Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "1" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 5927 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Błachnio, Aleksandra (1977- ). Autor Potencjał osób w starości : poczucie jakości życia w procesie starzenia się / Aleksandra Błachnio. 2019 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.9-053.9 Psychologia ludzi starych
2
Czyż, Anna (nauki medyczne). Autor Jak radzi sobie ze stresem słabosłysząca młodzież? / Anna Czyż. 2019 BG( 1/ 0)

159.94 Emocje. Uczucia. Nastroje. Depresja. Stres. Dążenia. Wola. Odpowiedzialność. Motywy
3
Dobieszewski, Janusz (1955- ). Autor Syntezy i niuanse : studia i szkice z filozofii rosyjskiej / Janusz Dobieszewski. 2019 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
4
Fałdowski, Marek (1971- ). Autor Etyka zawodowa policjanta we współczesnej kulturze służby państwa demokratycznego / Marek Fałdowski. 2019
174 Etyka zawodowa. Etyka obowiązku. Etyka pracy. Etyka stosunków między pracodawcą a pracow
5
Kliszcz, Joanna. Autor Psychologia potrzeb osób starszych : potrzeby psychospołeczne po 65. roku życia / Joanna Kliszcz. 2019 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.9-053.9 Psychologia ludzi starych
6
Kosyrz, Zdzisław (1930- ). Autor Oblicza człowieka i rozdroża jego natury / Zdzisław Kosyrz. 2019 BG( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
7
Koszowy, Marcin. Autor Autorytet w argumentacji i w dialogu : teorie, modele, aplikacje / Marcin Koszowy. 2019 BG( 2/ 0)
BWP( 3/ 0)

162 Wnioskowanie. Wynikanie. Wnioskowanie bezpośrednie. Analogia. Indukcja. Sylogizm. Dedukcja.
8
Łagosz, Marek. Autor Ontologia : materializm i jego granice / Marek Łagosz. 2019 BG( 1/ 0)

11/12 METAFIZYKA. Ontologia. Prawda. Fałsz. Dobro. Zło. Piękno. Brzydota. Metafizyka szczegó
9
MacDonald, Paul S. (1951- ). Autor Psychē - dzieje pojęcia : dociekania o duszy, umyśle i duchu od Homera do Hume’a / Paul S. MacDonald ; przełożył Ireneusz Kania ; wstępem opatrzył Andrzej Serafin. 2019 BG( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
10
Ortega y Gasset, José (1883-1955). Autor Idee, przeświadczenia, historia / José Ortega y Gasset ; przełożył Ireneusz Kania. 2019 BG( 1/ 0)

1 FILOZOFIA
11

Człowiek - podmiot - osoba : eseje z filozofii człowieka / pod redakcją Przemysława Paczkowskiego. 2019 BG( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
12

Odmiany pamięci : rozprawy i eseje z filozofii kultury / pod redakcją Witolda Nowaka i Przemysława Paczkowskiego. 2019 BG( 1/ 0)

159.95 Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja. Uwaga. Pamięć. Uczenie się. Mnemotechnika. Za
13
Pawłowski, Kazimierz (filolog). Autor Alkinous i średni platonizm : pragnienie wejrzenia poza to, co widzialne / Kazimierz Pawłowski. 2019 BG( 1/ 0)

14(091)1 Historia filozofii starożytnej
14

Karl Jaspers : logos i alogon / redakcja Czesława Piecuch. 2019 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
15
Rogacz, Dawid (1992- ). Autor Chińska filozofia historii : od początków do końca XVIII wieku / Dawid Rogacz. 2019 BG( 1/ 0)

1(091) Historia filozofii
16
Słodkowski, Piotr (1985- ). Autor Modernizm żydowsko-polski : Henryk Streng/Marek Włodarski a historia sztuki / Piotr Słodkowski ; Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. 2019 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
17

Oriental encounters : language, society, culture = Spotkania orientalistyczne : język, społeczeństwo, kultura / ed. by / red. Agnieszka Solska, Ireneusz Kida. 2019 BG( 2/ 0)

1 FILOZOFIA
18

Wojna, etyka, kultura / redakcja naukowa Cezary Kalita, Stanisław Topolewski ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Wydział Humanistyczny. Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeń 2019 BG( 1/ 0)

17 ETYKA. MORALNOŚĆ. FILOZOFIA PRAKTYCZNA. Rola i metoda etyki. Istota moralności. Fakty mora
19
Witkowski, Tomasz (1963- ). Autor Zakazana psychologia. T. 3, O cnotach, przywarach i uczynkach małych wielkich uczonych / Tomasz Witkowski. 2019 BG( 1/ 0)

159.9 PSYCHOLOGIA
20
Wojewoda, Ewelina. Autor Prawnokarne i kryminologiczne aspekty medycznie wspomaganej prokreacji / Ewelina Wojewoda. 2019 BG( 3/ 0)
BWP( 3/ 0)

179 Różne zagadnienia etyczne. Moralność prasy. Okrucieństwo (wobec dzieci i zwierząt). Wi
21
Wolniewicz, Bogusław (1927-2017). Autor Filozofia i wartości. 1 / Bogusław Wolniewicz ; z fragmentami pism Tadeusza Kotarbińskiego. 2019 BG( 1/ 0)

1 FILOZOFIA
22

Prawnokarne aspekty ochrony początków życia ludzkiego / pod redakcją Agaty Ziółkowskiej. 2019 BG( 1/ 0)

173 Moralność rodzinna. Małżeństwo. Poligamia i monogamia. Wolna miłość. Aborcja. Stosun
23
Augustynek, Andrzej. Autor Wprowadzenie do psychologii / Andrzej Augustynek. 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.9 PSYCHOLOGIA
24
Czaja-Chudyba, Iwona. Autor Po latach traumy : psychologiczne następstwa represji politycznych w Polsce w latach 1944-1956 / Iwona Czaja-Chudyba. 2018 BG( 1/ 0)

159.94 Emocje. Uczucia. Nastroje. Depresja. Stres. Dążenia. Wola. Odpowiedzialność. Motywy
25
Domański, Cezary (1962- ). Autor Historia psychologii w Europie Środkowej : badacze, inspiracje i koncepcje / Cezary W. Domański. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.9(091) Historia psychologii
26

Filozofia wobec zła : od spekulacji do transgresji = Philosophy and evil : from speculation to transgression / redakcja Marek Drwięga, Radosław Strzelecki. 2018 BG( 1/ 0)

11/12 METAFIZYKA. Ontologia. Prawda. Fałsz. Dobro. Zło. Piękno. Brzydota. Metafizyka szczegó
27

Dyskursy gościnności : etyka współbycia w perspektywie późnej nowoczesności / pod redakcją Adama Dziadka, Moniki Glosowitz, Dawida Kujawy i Katarzyny Szopy ; [autorzy: Alexis Angulo [i 17 2018 BG( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
28
Fabiś, Artur. Autor Troski egzystencjalne w starości : ujęcie geragogiczne / Artur Fabiś. 2018 BG( 1/ 0)

159.9-053.9 Psychologia ludzi starych
29
Filipowicz, Adam (1968- ). Autor Tłumacz Tertulian przeciwko Hermogenesowi, czyli Spór o stworzenie świata / Adam Mariusz Filipowicz. 2018 BG( 1/ 0)

14 SYSTEMY FILOZOFICZNE. ŚWIATOPOGLĄD
30

Metody badania emocji i motywacji / redakcja naukowa Henryk Gasiul. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.94 Emocje. Uczucia. Nastroje. Depresja. Stres. Dążenia. Wola. Odpowiedzialność. Motywy
31
Gawda, Barbara. Autor Psychologia pisma : poznawcza teoria związku psychika-pismo / Barbara Gawda. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
32
Gola, Beata. Autor Etyka środowiskowa w edukacji ekologicznej / Beata Gola. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

113/119 Kosmologia. Filozofia przyrody. Ogólne prawa natury. Początek wszechświata. Stworzeni
33
Grabarczyk, Paweł (filozofia). Autor W poszukiwaniu teorii znaczenia : próby eksplikacji pojęcia znaczenia w filozofii XX wieku / Paweł Grabarczyk. 2018 BG( 1/ 0)

14 SYSTEMY FILOZOFICZNE. ŚWIATOPOGLĄD
34

Leszek Kołakowski a filozofia / pod redakcją Stanisława Gromadzkiego i Marcina Miłkowskiego. 2018 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
35
Grzegorzewska, Iwona (psychologia). Autor Uzależnienia behawioralne / Iwona Grzegorzewska, Lidia Cierpiałkowska. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 1)

159.9 PSYCHOLOGIA
36

Ulepszanie człowieka : perspektywa filozoficzna / redakcja Grzegorz Hołub, Piotr Duchliński. 2018 BG( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
37
Hołub, Grzegorz (1969- ). Autor Ulepszanie człowieka : fikcja czy rzeczywistość? : argumenty, krytyka, poszukiwanie płaszczyzny dialogu / Grzegorz Hołub. 2018 BG( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
38
Jan Filoponos (około 490-570). Autor Komentarz do Arystotelesowego O duszy II, 1-5 / Jan Filoponos. Komentarz do Arystotelesowego O duszy II, 1-5 / (Pseudo-)Symplicjusz ; przekład, wstęp i przypisy: Joanna Komorowska. 2018 BG( 1/ 0)

13 Filozofia ducha. Metafizyka życia duchowego. Filozofia kultury. Systemy kultury
39
Jaspers, Karl (1883-1969). Autor Problem winy : o politycznej odpowiedzialności Niemiec / Karl Jasper ; przekład Jan Garewicz. 2018 BG( 1/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
40
Koczanowicz, Dorota. Autor Pozycja smaku : jedzenie w granicach sztuki / Dorota Koczanowicz. 2018 BG( 1/ 0)

111.852 Estetyka (obiektywna i subiektywna)
41
Kononiuk, Tadeusz. Autor Rzetelne dziennikarstwo : aksjologia i deontologia / Tadeusz Kononiuk ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii. 2018 BG( 1/ 0)

174 Etyka zawodowa. Etyka obowiązku. Etyka pracy. Etyka stosunków między pracodawcą a pracow
42
Kuliniak, Radosław. Autor Filozofia po ciemnej stronie mocy : krucjaty marksistów i komunistów polskich przeciwko Lwowskiej Szkole Filozoficznej Kazimierza Twardowskiego. Cz. 1, Lata 1945-1951 / Radosław Kuliniak, Mariu 2018 BG( 1/ 0)

101 Istota i zadania filozofii. Zakres i granice filozofii. Filozofia jako nauka i sztuka. Metod
43
Laskowska, Małgorzata (religia). Autor Kształcenie w zakresie etyki dziennikarskiej w kontekście mediów społecznościowych / Małgorzata Laskowska. 2018 BG( 1/ 0)

172 Etyka społeczna. Moralność społeczna. Etyka obywatelska. Patriotyzm. Etyka międzynarodo
44

W kulturze wstydu? : wstyd i jego reprezentacje w tekstach kultury / redakcja Anna Łebkowska, Łukasz Wróblewski, Klaudia Muca. 2018 BG( 1/ 0)

159.94 Emocje. Uczucia. Nastroje. Depresja. Stres. Dążenia. Wola. Odpowiedzialność. Motywy
45
Linkner, Tadeusz (1949- ). Autor Słowiańskie bogi i demony : z rękopisu Bronisława Trentowskiego / Tadeusz Linkner. 2018 BG( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
46

Ekologia wyzwaniem dla Kościołów chrześcijańskich : praca zbiorowa / Karl Lehman, Jarosław M. Lipniak, Henri Cazelles, Klaus Töpfer, Paweł Góralczyk, Andrzej Szafulski, Sidónio de Freita 2018 BG( 1/ 0)

113/119 Kosmologia. Filozofia przyrody. Ogólne prawa natury. Początek wszechświata. Stworzeni
47
Macko, Anna. Autor Umysł moralny : jak powstają oceny moralne? / Anna Macko. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

17 ETYKA. MORALNOŚĆ. FILOZOFIA PRAKTYCZNA. Rola i metoda etyki. Istota moralności. Fakty mora
48

Niezabliźniona rana Narcyza : dyptyk o nieświadomości i początkach polskiej psychoanalizy / Bartłomiej Dobroczyński i Mira Marcinów. 2018 BG( 1/ 0)

159.964 Psychoanaliza. Psychologia głębi
49
Matyaszewski, Paweł (1961- ). Autor Monteskiusz w Polsce : wczoraj i dziś / Paweł Matyaszewski ; Instytut Monteskiusza. 2018 BG( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
50
Mazur, Piotr Stanisław (1968- ). Autor Metafizyka istnienia człowieka / Piotr Stanisław Mazur. 2018 BWF( 1/ 0)


51

Gaston Bachelard i filozofie obrazu : psychologiczne i społeczno-polityczne aspekty obrazowości / Ilona Błocian, Kamila Morawska, Marta Ples-Bęben ; Towarzystwo Bachelardowskie "Mythopoeia". 2018 BG( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
52
Neckar, Jacek. Autor Ewolucyjna psychologia osobowości : o psychologicznej naturze człowieka w ujęciu darwinowskim / Jacek Neckar. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
53
Noras, Andrzej Jan. Autor Filozof czystego poznania : rzecz o Hermannie Cohenie / Andrzej J. Noras. 2018 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
54
Nowak, Piotr (1966- ). Autor Przemoc i słowa : w kręgu filozofii politycznej Hannah Arendt / Piotr Nowak. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
55
Olesiński, Piotr. Autor Psychologia kochania / Piotr Olesiński. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.94 Emocje. Uczucia. Nastroje. Depresja. Stres. Dążenia. Wola. Odpowiedzialność. Motywy
56

Historia, klimat, przyroda : perspektywa antropocentryczna / [redaktorzy Piotr Oliński, Wojciech Piasek]. 2018 BG( 1/ 0)

113/119 Kosmologia. Filozofia przyrody. Ogólne prawa natury. Początek wszechświata. Stworzeni
57

Chosen topics of supporting persons with a disability. vol. 4, Towards questions and answers about human well-being / edited by Sławomir Olszewski, Magdalena Pasteczka. 2018 BG( 1/ 0)

159.9-05 Psychologia różnych kategorii osób
58
Perniola, Mario (1941-2018). Autor Estetyka współczesna : panorama ogólna / Mario Perniola ; przekład Paulina Piotrowicz, Emiliano Ranocchi. 2018 BG( 1/ 0)

111.852 Estetyka (obiektywna i subiektywna)
59
Piasecka, Małgorzata (pedagog). Autor O uniwersalizmie (nie)dokończenia : edukacyjne (nie)miejsca i (nie)ślady / Małgorzata Piasecka ; Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie. 2018 BG( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
60
Pietrzak, Marcin (nauki filozoficzne). Autor Forma i treść cynizmu : studium fenomenu cyniczności na trzech przykładach starożytnych / Marcin Pietrzak ; Uniwersytet Opolski. 2018 BG( 1/ 0)

14(091)1 Historia filozofii starożytnej
61
Przybylska, Irena. Autor Dyskursy o emocjach - pedagogika i codzienność szkolna / Irena Przybylska. 2018 BG( 2/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
62
Seikkula, Jaakko. Autor Dialog sieci społecznych / Jaakko Seikkula, Tom Erik Arnkil ; przełożyła Anna Tanalska-Dulęba. 2018 BG( 1/ 0)

159.98 Psychologia stosowana. Psychotechnika
63
Siemek, Marek Jan (1942-2011). Autor Filozofia, dialektyka, rzeczywistość / Marek J. Siemek ; redaktorzy naukowi tomu Marcin Pańków, Jakub Nikodem. 2018 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
64
Siemek, Marek Jan (1942-2011). Autor W kręgu filozofów / Marek J. Siemek ; redaktor naukowy tomu Mateusz Falkowski. 2018 BG( 1/ 0)

1(091) Historia filozofii
65
Sikorski, Wiesław. Mózg a ciało w psychoterapii / Wiesław Sikorski. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.923 Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. S
66

Wyzwania i zagrożenia bioetyczne XXI wieku / pod redakcją Władysława Sinkiewicza i Rafała Grabowskiego. 2018 BG( 1/ 0)

179 Różne zagadnienia etyczne. Moralność prasy. Okrucieństwo (wobec dzieci i zwierząt). Wi
67
Skrzypulec, Błażej. Autor Empiryczna ontologia percepcji : struktura i tożsamość przedmiotów wzrokowych w perspektywie nauk kognitywnych / Błażej Skrzypulec. 2018 BG( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
68

Dzieci z trudnościami poznawczymi i emocjonalnymi w młodszym wieku : terapia i wspieranie / pod redakcją Emilii Śmiechowskiej-Petrovskij, Elżbiety Kwiatkowskiej. 2018 BG( 1/ 0)

159.922.7/.8 Psychologia dzieci i młodzieży
69
Śmieja, Magdalena. Autor W związku z inteligencją emocjonalną : rola inteligencji emocjonalnej w relacjach społecznych i związkach intymnych / Magdalena Śmieja. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.95 Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja. Uwaga. Pamięć. Uczenie się. Mnemotechnika. Za
70

Wybrane problemy wczesnej fenomenologii : antologia tekstów / zebrał i wstępem opatrzył Daniel R. Sobota. 2018 BG( 1/ 0)

165 Teoria poznania. Epistemologia. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. T
71
Sosnowski, Miłosz Iwo (1975- ). Autor Badania nad rodowodem i tożsamością narodową Fryderyka Nietzschego w świetle źródeł literackich, biograficznych i genealogicznych / Miłosz Sosnowski. 2018 BG( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
72
Špet, Gustav Gustavovič (1879-1937). Autor Zjawisko i sens : fenomenologia jako nauka podstawowa i jej problemy / Gustaw Szpet ; przekład i słowo od tłumacza Bogusław Żyłko ; redakcja naukowa przekładu Jacek Uglik ; projekt okładki 2018 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
73

Rozum, człowiek, historia / pod redakcją Jakuba Szczepańskiego. 2018 BG( 1/ 0)

101 Istota i zadania filozofii. Zakres i granice filozofii. Filozofia jako nauka i sztuka. Metod
74
Szołtysek, Adolf Ernest (1942- ). Autor Filozofia umysłu / Adolf E. Szołtysek. 2018 BG( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
75
Sztumska, Bożena. Autor Świat wartości jako trzecie środowisko istnienia człowieka / Bożenna Sztumska, Janusz Sztumski. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

14 SYSTEMY FILOZOFICZNE. ŚWIATOPOGLĄD
76

Cezary Wodziński in memoriam / redakcja i opracowanie Waleria Szydłowska. 2018 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
77

Gerontologopedia / redakcja naukowa Waldemar Tłokiński, Stanisław Milewski, Katarzyna Kaczorowska-Bray. 2018 BG( 1/ 0)

159.9-053.9 Psychologia ludzi starych
78
Waszyńska, Katarzyna (1972- ). Autor Prostytucja kobieca : psychospołeczne studium zjawiska : sacrum - profanum - praca seksualna / Katarzyna Waszyńska. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

176 Etyka seksualna. Prostytucja. Cudzołóstwo. Pornografia
79
Wolniewicz, Bogusław (1927-2017). Autor Filozofia i wartości. 2 / Bogusław Wolniewicz. 2018 BG( 1/ 0)

1 FILOZOFIA
80

Toposy (w) filozofii : filozofia i jej miejsce w doświadczeniu kulturowym / redakcja Maciej Woźniczka, Marek Perek ; Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie. 2018 BG( 1/ 0)

13 Filozofia ducha. Metafizyka życia duchowego. Filozofia kultury. Systemy kultury
81

Psychologia w promowaniu zdrowia : muzyka, sztuka, media / redakcja Helena Wrona-Polańska, Aleksander B. Skotnicki. 2018 BG( 1/ 0)

159.9 PSYCHOLOGIA
82
Arden, John Boghosian. Neuronauka w psychoterapeutycznym procesie zmiany / John B. Arden ; tłumaczenie Anna Alochno-Janas. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.964 Psychoanaliza. Psychologia głębi
83
Augustyniak, Piotr (1977- ).. Trans : filozofia Cezarego Wodzińskiego / Piotr Augustyniak. 2017 BG( 1/ 0)

14(091)4 Historia filozofii współczesnej (20-21 w.)
84

Chosen topics of supporting persons with a disability. vol. 3 / edited by Jolanta Baran, Izabella Gałuszko, Sławomir Olszewski. 2017 BG( 1/ 0)

159.9-05 Psychologia różnych kategorii osób
85
Batóg, Tadeusz (1934- ).. Dwa studia o Kancie / Tadeusz Batóg. 2017 BG( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)
86

Etyczne i społeczne wymiary pracy / redakcja naukowa Ireneusz M. Świtała, Norbert G. Pikuła, Katarzyna Białożyt. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

174 Etyka zawodowa. Etyka obowiązku. Etyka pracy. Etyka stosunków między pracodawcą a pracow
87
Błachnio, Aleksandra (1977- ).. Psychologia starzenia się i strategie dobrego życia / Aleksandra Błachnio, Karolina Kuryś-Szyncel, Emilia Martynowicz, Aldona Molesztak. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.9-053.9 Psychologia ludzi starych
88
Blumenberg, Hans (1920-1996).. Paradygmaty dla metaforologii / Hans Blumenberg ; przełożył Bogdan Baran. 2017 BG( 1/ 0)

1 FILOZOFIA
89
Borkowski, Grzegorz (prawnik). Etyka zawodu radcy prawnego i adwokata : kazusy, objaśnienia, orzecznictwo / redakcja naukowa Grzegorz Borkowski ; Grzegorz Borkowski, Krzysztof Kukuryk, Sławomir Pilipiec. 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 1)

174 Etyka zawodowa. Etyka obowiązku. Etyka pracy. Etyka stosunków między pracodawcą a pracow
90
Brzeziński, Jerzy (1947- ).. O psychologii nauce i uniwersytecie : wybór tekstów / Jerzy Marian Brzeziński ; pod redakcją Elżbiety Hornowskiej i Mariusza Urbańskiego. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.9 PSYCHOLOGIA
91
Byczewska-Konieczny, Karolina. Jak starzeje się umysł? : o funkcjonowaniu poznawczym osób starszych i jego zróżnicowaniu indywidualnym / Karolina Byczewska-Konieczny. 2017 BG( 1/ 0)

159.9-053.9 Psychologia ludzi starych
92

Transformacje w psychoterapii : korekcyjne doświadczenie w podejściu poznawczo-behawioralnym, humanistycznym i psychodynamicznym / pod redakcją Louisa G. Castonguay i Clary E. Hill ; przekład 2017 BG( 1/ 0)

159.98 Psychologia stosowana. Psychotechnika
93

Macierzyństwo : szanse i ograniczenia : perspektywa psychologii osoby / redakcja naukowa Agata Celińska-Miszczuk, Lidia Anna Wiśniewska. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.9-055.2 Psychologia kobiet
94
Chabior, Agata. Wspomaganie procesu pomyślnego starzenia się u ludzi starych : między powinnością a profesją / Agata Chabior. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.9-053.9 Psychologia ludzi starych
95
Chechelski, Dominik. Cycerona i Jana Pawła II myślenie o starości / Dominik Chechelski. 2017 BG( 1/ 0)

14 SYSTEMY FILOZOFICZNE. ŚWIATOPOGLĄD
96
Chlewicki, Maciej. Autor Etyka i metafizyka : szkice z filozofii praktycznej Kanta / Maciej Chlewicki, Wojciech Torzewski. 2017 BG( 1/ 0)

17 ETYKA. MORALNOŚĆ. FILOZOFIA PRAKTYCZNA. Rola i metoda etyki. Istota moralności. Fakty mora
97
Chudoba, Ewa (1983- ).. Córki Nawojki : filozofki na Uniwersytecie Jagiellońskim 1897-1967 / Ewa Chudoba, Anna Smywińska-Pohl. 2017 BG( 1/ 0)

14(091)4t Dzieła filozofów współczesnych
98
Czapiński, Janusz (1951- ).. Psychologia szczęścia : kto, kiedy, dlaczego kocha życie i co z tego wynika, czyli Nowa odsłona teorii cebulowej / Janusz Czapiński. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

159.94 Emocje. Uczucia. Nastroje. Depresja. Stres. Dążenia. Wola. Odpowiedzialność. Motywy
99
Czardybon, Barbara. Autor Problem wiedzy w rosyjskim projekcie neokantowskim / Barbara Czardybon. 2017 BG( 1/ 0)

14(091)3 Historia filozofii nowożytnej (15-19 w.)

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego