Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "061.1*4-67*" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 198 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Historia świadomości europejskiej / wybór i opracowanie Antoine Arjakovsky ; tłumaczenie Agata Kozielska. 2019 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
2
Czachór, Zbigniew (1965- ). Autor Polska polityka europejska : idee, cele, aktorzy, rezultaty / Zbigniew Czachór, Adam Jaskulski, Jarosław Jańczak, Renata Mieńkowska-Norkienė, Piotr Tosiek. 2019 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
3
Ruszkowski, Janusz (1962- ). Autor Europeizacja : analiza oddziaływania Unii Europejskiej / Janusz Ruszkowski. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
4

Parlament Europejski w strukturze instytucjonalnej i politycznej Unii Europejskiej / redakcja naukowa Krzysztof Zuba, Błażej Choroś. 2019 BG( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
5
Cebul, Krzysztof (1979- ). Autor Miejsce i rola Polski w Unii Europejskiej : w świetle debat parlamentarnych w Sejmie RP w latach 2004-2011 / Krzysztof Cebul. 2018 BG( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
6

Integracja europejska : polska perspektywa / redakcja naukowa Zbigniew Czachór, Tomasz Grzegorz Grosse, Waldemar Paruch. 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
7
Grosse, Tomasz Grzegorz. Autor Pokryzysowa Europa : dylematy Unii Europejskiej / Tomasz Grzegorz Grosse. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
8

Kryzysy w Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku : uwarunkowania - przebieg - implikacje / redakcja naukowa Tomasz Kubin, Mieczysław Stolarczyk. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
9
Olszewski, Paweł Jan. Autor Unia europejska w świecie : od liberalizmu do realizmu / Paweł Olszewski. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
10
Puślecki, Zdzisław Walenty (1947- ). Autor Unia Europejska - Chiny : nowe zjawiska w stosunkach handlowo-ekonomicznych / Zdzisław W. Puślecki. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)
CDE( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
11

Polska - Niemcy - Unia Europejska : razem czy osobno? : praca zbiorowa / pod redakcją Zbigniewa Czachóra i Tomasza Marcinkowskiego. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
12

Reprezentacja interesów gospodarczych i społecznych w Unii Europejskiej / redakcja naukowa Urszula Kurczewska i Krzysztof Jasiecki. 2017 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
13

Unia Europejska i wybrane państwa świata wobec kryzysu migracyjnego / redakcja naukowa: Jadwiga Nadolska, Paweł Stawarz, Konstanty A. Wojtaszczyk ; Instytut Europeistyki. Wydział Nauk Politycz 2017 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
14
Pawlicka, Jolanta. Procedura kładki jako uproszczony tryb zmiany traktatów stanowiących podstawę Unii Europejskiej / Jolanta Pawlicka ; [rec. wydaw. Jerzy Kranz]. 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
15

Unia Europejska wobec wybranych zewnętrznych wyzwań XXI wieku / redakcja naukowa Tadeusz Sporek, Małgorzata Fronczek. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
16
Cichos, Katarzyna. Unijna polityka współpracy na rzecz rozwoju : zagadnienia prawne / Katarzyna Cichos. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
17

Zastosowanie konstruktywizmu w studiach europejskich / redakcja naukowa Jacek Czaputowicz. 2016 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
18

Europejskie polityki imigracyjne : stare dylematy, nowe wyzwania / redakcja naukowa Grażyna Firlit-Fesnak, Łukasz Łotocki, Piotr W. Zawadzki ; Zakład Migracji i Stosunków Etnicznych Instytutu 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
19
Kabat-Rudnicka, Danuta. Konstytucjonalizacja Unii Europejskiej a sądownictwo konstytucyjne : wielopoziomowa współpraca czy rywalizacja? / Danuta Kabat-Rudnicka. 2016 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
20
Kirpsza, Adam (1985- ).. Jak negocjować w Brukseli? : proces podejmowania decyzji w Unii Europejskiej / Adam Kirpsza. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
21
Natanek, Mirosław. Samorządy w Radzie Europy : od powstania Rady Europy do szczytu wiedeńskiego 1993 roku / Mirosław Natanek. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
22

Zróżnicowanie rozwoju współczesnej Europy / redakcja Andrzej Nowosad, Rafał Wisła. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
23

Polska i Chorwacja a Unia Europejska / redakcja naukowa Izabela Rycerska, Michał Gołoś. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 2/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
24

Unia Europejska i Polska wobec międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju / pod redakcją Anny Skolimowskiej, Bartosza Jankowskiego. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
25
Wierzchowska, Anna (politolog). Wpływ modernizacji i kryzysu na dynamikę zmiany w Unii Europejskiej / Anna Wierzchowska ; Instytut Nauk Politycznych, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Uniwersyt Warszawski. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
26
Kołodziej, Tadeusz (1948- ).. Od transformacji do integracji / Tadeusz Kołodziej. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
27
Łukasik-Duszyńska, Monika. Unia Europejska a obywatele / [Monika Łukasik-Duszyńska]. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
28

Normatywna potęga Unii Europejskiej w obliczu umiędzynarodowionych konfliktów wewnętrznych / redakcja naukowa Anna Skolimowska ; Instytut Politologii UKSW w Warszawie. Katedra Stosunków Międ 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
29

Instytucjonalny wymiar członkostwa Polski w Unii Europejskiej / red. nauk. Ireneusz Kraś ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
30
Krzemiński, Maciej. Kryzys gospodarczy jako wyzwanie dla zarządzania Unią Europejską : przykład regionów i polityki regionalnej / Maciej Krzemiński ; [tł. na jęz. ang. Summa Linguae]. 2014 BG( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
31
Kubin, Tomasz. Legitymizacja systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej / Tomasz Kubin. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
32
Niklewicz, Konrad (dziennikarz). Komunikując prezydencję : efektywność strategii komunikacyjnej polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej / Konrad Niklewicz. 2014 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
33
Piskorska, Beata (1978- ).. Wpływ procesów antydemokratycznych w państwach Partnerstwa Wschodniego na Europejską Politykę Sąsiedztwa = Impact of anti-democratic processes in Eastern Partnership Countries on the Europea 2014 BG( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
34
Poboży, Monika. Zasada podziału władzy w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej / Monika Poboży, Instytut Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
35
Słomczyńska, Irma. Strategie makroregionalne Unii Europejskiej jako instrument zarządzania wielopoziomowego = European Union’s multi-regional strategies as a multi-level governance tool / Irma Słomczyńska ; [tł. 2014 BG( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
36

Polska w Unii Europejskiej : gospodarka, energetyka, region / praca zbiorowa pod red. Edwarda Jakubowskiego, Waldemara Sługockiego. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
37

Kryzys Unii czy kryzys w Unii? : kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej / red. nauk. Helena Tendera-Właszczuk. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
38

Przyszłość Europy : polska perspektywa / [oprac. przygot. przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ; red. Filip Tereszkiewicz]. 2014 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
39
Zając, Justyna. European Union policy in the Mediterranean : an international roles theory approach / Justyna Zając ; [transl. Michelle Granas, Jean-Jacques Granas]. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
40
Chyłek, Ewa. ABC Unii Europejskiej dla pracowników socjalnych / Ewa Chyłek. 2013 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)
WHS( 2/ 0)
WIL( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
41

Unia Europejska w dobie przemian ustrojowych : zagadnienia systemowe i instytucjonalne / pod red. Jana Galstera ; Jan Galster [et al.]. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
42

Między polityką a rynkiem : kryzys Unii Europejskiej w analizie ekonomistów i politologów / red. nauk. Tomasz Grzegorz Grosse. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

061.1(4-67) Unia Europejska
43
Grzeszczak, Robert. Globalna rola Europy oraz Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa - od słów do rzeczywistości / Robert Grzeszczak ; [tł. na jęz. ang. Agencja Tłumaczy Zawodowych Letterman]. 2013 BG( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
44
Kamiński, Tomasz (politologia). Wpływ kryzysu gospodarczego w Europie na politykę zewnętrzną Uni Europejskiej = The influence of the economic crisis in Europe on the external policy of the European Union / Tomasz Kamiński ; 2013 BG( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
45
Mazur, Grzegorz (ekonomia). Relacje Unii Europejskiej z krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku : historia i perspektywy / Grzegorz Mazur. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
46
Misiak, Małgorzata (ekonomia). Polityka stabilizacyjna w wieloszczeblowym systemie sprawowania władzy : przykład Unii Gospodarczo-Walutowej w dobie kryzysu gospodarczo-finansowego = Stabilisation policy in a multi-level syste 2013 BG( 2/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
47
Popławski, Dariusz. Między bezstronnością a solidarnością międzynarodową : polityka bezpieczeństwa europejskich państw neutralnych i bezaliansowych po zimnej wojnie / Dariusz Popławski. 2013 BG( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
48

Teoretyczno-metodologiczny wymiar badań nad instytucjami Unii Europejskiej / red. nauk. Konstanty A. Wojtaszczyk ; Instytut Europeistyki. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
49
Zawistowska, Renata. Miejsce Słowenii w Unii Europejskiej : (integracja i prezydencja) / Renata Zawistowska. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
50
Barcz, Jan (1953- ).. Integracja europejska w świetle Traktatu z Lizbony : aspekty ekonomiczne / Jan Barcz, Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, Krystyna Michałowska-Gorywoda. 2012 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 2/ 1)
WIL( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
51
Curyło, Barbara. Negocjacje w procesie rozszerzenia Unii Europejskiej na Wschód : uwarunkowania, aktorzy, przebieg / Barbara Curyło. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)
CDE( 3/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
52
Czub, Jarosław Filip. Autor Lobbing grup biznesu w Unii Europejskiej / Jarosław Filip Czub. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
53
Geremek, Bronisław (1932-2008).. Nasza Europa / Bronisław Geremek ; [wybór tekstów i przygot. publ.: Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka]. 2012 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
54
Grosse, Tomasz Grzegorz. W objęciach europeizacji : wybrane przykłady z Europy Środkowej i Wschodniej / Tomasz Grzegorz Grosse. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
55
Jaroszewicz, Marta. Niemożliwe uczynić możliwym : perspektywy ruchu bezwizowego pomiędzy UE a wschodnimi partnerami / Marta Jaroszewicz. 2012 BG( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
56
Krajewska, Anna (ekonomia). Podatki w Unii Europejskiej : długookresowe tendencje i reakcja na kryzys / Anna Krajewska. 2012 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 3/ 0)
WIL( 1/ 0)
CDE( 2/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
57
Michaliszyn, Beata. Strategie zrównoważonej konsumpcji w Unii Europejskiej / Beata Michaliszyn. 2012 BG( 2/ 0)
CDE( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
58
Misztal, Andrzej (matematyka). Degresywna proporcjonalność a kształtowanie składu Parlamentu Europejskiego / Andrzej Misztal. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
59

Społeczna, ekonomiczna i polityczna tożsamość państw europejskich / red. nauk. Marian Mitręga ; przy współudziale Pawła Grzywy [et al.] ; rec. Elżbieta Trafiałek. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
60
Pastuszka, Sławomir. Polityka regionalna Unii Europejskiej : cele, narzędzia, efekty / Sławomir Pastuszka. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)
BWP( 1/ 0)
WIL( 2/ 0)
CDE( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
61
Piekutowska, Agnieszka. Labour immigration in the European Union / Agnieszka Piekutowska ; Faculty of Law University of Bialystok. 2012 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)
CDE( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
62

Nie tylko polityka zagraniczna : Polacy w Parlamencie Europejskim na półmetku 7. kadencji / [pod red. Melchiora Szczepanika, Jacka Kucharczyka] ; Instytut Spraw Publicznych. 2012 BG( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
63
Węc, Janusz Józef (1957- ).. Spór o kształt ustrojowy Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej w latach 1950-2010 : między ideą ponadnarodowości a współpracą międzyrządową : analiza politologiczna / Janusz Józef 2012 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
64
Wierzbicki, Piotr (1935- ).. Cholerna niepodległość / Piotr Wierzbicki. 2012 BG( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
65

Europeistyka : podręcznik akademicki. T. 1 / red. nauk. Konstanty Adam Wojtaszczyk, Wojciech Jakubowski. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
66

Europeistyka : podręcznik akademicki. T. 2 / red. nauk. Konstanty Adam Wojtaszczyk, Wojciech Jakubowski. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
67

Polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia w perspektywie politologicznej i medialnej / red. nauk. Cezary Żołędowski ; Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warsza 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
68
Bagiński, Paweł (ekonomia). Polityka współpracy rozwojowej Unii Europejskiej w kontekście polskiej prezydencji w Radzie UE w 2011 r. : przewodnik dla posłów i senatorów / [aut. Paweł Bagiński]. 2011 BG( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
69
Barnavi, Élie (1946- ).. Rewolucja europejska 1945-2007 / Élie Barnavi, Krzysztof Pomian ; przeł. Magdalena Kowalska ; autoryzacja Krzysztof Pomian. 2011 BG( 3/ 0)
WHS( 1/ 0)
CDE( 2/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
70

Sieć Centrów Dokumentacji Europejskiej w Polsce / [Red. Przemysław Bartuszek et al. ; Oprac. Komisja Europejska - Przedstawicielstwo w Polsce. 2011 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

061.1(4-67)(03) Unia Europejska - słowniki i encyklopedie
71

Parlament Europejski po Traktacie z Lizbony : doświadczenia i nowe wyzwania / pod red. Józefa M. Fiszera. 2011 BG( 1/ 0)
CDE( 3/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
72

Bilans pierwszych lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej / pod red. Józefa M. Fiszera. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
73
Jesień, Leszek. Prezydencja Unii Europejskiej : zinstytucjonalizowana procedura przywództwa politycznego / Leszek Jesień ; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Collegium Civitas. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
74

Zagadnienie zdrowia w procesach restrukturyzacji (projekty HIRES) : rekomendacje, rozwiązania krajowe i polityka UE / [Thomas Kieselbach et al. ; tł. z ang. Tomasz Zając]. 2011 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
75
Middelaar, Luuk van (1973- ).. Przejście do Europy : historia pewnego początku / Luuk van Middelaar ; przeł. Robert Pucek, Natalia Borowska. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
76

Prezydencja w Unii Europejskiej : Polska 2011 / red. nauk. Artur Nowak-Far. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)
CDE( 5/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
77

Dialog europejski Zachód-Wschód : dwie dekady transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej 1989-2009 / pod red. Alicji Stępień-Kuczyńskiej, Macieja Potza i Michała Słowikowskiego ; Kated 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
78
Soja, Małgorzata (politologia). Stosunki UE-NATO w dziedzinie bezpieczeństwa europejskiego i obrony na przełomie XX i XXI wieku / Małgorzata Soja. 2011 BG( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
79
Walters, William (1964- ).. Rządzenie Europą : dyskurs, urządzanie i integracja europejska / William Walters, Jens Henrik Haahr ; przeł. Jan Grzymski. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
80

Terytoria zamorskie Wielkiej Brytanii, Francji i Niderlandów oraz niektóre europejskie terytoria specjalne a Unia Europejska / pod red. Ryszarda Żelichowskiego ; [Zakład Europeistyki Instytutu 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
81

Cohesion policy : programme of the Polish Presidency of the Council of the European Union - progress report / Ministry of Regional Development. 2011 BG( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
82

Wzrost gospodarczy czy bezpieczeństwo socjalne? : w stronę konkurencyjnego modelu społeczno-ekonomicznego dla Unii Europejskiej / red. nauk. Wojciech Bieńkowski, Mariusz-Jan Radło ; przekł. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 2/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
83

Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce 2009 / red. nauk. Rafał Glajcar, Waldemar Wojtasik. 2010 BG( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
84

Rola polskich posłów do Parlamentu Europejskiego w kształtowaniu wybranych polityk UE (2004-2009) / red. nauk. Franciszek Gołembski ; Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Katedra Europ 2010 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
85
Hix, Simon. System polityczny Unii Europejskiej / Simon Hix ; przekł. Anna Komasa ; posł. do wyd. polskiego Monika Poboży. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
86

Pięciolecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej : zagadnienia gospodarcze i społeczne ze szczególnym uwzględnieniem polskiego rynku pracy : praca zbiorowa / pod red. Doroty Kotlorz. 2010 BG( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
87

W stronę europejskiego demos? : polskie wybory do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku w perspektywie porównawczej / pod red. Jacka Kucharczyka, Agnieszki Łady ; Instytut Spraw Publicznych. 2010 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
88

Polska prezydencja w Unii Europejskiej / red. nauk.: Jadwiga Nadolska, Konstanty A. Wojtaszczyk ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Katedra Europeistyki. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
89

Trendy ekonomiczne we wspólnocie europejskiej / red. Milan Popović, Michał Błaszczyk. 2010 BG( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
90

Pojednanie w Europie zadaniem polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej / red. Stanisław Rabiej. 2010 BG( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
91
Ruszkowski, Janusz (1962- ).. Parlament europejski : dynamika instytucjonalna i kompetencyjna / Janusz Ruszkowski. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
92

Polscy eurodeputowani 2004-2009 : uwarunkowania działania i ocena skuteczności / pod red. Krzysztofa Szczerskiego. 2010 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
93

Nazistowskie korzenie "brukselskiej UE" / Paul Anthony Taylor [et al.] ; Fundacja Zdrowia doktora Ratha. 2010 BG( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
94
Trzeciak, Sergiusz (1976- ).. Gra o Europę : negocjacje akcesyjne Polski z Unią Europejską / Sergiusz Trzeciak ; [tł. Jacek Maziarski, Janusz Dołęga]. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
95

Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej / red. nauk. Konstanty Adam Wojtaszczyk ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Katedra Europeistyki. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
96
Zając, Justyna. Role Unii Europejskiej w regionie Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu / Justyna Zając. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
97
Cała-Wacinkiewicz, Ewelina. System instytucji Unii Europejskiej z uwzględnieniem postanowień Traktatu Lizbońskiego : pytania, testy, kazusy, tablice / Ewelina Cała-Wacinkiewicz. 2009 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
98

Unia Europejska na początku XXI wieku / pod red. Waldemara Tomaszewskiego, Marcina Chełminiaka ; Instytut Nauk Politycznych. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Koło Naukowe Politologów. 2009 BG( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska
99
Doliwa-Klepacka, Anna. Struktura organizacyjna (instytucjonalna) Unii Europejskiej : (z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony) / Anna Doliwa-Klepacka, Zbigniew M. Doliwa-Klepacki. 2009 BG( 4/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
BWP( 3/ 1)
WIL( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

061.1(4-67) Unia Europejska

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego