Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "050 ?" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 519 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Gatunki dziennikarskie w erze cyfryzacji : teoria, etyka, prawo, praktyka / redakcja naukowa Kazimierz Wolny-Zmorzyński. 2021 BG( 1/ 0)

050+070 PRASOZNAWSTWO. CZASOPIŚMIENNICTWO. Rodzaje czasopism. Redagowanie, wydawanie i kolporta
2
Bednarek, Zbigniew (dziennikarstwo). Autor Polskie dziennikarstwo wojenne : twórcy, gatunki, konflikty zbrojne i polityka międzynarodowa / Zbigniew Bednarek. 2020 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

050+070 PRASOZNAWSTWO. CZASOPIŚMIENNICTWO. Rodzaje czasopism. Redagowanie, wydawanie i kolporta
3
Bonusiak, Andrzej (1968- ). Autor Głos Nauczyciela : 1986-2015 / Andrzej Bonusiak. 2019 BG( 1/ 0)

050+070 PRASOZNAWSTWO. CZASOPIŚMIENNICTWO. Rodzaje czasopism. Redagowanie, wydawanie i kolporta
4

Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku : polityka w prasie kobiecej / pod redakcją Małgorzaty Dajnowicz i Adama Miodowskiego. 2019 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

050+070 PRASOZNAWSTWO. CZASOPIŚMIENNICTWO. Rodzaje czasopism. Redagowanie, wydawanie i kolporta
5
Fijuth-Dudek, Agata. Autor Bez złudzeń i bez maski : publicystyka Leopolda Ungera w paryskiej "Kulturze" w latach 1970-2000 / Agata Fijuth-Dudek ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 2019 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

050+070 PRASOZNAWSTWO. CZASOPIŚMIENNICTWO. Rodzaje czasopism. Redagowanie, wydawanie i kolporta
6
Popielec, Dominika Urszula. Autor Dziennikarstwo śledcze : istota, funkcjonowanie, perspektywy / Dominika Popielec. 2019 BG( 2/ 1)
WHS( 1/ 0)

050+070 PRASOZNAWSTWO. CZASOPIŚMIENNICTWO. Rodzaje czasopism. Redagowanie, wydawanie i kolporta
7
Sarna, Paweł (1977- ). Autor "Odra" (1945-1950) : monografia czasopisma / Paweł Sarna. 2019 BG( 2/ 0)

050+070 PRASOZNAWSTWO. CZASOPIŚMIENNICTWO. Rodzaje czasopism. Redagowanie, wydawanie i kolporta
8
Bryłka-Jesionek, Agata. Autor Nowożytna kalendariografia Śląska do połowy XVIII wieku : katalog / Agata Bryłka-Jesionek. 2018 BG( 2/ 0)

050.9 Kalendarze
9
Cieślik, Agnieszka (1964- ). Autor Polskie czasopisma popularnonaukowe do 1939 roku. T. 3, Technika na łamach / Agnieszka Cieślikowa. 2018 BG( 1/ 0)

050+070 PRASOZNAWSTWO. CZASOPIŚMIENNICTWO. Rodzaje czasopism. Redagowanie, wydawanie i kolporta
10

Księga prasy łomżyńskiej : czasopisma, redaktorzy, tematy : (do 1941) / redakcja i wstęp Adam C. Dobroński. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

050+070 PRASOZNAWSTWO. CZASOPIŚMIENNICTWO. Rodzaje czasopism. Redagowanie, wydawanie i kolporta
11

Publicystyka Leopolda Ungera : w kierunku dziennikarstwa poważnego / Iwona Hofman, Ewelina Górka, Justyna Maguś, Magdalena Pataj. 2018 BG( 1/ 0)

050+070 PRASOZNAWSTWO. CZASOPIŚMIENNICTWO. Rodzaje czasopism. Redagowanie, wydawanie i kolporta
12
Kamisińska, Dorota. Autor Polskie czasopisma popularnonaukowe do 1939 roku. T. 2, Związki nauki ze sztuką / Dorota Kamisińska. 2018 BG( 1/ 0)

050+070 PRASOZNAWSTWO. CZASOPIŚMIENNICTWO. Rodzaje czasopism. Redagowanie, wydawanie i kolporta
13
Kolasa, Władysław Marek (1968- ). Autor Prasa dla dzieci i młodzieży 1824-1918. T. 1, Dzieje wydawnicze / Władysław Marek Kolasa, Krzysztof Woźniakowski, Michał Rogoż. 2018 BG( 1/ 0)

050+070 PRASOZNAWSTWO. CZASOPIŚMIENNICTWO. Rodzaje czasopism. Redagowanie, wydawanie i kolporta
14
Kolasa, Władysław Marek (1968- ). Autor Prasa dla dzieci i młodzieży 1824-1918. T. 3, Prasa młodzieżowa / Władysław Marek Kolasa, Sabina Kwiecień, Michał Rogoż. 2018 BG( 1/ 0)

050+070 PRASOZNAWSTWO. CZASOPIŚMIENNICTWO. Rodzaje czasopism. Redagowanie, wydawanie i kolporta
15
Olaszek, Jan (1985- ). Autor Podziemne dziennikarstwo : funkcjonowanie głównych pism informacyjnych podziemnej "Solidarności" w Warszawie w latach 1981-1989 / Jan Olaszek ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zb 2018 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

050+070 PRASOZNAWSTWO. CZASOPIŚMIENNICTWO. Rodzaje czasopism. Redagowanie, wydawanie i kolporta
16
Palczewski, Marek. Autor Teorie newsa : historia, definicje, konteksty, dyskursy newsa w kręgu kultury zachodniej / Palczewski Marek. 2018 BG( 1/ 0)

050+070 PRASOZNAWSTWO. CZASOPIŚMIENNICTWO. Rodzaje czasopism. Redagowanie, wydawanie i kolporta
17

Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza "Prasa-Książka-Ruch". 3, Wybór tekstów źródłowych / wstęp i opracowanie Marta Polaczek-Bigaj. 2018 BG( 1/ 0)

050+070 PRASOZNAWSTWO. CZASOPIŚMIENNICTWO. Rodzaje czasopism. Redagowanie, wydawanie i kolporta
18
Rogoż, Michał. Autor Prasa dla dzieci i młodzieży 1824-1918. T. 2, Zawartość, dodatki prasowe, prasa religijna / Michał Rogoż, Krzysztof Woźniakowski, Sabina Kwiecień. 2018 BG( 1/ 0)

050+070 PRASOZNAWSTWO. CZASOPIŚMIENNICTWO. Rodzaje czasopism. Redagowanie, wydawanie i kolporta
19

Źródła informacji dziennikarskiej w regionie. T. 3 / pod redakcją Kai Rostkowskiej-Biszczanik ; Stowarzyszenie Mediów Studenckich. 2018 BG( 1/ 0)

050+070 PRASOZNAWSTWO. CZASOPIŚMIENNICTWO. Rodzaje czasopism. Redagowanie, wydawanie i kolporta
20
Wójcik, Ewa. Autor Polskie czasopisma popularnonaukowe do 1939 roku. T. 1, Dzieje i rozwój / Ewa Wójcik, Grażyna Wrona, Renata Zając. 2018 BG( 1/ 0)

050+070 PRASOZNAWSTWO. CZASOPIŚMIENNICTWO. Rodzaje czasopism. Redagowanie, wydawanie i kolporta
21

Przewodnik po zasobie Archiwum Instytutu Literackiego Kultura / opracowała Maria Wrede. 2018 BG( 1/ 0)

050+070 PRASOZNAWSTWO. CZASOPIŚMIENNICTWO. Rodzaje czasopism. Redagowanie, wydawanie i kolporta
22
Zawiszewska, Agata (1971- ). Autor "Ster" pod redakcją Pauliny Kuczalskiej-Reinschmit, Lwów 1895-1897 : (z antologią i bibliografią zawartości) / Agata Zawiszewska. 2018 BG( 1/ 0)

050+070 PRASOZNAWSTWO. CZASOPIŚMIENNICTWO. Rodzaje czasopism. Redagowanie, wydawanie i kolporta
23

Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku : prasa organizacji politycznych / pod redakcją Małgorzaty Dajnowicz i Adama Miodowskiego. 2017 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

050+070 PRASOZNAWSTWO. CZASOPIŚMIENNICTWO. Rodzaje czasopism. Redagowanie, wydawanie i kolporta
24

Pamiętniki i listy polskich autorów z Ziem Zabranych : (Litwa, Białoruś, Ukraina) w latach 1795-1918 : materiały do katalogu. T. 3, Indeks osobowy autorów wspomnień, autorów listów i ich 2017 BG( 1/ 0)

050.9 Kalendarze
25

Pamiętniki i listy polskich autorów z Ziem Zabranych : (Litwa, Białoruś, Ukraina) w latach 1795-1918 : materiały do katalogu. T. 1, Pamiętniki rękopiśmienne i drukowane / opracowanie i red 2017 BG( 1/ 0)

050.9 Kalendarze
26

"Kultura" i jej odbiór w Polsce / redakcja naukowa Iwona Hofman. 2017 BG( 1/ 0)

050+070 PRASOZNAWSTWO. CZASOPIŚMIENNICTWO. Rodzaje czasopism. Redagowanie, wydawanie i kolporta
27
Łobodowski, Józef (1909-1988).. Poeta wobec sejsmicznych ruchów historii / Józef Łobodowski ; wybór, opracowanie i wstęp Hałyna Dubyk. 2017 BG( 1/ 0)

050+070 PRASOZNAWSTWO. CZASOPIŚMIENNICTWO. Rodzaje czasopism. Redagowanie, wydawanie i kolporta
28

Źródła informacji dziennikarskiej w regionie. T. 2 / pod redakcją Kai Rostkowskiej-Biszczanik. 2017 BG( 1/ 0)

050+070 PRASOZNAWSTWO. CZASOPIŚMIENNICTWO. Rodzaje czasopism. Redagowanie, wydawanie i kolporta
29
Sadowska, Jadwiga (1952- ). Autor Jednodniówki na terenie województwa białostockiego i województw wschodnich (nowogródzkiego, poleskiego, wileńskiego, wołyńskiego) Drugiej Rzeczypospolitej / Jadwiga Sadowska, Katarzyna Zim 2017 BG( 3/ 0)

050+070 PRASOZNAWSTWO. CZASOPIŚMIENNICTWO. Rodzaje czasopism. Redagowanie, wydawanie i kolporta
30
Żebrowski, Marek (politologia). Kultura : narodziny pisma / [Marek Żebrowski, Stanisław Mancewicz, Paweł Kłoczowski]. 2017 BG( 1/ 0)

050+070 PRASOZNAWSTWO. CZASOPIŚMIENNICTWO. Rodzaje czasopism. Redagowanie, wydawanie i kolporta
31
Chrząstek, Tomasz. Na kulturalnym froncie : analiza zawartości tygodnika "Nowa Kultura" 1950-1963 / Tomasz Chrząstek. 2016 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

050+070 PRASOZNAWSTWO. CZASOPIŚMIENNICTWO. Rodzaje czasopism. Redagowanie, wydawanie i kolporta
32

Zmiana w dziennikarstwie w Polsce, Rosji i Szwecji : analiza porównawcza / pod redakcją Bogusławy Dobek-Ostrowskiej i Pauliny Barczyszyn. 2016 BG( 1/ 0)

050+070 PRASOZNAWSTWO. CZASOPIŚMIENNICTWO. Rodzaje czasopism. Redagowanie, wydawanie i kolporta
33
Hombek, Danuta (1953- ).. Dzieje prasy polskiej : wiek XVIII (do 1795 r.) / Danuta Hombek. 2016 BG( 1/ 0)

050+070 PRASOZNAWSTWO. CZASOPIŚMIENNICTWO. Rodzaje czasopism. Redagowanie, wydawanie i kolporta
34
Kristanova, Evelina (1970- ).. W kręgu zagadnień literackich "Tygodnika Powszechnego" (1945-1953) / Evelina Kristanova. 2016 BG( 1/ 0)

050+070 PRASOZNAWSTWO. CZASOPIŚMIENNICTWO. Rodzaje czasopism. Redagowanie, wydawanie i kolporta
35
Kwiecień, Sabina. Autor Prasa, książka, biblioteka na łamach krakowskiego "Nowego Dziennika" / Sabina Kwiecień, Beata Langer. 2016 BG( 1/ 0)

050+070 PRASOZNAWSTWO. CZASOPIŚMIENNICTWO. Rodzaje czasopism. Redagowanie, wydawanie i kolporta
36

Oświatowe i edukacyjne aspekty działalności wydawniczej w XX i pierwszych latach XXI wieku / pod redakcją Iwonny Michalskiej i Grzegorza Michalskiego. 2016 BG( 1/ 0)

050+070 PRASOZNAWSTWO. CZASOPIŚMIENNICTWO. Rodzaje czasopism. Redagowanie, wydawanie i kolporta
37
Pinkwart, Maciej (1948- ).. Prasa zakopiańska w latach 1891-1939 / Maciej Pinkwart ; [zdjęcia Renata Piżanowska]. 2016 BG( 1/ 0)

050+070 PRASOZNAWSTWO. CZASOPIŚMIENNICTWO. Rodzaje czasopism. Redagowanie, wydawanie i kolporta
38

Kraków - Lwów : czasopisma XIX i XX wieku / pod redakcją Grażyny Wrony, Adama Bańdo, Grzegorza Niecia. 2016 BG( 1/ 0)

050+070 PRASOZNAWSTWO. CZASOPIŚMIENNICTWO. Rodzaje czasopism. Redagowanie, wydawanie i kolporta
39
Zając, Renata M. (1965- ).. Czasopisma popularnonaukowe w Polsce w latach 1945-1989 / Renata M. Zając. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

050+070 PRASOZNAWSTWO. CZASOPIŚMIENNICTWO. Rodzaje czasopism. Redagowanie, wydawanie i kolporta
40

Zawód dziennikarz : między misją a profesją / redakcja Barbara Brodzińska, Marek Jeziński, Magdalena Mateja. 2015 BG( 1/ 0)

050+070 PRASOZNAWSTWO. CZASOPIŚMIENNICTWO. Rodzaje czasopism. Redagowanie, wydawanie i kolporta
41

Prasa podlaska w XIX-XXI wieku : szkice i materiały : praca zbiorowa. T. 4 / pod redakcją Jarosława Cabaja ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Wydział Humanistyczny. Instytut 2015 BG( 1/ 0)

050+070 PRASOZNAWSTWO. CZASOPIŚMIENNICTWO. Rodzaje czasopism. Redagowanie, wydawanie i kolporta
42
Chyliński, Marek. Poszukiwanie informacji w dziennikarskich działaniach komunikacyjnych / Marek Chyliński. 2015 BG( 1/ 0)

050+070 PRASOZNAWSTWO. CZASOPIŚMIENNICTWO. Rodzaje czasopism. Redagowanie, wydawanie i kolporta
43
Czachorowski, Leszek Musa (1953- ).. Czasopiśmiennictwo tatarskie i muzułmańskie w Polsce w latach 1945-2015 / Musa Çaxarxan Czachorowski. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

050+070 PRASOZNAWSTWO. CZASOPIŚMIENNICTWO. Rodzaje czasopism. Redagowanie, wydawanie i kolporta
44
Flasiński, Krzysztof. Od drukarni do Facebooka : przemiany prasy codziennej w Szczecinie w latach 1989-2014 / Krzysztof Flasiński ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. 2015 BG( 1/ 0)

050+070 PRASOZNAWSTWO. CZASOPIŚMIENNICTWO. Rodzaje czasopism. Redagowanie, wydawanie i kolporta
45

Dziennikarstwo a public relations / [pod redakcją naukową Michała Gajlewicza, Katarzyny Gajlewicz-Korab]. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

050+070 PRASOZNAWSTWO. CZASOPIŚMIENNICTWO. Rodzaje czasopism. Redagowanie, wydawanie i kolporta
46

"Izraelita" 1866-1915 : wybór źródeł / opracowali Agnieszka Jagodzińska i Marcin Wodziński. 2015 BG( 1/ 0)

050+070 PRASOZNAWSTWO. CZASOPIŚMIENNICTWO. Rodzaje czasopism. Redagowanie, wydawanie i kolporta
47

Media i dziennikarstwo w XX wieku : studia i szkice / pod redakcją Michała Kaczmarczyka i Magdaleny Boczkowskiej. 2015 BG( 1/ 0)

050+070 PRASOZNAWSTWO. CZASOPIŚMIENNICTWO. Rodzaje czasopism. Redagowanie, wydawanie i kolporta
48
Kępa-Mętrak, Jolanta. Prasa samorządowa w polskim systemie medialnym / Jolanta Kępa-Mętrak. 2015 BG( 1/ 0)

050+070 PRASOZNAWSTWO. CZASOPIŚMIENNICTWO. Rodzaje czasopism. Redagowanie, wydawanie i kolporta
49
Kietliński, Marek (1967- ).. Historia białostockich Kontrastów 1965-1990 : katalog wystawy / Marek Kietliński. 2015 BG( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

050+070 PRASOZNAWSTWO. CZASOPIŚMIENNICTWO. Rodzaje czasopism. Redagowanie, wydawanie i kolporta
50
Leonowicz-Bukała, Iwona. Polskie media w Wielkiej Brytanii na początku XXI wieku / Iwona Leonowicz-Bukała ; Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. 2015 BG( 1/ 0)

050+070 PRASOZNAWSTWO. CZASOPIŚMIENNICTWO. Rodzaje czasopism. Redagowanie, wydawanie i kolporta
51
Mikosz, Joanna. Sposoby promocji współczesnej polskiej prasy drukowanej / Joanna Mikosz ; [recenzent Irena Kamińska-Szmaj]. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

050+070 PRASOZNAWSTWO. CZASOPIŚMIENNICTWO. Rodzaje czasopism. Redagowanie, wydawanie i kolporta
52
Olechowska, Paulina. Prasa szkolna - teoria, funkcje, tematyka : analiza na przykładzie województwa zachodniopomorskiego / Paulina Olechowska ; [recenzent Robert Cieślak ; redaktor Joanna Dżaman]. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

050+070 PRASOZNAWSTWO. CZASOPIŚMIENNICTWO. Rodzaje czasopism. Redagowanie, wydawanie i kolporta
53
Pomianowski, Piotr (1983- ).. Początki polskiego czasopiśmiennictwa prawniczego : seria pierwsza "Themis Polskiej" / Piotr Zbigniew Pomianowski. 2015 BG( 1/ 0)

050+070 PRASOZNAWSTWO. CZASOPIŚMIENNICTWO. Rodzaje czasopism. Redagowanie, wydawanie i kolporta
54
Szocki, Józef (1931- ).. Prasa lokalna Dolnego Śląska 1989-2012 : (w świetle badań prasoznawczych) / Józef Szocki ; Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja. 2015 BG( 1/ 0)

050+070 PRASOZNAWSTWO. CZASOPIŚMIENNICTWO. Rodzaje czasopism. Redagowanie, wydawanie i kolporta
55
Wojtak, Maria (1952- ).. Rozłożone gazety : studia z zakresu prasowego dyskursu, języka i stylu / Maria Wojtak. 2015 BHU( 1/ 0)

050+070 PRASOZNAWSTWO. CZASOPIŚMIENNICTWO. Rodzaje czasopism. Redagowanie, wydawanie i kolporta
56

Modele współczesnego dziennikarstwa / pod redakcją Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego, Pawła Urbaniaka, Katarzyny Bernat. 2015 BG( 1/ 0)

050+070 PRASOZNAWSTWO. CZASOPIŚMIENNICTWO. Rodzaje czasopism. Redagowanie, wydawanie i kolporta
57
Cieśla, Bartłomiej. Łódzkie czasopisma humorystyczne w międzywojniu / Bartłomiej Cieśla. 2014 BHU( 1/ 0)

050+070 PRASOZNAWSTWO. CZASOPIŚMIENNICTWO. Rodzaje czasopism. Redagowanie, wydawanie i kolporta
58
Dąbała, Jacek (1959- ).. Media i dziennikarstwo : aksjologia, warsztat, tożsamość / Jacek Dąbała ; Studium Dziennikarskie. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. 2014 BG( 1/ 0)

050+070 PRASOZNAWSTWO. CZASOPIŚMIENNICTWO. Rodzaje czasopism. Redagowanie, wydawanie i kolporta
59
Dabert, Dobrochna. Między wizją a spełnieniem : profile ideowe i artystyczne czasopism literackich w drugim obiegu wydawniczym : 1982-1989 / Dobrochna Dabert. 2014 BG( 1/ 0)

050+070 PRASOZNAWSTWO. CZASOPIŚMIENNICTWO. Rodzaje czasopism. Redagowanie, wydawanie i kolporta
60

Od dziennikarstwa tradycyjnego do mobilnego / pod red. nauk. Mariana Gieruli i Marka Jachimowskiego ; Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu. Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. 2014 BG( 1/ 0)

050+070 PRASOZNAWSTWO. CZASOPIŚMIENNICTWO. Rodzaje czasopism. Redagowanie, wydawanie i kolporta
61
Jastrzębski, Jerzy (1945- ).. Upór poznawania : media, tożsamość i sfera publiczna / Jerzy Jastrzębski. 2014 BG( 1/ 0)

050+070 PRASOZNAWSTWO. CZASOPIŚMIENNICTWO. Rodzaje czasopism. Redagowanie, wydawanie i kolporta
62
Kaliski, Bartosz (1977- ).. Kurierzy wolnego słowa : (Paryż - Praga - Warszawa 1968-1970) / Bartosz Kaliski. 2014 BG( 1/ 0)

050+070 PRASOZNAWSTWO. CZASOPIŚMIENNICTWO. Rodzaje czasopism. Redagowanie, wydawanie i kolporta
63
Kawa, Daniel (1975- ).. Polska prasa opiniotwórcza wobec Niemiec w latach 2001-2005 / Daniel Kawa. 2014 BG( 1/ 0)

050+070 PRASOZNAWSTWO. CZASOPIŚMIENNICTWO. Rodzaje czasopism. Redagowanie, wydawanie i kolporta
64

Działalność instytucji wydawniczych na rzecz oświaty i edukacji w XX i pierwszych latach XXI wieku / pod red. Iwonny Michalskiej i Grzegorza Michalskiego. 2014 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
65
Paszkiewicz, Lilla Barbara (1961- ).. "Gloria victis" : losy "Gazety Ludowej" - jedynego opozycyjnego dziennika PSL i jego pracowników w latach 1945-1947 / Lilla Barbara Paszkiewicz. 2014 BG( 1/ 0)

050+070 PRASOZNAWSTWO. CZASOPIŚMIENNICTWO. Rodzaje czasopism. Redagowanie, wydawanie i kolporta
66

Prasa na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2012 : szkice i materiały : praca zbiorowa / pod red. Jadwigi Sadowskiej i Katarzyny Sawickiej-Mierzyńskiej ; Uniwersytet w Białymstoku. 2014 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

050+070 PRASOZNAWSTWO. CZASOPIŚMIENNICTWO. Rodzaje czasopism. Redagowanie, wydawanie i kolporta
67
Ściślak, Jarosław (1984- ).. Dziennikarz : zawód przyszłości : [jak nim zostać?] / Jarosław Ściślak. 2014 BG( 1/ 0)

050+070 PRASOZNAWSTWO. CZASOPIŚMIENNICTWO. Rodzaje czasopism. Redagowanie, wydawanie i kolporta
68
Siekiera, Rafał (1984- ).. Punkt widzenia w metaforyce dziennikarzy sportowych : modele metaforyczne i pryzmaty konceptualne / Rafał Siekiera. 2014 BHU( 1/ 0)

050+070 PRASOZNAWSTWO. CZASOPIŚMIENNICTWO. Rodzaje czasopism. Redagowanie, wydawanie i kolporta
69

Prasowe gatunki dziennikarskie / Kazimierz Wolny-Zmorzyński [et al.]. 2014 BG( 1/ 0)

050+070 PRASOZNAWSTWO. CZASOPIŚMIENNICTWO. Rodzaje czasopism. Redagowanie, wydawanie i kolporta
70

Czas bibuły : studia i materiały. T. 3 / pod red. Romana Wróblewskiego. 2014 BG( 1/ 0)

050+070 PRASOZNAWSTWO. CZASOPIŚMIENNICTWO. Rodzaje czasopism. Redagowanie, wydawanie i kolporta
71
Zwiernik, Przemysław (1967- ).. Prasa podziemna opozycji politycznej w Poznaniu od wprowadzenia stanu wojennego do porozumień Okrągłego Stołu : 1981-1989 / Przemysław Zwiernik. 2014 BG( 1/ 0)

050+070 PRASOZNAWSTWO. CZASOPIŚMIENNICTWO. Rodzaje czasopism. Redagowanie, wydawanie i kolporta
72

Prasa Narodowej Demokracji. T. 4, Prasa lokalna, regionalna, środowiskowa / red. nauk. Ewa Maj, Aneta Dawidowicz. 2013 BG( 1/ 0)

050+070 PRASOZNAWSTWO. CZASOPIŚMIENNICTWO. Rodzaje czasopism. Redagowanie, wydawanie i kolporta
73
Habielski, Rafał (1957- ).. Wolność czy odpowiedzialność? : prasa i polityka w II Rzeczypospolitej / Rafał Habielski ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Instytut Dziennikarstwa. 2013 BG( 2/ 0)

050+070 PRASOZNAWSTWO. CZASOPIŚMIENNICTWO. Rodzaje czasopism. Redagowanie, wydawanie i kolporta
74

Znaki pamięci / [aut. biogramów: Andrzej Białoszycki [et al.]. 2013 BG( 1/ 0)

050+070 PRASOZNAWSTWO. CZASOPIŚMIENNICTWO. Rodzaje czasopism. Redagowanie, wydawanie i kolporta
75
Kaczmarczyk, Michał (1981- ).. Od kaszty do notebooka : transformacja technologiczna organizacji prasowych w Polsce po 1989 roku / Michał Kaczmarczyk. 2013 BG( 1/ 0)

050+070 PRASOZNAWSTWO. CZASOPIŚMIENNICTWO. Rodzaje czasopism. Redagowanie, wydawanie i kolporta
76

Media religijne i wyznaniowe w polskim systemie medialnym / pod red. Jana Kani, Zdzisława Kroplewskiego. 2013 BG( 1/ 0)

050+070 PRASOZNAWSTWO. CZASOPIŚMIENNICTWO. Rodzaje czasopism. Redagowanie, wydawanie i kolporta
77
Kononiuk, Tadeusz. Profesjonalizacja w dziennikarstwie : między modernizmem a ponowoczesnością / Tadeusz Kononiuk ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Instytut Dziennikarstwa. 2013 BG( 1/ 0)

050+070 PRASOZNAWSTWO. CZASOPIŚMIENNICTWO. Rodzaje czasopism. Redagowanie, wydawanie i kolporta
78

Prasa Królestwa Polskiego w opinii władz cenzury rosyjskiej (1901-1914) : dokumenty / wstęp, oprac. i przekł. Janusz Kostecki i Marek Tobera ; Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliolog 2013 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

050+070 PRASOZNAWSTWO. CZASOPIŚMIENNICTWO. Rodzaje czasopism. Redagowanie, wydawanie i kolporta
79
Krzanicki, Marcin. Fotografia i propaganda : polski fotoreportaż prasowy w dwudziestoleciu międzywojennym / Marcin Krzanicki. 2013 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

050+070 PRASOZNAWSTWO. CZASOPIŚMIENNICTWO. Rodzaje czasopism. Redagowanie, wydawanie i kolporta
80

Addenda do dziejów oświaty : z badań nad prasą XIX i początków XX wieku / red. nauk. Iwonna Michalska i Grzegorz Michalski. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

050+070 PRASOZNAWSTWO. CZASOPIŚMIENNICTWO. Rodzaje czasopism. Redagowanie, wydawanie i kolporta
81

Addenda do dziejów oświaty: z badań nad prasą drugiej połowy XX i początków XXI wieku / red. nauk. Iwonna Michalska i Grzegorz Michalski. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

050+070 PRASOZNAWSTWO. CZASOPIŚMIENNICTWO. Rodzaje czasopism. Redagowanie, wydawanie i kolporta
82

Addenda do dziejów oświaty : z badań nad prasą Drugiej Rzeczypospolitej / red. nauk. Iwonna Michalska i Grzegorz Michalski. 2013 BG( 1/ 0)

050+070 PRASOZNAWSTWO. CZASOPIŚMIENNICTWO. Rodzaje czasopism. Redagowanie, wydawanie i kolporta
83
Migaczewska, Ewa. Imperatyw zysku? : o komercyjnym modelu przekazu medialnego i jego twórcach / Ewa Migaczewska. 2013 BG( 1/ 0)

050+070 PRASOZNAWSTWO. CZASOPIŚMIENNICTWO. Rodzaje czasopism. Redagowanie, wydawanie i kolporta
84

Prasa regionalna i lokalna na terenie województwa podlaskiego w latach 1989-2010 : szkice i materiały : praca zbiorowa / pod red. Jadwigi Sadowskiej i Katarzyny Sawickiej-Mierzyńskiej ; Uniwers 2013 BG( 4/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

050+070 PRASOZNAWSTWO. CZASOPIŚMIENNICTWO. Rodzaje czasopism. Redagowanie, wydawanie i kolporta
85
Sikorski, Tomasz (1975- ).. Niezłomni w epoce fałszywych proroków : środowisko "Tygodnika Warszawskiego" (1945-1948) / Tomasz Sikorski, Marcin Kulesza. 2013 BG( 1/ 0)

050+070 PRASOZNAWSTWO. CZASOPIŚMIENNICTWO. Rodzaje czasopism. Redagowanie, wydawanie i kolporta
86
Szot, Lucyna. Dziennikarze mediów lokalnych w Polsce : między profesjonalizmem a koniecznością przetrwania / Lucyna Szot. 2013 BG( 1/ 0)

050+070 PRASOZNAWSTWO. CZASOPIŚMIENNICTWO. Rodzaje czasopism. Redagowanie, wydawanie i kolporta
87
Traczuk, Jerzy (1957- ).. Czasopiśmiennictwo białoruskie w II Rzeczypospolitej (1918-1939) / Jerzy Traczuk. 2013 BG( 2/ 0)

050+070 PRASOZNAWSTWO. CZASOPIŚMIENNICTWO. Rodzaje czasopism. Redagowanie, wydawanie i kolporta
88

Przodownicy prasy / pod red. Rafała Wietoszki ; [aut. i współpr. Małgorzata Marchwiana et al.]. 2013 BG( 1/ 0)

050+070 PRASOZNAWSTWO. CZASOPIŚMIENNICTWO. Rodzaje czasopism. Redagowanie, wydawanie i kolporta
89

Czas bibuły. T. 2 / pod red. Romana Wróblewskiego. 2013 BG( 1/ 0)

050+070 PRASOZNAWSTWO. CZASOPIŚMIENNICTWO. Rodzaje czasopism. Redagowanie, wydawanie i kolporta
90

Czas bibuły. [1] / pod red. Romana Wróblewskiego. 2013 BG( 1/ 0)

050+070 PRASOZNAWSTWO. CZASOPIŚMIENNICTWO. Rodzaje czasopism. Redagowanie, wydawanie i kolporta
91
Wrycza, Joanna. Webwriting : profesjonalne tworzenie tekstów dla Internetu / Joanna Wrycza-Bekier. 2013 BG( 1/ 0)

050+070 PRASOZNAWSTWO. CZASOPIŚMIENNICTWO. Rodzaje czasopism. Redagowanie, wydawanie i kolporta
92
Zierkiewicz, Edyta (1968- ).. Prasa jako medium edukacyjne : kulturowe reprezentacje raka piersi w czasopismach kobiecych / Edyta Zierkiewicz. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

050+070 PRASOZNAWSTWO. CZASOPIŚMIENNICTWO. Rodzaje czasopism. Redagowanie, wydawanie i kolporta
93
Żmijkowska, Magdalena. Magazyn ilustrowany "Panorama Północy" (1957-1981) : analiza treści i formy / Magdalena Żmijkowska. 2013 BG( 1/ 0)

050+070 PRASOZNAWSTWO. CZASOPIŚMIENNICTWO. Rodzaje czasopism. Redagowanie, wydawanie i kolporta
94
Baran, Dariusz (politologia). Uwarunkowania rozwoju prasy na Śląsku Opolskim na przestrzeni XIX i XX wieku / Dariusz Baran. 2012 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

050+070 PRASOZNAWSTWO. CZASOPIŚMIENNICTWO. Rodzaje czasopism. Redagowanie, wydawanie i kolporta
95
Bergmann, Olaf. "Prawdziwa cnota krytyk się nie boi..." : karykatura w czasopismach satyrycznych Drugiej Rzeczypospolitej / Olaf Bergmann ; Towarzystwo Miłośników Historii. 2012 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

050+070 PRASOZNAWSTWO. CZASOPIŚMIENNICTWO. Rodzaje czasopism. Redagowanie, wydawanie i kolporta
96
Białek-Szwed, Olga. Voyeuryzm medialny w kontekście współczesnej prasy w Polsce / Olga Białek-Szwed. 2012 BG( 1/ 0)

050+070 PRASOZNAWSTWO. CZASOPIŚMIENNICTWO. Rodzaje czasopism. Redagowanie, wydawanie i kolporta
97
Bogost, Ian. Gry informacyjne : dziennikarstwo epoki cyfrowej / Ian Bogost, Simon Ferrari, Bobby Schweizer ; przekł. Joanna Gilewicz. 2012 BG( 1/ 0)

050+070 PRASOZNAWSTWO. CZASOPIŚMIENNICTWO. Rodzaje czasopism. Redagowanie, wydawanie i kolporta
98

Z dziejów prasy konserwatywnej : twórcy i dzieła / pod red. Bogdana Borowika, Włodzimierza Micha,. 2012 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

050+070 PRASOZNAWSTWO. CZASOPIŚMIENNICTWO. Rodzaje czasopism. Redagowanie, wydawanie i kolporta
99
Gnatowski, Michał (1934-2020).. Papierowa wojna : zarys monograficzny pisma "Za Naszu Pobiedu" - organu Podziemnego Komitetu Rejonowego KP(b)B w Śniadowie / Michał Gnatowski. 2012 BG( 1/ 0)

050+070 PRASOZNAWSTWO. CZASOPIŚMIENNICTWO. Rodzaje czasopism. Redagowanie, wydawanie i kolporta

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego