Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "025.85:004.932" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 17 z 17 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Szafrański, Leszek (1973- ). Autor Zarządzanie zasobami dokumentów elektronicznych w instytucjonalnych repozytoriach akademickich / Leszek Szafrański ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 2019 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

025.85:004.932 Digitalizacja zbiorów. Biblioteki cyfrowe
2
Januszko-Szakiel, Aneta. Autor Archiwistyka cyfrowa : długoterminowa ochrona dziedzictwa nauki i kultury / Aneta Januszko-Szakiel. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

025.85:004.932 Digitalizacja zbiorów. Biblioteki cyfrowe
3
Morawiec, Barbara Maria. Biblioteki cyfrowe : tworzenie, zarządzanie, odbiór / Barbara Maria Morawiec. 2016 BG( 1/ 0)

025.85:004.932 Digitalizacja zbiorów. Biblioteki cyfrowe
4

Cyfryzacja w naukach o przeszłości i ochronie zabytków : analiza potencjału i zagrożeń na wybranych przykładach / redakcja naukowa Rafał Zapłata. 2016 BG( 1/ 0)

025.85:004.932 Digitalizacja zbiorów. Biblioteki cyfrowe
5

Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym : badania, zasoby, użytkownicy : praca zbiorowa / pod red. Agnieszki Korycińskiej-Huras i Małgorzaty Janiak. 2014 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

025.85:004.932 Digitalizacja zbiorów. Biblioteki cyfrowe
6
Trembowiecki, Aleksander. Digitalizacja dla początkujących / Aleksander Trembowiecki. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

025.85:004.932 Digitalizacja zbiorów. Biblioteki cyfrowe
7

Strategia i metoda digitalizacji i udostępniania zbiorów kościelnych / red. nauk. Maciej Bała, Stanisław Dziekoński. 2012 BG( 2/ 0)

025.85:004.932 Digitalizacja zbiorów. Biblioteki cyfrowe
8

Dobra kultury w Sieci / pod red. Elżbiety Herden, Agnieszki Seidel-Grzesińskiej, Kseni Stanickiej-Brzezickiej. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

025.85:004.932 Digitalizacja zbiorów. Biblioteki cyfrowe
9

Biblioteki cyfrowe : praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Janiak, Moniki Krakowskiej i Marii Próchnickiej. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

025.85:004.932 Digitalizacja zbiorów. Biblioteki cyfrowe
10

Cyfrowy świat dokumentu : wydawnictwa, biblioteki, muzea, archiwa : praca zbiorowa / pod red. Henryka Hollendra. 2011 BG( 1/ 0)

025.85:004.932 Digitalizacja zbiorów. Biblioteki cyfrowe
11

Digitalizacja piśmiennictwa / opracowanie i redakcja Dariusz Paradowski ; autorzy: Maciej Hnydka [i 12 pozostałych] ; redakcja merytoryczna Agnieszka Konopka. 2010 BG( 1/ 0)

025.85:004.932 Digitalizacja zbiorów. Biblioteki cyfrowe
12
Wałek, Anna. Biblioteki cyfrowe na platformie dLibra / Anna Wałek. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

025.85:004.932 Digitalizacja zbiorów. Biblioteki cyfrowe
13
Kowalska, Małgorzata (bibliotekoznawstwo). Dygitalizacja zbiorów bibliotek polskich / Małgorzata Kowalska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. 2007 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

025.85:004.932 Digitalizacja zbiorów. Biblioteki cyfrowe
14

Biblioteki cyfrowe : projekty, realizacje, technologie : praca zbiorowa / pod red. Jadwigi Woźniak-Kasperek i Jerzego Franke ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 2007 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

025.85:004.932 Digitalizacja zbiorów. Biblioteki cyfrowe
15

Dygitalizacja zbiorów bibliotecznych : materiały z ogólnopolskiej konferencji pt. "Dygitalizacja zbiorów bibliotecznych", Warszawa 3-4 czerwca 2005 r. / [red. tomu Elżbieta Stefańczyk]. 2006 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

025.85:004.932 Digitalizacja zbiorów. Biblioteki cyfrowe
16
Trembowiecki, Aleksander. Digitalizacja zbiorów bibliotecznych : teoria i praktyka / Aleksander Trembowiecki ; Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej im. Heleny Radlińskiej w Warszawie. 2006 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

025.85:004.932 Digitalizacja zbiorów. Biblioteki cyfrowe
17
Smith, Abby. New-model scholarship : how will it survive? / by Abby Smith. 2003 BG( 1/ 0)

025.85:004.932 Digitalizacja zbiorów. Biblioteki cyfrowe

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego -->