Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "050.9" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 19 z 19 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Bryłka-Jesionek, Agata. Autor Nowożytna kalendariografia Śląska do połowy XVIII wieku : katalog / Agata Bryłka-Jesionek. 2018 BG( 1/ 0)

050.9 Kalendarze
2

Pamiętniki i listy polskich autorów z Ziem Zabranych : (Litwa, Białoruś, Ukraina) w latach 1795-1918 : materiały do katalogu. T. 3, Indeks osobowy autorów wspomnień, autorów listów i ich 2017 BG( 1/ 0)

050.9 Kalendarze
3

Pamiętniki i listy polskich autorów z Ziem Zabranych : (Litwa, Białoruś, Ukraina) w latach 1795-1918 : materiały do katalogu. T. 1, Pamiętniki rękopiśmienne i drukowane / opracowanie i red 2017 BG( 1/ 0)

050.9 Kalendarze
4

Kalendarze / red. Edward Gigilewicz. 2003 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

050.9 Kalendarze
5
Wójcik, Ewa. Kalendarze dwudziestolecia międzywojennego : (dzieje, problemy literatury i kultury, bibliografia) / Ewa Wójcik. 2000 BG( 1/ 0)

050.9 Kalendarze
6

Kalendarz Ekumeniczny / Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN". 2000 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

050.9 Kalendarze
7

Handbuch Osteuropa-Kontakte : Kontaktanschriften in Deutschland, Ostmittel-, Südost- und Osteuropa / Red. Peter Fischer. 1996 BG( 1/ 0)

050.9 Kalendarze
8
Iwiński, Wawrzyniec (1810-1881).. Kalendorius ukiszkasis nuog użgimima wieszpaties 1861 : metu paprastunju, turenćziun 365 dienas : [faksimilinis leidinys] / Ł. Iwiński. 1996 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

050.9 Kalendarze
9
Krasicki, Ignacy (1735-1801).. Kalendarz obywatelski / przez X. B. W. 1987 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

050.9 Kalendarze
10
Chojnacki, Władysław (1920-1991).. Bibliografia kalendarzy wydanych w języku polskim poza granicami Polski od roku 1716 : (Mazury, Śląsk Górny i Dolny oraz Śląsk Cieszyński) / Władysław Chojnacki, Wojciech Chojnacki ; Pols 1986 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

050.9 Kalendarze
11

Nowy Kalendarz astronomiczno gospodarski i domowy na rok pański 1832 mający dni 366 podług układu ... na południk krakowski wyrachowany / układ F. X. Ryszkowski. 1985 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

050.9 Kalendarze
12
Ryszkowski, F[ranciszek] X[awery]. Nowy kalendarz astronomiczno-gospodarski i domowy na rok pański 1832 mający dni 366 / podług układu F. X. Ryszkowskiego F[ilozofii] i M[edycyny] Doktora na południk krakowski wyrachowany prze 1985 BG( 1/ 0)

050.9 Kalendarze
13
Chojnacki, Władysław (1920-1991).. Bibliografia kalendarzy polonijnych 1838-1982 / Władysław Chojnacki, Wojciech Chojnacki ; Polska Akademia Nauk. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Biblioteka. 1984 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

050.9 Kalendarze
14

Jana Jaworskiego Kalendarz illustrowany na rok 1877 / pod red. W. Korotyńskiego i A. Makowieckiego. 1981 BG( 1/ 0)

050.9 Kalendarze
15

Jana Jaworskiego Kalendarz illustrowany na rok 1876, który jest rokiem przestępnym mającym dni 366. 1981 BG( 1/ 0)

050.9 Kalendarze
16

Kalendarz półstuletni : 1750-1800 / wybór tekstów, wstęp i oprac. Bronisław Baczko i Henryk Hinz. 1975 BG( 3/ 0)
BHU( 2/ 0)

050.9 Kalendarze
17

Kalendarz rocznic i wydarzeń 1974 : Polska i świat / [oprac. Jerzy Barszczewski et al.]. 1974 BG( 1/ 0)

050.9 Kalendarze
18

Kalendarz starożytnych Greków i Rzymian / oprac. Lidia Winniczuk. 1951 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

050.9 Kalendarze
19

Kalendarz Krakowski Józefa Czecha : na rok... / wydany staraniem Towarzystwa Miłośników Historyi i Zabytków Krakowa. 1913 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

050.9 Kalendarze

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego