Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "028" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 119 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Staniów, Bogumiła. Autor Książka popularnonaukowa dla dzieci i młodzieży w polskiej szkole w latach 1945-1989 : zalecenia i rzeczywistość : (studia i szkice) / Bogumiła Staniów ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polsk 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
2

Inspiracje czytelnicze w życiu młodego pokolenia / redakcja naukowa Mariola Antczak ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
3

Nowoczesne technologie czy tradycyjne metody? : o tendencjach w krzewieniu kultury czytelniczej młodego pokolenia / redakcja naukowa Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
4

Książki w życiu najmłodszych / redakcja naukowa Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
5

W kręgu kultury czytelniczej dzieci i młodzieży / redakcja naukowa Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 2015 BG( 1/ 1)
BPP( 2/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
6

Biblioteki i książki w życiu nastolatków / redakcja naukowa Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 2015 BG( 1/ 1)
BPP( 1/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
7
Chamera-Nowak, Agnieszka (1968- ).. Bajka jak lekarstwo : zastosowanie bajkoterapii w terapii pedagogicznej / Agnieszka Chamera-Nowak, Lidia Ippoldt. 2015 BPP( 1/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
8
Dymmel, Anna. Kultura czytelnicza i informacyjna : teoria i praktyka : wybrane zagadnienia / Anna Dymmel, Sebastian Dawid Kotuła, Artur Znajomski. 2015
028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
9

Szwecja czyta. Polska czyta / pod redakcją Katarzyny Tubylewicz i Agaty Diduszko-Zyglewskiej. 2015
028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
10

Czytelnictwo w dobie informacji cyfrowej : rozwój, bariery, technologie : praca zbiorowa / pod redakcją Mai Wojciechowskiej. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
11
Arkabus, Agata. Mam 6 lat i gonię świat : poradnik dla bibliotekarzy i nauczycieli bibliotekarzy pracujących z sześciolatkami : poradnik / Agata Arkabus. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
12

Homo legens czy homo consumens? : czytelnik i książka w XXI wieku / red. Anita Has-Tokarz i Renata Malesa. 2014 BG( 1/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
13
Gołębiewski, Łukasz (1971- ).. Gdzie jest czytelnik? / Łukasz Gołębiewski. 2012 BG( 1/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
14

Młody odbiorca w kręgu lektur pożytecznych i szkodliwych / pod red. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz przy współpracy Sylwii Gajownik. 2012 BG( 2/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
15

Zalecenia i przestrogi lekturowe : (XVI-XX wiek) / pod red. Marioli Jarczykowej i Agnieszki Bajor. 2012 BG( 2/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
16

Biblioterapia w praktyce : poradnik dla nauczycieli, wychowawców i terapeutów / pod red. Eweliny J. Koniecznej. 2012 BG( 1/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
17

Lektury pokoleniowe i ponadpokoleniowe : z zagadnień recepcji / pod red. Ireny Sochy ; przy współudz. Agnieszki Łakomy. 2012 BG( 4/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
18
Chymkowski, Roman (1977- ).. Autobiografie lekturowe studentów / Roman Chymkowski. 2011 BG( 1/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
19

Edukacja czytelnicza wyzwaniem współczesnej pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej / Anna Jakubowicz-Bryx red. 2011 BG( 2/ 0)
BPP( 3/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
20
Molicka, Maria (psycholog). Biblioterapia i bajkoterapia : rola literatury w procesie zmiany rozumienia świata społecznego i siebie / Maria Molicka. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
21
Stetkiewicz, Lucyna (1951-2017).. Kulturowi wszystkożercy sięgają po książkę : czytelnictwo ludyczne jako forma uczestnictwa w kulturze literackiej / Lucyna Stetkiewicz. 2011 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
22

Czytanie, czytelnictwo, czytelnik / pod red. Anny Żbikowskiej-Migoń ; przy współudziale Agnieszki Łuszpak. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
23
Jaszczyszyn, Elżbieta (1960- ).. Modele edukacji czytelniczej w przedszkolu a gotowość do czytania i umiejętności czytania dzieci sześcioletnich / Elżbieta Jaszczyszyn. 2010 BG( 3/ 0)
BPP( 10/ 1)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
24
Leszczyński, Grzegorz (1956- ).. Bunt czytelników : proza inicjacyjna netgeneracji / Grzegorz Leszczyński ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
25
Janus-Sitarz, Anna. Przyjemność i odpowiedzialność w lekturze : o praktykach czytania literatury w szkole : konstatacje, oceny, propozycje / Anna Janus-Sitarz. 2009 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
26
Straus, Grażyna. Wykształceni amatorzy książek / Grażyna Straus ; Instytut Książki i Czytelnictwa. 2008 BG( 1/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
27
Straus, Grażyna. Czytanie, kupowanie, surfowanie : społeczny zasięg książki w Polsce w 2006 roku / Grażyna Straus, Katarzyna Wolff, Sebastian Wierny ; Instytut Książki i Czytelnictwa. 2008 BG( 1/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
28

Po potopie : dziecko, książka i biblioteka w XXI wieku : diagnozy i postulaty : praca zbiorowa / pod red. nauk. Danuty Świerczyńskiej-Jelonek, Grzegorza Leszczyńskiego i Michała Zająca. 2008 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 1)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
29
Wolff, Katarzyna. Książka w społecznej przestrzeni polskiej wsi / Katarzyna Wolff ; Instytut Książki i Czytelnictwa. 2008 BG( 1/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
30
Zasacka, Zofia. Nastoletni czytelnicy / Zofia Zasacka ; Instytut Książki i Czytelnictwa. 2008 BG( 1/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
31
Leszczyński, Grzegorz (1956- ).. Magiczna biblioteka : zbójeckie księgi młodego wieku / Grzegorz Leszczyński. 2007 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
32
Papuzińska, Joanna (1939- ).. Dziecięce spotkania z literaturą / Joanna Papuzińska ; Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej im. Heleny Radlińskiej w Warszawie. 2007 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
33
Pennac, Daniel (1944- ).. Jak powieść / Daniel Pennac ; przeł. Katarzyna Bieńkowska. 2007 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
34
Truskolaska, Justyna. Wychować miłośnika książki czyli czytelnictwo i okolice / Justyna Truskolaska. 2007 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
35
Andrzejewska, Jadwiga (1923-2010).. Edukacja czytelnicza i medialna [Dokument elektroniczny] : tablice dydaktyczne dla szkół ponadpodstawowych / Jadwiga Andrzejewska. 2006 BG( 1/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
36

Ludzie i książki : studia historyczne / pod red. Janusza Kosteckiego ; Biblioteka Narodowa. Instytut Książki i Czytelnictwa. 2006 BG( 1/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
37
Koziołek, Krystyna. Czytanie z innym : etyka, lektura, dydaktyka / Krystyna Koziołek. 2006 BG( 2/ 0)
BPP( 3/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
38
Straus, Grażyna. Czytanie, kupowanie, wypożyczanie : społeczny zasięg książki w Polsce w 2004 roku / Grażyna Straus, Katarzyna Wolff ; Instytut Książki i Czytelnictwa. 2006 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
39

Biblioterapia : z zagadnień pomocy niepełnosprawnym użytkownikom książki / pod red. Małgorzaty Fedorowicz i Tomasza Kruszewskiego. 2005 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
40
Straus, Grażyna. Modelowi sukcesorzy, indywidualiści, eklektycy / Grażyna Straus ; Instytut Książki i Czytelnictwa. 2005 BG( 1/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
41
Straus, Grażyna. Książka na początku wieku : społeczny zasięg książki w Polsce w 2002 roku / Grażyna Straus, Katarzyna Wolff, Sebastian Wierny ; Instytut Książki i Czytelnictwa. 2004 BG( 3/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
42
Andrzejewska, Jadwiga (1923-2010).. Edukacja czytelnicza i medialna : poradnik metodyczno-programowy dla wszystkich typów szkół i bibliotek / Jadwiga Andrzejewska. 2003 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
43
Buzan, Tony (1942- ).. Podręcznik szybkiego czytania / Tony Buzan ; przekł. Grażyna Walota-Czekaj. 2003 BG( 1/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
44

Edukacja czytelnicza : wybór konspektów / oprac. tekstu Dorota Grabowska. 2003 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
45
Manguel, Alberto (1948- ).. Moja historia czytania / Alberto Manguel ; przeł. Hanna Jankowska. 2003 BG( 2/ 1)
WHS( 1/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
46

Biblioteka a niepełnosprawność w rodzinie : materiały z konferencji "Rola biblioteki w edukacji czytelniczej i wychowaniu w rodzinach osób niepełnosprawnych", Muszyna k. Krynicy, 15-17 IX 20 2003 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
47
Radlińska, Helena (1879-1954).. Książka wśród ludzi / Helena Radlińska. 2003 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 1)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
48
Szefler, Elżbieta. Kompetencje czytelnicze uczniów w młodszym wieku szkolnym. T. 2, Szanse, możliwości / Elżbieta Szefler. 2003 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
49
Szefler, Elżbieta. Kompetencje czytelnicze uczniów w młodszym wieku szkolnym. T. 1, Stan obecny / Elżbieta Szefler. 2003 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
50

Dziecko, rodzina, biblioteka : materiały z konferencji ogólnopolskiej, Zielona Góra, 18-19 września 2001 r. / Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej ; [red. Jadwiga 2002 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
51

Społeczne oddziaływanie współczesnej książki : wybory czytelnicze / [red. merytoryczna Jadwiga Chruścińska, Ewa Kubisz] ; Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej 2002 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
52
Fedorowicz, Małgorzata (1968- ).. Specjalne materiały czytelnicze dla osób niepełnosprawnych : zarys dziejów, formy, obieg społeczny / Małgorzata Fedorowicz. 2002 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
53

Kultura literacka dzieci i młodzieży u progu XXI stulecia : praca zbiorowa / pod red. Joanny Papuzińskiej i Grzegorza Leszczyńskiego ; Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokume 2002 BG( 2/ 0)
BPP( 2/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
54

Biblioteka otwarta dla czytelników niepełnosprawnych : materiały z konferencji, Grudziądz 2001 - Warszawa 2002 / [oprac. red. Ewa Stachowska-Musiał, Franciszek Czajkowski]. 2002 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
55
Straus, Grażyna. Sienkiewicz, Mickiewicz, Biblia, harlequiny... społeczny zasięg książki w Polsce w 2000 roku / Grażyna Straus, Katarzyna Wolff ; Biblioteka Narodowa. Instytut Książki i Czytelnictwa. 2002 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
56
Woźniczka-Paruzel, Bronisława. Biblioterapia w środowisku współuzależnionych z grup rodzinnych Al-Anon : (od teorii do działań praktycznych) / Bronisława Woźniczka-Paruzel. 2002 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
57
Borecka, Irena (1948-2008).. Biblioterapia : teoria i praktyka : poradnik / Irena Borecka. 2001 BG( 3/ 0)
BPP( 1/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
58

Multimedia, kultura czytelnicza i dostęp do informacji : materiały I szkoły letniej, Białystok 26-29 VI 2000 r. / red. Anna Krawczuk, Anna Sitarska ; Uniwersytet w Białymstoku. Zakład Biblio 2001 BG( 3/ 0)
BPP( 1/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
59
Socha, Irena (1946- ).. "Przykładne, użyteczne i zabawne" : o polskich książkach dla młodego odbiorcy na Śląsku w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku / Irena Socha. 2001 BG( 3/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
60

Biblioterapia i czytelnictwo w środowiskach osób niepełnosprawnych : zbiór studiów / pod red. Bronisławy Woźniczki-Paruzel ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. 2001 BG( 2/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
61

Walory edukacyjne literatury dziecięcej : ogólnopolskie seminarium organizatorów czytelnictwa dziecięcego, Białystok, 11-13 maja 1999 / [red. merytoryczna Jadwiga Chruścińska, Ewa Kubisz] ; 2000 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
62

Książka bez barier : materiały z Ogólnopolskiej konferencji (Poznań-Stęszew, 18-20 IX 2000 r.) / [red. t. Janusz Nowicki]. 2000 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
63
Scheele, Paul R. Czytanie fotograficzne / Paul R. Scheele ; przekł. Lidia Simbierowicz. 2000 BG( 1/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
64
Staniów, Bogumiła. Książka amerykańska dla dzieci i młodzieży w Polsce w latach 1944-1989 : produkcja i recepcja / Bogumiła Staniów. 2000 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
65
Wojciechowski, Jacek (1938- ).. Czytelnictwo / Jacek Wojciechowski. 2000 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
66
Zając, Michał (1964- ).. Promocja książki dziecięcej : podręcznik akademicki / Michał Zając ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 2000 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
67

Książki, które pomagają żyć : rewalidacyjna i terapeutyczna funkcja książki w zakładach opieki zdrowotnej i społecznej : materiały z Ogólnopolskiego Seminarium w Ustroniu Zawodziu 7-9 2000 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
68
Wojciechowski, Jacek (1938- ).. Czytelnictwo / Jacek Wojciechowski. 1999 BG( 4/ 0)
BHU( 2/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
69
Dunin, Janusz (1931-2007).. Pismo zmienia świat : czytanie, lektura, czytelnictwo / Janusz Dunin. 1998 BG( 5/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
70

Książka dla dziecka wczoraj, dziś, jutro / pod red. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz i Ireny Sochy. 1998 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
71
Krajewska, Anna Maria (1960- ).. Miłośnicy komiksów / Anna Maria Krajewska. Czytelnictwo komiksów w bibliotekach publicznych dla dzieci / Grażyna Lewandowicz. Biblioteki dla dzieci w Polsce i we Francji / Grażyna Lewandowic 1997 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
72

Książka w działalności terapeutycznej : praca zbiorowa / red. merytor. Elżbieta Barbara Zybert. 1997 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
73
Forum Czytelnicze (3 ; 1996 ; Kielce). Wokół biblioteki : Forum Czytelnicze III, Kielce 16-19 czerwca 1996 / [red. Ewa Piotrkiewicz-Karmowska] ; Polskie Towarzystwo Czytelnicze, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach. 1996 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
74
Forum SBP ’96 (3 ; 1996 ; Poznań). Czytelnictwo i biblioteki na wsi - obraz współczesny i tendencje : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Poznań, 3-5 listopada 1996 r. : III Forum SBP’ 1996 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
75

Młody czytelnik w świecie książki, biblioteki i informacji / pod red. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz i Ireny Sochy. 1996 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
76
Straus, Grażyna. Czytanie i kupowanie książek w Polsce w 1994 r. : (raport z badań) / Grażyna Straus, Katarzyna Wolff ; Biblioteka Narodowa. Instytut Książki i Czytelnictwa. 1996 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
77
Straus, Grażyna. Polacy i książki : społeczna sytuacja książki w Polsce 1992 / Grażyna Straus, Katarzyna Wolff ; Biblioteka Narodowa. Instytut Książki i Czytelnictwa. 1996 BG( 3/ 0)
BPP( 1/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
78
Wolff, Katarzyna. Poradnik metodyczny do nauki przedmiotu Wiedza o czytelnictwie / Katarzyna Wolff ; Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy. 1996 BG( 3/ 0)
BPP( 1/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
79
Forum Czytelnicze (2 ; 1995 ; Kielce). Kultura popularna - literatura - książka - rynek : Forum Czytelnicze II, Kielce 2-5 lipca 1995 / [red. Ewa Piotrkiewicz-Karmowska] ; Polskie Towarzystwo Czytelnicze, Wojewódzka Biblioteka Publi 1995 BG( 1/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
80
Książek-Szczepanikowa, Aniela. Świadomość literacka ucznia : głosy dzieci i młodzieży u schyłku XX wieku / Aniela Książek-Szczepanikowa. 1995 BG( 1/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
81
Polskie Towarzystwo Czytelnicze. Statut Polskiego Towarzystwa Czytelniczego. 1994 BG( 1/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
82
Tomasik, Ewa. Czytelnictwo i biblioterapia w pedagogice specjalnej / Ewa Tomasik ; Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. 1994 BG( 1/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
83
Kuszłejko, Jacek ( -2000).. Książka polska w Rosji na przełomie XIX i XX wieku / Jacek Kuszłejko ; Biblioteka Narodowa. Instytut Książki i Czytelnictwa. 1993 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
84

Dziecko, książka, biblioteka / [dobór tekstów i konsultacja merytoryczna Grażyna Lewandowicz] ; Biblioteka Narodowa. Instytut Książki i Czytelnictwa. 1993 BG( 1/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
85

Lire en France aujourd’hui / sous la dir. de Martine Poulain ; avec la collab. de Jean-Pierre Albert [et al.]. 1993 BG( 1/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
86
Straus, Grażyna. Powszechność i powszedniość lektury / Grażyna Straus ; Biblioteka Narodowa. Instytut Książki i Czytelnictwa. 1993 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
87
Wolff, Katarzyna. Losy wiejskich czytelników książek : studium porównawcze / Katarzyna Wolff ; Biblioteka Narodowa. Instytut Książki i Czytelnictwa. 1993 BG( 1/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
88
Papuzińska, Joanna (1939- ).. Książki, dzieci, biblioteka : z zagadnień upowszechniania czytelnictwa i książki dziecięcej / Joanna Papuzińska. 1992 BG( 1/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
89
Tomaszewski, Wojciech (1949- ). Autor Warszawskie edytorstwo muzyczne w latach 1772-1865 / Wojciech Tomaszewski ; Biblioteka Narodowa. Instytut Książki i Czytelnictwa. 1992 BG( 1/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
90
Bednarska-Ruszajowa, Krystyna (1945-2008).. Od Homera do Jana Jakuba Rousseau : w kręgu lektur profesorów krakowskich okresu Oświecenia / Krystyna Bednarska-Ruszajowa. 1991 BG( 1/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
91
Borecka, Irena (1948-2008).. Biblioterapia : przewodnik metodyczny dla studentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej / Irena Borecka ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie. 1991 BG( 1/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
92
Borecka, Irena (1948-2008).. Metodyka pracy z czytelnikiem chorym i niepełnosprawnym : wstęp do biblioterapii / Irena Borecka ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie. 1991 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
93

Instytucje, publiczność, sytuacje lektury : studia z historii czytelnictwa. T. 3 / pod red. Janusza Kosteckiego ; Biblioteka Narodowa. Instytut Książki i Czytelnictwa. 1991 BG( 3/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
94
Trzęsowska, Maria. Badania czytelnictwa w Polsce. [4], Wybór literatury za lata 1983-1987 / oprac. Maria Trzęsowska ; Biblioteka Narodowa. Instytut Książki i Czytelnictwa. 1991 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
95
Wojciechowski, Jacek (1938- ).. Podstawy pracy z czytelnikiem / Jacek Wojciechowski. 1991 BG( 4/ 0)
BPP( 1/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
96

Z badań nad współczesnym funkcjonowaniem książki / Biblioteka Narodowa. Instytut Książki i Czytelnictwa. 1991 BG( 2/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
97

Instytucje, publiczność, sytuacje lektury : studia z historii czytelnictwa. T. 2 / pod red. Janusza Kosteckiego ; Biblioteka Narodowa. Instytut Książki i Czytelnictwa. 1990 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
98
Świderska-Wasik, Maria. Praca z czytelnikiem w bibliotece : (wybrane zagadnienia) / Maria Świderska-Wasik. 1990 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
99
Cortina, Joe. Comprehending college textbooks : steps to understanding and remembering what you read / Joe Cortina, Janet Elder, Katherine Gonnet. 1989 BG( 1/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego