Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "025.44/.47"; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 14 z 14 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Włodarczyk, Bartłomiej (bibliotekoznawstwo). Mapy tematów jako podstawa semantyzacji języka haseł przedmiotowych / Bartłomiej Włodarczyk ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

025.44/.47 Klasyfikacje. Klasyfikacja dziesiętna. Klasyfikacja Dziesiętna Deweya (KDD), Uniwer
2
Hys, Jolanta (1965- ).. Pragmatyka Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej i Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej w "Przewodniku Bibliograficznym" / Jolanta Hys. 2009 BG( 1/ 0)

025.44/.47 Klasyfikacje. Klasyfikacja dziesiętna. Klasyfikacja Dziesiętna Deweya (KDD), Uniwer
3

Uniwersalna klasyfikacja dziesiętna : publikacja nr UDC-P058 autoryzowana przez Konsorcjum UKD nr licencji -2005/06 / [tablice oprac.: Teresa Turowska, Jolanta Hys, Joanna Kwiatkowska]. 2006 BG( 12/ 0)
BPP( 1/ 0)
BWF( 2/ 1)

025.44/.47 Klasyfikacje. Klasyfikacja dziesiętna. Klasyfikacja Dziesiętna Deweya (KDD), Uniwer
4

UKD w środowisku komputerowym : praca zbiorowa / pod red. Barbary Sosińskiej-Kalaty. 2004 BG( 3/ 0)
BPP( 1/ 0)

025.44/.47 Klasyfikacje. Klasyfikacja dziesiętna. Klasyfikacja Dziesiętna Deweya (KDD), Uniwer
5
Sosińska-Kalata, Barbara. Klasyfikacja : struktury organizacji wiedzy, piśmiennictwa i zasobów informacyjnych / Barbara Sosińska-Kalata ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 2002 BG( 4/ 1)
BPP( 2/ 0)

025.44/.47 Klasyfikacje. Klasyfikacja dziesiętna. Klasyfikacja Dziesiętna Deweya (KDD), Uniwer
6
Ścibor, Eugeniusz (1929-2003).. Klasyfikacja piśmiennictwa / Eugeniusz Ścibor. 2001 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

025.44/.47 Klasyfikacje. Klasyfikacja dziesiętna. Klasyfikacja Dziesiętna Deweya (KDD), Uniwer
7

Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna : Dział 9 : Archeologia. Prehistoria, Badania biograficzne i pokrewne, Geografia. Historia / Konsorcjum ds. UKD (UDCC) ; [oprac. red. i adiustacja klasyfikacy 1998 BG( 2/ 0)

025.44/.47 Klasyfikacje. Klasyfikacja dziesiętna. Klasyfikacja Dziesiętna Deweya (KDD), Uniwer
8

Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna : publikacja nr UDC-PO22 autoryzowana przez Konsorcjum UKD nr licencji UDC-9709 / [tabl. oprac.: Lucyna Bielicka, Adam Stopa, Teresa Turowska]. 1997 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)

025.44/.47 Klasyfikacje. Klasyfikacja dziesiętna. Klasyfikacja Dziesiętna Deweya (KDD), Uniwer
9

Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna : Tablica Ic - Podziały wspólne języka ; Dział 8 - Filologia, Językoznawstwo i języki, Literatura piękna / [oprac. Bożena Klaga, Eugeniusz Ścibor] ; K 1996 BG( 1/ 0)

025.44/.47 Klasyfikacje. Klasyfikacja dziesiętna. Klasyfikacja Dziesiętna Deweya (KDD), Uniwer
10
Sosińska-Kalata, Barbara. Podręcznik UKD dla bibliotekarzy i pracowników informacji = UDC manual for librarians and information professionals / Barbara Sosińska-Kalata ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 1995 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

025.44/.47 Klasyfikacje. Klasyfikacja dziesiętna. Klasyfikacja Dziesiętna Deweya (KDD), Uniwer
11
Drabek, Zofia. Klasyfikacja zbiorów : poradnik metodyczny dla początkujących nauczycieli-bibliotekarzy / [Zofia Drabek ; Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Krakowie]. 1994 BG( 1/ 0)

025.44/.47 Klasyfikacje. Klasyfikacja dziesiętna. Klasyfikacja Dziesiętna Deweya (KDD), Uniwer
12
Ścibor, Eugeniusz (1929-2003).. Klasyfikacja piśmiennictwa : przewodnik metodyczny / Eugeniusz Ścibor. 1994 BG( 2/ 0)
BPP( 2/ 0)

025.44/.47 Klasyfikacje. Klasyfikacja dziesiętna. Klasyfikacja Dziesiętna Deweya (KDD), Uniwer
13
Sosińska-Kalata, Barbara. Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna : podręcznik / Barbara Sosińska-Kalata ; Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Wars 1993 BG( 4/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

025.44/.47 Klasyfikacje. Klasyfikacja dziesiętna. Klasyfikacja Dziesiętna Deweya (KDD), Uniwer
14
Ungurian, Olgierd (1927-1981).. Wprowadzenie do Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej / Olgierd Ungurian. 1978 BG( 3/ 0)

025.44/.47 Klasyfikacje. Klasyfikacja dziesiętna. Klasyfikacja Dziesiętna Deweya (KDD), Uniwer

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia realizuje zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego