Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "101" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 29 z 29 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Kuliniak, Radosław. Autor Filozofia po ciemnej stronie mocy : krucjaty marksistów i komunistów polskich przeciwko Lwowskiej Szkole Filozoficznej Kazimierza Twardowskiego. Cz. 1, Lata 1945-1951 / Radosław Kuliniak, Mariu 2018 BG( 1/ 0)

101 Istota i zadania filozofii. Zakres i granice filozofii. Filozofia jako nauka i sztuka. Metod
2

Rozum, człowiek, historia / pod redakcją Jakuba Szczepańskiego. 2018 BG( 1/ 0)

101 Istota i zadania filozofii. Zakres i granice filozofii. Filozofia jako nauka i sztuka. Metod
3
Zegzuła-Nowak, Joanna. Polemiki filozoficzne Henryka Elzenberga ze szkołą lwowsko-warszawską / Joanna Zegzuła-Nowak. 2017 BG( 1/ 0)

101 Istota i zadania filozofii. Zakres i granice filozofii. Filozofia jako nauka i sztuka. Metod
4
Brożek, Bartosz (1977- ).. Granice interpretacji / Bartosz Brożek. 2014 BG( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

101 Istota i zadania filozofii. Zakres i granice filozofii. Filozofia jako nauka i sztuka. Metod
5
Bęben, Dariusz (1973- ).. Husserl w Polsce : bibliografia 1895-2010 / Dariusz Bęben, Marta Ples-Bęben. 2013 BG( 1/ 0)

1:016 Filozofia - bibliografie
6
Przyłębski, Andrzej (1958- ).. Sense, meaning and understanding : towards a systematic hermeneutical philosophy / Andrzej Przyłębski. 2013 BG( 1/ 0)

101 Istota i zadania filozofii. Zakres i granice filozofii. Filozofia jako nauka i sztuka. Metod
7

Jak uprawiać historię filozofii i jak jej nauczać? / pod red. Macieja Woźniczki i Marka Rembierza. 2013 BG( 1/ 0)

101 Istota i zadania filozofii. Zakres i granice filozofii. Filozofia jako nauka i sztuka. Metod
8
Śleziński, Krzysztof (1962- ).. Edukacja filozoficzna w teorii i praktyce / Krzysztof Śleziński. 2012 BG( 1/ 0)

101 Istota i zadania filozofii. Zakres i granice filozofii. Filozofia jako nauka i sztuka. Metod
9

Nauka w filozofii : oblicza obecności / pod red. Stanisława Butryna [et al.] ; rada programowa Stanisław Czerniak [et al]. 2011 BG( 1/ 0)

101 Istota i zadania filozofii. Zakres i granice filozofii. Filozofia jako nauka i sztuka. Metod
10

Metafilozofia : nieporozumienie czy szansa filozofii? / pod red. Macieja Woźniczki. 2011 BG( 1/ 0)

101 Istota i zadania filozofii. Zakres i granice filozofii. Filozofia jako nauka i sztuka. Metod
11
Iwanicki, Józef (1902-1995).. Ksiądz rektor Józef Iwanicki - kapłan i metodolog filozofii [oraz] Dzieła wybrane / red. Edward Nieznański, Roman Tomanek. 2007 BG( 1/ 0)

101 Istota i zadania filozofii. Zakres i granice filozofii. Filozofia jako nauka i sztuka. Metod
12
Domański, Juliusz (1927- ).. "Scholastyczne" i "humanistyczne" pojęcie filozofii / Juliusz Domański. 2005 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

101 Istota i zadania filozofii. Zakres i granice filozofii. Filozofia jako nauka i sztuka. Metod
13
Sarna, Jan W. (1936- ).. Człowiek i filozofia / Jan W. Sarna. 2005 BG( 1/ 0)

101 Istota i zadania filozofii. Zakres i granice filozofii. Filozofia jako nauka i sztuka. Metod
14
Nieznański, Edward (1938- ).. Elementy filozofii teoretycznej / Edward Nieznański. 2004 BG( 1/ 0)

101 Istota i zadania filozofii. Zakres i granice filozofii. Filozofia jako nauka i sztuka. Metod
15

Podstawy filozofii / pod red. Stefana Opary, Andrzeja Kucnera, Beaty Zielewskiej. 2003 BG( 1/ 0)

101 Istota i zadania filozofii. Zakres i granice filozofii. Filozofia jako nauka i sztuka. Metod
16

Dydaktyka filozofii u progu XXI wieku : problemy ogólne i perspektywy / red. nauk. Ewa Piotrowska, Janusz Wiśniewski. 2002 BG( 1/ 0)

101 Istota i zadania filozofii. Zakres i granice filozofii. Filozofia jako nauka i sztuka. Metod
17
Zielewska-Rudnicka, Beata. Dialog we współczesnej edukacji filozoficznej / Beata Zielewska. 2002 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

101 Istota i zadania filozofii. Zakres i granice filozofii. Filozofia jako nauka i sztuka. Metod
18

O filozofii dzisiaj / red. nauk. Roman Kozłowski. 2000 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

101 Istota i zadania filozofii. Zakres i granice filozofii. Filozofia jako nauka i sztuka. Metod
19
Jadczak, Ryszard (1951-1998).. Bibliografia publikacji z dziedziny etyki 1990-1993 : układ rzeczowy i alfabetyczny / oprac. Ryszard Jadczak, Maciej Woźniczka ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna. 1995 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

1:016 Filozofia - bibliografie
20
Russell, Bertrand (1872-1970).. Problemy filozofii / Bertrand Russell ; przeł. i posł. opatrzył Wojciech Sady. 1995 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

101 Istota i zadania filozofii. Zakres i granice filozofii. Filozofia jako nauka i sztuka. Metod
21
Grabowski, Marian (1951- ).. Elementy filozofii nauki / Marian Grabowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. 1993 BHU( 1/ 0)

101 Istota i zadania filozofii. Zakres i granice filozofii. Filozofia jako nauka i sztuka. Metod
22
Husserl, Edmund (1859-1938).. Filozofia jako ścisła nauka / Edmund Husserl ; tł. Włodzimierz Galewicz. 1992 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 2/ 1)

101 Istota i zadania filozofii. Zakres i granice filozofii. Filozofia jako nauka i sztuka. Metod
23
Krajewski, Janusz ( -2000).. Władysław Tatarkiewicz - bibliografia / oprac. Janusz Krajewski ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Filozoficznych. 1992 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

1:016 Filozofia - bibliografie
24

Jak filozofować? : studia z metodologii filozofii / zebr. i oprac. Jerzy Perzanowski. 1989 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)
WHS( 1/ 0)

101 Istota i zadania filozofii. Zakres i granice filozofii. Filozofia jako nauka i sztuka. Metod
25
Dilthey, Wilhelm (1833-1911).. O istocie filozofii i inne pisma / Wilhelm Dilthey ; przeł., wstępem i koment. opatrzyła Elżbieta Paczkowska-Łagowska. 1987 BG( 4/ 0)
BHU( 2/ 0)
BPP( 6/ 0)
WHS( 4/ 0)

101 Istota i zadania filozofii. Zakres i granice filozofii. Filozofia jako nauka i sztuka. Metod
26
Günther, Gottfried. Herder-Bibliographie / Gottfried Günther, Albina A. Volgina, Siegfried Seifert ; [hrsg. von den Nationalen Forschungs- und Gedenkstätten der klassischen deutschen Literatur in Weimar und der Sta 1978 BG( 1/ 0)

1:016 Filozofia - bibliografie
27

Leniniana : bibliografija proizvedenij V. I. Lenina i literatury o nem 1956-1967 gg. 3, Literatura o žyzni i deâtel’nosti V. I. Lenina. [Red. koll.: I. Û. Bagrova et al.] ; Institut marksizma-l 1976 BG( 3/ 0)

1:016 Filozofia - bibliografie
28
Cackowski, Zdzisław (1930-2016).. Główne zagadnienia i kierunki filozofii / Zdzisław Cackowski. 1973 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)

101 Istota i zadania filozofii. Zakres i granice filozofii. Filozofia jako nauka i sztuka. Metod
29

Bibliografia Filozofii Polskiej / Polska Akademia Nauk, Komitet Filozoficzny ; [oprac. Alicja Kadler przy współudziale Zespołu Redakcyjnego]. 1955 BG( 9/ 0)
BHU( 4/ 0)
BPP( 3/ 0)

1:016 Filozofia - bibliografie

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego