Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "027.021" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 103 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Dylematy czasu i przestrzeni w bibliotekach : wybrane zagadnienia : monografia / redakcja naukowa Dagmara Bubel ; Politechnika Częstochowska. 2019 BG( 1/ 0)

027.021 Biblioteki naukowe. Biblioteki narodowe
2

Sto lat na Wiejskiej : Biblioteka Sejmowa 1919-2019 / pod redakcją Wiesława Staśkiewicza. 2019 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

027.021 Biblioteki naukowe. Biblioteki narodowe
3
Matywiecki, Piotr (1943- ).. Stary gmach / Piotr Matywiecki ; fotografie Anna Beata Bohdziewicz. 2016 BG( 1/ 0)

027.021 Biblioteki naukowe. Biblioteki narodowe
4
Brzeski, Jan (1950- ).. Środowisko Biblioteki Jagiellońskiej 1775-1939 : słownik biograficzny / Jan W. Brzeski. 2014 BG( 1/ 0)

027.021 Biblioteki naukowe. Biblioteki narodowe
5
Biblioteka Śląska (Katowice). Biblioteka Śląska w Katowicach = The Silesian Library in Katowice / [oprac. tekstu: Barbara Maresz, Jan Baron ; tł. Przemysław Janikowski, Wisława Bertman]. 2012 BG( 1/ 0)

027.021 Biblioteki naukowe. Biblioteki narodowe
6

Tradycja i nowoczesność w bibliotece naukowej XXI wieku / red. nauk. Aneta Januszko-Szakiel. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

027.021 Biblioteki naukowe. Biblioteki narodowe
7

Archiwum Zygmunta Lubicz Zaleskiego w zbiorach Biblioteki Polskiej w Paryżu : informator o zasobie / opracowała Urszula Klatka ; przy współpracy Grzegorza Fulary, Moniki Jaglarz, Joanny Jaśko 2011 BG( 1/ 0)

027.021 Biblioteki naukowe. Biblioteki narodowe
8
Matwiejczuk, Wanda. Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego 2001 - 2011: daty i fakty / Wanda Matwiejczuk ; Uniwersytet Opolski. 2011 BG( 1/ 0)

027.021 Biblioteki naukowe. Biblioteki narodowe
9

Dolnośląskie Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej - biblioteka otwarta / pod red. Barbary Żmigrodzkiej ; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. DCINIE. 2011 BG( 1/ 0)

027.021 Biblioteki naukowe. Biblioteki narodowe
10

Wrocławskie spotkania bibliotekarzy polonijnych / red. Henryk Szarski, Małgorzata Kuziela. 2008 BG( 1/ 0)

027.021 Biblioteki naukowe. Biblioteki narodowe
11

Biblioteka otwarta : wczoraj i jutro Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego / red. Maria Kycler, Dariusz Pawelec. 2008 BG( 1/ 0)

027.021 Biblioteki naukowe. Biblioteki narodowe
12

Bibliothèque Polonaise de Paris : colloque de 20-21 Septembre 2004 / [réd. Maria Stęplewska]. 2008 BG( 1/ 0)

027.021 Biblioteki naukowe. Biblioteki narodowe
13

Ewolucja procesów bibliotecznych na tle dziejów Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu / pod red. Barbary Żmigrodzkiej. 2007 BG( 1/ 0)

027.021 Biblioteki naukowe. Biblioteki narodowe
14

Living memory : from the collection of the National Library of Norway / [ed.: Tonje Grave ; writer: Birte Svatun ; transl. from Norwegian: Deborah Dawkin and Erik Skuggevik]. 2006 BG( 1/ 0)

027.021 Biblioteki naukowe. Biblioteki narodowe
15
Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych (25 ; 2006 ; Lublin / Kazimierz Dolny). Kształcenie użytkowników naukowej informacji medycznej : koncepcje i doświadczenia : 25 Jubileuszowa Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych, Lublin - Kazimierz Dolny 12-14 czerwca 2006 /  2006 BG( 1/ 0)

027.021 Biblioteki naukowe. Biblioteki narodowe
16
Wrede, Maria (1953- ). Autor bibliografii / katalogu Przewodnik po zespołach rękopisów Biblioteki Polskiej POSK w Londynie / opracowanie Maria Wrede i Jadwiga Szmidt ; przy współpracy Magdaleny Bocheńskiej-Chojeckiej i Grzegorza Pisarskiego ; 2006 BG( 1/ 0)

027.021 Biblioteki naukowe. Biblioteki narodowe
17
Biblioteka Narodowa (Warszawa). Biblioteka Narodowa 2003-2004 / [koncepcja merytoryczna i oprac. zespół w składzie Maciej Dąbrowski et al.]. 2005 BG( 1/ 0)

027.021 Biblioteki naukowe. Biblioteki narodowe
18

Biblioteki - bibliotekarze - czytelnicy / [red.: Joanna Czyrek, Bożena Górna]. 2005 BG( 1/ 0)

027.021 Biblioteki naukowe. Biblioteki narodowe
19

Działalność naukowa i informacyjna bibliotek uczelnianych - teoria a praktyka : praca zbiorowa / pod redakcją Marii Czyżewskiej. 2005 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 3/ 0)
BPP( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

027.021 Biblioteki naukowe. Biblioteki narodowe
20

Wzorce współpracy bibliotek naukowych w Polsce : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Szczecińskiego 21-23 września 2005 ro 2005 BG( 1/ 0)

027.021 Biblioteki naukowe. Biblioteki narodowe
21
Sapa, Remigiusz (1967- ).. Benchmarking w doskonaleniu serwisów WWW bibliotek akademickich / Remigiusz Sapa. 2005 BG( 1/ 0)

027.021 Biblioteki naukowe. Biblioteki narodowe
22
Czech, Lidia. Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego - zbiory specjalne / [tekst Lidia Czech]. 2004 BG( 1/ 0)

027.021 Biblioteki naukowe. Biblioteki narodowe
23
Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka. Zbiory specjalne Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego / pod red. Małgorzaty Trojnackiej ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka. 2004 BG( 1/ 0)

027.021 Biblioteki naukowe. Biblioteki narodowe
24
Konferencja na temat: Polskie Biblioteki Akademickie w Unii Europejskiej (2004 ; Łódź). Konferencja na temat: Polskie biblioteki akademickie w Unii Europejskiej : Łódź, 23-25 czerwca 2004 r. : materiały konferencyjne : suplement / Biblioteka Główna Politechniki Łódzkiej. 2004 BG( 1/ 0)

027.021 Biblioteki naukowe. Biblioteki narodowe
25
Konferencja na temat: Polskie Biblioteki Akademickie w Unii Europejskiej (2004 ; Łódź). Konferencja na temat: Polskie biblioteki akademickie w Unii Europejskiej, Łódź, 23-25 czerwca 2004 r. : materiały konferencyjne / Biblioteka Główna Politechniki Łódzkiej. 2004 BG( 1/ 0)

027.021 Biblioteki naukowe. Biblioteki narodowe
26

Zarządzanie strategiczne i marketingowe w bibliotekach / [red. Mariusz Nowak, Paweł Pioterek, Janina Przybysz]. 2004 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

027.021 Biblioteki naukowe. Biblioteki narodowe
27

Biblioteki naukowe w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939-1945 : wybór dokumentów źródłowych = Wissenschaftliche Bibliotheken im Generalgouvernement in den Jahren 1939-1945 : Ausgewählte 2003 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

027.021 Biblioteki naukowe. Biblioteki narodowe
28
Pasztaleniec-Jarzyńska, Joanna (1949-2021).. Biblioteka Narodowa w Warszawie : tradycja i współczesność / Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, Halina Tchórzewska-Kabata. 2003 BG( 1/ 0)

027.021 Biblioteki naukowe. Biblioteki narodowe
29
Biblioteka Narodowa (Warszawa). Biblioteka Narodowa 1999-2001 / [koncepcja merytoryczna i oprac. zespół w składzie: Maciej Dąbrowski et al.]. 2002 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

027.021 Biblioteki naukowe. Biblioteki narodowe
30

Marketing i jakość usług bibliotek akademickich : Ogólnopolska IV Konferencja Bibliotek Niepublicznych Szkół Wyższych, Wrocław, 9-11 maja 2002 roku / pod red. Stefana Kubowa ; Dolnośląsk 2002 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

027.021 Biblioteki naukowe. Biblioteki narodowe
31

Bibliotekarz dziedzinowy w bibliotekach akademickich : materiały z seminarium zorganizowanego przez Bibliotekę Główną UMK w dniach 26-27 października 2000 r. w Toruniu / [oprac. merytoryczne 2001 BG( 2/ 0)

027.021 Biblioteki naukowe. Biblioteki narodowe
32

Program "Librarius" : 1995-1999 / [red. prowadzący Stefan Czaja ; oprac. red. Magdalena Szczepańska] ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. 2001 BG( 2/ 0)

027.021 Biblioteki naukowe. Biblioteki narodowe
33

Biblioteki naukowe Wrocławia : informator / [redakcja, skład komp. i oprac. graf. Barbara Makarska-Deszcz] ; Politechnika Wrocławska. Biblioteka Główna i Ośrodek Informacji Naukowo-Techniczn 2001 BG( 1/ 0)

027.021 Biblioteki naukowe. Biblioteki narodowe
34
Matwiejczuk, Wanda. Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego 1951-2001 : daty i fakty / Wanda Matwiejczuk ; Uniwersytet Opolski. 2001 BG( 1/ 0)

027.021 Biblioteki naukowe. Biblioteki narodowe
35

Dary dla Biblioteki Narodowej 1990-2000 : wybór eksponatów ze zbiorów specjalnych : Pałac Rzeczypospolitej, 18 grudnia 2001 - 20 stycznia 2002 / [oprac. red. Lidia Paluszkiewicz-Horubała]. 2001 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

027.021 Biblioteki naukowe. Biblioteki narodowe
36

Badania porównawcze polskich bibliotek naukowych : materiały z konferencji, (Kraków, 19-21 września 2001) / [oprac. red. Anna Sokołowska-Gogut] ; Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w K 2001 BG( 2/ 0)

027.021 Biblioteki naukowe. Biblioteki narodowe
37

Standaryzacja kosztów w bibliotekach naukowych : Kazimierz Dolny, 20-22.09.2000 / [przygot. materiałów do druku: Hanna Celoch, Maria Karwat ; Biblioteka Główna Politechniki Lubelskiej]. 2000 BG( 1/ 0)

027.021 Biblioteki naukowe. Biblioteki narodowe
38
Górnośląskie Konsorcjum Bibliotek Naukowych. Przewodnik po zasobach informacyjnych Górnośląskiego Konsorcjum Bibliotek Naukowych / pod red. Barbary Zajączkowskiej ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego. 2000 BG( 1/ 0)

027.021 Biblioteki naukowe. Biblioteki narodowe
39

Biblioteka i informacja w komunikowaniu : jubileusz 25-lecia studiów Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej w Uniwersytecie Jagiellońskim / pod red. Marii Kocójowej. 2000 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

027.021 Biblioteki naukowe. Biblioteki narodowe
40
Leonov, Valerij Pavlovič (1942- ).. Sud’ba biblioteki v Rossii : roman-issledovanie / V. P. Leonov ; Rossijskaâ Akademiâ Nauk. Biblioteka Rossijskoj Akademii Nauk. 2000 BG( 1/ 0)

027.021 Biblioteki naukowe. Biblioteki narodowe
41

Kierunki modernizacji usług biblioteczno-informacyjnych w bibliotekach szkół wyższych : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji, Warszawa, 28 września 1999 r. / [red.: Iwona Socik, Anna Tona 2000 BG( 1/ 0)

027.021 Biblioteki naukowe. Biblioteki narodowe
42

Elektroniczna biblioteka dzisiaj : efektywne wykorzystanie baz CD-ROM w sieciach komputerowych : materiały II Konferencji Górnośląskiego Konsorcjum Bibliotek Naukowych, Katowice - Opole, 21-23 2000 BG( 2/ 0)

027.021 Biblioteki naukowe. Biblioteki narodowe
43
Górny, Mirosław. Ocena efektywności udostępniania informacji w bibliotekach naukowych / Mirosław Górny ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 1999 BG( 4/ 0)
BPP( 1/ 0)

027.021 Biblioteki naukowe. Biblioteki narodowe
44
Sokół, Zofia (1938- ).. Biblioteki Rzeszowa : przewodnik / Zofia Sokół. 1999 BG( 1/ 0)

027.021 Biblioteki naukowe. Biblioteki narodowe
45
Strutyńska, Maria (1952-2015).. Struktura proweniencyjna zbioru starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu : przewodnik po zespołach : problemy badawcze i metodologiczne / Maria Strutyńska. 1999 BG( 1/ 0)

027.021 Biblioteki naukowe. Biblioteki narodowe
46

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie w latach 1945-1980 / pod red. nauk. Andrzeja Mężyńskiego przy współpr. Anny Bednarz. 1998 BG( 1/ 0)
BHU( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

027.021 Biblioteki naukowe. Biblioteki narodowe
47
Biblioteka Narodowa (Warszawa). Statut Biblioteki Narodowej. 1998 BG( 1/ 0)

027.021 Biblioteki naukowe. Biblioteki narodowe
48

Świat biblioteki elektronicznej w klasycznej bibliotece naukowej : możliwości rozwoju, uwarunkowania i ograniczenia : materiały konferencyjne : Poznań, 19-20 marca 1998 / pod red. Haliny Gani 1998 BG( 1/ 0)

027.021 Biblioteki naukowe. Biblioteki narodowe
49

Powódź 1997 i w rok po powodzi - Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu / [oprac. i red. Ewa Głodowska, Andrzej Ładomirski ; aut. zdjęć Zbigniew Brynikowski et al.].. 1998 BG( 1/ 0)

027.021 Biblioteki naukowe. Biblioteki narodowe
50
Międzynarodowa Konferencja nt.: Współpraca Bibliotek Naukowych w Zakresie Automatyzacji (1998 Materiały na Międzynarodową Konferencję nt.: Współpraca bibliotek naukowych w zakresie automatyzacji, Kraków 16-19.11.1998 / [red. tomu Maria Burchard, Maria Lenartowicz] ; Stowarzyszenie B 1998 BG( 3/ 0)
BPP( 2/ 0)

027.021 Biblioteki naukowe. Biblioteki narodowe
51

Wdrażanie nowoczesnych technik zarządzania w instytucjach non-profit na przykładzie naukowej biblioteki akademickiej : materiały z konferencji (Kraków, 28-30 wrzesnia 1998) / [oprac. Anna Sok 1998 BG( 3/ 0)
BPP( 2/ 0)

027.021 Biblioteki naukowe. Biblioteki narodowe
52

Electronic future of academic libraries / ed. by Wanda Pindlowa ; [tł. na jęz. pol. i ang. Marzena Marcinek]. 1997 BG( 1/ 0)

027.021 Biblioteki naukowe. Biblioteki narodowe
53

Rola i funkcje nowoczesnej biblioteki akademickiej : materiały z konferencji zorganizowanej z okazji 50-lecia UMK, 27-29 września 1995 r. / pod red. Joan M. Day i Marii Śliwińskiej ; [tł. Ann 1996 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

027.021 Biblioteki naukowe. Biblioteki narodowe
54

Funkcje naukowo-badawcze i dydaktyczne biblioteki akademickiej : materiały konferencji naukowej, Kielce, 19-21 września 1996 / pod red. Henryka Suchojada ; Biblioteka Główna Wyższej Szkoły P 1996 BG( 3/ 0)

027.021 Biblioteki naukowe. Biblioteki narodowe
55

Działalność usługowa, informacyjna i dydaktyczna bibliotek naukowych : materiały konferencyjne, Słupsk, 13-14 czerwca 1996 r. 1996 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

027.021 Biblioteki naukowe. Biblioteki narodowe
56

Zadania biblioteki wyższej uczelni technicznej wczoraj, dziś i jutro : materiały konferencyjne, Warszawa, 7-8 listopada 1995 r. / [zespół red.: Olga Giwer, Iwona Socik, Anna Tonakiewicz]. 1995 BG( 1/ 0)

027.021 Biblioteki naukowe. Biblioteki narodowe
57
Markiewicz, Ewa (1948- ).. Biblioteka Polska w Paryżu i jej zbiory / Ewa Markiewicz. 1995 BG( 1/ 0)

027.021 Biblioteki naukowe. Biblioteki narodowe
58
Organizacja i Zarządzanie Bibliotekami Naukowymi w Procesie Automatyzacji (1994 ; Poznań). Biblioteka naukowa - automatyzacja, organizacja, zarządzanie : materiały z konferencji naukowej "Organizacja i zarządzanie bibliotekami naukowymi w procesie automatyzacji" Poznań, 15-17 listop 1995 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

027.021 Biblioteki naukowe. Biblioteki narodowe
59
Ożóg, Jan (1914-1999).. Zarys historii Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu / Jan Ożóg. 1995 BG( 2/ 0)

027.021 Biblioteki naukowe. Biblioteki narodowe
60

The National Library of Russia : 1795-1995 / [ed. board Vladimr Zaitsev (chairman) et al. ; transl. Paul Williams]. 1995 BG( 1/ 0)

027.021 Biblioteki naukowe. Biblioteki narodowe
61

Działalność informacyjna bibliotek szkół wyższych : [ogólnopolska konferencja], Kielce-Ameliówka, 25-27 maja 1994 r. / Biblioteka Główna Politechniki Świętokrzyskiej. 1994 BG( 1/ 0)

027.021 Biblioteki naukowe. Biblioteki narodowe
62
Biblioteka Narodowa (Warszawa). Autor Biblioteka Narodowa w Warszawie / tekst Jan Wołosz. 1993 BG( 1/ 0)

027.021 Biblioteki naukowe. Biblioteki narodowe
63
Głowacka, Ewa (1959- ).. Problem funkcji informacyjnej biblioteki uniwersyteckiej / Ewa Głowacka. 1992 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

027.021 Biblioteki naukowe. Biblioteki narodowe
64
Górny, Mirosław. Kształtowanie się współczesnych form współpracy w bibliotekach naukowych / Mirosław Górny. 1992 BG( 1/ 0)

027.021 Biblioteki naukowe. Biblioteki narodowe
65
Politechnika Wrocławska. System biblioteczny i informacyjny : informator dla studentów I roku studiów / Politechnika Wrocławska. 1992 BG( 1/ 0)

027.021 Biblioteki naukowe. Biblioteki narodowe
66

Rola i funkcje bibliotek wyższych szkół pedagogicznych w Polsce : (materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w Rzeszowie w dniach 12-13 września 1988 r.) / pod red. Zofii Sokół ; Wyż 1992 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

027.021 Biblioteki naukowe. Biblioteki narodowe
67

Studia o działalności i zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Cz. 6 / [red. nauk. Bohdan Ryszewski]. 1991 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

027.021 Biblioteki naukowe. Biblioteki narodowe
68
Biblioteka Narodowa (Warszawa). Statut i regulamin organizacyjny Biblioteki Narodowej / [do dr. przyg. Wacław Sznee]. 1990 BG( 1/ 0)

027.021 Biblioteki naukowe. Biblioteki narodowe
69
Biblioteka Narodowa (Warszawa). Biblioteka Narodowa w Warszawie : zbiory i działalność / Andrzej Kłossowski. 1990 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

027.021 Biblioteki naukowe. Biblioteki narodowe
70
Błażejewicz, Olena (1928-1994).. Dzieje Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie : 1871-1915 / Olena Błażejewicz. 1990 BG( 1/ 0)
BHU( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

027.021 Biblioteki naukowe. Biblioteki narodowe
71

Studia o działalności i zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Cz. 5 / [red. nauk. Bohdan Ryszewski]. 1990 BG( 2/ 0)

027.021 Biblioteki naukowe. Biblioteki narodowe
72

Z zagadnień bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w szkole wyższej / [red. zeszytu Maria Świerczyńska] ; Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie 1990 BG( 1/ 0)

027.021 Biblioteki naukowe. Biblioteki narodowe
73

Studia o działalności i zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Cz. 4 / [red. nauk. Bohdan Ryszewski]. 1988 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

027.021 Biblioteki naukowe. Biblioteki narodowe
74

Biblioteka Narodowa - wspomnienia : 1928-1944 / zebrał i oprac. Wacław Sznee. 1988 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

027.021 Biblioteki naukowe. Biblioteki narodowe
75

Studia o działalności i zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Cz. 3 / [red. nauk. Bohdan Ryszewski]. 1987 BG( 2/ 0)

027.021 Biblioteki naukowe. Biblioteki narodowe
76

Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk : dzieje i zbiory : praca zbiorowa / pod red. Marii Babnis i Zbigniewa Nowaka ; Polska Akademia Nauk. Biblioteka Gdańska. 1986 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

027.021 Biblioteki naukowe. Biblioteki narodowe
77

Działalność naukowa i metodyczna publicznych bibliotek naukowych : materiały z konferencji dyrektorów bibliotek publicznych o statusie naukowym, Radziejowice 10-11 maja 1984 r. / [red. Krysty 1986 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

027.021 Biblioteki naukowe. Biblioteki narodowe
78

Udział biblioteki uczelnianej w procesie dydaktyczno-wychowawczym szkoły wyższej : (na przykładach bibliotek uczelni ekonomicznych) : referaty i komunikaty : międzynarodowe seminarium porówn 1985 BG( 1/ 0)

027.021 Biblioteki naukowe. Biblioteki narodowe
79
Jagielska, Maria. Przewodnik po sieci bibliotecznej UAM i innych bibliotekach naukowych miasta Poznania / Maria Jagielska, Halina Kozak, Barbara Zakrzewska-Nikiporczyk. 1984 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

027.021 Biblioteki naukowe. Biblioteki narodowe
80

50 lat Biblioteki Narodowej, Warszawa 1928-1978 / [kom. red. Witold Stankiewicz et al.]. 1984 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

027.021 Biblioteki naukowe. Biblioteki narodowe
81
Biblioteka Uniwersytecka (Poznań). Zbiory specjalne Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu : informator / pod red. Kornela Michałowskiego ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Biblioteka Uniwersytecka. 1983 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

027.021 Biblioteki naukowe. Biblioteki narodowe
82

Problemy organizacji bibliotek szkół wyższych / [dobór tekstów i konsultacja merytoryczna Zbigniew Daszkowski] ; Biblioteka Narodowa. Instytut Książki i Czytelnictwa. 1982 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

027.021 Biblioteki naukowe. Biblioteki narodowe
83
Marszałek, Leon (1912-1996).. Biblioteka Narodowa w Warszawie / Leon Marszałek. 1982 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

027.021 Biblioteki naukowe. Biblioteki narodowe
84

Studia o działalności i zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Cz. 2 / [red. nauk. Bohdan Ryszewski]. 1982 BG( 2/ 0)
BHU( 2/ 0)

027.021 Biblioteki naukowe. Biblioteki narodowe
85
Łoś, Leon (1915-2000).. Biblioteki naukowe / Leon Łoś. 1980 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)
BIM( 1/ 0)
BII( 1/ 0)

027.021 Biblioteki naukowe. Biblioteki narodowe
86

Studia o działalności i zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Cz. 1 / [red. nauk. Bohdan Ryszewski]. 1980 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

027.021 Biblioteki naukowe. Biblioteki narodowe
87
Wilczyńska, Maria. Biblioteka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie : (1944-1974) / Maria Wilczyńska. 1976 BG( 3/ 0)

027.021 Biblioteki naukowe. Biblioteki narodowe
88
Korzon, Krystyna (1925-2018).. Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu : przewodnik / Krystyna Korzon. 1975 BG( 4/ 0)

027.021 Biblioteki naukowe. Biblioteki narodowe
89
Jankowerny, Wojciech (1936-2002).. Bibliotheca Patria : Biblioteka Narodowa w Warszawie / [napisał Wojciech Jankowerny]. 1974 BG( 2/ 0)

027.021 Biblioteki naukowe. Biblioteki narodowe
90
Łoś, Leon (1915-2000).. Biblioteki Polskiej Akademii Nauk : zarys kształtowania sieci i stan aktualny / Leon Łoś ; Polska Akademia Nauk. Biuro Wydawnictw i Bibliotek. 1973 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

027.021 Biblioteki naukowe. Biblioteki narodowe
91
Kosiński, Józef Adam (1929-2005).. Biblioteka Fundacyjna Józefa Maksymiliana Ossolińskiego / Józef Adam Kosiński ; Zakład Narodowy imienia Ossolińskich. Biblioteka Polskiej Akademii Nauk. 1971 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

027.021 Biblioteki naukowe. Biblioteki narodowe
92
Łoś, Leon (1915-2000).. Problemy międzynarodowej wymiany wydawnictw Polskiej Akademii Nauk / Leon Łoś, Jan Radożycki ; Biblioteka Zakładu Międzynarodowego imienia Ossolińskich Polskiej Akademii Nauk. 1970 BG( 1/ 0)

027.021 Biblioteki naukowe. Biblioteki narodowe
93

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu / oprac. Bronisław Kocowski. 1968 BG( 1/ 0)

027.021 Biblioteki naukowe. Biblioteki narodowe
94
Kosiński, Józef Adam (1929-2005).. Ofiarodawcy Biblioteki Ossolineum 1817-1848 / Józef Adam Kosiński, Maria Turalska ; Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Biblioteka Polskiej Akademii Nauk. 1968 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

027.021 Biblioteki naukowe. Biblioteki narodowe
95
Heintsch, Karol (1902-1971).. Przewodnik po Bibliotece Zakładu Narodowego im. Ossolińskich Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu / Karol Heintsch. 1967 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

027.021 Biblioteki naukowe. Biblioteki narodowe
96
Kubiak, Stanisław (1925-1990).. Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1919-1966 / Stanisław Kubiak. 1967 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

027.021 Biblioteki naukowe. Biblioteki narodowe
97
Korzeniewski, Bohdan (1905-1992).. Okres powstania 1944 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie : (relacja Bohdana Korzeniowskiego spisana przez Wacława Borowego) / Wacław Borowy. 1965 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

027.021 Biblioteki naukowe. Biblioteki narodowe
98
Biblioteka Uniwersytecka (Warszawa). Gabinet Rycin. Gabinet Rycin : informator = Gabinet des estamples : guide sommaire / oprac. Stanisława Sawicka ; Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie. 1962 BG( 1/ 0)

027.021 Biblioteki naukowe. Biblioteki narodowe
99

Sprawozdanie Biblioteki Narodowej za [Rok] ... / oprac. Emilia Kurdybacha. 1962 BG( 3/ 0)

027.021 Biblioteki naukowe. Biblioteki narodowe

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego