Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "061.1*4-67*" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 149 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Historia świadomości europejskiej / wybór i opracowanie Antoine Arjakovsky ; tłumaczenie Agata Kozielska. 2019 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
2
Czachór, Zbigniew (1965- ). Autor Polska polityka europejska : idee, cele, aktorzy, rezultaty / Zbigniew Czachór, Adam Jaskulski, Jarosław Jańczak, Renata Mieńkowska-Norkienė, Piotr Tosiek. 2019 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
3
Magierek, Dariusz. Autor Rola i udział Polski we Wspólnej Polityce Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej jako przykład europeizacji wybranych interesów politycznych / Dariusz Magierek ; Politechnika Koszalińska. 2019 BG( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
4

Parlament Europejski w strukturze instytucjonalnej i politycznej Unii Europejskiej / redakcja naukowa Krzysztof Zuba, Błażej Choroś. 2019 BG( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
5
Cebul, Krzysztof (1979- ). Autor Miejsce i rola Polski w Unii Europejskiej : w świetle debat parlamentarnych w Sejmie RP w latach 2004-2011 / Krzysztof Cebul. 2018 BG( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
6

Integracja europejska : polska perspektywa / redakcja naukowa Zbigniew Czachór, Tomasz Grzegorz Grosse, Waldemar Paruch. 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
7
Grosse, Tomasz Grzegorz. Autor Pokryzysowa Europa : dylematy Unii Europejskiej / Tomasz Grzegorz Grosse. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
8
Olszewski, Paweł Jan. Autor Unia europejska w świecie : od liberalizmu do realizmu / Paweł Olszewski. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
9
Puślecki, Zdzisław Walenty (1947- ). Autor Unia Europejska - Chiny : nowe zjawiska w stosunkach handlowo-ekonomicznych / Zdzisław W. Puślecki. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
10

Reprezentacja interesów gospodarczych i społecznych w Unii Europejskiej / redakcja naukowa Urszula Kurczewska i Krzysztof Jasiecki. 2017 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 1)

061.1(4-67) Unia Europejska
11

Unia Europejska i wybrane państwa świata wobec kryzysu migracyjnego / redakcja naukowa: Jadwiga Nadolska, Paweł Stawarz, Konstanty A. Wojtaszczyk ; Instytut Europeistyki. Wydział Nauk Politycz 2017 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
12
Pawlicka, Jolanta. Procedura kładki jako uproszczony tryb zmiany traktatów stanowiących podstawę Unii Europejskiej / Jolanta Pawlicka ; [rec. wydaw. Jerzy Kranz]. 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
13

Unia Europejska wobec wybranych zewnętrznych wyzwań XXI wieku / redakcja naukowa Tadeusz Sporek, Małgorzata Fronczek. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
14
Cichos, Katarzyna. Unijna polityka współpracy na rzecz rozwoju : zagadnienia prawne / Katarzyna Cichos. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
15

Zastosowanie konstruktywizmu w studiach europejskich / redakcja naukowa Jacek Czaputowicz. 2016 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
16

Europejskie polityki imigracyjne : stare dylematy, nowe wyzwania / redakcja naukowa Grażyna Firlit-Fesnak, Łukasz Łotocki, Piotr W. Zawadzki ; Zakład Migracji i Stosunków Etnicznych Instytutu 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
17
Kabat-Rudnicka, Danuta. Konstytucjonalizacja Unii Europejskiej a sądownictwo konstytucyjne : wielopoziomowa współpraca czy rywalizacja? / Danuta Kabat-Rudnicka. 2016 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
18
Kirpsza, Adam (1985- ).. Jak negocjować w Brukseli? : proces podejmowania decyzji w Unii Europejskiej / Adam Kirpsza. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
19
Natanek, Mirosław. Samorządy w Radzie Europy : od powstania Rady Europy do szczytu wiedeńskiego 1993 roku / Mirosław Natanek. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
20

Zróżnicowanie rozwoju współczesnej Europy / redakcja Andrzej Nowosad, Rafał Wisła. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
21

Unia Europejska i Polska wobec międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju / pod redakcją Anny Skolimowskiej, Bartosza Jankowskiego. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
22
Wierzchowska, Anna (politolog). Wpływ modernizacji i kryzysu na dynamikę zmiany w Unii Europejskiej / Anna Wierzchowska ; Instytut Nauk Politycznych, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Uniwersyt Warszawski. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
23

Normatywna potęga Unii Europejskiej w obliczu umiędzynarodowionych konfliktów wewnętrznych / redakcja naukowa Anna Skolimowska ; Instytut Politologii UKSW w Warszawie. Katedra Stosunków Międ 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
24
Wochowska, Małgorzata. Europejska polityka obywatelska jako instrument integracji europejskiej / Małgorzata Wochowska. 2015 BG( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
25

Instytucjonalny wymiar członkostwa Polski w Unii Europejskiej / red. nauk. Ireneusz Kraś ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
26
Krzemiński, Maciej. Kryzys gospodarczy jako wyzwanie dla zarządzania Unią Europejską : przykład regionów i polityki regionalnej / Maciej Krzemiński ; [tł. na jęz. ang. Summa Linguae]. 2014 BG( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
27
Niklewicz, Konrad (dziennikarz). Komunikując prezydencję : efektywność strategii komunikacyjnej polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej / Konrad Niklewicz. 2014 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
28
Piskorska, Beata (1978- ).. Wpływ procesów antydemokratycznych w państwach Partnerstwa Wschodniego na Europejską Politykę Sąsiedztwa = Impact of anti-democratic processes in Eastern Partnership Countries on the Europea 2014 BG( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
29
Słomczyńska, Irma. Strategie makroregionalne Unii Europejskiej jako instrument zarządzania wielopoziomowego = European Union’s multi-regional strategies as a multi-level governance tool / Irma Słomczyńska ; [tł. 2014 BG( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
30

Polska w Unii Europejskiej : gospodarka, energetyka, region / praca zbiorowa pod red. Edwarda Jakubowskiego, Waldemara Sługockiego. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
31

Przyszłość Europy : polska perspektywa / [oprac. przygot. przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ; red. Filip Tereszkiewicz]. 2014 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
32
Zając, Justyna. European Union policy in the Mediterranean : an international roles theory approach / Justyna Zając ; [transl. Michelle Granas, Jean-Jacques Granas]. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
33
Chyłek, Ewa. ABC Unii Europejskiej dla pracowników socjalnych / Ewa Chyłek. 2013 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)
WHS( 2/ 0)
WIL( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
34

Unia Europejska w dobie przemian ustrojowych : zagadnienia systemowe i instytucjonalne / pod red. Jana Galstera ; Jan Galster [et al.]. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
35

Między polityką a rynkiem : kryzys Unii Europejskiej w analizie ekonomistów i politologów / red. nauk. Tomasz Grzegorz Grosse. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

061.1(4-67) Unia Europejska
36
Grzeszczak, Robert. Globalna rola Europy oraz Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa - od słów do rzeczywistości / Robert Grzeszczak ; [tł. na jęz. ang. Agencja Tłumaczy Zawodowych Letterman]. 2013 BG( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
37
Kamiński, Tomasz (politologia). Wpływ kryzysu gospodarczego w Europie na politykę zewnętrzną Uni Europejskiej = The influence of the economic crisis in Europe on the external policy of the European Union / Tomasz Kamiński ; 2013 BG( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
38
Misiak, Małgorzata (ekonomia). Polityka stabilizacyjna w wieloszczeblowym systemie sprawowania władzy : przykład Unii Gospodarczo-Walutowej w dobie kryzysu gospodarczo-finansowego = Stabilisation policy in a multi-level syste 2013 BG( 2/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
39
Popławski, Dariusz (1954- ).. Między bezstronnością a solidarnością międzynarodową : polityka bezpieczeństwa europejskich państw neutralnych i bezaliansowych po zimnej wojnie / Dariusz Popławski. 2013 BG( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
40
Zawistowska, Renata. Miejsce Słowenii w Unii Europejskiej : (integracja i prezydencja) / Renata Zawistowska. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
41
Barcz, Jan (1953- ).. Integracja europejska w świetle Traktatu z Lizbony : aspekty ekonomiczne / Jan Barcz, Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, Krystyna Michałowska-Gorywoda. 2012 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 2/ 1)
WIL( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
42
Geremek, Bronisław (1932-2008).. Nasza Europa / Bronisław Geremek ; [wybór tekstów i przygot. publ.: Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka]. 2012 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
43
Grosse, Tomasz Grzegorz. W objęciach europeizacji : wybrane przykłady z Europy Środkowej i Wschodniej / Tomasz Grzegorz Grosse. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
44
Jaroszewicz, Marta. Niemożliwe uczynić możliwym : perspektywy ruchu bezwizowego pomiędzy UE a wschodnimi partnerami / Marta Jaroszewicz. 2012 BG( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
45
Piekutowska, Agnieszka. Labour immigration in the European Union / Agnieszka Piekutowska ; Faculty of Law University of Bialystok. 2012 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 3/ 0)
BWP( 2/ 0)
CDE( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
46

Nie tylko polityka zagraniczna : Polacy w Parlamencie Europejskim na półmetku 7. kadencji / [pod red. Melchiora Szczepanika, Jacka Kucharczyka] ; Instytut Spraw Publicznych. 2012 BG( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
47
Wierzbicki, Piotr (1935- ).. Cholerna niepodległość / Piotr Wierzbicki. 2012 BG( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
48
Bagiński, Paweł (ekonomia). Polityka współpracy rozwojowej Unii Europejskiej w kontekście polskiej prezydencji w Radzie UE w 2011 r. : przewodnik dla posłów i senatorów / [aut. Paweł Bagiński]. 2011 BG( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
49

Sieć Centrów Dokumentacji Europejskiej w Polsce / [Red. Przemysław Bartuszek et al. ; Oprac. Komisja Europejska - Przedstawicielstwo w Polsce. 2011 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

061.1(4-67)(03) Unia Europejska - słowniki i encyklopedie
50
Jesień, Leszek. Prezydencja Unii Europejskiej : zinstytucjonalizowana procedura przywództwa politycznego / Leszek Jesień ; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Collegium Civitas. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
51
Middelaar, Luuk van (1973- ).. Przejście do Europy : historia pewnego początku / Luuk van Middelaar ; przeł. Robert Pucek, Natalia Borowska. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
52
Soja, Małgorzata (politologia). Stosunki UE-NATO w dziedzinie bezpieczeństwa europejskiego i obrony na przełomie XX i XXI wieku / Małgorzata Soja. 2011 BG( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
53

Dialog europejski Zachód-Wschód : dwie dekady transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej 1989-2009 / pod red. Alicji Stępień-Kuczyńskiej, Macieja Potza i Michała Słowikowskiego ; Kated 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
54
Walters, William (1964- ).. Rządzenie Europą : dyskurs, urządzanie i integracja europejska / William Walters, Jens Henrik Haahr ; przeł. Jan Grzymski. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
55

Cohesion policy : programme of the Polish Presidency of the Council of the European Union - progress report / Ministry of Regional Development. 2011 BG( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
56

Wzrost gospodarczy czy bezpieczeństwo socjalne? : w stronę konkurencyjnego modelu społeczno-ekonomicznego dla Unii Europejskiej / red. nauk. Wojciech Bieńkowski, Mariusz-Jan Radło ; przekł. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 2/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
57

Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce 2009 / red. nauk. Rafał Glajcar, Waldemar Wojtasik. 2010 BG( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
58

Pięciolecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej : zagadnienia gospodarcze i społeczne ze szczególnym uwzględnieniem polskiego rynku pracy : praca zbiorowa / pod red. Doroty Kotlorz. 2010 BG( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
59

Polska prezydencja w Unii Europejskiej / red. nauk.: Jadwiga Nadolska, Konstanty A. Wojtaszczyk ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Katedra Europeistyki. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
60

Trendy ekonomiczne we wspólnocie europejskiej / red. Milan Popović, Michał Błaszczyk. 2010 BG( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
61

Pojednanie w Europie zadaniem polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej / red. Stanisław Rabiej. 2010 BG( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
62

Nazistowskie korzenie "brukselskiej UE" / Paul Anthony Taylor [et al.] ; Fundacja Zdrowia doktora Ratha. 2010 BG( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
63
Cała-Wacinkiewicz, Ewelina. System instytucji Unii Europejskiej z uwzględnieniem postanowień Traktatu Lizbońskiego : pytania, testy, kazusy, tablice / Ewelina Cała-Wacinkiewicz. 2009 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
64

Unia Europejska na początku XXI wieku / pod red. Waldemara Tomaszewskiego, Marcina Chełminiaka ; Instytut Nauk Politycznych. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Koło Naukowe Politologów. 2009 BG( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
65

Rok 1989 - 20 lat później : kraje postkomunistyczne a integracja europejska / [red. wyd. ang. Marianne Ebertowski ; tł. z jęz. ang. Justyna Włodarczyk ; red. wyd. pol.: Adam Ostolski, Małgor 2009 BG( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
66

Kakimi stanut vnutrennie i vnešnie politiki ES v rezul’tate vstupleniâ v silu Lissabonskogo dogovora / [red. sovet Èntin M. L. et al.] ; Evropejskij učebnyj institut "Rossijskij evropejskij ko 2009 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
67

Global challenges and policies of the European Union - consequences for the "new member states" / ed. by Maria Piotrowska and Lech Kurowski. 2009 BG( 1/ 0)

061.1(4-67)(03) Unia Europejska - słowniki i encyklopedie
68

Negocjowanie granic: od "UE-15" do "UE-27" : rozszerzenie wschodnie Unii Europejskiej : praca zbiorowa. Cz. 2, "Grupa Helsińska" (2004-2007) - Litwa, Łotwa, Słowacja, Malta, Bułgaria, Rumunia 2009 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
69

Negocjowanie granic: od "UE-15" do "UE-27" : rozszerzenie wschodnie Unii Europejskiej : praca zbiorowa. Cz. 1, "Grupa Luksemburska" (2004) - Estonia, Polska, Republika Czeska, Słowenia, Węgry, C 2009 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
70
Szymczyński, Tomasz. Negocjowanie granic: od "dwunastki" do "piętnastki" : rozszerzenie północne Unii Europejskiej (1995) - Austria, Szwecja, Finlandia w UE / Tomasz R. Szymczyński. 2009 BG( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
71

Przegląd budżetu UE : raport z konsultacji społecznych / [przygot. w Departamencie Analiz i Strategii zespół aut. Wojciech Burkiewicz et al.]. 2008 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
72

Integracja europejska / red. nauk. Mirosława Klamut. 2008 BG( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
73

Spójność czy konkurencyjność : dylemat polityki Unii Europejskiej / red. nauk. Mirosława Klamut. 2008 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
74
Koszel, Bogdan (1954- ).. Polska i Niemcy w Unii Europejskiej : pola konfliktów i płaszczyzny współpracy / Bogdan Koszel. 2008 BG( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
75

Spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna w polityce Unii Europejskiej / red. nauk. Ewa Pancer-Cybulska. 2008 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)
CDE( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
76
Szymańska, Anna. Jak przygotować dobry wniosek czyli jak skutecznie pozyskiwać fundusze unijne 2007-2013 / Anna Szymańska. 2008 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
BWP( 3/ 0)
CDE( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
77
Witkowska-Chrzczonowicz, Katarzyna Maria. Pozycja prawna Komisji Europejskiej w systemie instytucjonalnym Wspólnot Europejskich / Katarzyna Maria Witkowska-Chrzczonowicz. 2008 BG( 2/ 0)
BWP( 2/ 0)
CDE( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
78

50 lat Unii Europejskiej : wartości i perspektywy / pod red. Monika Jagiełło, Robert Musiałkiewicz ; Instytut Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego [et al.]. 2007 BG( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
79

PHARE w Polsce 1990-2007 / pod red. Tomasza Kołodzieja i Barbary Mrówki ; Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. 2007 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
80

Wymiar wschodni UE : wielowymiarowość integrującej się Europy / pod red. Artura Staszczyka i Janusza Jartysia. 2007 BG( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
81

Co dzieli, co integruje Wspólnotę Europejską? / red. nauk. Katarzyna Żukrowska ; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Ekonomiczno-Społeczne. 2007 BG( 2/ 0)
WIL( 3/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
82

Zwalczanie przestępczości w Unii Europejskiej : współpraca sądowa i policyjna w sprawach karnych / Katarzyna T. Boratyńska [et al.] ; pod red. Adama Górskiego i Andrzeja Sakowicza. 2006 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
83
Kownacki, Tomasz. Parlament Europejski w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej / Tomasz Kownacki. 2006 BG( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
84

Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej / red. nauk. Ewa Małuszyńska, Bohdan Gruchman ; aut. Szymon Bielecki [et al.]. 2006 BG( 2/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
85
Šišelina, Lûbov’ Nikolaevna. Rasširenie Evropejskogo Soûza na Vostok i interesy Rossii / L. N. Šišelina ; Rossijskaâ Akademiâ Nauk. Institut Meždunarodnyh Ekonomičeskih i Polityčeskih Issledovanij. 2006 BG( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
86
Zajączkowski, Jakub. Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych : wymiar polityczny / Jakub Zajączkowski. 2006 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
87

Źródła informacji o Unii Europejskiej : zarys problematyki / Kancelaria Sejmu. Ośrodek Informacji i Dokumentacji Europejskiej. 2006 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
88

Od starej do nowej Europy? : kierunki integracji europejskiej / pod red. Romana Bäckera, Joanny Marszałek-Kawy, Joanny Modrzyńskiej. 2005 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
89

Implikacje ewentualnego odrzucenia Traktatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej : ocena następstw dla Polski w perspektywie długookresowej / [aut. Jan Barcz et al. ; Instytut Kościuszki. Instytut 2005 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
90

Rzecz o przyszłości Europy / Jan Barcz, Jan Krzysztof Bielecki, Jerzy Łukaszewski, Krzysztof Skubiszewski, Andrzej Strumiłło, Hanna Suchocka, Piotr Winczorek, Józef Życiński. 2005 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
91

Polska w Unii Europejskiej : doświadczenia pierwszego roku członkostwa / [pod red. Rafała Hykawego]. 2005 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
92

Komitety i komitologia / red. nauk. Maria Karasińska-Fendler ; [tł. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "Az"]. 2005 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
93

Unijne dylematy / red. nauk. Maria Karasińska-Fendler. 2005 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
94

Unia Europejska : atlas / [red. prowadzący Michał Kucharski ; oprac. i red. map Adam Zakrzewski et al. ; teksty Jakub Karp et al.]. 2005 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
95
Małecki, Marcin. Status urzędnika Unii Europejskiej / Marcin Małecki, Krzysztof Tomaszewski ; [Kancelaria Sejmu]. 2005 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
96

Unia Europejska a społeczeństwo obywatelskie : praca zbiorowa / pod red. Ryszarda Paradowskiego. 2005 BG( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
97

Pierwszy rok członkostwa Polski w Unii Europejskiej w ocenie społecznej : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Skotnickiej-Illasiewicz. 2005 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
98

Pierwszy rok członkostwa Polski, Republiki Czeskiej oraz Republiki Litewskiej w Unii Europejskiej : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Sporka. 2005 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
99
Zięba, Ryszard (1950- ).. Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej / Ryszard Zięba ; [Kancelaria Sejmu]. 2005 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego