Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "027.5/.6" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 95 z 95 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Gęborska, Marlena. Autor Model biblioteki aktywnie promującej książkę dziecięcą / Marlena Gęborska. 2019 BG( 1/ 0)

027.5/.6 Biblioteki publiczne. Biblioteki dla określonych grup czytelników
2
Kotlarek, Dawid. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Zielonej Górze w latach 1947-2016 / Dawid Kotlarek. 2017 BG( 1/ 0)

027.5/.6 Biblioteki publiczne. Biblioteki dla określonych grup czytelników
3

Biblioteka publiczna w przestrzeni społecznej : księga jubileuszowa z okazji 100-lecia działalności Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi / redakcja 2017 BG( 1/ 0)

027.5/.6 Biblioteki publiczne. Biblioteki dla określonych grup czytelników
4

Instytucje kultury jako ośrodki życia społecznego / pod redakcją Anny Mierzeckiej, Elżbiety Barbary Zybert. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

027.5/.6 Biblioteki publiczne. Biblioteki dla określonych grup czytelników
5

Łączenie bibliotek : skutki społeczno-kulturalne : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej przez Książnicę Pomorską, Szczecin, 4-5 listopada 2015 r. / pod redakcją Moniki K 2016 BG( 1/ 0)

027.5/.6 Biblioteki publiczne. Biblioteki dla określonych grup czytelników
6

Teatr w bibliotece : doświadczenia i praktyka / pod redakcją Małgorzaty Pietrzak. 2015 BG( 1/ 0)

027.5/.6 Biblioteki publiczne. Biblioteki dla określonych grup czytelników
7

Megabiblioteki : wybrane tendencje w bibliotekarstwie publicznym / pod redakcją Doroty Pietrzkiewicz, Elżbiety Barbary Zybert. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

027.5/.6 Biblioteki publiczne. Biblioteki dla określonych grup czytelników
8

LIthuanian public libraries : preserving, creating, cooperating / County public libraries association. Lithuanian librarians association ; [ed. by : Laima Pačebutienè ; transl. by Loreta Dapkien 2013 BG( 1/ 0)

027.5/.6 Biblioteki publiczne. Biblioteki dla określonych grup czytelników
9
Dobrowolska, Mirosława. Seniorzy w bibliotekach publicznych : poradnik / Mirosława Dobrowolska. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

027.5/.6 Biblioteki publiczne. Biblioteki dla określonych grup czytelników
10

Biblioteka i informacja w aktywizacji regionalnej : praca zbiorowa / pod red. Doroty Grabowskiej i Elżbiety Barbary Zybert. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

027.5/.6 Biblioteki publiczne. Biblioteki dla określonych grup czytelników
11
Lewandowicz-Nosal, Grażyna (1963- ).. Biblioteki publiczne dla dzieci w Polsce : raport z badań / Grażyna Lewandowicz-Nosal ; Biblioteka Narodowa. Instytut Książki i Czytelnictwa. 2012 BG( 1/ 0)

027.5/6 Biblioteki publiczne. Biblioteki dla określonych grup czytelników
12

Organizacja zakupu nowości książkowych, zbiorów audiowizualnych oraz dokumentów elektronicznych w bibliotekach publicznych : raport z badań / pod red. Barbary Budyńskiej i Zofii Zasackiej ; 2011 BG( 1/ 0)

027.5/.6 Biblioteki publiczne. Biblioteki dla określonych grup czytelników
13

Kulturotwórcze i edukacyjne funkcje bibliotek publicznych : teoria i praktyka / pod red. Anity Has-Tokarz i Renaty Malesy. 2011 BG( 2/ 0)

027.5/.6 Biblioteki publiczne. Biblioteki dla określonych grup czytelników
14

Inspirator obywatelski : przewodnik po nieformalnej edukacji obywatelskiej w bibliotekach publicznych i nie tylko... / pod red. Grzegorza Makowskiego i Filipa Pazderskiego ; [tł. tekstów z jęz. 2011 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

027.5/6 Biblioteki publiczne. Biblioteki dla określonych grup czytelników
15
Ogólnopolska Konferencja "Automatyzacja Bibliotek Publicznych" (9 ; 2010 ; Warszawa). Regionalne sieci współpracy - strategie, narzędzia, realizacje : IX Ogólnopolska Konferencja "Automatyzacja bibliotek publicznych", Warszawa, 25-26 listopada 2010 r. / [red. t. Katarzyna Mater 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

027.5/.6 Biblioteki publiczne. Biblioteki dla określonych grup czytelników
16
Dawidowicz-Chymkowska, Olga. Księgozbiory gminnych bibliotek publicznych a potrzeby czytelnicze gimnazjalistów : raport z badań / Olga Dawidowicz-Chymkowska. 2010 BG( 1/ 0)

027.5/.6 Biblioteki publiczne. Biblioteki dla określonych grup czytelników
17
Fedorowicz, Małgorzata (1968- ).. Człowiek niepełnosprawny w bibliotece publicznej / Małgorzata Fedorowicz. 2010 BG( 1/ 0)

027.5/.6 Biblioteki publiczne. Biblioteki dla określonych grup czytelników
18
Kołodziejska, Jadwiga (1928-2016).. Biblioteki publiczne w strukturze społecznej / Jadwiga Kołodziejska. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

027.5/.6 Biblioteki publiczne. Biblioteki dla określonych grup czytelników
19

Stagnacja czy kreacja? : biblioteka w procesie aktywizacji kulturalnej miasta / [red. Agnieszka Kraszewska] ; Biblioteka Raczyńskich. 2010 BG( 1/ 0)

027.5/.6 Biblioteki publiczne. Biblioteki dla określonych grup czytelników
20

Inspiruje nas książka : wydarzenia literackie w działalności bibliotek dla dzieci Polski i Ukrainy : materiały z konferencji, Krosno, 23 września 2010 / [materiały zebr. Monika Machowicz ; 2010 BG( 1/ 0)

027.5/.6 Biblioteki publiczne. Biblioteki dla określonych grup czytelników
21

Życie w świecie dźwięków / [red. Daniel Znamierowski]. 2010 BG( 2/ 0)

027.5/.6 Biblioteki publiczne. Biblioteki dla określonych grup czytelników
22

Dzieci, młodzież - Internet - biblioteka : wytyczne IFLA Sekcji Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży / red., [tł.] Grażyna Lewandowicz-Nosal, Elżbieta Barbara Zybert ; Stowarzyszenie Biblioteka 2009 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

027.5/6 Biblioteki publiczne. Biblioteki dla określonych grup czytelników
23
Ogólnopolska Konferencja pt. "Automatyzacja Bibliotek Publicznych" (8 ; 2008 ; Warszawa). Nowe technologie w bibliotekach publicznych : materiały z VIII ogólnopolskiej konferencji pt. "Automatyzacja bibliotek publicznych" Warszawa, 26-28 listopada 2008 r. / [red. tomu Elżbieta Górs 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

027.5/6 Biblioteki publiczne. Biblioteki dla określonych grup czytelników
24

Zbiory i zasoby informacyjne bibliotek publicznych : materiały z konferencji naukowej Opole, 23-24 września 2008 r. / [red. tomu Katarzyna Wolff]. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

027.5/6 Biblioteki publiczne. Biblioteki dla określonych grup czytelników
25

Niewidomi w świecie książek i bibliotek : wybrane zagadnienia : praca zbiorowa / pod red. nauk. Małgorzaty Czerwińskiej i Teresy Dederko. 2008 BG( 1/ 0)

027.5/.6 Biblioteki publiczne. Biblioteki dla określonych grup czytelników
26
Kowalczuk, Marzena. Biblioteki publiczne na Podlasiu w XVIII-XX wieku / Marzena Kowalczuk. 2008 BG( 1/ 0)

027.5/6 Biblioteki publiczne. Biblioteki dla określonych grup czytelników
27

Literatura ponad granicami : materiały z konferencji, Krosno 14 października 2008 r. / [materiały zebr. Monika Machowicz ; tł. Larysa Luhova, Roman Potykiewicz] ; Krośnieńska Biblioteka Publ 2008 BG( 1/ 0)

027.5/.6 Biblioteki publiczne. Biblioteki dla określonych grup czytelników
28
Góra, Barbara (bibliotekoznawstwo). Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie : 1828-2000 / Barbara Góra. 2007 BG( 1/ 0)

027.5/.6 Biblioteki publiczne. Biblioteki dla określonych grup czytelników
29
Ogólnopolska Konferencja pt. "Automatyzacja Bibliotek Publicznych" (7 ; 2006 ; Warszawa). Praktyczne aspekty automatyzacji bibliotek publicznych : materiały z VII ogólnopolskiej konferencji pt. "Automatyzacja bibliotek publicznych" Warszawa, 22-24 listopada 2006 r. / [red. tomu Elżb 2007 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

027.5/6 Biblioteki publiczne. Biblioteki dla określonych grup czytelników
30
Olczak-Kardas, Monika. Księgozbiory bibliotek wiejskich w województwie warszawskim w latach 1918-1939 / Monika Olczak-Kardas ; Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanows 2007 BG( 1/ 0)

027.5/6 Biblioteki publiczne. Biblioteki dla określonych grup czytelników
31
Maciąg, Krzysztof (bibliotekoznawstwo). Miejsce bibliotek publicznych w systemie edukacji / Krzysztof Maciąg. 2006 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

027.5/6 Biblioteki publiczne. Biblioteki dla określonych grup czytelników
32

Sieć bibliotek publicznych wobec potrzeb społeczeństwa informacyjnego : materiały z ogólnopolskiej konferencji, Lublin, 27-29 września 2005 r. / [red. tomu Jan Wołosz ; aut. Helena Bednarsk 2006 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

027.5/6 Biblioteki publiczne. Biblioteki dla określonych grup czytelników
33
Żołędowska, Beata. Wizerunek biblioteki publicznej / Beata Żołędowska-Król. 2006 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

027.5/6 Biblioteki publiczne. Biblioteki dla określonych grup czytelników
34

Biblioteka Elbląska - przeszłość i teraźniejszość = Elbląg Library - past and present : praca zbiorowa / pod red. Piotra Derlukiewicza ; [teksty Krystyna Greczycho et al. ; z jęz. pol. t 2005 BG( 1/ 0)

027.5/6 Biblioteki publiczne. Biblioteki dla określonych grup czytelników
35

Automatyzacja bibliotek publicznych : materiały z ogólnopolskiej konferencji "Automatyzacja bibliotek publicznych", Warszawa, 24-26 listopada 2004 / [red. tomu Elżbieta Górska]. 2005 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

027.5/6 Biblioteki publiczne. Biblioteki dla określonych grup czytelników
36

Biblioteki publiczne w erze cyfrowej : poradnik PULMAN - Public Libraries Mobilising Advanced Networks / [red. t. Joanna Burska] ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Wojewódzka Biblioteka Pub 2004 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

027.5/6 Biblioteki publiczne. Biblioteki dla określonych grup czytelników
37
Forum Czytelnicze (9 ; 2002 ; Kielce). Kultura - informacja - biblioteki : Forum Czytelnicze IX, Kielce 26-29 maja 2002 r. / Polskie Towarzystwo Czytelnicze, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach. 2003 BG( 2/ 0)

027.5/6 Biblioteki publiczne. Biblioteki dla określonych grup czytelników
38
Lewandowicz-Nosal, Grażyna (1963- ).. Biblioteki publiczne dla dzieci w Polsce : raport z badań / Grażyna Lewandowicz ; Biblioteka Narodowa. Instytut Książki i Czytelnictwa. 2003 BG( 1/ 0)

027.5/6 Biblioteki publiczne. Biblioteki dla określonych grup czytelników
39
Ogólnopolska Konferencja Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (2002 ; Chełm). Standaryzacja kosztów w bibliotekach publicznych : materiały z ogólnopolskiej konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Chełm, 19-21.09.2002 r. / [red. Witold Sulimierski]. 2003 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

027.5/6 Biblioteki publiczne. Biblioteki dla określonych grup czytelników
40
Pietrzkiewicz, Iwona. Biblioteka kanoników regularnych w Krakowie w XV i XVI wieku / Iwona Pietrzkiewicz. 2003 BG( 1/ 0)

027.5/.6 Biblioteki publiczne. Biblioteki dla określonych grup czytelników
41
Budyńska, Barbara. Biblioteki publiczno-szkolne. Biblioteki publiczne w szkołach / Barbara Budyńska, Anna Maria Krajewska. Biblioteka Narodowa. Instytut Książki i Czytelnictwa. 2002 BG( 1/ 0)

027.5/6 Biblioteki publiczne. Biblioteki dla określonych grup czytelników
42

Biblioteki powiatowe w Polsce : informator / [oprac. danych: Barbara Budyńska, Małgorzata Jezierska, Anna Majcher]. 2002 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

027.5/6 Biblioteki publiczne. Biblioteki dla określonych grup czytelników
43

Działalność bibliotek publicznych : wytyczne IFLA/UNESCO : [standardy międzynarodowe IFLA-UNESCO] / oprac. przez zespół pod przewodn. Phillipa Gilla, w imieniu Sekcji Bibliotek Publicznych ; 2002 BG( 3/ 0)
BPP( 1/ 0)

027.5/6 Biblioteki publiczne. Biblioteki dla określonych grup czytelników
44

Biblioteki publiczne wobec Unii Europejskiej : materiały pokonferencyjne, Przysiek - Chełmża, 17-19 września 2001 / [oprac. red. Jan Krajewski, Dorota Sawicka] ; Polski Związek Bibliotek. 2002 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

027.5/6 Biblioteki publiczne. Biblioteki dla określonych grup czytelników
45

Nordic public libraries : the Nordic cultural sphere and its public libraries / ed.: Jens Thorhauge ; in coop. with Birgitta Modigh [et al.]. 2002 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

027.5/6 Biblioteki publiczne. Biblioteki dla określonych grup czytelników
46
Biliński, Lucjan (1930-2015).. Biblioteki publiczne końca XX wieku / Lucjan Biliński ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej. 2001 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

027.5/6 Biblioteki publiczne. Biblioteki dla określonych grup czytelników
47
Ogólnopolska Konferencja nt. "Automatyzacja Bibliotek Publicznych" (4 ; (2000 ; Warszawa-Miedze Jak automatyzujemy biblioteki publiczne? : materiały z ogólnopolskiej konferencji nt. "Automatyzacja bibliotek publicznych" Warszawa/Miedzeszyn, 6-8 listopada 2000 r. / [red. t. Jan Wołosz]. 2001 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

027.5/6 Biblioteki publiczne. Biblioteki dla określonych grup czytelników
48
Wołosz, Jan (1937- ).. Jaka biblioteka publiczna? / Jan Wołosz. 2001 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

027.5/6 Biblioteki publiczne. Biblioteki dla określonych grup czytelników
49

Biblioteki publiczne a integracja europejska : materiały z seminarium zorganizowanego w dniach 13-15 i 27-29 listopada 2000 r. / [red. i kor. Joanna Skrzypkowska] ; Biblioteka Publiczna m. st. Wa 2000 BG( 1/ 0)

027.5/6 Biblioteki publiczne. Biblioteki dla określonych grup czytelników
50
Lewandowicz-Nosal, Grażyna (1963- ).. Biblioteki publiczne w krajach Unii Europejskiej : informator = Public libraries in the European Union States : guidebook / oprac. Grażyna Lewandowicz ; Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informa 2000 BG( 1/ 0)

027.5/6 Biblioteki publiczne. Biblioteki dla określonych grup czytelników
51

Samorządowe biblioteki powiatowe - projekcje i realia : materiały z ogólnopolskiej konferencji Jedlina Letnisko, 20-22.09.2000 / [red. t. Mieczysław Szyszko]. 2000 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

027.5/6 Biblioteki publiczne. Biblioteki dla określonych grup czytelników
52

Biblioteki publiczne przed wejściem Polski do Unii Europejskiej : materiały z ogólnopolskiej konferencji, Chorzów, 26-28 kwietnia 1999 r. / [red.: Jadwiga Chruścińska, Ewa Kubisz] ; Centrum 1999 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

027.5/6 Biblioteki publiczne. Biblioteki dla określonych grup czytelników
53

Z działalności Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu w latach 1979-1999 / [red. Wojciech Spaleniak ; aut. rozdz. Kazimierz Ewicz et al.] ; Biblioteka Raczyńskich. 1999 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

027.5/6 Biblioteki publiczne. Biblioteki dla określonych grup czytelników
54
Forum Czytelnicze (6 ; 1999 ; Kielce). Biblioteki na przełomie wieków : Forum Czytelnicze VI, Kielce, 30 maja - 2 czerwca 1999 / Polskie Towarzystwo Czytelnicze, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach. 1999 BG( 3/ 0)

027.5/6 Biblioteki publiczne. Biblioteki dla określonych grup czytelników
55

Biblioteka a regionalizm : materiały konferencyjne 1996-1998 / [oprac. Jolanta Słowik, Elżbieta Niechcaj-Nowicka] ; Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego we Wrocławiu. 1999 BG( 2/ 0)

027.5/6 Biblioteki publiczne. Biblioteki dla określonych grup czytelników
56

Biblioteka na Koszykowej 1907-1997 : zbiór prac poświęconych Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy - Bibliotece Głównej / [kom. red. Marta Parnowska (przewodn.) et al.] ; Biblioteka Publiczna 1999 BG( 1/ 0)

027.5/6 Biblioteki publiczne. Biblioteki dla określonych grup czytelników
57
Sokół, Zofia (1938- ).. Dzieje bibliotek w Białymstoku : (od XVIII wieku do 1939 roku) / Zofia Sokół. 1999 BG( 3/ 0)
BHU( 2/ 1)
WHS( 2/ 0)

027.5/6 Biblioteki publiczne. Biblioteki dla określonych grup czytelników
58

Funkcje ponadlokalne bibliotek publicznych - poziom wojewódzki : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji nt. "Wojewódzka biblioteka publiczna w zreformowanym systemie administracyjnym - zarząd 1999 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

027.5/6 Biblioteki publiczne. Biblioteki dla określonych grup czytelników
59
Forum Czytelnicze (5 ; 1998 ; Kielce). Biblioteka: tu i teraz : Forum Czytelnicze V, Kielce 24-27 maja 1998 / Polskie Towarzystwo Czytelnicze, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach. 1998 BG( 2/ 0)

027.5/6 Biblioteki publiczne. Biblioteki dla określonych grup czytelników
60

Zbiory zabytkowe w bibliotekach publicznych : materiały z konferencji, Opole, 5-6 listopada 1998 / [red. Mirosława Koćwin] ; Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu. 1998 BG( 1/ 0)

027.5/.6 Biblioteki publiczne. Biblioteki dla określonych grup czytelników
61
Przybyszewski, Witold (1956-2020).. Na wirażu : biblioteki publiczne wobec zmian ustroju i systemu administracji państwa / Witold Przybyszewski, Adam Rusek ; Biblioteka Narodowa. Instytut Książki i Czytelnictwa. 1998 BG( 1/ 0)

027.5/6 Biblioteki publiczne. Biblioteki dla określonych grup czytelników
62

Biblioteki publiczne w okresie transformacji : ogólnopolska konferencja kadry kierowniczej, Arłamów-Przemyśl, dn. 10-12 września 1997 r. / red. t. Mieczysław Szyszko ; Stowarzyszenie Bibliot 1998 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

027.5/6 Biblioteki publiczne. Biblioteki dla określonych grup czytelników
63

Samorządy i biblioteki : materiały z konferencji Samorządowe biblioteki publiczne w Polsce, Miałkówek k. Płocka 24-26 kwietnia 1997 r. / [red. t. Mieczysław Szyszko ; aut. Jan Burakowski et 1997 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

027.5/6 Biblioteki publiczne. Biblioteki dla określonych grup czytelników
64
Europejskie Forum Bibliotekarzy (1995 ; Warszawa). Biblioteki publiczne w Polsce i na świecie : materiały z Europejskiego Forum Bibliotekarzy, Warszawa, 23-25 maja 1995 r. / [red. Elżbieta Górska] ; Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy. Biblio 1996 BG( 1/ 0)

027.5/6 Biblioteki publiczne. Biblioteki dla określonych grup czytelników
65
Maj, Jerzy (1933- ).. Biblioteki publiczne 1945-1990 na tle innych instytucji kultury / Jerzy Maj. 1996 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

027.5/6 Biblioteki publiczne. Biblioteki dla określonych grup czytelników
66
Ogólnopolska Konferencja nt. "Komputeryzacja Bibliotek Publicznych - Stan i Zamierzenia" (3 ; 1 Komputeryzacja bibliotek publicznych : materiały z III Ogólnopolskiej Konferencji nt. "Komputeryzacja bibliotek publicznych - stan i zamierzenia", Supraśl k. Białegostoku, 3-5 czerwca 1996 r. 1996 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

027.5/6 Biblioteki publiczne. Biblioteki dla określonych grup czytelników
67

Biblioteki publiczno-szkolne : materiały z konferencji dyrektorów WBP, 23-25 kwietnia 1996 r. Stare Jabłonki. 1996 BG( 2/ 0)

027.5/6 Biblioteki publiczne. Biblioteki dla określonych grup czytelników
68
Biblioteka Raczyńskich (Poznań). Zbiory naukowe Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu : informator / [aut. Alina Domańska ; rozdz. "Księgozbiór podstawowy i Cenralnej Wypożyczalni" oprac. Wojciech Spaleniak]. 1995 BG( 1/ 0)

027.5/6 Biblioteki publiczne. Biblioteki dla określonych grup czytelników
69
Burakowski, Jan (1934-2013).. Samorządowa biblioteka publiczna : poradnik / Jan Burakowski. 1994 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

027.5/6 Biblioteki publiczne. Biblioteki dla określonych grup czytelników
70

Biblioteka w społeczności lokalnej : materiały z sympozjum = Library in the local community / pod red. Stanisława Krzywickiego i Joanny Pasztaleniec-Jarzyńskiej ; Biblioteka Narodowa, Stowarz 1993 BG( 3/ 0)
BPP( 1/ 0)

027.5/6 Biblioteki publiczne. Biblioteki dla określonych grup czytelników
71
Materska, Katarzyna. Edukacyjna funkcja biblioteki publicznej w życiu młodzieży / Katarzyna Materska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 1993 BG( 5/ 0)
BPP( 3/ 0)

027.5/6 Biblioteki publiczne. Biblioteki dla określonych grup czytelników
72

Automatyzacja bibliotek publicznych : praktyczne aspekty : materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji, Białystok 26-28. X.1993 r. / [red. Janusz Nowicki] ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 1993 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

027.5/6 Biblioteki publiczne. Biblioteki dla określonych grup czytelników
73
Białkowska, Barbara ( -2010).. Wybrane zagadnienia organizacji i wyposażenia bibliotek publicznych dla dzieci i młodzieży / Barbara Białkowska ; Biblioteka Narodowa. Instytut Książki i Czytelnictwa. 1992 BG( 1/ 0)

027.5/6 Biblioteki publiczne. Biblioteki dla określonych grup czytelników
74
Rechowicz, Henryk (1929-2004).. Poprzedniczki Biblioteki Śląskiej i ich rola w życiu umysłowym województwa śląskiego / Henryk Rechowicz. 1992 BG( 1/ 0)

027.5/6 Biblioteki publiczne. Biblioteki dla określonych grup czytelników
75
Gzella, Grażyna (1954- ).. Biblioteki i czytelnictwo w kołach młodzieży wiejskiej CZMW i ZMW RP "Wici" (1919-1928-1939) / Grażyna Gzella ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. 1991 BG( 1/ 0)

027.5/6 Biblioteki publiczne. Biblioteki dla określonych grup czytelników
76

Z działalności bibliotek publicznych dla dzieci i młodzieży : materiały szkoleniowe z seminariów dla instruktorów czytelnictwa dziecięcego / [wybór ref. Barbara Białkowska] ; Centrum Ust 1989 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

027.5/6 Biblioteki publiczne. Biblioteki dla określonych grup czytelników
77
Danecka, Aleksandra (1945- ).. Problemy bibliotek publicznych na łamach prasy 1945-1975 / Aleksandra Danecka. 1987 BG( 2/ 0)

027.5/6 Biblioteki publiczne. Biblioteki dla określonych grup czytelników
78
Kolanowska, Zofia. Działalność informacyjna wojewódzkich bibliotek publicznych : poradnik metodyczny / Zofia Kolanowska ; Biblioteka Narodowa. Zakład Informacji Naukowej. 1985 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

027.5/6 Biblioteki publiczne. Biblioteki dla określonych grup czytelników
79
Pigoń, Edward. Działalność informacyjna i użytkownicy informacji wojewódzkich bibliotek publicznych / Edward Pigoń ; Biblioteka Narodowa. Instytut Książki i Czytelnictwa. 1985 BG( 2/ 0)

027.5/6 Biblioteki publiczne. Biblioteki dla określonych grup czytelników
80

Gromadzenie i opracowywanie zbiorów w bibliotekach publicznych : materiały z ogólnopolskiej konferencji w Rzeszowie / Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Rzeszowie, Biblioteka Narodowa. 1985 BG( 2/ 0)

027.5/6 Biblioteki publiczne. Biblioteki dla określonych grup czytelników
81

Wykaz działów katalogu rzeczowego w bibliotekach publicznych dla dzieci i młodzieży / oprac. Barbara Białkowska ; Biblioteka Narodowa. Instytut Książki i Czytelnictwa. 1982 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

027.5/6 Biblioteki publiczne. Biblioteki dla określonych grup czytelników
82
Białkowska, Barbara ( -2010).. Biblioteka publiczna dla dzieci : wybrane zagadnienia / Barbara Białkowska ; Biblioteka Narodowa, Instytut Książki i Czytelnictwa. 1980 BG( 2/ 0)

027.5/6 Biblioteki publiczne. Biblioteki dla określonych grup czytelników
83
Kołodziejska, Jadwiga (1928-2016).. Biblioteki publiczne po reformie administracyjnej kraju / Jadwiga Kołodziejska. 1980 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

027.5/6 Biblioteki publiczne. Biblioteki dla określonych grup czytelników
84

Biblioteki publiczne na Warmii i Mazurach : przeszłość i teraźniejszość / [kom. red.: Stefania Anculewicz et al.]. 1976 BG( 3/ 0)

027.5/6 Biblioteki publiczne. Biblioteki dla określonych grup czytelników
85
Danecka, Aleksandra. Rola wystaw, odczytów i spotkań autorskich w działalności bibliotek publicznych w Polsce / Aleksandra Danecka. 1976 BG( 1/ 0)

027.5/6 Biblioteki publiczne. Biblioteki dla określonych grup czytelników
86
Maj, Jerzy (1933- ).. Modele sieci bibliotek publicznych na wsi na tle struktury osadniczej / Jerzy Maj. 1976 BG( 4/ 0)
BII( 1/ 0)

027.5/6 Biblioteki publiczne. Biblioteki dla określonych grup czytelników
87
Siekierski, Stanisław (1929-2008).. Uzupełnianie i wykorzystanie zbiorów bibliotek publicznych w latach 1968-1972 / Stanisław Siekierski, Witold Adamiec, Janusz Ankudowicz ; Biblioteka Narodowa. Instytut Książki i Czytelnictwa. 1974 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

027.5/6 Biblioteki publiczne. Biblioteki dla określonych grup czytelników
88
Łozowski, Franciszek. Biblioteki publiczne województwa poznańskiego / Franciszek Łozowski. 1968 BG( 1/ 0)

027.5/6 Biblioteki publiczne. Biblioteki dla określonych grup czytelników
89
Kołodziejska, Jadwiga (1928-2016).. Publiczne biblioteki samorządowe w okresie międzywojennym / Jadwiga Kołodziejska. 1967 BG( 2/ 0)

027.5/6 Biblioteki publiczne. Biblioteki dla określonych grup czytelników
90
Zawadzki, Ryszard. Rozwój i działalność publicznych bibliotek powszechnych na Dolnym Śląsku w latach 1945-1964 / Ryszard Zawadzki ; Wrocławskie Towarzystwo Naukowe. 1967 BG( 1/ 0)

027.5/6 Biblioteki publiczne. Biblioteki dla określonych grup czytelników
91

Z życia i pracy bydgoskiej książnicy : księga pamiątkowa Biblioteki Miejskiej w Bydgoszczy : 1903-1963 / [red. Ewa Pawlikowska]. 1965 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

027.5/6 Biblioteki publiczne. Biblioteki dla określonych grup czytelników
92

Dzieje Biblioteki Publicznej miasta stołecznego Warszawy w ilustracjach : 1907-1957 / oprac. Stanisław Tazbir ; tekst fran. oprac. Janina Czarnecka. 1961 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

027.5/.6 Biblioteki publiczne. Biblioteki dla określonych grup czytelników
93

Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy 1907-1959 : [praca zbiorowa / pod red. Stanisława Tazbira]. 1961 BG( 1/ 0)

027.5/6 Biblioteki publiczne. Biblioteki dla określonych grup czytelników
94

Hieronim Łopaciński i biblioteka jego imienia w Lublinie 1907-1957 / [kom. red. Feliks Araszkiewicz et al.]. 1957 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

027.5/6 Biblioteki publiczne. Biblioteki dla określonych grup czytelników
95

Biblioteka im. H. Łopacińskiego w okresie 50-lecia, 1907-1957 / [oprac. zespół pracowników Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie]. 1957 BG( 1/ 0)

027.5/6 Biblioteki publiczne. Biblioteki dla określonych grup czytelników

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego