Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "1*091*"; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 200 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Rogacz, Dawid (1992- ). Autor Chińska filozofia historii : od początków do końca XVIII wieku / Dawid Rogacz. 2019 BG( 1/ 0)

1(091) Historia filozofii
2
Siemek, Marek Jan (1942-2011). Autor W kręgu filozofów / Marek J. Siemek ; redaktor naukowy tomu Mateusz Falkowski. 2018 BG( 1/ 0)

1(091) Historia filozofii
3

Kobiety w filozofii, filozofowie o kobietach : eseje subiektywne / opracowanie i redakcja Lilianna Kiejzik oraz zespół Katarzyna Bartosiak [et al.]. 2017 BG( 1/ 0)

1(091) Historia filozofii
4
Leško, Vladimír. Filozofia dziejów filozofii : silne i słabe modele / Vladimír Leško ; z języka słowackiego przełożyli Bogusław Szubert, Dariusz Bęben. 2017 BG( 1/ 0)

1(091) Historia filozofii
5
Urbankowski, Bohdan (1943- ).. Źródła : z dziejów myśli polskiej. T. 3, Strażnicy niewidzialnych arsenałów / Bohdan Urbankowski. 2017 BG( 1/ 0)

1(091) Historia filozofii
6
Urbankowski, Bohdan (1943- ).. Źródła : z dziejów myśli polskiej. T. 2, Rycerze nadpowietrznej walki / Bohdan Urbankowski. 2017 BG( 1/ 0)

1(091) Historia filozofii
7
Urbankowski, Bohdan (1943- ).. Źródła : z dziejów myśli polskiej. T. 1, Budowniczowie Nadpowietrznych Katedr / Bohdan Urbankowski. 2017 BG( 1/ 0)

1(091) Historia filozofii
8
Urbankowski, Bohdan (1943- ).. Źródła : z dziejów myśli polskiej. T. 4, Tłumacze narodowych testamentów / Bohdan Urbankowski. 2017 BG( 1/ 0)

1(091) Historia filozofii
9

Znaczenie filozofii Oświecenia : człowiek wśród ludzi / redakcja naukowa Barbara Grabowska, Adam Grzeliński, Jolanta Żelazna. 2016 BG( 1/ 0)

1(091) Historia filozofii
10
Śleziński, Krzysztof (1962- ).. Filozoficzne reminiscencje. Cz. 1 / Krzysztof Śleziński. 2016 BG( 1/ 0)

1(091) Historia filozofii
11

Archiwum warszawskiej szkoły historii idei / wstęp, wybór, redakcja i opracowanie Andrzej Karalus i Przemysław Parszutowicz ; we współpracy z Haliną Floryńską-Lalewicz ; [Polska Akademia 2015 BG( 1/ 0)

1(091) Historia filozofii
12
Pawliszyn, Włodzimierz. Kwestia filozofii i Heidegger : doświadczenie metafilozoficzne / Włodzimierz Pawliszyn ; [oprac.] Aleksandra Pawliszyn. 2014 BG( 1/ 0)

1(091) Historia filozofii
13
Skoczyński, Jan (1946- ).. Glossy i uwagi / Jan Skoczyński. 2014 BG( 1/ 0)

1(091) Historia filozofii
14
Wiśniewska-Rutkowska, Lucyna. Dialog z tradycją - z dziejów polskiej myśli filozoficznej / Lucyna Wiśniewska-Rutkowska. 2014 BG( 1/ 0)

1(091) Historia filozofii
15
Bochenek, Krzysztof (1966- ).. Filozofia polska okresu międzywojennego : zarys problematyki / Krzysztof Bochenek, Leszek Gawor, Anna Jedynak, Jerzy Kojkoł. 2013 BG( 1/ 0)

1(091) Historia filozofii
16
Jagłowski, Mieczysław. Zarys historii filozofii hiszpańskiej : nurty i szkoły / Mieczysław Jagłowski. 2013 BG( 1/ 0)

1(091) Historia filozofii
17
Jura, Grzegorz. Filozofia zamachu stanu w XXI wieku / Grzegorz L. Jura. 2013 BG( 1/ 0)

1(091) Historia filozofii
18
MacIntyre, Alasdair C. (1929- ).. Bóg, filozofia, uniwersytety : wybrane zagadnienia z historii katolickiej tradycji filozoficznej / Alasdair MacIntyre ; przeł. Anna Łagodzka. 2013 BG( 1/ 0)

1(091) Historia filozofii
19
Dobieszewski, Janusz (1955- ).. Absolut i historia : w kręgu myśli rosyjskiej / Janusz Dobieszewski. 2012 BG( 1/ 0)

1(091) Historia filozofii
20
Goerdt, Wilhelm. Historia filozofii rosyjskiej / Wilhelm Goerdt ; przekł. Jacek Antkowiak. 2012 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

1(091) Historia filozofii
21
Morawiec, Edmund (1930-2019). Autor O nowoczesności w filozofii różnych epok historycznych : studium z historii pojęcia nowoczesności / Edmund Morawiec. 2012 BG( 1/ 0)

1(091) Historia filozofii
22
Rodziewicz, Artur. Idea i forma : o fundamentach filozofii Platona i presokratyków = Idea kai eidos / Artur Rodziewicz. 2012 BG( 1/ 0)

1(091) Historia filozofii
23
Russell, Bertrand (1872-1970).. Dzieje zachodniej filozofii i jej związki z rzeczywistością polityczno-społeczną od czasów najdawniejszych do dziś / Bertrand Russell ; przeł. Tadeusz Baszniak, Adam Lipszyc i Michał Szcz 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

1(091) Historia filozofii
24

Mit, historia, kultura : materiały z V Seminarium Historyków Filozofii Polski / pod red. Jana Skoczyńskiego. 2012 BG( 1/ 0)

1(091) Historia filozofii
25
Wróbel, Szymon (1967- ).. Ćwiczenia z przyjaźni / Szymon Wróbel. 2012 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

1(091) Historia filozofii
26
Żywiołek, Artur (1963- ).. Mesjański logos Europy : Mariana Zdziechowskiego i Stanisława Brzozowskiego dyskursy o kulturze Zachodu / Artur Żywiołek ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. 2012 BG( 1/ 0)

1(091) Historia filozofii
27
Dejneka, Piotr. Sam wśród filozofów : alienacje i próby ich przezwyciężenia w twórczości Stanisława Brzozowskiego / Piotr Dejneka. 2011 BG( 1/ 0)

1(091) Historia filozofii
28
Hankiewicz, Klemens (1842-1901).. Zarys filozofii słowiańskiej / Klemens Hankiewicz ; z jęz. niem. przetł. Artur Mordka i Kamila Niemczuk ; wstępem opatrzył Wieczesław Szalkiewicz. 2011 BG( 1/ 0)

1(091) Historia filozofii
29
Swieżawski, Stefan (1907-2004).. Dzieje europejskiej filozofii klasycznej / Stefan Swieżawski. 2011 BG( 1/ 0)

1(091) Historia filozofii
30
Kołakowski, Leszek (1927-2009).. Nasza wesoła apokalipsa : wybór najważniejszych esejów / Leszek Kołakowski ; wybór i układ Zbigniew Mentzel. 2010 BG( 1/ 0)

1(091) Historia filozofii
31
Skoczyński, Jan (1946- ).. Historia filozofii polskiej / Jan Skoczyński, Jan Woleński. 2010 BG( 2/ 1)

1(091) Historia filozofii
32

Historia filozofii politycznej : podręcznik / [red.] Leo Strauss, Joseph Cropsey ; red. nauk. Piotr Nowak, Mikołaj Wiśniewski ; przedm. do wyd. pol. Piotr Nowak. 2010 BG( 4/ 0)
WHS( 2/ 0)

1(091) Historia filozofii
33

Wspólnota i wspólnotowość w filozofii dawnej i współczesnej / pod red. Magdaleny Żardeckiej-Nowak, Przemysława Paczkowskiego ; wprow. Witolda M. Nowaka. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

1(091) Historia filozofii
34
Bocheński, Józef Maria (1902-1995).. Zarys historii filozofii / Józef Bocheński. 2009 BG( 1/ 0)

1(091) Historia filozofii
35
Ciechanowicz, Jan (1946- ).. Rozpacz a filozofia : (Myśliciele Europy wobec Boga, życia i śmierci) / Jan Ciechanowicz. 2009 BG( 1/ 0)

1(091) Historia filozofii
36
Copleston, Frederick (1907-1994).. Historia filozofii. T. 10, Filozofia rosyjska / Frederick Copleston ; przeł. Bohdan Chwedeńczuk. 2009 BG( 1/ 0)
BHU( 2/ 1)
WHS( 1/ 0)

1(091) Historia filozofii
37

Historia filozofii żydowskiej / [wybór i red.] Daniel H. Frank, Oliver Leaman ; przekł. Paweł Sajdek. 2009 BG( 2/ 1)
WHS( 1/ 1)

1(091) Historia filozofii
38
Menninghaus, Winfried. Wstręt : teoria i historia / Winfried Menninghaus ; przekł. Grzegorz Sowinski. 2009 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

1(091) Historia filozofii
39
Nowakowski, Andrzej (filozofia). Problem psychofizyczny w systemach Arystotelesa, Spinozy, Davidsona / Andrzej Nowakowski. 2009 BG( 1/ 0)

1(091) Historia filozofii
40
Schwartz, Benjamin Isadore (1916-1999).. Starożytna myśl chińska / Benjamin I. Schwartz ; tł. Magdalena Komorowska. 2009 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

1(091) Historia filozofii
41
Sikora, Adam (1928-2011).. Spotkania z filozofią : od Heraklita do Husserla / Adam Sikora. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

1(091) Historia filozofii
42
Skoczyński, Jan (1946- ).. Wiedza i sumienie : z badań nad filozofią polską / Jan Skoczyński. 2009 BG( 1/ 0)

1(091) Historia filozofii
43
Szyszkowska, Maria (1937- ).. Dzieje filozofii / Maria Szyszkowska. 2009 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

1(091) Historia filozofii
44
Anzenbacher, Arno (1940- ).. Wprowadzenie do filozofii / Arno Anzenbacher ; przeł. Juliusz Zychowicz. 2008 BG( 1/ 0)

1(091) Historia filozofii
45

Myśliciele polityczni : od Sokratesa do współczesności / red. David Boucher, Paul Kelly ; tł. Alicja Dąbrowska, Tomasz Sieczkowski. 2008 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

1(091) Historia filozofii
46
Domański, Juliusz (1927- ).. Philosophica, paraphilosophica, metaphilosophica : studia i szkice z dziejów myśli dawnej / Juliusz Domański. 2008 BG( 1/ 0)

1(091) Historia filozofii
47
Ferber, Rafael (1950- ).. Podstawowe pojęcia filozoficzne. 2, Człowiek, świadomość, ciało i dusza, wolność woli, śmierć / Rafael Ferber ; tł. Leszek Kusak, Adam Węgrzecki. 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 1)

1(091) Historia filozofii
48
Ferber, Rafael (1950- ).. Podstawowe pojęcia filozoficzne. 1, Filozofia, język, poznanie, prawda, byt, dobro / Rafael Ferber ; tł. Małgorzata Frankiewicz. 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

1(091) Historia filozofii
49
Halbfass, Wilhelm (1940-2000).. Indie i Europa : próba porozumienia na gruncie filozoficznym / Wilhelm Halbfass ; z jęz. ang. przeł. Monika Nowakowska, Robert Piotrowski. 2008 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

1(091) Historia filozofii
50
Jay, Martin (1944- ).. Pieśni doświadczenia : nowoczesne amerykańskie i europejskie wariacje na uniwersalny temat / Martin Jay ; przekł. Agnieszka Rejniak-Majewska. 2008 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

1(091) Historia filozofii
51
Kalka, Krzysztof. Zarys historii filozofii / Krzysztof Kalka. 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

1(091) Historia filozofii
52

Stefan Swieżawski : filozofia i historia filozofii / red. nauk. Tadeusz Klimski. 2008 BG( 3/ 0)

1(091) Historia filozofii
53
Kołakowski, Leszek (1927-2009).. Ułamki filozofii : najbardziej wysłużone i najczęściej cytowane zdania filozofów z komentarzem / Leszek Kołakowski. 2008 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

1(091) Historia filozofii
54
Kołakowski, Leszek (1927-2009).. O co nas pytają wielcy filozofowie : trzy serie / Leszek Kołakowski. 2008 BG( 1/ 0)

1(091) Historia filozofii
55
Spaemann, Robert (1927-2018).. Cele naturalne : dzieje i ponowne odkrycie myślenia teleologicznego / Robert Spaemann, Reinhard Löw ; ze wstępem Roberta Spaemanna ; przeł. Andrzej Półtawski. 2008 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

1(091) Historia filozofii
56
Stolovič, Leonid Naumovič (1929-2013).. Historia filozofii rosyjskiej : podręcznik / Leonid Stołowicz ; przekł. i posł. Bogusław Żyłko. 2008 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

1(091) Historia filozofii
57
White, Nicholas P. (1942- ).. Filozofia szczęścia : od Platona do Skinnera / Nicholas White ; tł. Marek Chojnacki. 2008 BG( 2/ 0)
BPP( 2/ 0)

1(091) Historia filozofii
58
Żuraw, Józef (1929- ).. Antynomia narodowości i uniwersalności w polskiej myśli filozoficznej : rozprawy i szkice z przeszłości / Józef Żuraw ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. 2008 BG( 2/ 0)

1(091) Historia filozofii
59
Alechnowicz-Skrzypek, Iwona. Filozofia na Uniwersytecie Wrocławskim w latach 1895-1935 / Iwona Alechnowicz. 2007 BG( 1/ 0)

1(091) Historia filozofii
60
Conche, Marcel (1922- ).. Filozofować w nieskończoność / Marcel Conche ; przeł. Patrycja Bobowska-Nastarzewska. 2007 BG( 1/ 0)

1(091) Historia filozofii
61
Copleston, Frederick (1907-1994).. Historia filozofii. T. 11, Pozytywizm logiczny i egzystencjalizm / Frederick Copleston ; przeł. Bohdan Chwedeńczuk. 2007 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 1)
WHS( 1/ 0)

1(091) Historia filozofii
62

Wokół humanistycznych wartości : w 70 rocznicę urodzin profesora Henryka Pilusia / [red. nauk. Tadeusz Daszkiewicz, Paweł Czarnecki]. 2007 BG( 1/ 0)

1(091) Historia filozofii
63

W poszukiwaniu prawdy, dobra i piękna : praca zbiorowa / pod red. Roberta T. Ptaszka i Jana Dębowskiego. 2007 BG( 1/ 0)

1(091) Historia filozofii
64
Geier, Manfred (1943- ).. Z czego śmieją się mądrzy ludzie : mała filozofia humoru / Manfred Geier ; przekł. Joanna Czudec. 2007 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

1(091) Historia filozofii
65
Grondin, Jean (1955- ).. Wprowadzenie do hermeneutyki filozoficznej / Jean Grondin ; tł. Leszek Łysień. 2007 BG( 1/ 0)

1(091) Historia filozofii
66

Filozofia słowiańska : historia i współczesność / [red. nauk. Wojciech Słomski]. 2007 BG( 1/ 0)

1(091) Historia filozofii
67
Żelazny, Mirosław (1954- ).. Nietzsche "ten wielki wzgardziciel" / Mirosław Żelazny. 2007 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

1(091) Historia filozofii
68
Albert, Karl (1921-2008).. Studia o historii filozofii / Karl Albert ; przeł. Bogdan Baran i Józef Marzęcki. 2006 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

1(091) Historia filozofii
69
Kołakowski, Leszek (1927-2009).. O co nas pytają wielcy filozofowie. Seria 3 / Leszek Kołakowski. 2006 BG( 2/ 0)

1(091) Historia filozofii
70

Filozofia wobec nauki, człowieka i społeczeństwa : wykłady z filozofii dla młodzieży / red. nauk. Krzysztof Łastowski, Paweł Zeidler ; [aut. Krzysztof Brzechczyn et al.]. 2006 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

1(091) Historia filozofii
71
Nicola, Ubaldo. Filozofia / Ubaldo Nicola ; z wł. przeł. Mateusz Salwa. 2006 BG( 1/ 0)

1(091) Historia filozofii
72
Sławek, Tadeusz (1946- ).. Żaglowiec czyli Przeciw swojskości : wybór esejów / Tadeusz Sławek ; wybór Zbigniew Kadłubek. 2006 BG( 1/ 0)

1(091) Historia filozofii
73
Warchala, Michał (1977- ).. Autentyczność i nowoczesność : idea autentyczności od Rousseau do Freuda / Michał Warchala. 2006 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

1(091) Historia filozofii
74
Benisz, Henryk (1960- ).. O człowieku i nie tylko... : impresje filozoficzne / Henryk Benisz ; Uniwersytet Opolski. 2005 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

1(091) Historia filozofii
75
Copleston, Frederick (1907-1994).. Historia filozofii. T. 5, Od Hobbesa do Hume’a / Frederick Copleston ; rozdz. I-X przeł. Jarosław Pasek, rozdz. XI-XIII przeł. Joanna Pasek, rozdz. XIV-XVIII przeł. Paweł Józefowicz. 2005 BG( 1/ 0)

1(091) Historia filozofii
76
Copleston, Frederick (1907-1994).. Historia filozofii. T. 4, Od Kartezjusza do Leibniza / Frederick Copleston ; przeł. Józef Marzęcki. 2005 BG( 2/ 0)

1(091) Historia filozofii
77
Gawor, Leszek (1955- ).. Polska myśl historiozoficzna I połowy XX wieku : analiza wybranych poglądów / Leszek Gawor. 2005 BG( 1/ 0)

1(091) Historia filozofii
78
Gut, Arkadiusz (1970- ).. Gottlob Frege i problemy filozofii współczesnej / Arkadiusz Gut ; [Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Filozofii]. 2005 BG( 1/ 0)

1(091) Historia filozofii
79
Kenny, Anthony John Patrick (1931- ).. Krótka historia filozofii zachodniej / Anthony Kenny ; przeł. Wacław Jan Popowski ; fragmenty poetyckie przeł. Ernest Bryll. 2005 BG( 1/ 0)

1(091) Historia filozofii
80
Sikora, Adam (1928-2011).. Od Heraklita do Husserla : spotkania z filozofią / Adam Sikora. 2005 BG( 1/ 0)

1(091) Historia filozofii
81
Skarga, Barbara (1919-2009).. Granice historyczności / Barbara Skarga ; Instytut Filozofii i Socjologii PAN. 2005 BG( 1/ 0)

1(091) Historia filozofii
82
Swieżawski, Stefan (1907-2004).. Zagadnienie historii filozofii / Stefan Swieżawski ; pod red. Mikołaja Olszewskiego i Jacka Juliusza Jadackiego ; Towarzystwo Naukowe Warszawskie. 2005 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

1(091) Historia filozofii
83

Filozofia i czas przeszły : Profesorowi Czesławowi Głombikowi w 70. rocznicę urodzin / pod red. Barbary Szotek i Andrzeja J. Norasa. 2005 BG( 1/ 0)

1(091) Historia filozofii
84
Copleston, Frederick (1907-1994).. Historia filozofii. T. 3, Od Ockhama do Suáreza / Frederick Copleston ; przeł. Sylwester Zalewski, Henryk Bednarek. 2004 BG( 1/ 0)

1(091) Historia filozofii
85
Copleston, Frederick (1907-1994).. Historia filozofii. T. 1, Grecja i Rzym / Frederick Copleston ; przeł. Henryk Bednarek. 2004 BG( 1/ 0)

1(091) Historia filozofii
86
Copleston, Frederick (1907-1994).. Historia filozofii. T. 2, Od Augustyna do Szkota / Frederick Copleston ; przeł. Sylwester Zalewski. 2004 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

1(091) Historia filozofii
87

Rozum i świat : Herder i filozofia XVIII, XIX i XX wieku / przygot. i red. nauk. Marion Heinz, Maciej Potępa, Zbigniew Zwoliński ; [red. tekstu pol. Halina Floryńska ; tł. Paweł Piszczatowsk 2004 BG( 1/ 1)

1(091) Historia filozofii
88
Höffe, Otfried (1943- ).. Mała historia filozofii / Otfried Höffe ; przeł. Janusz Sidorek. 2004 BG( 2/ 0)

1(091) Historia filozofii
89
Koziróg, Bernard (1955- ).. Wybrane zagadnienia z historii filozofii starożytnej i średniowiecznej / Bernard Koziróg. 2004 BG( 1/ 0)

1(091) Historia filozofii
90
Tatarkiewicz, Władysław (1886-1980).. Historia filozofii. T. 2, Filozofia nowożytna do roku 1830 / Władysław Tatarkiewicz. 2004 BG( 1/ 0)

1(091) Historia filozofii
91
Tatarkiewicz, Władysław (1886-1980).. Historia filozofii. T. 1, Filozofia starożytna i średniowieczna / Władysław Tatarkiewicz. 2004 BG( 1/ 0)

1(091) Historia filozofii
92
Tatarkiewicz, Władysław (1886-1980).. Historia filozofii. T. 3, Filozofia XIX wieku i współczesna / Władysław Tatarkiewicz. 2004 BG( 1/ 0)

1(091) Historia filozofii
93
Walentowicz, Halina. Tęsknota za lepszym : historiozofia Maxa Horkheimera / Halina Walentowicz. 2004 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

1(091) Historia filozofii
94
Balcerowicz, Piotr (1964- ).. Historia klasycznej filozofii indyjskiej. Cz. 1, Początki, nurty analityczne i filozofia przyrody / Piotr Balcerowicz. 2003 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

1(091) Historia filozofii
95
Borzym, Stanisław (1939- ).. Przeszłość dla przyszłości : z dziejów myśli polskiej / Stanisław Borzym. 2003 BG( 1/ 0)

1(091) Historia filozofii
96

Historia filozofii zachodniej / pod red. Richarda H. Popkina ; [red. Maciej Kaczyński et al.]. 2003 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

1(091) Historia filozofii
97
Leszczyński, Damian (1972- ).. Wprowadzenie do francuskiej filozofii nauki : od Comte’a do Foucaulta / Damian Leszczyński, Krzysztof Szlachcic. 2003 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

1(091) Historia filozofii
98

Dialektyka bezpieczeństwa, wojny i pokoju : rozprawy z filozofii, myśli społeczno-politycznej i pedagogiki / pod red. Ryszarda Rosy. 2003 BG( 1/ 0)

1(091) Historia filozofii
99

O inspiracjach kartezjańskich w filozofii i inne rozprawy / red. Stefan Sarnowski. 2003 BG( 1/ 0)

1(091) Historia filozofii

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego