fałsz. Dobro. Zło. Piękno. Brzydota. Metafizyka szczegó
37
Krasicki, Jan (1954- ).. Po "śmierci Boga" : eseje eschatologiczne / Jan Krasicki. 2011 BG( 1/ 0)

11/12 METAFIZYKA. Ontologia. Prawda. Fałsz. Dobro. Zło. Piękno. Brzydota. Metafizyka szczegó
38
Ogólnopolska Sesja Interdyscyplinarna z cyklu "Historia - Różne Perspektywy" (7 ; 2010 ; Wars Człowiek wobec śmierci na przestrzeni dziejów : materiały z VII Ogólnopolskiej Sesji Interdyscyplinarnej z cyklu "Historia - różne perspektywy" / red. nauk. Jacek Kordel, Maksymilian Sas. 2011 BG( 1/ 0)

11/12 METAFIZYKA. Ontologia. Prawda. Fałsz. Dobro. Zło. Piękno. Brzydota. Metafizyka szczegó
39
Piecuch, Czesława (1949- ).. Metafizyka egzystencjalna Karla Jaspersa / Czesława Piecuch. 2011 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

11/12 METAFIZYKA. Ontologia. Prawda. Fałsz. Dobro. Zło. Piękno. Brzydota. Metafizyka szczegó
40

Rozumienie wartości w kulturach Wschodu / red. tomu Małgorzata Ruchel [et al.]. 2011 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

11/12 METAFIZYKA. Ontologia. Prawda. Fałsz. Dobro. Zło. Piękno. Brzydota. Metafizyka szczegó
41
Wierzbicki, Piotr (1935- ).. Boski umysł : esej o tropieniu świata / Piotr Wierzbicki. 2011 BG( 1/ 0)

11/12 METAFIZYKA. Ontologia. Prawda. Fałsz. Dobro. Zło. Piękno. Brzydota. Metafizyka szczegó
42
Badiou, Alain (1937- ).. Byt i zdarzenie / Alain Badiou ; przekł. Paweł Pieniążek. 2010 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

11/12 METAFIZYKA. Ontologia. Prawda. Fałsz. Dobro. Zło. Piękno. Brzydota. Metafizyka szczegó
43
Balthasar, Hans Urs von (1905-1988).. Metafizyka. Cz. 1, Starożytność / Hans Urs von Balthasar ; przekł. Leszek Łysień. 2010 BG( 1/ 0)

11/12 METAFIZYKA. Ontologia. Prawda. Fałsz. Dobro. Zło. Piękno. Brzydota. Metafizyka szczegó
44
Bartoś, Tadeusz (1967- ).. Koniec prawdy absolutnej : Tomasz z Akwinu w epoce późnej nowoczesności / Tadeusz Bartoś. 2010 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

11/12 METAFIZYKA. Ontologia. Prawda. Fałsz. Dobro. Zło. Piękno. Brzydota. Metafizyka szczegó
45
Bastek, Adam. Poza egzystencjalną i nieegzystencjalną interpretacją przedmiotu : parmenidejska niepowątpiewalność będącego / Adam Bastek. 2010 BG( 1/ 0)

11/12 METAFIZYKA. Ontologia. Prawda. Fałsz. Dobro. Zło. Piękno. Brzydota. Metafizyka szczegó
46
Buczyńska-Garewicz, Hanna (1932- ). Autor Człowiek wobec losu / Hanna Buczyńska-Garewicz. 2010 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

11/12 METAFIZYKA. Ontologia. Prawda. Fałsz. Dobro. Zło. Piękno. Brzydota. Metafizyka szczegó
47
Čabrić, Milan. Piękno ciała / Milan Čabrić, Leszek Pokrywka. 2010 BG( 1/ 0)

11/12 METAFIZYKA. Ontologia. Prawda. Fałsz. Dobro. Zło. Piękno. Brzydota. Metafizyka szczegó
48
Grzegorczyk, Anna. Obecność wartości / Anna Grzegorczyk. 2010 BG( 1/ 0)

11/12 METAFIZYKA. Ontologia. Prawda. Fałsz. Dobro. Zło. Piękno. Brzydota. Metafizyka szczegó
49
Kiedrowski, Krzysztof. Zarys negatywistycznej metafizyki unitarnej / Krzysztof Kiedrowski. 2010 BG( 1/ 0)

11/12 METAFIZYKA. Ontologia. Prawda. Fałsz. Dobro. Zło. Piękno. Brzydota. Metafizyka szczegó
50
Kreeft, Peter (1937- ).. Miłość silniejsza niż śmierć / Peter Kreeft ; przekł. Monika Nowosielska. 2010 BHU( 1/ 0)

11/12 METAFIZYKA. Ontologia. Prawda. Fałsz. Dobro. Zło. Piękno. Brzydota. Metafizyka szczegó
51

The need for practicing of classical metaphysics / ed. by Paweł Mazanka. 2010 BG( 1/ 0)

11/12 METAFIZYKA. Ontologia. Prawda. Fałsz. Dobro. Zło. Piękno. Brzydota. Metafizyka szczegó
52
Mesjasz, Joanna. Klątwa czy dar przemijania? : studium z tanatopsychologii / Joanna Mesjasz. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

11/12 METAFIZYKA. Ontologia. Prawda. Fałsz. Dobro. Zło. Piękno. Brzydota. Metafizyka szczegó
53
Niebrój, Katarzyna. Karla R. Poppera koncepcja prawdy : kwestia podstawowego nośnika prawdziwości / Katarzyna Niebrój. 2010 BG( 2/ 0)

11/12 METAFIZYKA. Ontologia. Prawda. Fałsz. Dobro. Zło. Piękno. Brzydota. Metafizyka szczegó
54
Raube, Sławomir. Metafizyka i etyka Samuela Clarke’a / Sławomir Raube. 2010 BG( 3/ 0)
WHS( 3/ 0)

11/12 METAFIZYKA. Ontologia. Prawda. Fałsz. Dobro. Zło. Piękno. Brzydota. Metafizyka szczegó
55

Wymiary śmierci / wybór i słowo wstępne Stanisław Rosiek ; [red. Dominika Dmochowska, Tomasz Swoboda]. 2010 BG( 2/ 0)

11/12 METAFIZYKA. Ontologia. Prawda. Fałsz. Dobro. Zło. Piękno. Brzydota. Metafizyka szczegó
56
Rynkiewicz, Kazimierz. Zur Begründung der "Kultur des Geistes" : eine Analyse zur Ontologie des Bewusstseins / Kazimierz Rynkiewicz. 2010 BG( 1/ 0)

11/12 METAFIZYKA. Ontologia. Prawda. Fałsz. Dobro. Zło. Piękno. Brzydota. Metafizyka szczegó
57
Wroński, Stanisław (1942- ).. Logos bytów. Cz. 3 / Stanisław Wroński. 2010 BG( 2/ 0)

11/12 METAFIZYKA. Ontologia. Prawda. Fałsz. Dobro. Zło. Piękno. Brzydota. Metafizyka szczegó
58
Ziemiński, Ireneusz (1965- ).. Metafizyka śmierci / Ireneusz Ziemiński. 2010 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

11/12 METAFIZYKA. Ontologia. Prawda. Fałsz. Dobro. Zło. Piękno. Brzydota. Metafizyka szczegó
59
Baka, Łukasz. Lęk przed śmiercią a światopogląd młodzieży : perspektywa teorii opanowania trwogi / Łukasz Baka ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. 2009 BG( 2/ 0)

11/12 METAFIZYKA. Ontologia. Prawda. Fałsz. Dobro. Zło. Piękno. Brzydota. Metafizyka szczegó
60
Barwicka-Tylek, Iwona (1975- ).. Portrety wolności : studium z historii idei i postmodernizmu "stosowanego" / Iwona Barwicka-Tylek. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

11/12 METAFIZYKA. Ontologia. Prawda. Fałsz. Dobro. Zło. Piękno. Brzydota. Metafizyka szczegó
61
Czarnocka, Małgorzata. Droga do koncepcji prawdy symbolicznej / Małgorzata Czarnocka. 2009 BG( 1/ 0)

11/12 METAFIZYKA. Ontologia. Prawda. Fałsz. Dobro. Zło. Piękno. Brzydota. Metafizyka szczegó
62
Gadacz, Tadeusz (1955- ).. O umiejętności życia / Tadeusz Gadacz. 2009 BG( 2/ 0)

11/12 METAFIZYKA. Ontologia. Prawda. Fałsz. Dobro. Zło. Piękno. Brzydota. Metafizyka szczegó
63
Hudzik, Jan Paweł (1960- ).. Trzy studia o metafizyce, pamięci i demokracji / Jan P. Hudzik. 2009 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

11/12 METAFIZYKA. Ontologia. Prawda. Fałsz. Dobro. Zło. Piękno. Brzydota. Metafizyka szczegó
64
Kmiecik, Andrzej. Zagadnienie konstrukcji ontologii formalnej / Andrzej Kmiecik. 2009 BG( 1/ 0)

11/12 METAFIZYKA. Ontologia. Prawda. Fałsz. Dobro. Zło. Piękno. Brzydota. Metafizyka szczegó
65
Maryniarczyk, Andrzej (1950-2020).. Człowiek wobec świata : studium z metafizyki realistycznej / Andrzej Maryniarczyk. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

11/12 METAFIZYKA. Ontologia. Prawda. Fałsz. Dobro. Zło. Piękno. Brzydota. Metafizyka szczegó
66

Nauka a metafizyka / pod red. nauk. Aliny Motyckiej. 2009 BG( 1/ 0)

11/12 METAFIZYKA. Ontologia. Prawda. Fałsz. Dobro. Zło. Piękno. Brzydota. Metafizyka szczegó
67
Skarga, Barbara (1919-2009).. Tożsamość i różnica : eseje metafizyczne / Barbara Skarga. 2009 BG( 2/ 0)

11/12 METAFIZYKA. Ontologia. Prawda. Fałsz. Dobro. Zło. Piękno. Brzydota. Metafizyka szczegó
68
Süskind, Patrick (1949- ).. O miłości i śmierci / Patrick Süskind ; z niem. przeł. Ryszard Wojnakowski. 2009 BG( 1/ 0)

11/12 METAFIZYKA. Ontologia. Prawda. Fałsz. Dobro. Zło. Piękno. Brzydota. Metafizyka szczegó
69
Świeżyński, Adam (1974- ).. The philosophy of human death : an evolutionary approach / Adam Świeżyński. 2009 BG( 1/ 0)

11/12 METAFIZYKA. Ontologia. Prawda. Fałsz. Dobro. Zło. Piękno. Brzydota. Metafizyka szczegó
70
Wierzbicki, Piotr (1935- ).. Zapis świata : traktat metafizyczny / Piotr Wierzbicki. 2009 BG( 1/ 0)

11/12 METAFIZYKA. Ontologia. Prawda. Fałsz. Dobro. Zło. Piękno. Brzydota. Metafizyka szczegó
71

Koncepcje i problemy filozofii zła / pod red. Ryszarda Wiśniewskiego i Marcina Jaranowskiego. 2009 BG( 1/ 0)

11/12 METAFIZYKA. Ontologia. Prawda. Fałsz. Dobro. Zło. Piękno. Brzydota. Metafizyka szczegó
72
Workowski, Adam (1962- ).. Ontologiczne podstawy posiadania / Adam Workowski. 2009 BG( 1/ 0)

11/12 METAFIZYKA. Ontologia. Prawda. Fałsz. Dobro. Zło. Piękno. Brzydota. Metafizyka szczegó
73
Borowska, Ewa (filozofia). Problem metafizyki : ewolucja metafizyki europejskiej w interpretacji późnego Heideggera / Ewa Borowska. 2008 BG( 1/ 0)

11/12 METAFIZYKA. Ontologia. Prawda. Fałsz. Dobro. Zło. Piękno. Brzydota. Metafizyka szczegó
74
Buczyńska-Garewicz, Hanna (1932- ).. Prawda i złudzenie : esej o myśleniu / Hanna Buczyńska-Garewicz. 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

11/12 METAFIZYKA. Ontologia. Prawda. Fałsz. Dobro. Zło. Piękno. Brzydota. Metafizyka szczegó
75
Gadacz, Tadeusz (1955- ).. O ulotności życia / Tadeusz Gadacz. 2008 BG( 2/ 0)

11/12 METAFIZYKA. Ontologia. Prawda. Fałsz. Dobro. Zło. Piękno. Brzydota. Metafizyka szczegó
76
Glucksmann, André (1937-2015).. Rozprawa o nienawiści / André Glucksmann ; przeł. Wojciech Prażuch. 2008 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

11/12 METAFIZYKA. Ontologia. Prawda. Fałsz. Dobro. Zło. Piękno. Brzydota. Metafizyka szczegó
77
Herbut, Józef (1933- ).. Artykuły i szkice : z metodologii i teorii metafizyki, filozoficznej analizy języka religii oraz etyki i metaetyki / Józef Herbut. 2008 BG( 1/ 0)

11/12 METAFIZYKA. Ontologia. Prawda. Fałsz. Dobro. Zło. Piękno. Brzydota. Metafizyka szczegó
78

Prawda i świat człowieka : studia i szkice filozoficzne : praca zbiorowa / pod red. Dariusza Kuboka. 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

11/12 METAFIZYKA. Ontologia. Prawda. Fałsz. Dobro. Zło. Piękno. Brzydota. Metafizyka szczegó
79
Morawiec, Edmund (1930-2019). Autor Intuicja intelektualna w metafizyce ogólnej Jakuba Maritaina : studium z historii metodologii metafizyki klasycznej / Edmund Morawiec. 2008 BG( 1/ 0)

11/12 METAFIZYKA. Ontologia. Prawda. Fałsz. Dobro. Zło. Piękno. Brzydota. Metafizyka szczegó
80
Onfray, Michel (1959- ).. Traktat ateologiczny : fizyka metafizyki / Michel Onfray ; przeł. i wstępem opatrzył Mateusz Kwaterko. 2008 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

11/12 METAFIZYKA. Ontologia. Prawda. Fałsz. Dobro. Zło. Piękno. Brzydota. Metafizyka szczegó
81
Poręba, Marcin (1967- ).. Możliwość rozumu : ćwiczenia z metafizyki / Marcin Poręba. 2008 BG( 1/ 0)

11/12 METAFIZYKA. Ontologia. Prawda. Fałsz. Dobro. Zło. Piękno. Brzydota. Metafizyka szczegó
82
Ricoeur, Paul (1913-2005).. Żyć aż do śmierci : oraz fragmenty / Paul Ricoeur ; przekł. Anna Turczyn. 2008 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

11/12 METAFIZYKA. Ontologia. Prawda. Fałsz. Dobro. Zło. Piękno. Brzydota. Metafizyka szczegó
83
Scherer, Georg (1928-2012).. Filozofia śmierci : od Anaksymandra do Adorno / Georg Scherer ; tł. Wiesław Szymona. 2008 BG( 3/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 1)

11/12 METAFIZYKA. Ontologia. Prawda. Fałsz. Dobro. Zło. Piękno. Brzydota. Metafizyka szczegó
84
Wroński, Stanisław (1942- ).. Logos bytów. Cz. 2 / Stanisław Wroński. 2008 BG( 2/ 0)

11/12 METAFIZYKA. Ontologia. Prawda. Fałsz. Dobro. Zło. Piękno. Brzydota. Metafizyka szczegó
85
Hartmann, Nicolai (1882-1950).. Zarys metafizyki poznania / Nicolai Hartmann ; przekł. Ewa Drzazgowska, Paweł Piszczatowski ; przedm. Bogdan Baran. 2007 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

11/12 METAFIZYKA. Ontologia. Prawda. Fałsz. Dobro. Zło. Piękno. Brzydota. Metafizyka szczegó
86
Jastrzębski, Bartosz (1976- ).. Pająk : szkice prawie filozoficzne / Bartosz Jastrzębski. 2007 BG( 1/ 0)

11/12 METAFIZYKA. Ontologia. Prawda. Fałsz. Dobro. Zło. Piękno. Brzydota. Metafizyka szczegó
87
Kant, Immanuel (1724-1804).. O postępach metafizyki / Immanuel Kant ; przeł. Artur Banaszkiewicz ; posł. opatrzył Krzysztof Stachowiak. 2007 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

11/12 METAFIZYKA. Ontologia. Prawda. Fałsz. Dobro. Zło. Piękno. Brzydota. Metafizyka szczegó
88
Legutko, Ryszard (1949- ).. Traktat o wolności / Ryszard Legutko. 2007 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

11/12 METAFIZYKA. Ontologia. Prawda. Fałsz. Dobro. Zło. Piękno. Brzydota. Metafizyka szczegó
89

Człowiek wobec wyzwań współczesności : upadek wartości czy walka o wartość? / pod red. Jana Mazura, Agaty Małyski, Katarzyny Sobstyl ; Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cud 2007 BG( 1/ 0)

11/12 METAFIZYKA. Ontologia. Prawda. Fałsz. Dobro. Zło. Piękno. Brzydota. Metafizyka szczegó
90
Nieznański, Edward (1938- ).. Sformalizowana ontologia orientacji klasycznej / Edward Nieznański. 2007 BG( 1/ 0)

11/12 METAFIZYKA. Ontologia. Prawda. Fałsz. Dobro. Zło. Piękno. Brzydota. Metafizyka szczegó
91
Nowak, Leszek (1943-2009).. Byt i myśl : u podstaw negatywistycznej metafizyki unitarnej. T. 3, Enigma i rzeczywistości / Leszek Nowak. 2007 BG( 1/ 0)

11/12 METAFIZYKA. Ontologia. Prawda. Fałsz. Dobro. Zło. Piękno. Brzydota. Metafizyka szczegó
92
Roczeń, Robert. Na pograniczu życia / Robert Roczeń. 2007 BG( 1/ 0)

11/12 METAFIZYKA. Ontologia. Prawda. Fałsz. Dobro. Zło. Piękno. Brzydota. Metafizyka szczegó
93
Sartre, Jean-Paul (1905-1980).. Byt i nicość : zarys ontologii fenomenologicznej / Jean-Paul Sartre ; przeł. Jan Kiełbasa [et al.] ; posłowie napisał Piotr Mróz. 2007 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

11/12 METAFIZYKA. Ontologia. Prawda. Fałsz. Dobro. Zło. Piękno. Brzydota. Metafizyka szczegó
94
Simmel, Georg (1858-1918).. Filozofia życia : cztery rozdziały metafizyczne / Georg Simmel ; przekł. Monika Tokarzewska ; wstępem opatrzył Stanisław Borzym. 2007 BG( 1/ 0)

11/12 METAFIZYKA. Ontologia. Prawda. Fałsz. Dobro. Zło. Piękno. Brzydota. Metafizyka szczegó
95
Sołoducha, Krzysztof (1965- ).. Życie i wiedza : Georg Misch w poszukiwaniu postmetafizycznej metafizyki / Krzysztof Sołoducha. 2007 BG( 1/ 0)

11/12 METAFIZYKA. Ontologia. Prawda. Fałsz. Dobro. Zło. Piękno. Brzydota. Metafizyka szczegó
96
Swieżawski, Stefan (1907-2004).. Prawda i tajemnica : pisma filozoficzne / Stefan Świeżawski. 2007 BG( 2/ 0)

11/12 METAFIZYKA. Ontologia. Prawda. Fałsz. Dobro. Zło. Piękno. Brzydota. Metafizyka szczegó
97

Wolność w epoce poszukiwań / pod red. Marka Szulakiewicza i Zbigniewa Karpusa. 2007 BG( 1/ 0)

11/12 METAFIZYKA. Ontologia. Prawda. Fałsz. Dobro. Zło. Piękno. Brzydota. Metafizyka szczegó
98

Filozofia a śmierć / red. nauk.: Marek Wójtowicz, Witold Kania. 2007 BG( 1/ 0)

11/12 METAFIZYKA. Ontologia. Prawda. Fałsz. Dobro. Zło. Piękno. Brzydota. Metafizyka szczegó
99
Kołodziejczyk, Sebastian T. (1973- ).. Granice pojęciowe metafizyki / Sebastian Tomasz Kołodziejczyk ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. 2006 BG( 2/ 0)

11/12 METAFIZYKA. Ontologia. Prawda. Fałsz. Dobro. Zło. Piękno. Brzydota. Metafizyka szczegó

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego