Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "025" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 245 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Marzec, Paweł (bibliotekarstwo). Autor Oceny eksperckie w badaniu użyteczności bibliotecznych serwisów internetowych / Paweł Marzec. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal
2
Pietrzkiewicz, Dorota. Autor Spory o zbiory : Piotr Bańkowski - rewindykacja i ochrona dziedzictwa piśmienniczego / Dorota Pietrzkiewicz ; Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. 2019 BG( 1/ 0)

025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal
3
Szafrański, Leszek (1973- ). Autor Zarządzanie zasobami dokumentów elektronicznych w instytucjonalnych repozytoriach akademickich / Leszek Szafrański ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 2019 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

025.85:004.932 Digitalizacja zbiorów. Biblioteki cyfrowe
4
Wojciechowska, Maja. Autor Leksykon zarządzania i marketingu w bibliotekoznawstwie / Maja Wojciechowska, Joanna Kamińska, Beata Żołędowska-Król przy współudziale Bożeny Jaskowskiej ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Po 2019 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal
5

Dokumenty życia społecznego w badaniach i praktyczne ich wykorzystanie : materiały z ogólnopolskiej konferencji "Dokumenty życia społecznego w badaniach i praktyczne ich wykorzystanie", Wroc 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal
6

Książka dawna i jej właściciele : zbiór studiów = (Early printed books and their owners). T. 1 / pod redakcją Doroty Sidorowicz-Mulak i Agnieszki Franczyk-Cegły. 2017 BG( 1/ 0)

025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal
7
Januszewski, Andrzej (bibliotekarz). Gry planszowe : kompendium wiedzy nie tylko dla bibliotekarza : poradnik / Andrzej Januszewski. 2017 BG( 1/ 0)

025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal
8
Januszko-Szakiel, Aneta. Autor Archiwistyka cyfrowa : długoterminowa ochrona dziedzictwa nauki i kultury / Aneta Januszko-Szakiel. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

025.85:004.932 Digitalizacja zbiorów. Biblioteki cyfrowe
9

Książka dawna i jej właściciele : zbiór studiów = (Early printed books and their owners). T. 2 / pod redakcją Doroty Sidorowicz-Mulak i Agnieszki Franczyk-Cegły. 2017 BG( 1/ 0)

025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal
10
Skumanov, Sarah. Jak ugryźć mangę? : co bibliotekarz powinien wiedzieć o komiksie japońskim : poradnik / Sarah Skumanov. 2017 BG( 1/ 0)

025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal
11
Morawiec, Barbara Maria. Biblioteki cyfrowe : tworzenie, zarządzanie, odbiór / Barbara Maria Morawiec. 2016 BG( 1/ 0)

025.85:004.932 Digitalizacja zbiorów. Biblioteki cyfrowe
12

Ochrona zbiorów bibliotecznych : praca zbiorowa / pod redakcją Ryszarda Nowickiego, Joanny Gomoliszek, Katarzyny Wodniak. 2016 BG( 1/ 0)

025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal
13
Radwański, Aleksander (1961- ).. Antyporadnik czyli Jak nie należy używać komputera w małej bibliotece : poradnik / Aleksander Radwański. 2016 BG( 1/ 0)

025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal
14
Włodarczyk, Bartłomiej (bibliotekoznawstwo). Mapy tematów jako podstawa semantyzacji języka haseł przedmiotowych / Bartłomiej Włodarczyk ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

025.44/.47 Klasyfikacje. Klasyfikacja dziesiętna. Klasyfikacja Dziesiętna Deweya (KDD), Uniwer
15

Zarządzanie zasobami niematerialnymi bibliotek w społeczeństwie wiedzy : praca zbiorowa / pod redakcją Mai Wojciechowskiej. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal
16

Cyfryzacja w naukach o przeszłości i ochronie zabytków : analiza potencjału i zagrożeń na wybranych przykładach / redakcja naukowa Rafał Zapłata. 2016 BG( 1/ 0)

025.85:004.932 Digitalizacja zbiorów. Biblioteki cyfrowe
17

Zbiory specjalne w bibliotekach polskich : problematyka badawcza i organizacyjna / pod redakcją Agnieszki Borysowskiej. 2015 BG( 1/ 0)

025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal
18

LaTeI : z badań nad wykorzystaniem technologii informacyjnych w bibliologii i informatologii / pod redakcją Grzegorza Gmiterka, Mikołaja Ochmańskiego i Marcina Roszkowskiego. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal
19
Tyszkowska, Marta. Jak korzystać z Web 2.0 w każdej bibliotece? / Marta Tyszkowska. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal
20

Dylematy opracowania : materiały z V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 18-20 września 2013 r. / pod red. Urs 2014 BG( 1/ 0)

025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal
21

Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych / red. Dorota Gazicka-Wójtowicz, Katarzyna Lis, Joanna Siemiątkowska. 2014 BG( 1/ 0)

025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal
22

Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym : badania, zasoby, użytkownicy : praca zbiorowa / pod red. Agnieszki Korycińskiej-Huras i Małgorzaty Janiak. 2014 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

025.85:004.932 Digitalizacja zbiorów. Biblioteki cyfrowe
23

Around the book the library and information : the present state - challenges - prospects : studies and essays / ed. by Maria Juda, Anita Has-Tokarz, Renata Malesa. 2014 BG( 1/ 0)

025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal
24

Budowanie relacji z klientem biblioteki / pod red. Janiny Przybysz, Pawła Pioterka i Mariusza Nowaka. 2014 BG( 2/ 0)
BIC( 1/ 0)

025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal
25
Trembowiecki, Aleksander. Digitalizacja dla początkujących / Aleksander Trembowiecki. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

025.85:004.932 Digitalizacja zbiorów. Biblioteki cyfrowe
26
Wojciechowska, Maja. Studium zarządzania niematerialnymi zasobami organizacyjnymi bibliotek / Maja Wojciechowska. 2014 BG( 1/ 0)

025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal
27
Ćwikowski, Przemysław (1963- ).. Opis przedmiotowy dokumentów na temat wojen i wojskowości = Subject representation of documents on wars and military issues / Przemysław Ćwikowski ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Cent 2013 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal
28

Biblioteka, książka, informacja, Internet 2012 : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Osińskiego i Renaty Malesy. 2013 BG( 1/ 0)

025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal
29

Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla dokumentu ikonograficznego / oprac. Krystyna Sanetra, Beata Górecka, Anna Graff ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Centrum NUKAT Biblioteki Uniw 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal
30

Fizyczna przestrzeń biblioteki / pod red. Mai Wojciechowskiej. 2013 BG( 1/ 0)

025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal
31
Wójcik, Magdalena (bibliotekoznawstwo). Web 2.0 w działalności usługowej instytucji książki / Magdalena Wójcik. 2013 BG( 1/ 0)

025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal
32

Strategia i metoda digitalizacji i udostępniania zbiorów kościelnych / red. nauk. Maciej Bała, Stanisław Dziekoński. 2012 BG( 2/ 0)

025.85:004.932 Digitalizacja zbiorów. Biblioteki cyfrowe
33

Dobra kultury w Sieci / pod red. Elżbiety Herden, Agnieszki Seidel-Grzesińskiej, Kseni Stanickiej-Brzezickiej. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

025.85:004.932 Digitalizacja zbiorów. Biblioteki cyfrowe
34

Biblioteki cyfrowe : praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Janiak, Moniki Krakowskiej i Marii Próchnickiej. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

025.85:004.932 Digitalizacja zbiorów. Biblioteki cyfrowe
35

Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla książki / oprac. zespół pod red. Kamili Grzędzińskiej ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Centrum NUKAT Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszaw 2012 BG( 3/ 1)
BWP( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)
BWF( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)

025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal
36
Malak, Piotr. Indeksowanie treści : porównanie skuteczności metod tradycyjnych i automatycznych / Piotr Malak. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal
37

Bibliotekarze bez bibliotek, czyli bibliotekarstwo uczestniczące : III Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Białystok, 18-20 maja 2011 : praca zbiorowa / pod red. Jolanty Kudrawiec. 2012 BG( 7/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)
BWF( 1/ 0)
BIM( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)

025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal
38

Cyfrowy świat dokumentu : wydawnictwa, biblioteki, muzea, archiwa : praca zbiorowa / pod red. Henryka Hollendra. 2011 BG( 1/ 0)

025.85:004.932 Digitalizacja zbiorów. Biblioteki cyfrowe
39

Współpraca bibliotek : na szczeblu regionalnym, krajowym, międzynarodowym / pod red. Mai Wojciechowskiej ; Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku. 2011 BG( 2/ 0)

025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal
40
Woźniak-Kasperek, Jadwiga. Wiedza i język informacyjny w paradygmacie sieciowym / Jadwiga Woźniak-Kasperek. 2011 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal
41
Babik, Wiesław (1956- ).. Słowa kluczowe / Wiesław Babik. 2010 BG( 1/ 0)

025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal
42

Rola katalogu centralnego NUKAT w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy w Polsce : praca zbiorowa / pod red. Marii Burchard, Kamili Grzędzińskiej i Agnieszki Kasprzyk [red. tekstów w jęz. ang. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal
43

Zbiory specjalne i regionalia w polskich bibliotekach naukowych i publicznych : materiały z III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Szczec 2010 BG( 1/ 0)

025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal
44

Zbiory biblioteczne, muzealne i archiwalne - badania i konserwacja : materiały z konferencji zorganizowanej przez Zakład Konserwacji Papieru i Skóry UMK, Toruń, 2-4 października 2008 roku / p 2010 BG( 1/ 0)

025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal
45
Kisilowska, Małgorzata. Biblioteka w sieci - sieć w bibliotece : wybrane społeczne i kulturowe aspekty współczesnego bibliotekarstwa / Małgorzata Kisilowska. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal
46
Miejska Biblioteka Publiczna (Białystok). Katalog książek naukowych nabytych w roku 1934. 2010 BG( 2/ 0)

025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal
47

Starodruki XVI - peršoï polovini XVIII st. z kolekcìï "Polonica" bìblìoteki Nìžins’kogo deržavnogo unìversitetu ìmenì Mikoli Gogolâ : katalog / [upor. kat. starodrukìv Morozov Oleksa 2010 BG( 1/ 0)

025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal
48
Nahotko, Marek. Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym : globalna biblioteka cyfrowa w informatycznej infrastrukturze nauki / Marek Nahotko ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal
49

Biblioteka uczelniana biblioteką jakości / redakcja naukowa Alina Nowak, Bolesław Ochodek. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal
50

Digitalizacja piśmiennictwa / opracowanie i redakcja Dariusz Paradowski ; autorzy: Maciej Hnydka [i 12 pozostałych] ; redakcja merytoryczna Agnieszka Konopka. 2010 BG( 1/ 0)

025.85:004.932 Digitalizacja zbiorów. Biblioteki cyfrowe
51

Marketing wewnętrzny i zarządzanie zasobami ludzkimi w bibliotece : II ogólnopolska konferencja naukowa, Białystok, 24-26 czerwca 2009 : praca zbiorowa / pod red. Haliny Brzezińskiej-Stec i J 2010 BG( 7/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)
BWF( 1/ 0)
BIM( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)

025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal
52

Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej - tradycja i nowoczesność : praca zbiorowa / pod redakcją Beaty Antczak-Sabali, Małgorzaty Kowalskiej, Lucyny Tkaczyk. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal
53

E-learning wyzwaniem dla bibliotek : materiały z ogólnopolskiej konferencji Elbląg, 23-24 września 2009 r. / [red. tomu Bożena Boryczko ; aut. ref. Elżbieta Gajek et al.]. 2009 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal
54

Nowoczesna biblioteka : materiały z ogólnopolskiej, przedzjazdowej konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Konstancin-Jeziorna, 29-30 maja 2009 r. / [redaktor tomu Marcin Drzewiecki]. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal
55
Dudzicka, Grażyna. Autor Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla dokumentu kartograficznego / Grażyna Dudzicka, Dorota Gazicka-Wójtowicz, Irena Grzybowska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Centrum NUKAT Bibl 2009 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal
56
Hys, Jolanta (1965- ).. Pragmatyka Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej i Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej w "Przewodniku Bibliograficznym" / Jolanta Hys. 2009 BG( 1/ 0)

025.44/.47 Klasyfikacje. Klasyfikacja dziesiętna. Klasyfikacja Dziesiętna Deweya (KDD), Uniwer
57
Paluszkiewicz, Anna (1941-2004).. Format MARC 21 rekordu kartoteki haseł wzorcowych : zastosowanie w Centralnej Kartotece Haseł Wzorcowych NUKAT / Anna Paluszkiewicz ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Centrum NUKAT Bibliot 2009 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal
58
Wałek, Anna. Biblioteki cyfrowe na platformie dLibra / Anna Wałek. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

025.85:004.932 Digitalizacja zbiorów. Biblioteki cyfrowe
59
Wilczyńska, Grażyna Maria (1949- ).. Opracowanie piśmiennictwa z zakresu teologii i religioznawstwa = Cataloging literature in the field of theology and religious studies / Grażyna M. Wilczyńska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Pols 2009 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal
60

Kultura organizacyjna w bibliotece : Ogólnopolska Konferencja Naukowa : Białystok, 4-6 czerwca 2007 : praca zbiorowa / pod red. Haliny Brzezińskiej-Stec ; Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego G 2008 BG( 7/ 0)
BPP( 1/ 0)

025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal
61
Czyżewicz, Paulina. Hasło korporatywne : wybór i zasady tworzenia w bibliografii narodowej i katalogach Biblioteki Narodowej / oprac. Paulina Czyżewicz. 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal
62
Doucett, Elisabeth. Creating your library brand : communicating your relevance and value to your patrons / Elisabeth Doucett. 2008 BG( 1/ 0)

025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal
63

Partnerzy bibliotek : model komunikacji z otoczeniem / pod red. Izabeli Jurczak i Elżbiety Okularczyk ; Wyższa Szkoła Humanistyczna, Sosnowiec. 2008 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal
64
Ogólnopolska Konferencja Fonotek (1 ; 2007 ; Warszawa). Fonoteka wczoraj, dziś i jutro : Pierwsza Ogólnopolska Konferencja Fonotek, Warszawa, 11-12 maja 2007 / redakcja Katarzyna Janczewska-Sołomko, Małgorzata Kozłowska ; Stowarzyszenie Biblioteka 2008 BG( 1/ 0)

025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal
65
Paluszkiewicz, Anna (1941-2004). Autor Prace wybrane / Anna Paluszkiewicz ; wyboru dokonał i wstępem opatrzył Andrzej Padziński ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Centrum NUKAT Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. 2008 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal
66
Pioterek, Paweł. Autor Budowanie efektywnego zespołu w bibliotece / Paweł Pioterek. 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal
67
Stopa, Adam (19..-2020). Opracowanie rzeczowe literatury pięknej / Adam Stopa ; Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej im. Heleny Radlińskiej w Warszawie. 2008 BG( 2/ 0)

025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal
68

Elektroniczny wizerunek biblioteki / pod red. Mai Wojciechowskiej ; Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku. 2008 BG( 2/ 0)

025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal
69
Biliński, Lucjan (1930-2015).. Selekcja materiałów bibliotecznych : przekazywanie druków zbędnych / Lucjan Biliński. 2007 BG( 4/ 0)
BPP( 1/ 0)

025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal
70
Chmielewska-Gorczyca, Ewa. STEBIS - System Tezaurusów Biblioteki Sejmowej. Cz. 2, Wykaz systematyczny / oprac. Ewa Chmielewska-Gorczyca ; Biblioteka Sejmowa. 2007 BG( 2/ 0)

025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal
71

Zachowajmy przeszłość dla przyszłości : [nowoczesne technologie konserwacji zbiorów bibliotecznych] : materiały z międzynarodowego seminarium, Warszawa, 29-30 marca 2007 r. / [red. tomu Ew 2007 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal
72
Kowalska-Chrzanowska, Małgorzata (1974- ).. Dygitalizacja zbiorów bibliotek polskich / Małgorzata Kowalska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. 2007 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

025.85:004.932 Digitalizacja zbiorów. Biblioteki cyfrowe
73
Maj, Jerzy (1933- ).. Statystyka w bibliotece i jej otoczeniu / Jerzy Maj ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 2007 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal
74
Majchrowska, Barbara. Opis przedmiotowy dokumentów z zakresu językoznawstwa = Subject representation of documents on linguistics / Barbara Majchrowska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Centrum NUKAT Biblioteki 2007 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal
75
Turowska, Teresa. Wykaz działów katalogu rzeczowego dla małych bibliotek publicznych / oprac. Teresa Turowska ; Biblioteka Narodowa. 2007 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal
76

Marketing biblioteczny : rozważania, dyskusje, konteksty / pod red. Mai Wojciechowskiej ; Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku. 2007 BG( 1/ 0)

025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal
77

Biblioteki cyfrowe : projekty, realizacje, technologie : praca zbiorowa / pod red. Jadwigi Woźniak-Kasperek i Jerzego Franke ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 2007 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

025.85:004.932 Digitalizacja zbiorów. Biblioteki cyfrowe
78
Woźniak, Maria. Sztuka konserwacji opraw książkowych : wystawa w Bibliotece Narodowej w Warszawie, marzec - kwiecień 2007 / [tekst Maria Woźniak]. 2007 BG( 1/ 0)

025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal
79
Zybert, Elżbieta Barbara (1952- ). Autor Jakość w działalności bibliotek : oceny - pomiary - narzędzia / Elżbieta Barbara Zybert ; Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej w Warszawie. 2007 BG( 3/ 0)
BPP( 1/ 0)

025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal
80
Chmielewska-Gorczyca, Ewa. STEBIS - System Tezaurusów Biblioteki Sejmowej. Cz. 1, Wykaz alfabetyczny / oprac. Ewa Chmielewska-Gorczyca ; Biblioteka Sejmowa. 2006 BG( 2/ 0)

025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal
81

Stan zachowania polskich zbiorów bibliotecznych i archiwalnych z XIX i XX wieku : praca zbiorowa / pod red. Barbary Drewniewskiej-Idziak. 2006 BG( 1/ 0)

025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal
82

Uniwersalna klasyfikacja dziesiętna : publikacja nr UDC-P058 autoryzowana przez Konsorcjum UKD nr licencji -2005/06 / [tablice oprac.: Teresa Turowska, Jolanta Hys, Joanna Kwiatkowska]. 2006 BG( 12/ 0)
BPP( 1/ 0)
BWF( 2/ 1)

025.44/.47 Klasyfikacje. Klasyfikacja dziesiętna. Klasyfikacja Dziesiętna Deweya (KDD), Uniwer
83
Kamińska, Joanna (bibliotekoznawstwo). Marketing wewnętrzny w bibliotece / Joanna Kamińska. 2006 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal
84
Nahotko, Marek. Opis dokumentów elektronicznych : teoretyczny model i możliwości jego aplikacji / Marek Nahotko. 2006 BG( 1/ 1)

025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal
85

Dziedzictwo kulturowe : zbiory biblioteczne i nowe technologie ich ochrony : materiały z ogólnopolskiej konferencji, Warszawa, 16-17 października 2006 r. / [red. tomu Ewa Stachowska-Musiał]. 2006 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal
86

Dygitalizacja zbiorów bibliotecznych : materiały z ogólnopolskiej konferencji pt. "Dygitalizacja zbiorów bibliotecznych", Warszawa 3-4 czerwca 2005 r. / [red. tomu Elżbieta Stefańczyk]. 2006 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

025.85:004.932 Digitalizacja zbiorów. Biblioteki cyfrowe
87
Trembowiecki, Aleksander. Digitalizacja zbiorów bibliotecznych : teoria i praktyka / Aleksander Trembowiecki ; Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej im. Heleny Radlińskiej w Warszawie. 2006 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

025.85:004.932 Digitalizacja zbiorów. Biblioteki cyfrowe
88
Wojciechowska, Maja. Zarządzanie zmianami w bibliotece / Maja Wojciechowska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Ateneum - Szkoła Wyższa. 2006 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal
89

Opracowanie rzeczowe : praca zbiorowa / pod red. Jadwigi Woźniak-Kasperek i Piotra Bierczyńskiego. 2006 BG( 3/ 0)

025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal
90
Bober, Anna (1956- ).. Opis przedmiotowy dokumentów z dziedziny literatury = Subject representation of literary works / Anna Bober, Danuta Patkaniowska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Centrum NUKAT Biblioteki 2005 BG( 5/ 0)
BPP( 1/ 0)

025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal
91
Markowiak-Luty, Celina. Poetki polskie : scenariusze wystaw / Celina Markowiak-Luty, Monika Aleksandra Luty. 2005 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal
92
Narojczyk, Krzysztof. Dokument elektroniczny i jego opis bibliograficzny w publikacjach humanistycznych / Krzysztof Narojczyk. 2005 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal
93
Sidor, Maria Wanda. Jakość usług bibliotecznych : badanie metodą SERVQUAL / Maria Wanda Sidor ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Wyższa Szkoła Biznesu National - Louis University. 2005 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal
94
Woźniak-Kasperek, Jadwiga. Podstawy budowy tezaurusa : poradnik / Jadwiga Woźniak-Kasperek ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES. 2005 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal
95

SOS dla zbiorów / [red. Barbara Drewniewska-Idziak et al.] ; Biblioteka Narodowa. Dział Ochrony i Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych. 2004 BG( 1/ 0)

025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal
96

Biblioteki wobec nowych zadań / pod red. Ewy Głowackiej ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. 2004 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal
97
Gorškov, Ûrij Aleksandrovič. Vvedenie v politèkonomiû bibliotečno-informacionnoj deâtel’nosti : monografiâ / Û. A. Gorškov ; Rossijskaâ gosudarstvennaâ biblioteka. Naučno-issledovatel’skij otdel bibliotekovedeniâ. 2004 BG( 1/ 0)

025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal
98

UKD w środowisku komputerowym : praca zbiorowa / pod red. Barbary Sosińskiej-Kalaty. 2004 BG( 3/ 0)
BPP( 1/ 0)

025.44/.47 Klasyfikacje. Klasyfikacja dziesiętna. Klasyfikacja Dziesiętna Deweya (KDD), Uniwer
99
Zybert, Elżbieta Barbara (1952- ).. Kultura organizacyjna w bibliotekach : nowe i stare idee w zarządzaniu biblioteką / Elżbieta Barbara Zybert. 2004 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego