Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "027.7/.8" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 48 z 48 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Budrowska, Wiesława. Autor Z biblioteką czy bez? : badanie nieużytkowników biblioteki / Wiesława Budrowska, Magdalena Paul, Aldona Zawałkiewicz, Marcin Żynda. 2020 BG( 1/ 0)

027.7/.8 Biblioteki szkół wyższych. Biblioteki szkolne i pedagogiczne
2
Hudzik, Krystyna (1958- ).. Biblioteki Uniwersyteckie w Niemczech w epoce cyfrowej : ciągłość i zmiana / Krystyna Hudzik ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

027.7/.8 Biblioteki szkół wyższych. Biblioteki szkolne i pedagogiczne
3
Marszalska, Jolanta Małgorzata (1954- ).. Zespoły proweniencyjne zasobu inkunabułów i starych druków Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie : właściciele - użytkownicy - bibliofile / Jolanta M. Marszalska, Waldemar G 2017 BG( 1/ 0)

027.7/.8 Biblioteki szkół wyższych. Biblioteki szkolne i pedagogiczne
4

Biblioteki akademickie w środowisku naukowym, we wspólnocie uniwersyteckiej, we wspólnocie lokalnej / redakcja naukowa Wiesław Juszczak. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

027.7/.8 Biblioteki szkół wyższych. Biblioteki szkolne i pedagogiczne
5
Tondel, Janusz (1946- ).. Kniaź i królowa jednej nocy w Bibliotece Uniwersyteckiej : reminiscencje / Janusz Tondel. 2016 BG( 1/ 0)

027.7/.8 Biblioteki szkół wyższych. Biblioteki szkolne i pedagogiczne
6

Kolekcje w zbiorach bibliotek pedagogicznych / pod redakcją naukową Agnieszki Fludy-Krokos, Beaty Janik. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

027.7/.8 Biblioteki szkół wyższych. Biblioteki szkolne i pedagogiczne
7

Sieć biblioteczna Uniwersytetu Szczecińskiego w trzydziestoleciu (1985-2015) / pod redakcją Mirosławy Różyckiej. 2015 BG( 1/ 0)

027.7/.8 Biblioteki szkół wyższych. Biblioteki szkolne i pedagogiczne
8

Miejsce biblioteki pedagogicznej w zmieniającej się przestrzeni edukacji i informacji / pod red. nauk. Agnieszki Fludy-Krokos, Wandy Dudek, Anny Piotrowskiej. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

027.7/.8 Biblioteki szkół wyższych. Biblioteki szkolne i pedagogiczne
9
Staniów, Bogumiła. Biblioteka szkolna dzisiaj / Bogumiła Staniów ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 2012 BG( 1/ 1)
BPP( 1/ 0)

027.7/.8 Biblioteki szkół wyższych. Biblioteki szkolne i pedagogiczne
10
Piotrowska, Renata (1981- ). Autor Edukacja informacyjna w polskiej szkole / Renata Piotrowska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

027.7/.8 Biblioteki szkół wyższych. Biblioteki szkolne i pedagogiczne
11
Saniewska, Danuta. Vademecum współczesnego nauczyciela bibliotekarza / Danuta Saniewska ; współpr. Mirosława Bogacz, Bożena Boryczka, Krystyna Wijaczka. 2011 BG( 1/ 0)

027.7/.8 Biblioteki szkół wyższych. Biblioteki szkolne i pedagogiczne
12

Służą i chronią : 65 lat Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie / pod red. Marii Pidłypczak-Majerowicz, Stanisława Skórki, Doroty Wilk. 2011 BG( 2/ 0)

027.7/.8 Biblioteki szkół wyższych. Biblioteki szkolne i pedagogiczne
13

Biblioteka Politechniki Wrocławskiej 1946-2011 : historia, działalność, organizacja / red. Henryk Szarski, Jadwiga Wojtczak. 2011 BG( 2/ 0)

027.7/.8 Biblioteki szkół wyższych. Biblioteki szkolne i pedagogiczne
14
Szmigielska, Teresa. Standardy oceny bibliotek akademickich / Teresa Urszula Szmigielska ; Stowarzyszenie BIbliotekarzy Polskich. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

027.7/.8 Biblioteki szkół wyższych. Biblioteki szkolne i pedagogiczne
15
Batorowska, Hanna. Kultura informacyjna w perspektywie zmian w edukacji / Hanna Batorowska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

027.7/.8 Biblioteki szkół wyższych. Biblioteki szkolne i pedagogiczne
16

Biblioteka szkolna - tendencje rozwoju : teoria i praktyka / pod red. Lidii Ippoldt, Haliny Kosętki, Iwony Pietrzkiewicz. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

027.7/.8 Biblioteki szkół wyższych. Biblioteki szkolne i pedagogiczne
17

Internet w bibliotece dla dzieci i młodzieży : od teorii do praktyki : poradnik / praca zbiorowa pod red. Grażyny Lewandowicz-Nosal ; [Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich]. 2009 BG( 2/ 0)

027.7/.8 Biblioteki szkół wyższych. Biblioteki szkolne i pedagogiczne
18

Skarby Biblioteki Jagiellońskiej = Treasures of the Jagiellonian Library = Die Schätze der Jagiellonen Bibliothek / [wprow. i red. Zdzisław Pietrzyk]. 2009 BG( 1/ 0)

027.7/.8 Biblioteki szkół wyższych. Biblioteki szkolne i pedagogiczne
19
Lewandowicz-Nosal, Grażyna (1963- ).. Biblioteki dla dzieci wczoraj i dziś / Grażyna Lewandowicz-Nosal ; [Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich]. 2008 BG( 1/ 0)

027.7/.8 Biblioteki szkół wyższych. Biblioteki szkolne i pedagogiczne
20

Biblioteki pedagogiczne wobec wyzwań współczesnej oświaty : materiały konferencji naukowej, Kalisz 11-12 maja 2006 / pod red. Danuty Wańki ; Książnica Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskieg 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

027.7/.8 Biblioteki szkół wyższych. Biblioteki szkolne i pedagogiczne
21

Kolekcje kartograficzne Uniwersytetu Wrocławskiego / [red. Joanna Czyrek]. 2007 BG( 1/ 0)

027.7/.8 Biblioteki szkół wyższych. Biblioteki szkolne i pedagogiczne
22

Święta, święta... : wybór konspektów : praca zbiorowa / pod red. Doroty Grabowskiej. 2007 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

027.7/.8 Biblioteki szkół wyższych. Biblioteki szkolne i pedagogiczne
23

Biblioteka Politechniki Wrocławskiej 1946-2006 / red. Henryk Szarski, Jadwiga Wojtczak. 2007 BG( 1/ 0)

027.7/.8 Biblioteki szkół wyższych. Biblioteki szkolne i pedagogiczne
24
Drzewiecki, Marcin (1948-2012).. Edukacja biblioteczna i informacyjna w polskich szkołach / Marcin Drzewiecki. 2005 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

027.7/.8 Biblioteki szkół wyższych. Biblioteki szkolne i pedagogiczne
25
Gwadera, Małgorzata. Polskie księgozbiory pedagogiczne w województwie śląskim w latach 1922-1939 / Małgorzata Gwadera. 2005 BG( 2/ 0)

027.7/.8 Biblioteki szkół wyższych. Biblioteki szkolne i pedagogiczne
26

Biblioteka szkolna w dyskursie edukacyjnym / pod red. Jolanty Gwioździk ; Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach, Dolnośląska Szkoła Wyższa E 2005 BG( 2/ 0)

027.7/.8 Biblioteki szkół wyższych. Biblioteki szkolne i pedagogiczne
27

60 lat Biblioteki Pedagogicznej w Białymstoku, 1944 - 2004 : [praca zbiorowa / pod red. Anny Krawczuk, zespół red. Jolanta Bakier et al.] ; Centrum Edukacji Nauczycieli, Biblioteka Pedagogiczna 2004 BG( 3/ 0)
BPP( 1/ 0)

027.7/.8 Biblioteki szkół wyższych. Biblioteki szkolne i pedagogiczne
28

Chemia / [red. nauk. Maria Pidłypczak-Majerowicz] ; Uniwersytet Wrocławski. Wydział Chemii. 2003 BG( 1/ 0)

027.7/.8 Biblioteki szkół wyższych. Biblioteki szkolne i pedagogiczne
29
Saetre, Tove Pemmer (1945- ).. Biblioteki szkolne : wytyczne IFLA/UNESCO / oprac. przez Tove Pemmer Saetre i Glenys Willars pod auspicjami Sekcji Bibliotek Szkolnych i Centrów Zasobów Informacji ; [tł. Elżbieta Barbara Zybe 2003 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

027.7/.8 Biblioteki szkół wyższych. Biblioteki szkolne i pedagogiczne
30

W kręgu biblioteki szkolnej : edukacja akademicka nauczycieli bibliotekarzy dla potrzeb zreformowanej szkoły / pod red. Haliny Kosętki i Bożeny Pietrzyk. 2002 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

027.7/.8 Biblioteki szkół wyższych. Biblioteki szkolne i pedagogiczne
31
Szocki, Józef (1931- ).. Biblioteki szkolne w procesie dydaktyczno-wychowawczym w dwudziestoleciu międzywojennym / Józef Szocki. 2002 BG( 1/ 0)

027.7/.8 Biblioteki szkół wyższych. Biblioteki szkolne i pedagogiczne
32
Żukowska, Izabela (bibliotekoznawstwo). Praca z aktywem bibliotecznym : poradnik metodyczny dla nauczycieli / Izabela Żukowska. 2002 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

027.7/.8 Biblioteki szkół wyższych. Biblioteki szkolne i pedagogiczne
33

Książka i biblioteka w środowisku edukacyjnym : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Barbary Zybert ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 2002 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

027.7/.8 Biblioteki szkół wyższych. Biblioteki szkolne i pedagogiczne
34
Drzewiecki, Marcin (1948-2012). Autor Biblioteka i informacja w środowisku współczesnej szkoły / Marcin Drzewiecki ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 2001 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

027.7/.8 Biblioteki szkół wyższych. Biblioteki szkolne i pedagogiczne
35

Multimedia : wykaz : praca zbiorowa / pod kierunkiem Wandy Klepacz ; [materiały zebr. i oprac. Jolanta Janicka et al.] ; Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w C 2000 BG( 1/ 0)

027.7/.8 Biblioteki szkół wyższych. Biblioteki szkolne i pedagogiczne
36
Andrzejewska, Jadwiga (1923-2010).. Bibliotekarstwo szkolne : teoria i praktyka. T. 2, Praca pedagogiczna biblioteki / Jadwiga Andrzejewska. 1996 BG( 5/ 0)
BPP( 2/ 0)

027.7/.8 Biblioteki szkół wyższych. Biblioteki szkolne i pedagogiczne
37
Andrzejewska, Jadwiga (1923-2010).. Bibliotekarstwo szkolne : teoria i praktyka. T. 1, Organizacja biblioteki / Jadwiga Andrzejewska. 1996 BG( 5/ 0)
BPP( 2/ 0)

027.7/.8 Biblioteki szkół wyższych. Biblioteki szkolne i pedagogiczne
38
Klimza, Halina. Materiały metodyczne dla nauczycieli - bibliotekarzy szkolnych / [oprac.: Halina Klimza, Zofia Libertowska}. 1995 BG( 1/ 0)

027.7/.8 Biblioteki szkół wyższych. Biblioteki szkolne i pedagogiczne
39
Gulińska, Grażyna. Biblioteki publiczne, szkolne i pedagogiczne w Kielcach w latach 1945-1975 / Grażyna Gulińska. 1992 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

027.7/.8 Biblioteki szkół wyższych. Biblioteki szkolne i pedagogiczne
40
Drzewiecki, Marcin (1948-2012).. Biblioteki szkolne i pedagogiczne w Polsce : rola w procesie dydaktycznym i miejsce w krajowej sieci biblioteczno-informacyjnej / Marcin Drzewiecki. 1991 BG( 2/ 0)

027.7/.8 Biblioteki szkół wyższych. Biblioteki szkolne i pedagogiczne
41
Drzewiecki, Marcin (1948-2012).. Biblioteka we współczesnej szkole / Marcin Drzewiecki. 1991 BG( 3/ 0)
BPP( 1/ 0)

027.7/.8 Biblioteki szkół wyższych. Biblioteki szkolne i pedagogiczne
42

Funkcjonowanie bibliotek szkolnych w Polsce (w latach 1945-1989) / pod red. Jerzego Jarowieckiego ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. 1991 BG( 1/ 0)

027.7/.8 Biblioteki szkół wyższych. Biblioteki szkolne i pedagogiczne
43
Faber-Chojnacka, Anna. Autor Funkcjonowanie bibliotek szkolnych w Polsce Ludowej : bibliografia za lata 1945-1987 / Anna Faber-Chojnacka, Barbara Góra, Władysława Wójcik ; pod redakcją Jerzego Jarowieckiego. 1990 BG( 1/ 0)

027.7/.8 Biblioteki szkół wyższych. Biblioteki szkolne i pedagogiczne
44
Chaciewicz, Krystyna. Przysposobienie czytelnicze i informacyjne w szkole średniej : materiały pomocnicze dla nauczycieli bibliotekarzy / Krystyna Chaciewicz. 1989 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

027.7/.8 Biblioteki szkół wyższych. Biblioteki szkolne i pedagogiczne
45
Białkowska, Emilia (1908-1990).. Biblioteka szkolna : przewodnik dla bibliotekarza / pod red. Emilii Białkowskiej ; [aut. Emilia Białkowska, Helena Falkowska, Ignacy Jurewicz]. 1987 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

027.7/.8 Biblioteki szkół wyższych. Biblioteki szkolne i pedagogiczne
46

Biblioteki szkolne za granicą / Biblioteka Narodowa. Instytut Książki i Czytelnictwa ; [dobór materiałów i konsultacja merytoryczna z. Marcin Drzewiecki]. 1980 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

027.7/.8 Biblioteki szkół wyższych. Biblioteki szkolne i pedagogiczne
47
Drzewiecki, Marcin (1948-2012).. Współczesna biblioteka szkolna / Marcin Drzewiecki ; Biblioteka Narodowa. Instytut Książki i Czytelnictwa. 1980 BG( 4/ 0)

027.7/.8 Biblioteki szkół wyższych. Biblioteki szkolne i pedagogiczne
48
Falkowska, Helena (1909-1988).. Z dziejów polskich bibliotek szkolnych / Helena Falkowska. 1966 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

027.7/.8 Biblioteki szkół wyższych. Biblioteki szkolne i pedagogiczne

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego